Predlogi

Ni najdenih zadetkov.


Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

RTV 365 Programi Oddaje Podkasti Moj 365 Menu
Domov
Raziskujte
Programi
Dokumentarci
Filmi in serije
Oddaje
Podkasti
Filmoteka
Zgodovina
Shranjeno
Naročnine
Več
Domov Raziskujte Programi Dokumentarci Filmi in serije Oddaje Podkasti
Plačljivo
Filmoteka
Moj 365
Zgodovina
Naročnine
Shranjeno

Seje Državnega sveta

Zadnje dodano

Seje Državnega sveta

14. redna seja Državnega sveta, posnetek

28. 2. 2024

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 13. seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-F) – druga obravnava 4. Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 42. člena Zakona o dohodnini (Ur. l. RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19, 39/22, 132/22 – odl. US, 158/22 in 131/23 – ZORZFS) 5. Predlog Zahteve za odreditev parlamentarne preiskave za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma, da so domnevno posredno ali neposredno vplivali na negospodarne ali protipravne odločitve podjetja GEN-I, d.o.o., ki so vodili v finančno izčrpavanje podjetja GEN-I, d.o.o., da so domnevno zlorabili svoj položaj, oškodovali državno premoženje ter izvajali politični pritisk na preiskavo kaznivih dejanj v zvezi s prevzemom in poslovanjem družbe STAR SOLAR d.o.o. in poslovanjem družbe BORZEN, d.o.o., da je domnevno prišlo do nezakonitega financiranja politične stranke GIBANJE SVOBODA, volilne kampanje politične stranke GIBANJE SVOBODA za redne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije leta 2022; in za morebitno spremembo zakonodaje, ki ureja področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, financiranja političnih strank, financiranja volilne kampanje, ustanavljanja in lastninsko-upravljavsko ureditev izdajateljev medijev ter financiranja izdajanja in delovanja medijev v času volilne kampanje 6. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Digitalizacija gospodarstva – krepitev konkurenčnosti in prehod k trajnosti 7. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Slovenija stoji na cestah: Kakšne bodo rešitve tega vedno bolj perečega problema? 8. Predlog Sklepa k Zaključkom Javne razprave Načrt za podnebno nevtralno in energetsko suvereno Slovenijo 9. Predlog Sklepa o umiku Predloga zakona o spremembah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-F)

157 min

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 13. seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-F) – druga obravnava 4. Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 42. člena Zakona o dohodnini (Ur. l. RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19, 39/22, 132/22 – odl. US, 158/22 in 131/23 – ZORZFS) 5. Predlog Zahteve za odreditev parlamentarne preiskave za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma, da so domnevno posredno ali neposredno vplivali na negospodarne ali protipravne odločitve podjetja GEN-I, d.o.o., ki so vodili v finančno izčrpavanje podjetja GEN-I, d.o.o., da so domnevno zlorabili svoj položaj, oškodovali državno premoženje ter izvajali politični pritisk na preiskavo kaznivih dejanj v zvezi s prevzemom in poslovanjem družbe STAR SOLAR d.o.o. in poslovanjem družbe BORZEN, d.o.o., da je domnevno prišlo do nezakonitega financiranja politične stranke GIBANJE SVOBODA, volilne kampanje politične stranke GIBANJE SVOBODA za redne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije leta 2022; in za morebitno spremembo zakonodaje, ki ureja področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, financiranja političnih strank, financiranja volilne kampanje, ustanavljanja in lastninsko-upravljavsko ureditev izdajateljev medijev ter financiranja izdajanja in delovanja medijev v času volilne kampanje 6. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Digitalizacija gospodarstva – krepitev konkurenčnosti in prehod k trajnosti 7. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Slovenija stoji na cestah: Kakšne bodo rešitve tega vedno bolj perečega problema? 8. Predlog Sklepa k Zaključkom Javne razprave Načrt za podnebno nevtralno in energetsko suvereno Slovenijo 9. Predlog Sklepa o umiku Predloga zakona o spremembah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-F)

Seje Državnega sveta

24. seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, prenos

26. 2. 2024

Dnevni red seje: 1. Pobuda Združenja občin Slovenije v zvezi z organiziranjem posveta o financiranju občin in plačni politiki v lokalnih skupnostih 2. Potrditev zapisnikov 22. in 23. seje komisije 3. Razno

70 min

Dnevni red seje: 1. Pobuda Združenja občin Slovenije v zvezi z organiziranjem posveta o financiranju občin in plačni politiki v lokalnih skupnostih 2. Potrditev zapisnikov 22. in 23. seje komisije 3. Razno

