Raziskujte

Predlogi

Ni najdenih zadetkov.


Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

RTV 365 Programi Oddaje Podkasti Moj 365 Menu
Domov
Raziskujte
Programi
Dokumentarci
Filmi
Serije
Oddaje
Podkasti
Filmoteka
Zgodovina
Shranjeno
Naročnine
Več
Domov Raziskujte Programi Dokumentarci Filmi Serije Oddaje Podkasti
Plačljivo
Filmoteka
Moj 365
Zgodovina
Naročnine
Shranjeno

Izredne seje Državnega zbora

62. izredna seja Državnega zbora, 1. del

21. 2. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije v zvezi s stanjem na področju boja proti korupciji v Republiki Sloveniji

205 min

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije v zvezi s stanjem na področju boja proti korupciji v Republiki Sloveniji

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

34. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, prenos

21. 2. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga osnutka uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov za učinkovito uporabo Uredbe (EU) XXX/XXX [Uredba o upravljanju azila in migracij], Uredbe (EU) XXX/XXX [Uredba o ponovni naselitvi] in Direktive 2001/55/ES [Direktiva o začasni zaščiti] za identifikacijo nezakonito prebivajočega državljana tretje države ali osebe brez državljanstva in o zahtevah organov kazenskega pregona držav članic in Europola za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac za namene kazenskega pregona ter spremembi uredb (EU) 2018/1240 in (EU) 2019/818 - Konsolidirano besedilo (Dopolnitev stališč Republike Slovenije glede zakonodajnih predlogov v okviru Pakta o migracijah in azilu)

49 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga osnutka uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov za učinkovito uporabo Uredbe (EU) XXX/XXX [Uredba o upravljanju azila in migracij], Uredbe (EU) XXX/XXX [Uredba o ponovni naselitvi] in Direktive 2001/55/ES [Direktiva o začasni zaščiti] za identifikacijo nezakonito prebivajočega državljana tretje države ali osebe brez državljanstva in o zahtevah organov kazenskega pregona držav članic in Europola za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac za namene kazenskega pregona ter spremembi uredb (EU) 2018/1240 in (EU) 2019/818 - Konsolidirano besedilo (Dopolnitev stališč Republike Slovenije glede zakonodajnih predlogov v okviru Pakta o migracijah in azilu)

Seje kolegija predsednika Državnega zbora

73. redna seja Kolegija predsednice Državnega zbora, posnetek

20. 2. 2024

Kolegij predsednika Državnega zbora je posvetovalno telo predsednika Državnega zbora. V primerih, ki jih določa poslovnik Državnega zbora, je kolegij pristojen tudi za odločanje. Kolegij odloča o: - predlogu za sprejem predloga zakona po nujnem postopku, razen kadar predsednik vlade veže vprašanje zaupnice na sprejem zakona, - predlogu za obravnavo predloga zakona v skrajšanem postopku, - predlogu, da se opravi predhodna obravnava zakona, - času trajanja seje Državnega zbora in času obravnavanja posameznih točk dnevnega reda ter o določitvi časa trajanja razprav poslancev oziroma poslanskih skupin in drugih udeležencev seje, - številu mest v delovnem telesu, ki pripada posamezni poslanski skupini, ter o tem, kateri poslanski skupini pripada mesto predsednika ali podpredsednika posameznega delovnega telesa, - sestavi delegacij Državnega zbora v mednarodnih parlamentarnih institucijah ter v mednarodnih organizacijah in v mednarodnih telesih, - roku, v katerem lahko Državni svet poda mnenje o zadevah z izredne seje Državnega zbora, o zadevah, ki so uvrščene na razširjeni dnevni red seje Državnega zbora in o predlogu zakona, ki se predlaga po nujnem postopku, - drugih zadevah, za katere tako določa Poslovnik Državnega zbora.

2 min

Kolegij predsednika Državnega zbora je posvetovalno telo predsednika Državnega zbora. V primerih, ki jih določa poslovnik Državnega zbora, je kolegij pristojen tudi za odločanje. Kolegij odloča o: - predlogu za sprejem predloga zakona po nujnem postopku, razen kadar predsednik vlade veže vprašanje zaupnice na sprejem zakona, - predlogu za obravnavo predloga zakona v skrajšanem postopku, - predlogu, da se opravi predhodna obravnava zakona, - času trajanja seje Državnega zbora in času obravnavanja posameznih točk dnevnega reda ter o določitvi časa trajanja razprav poslancev oziroma poslanskih skupin in drugih udeležencev seje, - številu mest v delovnem telesu, ki pripada posamezni poslanski skupini, ter o tem, kateri poslanski skupini pripada mesto predsednika ali podpredsednika posameznega delovnega telesa, - sestavi delegacij Državnega zbora v mednarodnih parlamentarnih institucijah ter v mednarodnih organizacijah in v mednarodnih telesih, - roku, v katerem lahko Državni svet poda mnenje o zadevah z izredne seje Državnega zbora, o zadevah, ki so uvrščene na razširjeni dnevni red seje Državnega zbora in o predlogu zakona, ki se predlaga po nujnem postopku, - drugih zadevah, za katere tako določa Poslovnik Državnega zbora.

