Predlogi

Ni najdenih zadetkov.


Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

RTV 365 Raziskujte V živo Podkasti Moj 365 Več
Domov
Raziskujte
V živo
Oddaje
Podkasti
Za otroke
Filmoteka
Zgodovina
Shranjeno
Naročnine
Več
Domov Raziskujte V živo Oddaje Podkasti Za otroke Filmoteka
Moj 365
Zgodovina
Naročnine
Shranjeno

Seje Državnega sveta

Zadnje dodano

Seje Državnega sveta

3. izredna seja Komisije Državnega sveta za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino, prenos

5. 9. 2023

Dnevni red seje: 1. Nadaljevanje obravnave Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-M), skrajšani postopek

30 min

Dnevni red seje: 1. Nadaljevanje obravnave Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-M), skrajšani postopek

Seje Državnega sveta

12. seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

4. 9. 2023

Dnevni red seje: 1. Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2022 2. Letno poročilo Agencije za energijo za leto 2022 3. Potrditev zapisnikov 9., 10., 3. izredne ter 4. izredne (1. korespondenčne) seje komisije 4. Razno

69 min

Dnevni red seje: 1. Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2022 2. Letno poročilo Agencije za energijo za leto 2022 3. Potrditev zapisnikov 9., 10., 3. izredne ter 4. izredne (1. korespondenčne) seje komisije 4. Razno

Seje Državnega sveta

9. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

1. 9. 2023

Dnevni red seje: 1. Problematika biovarnosti v luči Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-F) 2. Predlog Zakona o dopolnitvi Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-C) 3. Potrditev zapisnikov 6. in 7. seje ter 4. izredne seje komisije 4. Razno

133 min

Dnevni red seje: 1. Problematika biovarnosti v luči Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-F) 2. Predlog Zakona o dopolnitvi Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-C) 3. Potrditev zapisnikov 6. in 7. seje ter 4. izredne seje komisije 4. Razno

Seje Državnega sveta

4. izredna seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, prenos

28. 8. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2023 II (Rb2023-1) 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324-B) - nujni postopek

26 min

Dnevni red seje: 1. Predlog Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2023 II (Rb2023-1) 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324-B) - nujni postopek

Seje Državnega sveta

3. izredna seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, posnetek

8. 8. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F) – nujni postopek

126 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F) – nujni postopek

Seje Državnega sveta

4. izredna seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, prenos

27. 7. 2023

Dnevni red seje: 1. Škoda v kmetijstvu zaradi posledic aktualnih neugodnih vremenskih razmer – poziv k interventnim ukrepom 2. Razno

78 min

Dnevni red seje: 1. Škoda v kmetijstvu zaradi posledic aktualnih neugodnih vremenskih razmer – poziv k interventnim ukrepom 2. Razno

Seje Državnega sveta

4. izredna seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, prenos

20. 7. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog odložilnega veta na Zakon o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1)

67 min

Dnevni red seje: 1. Predlog odložilnega veta na Zakon o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1)

Seje Državnega sveta

3. izredna seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, posnetek

11. 7. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o digitalizaciji zdravstva (ZDigZ) – druga obravnava 2. Predlog zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje nemotene preskrbe z zdravili (ZNUZNPZ) – nujni postopek

134 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o digitalizaciji zdravstva (ZDigZ) – druga obravnava 2. Predlog zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje nemotene preskrbe z zdravili (ZNUZNPZ) – nujni postopek

Seje Državnega sveta

8. redna seja Državnega sveta, prenos

5. 7. 2023

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 7. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr-A) – druga obravnava 4. Predlog Mnenja k Letnemu poročilu Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2022 in Ocena stanja za leto 2022 5. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Pomen kmetijstva in podeželja za slovenski narod 6. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Predvidena uvedba kavcijskega sistema za embalažo pijač v Sloveniji 7. Predlog Sklepa k Zaključkom Strateškega posveta o sodobnih zdravstvenih politikah 8. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Lokacija Splošne bolnišnice Gorenjske 9. Izvolitev predsednikov, podpredsednikov in članov Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino, Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za mednarodne odnose in evropske zadeve ter Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide 10. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi, nalogah in sestavi Delovne skupine za pripravo pokrajinske zakonodaje 11. Predlog Pravilnika o priznanjih in plaketah Državnega sveta Republike Slovenije 12. Seznanitev z Dopisom Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. Mp-1/23-4 z dne 28. 6. 2023 glede Pritožbe društva Asociacija, društva nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture, Ljubljana zoper sklep Državnega sveta št. 020-09-2/2022/58 s pozivom Državnemu svetu za predložitev gradiva