Seje Državnega sveta

5. izredna seja Komisije Državnega sveta za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino

12. 2. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnostih narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji (ZUKPPNS), druga obravnava

38 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnostih narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji (ZUKPPNS), druga obravnava

Seje Državnega sveta

Posvet: Slovenska hrana v javnih zavodih, prenos

12. 2. 2024

Javni zavodi skupaj z javnim sektorjem naročijo za več kot 200 mio evrov hrane letno, pri čemer se srečujejo z resnimi izzivi pri izpolnjevanju zahtev, ki jih prinaša zakonodaja na področju zagotavljanja zadostnih količin ekoloških živil in živil iz shem kakovosti v okviru javnega naročanja. Na trg pride premalo ekoloških pridelkov in živil, ki pa so pogosto v višjem cenovnem razredu, zato jih javni zavodi lahko le občasno vključujejo v svoje jedilnike. Potrebni bodo premiki na cenovnih področjih za oskrbo javnih zavodov in novi preračuni zneskov, če bomo hoteli v javne zavode pridobiti lokalno doma pridelano hrano, ki jo zahteva zakonodaja in zaslužijo varovanci, hrano iz kratkih verig. Vsekakor pa se moramo zavedati, da Slovenija nima tisoče kmetijskih gospodarstev, ki so sposobna dobavljati hrano v javne zavode v zadostnih količinah in z ustrezno logistiko. Namen posveta je predstavitev izzivov, s katerimi se srečujejo javni zavodi in ponudniki pri oskrbi z lokalnimi živili ter vzpostavitev dialoga med vsemi deležniki v verigi s ciljem povečati pridelavo in potrošnjo kakovostne domače hrane

197 min

Javni zavodi skupaj z javnim sektorjem naročijo za več kot 200 mio evrov hrane letno, pri čemer se srečujejo z resnimi izzivi pri izpolnjevanju zahtev, ki jih prinaša zakonodaja na področju zagotavljanja zadostnih količin ekoloških živil in živil iz shem kakovosti v okviru javnega naročanja. Na trg pride premalo ekoloških pridelkov in živil, ki pa so pogosto v višjem cenovnem razredu, zato jih javni zavodi lahko le občasno vključujejo v svoje jedilnike. Potrebni bodo premiki na cenovnih področjih za oskrbo javnih zavodov in novi preračuni zneskov, če bomo hoteli v javne zavode pridobiti lokalno doma pridelano hrano, ki jo zahteva zakonodaja in zaslužijo varovanci, hrano iz kratkih verig. Vsekakor pa se moramo zavedati, da Slovenija nima tisoče kmetijskih gospodarstev, ki so sposobna dobavljati hrano v javne zavode v zadostnih količinah in z ustrezno logistiko. Namen posveta je predstavitev izzivov, s katerimi se srečujejo javni zavodi in ponudniki pri oskrbi z lokalnimi živili ter vzpostavitev dialoga med vsemi deležniki v verigi s ciljem povečati pridelavo in potrošnjo kakovostne domače hrane

Seje Državnega sveta

22. seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, posnetek

5. 2. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2I) – druga obravnava 2. Poročilo o izvajanju nacionalnega programa, ki ureja izgradnjo avtocest, za leto 2022 3. Končno poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2022 4. Potrditev zapisnikov 20. in 21. seje komisije 5. Razno

80 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2I) – druga obravnava 2. Poročilo o izvajanju nacionalnega programa, ki ureja izgradnjo avtocest, za leto 2022 3. Končno poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2022 4. Potrditev zapisnikov 20. in 21. seje komisije 5. Razno

Seje Državnega sveta

16. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, prenos

5. 2. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-D) – skrajšani postopek 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-G) – skrajšani postopek 3. Poročilo o delu Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za leto 2023 4. Potrditev zapisnikov 15. seje in 7. izredne seje komisije 5. Razno

100 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-D) – skrajšani postopek 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-G) – skrajšani postopek 3. Poročilo o delu Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za leto 2023 4. Potrditev zapisnikov 15. seje in 7. izredne seje komisije 5. Razno

Seje Državnega sveta

13. redna seja Državnega sveta, posnetek

24. 1. 2024

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 12. redne in 10. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-E) - skrajšani postopek 4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-2A) – druga obravnava 4.A Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih v celoti in še posebej 39. člena ZDR-1D ter petega odstavka 49. člena; 65.a člena; 67.a člena; petega odstavka 68. člena; tretjega, četrtega in petega odstavka 113. člena; 167.a člena in četrtega odstavka 182. člena Zakona o delovnih razmerjih, kot je bil spremenjen z ZDR-1D 5. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Odpornost in neprekinjenost delovanja ključnih organizacij imperativ moderne družbe 6. Seznanitev z delom Statističnega sveta Republike Slovenije v letu 2023