Seje odbora za pravosodje

17. nujna seja Odbora za pravosodje, 2. del

20. 2. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije v zvezi s stanjem na področju boja proti korupciji v Republiki Sloveniji

136 min

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije v zvezi s stanjem na področju boja proti korupciji v Republiki Sloveniji

Seje odbora za pravosodje

17. nujna seja Odbora za pravosodje, 1. del

20. 2. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije v zvezi s stanjem na področju boja proti korupciji v Republiki Sloveniji

211 min

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije v zvezi s stanjem na področju boja proti korupciji v Republiki Sloveniji

Izredne seje Državnega zbora

63. izredna seja Državnega zbora, 3. del

16. 2. 2024

Posnetki izrednih sej Državnega zbora. Izredno sejo skliče predsednik državnega zbora na zahtevo najmanj četrtine poslancev ali predsednika republike najkasneje v 15 dneh po vložitvi zahteve. Izredno sejo lahko skliče predsednik državnega zbora na predlog vlade ali po sklepu kolegija, kadar gre za zadeve, ki jih ni mogoče odlagati in jih ni mogoče pravočasno uvrstiti v dnevni red redne seje. Tovrstne zadeve opredeljuje Poslovnik državnega zbora.

28 min

Posnetki izrednih sej Državnega zbora. Izredno sejo skliče predsednik državnega zbora na zahtevo najmanj četrtine poslancev ali predsednika republike najkasneje v 15 dneh po vložitvi zahteve. Izredno sejo lahko skliče predsednik državnega zbora na predlog vlade ali po sklepu kolegija, kadar gre za zadeve, ki jih ni mogoče odlagati in jih ni mogoče pravočasno uvrstiti v dnevni red redne seje. Tovrstne zadeve opredeljuje Poslovnik državnega zbora.

Izredne seje Državnega zbora

63. izredna seja Državnega zbora, 2. del

16. 2. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-2A), druga obravnava 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-L), druga obravnava 3. Predlog zakona o izvajanju Uredbe (EU) o enotnem trgu digitalnih storitev (ZIUETDS), prva obravnava 4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV-B), prva obravnava 5. Mandatno-volilne zadeve

232 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-2A), druga obravnava 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-L), druga obravnava 3. Predlog zakona o izvajanju Uredbe (EU) o enotnem trgu digitalnih storitev (ZIUETDS), prva obravnava 4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV-B), prva obravnava 5. Mandatno-volilne zadeve

Izredne seje Državnega zbora

63. izredna seja Državnega zbora, 1. del

16. 2. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-2A), druga obravnava 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-L), druga obravnava 3. Predlog zakona o izvajanju Uredbe (EU) o enotnem trgu digitalnih storitev (ZIUETDS), prva obravnava 4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV-B), prva obravnava 5. Mandatno-volilne zadeve

178 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-2A), druga obravnava 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-L), druga obravnava 3. Predlog zakona o izvajanju Uredbe (EU) o enotnem trgu digitalnih storitev (ZIUETDS), prva obravnava 4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV-B), prva obravnava 5. Mandatno-volilne zadeve

Seje mandatno-volilne komisije

23. nujna seja Mandatno-volilne komisije, posnetek

16. 2. 2024

Dnevni red seje: A1. Sklep o pravici Uroša Brežana do nadomeščanja poslanke, ki opravlja funkcijo v Vladi 1. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in drugih pristojnih državnih organov s področij davkov in preprečevanja pranja denarja ter nedopustnega političnega vplivanja na potek oziroma izid posameznih predkazenskih in postopkov finančnega nadzora ter odkrivanja in preprečevanja pranja denarja B2. Predlog sklepa o imenovanju članice kandidacijske komisije za izbiro primernih kandidatov za namestnico ali namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije

11 min

Dnevni red seje: A1. Sklep o pravici Uroša Brežana do nadomeščanja poslanke, ki opravlja funkcijo v Vladi 1. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in drugih pristojnih državnih organov s področij davkov in preprečevanja pranja denarja ter nedopustnega političnega vplivanja na potek oziroma izid posameznih predkazenskih in postopkov finančnega nadzora ter odkrivanja in preprečevanja pranja denarja B2. Predlog sklepa o imenovanju članice kandidacijske komisije za izbiro primernih kandidatov za namestnico ali namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije

Skupne seje delovnih teles Državnega zbora

55. redna seja Odbora za zunanjo politiko in 65. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije, prenos

16. 2. 2024

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Bruselj, 19. 2. 2024 (zaprto za javnost) 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Bruselj, 20. 2. 2024 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o uvedbi sistema davčnih pravil države sedeža za mikro, mala in srednja podjetja ter spremembi Direktive 2011/16/EU 4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o transfernih cenah 5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o poslovanju v Evropi: okvir za obdavčitev dohodkov (BEFIT) 6. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o utemeljitvi in sporočanju izrecnih okoljskih trditev (direktiva o zelenih trditvah) 7. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (ES) št. 261/2004, (ES) št. 1107/2006, (EU) št. 1177/2010, (EU) št. 181/2011 in (EU) 2021/782 glede izvrševanja pravic potnikov v Uniji 8. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi nabora talentov EU

56 min

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Bruselj, 19. 2. 2024 (zaprto za javnost) 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Bruselj, 20. 2. 2024 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o uvedbi sistema davčnih pravil države sedeža za mikro, mala in srednja podjetja ter spremembi Direktive 2011/16/EU 4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o transfernih cenah 5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o poslovanju v Evropi: okvir za obdavčitev dohodkov (BEFIT) 6. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o utemeljitvi in sporočanju izrecnih okoljskih trditev (direktiva o zelenih trditvah) 7. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (ES) št. 261/2004, (ES) št. 1107/2006, (EU) št. 1177/2010, (EU) št. 181/2011 in (EU) 2021/782 glede izvrševanja pravic potnikov v Uniji 8. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi nabora talentov EU

Seje odbora za kulturo

10. redna seja Odbora za kulturo, posnetek

15. 2. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnostih narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji (ZUKPPNS), druga obravnava 2. Razno

