Predlogi

Ni najdenih zadetkov.


Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

RTV 365 Programi Oddaje Podkasti Moj 365 Menu
Domov
Raziskujte
Programi
Dokumentarci
Filmi in serije
Oddaje
Podkasti
Filmoteka
Zgodovina
Shranjeno
Naročnine
Več
Domov Raziskujte Programi Dokumentarci Filmi in serije Oddaje Podkasti
Plačljivo
Filmoteka
Moj 365
Zgodovina
Naročnine
Shranjeno

Seje Državnega sveta

Zadnje

Seje Državnega sveta

23. seja Interesne skupine lokalnih interesov Državnega sveta, prenos

10. 6. 2024

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 18. izredne seje Interesne skupine lokalnih interesov 2. Priprava na 18. sejo Državnega sveta 3. Seznanitev z Analizo pravnih mnenj prof. dr. Mateja Avblja in Inštituta za ustavno pravo, Ljubljana glede morebitnih sprememb Poslovnika Državnega sveta zaradi uvedbe možnosti odpovedi vetu 4. Razno

49 min

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 18. izredne seje Interesne skupine lokalnih interesov 2. Priprava na 18. sejo Državnega sveta 3. Seznanitev z Analizo pravnih mnenj prof. dr. Mateja Avblja in Inštituta za ustavno pravo, Ljubljana glede morebitnih sprememb Poslovnika Državnega sveta zaradi uvedbe možnosti odpovedi vetu 4. Razno

Seje Državnega sveta

30. seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, prenos

10. 6. 2024

Dnevni red seje: 1. Pobuda za sprejem Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 110.b člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo, 67/19, 94/21, 54/22 – ZUJPP, 105/22 – ZZNŠPP, 18/23 – ZDU-1O in 23/24) 2. Potrditev zapisnika 29. seje komisije 3. Razno

21 min

Dnevni red seje: 1. Pobuda za sprejem Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 110.b člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo, 67/19, 94/21, 54/22 – ZUJPP, 105/22 – ZZNŠPP, 18/23 – ZDU-1O in 23/24) 2. Potrditev zapisnika 29. seje komisije 3. Razno

Seje Državnega sveta

22. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev, prenos

10. 6. 2024

Dnevni red seje: 1. Letno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2023 in Ocena stanja za leto 2023 2. Letno poročilo Informacijskega pooblaščenca za leto 2023 2.A Predlog zakona o spremembi Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (ZSPJS-AB), skrajšani postopek 3. Potrditev zapisnika 20. redne seje komisije 4. Pobude in vprašanja

121 min

Dnevni red seje: 1. Letno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2023 in Ocena stanja za leto 2023 2. Letno poročilo Informacijskega pooblaščenca za leto 2023 2.A Predlog zakona o spremembi Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (ZSPJS-AB), skrajšani postopek 3. Potrditev zapisnika 20. redne seje komisije 4. Pobude in vprašanja

Seje Državnega sveta

6. konferenca varnosti hrane 2024, 2. del

8. 6. 2024

V dvorani Državnega sveta bo v petek, 7. 6. 2024, med 8.00 in 16.00 tekla 6. konferenca varnosti hrane s sloganom Varnost živil: pripravimo se na nepričakovano.

124 min

V dvorani Državnega sveta bo v petek, 7. 6. 2024, med 8.00 in 16.00 tekla 6. konferenca varnosti hrane s sloganom Varnost živil: pripravimo se na nepričakovano.

Seje Državnega sveta

6. konferenca varnosti hrane 2024, 1. del

8. 6. 2024

V dvorani Državnega sveta bo v petek, 7. 6. 2024, med 8.00 in 16.00 tekla 6. konferenca varnosti hrane s sloganom Varnost živil: pripravimo se na nepričakovano.

226 min

V dvorani Državnega sveta bo v petek, 7. 6. 2024, med 8.00 in 16.00 tekla 6. konferenca varnosti hrane s sloganom Varnost živil: pripravimo se na nepričakovano.

Seje Državnega sveta

28. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, prenos

6. 6. 2024

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 26. in 27. seje Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide 2. Zaključki Posveta o dolgotrajni oskrbi - Med politiko in izvajalci ter uporabniki in svojci 3. Pobuda državnega svetnika Danijela Kastelica, Geodetskega inštituta Slovenije ter Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije za so-organizacijo posveta Mobilnost in spletna dostopnost za invalide in starejše - povezovanje znanj in izkušenj za vključujočo družbo 4. Razno

90 min

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 26. in 27. seje Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide 2. Zaključki Posveta o dolgotrajni oskrbi - Med politiko in izvajalci ter uporabniki in svojci 3. Pobuda državnega svetnika Danijela Kastelica, Geodetskega inštituta Slovenije ter Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije za so-organizacijo posveta Mobilnost in spletna dostopnost za invalide in starejše - povezovanje znanj in izkušenj za vključujočo družbo 4. Razno

Seje Državnega sveta

21. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev, posnetek

5. 6. 2024

Dnevni red seje: 1. Skupno poročilo o delu državnih tožilstev za leto 2023 2. Letno poročilo o poslovanju Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije za leto 2023 3. Letno poročilo o delu Oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri Specializiranem državnem tožilstvu Republike Slovenije za leto 2023 4. Pobude in vprašanja