183 min

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 12. redne in 10. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-E) - skrajšani postopek 4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-2A) – druga obravnava 4.A Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih v celoti in še posebej 39. člena ZDR-1D ter petega odstavka 49. člena; 65.a člena; 67.a člena; petega odstavka 68. člena; tretjega, četrtega in petega odstavka 113. člena; 167.a člena in četrtega odstavka 182. člena Zakona o delovnih razmerjih, kot je bil spremenjen z ZDR-1D 5. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Odpornost in neprekinjenost delovanja ključnih organizacij imperativ moderne družbe 6. Seznanitev z delom Statističnega sveta Republike Slovenije v letu 2023

Seje Državnega sveta

9. izredna seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, prenos

23. 1. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih v celoti in še posebej 39. člena ZDR-1D ter petega odstavka 49. člena; 65.a člena; 67.a člena; petega odstavka 68. člena; tretjega, četrtega in petega odstavka 113. člena; 167.a člena in četrtega odstavka 182. člena Zakona o delovnih razmerjih, kot je bil spremenjen z ZDR-1D

53 min

Dnevni red seje: 1. Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih v celoti in še posebej 39. člena ZDR-1D ter petega odstavka 49. člena; 65.a člena; 67.a člena; petega odstavka 68. člena; tretjega, četrtega in petega odstavka 113. člena; 167.a člena in četrtega odstavka 182. člena Zakona o delovnih razmerjih, kot je bil spremenjen z ZDR-1D

Seje Državnega sveta

21. seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, prenos

15. 1. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o urejanju prostora (ZUReP-3A) – skrajšani postopek 2. Poslovna politika Javnega sklada Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriv iz Nuklearne elektrarne Krško 3. Poročilo o delu Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj za leto 2023 4. Potrditev zapisnikov 18. in 19. seje ter 7. izredne seje komisije 5. Razno

58 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o urejanju prostora (ZUReP-3A) – skrajšani postopek 2. Poslovna politika Javnega sklada Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriv iz Nuklearne elektrarne Krško 3. Poročilo o delu Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj za leto 2023 4. Potrditev zapisnikov 18. in 19. seje ter 7. izredne seje komisije 5. Razno

Seje Državnega sveta

7. izredna seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, prenos

15. 1. 2024

Dnevni red seje: 1. Pobuda za seznanitev z razlogi za nadaljevanje projekta fizičnega popisovanja cen košarice osnovnih skupin živil tudi v letu 2024 1A. Seznanitev z domnevnim izpustom volkov v naravo na področju Jelovice 2. Razno

154 min

Dnevni red seje: 1. Pobuda za seznanitev z razlogi za nadaljevanje projekta fizičnega popisovanja cen košarice osnovnih skupin živil tudi v letu 2024 1A. Seznanitev z domnevnim izpustom volkov v naravo na področju Jelovice 2. Razno

Seje Državnega sveta

27. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

9. 1. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o ratifikaciji Celovitega sporazuma o zračnem prevozu med članicami Združenja držav jugovzhodne Azije ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi zmogljivosti železniške infrastrukture na enotnem evropskem železniškem območju, spremembi Direktive 2012/34/EU in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 913/2010 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropski agenciji za pomorsko varnost in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1406/2002 4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 524/2013 ter spremembi uredb (EU) 2017/2394 in (EU) 2018/1724 v zvezi z ukinitvijo evropske platforme za SRS 5. Potrditev zapisnikov 25. in 26. seje komisije 6. Poročilo o delu Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za mednarodne odnose in evropske zadeve v letu 2023

52 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o ratifikaciji Celovitega sporazuma o zračnem prevozu med članicami Združenja držav jugovzhodne Azije ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi zmogljivosti železniške infrastrukture na enotnem evropskem železniškem območju, spremembi Direktive 2012/34/EU in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 913/2010 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropski agenciji za pomorsko varnost in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1406/2002 4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 524/2013 ter spremembi uredb (EU) 2017/2394 in (EU) 2018/1724 v zvezi z ukinitvijo evropske platforme za SRS 5. Potrditev zapisnikov 25. in 26. seje komisije 6. Poročilo o delu Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za mednarodne odnose in evropske zadeve v letu 2023