226 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnostih narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji (ZUKPPNS), druga obravnava 2. Razno

Seje komisije za narodni skupnosti

5. redna seja Komisije za narodni skupnosti, posnetek

15. 2. 2024

Dnevni red seje: 1. Sodelovanje med Republiko Slovenijo in Madžarsko pri gospodarskem in družbenem razvoju narodnostno mešanega območja na obeh straneh slovensko-madžarske meje 2. Poročilo o izvedbi Načrta ukrepov Vlade Republike Slovenije o izvrševanju predpisov na področju uresničevanja pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji 2021-2025 za leto 2022

166 min

Dnevni red seje: 1. Sodelovanje med Republiko Slovenijo in Madžarsko pri gospodarskem in družbenem razvoju narodnostno mešanega območja na obeh straneh slovensko-madžarske meje 2. Poročilo o izvedbi Načrta ukrepov Vlade Republike Slovenije o izvrševanju predpisov na področju uresničevanja pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji 2021-2025 za leto 2022

Seje odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide

23. redna seja Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, prenos

15. 2. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-F), skrajšani postopek 2. Razno

125 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-F), skrajšani postopek 2. Razno

Seje preiskovalnih komisij

3. redna seja Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0 na območju ljubljanskega vodonosnika Ljubljanskega polja, prenos

15. 2. 2024

Dnevni red seje: 1. Izvajanje dokaza: a) zaslišanje priče Petra Svetine, Varuha človekovih pravic ob 9. uri, b) zaslišanje priče Stasje Grkman ob 10. uri.

108 min

Dnevni red seje: 1. Izvajanje dokaza: a) zaslišanje priče Petra Svetine, Varuha človekovih pravic ob 9. uri, b) zaslišanje priče Stasje Grkman ob 10. uri.

Seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

15. redna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, prenos

14. 2. 2024

Dnevni red seje: A1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o utemeljitvi in sporočanju izrecnih okoljskih trditev (direktiva o zelenih trditvah) A2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (ES) št. 261/2004, (ES) št. 1107/2006, (EU) št. 1177/2010, (EU) št. 181/2011 in (EU) 2021/782 glede izvrševanja pravic potnikov v Uniji A3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 92/106/EGS glede okvira podpore za intermodalni prevoz blaga in Uredbe (EU) 2020/1056 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z izračunom prihrankov pri zunanjih stroških in pripravo zbirnih podatkov 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3A), skrajšani postopek 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2I), druga obravnava 3. Poročilo o izvajanju nacionalnega programa, ki ureja izgradnjo avtocest, za leto 2022 4. Končno poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2022

172 min

Dnevni red seje: A1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o utemeljitvi in sporočanju izrecnih okoljskih trditev (direktiva o zelenih trditvah) A2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (ES) št. 261/2004, (ES) št. 1107/2006, (EU) št. 1177/2010, (EU) št. 181/2011 in (EU) 2021/782 glede izvrševanja pravic potnikov v Uniji A3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 92/106/EGS glede okvira podpore za intermodalni prevoz blaga in Uredbe (EU) 2020/1056 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z izračunom prihrankov pri zunanjih stroških in pripravo zbirnih podatkov 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3A), skrajšani postopek 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2I), druga obravnava 3. Poročilo o izvajanju nacionalnega programa, ki ureja izgradnjo avtocest, za leto 2022 4. Končno poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2022

Seje odbora za gospodarstvo

15. redna seja Odbora za gospodarstvo, posnetek

14. 2. 2024

Dnevni red seje: A1. Predlog stališča Republike Slovenije do Priporočila sklepa Sveta o odobritvi začetka pogajanj med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o institucionalnih rešitvah za sporazume med EU in Švico, povezane z notranjim trgom, ter o sporazumih, ki sta podlaga za stalni prispevek Švice h koheziji Unije in pridružitev Švice programom Unije 1. Predlog zakona o državnih blagovnih rezervah (ZBR-1), druga obravnava

102 min

Dnevni red seje: A1. Predlog stališča Republike Slovenije do Priporočila sklepa Sveta o odobritvi začetka pogajanj med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o institucionalnih rešitvah za sporazume med EU in Švico, povezane z notranjim trgom, ter o sporazumih, ki sta podlaga za stalni prispevek Švice h koheziji Unije in pridružitev Švice programom Unije 1. Predlog zakona o državnih blagovnih rezervah (ZBR-1), druga obravnava

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

17. redna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, prenos

14. 2. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi nabora talentov EU

46 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi nabora talentov EU

Seje odbora za finance in monetarno politiko

17. redna seja Odbora za finance, prenos

14. 2. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o uvedbi sistema davčnih pravil države sedeža za mikro, mala in srednja podjetja ter spremembi Direktive 2011/16/EU 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o transfernih cenah 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o poslovanju v Evropi: okvir za obdavčitev dohodkov (BEFIT)

14 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o uvedbi sistema davčnih pravil države sedeža za mikro, mala in srednja podjetja ter spremembi Direktive 2011/16/EU 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o transfernih cenah 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o poslovanju v Evropi: okvir za obdavčitev dohodkov (BEFIT)

Seje ustavne komisije

1. nadaljevanje 3. seje Ustavne komisije

13. 2. 2024

Ustavna komisija: - obravnava predloge za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije, za spremembo Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, za spremembo Ustavnega zakona za izvedbo Ustave Republike Slovenije in za spremembo Ustavnega zakona o spremembi Ustave Republike Slovenije, - pripravi predloge ustavnih zakonov za spremembe ustavnih aktov iz prejšnje alinee in predloge odlokov o njihovi razglasitvi.