79 min

Dnevni red seje: 1. Skupno poročilo o delu državnih tožilstev za leto 2023 2. Letno poročilo o poslovanju Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije za leto 2023 3. Letno poročilo o delu Oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri Specializiranem državnem tožilstvu Republike Slovenije za leto 2023 4. Pobude in vprašanja

Seje Državnega sveta

6. izredna seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve, prenos

3. 6. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog sklepa o priznanju neodvisnosti in suverenosti Države Palestina

78 min

Dnevni red seje: 1. Predlog sklepa o priznanju neodvisnosti in suverenosti Države Palestina

Seje Državnega sveta

Posvet: 4. razvojna os in razvojni izzivi regije, posnetek

31. 5. 2024

Kraji in območja, ki ležijo ob 4. razvojni osi, tvorijo eno od razvojno najbolj dinamičnih območij v državi. 4. razvojna os, ki povezuje zgornje in srednje Posočje ter Idrijsko-Cerkljansko z Gorenjsko regijo in preostalim delom Slovenije, na zahodu pa se navezuje na severno Italijo, ne predstavlja le strateške prometnice, pač pa je v pravem pomenu trans-regionalni razvojni pospeševalec. Tako kot je projekt 3. razvojne osi osrednji nacionalni in prednostni cestnoinfrastrukturni projekt na področju državne cestne infrastrukture, to enako velja tudi za projekt 4. razvojne osi. Nova cestna povezava bo izboljšala možnost medsebojne povezave središč nacionalnega, regionalnega ter medobčinskega pomena in s tem nadaljnji razvoj širšega prostora, v katerega se umešča. Gre za razvojni projekt, pri katerem je pospešitev realizacije nujna, kar se je še dodatno izkazalo v času naravnih nesreč leta 2023, ko je bila v večini občin ob 4. razvojni osi veliko cestne infrastrukture močno poškodovane.

158 min

Kraji in območja, ki ležijo ob 4. razvojni osi, tvorijo eno od razvojno najbolj dinamičnih območij v državi. 4. razvojna os, ki povezuje zgornje in srednje Posočje ter Idrijsko-Cerkljansko z Gorenjsko regijo in preostalim delom Slovenije, na zahodu pa se navezuje na severno Italijo, ne predstavlja le strateške prometnice, pač pa je v pravem pomenu trans-regionalni razvojni pospeševalec. Tako kot je projekt 3. razvojne osi osrednji nacionalni in prednostni cestnoinfrastrukturni projekt na področju državne cestne infrastrukture, to enako velja tudi za projekt 4. razvojne osi. Nova cestna povezava bo izboljšala možnost medsebojne povezave središč nacionalnega, regionalnega ter medobčinskega pomena in s tem nadaljnji razvoj širšega prostora, v katerega se umešča. Gre za razvojni projekt, pri katerem je pospešitev realizacije nujna, kar se je še dodatno izkazalo v času naravnih nesreč leta 2023, ko je bila v večini občin ob 4. razvojni osi veliko cestne infrastrukture močno poškodovane.

Seje Državnega sveta

20. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev, posnetek

30. 5. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-P), skrajšani postopek 2. Poročilo o podaljšanju začasne zaščite razseljenih oseb iz Ukrajine 2.A Osnutek Predloga odložilnega veta na Zakon o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji (ZUKPPNS) 3. Potrditev zapisnikov 18. redne seje in 13. izredne seje komisije 4. Pobude in vprašanja

69 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-P), skrajšani postopek 2. Poročilo o podaljšanju začasne zaščite razseljenih oseb iz Ukrajine 2.A Osnutek Predloga odložilnega veta na Zakon o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji (ZUKPPNS) 3. Potrditev zapisnikov 18. redne seje in 13. izredne seje komisije 4. Pobude in vprašanja

Seje Državnega sveta

19. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, posnetek

28. 5. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o Kobilarni Lipica (ZKL-2), druga obravnava 2. Potrditev zapisnika 18. seje in 12. izredne seje Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance 3. Pobude in vprašanja

70 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o Kobilarni Lipica (ZKL-2), druga obravnava 2. Potrditev zapisnika 18. seje in 12. izredne seje Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance 3. Pobude in vprašanja

Seje Državnega sveta

29. seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, prenos

27. 5. 2024

Dnevni red seje: 1. Zaključki posveta Ustanavljanje pokrajin 2. Problematika neurejenega lastništva kategoriziranih lokalnih in krajevnih cest, ki potekajo preko zemljišč v zasebni lasti 3. Potrditev zapisnika 28. seje komisije 4. Razno

49 min

Dnevni red seje: 1. Zaključki posveta Ustanavljanje pokrajin 2. Problematika neurejenega lastništva kategoriziranih lokalnih in krajevnih cest, ki potekajo preko zemljišč v zasebni lasti 3. Potrditev zapisnika 28. seje komisije 4. Razno

Seje Državnega sveta

21. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, posnetek

20. 5. 2024

Dnevni red seje: 1. Problematika dajanja državnih kmetijskih zemljišč v zakup podjetjem v tuji lasti 1.A Seznanitev s stališči do Uredbe EU o obnovi narave 2. Potrditev zapisnikov 18., 19. in 20. seje komisije 3. Razno

136 min

Dnevni red seje: 1. Problematika dajanja državnih kmetijskih zemljišč v zakup podjetjem v tuji lasti 1.A Seznanitev s stališči do Uredbe EU o obnovi narave 2. Potrditev zapisnikov 18., 19. in 20. seje komisije 3. Razno