167 min

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 7. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr-A) – druga obravnava 4. Predlog Mnenja k Letnemu poročilu Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2022 in Ocena stanja za leto 2022 5. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Pomen kmetijstva in podeželja za slovenski narod 6. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Predvidena uvedba kavcijskega sistema za embalažo pijač v Sloveniji 7. Predlog Sklepa k Zaključkom Strateškega posveta o sodobnih zdravstvenih politikah 8. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Lokacija Splošne bolnišnice Gorenjske 9. Izvolitev predsednikov, podpredsednikov in članov Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino, Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za mednarodne odnose in evropske zadeve ter Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide 10. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi, nalogah in sestavi Delovne skupine za pripravo pokrajinske zakonodaje 11. Predlog Pravilnika o priznanjih in plaketah Državnega sveta Republike Slovenije 12. Seznanitev z Dopisom Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. Mp-1/23-4 z dne 28. 6. 2023 glede Pritožbe društva Asociacija, društva nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture, Ljubljana zoper sklep Državnega sveta št. 020-09-2/2022/58 s pozivom Državnemu svetu za predložitev gradiva

Seje Državnega sveta

6. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, posnetek

29. 6. 2023

Dnevni red seje: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali 2. Zaključki posveta Pomen kmetijstva in podeželja za slovenski narod 3. Potrditev zapisnika 5. seje komisije

151 min

Dnevni red seje: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali 2. Zaključki posveta Pomen kmetijstva in podeželja za slovenski narod 3. Potrditev zapisnika 5. seje komisije

Seje Državnega sveta

7. redna seja Državnega sveta, posnetek

21. 6. 2023

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 6. redne in 4. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Potrditev mandata članu Državnega sveta – predstavniku negospodarskih dejavnosti za področje kulture in športa 4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1B) - druga obravnava 5. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembi Zakona o osnovni šoli (ZOsn-J) - druga obravnava 6. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-T) – druga obravnava 7. Predlog Mnenja k Rednemu letnemu poročilu Zagovornika načela enakosti za leto 2022 8. Predlog Mnenja k Skupnemu poročilu o delu državnih tožilstev za leto 2022 9. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Quo vadis, 3. razvojna os? Retrospektiva projekta 2004-2023 10. Predlog Odgovora na Mnenje Vlade Republike Slovenije o Zahtevi Državnega sveta za začetek postopka za oceno ustavnosti 37., 38., 39. in 40. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 11. Predlog Spremembe Poslovnika Državnega sveta (PoDS-1H)

171 min

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 6. redne in 4. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Potrditev mandata članu Državnega sveta – predstavniku negospodarskih dejavnosti za področje kulture in športa 4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1B) - druga obravnava 5. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembi Zakona o osnovni šoli (ZOsn-J) - druga obravnava 6. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-T) – druga obravnava 7. Predlog Mnenja k Rednemu letnemu poročilu Zagovornika načela enakosti za leto 2022 8. Predlog Mnenja k Skupnemu poročilu o delu državnih tožilstev za leto 2022 9. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Quo vadis, 3. razvojna os? Retrospektiva projekta 2004-2023 10. Predlog Odgovora na Mnenje Vlade Republike Slovenije o Zahtevi Državnega sveta za začetek postopka za oceno ustavnosti 37., 38., 39. in 40. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 11. Predlog Spremembe Poslovnika Državnega sveta (PoDS-1H)

Seje Državnega sveta

9. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, prenos

20. 6. 2023

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 7. redne in 1. izredne seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide 2. Predlog zakona o spremembi Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS-A), nujni postopek 3. Razno

66 min

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 7. redne in 1. izredne seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide 2. Predlog zakona o spremembi Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS-A), nujni postopek 3. Razno

Seje Državnega sveta

4. izredna seja Državnega sveta, posnetek

31. 5. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324-A)

39 min

Dnevni red seje: 1. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324-A)

Seje Državnega sveta

4. seja Komisije Državnega sveta za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino

31. 5. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-M), skrajšan postopek 2. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-L) 3. Razno

40 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-M), skrajšan postopek 2. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-L) 3. Razno

Seje Državnega sveta

8. seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, prenos

29. 5. 2023

Dnevni red seje: 1. Problematika »Gradnja hitre železniške proge Ljubljana–Kranj, odsek skozi Orehek« 2. Potrditev zapisnika 6. seje komisije 3. Razno

131 min

Dnevni red seje: 1. Problematika »Gradnja hitre železniške proge Ljubljana–Kranj, odsek skozi Orehek« 2. Potrditev zapisnika 6. seje komisije 3. Razno

Seje Državnega sveta

2. izredna seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in 6. redna seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, prenos

29. 5. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog pobude Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance in Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj za sprejem odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324-A)