Seje Državnega sveta

20. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, 15. seja Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance in 20. seja Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, prenos

8. 1. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-2A) – druga obravnava

183 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-2A) – druga obravnava

Seje Državnega sveta

15. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

8. 1. 2024

Dnevni red seje: 1. Ekonomski vidik omejevanja zasebne lastnine na kmetijskih zemljiščih in gozdovih 2. Predlog Evropske komisije Svetu EU za spremembo varstvenega statusa volkov iz "strogo zavarovane" v "zavarovano" vrsto 3. Potrditev zapisnika 14. seje komisije 4. Razno

132 min

Dnevni red seje: 1. Ekonomski vidik omejevanja zasebne lastnine na kmetijskih zemljiščih in gozdovih 2. Predlog Evropske komisije Svetu EU za spremembo varstvenega statusa volkov iz "strogo zavarovane" v "zavarovano" vrsto 3. Potrditev zapisnika 14. seje komisije 4. Razno

Seje Državnega sveta

Posvet: Digitalizacija v gospodarstvu - krepitev konkurenčnosti in prehod k trajnosti, posnetek

8. 12. 2023

Slovenija se je zavezala k digitalnemu in zelenemu prehodu v strateških dokumentih, ki sledijo dogovorom na nivoju Evropske unije. Način implementacije je ključen dejavnik doseganja ciljev ob hkratni krepitvi in razvoju slovenskega gospodarstva, ki je tudi mednarodno oz. globalno naravnano. Digitalizacija, ki prispeva tudi k doseganju trajnostnih zavez in hkrati poleg priložnosti za večjo konkurenčnost in produktivnost, predstavlja za nekatere deležnike tudi pomembne izzive. Za učinkovit prehod je pomembno delovati podporno in usklajeno z vidika širšega kroga deležnikov. Na nivoju gospodarskih subjektov je za digitalni prehod pomemben dialog med vodstvi podjetij in zaposlenimi, smernice za izvedbo pa so dane v evropskem okvirnem sporazumu socialnih partnerjev o digitalizaciji. Zato bomo na posvetu predstavili cilje in podporno okolje (iniciative, kompetence, finančne spodbude) ter potrebe podjetij za digitalni prehod.

216 min

Slovenija se je zavezala k digitalnemu in zelenemu prehodu v strateških dokumentih, ki sledijo dogovorom na nivoju Evropske unije. Način implementacije je ključen dejavnik doseganja ciljev ob hkratni krepitvi in razvoju slovenskega gospodarstva, ki je tudi mednarodno oz. globalno naravnano. Digitalizacija, ki prispeva tudi k doseganju trajnostnih zavez in hkrati poleg priložnosti za večjo konkurenčnost in produktivnost, predstavlja za nekatere deležnike tudi pomembne izzive. Za učinkovit prehod je pomembno delovati podporno in usklajeno z vidika širšega kroga deležnikov. Na nivoju gospodarskih subjektov je za digitalni prehod pomemben dialog med vodstvi podjetij in zaposlenimi, smernice za izvedbo pa so dane v evropskem okvirnem sporazumu socialnih partnerjev o digitalizaciji. Zato bomo na posvetu predstavili cilje in podporno okolje (iniciative, kompetence, finančne spodbude) ter potrebe podjetij za digitalni prehod.

Seje Državnega sveta

12. redna seja Državnega sveta, posnetek

6. 12. 2023

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 11. seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Letni poročili Evropskega računskega sodišča za leto 2022 4. Predlog Mnenja k Letnemu poročilu Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2022 5. Predlog zakona o spremembah Zakona o volitvah v državni zbor - zakonodajna iniciativa 5.A Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti 36.b, 36.c in 36.č ter tretje alineje 43. člena Zakona o zaščiti živali 5.B Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1B) 6. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Zdravje danes za jutri 7. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Izvajanje letalske protitočne obrambe v prihodnje 8. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Organiziranost podpornega okolja za mala in srednja podjetja – ali daje zadostne učinke? 9. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Z NEPN do jasnih smernic za zeleno preobrazbo gospodarstva 10. Seznanitev z delom Skupine za skupni parlamentarni nadzor Europola v 2023 11. Predlog liste prejemnikov plaket Državnega sveta Republike Slovenije