Seje Državnega sveta

17. redna seja Državnega sveta, posnetek

15. 5. 2024

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 16. seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predlog Mnenja k Predlogu resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji »Jedrska energija za prihodnost Slovenije« (ReDMRJE) 4. Predlog Mnenja k Poročilu o delu Državne revizijske komisije za leto 2023 5. Predlog Mnenja k Letnemu poročilu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2023 7. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Finančna avtonomija slovenske lokalne samouprave 8. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Strategija razvoja biotehniškega izobraževanja in usposabljanja

145 min

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 16. seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predlog Mnenja k Predlogu resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji »Jedrska energija za prihodnost Slovenije« (ReDMRJE) 4. Predlog Mnenja k Poročilu o delu Državne revizijske komisije za leto 2023 5. Predlog Mnenja k Letnemu poročilu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2023 7. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Finančna avtonomija slovenske lokalne samouprave 8. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Strategija razvoja biotehniškega izobraževanja in usposabljanja

Seje Državnega sveta

Posvet o dolgotrajni oskrbi - med politiko in izvajalci ter uporabniki in svojci, posnetek

6. 5. 2024

Namen posveta je celovit pregled aktualnega stanja na področju uvajanja novega sistema dolgotrajne oskrbe, s ciljem iskanja rešitev za prepoznane težave z njegovim uvajanjem v praksi (npr. nedelovanje informacijskega sistema za obravnavo novih vlog in izdajo odločb oskrbovalcem družinskega člana; pomanjkanje informacij, ki jih potrebujejo centri za socialno delo; nedostopnost baz podatkov primerljivih pravic; zagotavljanje ustreznih kadrov za izvajanje storitev dolgotrajne oskrbe in še vedno nejasna časovnica zagotovitve delujočega sistema dolgotrajne oskrbe v praksi). Na posvetu se nameravamo dotakniti tudi vprašanja priprave pravilnikov, povezanih z dolgotrajno oskrbo, in implementacije tistih, ki so bili že sprejeti, ter (ne)delovanja posvetovalne delovne skupine za področje dolgotrajne oskrbe za pripravo predlogov sprememb za ureditev področja dolgotrajne oskrbe. Posvet bo več kot dobra priložnost, da ključni deležniki v sistemu dolgotrajne oskrbe na enem mestu odločevalcem predstavijo dosedanje izkušnje in opažanja, predvsem pa da vsi skupaj čim prej poiščejo rešitve za prepoznane šibke točke v sistemu. So-pobudniki za organizacijo posveta so Socialna zbornica Slovenije, Skupnost socialnih zavodov Slovenije, Skupnost centrov za socialno delo Slovenije, Skupnost varstveno delovnih centrov Slovenije, Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Slovenije, Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije ter Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo.

231 min

Namen posveta je celovit pregled aktualnega stanja na področju uvajanja novega sistema dolgotrajne oskrbe, s ciljem iskanja rešitev za prepoznane težave z njegovim uvajanjem v praksi (npr. nedelovanje informacijskega sistema za obravnavo novih vlog in izdajo odločb oskrbovalcem družinskega člana; pomanjkanje informacij, ki jih potrebujejo centri za socialno delo; nedostopnost baz podatkov primerljivih pravic; zagotavljanje ustreznih kadrov za izvajanje storitev dolgotrajne oskrbe in še vedno nejasna časovnica zagotovitve delujočega sistema dolgotrajne oskrbe v praksi). Na posvetu se nameravamo dotakniti tudi vprašanja priprave pravilnikov, povezanih z dolgotrajno oskrbo, in implementacije tistih, ki so bili že sprejeti, ter (ne)delovanja posvetovalne delovne skupine za področje dolgotrajne oskrbe za pripravo predlogov sprememb za ureditev področja dolgotrajne oskrbe. Posvet bo več kot dobra priložnost, da ključni deležniki v sistemu dolgotrajne oskrbe na enem mestu odločevalcem predstavijo dosedanje izkušnje in opažanja, predvsem pa da vsi skupaj čim prej poiščejo rešitve za prepoznane šibke točke v sistemu. So-pobudniki za organizacijo posveta so Socialna zbornica Slovenije, Skupnost socialnih zavodov Slovenije, Skupnost centrov za socialno delo Slovenije, Skupnost varstveno delovnih centrov Slovenije, Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Slovenije, Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije ter Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo.

Seje Državnega sveta

11. izredna seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, posnetek

15. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-U) – druga obravnava

55 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-U) – druga obravnava

Seje Državnega sveta

26. seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, prenos

8. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-T) – skrajšani postopek 2. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 2.A Predlog energetskega zakona (EZ-2) – druga obravnava 3. Potrditev zapisnika 25. seje komisije 4. Razno

132 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-T) – skrajšani postopek 2. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 2.A Predlog energetskega zakona (EZ-2) – druga obravnava 3. Potrditev zapisnika 25. seje komisije 4. Razno

Seje Državnega sveta

25. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, posnetek

3. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 23. in 24. seje Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide 2. Predlog resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami 2024–2029 (ReNPPND24–29) 3. Razno

124 min

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 23. in 24. seje Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide 2. Predlog resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami 2024–2029 (ReNPPND24–29) 3. Razno