10 min

Ustavna komisija: - obravnava predloge za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije, za spremembo Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, za spremembo Ustavnega zakona za izvedbo Ustave Republike Slovenije in za spremembo Ustavnega zakona o spremembi Ustave Republike Slovenije, - pripravi predloge ustavnih zakonov za spremembe ustavnih aktov iz prejšnje alinee in predloge odlokov o njihovi razglasitvi.

Seje odbora za izobraževanje, znanost in mladino

22. nujna seja Odbora za izobraževanje, znanost in mladino, 2. del

13. 2. 2024

Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na predšolsko vzgojo, - na osnovno, srednje in višje šolstvo, - na visoko šolstvo, - na izobraževanje odraslih, - na znanost in raziskovanje, - na informacijsko družbo, - na elektronske komunikacije, - na šport, - na mladino in njeno vlogo ter položaj v družbi, - na spodbujanje aktivne državljanske kulture med mladimi in vprašanja stabilnega ter razvojno naravnanega financiranja mladinske politike in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za to področje pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

113 min

Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na predšolsko vzgojo, - na osnovno, srednje in višje šolstvo, - na visoko šolstvo, - na izobraževanje odraslih, - na znanost in raziskovanje, - na informacijsko družbo, - na elektronske komunikacije, - na šport, - na mladino in njeno vlogo ter položaj v družbi, - na spodbujanje aktivne državljanske kulture med mladimi in vprašanja stabilnega ter razvojno naravnanega financiranja mladinske politike in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za to področje pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Seje komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti

6. nujna seja Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti, 2. del

13. 2. 2024

Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti: - obravnava pritožbe in predloge (v nadaljnjem besedilu: vloge) državljanov, v katerih opozarjajo na določene probleme pri izvajanju zakonov in drugih aktov, - obravnava vloge, ki se nanašajo na posamične zadeve, in ukrepa pri pristojnih organih, - proučuje prošnje, pritožbe in druge pobude splošnega pomena, ki jih pošiljajo državljani Državnemu zboru in drugim organom, ter ugotavlja vzroke zanje, - obvešča pristojna delovna telesa Državnega zbora o pojavih, ki nastajajo pri uporabi zakonov in jim predlaga ustrezne ukrepe za učinkovito uresničevanje pravic, dolžnosti in pravnih interesov državljanov, - spremlja in proučuje problematiko uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter daje pobude in priporočila organom in pravnim osebam, - spremlja in proučuje vprašanja, ki se nanašajo na uresničevanje politike enakih možnosti ter na izvajanje enakopravnega vključevanja žensk in moških na vseh področjih družbenega življenja in dela, - spremlja uresničevanje mednarodnih obveznosti Republike Slovenije, ki se nanašajo na človekove pravice, - obravnava redna letna in posebna poročila Varuha človekovih pravic ter poročila drugih organov, ki poročajo Državnemu zboru, kolikor se ta nanašajo na izvajanje in uresničevanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin in - kot zainteresirano delovno telo obravnava predloge zakonov in drugih aktov, ki se nanašajo na človekove pravice in temeljne svoboščine ter zagotavljanje enakih možnosti. VEČ O PETICIJAH O postopku vložitve, načinu obravnave vloge/peticije si preberite na spletnem portalu Državnega zbora: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/Peticije.

83 min

Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti: - obravnava pritožbe in predloge (v nadaljnjem besedilu: vloge) državljanov, v katerih opozarjajo na določene probleme pri izvajanju zakonov in drugih aktov, - obravnava vloge, ki se nanašajo na posamične zadeve, in ukrepa pri pristojnih organih, - proučuje prošnje, pritožbe in druge pobude splošnega pomena, ki jih pošiljajo državljani Državnemu zboru in drugim organom, ter ugotavlja vzroke zanje, - obvešča pristojna delovna telesa Državnega zbora o pojavih, ki nastajajo pri uporabi zakonov in jim predlaga ustrezne ukrepe za učinkovito uresničevanje pravic, dolžnosti in pravnih interesov državljanov, - spremlja in proučuje problematiko uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter daje pobude in priporočila organom in pravnim osebam, - spremlja in proučuje vprašanja, ki se nanašajo na uresničevanje politike enakih možnosti ter na izvajanje enakopravnega vključevanja žensk in moških na vseh področjih družbenega življenja in dela, - spremlja uresničevanje mednarodnih obveznosti Republike Slovenije, ki se nanašajo na človekove pravice, - obravnava redna letna in posebna poročila Varuha človekovih pravic ter poročila drugih organov, ki poročajo Državnemu zboru, kolikor se ta nanašajo na izvajanje in uresničevanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin in - kot zainteresirano delovno telo obravnava predloge zakonov in drugih aktov, ki se nanašajo na človekove pravice in temeljne svoboščine ter zagotavljanje enakih možnosti. VEČ O PETICIJAH O postopku vložitve, načinu obravnave vloge/peticije si preberite na spletnem portalu Državnega zbora: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/Peticije.