254 min

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 11. seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Letni poročili Evropskega računskega sodišča za leto 2022 4. Predlog Mnenja k Letnemu poročilu Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2022 5. Predlog zakona o spremembah Zakona o volitvah v državni zbor - zakonodajna iniciativa 5.A Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti 36.b, 36.c in 36.č ter tretje alineje 43. člena Zakona o zaščiti živali 5.B Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1B) 6. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Zdravje danes za jutri 7. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Izvajanje letalske protitočne obrambe v prihodnje 8. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Organiziranost podpornega okolja za mala in srednja podjetja – ali daje zadostne učinke? 9. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Z NEPN do jasnih smernic za zeleno preobrazbo gospodarstva 10. Seznanitev z delom Skupine za skupni parlamentarni nadzor Europola v 2023 11. Predlog liste prejemnikov plaket Državnega sveta Republike Slovenije

Seje Državnega sveta

9. izredna seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, prenos

4. 12. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS) – nujni postopek 2. Predlog zakona o minimalnem davku (ZMD) – nujni postopek

43 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS) – nujni postopek 2. Predlog zakona o minimalnem davku (ZMD) – nujni postopek

Seje Državnega sveta

19. seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, prenos

4. 12. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah Gradbenega zakona (GZ-1A) – nujni postopek 2. Zaključki posveta »Z NEPN do jasnih smernic za zeleno gospodarstvo gospodarstva« 3. Potrditev zapisnikov 6. izredne in 17. seje komisije 4. Razno

55 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah Gradbenega zakona (GZ-1A) – nujni postopek 2. Zaključki posveta »Z NEPN do jasnih smernic za zeleno gospodarstvo gospodarstva« 3. Potrditev zapisnikov 6. izredne in 17. seje komisije 4. Razno

Seje Državnega sveta

14. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, prenos

4. 12. 2023

Dnevni red seje: 1. Pobuda za sprejem Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti 36.b, 36.c in 36.č ter tretje alineje 43. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20, 159/21 in 109/23) 2. Problematika urejanja področja zaščite rejnih živali 3. Zaključki posveta »izvajanje letalske protitočne obrambe v prihodnje« 4. Potrditev zapisnikov 13. seje in 6. izredne seje komisije 5. Razno

83 min

Dnevni red seje: 1. Pobuda za sprejem Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti 36.b, 36.c in 36.č ter tretje alineje 43. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20, 159/21 in 109/23) 2. Problematika urejanja področja zaščite rejnih živali 3. Zaključki posveta »izvajanje letalske protitočne obrambe v prihodnje« 4. Potrditev zapisnikov 13. seje in 6. izredne seje komisije 5. Razno

Seje Državnega sveta

13. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

13. 11. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog pobude za sprejem Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 12. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije

22 min

Dnevni red seje: 1. Predlog pobude za sprejem Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 12. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije

Seje Državnega sveta

Posvet: Z NEPN do jasnih smernic za zeleno preobrazbo gospodarstva

13. 11. 2023

Državni svet Republike Slovenije in CER Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo vabita na posvet z naslovom Z NEPN do jasnih smernic za zeleno preobrazbo gospodarstva, v ponedeljek, 13. novembra 2023, ob 10. uri, v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4.

138 min

Državni svet Republike Slovenije in CER Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo vabita na posvet z naslovom Z NEPN do jasnih smernic za zeleno preobrazbo gospodarstva, v ponedeljek, 13. novembra 2023, ob 10. uri, v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4.

Seje Državnega sveta

9. izredna seja Državnega sveta

2. 11. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D) 2. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o tujcih (ZTuj-2H)

163 min

Dnevni red seje: 1. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D) 2. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o tujcih (ZTuj-2H)

Seje Državnega sveta

6. izredna seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

2. 11. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D)

30 min

Dnevni red seje: 1. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D)

Seje Državnega sveta

10. izredna seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev, prenos

2. 11. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o tujcih (ZTuj-2H)

27 min

Dnevni red seje: 1. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o tujcih (ZTuj-2H)

Seje Državnega sveta

12. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

19. 10. 2023

Dnevni red seje: 1. Letno poročilo o doseganju ciljev gospodarjenja z državnimi gozdovi za leto 2022 2. Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2022 3. Potrditev zapisnikov 11. seje komisije 4. Razno

145 min

Dnevni red seje: 1. Letno poročilo o doseganju ciljev gospodarjenja z državnimi gozdovi za leto 2022 2. Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2022 3. Potrditev zapisnikov 11. seje komisije 4. Razno

Seje Državnega sveta

8. izredna seja Državnega sveta, prenos

27. 9. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-F) 2. Predlog odložilnega veta na Zakon o dopolnitvi Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-C) 3. Predlog odložilnega veta na Zakon o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni (ZUVPNB)