Seje Državnega sveta

Nadaljevanje 14. redne seje Državnega sveta, prenos

11. 3. 2024

Dnevni red seje: 5. Predlog Zahteve za odreditev parlamentarne preiskave za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma, da so domnevno posredno ali neposredno vplivali na negospodarne ali protipravne odločitve podjetja GEN-I, d.o.o., ki so vodili v finančno izčrpavanje podjetja GEN-I, d.o.o., da so domnevno zlorabili svoj položaj, oškodovali državno premoženje ter izvajali politični pritisk na preiskavo kaznivih dejanj v zvezi s prevzemom in poslovanjem družbe STAR SOLAR d.o.o. in poslovanjem družbe BORZEN, d.o.o., da je domnevno prišlo do nezakonitega financiranja politične stranke GIBANJE SVOBODA, volilne kampanje politične stranke GIBANJE SVOBODA za redne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije leta 2022; in za morebitno spremembo zakonodaje, ki ureja področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, financiranja političnih strank, financiranja volilne kampanje, ustanavljanja in lastninsko-upravljavsko ureditev izdajateljev medijev ter financiranja izdajanja in delovanja medijev v času volilne kampanje 6. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Digitalizacija gospodarstva – krepitev konkurenčnosti in prehod k trajnosti 7. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Slovenija stoji na cestah: Kakšne bodo rešitve tega vedno bolj perečega problema? 8. Predlog Sklepa k Zaključkom Javne razprave Načrt za podnebno nevtralno in energetsko suvereno Slovenijo 9. Predlog Sklepa o umiku Predloga zakona o spremembah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-F)

41 min

Dnevni red seje: 5. Predlog Zahteve za odreditev parlamentarne preiskave za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma, da so domnevno posredno ali neposredno vplivali na negospodarne ali protipravne odločitve podjetja GEN-I, d.o.o., ki so vodili v finančno izčrpavanje podjetja GEN-I, d.o.o., da so domnevno zlorabili svoj položaj, oškodovali državno premoženje ter izvajali politični pritisk na preiskavo kaznivih dejanj v zvezi s prevzemom in poslovanjem družbe STAR SOLAR d.o.o. in poslovanjem družbe BORZEN, d.o.o., da je domnevno prišlo do nezakonitega financiranja politične stranke GIBANJE SVOBODA, volilne kampanje politične stranke GIBANJE SVOBODA za redne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije leta 2022; in za morebitno spremembo zakonodaje, ki ureja področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, financiranja političnih strank, financiranja volilne kampanje, ustanavljanja in lastninsko-upravljavsko ureditev izdajateljev medijev ter financiranja izdajanja in delovanja medijev v času volilne kampanje 6. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Digitalizacija gospodarstva – krepitev konkurenčnosti in prehod k trajnosti 7. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Slovenija stoji na cestah: Kakšne bodo rešitve tega vedno bolj perečega problema? 8. Predlog Sklepa k Zaključkom Javne razprave Načrt za podnebno nevtralno in energetsko suvereno Slovenijo 9. Predlog Sklepa o umiku Predloga zakona o spremembah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-F)

Seje Državnega sveta

25. seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, prenos

11. 3. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog resolucije o Programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2024–2028 (RePVRPŠJ24–28) 2. Operativni plan aktivnosti Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d. o. o., za leto 2024 3. Potrditev zapisnika 24. seje komisije 4. Razno

22 min

Dnevni red seje: 1. Predlog resolucije o Programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2024–2028 (RePVRPŠJ24–28) 2. Operativni plan aktivnosti Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d. o. o., za leto 2024 3. Potrditev zapisnika 24. seje komisije 4. Razno

Seje Državnega sveta

14. redna seja Državnega sveta, posnetek

28. 2. 2024

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 13. seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-F) – druga obravnava 4. Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 42. člena Zakona o dohodnini (Ur. l. RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19, 39/22, 132/22 – odl. US, 158/22 in 131/23 – ZORZFS) 5. Predlog Zahteve za odreditev parlamentarne preiskave za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma, da so domnevno posredno ali neposredno vplivali na negospodarne ali protipravne odločitve podjetja GEN-I, d.o.o., ki so vodili v finančno izčrpavanje podjetja GEN-I, d.o.o., da so domnevno zlorabili svoj položaj, oškodovali državno premoženje ter izvajali politični pritisk na preiskavo kaznivih dejanj v zvezi s prevzemom in poslovanjem družbe STAR SOLAR d.o.o. in poslovanjem družbe BORZEN, d.o.o., da je domnevno prišlo do nezakonitega financiranja politične stranke GIBANJE SVOBODA, volilne kampanje politične stranke GIBANJE SVOBODA za redne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije leta 2022; in za morebitno spremembo zakonodaje, ki ureja področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, financiranja političnih strank, financiranja volilne kampanje, ustanavljanja in lastninsko-upravljavsko ureditev izdajateljev medijev ter financiranja izdajanja in delovanja medijev v času volilne kampanje 6. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Digitalizacija gospodarstva – krepitev konkurenčnosti in prehod k trajnosti 7. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Slovenija stoji na cestah: Kakšne bodo rešitve tega vedno bolj perečega problema? 8. Predlog Sklepa k Zaključkom Javne razprave Načrt za podnebno nevtralno in energetsko suvereno Slovenijo 9. Predlog Sklepa o umiku Predloga zakona o spremembah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-F)