Seje komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti

6. nujna seja Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti, 1. del

13. 2. 2024

Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti: - obravnava pritožbe in predloge (v nadaljnjem besedilu: vloge) državljanov, v katerih opozarjajo na določene probleme pri izvajanju zakonov in drugih aktov, - obravnava vloge, ki se nanašajo na posamične zadeve, in ukrepa pri pristojnih organih, - proučuje prošnje, pritožbe in druge pobude splošnega pomena, ki jih pošiljajo državljani Državnemu zboru in drugim organom, ter ugotavlja vzroke zanje, - obvešča pristojna delovna telesa Državnega zbora o pojavih, ki nastajajo pri uporabi zakonov in jim predlaga ustrezne ukrepe za učinkovito uresničevanje pravic, dolžnosti in pravnih interesov državljanov, - spremlja in proučuje problematiko uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter daje pobude in priporočila organom in pravnim osebam, - spremlja in proučuje vprašanja, ki se nanašajo na uresničevanje politike enakih možnosti ter na izvajanje enakopravnega vključevanja žensk in moških na vseh področjih družbenega življenja in dela, - spremlja uresničevanje mednarodnih obveznosti Republike Slovenije, ki se nanašajo na človekove pravice, - obravnava redna letna in posebna poročila Varuha človekovih pravic ter poročila drugih organov, ki poročajo Državnemu zboru, kolikor se ta nanašajo na izvajanje in uresničevanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin in - kot zainteresirano delovno telo obravnava predloge zakonov in drugih aktov, ki se nanašajo na človekove pravice in temeljne svoboščine ter zagotavljanje enakih možnosti. VEČ O PETICIJAH O postopku vložitve, načinu obravnave vloge/peticije si preberite na spletnem portalu Državnega zbora: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/Peticije.

166 min

Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti: - obravnava pritožbe in predloge (v nadaljnjem besedilu: vloge) državljanov, v katerih opozarjajo na določene probleme pri izvajanju zakonov in drugih aktov, - obravnava vloge, ki se nanašajo na posamične zadeve, in ukrepa pri pristojnih organih, - proučuje prošnje, pritožbe in druge pobude splošnega pomena, ki jih pošiljajo državljani Državnemu zboru in drugim organom, ter ugotavlja vzroke zanje, - obvešča pristojna delovna telesa Državnega zbora o pojavih, ki nastajajo pri uporabi zakonov in jim predlaga ustrezne ukrepe za učinkovito uresničevanje pravic, dolžnosti in pravnih interesov državljanov, - spremlja in proučuje problematiko uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter daje pobude in priporočila organom in pravnim osebam, - spremlja in proučuje vprašanja, ki se nanašajo na uresničevanje politike enakih možnosti ter na izvajanje enakopravnega vključevanja žensk in moških na vseh področjih družbenega življenja in dela, - spremlja uresničevanje mednarodnih obveznosti Republike Slovenije, ki se nanašajo na človekove pravice, - obravnava redna letna in posebna poročila Varuha človekovih pravic ter poročila drugih organov, ki poročajo Državnemu zboru, kolikor se ta nanašajo na izvajanje in uresničevanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin in - kot zainteresirano delovno telo obravnava predloge zakonov in drugih aktov, ki se nanašajo na človekove pravice in temeljne svoboščine ter zagotavljanje enakih možnosti. VEČ O PETICIJAH O postopku vložitve, načinu obravnave vloge/peticije si preberite na spletnem portalu Državnega zbora: http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/Peticije.

Seje odbora za izobraževanje, znanost in mladino

22. nujna seja Odbora za izobraževanje, znanost in mladino, 1. del

13. 2. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-L), druga obravnava

112 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-L), druga obravnava

Seje kolegija predsednika Državnega zbora

72. redna seja Kolegija predsednice Državnega zbora

13. 2. 2024

Dnevni red seje: 1. Dogovor o sklicu izredne seje Državnega zbora 2. Dogovor o sklicu izredne seje Državnega zbora 3. Predlog za obravnavo predloga zakona po skrajšanem postopku

15 min

Dnevni red seje: 1. Dogovor o sklicu izredne seje Državnega zbora 2. Dogovor o sklicu izredne seje Državnega zbora 3. Predlog za obravnavo predloga zakona po skrajšanem postopku

Seje Državnega sveta

5. izredna seja Komisije Državnega sveta za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino

12. 2. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnostih narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji (ZUKPPNS), druga obravnava

38 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnostih narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji (ZUKPPNS), druga obravnava

Seje Državnega sveta

Posvet: Slovenska hrana v javnih zavodih, prenos

12. 2. 2024

Javni zavodi skupaj z javnim sektorjem naročijo za več kot 200 mio evrov hrane letno, pri čemer se srečujejo z resnimi izzivi pri izpolnjevanju zahtev, ki jih prinaša zakonodaja na področju zagotavljanja zadostnih količin ekoloških živil in živil iz shem kakovosti v okviru javnega naročanja. Na trg pride premalo ekoloških pridelkov in živil, ki pa so pogosto v višjem cenovnem razredu, zato jih javni zavodi lahko le občasno vključujejo v svoje jedilnike. Potrebni bodo premiki na cenovnih področjih za oskrbo javnih zavodov in novi preračuni zneskov, če bomo hoteli v javne zavode pridobiti lokalno doma pridelano hrano, ki jo zahteva zakonodaja in zaslužijo varovanci, hrano iz kratkih verig. Vsekakor pa se moramo zavedati, da Slovenija nima tisoče kmetijskih gospodarstev, ki so sposobna dobavljati hrano v javne zavode v zadostnih količinah in z ustrezno logistiko. Namen posveta je predstavitev izzivov, s katerimi se srečujejo javni zavodi in ponudniki pri oskrbi z lokalnimi živili ter vzpostavitev dialoga med vsemi deležniki v verigi s ciljem povečati pridelavo in potrošnjo kakovostne domače hrane