73 min

Dnevni red seje: 1. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-F) 2. Predlog odložilnega veta na Zakon o dopolnitvi Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-C) 3. Predlog odložilnega veta na Zakon o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni (ZUVPNB)

Seje Državnega sveta

8. seja Komisije Državnega sveta za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino, prenos

27. 9. 2023

Dnevni red seje: 1.Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto (OdUVŠUPNM-A) 2. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1L) 3. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1H) 4.Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (OdUVZFIŠNM-E) 5. Razno

20 min

Dnevni red seje: 1.Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto (OdUVŠUPNM-A) 2. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1L) 3. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1H) 4.Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (OdUVZFIŠNM-E) 5. Razno

Seje Državnega sveta

8. izredna seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev, prenos

25. 9. 2023

Predlog dnevnega reda: 1. Zakon o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (ZUVPNB)

45 min

Predlog dnevnega reda: 1. Zakon o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (ZUVPNB)

Seje Državnega sveta

5. izredna seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, prenos

25. 9. 2023

Predlog dnevnega reda: 1. Zakon o dopolnitvi Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-C) 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-F)

53 min

Predlog dnevnega reda: 1. Zakon o dopolnitvi Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-C) 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-F)

Seje Državnega sveta

3. izredna seja Komisije Državnega sveta za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino, prenos

5. 9. 2023

Dnevni red seje: 1. Nadaljevanje obravnave Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-M), skrajšani postopek

30 min

Dnevni red seje: 1. Nadaljevanje obravnave Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-M), skrajšani postopek

Seje Državnega sveta

12. seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

4. 9. 2023

Dnevni red seje: 1. Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2022 2. Letno poročilo Agencije za energijo za leto 2022 3. Potrditev zapisnikov 9., 10., 3. izredne ter 4. izredne (1. korespondenčne) seje komisije 4. Razno

69 min

Dnevni red seje: 1. Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2022 2. Letno poročilo Agencije za energijo za leto 2022 3. Potrditev zapisnikov 9., 10., 3. izredne ter 4. izredne (1. korespondenčne) seje komisije 4. Razno

Seje Državnega sveta

9. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

1. 9. 2023

Dnevni red seje: 1. Problematika biovarnosti v luči Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-F) 2. Predlog Zakona o dopolnitvi Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-C) 3. Potrditev zapisnikov 6. in 7. seje ter 4. izredne seje komisije 4. Razno

133 min

Dnevni red seje: 1. Problematika biovarnosti v luči Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-F) 2. Predlog Zakona o dopolnitvi Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-C) 3. Potrditev zapisnikov 6. in 7. seje ter 4. izredne seje komisije 4. Razno

Seje Državnega sveta

4. izredna seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, prenos

28. 8. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2023 II (Rb2023-1) 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324-B) - nujni postopek

26 min

Dnevni red seje: 1. Predlog Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2023 II (Rb2023-1) 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324-B) - nujni postopek

Seje Državnega sveta

3. izredna seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, posnetek

8. 8. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F) – nujni postopek

126 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F) – nujni postopek

Seje Državnega sveta

4. izredna seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, prenos

27. 7. 2023

Dnevni red seje: 1. Škoda v kmetijstvu zaradi posledic aktualnih neugodnih vremenskih razmer – poziv k interventnim ukrepom 2. Razno

78 min

Dnevni red seje: 1. Škoda v kmetijstvu zaradi posledic aktualnih neugodnih vremenskih razmer – poziv k interventnim ukrepom 2. Razno

Seje Državnega sveta

4. izredna seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, prenos

20. 7. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog odložilnega veta na Zakon o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1)

67 min

Dnevni red seje: 1. Predlog odložilnega veta na Zakon o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1)

Seje Državnega sveta

3. izredna seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, posnetek

11. 7. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o digitalizaciji zdravstva (ZDigZ) – druga obravnava 2. Predlog zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje nemotene preskrbe z zdravili (ZNUZNPZ) – nujni postopek

134 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o digitalizaciji zdravstva (ZDigZ) – druga obravnava 2. Predlog zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje nemotene preskrbe z zdravili (ZNUZNPZ) – nujni postopek