157 min

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 13. seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-F) – druga obravnava 4. Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 42. člena Zakona o dohodnini (Ur. l. RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19, 39/22, 132/22 – odl. US, 158/22 in 131/23 – ZORZFS) 5. Predlog Zahteve za odreditev parlamentarne preiskave za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma, da so domnevno posredno ali neposredno vplivali na negospodarne ali protipravne odločitve podjetja GEN-I, d.o.o., ki so vodili v finančno izčrpavanje podjetja GEN-I, d.o.o., da so domnevno zlorabili svoj položaj, oškodovali državno premoženje ter izvajali politični pritisk na preiskavo kaznivih dejanj v zvezi s prevzemom in poslovanjem družbe STAR SOLAR d.o.o. in poslovanjem družbe BORZEN, d.o.o., da je domnevno prišlo do nezakonitega financiranja politične stranke GIBANJE SVOBODA, volilne kampanje politične stranke GIBANJE SVOBODA za redne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije leta 2022; in za morebitno spremembo zakonodaje, ki ureja področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, financiranja političnih strank, financiranja volilne kampanje, ustanavljanja in lastninsko-upravljavsko ureditev izdajateljev medijev ter financiranja izdajanja in delovanja medijev v času volilne kampanje 6. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Digitalizacija gospodarstva – krepitev konkurenčnosti in prehod k trajnosti 7. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Slovenija stoji na cestah: Kakšne bodo rešitve tega vedno bolj perečega problema? 8. Predlog Sklepa k Zaključkom Javne razprave Načrt za podnebno nevtralno in energetsko suvereno Slovenijo 9. Predlog Sklepa o umiku Predloga zakona o spremembah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-F)

Seje Državnega sveta

24. seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, prenos

26. 2. 2024

Dnevni red seje: 1. Pobuda Združenja občin Slovenije v zvezi z organiziranjem posveta o financiranju občin in plačni politiki v lokalnih skupnostih 2. Potrditev zapisnikov 22. in 23. seje komisije 3. Razno

70 min

Dnevni red seje: 1. Pobuda Združenja občin Slovenije v zvezi z organiziranjem posveta o financiranju občin in plačni politiki v lokalnih skupnostih 2. Potrditev zapisnikov 22. in 23. seje komisije 3. Razno

Seje Državnega sveta

5. izredna seja Komisije Državnega sveta za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino

12. 2. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnostih narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji (ZUKPPNS), druga obravnava

38 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnostih narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji (ZUKPPNS), druga obravnava

Seje Državnega sveta

Posvet: Slovenska hrana v javnih zavodih, prenos

12. 2. 2024

Javni zavodi skupaj z javnim sektorjem naročijo za več kot 200 mio evrov hrane letno, pri čemer se srečujejo z resnimi izzivi pri izpolnjevanju zahtev, ki jih prinaša zakonodaja na področju zagotavljanja zadostnih količin ekoloških živil in živil iz shem kakovosti v okviru javnega naročanja. Na trg pride premalo ekoloških pridelkov in živil, ki pa so pogosto v višjem cenovnem razredu, zato jih javni zavodi lahko le občasno vključujejo v svoje jedilnike. Potrebni bodo premiki na cenovnih področjih za oskrbo javnih zavodov in novi preračuni zneskov, če bomo hoteli v javne zavode pridobiti lokalno doma pridelano hrano, ki jo zahteva zakonodaja in zaslužijo varovanci, hrano iz kratkih verig. Vsekakor pa se moramo zavedati, da Slovenija nima tisoče kmetijskih gospodarstev, ki so sposobna dobavljati hrano v javne zavode v zadostnih količinah in z ustrezno logistiko. Namen posveta je predstavitev izzivov, s katerimi se srečujejo javni zavodi in ponudniki pri oskrbi z lokalnimi živili ter vzpostavitev dialoga med vsemi deležniki v verigi s ciljem povečati pridelavo in potrošnjo kakovostne domače hrane

197 min

Javni zavodi skupaj z javnim sektorjem naročijo za več kot 200 mio evrov hrane letno, pri čemer se srečujejo z resnimi izzivi pri izpolnjevanju zahtev, ki jih prinaša zakonodaja na področju zagotavljanja zadostnih količin ekoloških živil in živil iz shem kakovosti v okviru javnega naročanja. Na trg pride premalo ekoloških pridelkov in živil, ki pa so pogosto v višjem cenovnem razredu, zato jih javni zavodi lahko le občasno vključujejo v svoje jedilnike. Potrebni bodo premiki na cenovnih področjih za oskrbo javnih zavodov in novi preračuni zneskov, če bomo hoteli v javne zavode pridobiti lokalno doma pridelano hrano, ki jo zahteva zakonodaja in zaslužijo varovanci, hrano iz kratkih verig. Vsekakor pa se moramo zavedati, da Slovenija nima tisoče kmetijskih gospodarstev, ki so sposobna dobavljati hrano v javne zavode v zadostnih količinah in z ustrezno logistiko. Namen posveta je predstavitev izzivov, s katerimi se srečujejo javni zavodi in ponudniki pri oskrbi z lokalnimi živili ter vzpostavitev dialoga med vsemi deležniki v verigi s ciljem povečati pridelavo in potrošnjo kakovostne domače hrane