197 min

Javni zavodi skupaj z javnim sektorjem naročijo za več kot 200 mio evrov hrane letno, pri čemer se srečujejo z resnimi izzivi pri izpolnjevanju zahtev, ki jih prinaša zakonodaja na področju zagotavljanja zadostnih količin ekoloških živil in živil iz shem kakovosti v okviru javnega naročanja. Na trg pride premalo ekoloških pridelkov in živil, ki pa so pogosto v višjem cenovnem razredu, zato jih javni zavodi lahko le občasno vključujejo v svoje jedilnike. Potrebni bodo premiki na cenovnih področjih za oskrbo javnih zavodov in novi preračuni zneskov, če bomo hoteli v javne zavode pridobiti lokalno doma pridelano hrano, ki jo zahteva zakonodaja in zaslužijo varovanci, hrano iz kratkih verig. Vsekakor pa se moramo zavedati, da Slovenija nima tisoče kmetijskih gospodarstev, ki so sposobna dobavljati hrano v javne zavode v zadostnih količinah in z ustrezno logistiko. Namen posveta je predstavitev izzivov, s katerimi se srečujejo javni zavodi in ponudniki pri oskrbi z lokalnimi živili ter vzpostavitev dialoga med vsemi deležniki v verigi s ciljem povečati pridelavo in potrošnjo kakovostne domače hrane

Druge vsebine DZ

13. seja Komisije DS-ja za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino, 23. seja Komisije DS-ja za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in 19. seja Interesne skupine lokalnih interesov, posnetek

7. 2. 2024

Dnevni red seje: A1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-L), druga obravnava 1. Potrditev zapisnika 12. redne seje komisije 2. Predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnostih narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji (ZUKPPNS), druga obravnava 3. Poročilo z javne razprave o Pobudi za spremembe Zakona o višjem strokovnem izobraževanju 4. Razno

101 min

Dnevni red seje: A1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-L), druga obravnava 1. Potrditev zapisnika 12. redne seje komisije 2. Predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnostih narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji (ZUKPPNS), druga obravnava 3. Poročilo z javne razprave o Pobudi za spremembe Zakona o višjem strokovnem izobraževanju 4. Razno

Druge vsebine DZ

Delovni posvet: Priprave na volitve poslancev Republike Slovenije v Evropski parlament, posnetek

7. 2. 2024

V sredo, 7. februarja 2024, ob 13. uri, bo v Državnem zboru potekal delovni posvet Priprave na volitve poslancev Republike Slovenije v Evropski parlament – izvrševanje volilne pravice za vse volivke in volivce, ne glede na njihove osebne okoliščine. Posvet bo potekal na pobudo predsednice Državnega zbora mag. Urške Klakočar Zupančič in predsednika Državnega sveta Marka Lotriča, v sodelovanju s prvopodpisano predlagateljico Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-E), poslanko Terezo Novak in pooblaščenim predstavnikom Državnega sveta za Predlog zakona o spremembah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-F), državnim svetnikom Danijelom Kastelicem. Na posvet so vabljeni predstavniki nevladnih organizacij: Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije, Društvo za kulturo inkluzije, Zavod RISA center za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje. Delovni posvet bo odprt za medije in bo trajalal do predvidoma 14.15, ko bo v preddverju velike dvorane Državnega zbora izjava za medije.

61 min

V sredo, 7. februarja 2024, ob 13. uri, bo v Državnem zboru potekal delovni posvet Priprave na volitve poslancev Republike Slovenije v Evropski parlament – izvrševanje volilne pravice za vse volivke in volivce, ne glede na njihove osebne okoliščine. Posvet bo potekal na pobudo predsednice Državnega zbora mag. Urške Klakočar Zupančič in predsednika Državnega sveta Marka Lotriča, v sodelovanju s prvopodpisano predlagateljico Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-E), poslanko Terezo Novak in pooblaščenim predstavnikom Državnega sveta za Predlog zakona o spremembah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-F), državnim svetnikom Danijelom Kastelicem. Na posvet so vabljeni predstavniki nevladnih organizacij: Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije, Društvo za kulturo inkluzije, Zavod RISA center za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje. Delovni posvet bo odprt za medije in bo trajalal do predvidoma 14.15, ko bo v preddverju velike dvorane Državnega zbora izjava za medije.

Seje komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti

7. nujna seja Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti, posnetek

7. 2. 2024

Dnevni red seje: 1. Peticija v zvezi s kršenjem pravice državljanov do obveščenosti o ustreznosti pitne vode v primerih onesnaženja vodnih virov

134 min

Dnevni red seje: 1. Peticija v zvezi s kršenjem pravice državljanov do obveščenosti o ustreznosti pitne vode v primerih onesnaženja vodnih virov

Seje komisije za nadzor javnih financ

27. nujna seja Komisije za nadzor javnih financ, prenos

7. 2. 2024

Dnevni red seje: 1. Sporno poslovanje predsednika Vlade dr. Roberta Goloba prek podjetja Star Solar z državno energetsko družbo Borzen 2. Domnevno sporna poraba javnih sredstev za nakup sodne stavbe

221 min

Dnevni red seje: 1. Sporno poslovanje predsednika Vlade dr. Roberta Goloba prek podjetja Star Solar z državno energetsko družbo Borzen 2. Domnevno sporna poraba javnih sredstev za nakup sodne stavbe

Seje odbora za kulturo

23. nujna seja Odbora za kulturo, posnetek

6. 2. 2024

Dnevni red seje: 1. Hromitev Programa Ars in Glasbene produkcije RTV Slovenija vodi v razgradnjo slovenske umetniške ustvarjalnosti in onemogoča razvoj mladih ustvarjalcev

126 min

Dnevni red seje: 1. Hromitev Programa Ars in Glasbene produkcije RTV Slovenija vodi v razgradnjo slovenske umetniške ustvarjalnosti in onemogoča razvoj mladih ustvarjalcev

Seje kolegija predsednika Državnega zbora

71. redna seja Kolegija predsednice Državnega zbora, posnetek

6. 2. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog za obravnavo predlogov zakonov po skrajšanem postopku

15 min

Dnevni red seje: 1. Predlog za obravnavo predlogov zakonov po skrajšanem postopku

Seje odbora za zdravstvo

28. nujna seja Odbora za zdravstvo, prenos

6. 2. 2024

Dnevni red seje: 1. Slavna časovnica zdravstvene reforme padla, kaj sedaj?