Seje Državnega sveta

8. redna seja Državnega sveta, prenos

5. 7. 2023

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 7. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr-A) – druga obravnava 4. Predlog Mnenja k Letnemu poročilu Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2022 in Ocena stanja za leto 2022 5. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Pomen kmetijstva in podeželja za slovenski narod 6. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Predvidena uvedba kavcijskega sistema za embalažo pijač v Sloveniji 7. Predlog Sklepa k Zaključkom Strateškega posveta o sodobnih zdravstvenih politikah 8. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Lokacija Splošne bolnišnice Gorenjske 9. Izvolitev predsednikov, podpredsednikov in članov Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino, Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za mednarodne odnose in evropske zadeve ter Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide 10. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi, nalogah in sestavi Delovne skupine za pripravo pokrajinske zakonodaje 11. Predlog Pravilnika o priznanjih in plaketah Državnega sveta Republike Slovenije 12. Seznanitev z Dopisom Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. Mp-1/23-4 z dne 28. 6. 2023 glede Pritožbe društva Asociacija, društva nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture, Ljubljana zoper sklep Državnega sveta št. 020-09-2/2022/58 s pozivom Državnemu svetu za predložitev gradiva

167 min

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 7. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr-A) – druga obravnava 4. Predlog Mnenja k Letnemu poročilu Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2022 in Ocena stanja za leto 2022 5. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Pomen kmetijstva in podeželja za slovenski narod 6. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Predvidena uvedba kavcijskega sistema za embalažo pijač v Sloveniji 7. Predlog Sklepa k Zaključkom Strateškega posveta o sodobnih zdravstvenih politikah 8. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Lokacija Splošne bolnišnice Gorenjske 9. Izvolitev predsednikov, podpredsednikov in članov Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino, Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za mednarodne odnose in evropske zadeve ter Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide 10. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi, nalogah in sestavi Delovne skupine za pripravo pokrajinske zakonodaje 11. Predlog Pravilnika o priznanjih in plaketah Državnega sveta Republike Slovenije 12. Seznanitev z Dopisom Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. Mp-1/23-4 z dne 28. 6. 2023 glede Pritožbe društva Asociacija, društva nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture, Ljubljana zoper sklep Državnega sveta št. 020-09-2/2022/58 s pozivom Državnemu svetu za predložitev gradiva

Seje Državnega sveta

6. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, posnetek

29. 6. 2023

Dnevni red seje: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali 2. Zaključki posveta Pomen kmetijstva in podeželja za slovenski narod 3. Potrditev zapisnika 5. seje komisije

151 min

Dnevni red seje: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali 2. Zaključki posveta Pomen kmetijstva in podeželja za slovenski narod 3. Potrditev zapisnika 5. seje komisije

Seje Državnega sveta

7. redna seja Državnega sveta, posnetek

21. 6. 2023

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 6. redne in 4. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Potrditev mandata članu Državnega sveta – predstavniku negospodarskih dejavnosti za področje kulture in športa 4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1B) - druga obravnava 5. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembi Zakona o osnovni šoli (ZOsn-J) - druga obravnava 6. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-T) – druga obravnava 7. Predlog Mnenja k Rednemu letnemu poročilu Zagovornika načela enakosti za leto 2022 8. Predlog Mnenja k Skupnemu poročilu o delu državnih tožilstev za leto 2022 9. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Quo vadis, 3. razvojna os? Retrospektiva projekta 2004-2023 10. Predlog Odgovora na Mnenje Vlade Republike Slovenije o Zahtevi Državnega sveta za začetek postopka za oceno ustavnosti 37., 38., 39. in 40. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 11. Predlog Spremembe Poslovnika Državnega sveta (PoDS-1H)

171 min

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 6. redne in 4. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Potrditev mandata članu Državnega sveta – predstavniku negospodarskih dejavnosti za področje kulture in športa 4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1B) - druga obravnava 5. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembi Zakona o osnovni šoli (ZOsn-J) - druga obravnava 6. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-T) – druga obravnava 7. Predlog Mnenja k Rednemu letnemu poročilu Zagovornika načela enakosti za leto 2022 8. Predlog Mnenja k Skupnemu poročilu o delu državnih tožilstev za leto 2022 9. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Quo vadis, 3. razvojna os? Retrospektiva projekta 2004-2023 10. Predlog Odgovora na Mnenje Vlade Republike Slovenije o Zahtevi Državnega sveta za začetek postopka za oceno ustavnosti 37., 38., 39. in 40. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 11. Predlog Spremembe Poslovnika Državnega sveta (PoDS-1H)

Seje Državnega sveta

9. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, prenos

20. 6. 2023

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 7. redne in 1. izredne seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide 2. Predlog zakona o spremembi Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS-A), nujni postopek 3. Razno

66 min

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 7. redne in 1. izredne seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide 2. Predlog zakona o spremembi Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS-A), nujni postopek 3. Razno

Seje Državnega sveta

4. izredna seja Državnega sveta, posnetek

31. 5. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324-A)