Seje Državnega sveta

22. seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, posnetek

5. 2. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2I) – druga obravnava 2. Poročilo o izvajanju nacionalnega programa, ki ureja izgradnjo avtocest, za leto 2022 3. Končno poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2022 4. Potrditev zapisnikov 20. in 21. seje komisije 5. Razno

80 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2I) – druga obravnava 2. Poročilo o izvajanju nacionalnega programa, ki ureja izgradnjo avtocest, za leto 2022 3. Končno poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2022 4. Potrditev zapisnikov 20. in 21. seje komisije 5. Razno

Seje Državnega sveta

16. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, prenos

5. 2. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-D) – skrajšani postopek 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-G) – skrajšani postopek 3. Poročilo o delu Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za leto 2023 4. Potrditev zapisnikov 15. seje in 7. izredne seje komisije 5. Razno

100 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-D) – skrajšani postopek 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-G) – skrajšani postopek 3. Poročilo o delu Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za leto 2023 4. Potrditev zapisnikov 15. seje in 7. izredne seje komisije 5. Razno

Seje Državnega sveta

13. redna seja Državnega sveta, posnetek

24. 1. 2024

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 12. redne in 10. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-E) - skrajšani postopek 4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-2A) – druga obravnava 4.A Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih v celoti in še posebej 39. člena ZDR-1D ter petega odstavka 49. člena; 65.a člena; 67.a člena; petega odstavka 68. člena; tretjega, četrtega in petega odstavka 113. člena; 167.a člena in četrtega odstavka 182. člena Zakona o delovnih razmerjih, kot je bil spremenjen z ZDR-1D 5. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Odpornost in neprekinjenost delovanja ključnih organizacij imperativ moderne družbe 6. Seznanitev z delom Statističnega sveta Republike Slovenije v letu 2023

183 min

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 12. redne in 10. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-E) - skrajšani postopek 4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-2A) – druga obravnava 4.A Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih v celoti in še posebej 39. člena ZDR-1D ter petega odstavka 49. člena; 65.a člena; 67.a člena; petega odstavka 68. člena; tretjega, četrtega in petega odstavka 113. člena; 167.a člena in četrtega odstavka 182. člena Zakona o delovnih razmerjih, kot je bil spremenjen z ZDR-1D 5. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Odpornost in neprekinjenost delovanja ključnih organizacij imperativ moderne družbe 6. Seznanitev z delom Statističnega sveta Republike Slovenije v letu 2023

Seje Državnega sveta

9. izredna seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, prenos

23. 1. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih v celoti in še posebej 39. člena ZDR-1D ter petega odstavka 49. člena; 65.a člena; 67.a člena; petega odstavka 68. člena; tretjega, četrtega in petega odstavka 113. člena; 167.a člena in četrtega odstavka 182. člena Zakona o delovnih razmerjih, kot je bil spremenjen z ZDR-1D

53 min

Dnevni red seje: 1. Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih v celoti in še posebej 39. člena ZDR-1D ter petega odstavka 49. člena; 65.a člena; 67.a člena; petega odstavka 68. člena; tretjega, četrtega in petega odstavka 113. člena; 167.a člena in četrtega odstavka 182. člena Zakona o delovnih razmerjih, kot je bil spremenjen z ZDR-1D

Seje Državnega sveta

21. seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, prenos

15. 1. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o urejanju prostora (ZUReP-3A) – skrajšani postopek 2. Poslovna politika Javnega sklada Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriv iz Nuklearne elektrarne Krško 3. Poročilo o delu Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj za leto 2023 4. Potrditev zapisnikov 18. in 19. seje ter 7. izredne seje komisije 5. Razno

58 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o urejanju prostora (ZUReP-3A) – skrajšani postopek 2. Poslovna politika Javnega sklada Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriv iz Nuklearne elektrarne Krško 3. Poročilo o delu Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj za leto 2023 4. Potrditev zapisnikov 18. in 19. seje ter 7. izredne seje komisije 5. Razno

Seje Državnega sveta

7. izredna seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, prenos

15. 1. 2024

Dnevni red seje: 1. Pobuda za seznanitev z razlogi za nadaljevanje projekta fizičnega popisovanja cen košarice osnovnih skupin živil tudi v letu 2024 1A. Seznanitev z domnevnim izpustom volkov v naravo na področju Jelovice 2. Razno

154 min

Dnevni red seje: 1. Pobuda za seznanitev z razlogi za nadaljevanje projekta fizičnega popisovanja cen košarice osnovnih skupin živil tudi v letu 2024 1A. Seznanitev z domnevnim izpustom volkov v naravo na področju Jelovice 2. Razno

Seje Državnega sveta

27. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

9. 1. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o ratifikaciji Celovitega sporazuma o zračnem prevozu med članicami Združenja držav jugovzhodne Azije ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi zmogljivosti železniške infrastrukture na enotnem evropskem železniškem območju, spremembi Direktive 2012/34/EU in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 913/2010 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropski agenciji za pomorsko varnost in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1406/2002 4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 524/2013 ter spremembi uredb (EU) 2017/2394 in (EU) 2018/1724 v zvezi z ukinitvijo evropske platforme za SRS 5. Potrditev zapisnikov 25. in 26. seje komisije 6. Poročilo o delu Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za mednarodne odnose in evropske zadeve v letu 2023