132 min

Dnevni red seje: 1. Slavna časovnica zdravstvene reforme padla, kaj sedaj?

Seje Državnega sveta

22. seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, posnetek

5. 2. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2I) – druga obravnava 2. Poročilo o izvajanju nacionalnega programa, ki ureja izgradnjo avtocest, za leto 2022 3. Končno poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2022 4. Potrditev zapisnikov 20. in 21. seje komisije 5. Razno

80 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2I) – druga obravnava 2. Poročilo o izvajanju nacionalnega programa, ki ureja izgradnjo avtocest, za leto 2022 3. Končno poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2022 4. Potrditev zapisnikov 20. in 21. seje komisije 5. Razno

Javne predstavitve mnenj in posveti

Posvet: Izzivi psihoterapije v slovenskem prostoru - različne potrebe, skupne rešitve, posnetek

5. 2. 2024

Smo v času, ki je za slovensko psihoterapevtsko stroko izrednega pomena. V nastajanju je zakon o psihoterapiji, ki naj bi prinesel ureditev področja, ki je že več desetletij prepuščeno samemu sebi. Namen posveta je predstavitev različnih strokovnih stališč na temo psihoterapije s ciljem poiskati skupne rešitve, ki bi pripomogle k enakopravnemu reguliranju tega področja.

234 min

Smo v času, ki je za slovensko psihoterapevtsko stroko izrednega pomena. V nastajanju je zakon o psihoterapiji, ki naj bi prinesel ureditev področja, ki je že več desetletij prepuščeno samemu sebi. Namen posveta je predstavitev različnih strokovnih stališč na temo psihoterapije s ciljem poiskati skupne rešitve, ki bi pripomogle k enakopravnemu reguliranju tega področja.

Seje Državnega sveta

16. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, prenos

5. 2. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-D) – skrajšani postopek 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-G) – skrajšani postopek 3. Poročilo o delu Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za leto 2023 4. Potrditev zapisnikov 15. seje in 7. izredne seje komisije 5. Razno

100 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-D) – skrajšani postopek 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-G) – skrajšani postopek 3. Poročilo o delu Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za leto 2023 4. Potrditev zapisnikov 15. seje in 7. izredne seje komisije 5. Razno

Seje odbora za finance in monetarno politiko

38. nujna seja Odbora za finance, prenos

2. 2. 2024

Dnevni red seje: 1. Pobuda Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d. v. z., Ljubljana in drugih za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega, tretjega in četrtega odstavka 1. člena, prvega, drugega in tretjega odstavka 18. člena, drugega odstavka 19. člena, tretjega odstavka 22. člena, 24. in 26. člena Zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.v.z. (ZSPVZZ)

30 min

Dnevni red seje: 1. Pobuda Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d. v. z., Ljubljana in drugih za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega, tretjega in četrtega odstavka 1. člena, prvega, drugega in tretjega odstavka 18. člena, drugega odstavka 19. člena, tretjega odstavka 22. člena, 24. in 26. člena Zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.v.z. (ZSPVZZ)

Redne seje Državnega zbora

16. redna seja Državnega zbora

1. 2. 2024

Posnetki rednih sej Državnega zbora. Redne seje se sklicujejo v času rednih letnih zasedanj državnega zbora: v času pomladanskega zasedanja med 10. januarjem in 15. julijem in v času jesenskega zasedanja med 1. septembrom in 20. decembrom. Predsednik državnega zbora sklicuje redne seje v skladu s programom dela državnega zbora, po sklepu državnega zbora, po dogovoru na kolegiju ali na predlog vlade. Državni zbor ima redne seje v času rednih letnih zasedanj praviloma vsak mesec v zadnjih sedmih delovnih dneh. Po sklepu državnega zbora ali po dogovoru v kolegiju se lahko redne seje skličejo tudi v drugih dneh.

525 min

Posnetki rednih sej Državnega zbora. Redne seje se sklicujejo v času rednih letnih zasedanj državnega zbora: v času pomladanskega zasedanja med 10. januarjem in 15. julijem in v času jesenskega zasedanja med 1. septembrom in 20. decembrom. Predsednik državnega zbora sklicuje redne seje v skladu s programom dela državnega zbora, po sklepu državnega zbora, po dogovoru na kolegiju ali na predlog vlade. Državni zbor ima redne seje v času rednih letnih zasedanj praviloma vsak mesec v zadnjih sedmih delovnih dneh. Po sklepu državnega zbora ali po dogovoru v kolegiju se lahko redne seje skličejo tudi v drugih dneh.