39 min

Dnevni red seje: 1. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324-A)

Seje Državnega sveta

4. seja Komisije Državnega sveta za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino

31. 5. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-M), skrajšan postopek 2. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-L) 3. Razno

40 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-M), skrajšan postopek 2. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-L) 3. Razno

Seje Državnega sveta

8. seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, prenos

29. 5. 2023

Dnevni red seje: 1. Problematika »Gradnja hitre železniške proge Ljubljana–Kranj, odsek skozi Orehek« 2. Potrditev zapisnika 6. seje komisije 3. Razno

131 min

Dnevni red seje: 1. Problematika »Gradnja hitre železniške proge Ljubljana–Kranj, odsek skozi Orehek« 2. Potrditev zapisnika 6. seje komisije 3. Razno

Seje Državnega sveta

2. izredna seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in 6. redna seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, prenos

29. 5. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog pobude Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance in Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj za sprejem odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324-A)

44 min

Dnevni red seje: 1. Predlog pobude Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance in Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj za sprejem odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324-A)

Seje Državnega sveta

Posvet: Aktualne težave slovenskega vzgojno-izobraževalnega sistema, prenos

29. 5. 2023

Komisija Državnega sveta za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino pripravlja posvet z naslovom Aktualne težave slovenskega vzgojno-izobraževalnega sistema. Posvet bo v v ponedeljek, 29. maja 2023, ob 10. uri, v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije. Vzgojno izobraževalni zavodi se soočajo s težavami, ki jih sami ne morejo več reševati. Trenutno najbolj pereči težavi sta izjemna kadrovska stiska in nezadostno financiranje zavodov s strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Učiteljev in drugih delavcev zavodov ni več na trgu dela, zato zavodi nezasedena delovna mesta popolnjujejo s strokovno neustreznimi kadri in preobremenjevanjem obstoječih kadrov. Višina financiranja delovanja zavodov ostaja vsa leta ista ali pa se zmanjšuje, stroški pa se vsebinsko in z inflacijo povečujejo, zato zavodi ne morejo več normalno poslovati. Na težave že vrsto let opozarjajo pristojne inštitucije, ki ne pristopijo k celostnemu reševanju problematike. Posvet v Državnem svetu je namenjen osvetlitvi problematike ter pomagati odločevalcem pri iskanju sistemskih rešitev.

175 min

Komisija Državnega sveta za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino pripravlja posvet z naslovom Aktualne težave slovenskega vzgojno-izobraževalnega sistema. Posvet bo v v ponedeljek, 29. maja 2023, ob 10. uri, v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije. Vzgojno izobraževalni zavodi se soočajo s težavami, ki jih sami ne morejo več reševati. Trenutno najbolj pereči težavi sta izjemna kadrovska stiska in nezadostno financiranje zavodov s strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Učiteljev in drugih delavcev zavodov ni več na trgu dela, zato zavodi nezasedena delovna mesta popolnjujejo s strokovno neustreznimi kadri in preobremenjevanjem obstoječih kadrov. Višina financiranja delovanja zavodov ostaja vsa leta ista ali pa se zmanjšuje, stroški pa se vsebinsko in z inflacijo povečujejo, zato zavodi ne morejo več normalno poslovati. Na težave že vrsto let opozarjajo pristojne inštitucije, ki ne pristopijo k celostnemu reševanju problematike. Posvet v Državnem svetu je namenjen osvetlitvi problematike ter pomagati odločevalcem pri iskanju sistemskih rešitev.

Seje Državnega sveta

6. seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, prenos

15. 5. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika (PZ-I), druga obravnava 2. Predlog zakona o dopolnitvah Gradbenega zakona – zakonodajna iniciativa 2A. Predlog zakona o interventnih ukrepih za preprečitev škodljivih posledic pri podaljševanju rudarskih pravic in koncesij (ZIUPRPK) – nujni postopek 3. Potrditev zapisnikov 2., 1. izredne, 3. in 4. seje komisije 4. Razno

78 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika (PZ-I), druga obravnava 2. Predlog zakona o dopolnitvah Gradbenega zakona – zakonodajna iniciativa 2A. Predlog zakona o interventnih ukrepih za preprečitev škodljivih posledic pri podaljševanju rudarskih pravic in koncesij (ZIUPRPK) – nujni postopek 3. Potrditev zapisnikov 2., 1. izredne, 3. in 4. seje komisije 4. Razno

RTV 365
Mobilna aplikacija
Prenesite iz Trgovine Play