52 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o ratifikaciji Celovitega sporazuma o zračnem prevozu med članicami Združenja držav jugovzhodne Azije ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi zmogljivosti železniške infrastrukture na enotnem evropskem železniškem območju, spremembi Direktive 2012/34/EU in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 913/2010 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropski agenciji za pomorsko varnost in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1406/2002 4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 524/2013 ter spremembi uredb (EU) 2017/2394 in (EU) 2018/1724 v zvezi z ukinitvijo evropske platforme za SRS 5. Potrditev zapisnikov 25. in 26. seje komisije 6. Poročilo o delu Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za mednarodne odnose in evropske zadeve v letu 2023

Seje Državnega sveta

20. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, 15. seja Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance in 20. seja Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, prenos

8. 1. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-2A) – druga obravnava

183 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-2A) – druga obravnava

Seje Državnega sveta

15. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

8. 1. 2024

Dnevni red seje: 1. Ekonomski vidik omejevanja zasebne lastnine na kmetijskih zemljiščih in gozdovih 2. Predlog Evropske komisije Svetu EU za spremembo varstvenega statusa volkov iz "strogo zavarovane" v "zavarovano" vrsto 3. Potrditev zapisnika 14. seje komisije 4. Razno

132 min

Dnevni red seje: 1. Ekonomski vidik omejevanja zasebne lastnine na kmetijskih zemljiščih in gozdovih 2. Predlog Evropske komisije Svetu EU za spremembo varstvenega statusa volkov iz "strogo zavarovane" v "zavarovano" vrsto 3. Potrditev zapisnika 14. seje komisije 4. Razno

Seje Državnega sveta

Posvet: Digitalizacija v gospodarstvu - krepitev konkurenčnosti in prehod k trajnosti, posnetek

8. 12. 2023

Slovenija se je zavezala k digitalnemu in zelenemu prehodu v strateških dokumentih, ki sledijo dogovorom na nivoju Evropske unije. Način implementacije je ključen dejavnik doseganja ciljev ob hkratni krepitvi in razvoju slovenskega gospodarstva, ki je tudi mednarodno oz. globalno naravnano. Digitalizacija, ki prispeva tudi k doseganju trajnostnih zavez in hkrati poleg priložnosti za večjo konkurenčnost in produktivnost, predstavlja za nekatere deležnike tudi pomembne izzive. Za učinkovit prehod je pomembno delovati podporno in usklajeno z vidika širšega kroga deležnikov. Na nivoju gospodarskih subjektov je za digitalni prehod pomemben dialog med vodstvi podjetij in zaposlenimi, smernice za izvedbo pa so dane v evropskem okvirnem sporazumu socialnih partnerjev o digitalizaciji. Zato bomo na posvetu predstavili cilje in podporno okolje (iniciative, kompetence, finančne spodbude) ter potrebe podjetij za digitalni prehod.

216 min

Slovenija se je zavezala k digitalnemu in zelenemu prehodu v strateških dokumentih, ki sledijo dogovorom na nivoju Evropske unije. Način implementacije je ključen dejavnik doseganja ciljev ob hkratni krepitvi in razvoju slovenskega gospodarstva, ki je tudi mednarodno oz. globalno naravnano. Digitalizacija, ki prispeva tudi k doseganju trajnostnih zavez in hkrati poleg priložnosti za večjo konkurenčnost in produktivnost, predstavlja za nekatere deležnike tudi pomembne izzive. Za učinkovit prehod je pomembno delovati podporno in usklajeno z vidika širšega kroga deležnikov. Na nivoju gospodarskih subjektov je za digitalni prehod pomemben dialog med vodstvi podjetij in zaposlenimi, smernice za izvedbo pa so dane v evropskem okvirnem sporazumu socialnih partnerjev o digitalizaciji. Zato bomo na posvetu predstavili cilje in podporno okolje (iniciative, kompetence, finančne spodbude) ter potrebe podjetij za digitalni prehod.

Seje Državnega sveta

12. redna seja Državnega sveta, posnetek

6. 12. 2023

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 11. seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Letni poročili Evropskega računskega sodišča za leto 2022 4. Predlog Mnenja k Letnemu poročilu Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2022 5. Predlog zakona o spremembah Zakona o volitvah v državni zbor - zakonodajna iniciativa 5.A Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti 36.b, 36.c in 36.č ter tretje alineje 43. člena Zakona o zaščiti živali 5.B Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1B) 6. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Zdravje danes za jutri 7. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Izvajanje letalske protitočne obrambe v prihodnje 8. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Organiziranost podpornega okolja za mala in srednja podjetja – ali daje zadostne učinke? 9. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Z NEPN do jasnih smernic za zeleno preobrazbo gospodarstva 10. Seznanitev z delom Skupine za skupni parlamentarni nadzor Europola v 2023 11. Predlog liste prejemnikov plaket Državnega sveta Republike Slovenije

254 min

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 11. seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Letni poročili Evropskega računskega sodišča za leto 2022 4. Predlog Mnenja k Letnemu poročilu Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2022 5. Predlog zakona o spremembah Zakona o volitvah v državni zbor - zakonodajna iniciativa 5.A Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti 36.b, 36.c in 36.č ter tretje alineje 43. člena Zakona o zaščiti živali 5.B Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1B) 6. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Zdravje danes za jutri 7. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Izvajanje letalske protitočne obrambe v prihodnje 8. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Organiziranost podpornega okolja za mala in srednja podjetja – ali daje zadostne učinke? 9. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Z NEPN do jasnih smernic za zeleno preobrazbo gospodarstva 10. Seznanitev z delom Skupine za skupni parlamentarni nadzor Europola v 2023 11. Predlog liste prejemnikov plaket Državnega sveta Republike Slovenije