Redne seje Državnega zbora

16. redna seja Državnega zbora, 2. del

31. 1. 2024

Dnevni red seje: 13. Predlog energetskega zakona (EZ-2), prva obravnava

131 min

Dnevni red seje: 13. Predlog energetskega zakona (EZ-2), prva obravnava

Redne seje Državnega zbora

16. redna seja Državnega zbora, 1. del

31. 1. 2024

Dnevni red seje: 13. Predlog energetskega zakona (EZ-2), prva obravnava

192 min

Dnevni red seje: 13. Predlog energetskega zakona (EZ-2), prva obravnava

Redne seje Državnega zbora

16. redna seja Državnega zbora, 2. Del

30. 1. 2024

Dnevni red seje: 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2T), nujni postopek 3. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425-A), nujni postopek 6. Predlog zakona o kupcih in serviserjih nedonosnih kreditov bank (ZKSNKB), druga obravnava 4. Predlog zakona o spremembah Zakona o Prešernovi nagradi (ZPreN-1A), skrajšani postopek 5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-E), skrajšani postopek 15. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-F), prva obravnava 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-2A), druga obravnava 10. Predlog zakona o tržni inšpekciji (ZTI-1), druga obravnava 7. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-U), druga obravnava

142 min

Dnevni red seje: 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2T), nujni postopek 3. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425-A), nujni postopek 6. Predlog zakona o kupcih in serviserjih nedonosnih kreditov bank (ZKSNKB), druga obravnava 4. Predlog zakona o spremembah Zakona o Prešernovi nagradi (ZPreN-1A), skrajšani postopek 5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-E), skrajšani postopek 15. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-F), prva obravnava 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-2A), druga obravnava 10. Predlog zakona o tržni inšpekciji (ZTI-1), druga obravnava 7. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-U), druga obravnava

Redne seje Državnega zbora

16. redna seja Državnega zbora, 1. Del

30. 1. 2024

Dnevni red seje: 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2T), nujni postopek 3. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425-A), nujni postopek 6. Predlog zakona o kupcih in serviserjih nedonosnih kreditov bank (ZKSNKB), druga obravnava 4. Predlog zakona o spremembah Zakona o Prešernovi nagradi (ZPreN-1A), skrajšani postopek 5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-E), skrajšani postopek 15. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-F), prva obravnava 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-2A), druga obravnava 10. Predlog zakona o tržni inšpekciji (ZTI-1), druga obravnava 7. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-U), druga obravnava

241 min

Dnevni red seje: 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2T), nujni postopek 3. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425-A), nujni postopek 6. Predlog zakona o kupcih in serviserjih nedonosnih kreditov bank (ZKSNKB), druga obravnava 4. Predlog zakona o spremembah Zakona o Prešernovi nagradi (ZPreN-1A), skrajšani postopek 5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-E), skrajšani postopek 15. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-F), prva obravnava 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-2A), druga obravnava 10. Predlog zakona o tržni inšpekciji (ZTI-1), druga obravnava 7. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-U), druga obravnava

Redne seje Državnega zbora

16. redna seja Državnega zbora, 2.del

29. 1. 2024

Dnevni red seje: 1. Vprašanja poslank in poslancev

275 min

Dnevni red seje: 1. Vprašanja poslank in poslancev

Redne seje Državnega zbora

16. redna seja Državnega zbora, 1. Del

29. 1. 2024

Dnevni red seje: 1. Vprašanja poslank in poslancev

168 min

Dnevni red seje: 1. Vprašanja poslank in poslancev

Seje preiskovalnih komisij

2. redna seja Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0 na območju ljubljanskega vodonosnika Ljubljanskega polja

26. 1. 2024

Dnevni red seje: 1. Izvajanje dokaza: a) zaslišanje priče Jureta Lebna ob 14. uri, b) zaslišanje priče Simona Zajca ob 15.30, c) zaslišanje priče Uroša Brežana ob 17. uri, č) zaslišanje priče Aleša Prijona ob 18.30.

184 min

Dnevni red seje: 1. Izvajanje dokaza: a) zaslišanje priče Jureta Lebna ob 14. uri, b) zaslišanje priče Simona Zajca ob 15.30, c) zaslišanje priče Uroša Brežana ob 17. uri, č) zaslišanje priče Aleša Prijona ob 18.30.

Izredne seje Državnega zbora

61. izredna seja Državnega zbora, 2. del

26. 1. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočila v zvezi z zaskrbljujočim stanjem v domovih starejših občanov

210 min

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočila v zvezi z zaskrbljujočim stanjem v domovih starejših občanov

Izredne seje Državnega zbora

61. izredna seja Državnega zbora, 1. del

26. 1. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočila v zvezi z zaskrbljujočim stanjem v domovih starejših občanov

180 min

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočila v zvezi z zaskrbljujočim stanjem v domovih starejših občanov

Seje odbora za zadeve Evropske unije

64. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije, prenos

26. 1. 2024

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Evropskega sveta, Bruselj, 1. 2. 2024 (zaprto za javnost) 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Bruselj, 29. 1. 2024 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za monitoring odpornih evropskih gozdov

26 min

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Evropskega sveta, Bruselj, 1. 2. 2024 (zaprto za javnost) 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Bruselj, 29. 1. 2024 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za monitoring odpornih evropskih gozdov

Seje kolegija predsednika Državnega zbora

70. redna seja Kolegija predsednice Državnega zbora, prenos

26. 1. 2024

Dnevni red seje: 1. Določitev časa obravnave točk dnevnega reda 16. seje Državnega zbora, ki se bo začela v ponedeljek, 29. januarja 2024 2. Predlog za obravnavo predlogov zakonov po skrajšanem postopku 3. Razno

13 min

Dnevni red seje: 1. Določitev časa obravnave točk dnevnega reda 16. seje Državnega zbora, ki se bo začela v ponedeljek, 29. januarja 2024 2. Predlog za obravnavo predlogov zakonov po skrajšanem postopku 3. Razno

Seje odbora za zdravstvo

27. nujna seja Odbora za zdravstvo

25. 1. 2024

Dnevni red seje: 1. Kako resne so razmere glede covid-19?

209 min

Dnevni red seje: 1. Kako resne so razmere glede covid-19?