Seje Državnega sveta

9. izredna seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, prenos

4. 12. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS) – nujni postopek 2. Predlog zakona o minimalnem davku (ZMD) – nujni postopek

43 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS) – nujni postopek 2. Predlog zakona o minimalnem davku (ZMD) – nujni postopek

Seje Državnega sveta

19. seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, prenos

4. 12. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah Gradbenega zakona (GZ-1A) – nujni postopek 2. Zaključki posveta »Z NEPN do jasnih smernic za zeleno gospodarstvo gospodarstva« 3. Potrditev zapisnikov 6. izredne in 17. seje komisije 4. Razno

55 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah Gradbenega zakona (GZ-1A) – nujni postopek 2. Zaključki posveta »Z NEPN do jasnih smernic za zeleno gospodarstvo gospodarstva« 3. Potrditev zapisnikov 6. izredne in 17. seje komisije 4. Razno

Seje Državnega sveta

14. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, prenos

4. 12. 2023

Dnevni red seje: 1. Pobuda za sprejem Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti 36.b, 36.c in 36.č ter tretje alineje 43. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20, 159/21 in 109/23) 2. Problematika urejanja področja zaščite rejnih živali 3. Zaključki posveta »izvajanje letalske protitočne obrambe v prihodnje« 4. Potrditev zapisnikov 13. seje in 6. izredne seje komisije 5. Razno

83 min

Dnevni red seje: 1. Pobuda za sprejem Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti 36.b, 36.c in 36.č ter tretje alineje 43. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20, 159/21 in 109/23) 2. Problematika urejanja področja zaščite rejnih živali 3. Zaključki posveta »izvajanje letalske protitočne obrambe v prihodnje« 4. Potrditev zapisnikov 13. seje in 6. izredne seje komisije 5. Razno

Seje Državnega sveta

13. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

13. 11. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog pobude za sprejem Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 12. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije

22 min

Dnevni red seje: 1. Predlog pobude za sprejem Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 12. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije

Seje Državnega sveta

Posvet: Z NEPN do jasnih smernic za zeleno preobrazbo gospodarstva

13. 11. 2023

Državni svet Republike Slovenije in CER Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo vabita na posvet z naslovom Z NEPN do jasnih smernic za zeleno preobrazbo gospodarstva, v ponedeljek, 13. novembra 2023, ob 10. uri, v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4.

138 min

Državni svet Republike Slovenije in CER Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo vabita na posvet z naslovom Z NEPN do jasnih smernic za zeleno preobrazbo gospodarstva, v ponedeljek, 13. novembra 2023, ob 10. uri, v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4.

Seje Državnega sveta

9. izredna seja Državnega sveta

2. 11. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D) 2. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o tujcih (ZTuj-2H)

163 min

Dnevni red seje: 1. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D) 2. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o tujcih (ZTuj-2H)

Seje Državnega sveta

6. izredna seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

2. 11. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D)

30 min

Dnevni red seje: 1. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D)

Seje Državnega sveta

10. izredna seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev, prenos

2. 11. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o tujcih (ZTuj-2H)

27 min

Dnevni red seje: 1. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o tujcih (ZTuj-2H)

Seje Državnega sveta

12. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

19. 10. 2023

Dnevni red seje: 1. Letno poročilo o doseganju ciljev gospodarjenja z državnimi gozdovi za leto 2022 2. Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2022 3. Potrditev zapisnikov 11. seje komisije 4. Razno

145 min

Dnevni red seje: 1. Letno poročilo o doseganju ciljev gospodarjenja z državnimi gozdovi za leto 2022 2. Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2022 3. Potrditev zapisnikov 11. seje komisije 4. Razno

Seje Državnega sveta

8. izredna seja Državnega sveta, prenos

27. 9. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-F) 2. Predlog odložilnega veta na Zakon o dopolnitvi Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-C) 3. Predlog odložilnega veta na Zakon o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni (ZUVPNB)

73 min

Dnevni red seje: 1. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-F) 2. Predlog odložilnega veta na Zakon o dopolnitvi Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-C) 3. Predlog odložilnega veta na Zakon o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni (ZUVPNB)

Seje Državnega sveta

8. seja Komisije Državnega sveta za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino, prenos

27. 9. 2023

Dnevni red seje: 1.Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto (OdUVŠUPNM-A) 2. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1L) 3. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1H) 4.Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (OdUVZFIŠNM-E) 5. Razno

20 min

Dnevni red seje: 1.Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto (OdUVŠUPNM-A) 2. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1L) 3. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1H) 4.Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (OdUVZFIŠNM-E) 5. Razno

Seje Državnega sveta

8. izredna seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev, prenos

25. 9. 2023

Predlog dnevnega reda: 1. Zakon o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (ZUVPNB)

45 min

Predlog dnevnega reda: 1. Zakon o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (ZUVPNB)

Seje Državnega sveta

5. izredna seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, prenos

25. 9. 2023

Predlog dnevnega reda: 1. Zakon o dopolnitvi Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-C) 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-F)

53 min

Predlog dnevnega reda: 1. Zakon o dopolnitvi Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-C) 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-F)

RTV 365
Mobilna aplikacija
Prenesite iz Trgovine Play