44 min

Dnevni red seje: 1. Predlog pobude Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance in Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj za sprejem odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324-A)

Seje Državnega sveta

Posvet: Aktualne težave slovenskega vzgojno-izobraževalnega sistema, prenos

29. 5. 2023

Komisija Državnega sveta za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino pripravlja posvet z naslovom Aktualne težave slovenskega vzgojno-izobraževalnega sistema. Posvet bo v v ponedeljek, 29. maja 2023, ob 10. uri, v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije. Vzgojno izobraževalni zavodi se soočajo s težavami, ki jih sami ne morejo več reševati. Trenutno najbolj pereči težavi sta izjemna kadrovska stiska in nezadostno financiranje zavodov s strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Učiteljev in drugih delavcev zavodov ni več na trgu dela, zato zavodi nezasedena delovna mesta popolnjujejo s strokovno neustreznimi kadri in preobremenjevanjem obstoječih kadrov. Višina financiranja delovanja zavodov ostaja vsa leta ista ali pa se zmanjšuje, stroški pa se vsebinsko in z inflacijo povečujejo, zato zavodi ne morejo več normalno poslovati. Na težave že vrsto let opozarjajo pristojne inštitucije, ki ne pristopijo k celostnemu reševanju problematike. Posvet v Državnem svetu je namenjen osvetlitvi problematike ter pomagati odločevalcem pri iskanju sistemskih rešitev.

175 min

Komisija Državnega sveta za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino pripravlja posvet z naslovom Aktualne težave slovenskega vzgojno-izobraževalnega sistema. Posvet bo v v ponedeljek, 29. maja 2023, ob 10. uri, v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije. Vzgojno izobraževalni zavodi se soočajo s težavami, ki jih sami ne morejo več reševati. Trenutno najbolj pereči težavi sta izjemna kadrovska stiska in nezadostno financiranje zavodov s strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Učiteljev in drugih delavcev zavodov ni več na trgu dela, zato zavodi nezasedena delovna mesta popolnjujejo s strokovno neustreznimi kadri in preobremenjevanjem obstoječih kadrov. Višina financiranja delovanja zavodov ostaja vsa leta ista ali pa se zmanjšuje, stroški pa se vsebinsko in z inflacijo povečujejo, zato zavodi ne morejo več normalno poslovati. Na težave že vrsto let opozarjajo pristojne inštitucije, ki ne pristopijo k celostnemu reševanju problematike. Posvet v Državnem svetu je namenjen osvetlitvi problematike ter pomagati odločevalcem pri iskanju sistemskih rešitev.

Seje Državnega sveta

6. seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, prenos

15. 5. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika (PZ-I), druga obravnava 2. Predlog zakona o dopolnitvah Gradbenega zakona – zakonodajna iniciativa 2A. Predlog zakona o interventnih ukrepih za preprečitev škodljivih posledic pri podaljševanju rudarskih pravic in koncesij (ZIUPRPK) – nujni postopek 3. Potrditev zapisnikov 2., 1. izredne, 3. in 4. seje komisije 4. Razno

78 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika (PZ-I), druga obravnava 2. Predlog zakona o dopolnitvah Gradbenega zakona – zakonodajna iniciativa 2A. Predlog zakona o interventnih ukrepih za preprečitev škodljivih posledic pri podaljševanju rudarskih pravic in koncesij (ZIUPRPK) – nujni postopek 3. Potrditev zapisnikov 2., 1. izredne, 3. in 4. seje komisije 4. Razno

Seje Državnega sveta

5. seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter 9. seja Interesne skupine lokalnih interesov Državnega sveta, posnetek

8. 5. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (Rb2023) 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024, nujni postopek 3. Predlog zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu (ZIAG), druga obravnava

76 min

Dnevni red seje: 1. Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (Rb2023) 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024, nujni postopek 3. Predlog zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu (ZIAG), druga obravnava

Seje Državnega sveta

4. redna seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, prenos

26. 4. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1F) - druga obravnava 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1L) - druga obravnava 3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah (ZJF-I) - skrajšani postopek 4. Poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije o delu za leto 2022 5. Pobude in vprašanja 6. Potrditev zapisnika 3. redne seje komisije

58 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1F) - druga obravnava 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1L) - druga obravnava 3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah (ZJF-I) - skrajšani postopek 4. Poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije o delu za leto 2022 5. Pobude in vprašanja 6. Potrditev zapisnika 3. redne seje komisije

Seje Državnega sveta

4. seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter 7. seja Interesne skupine lokalnih interesov, prenos

24. 4. 2023

Dnevni red seje: 1. Reforma oziroma reorganizacija upravnih enot, ki jo pripravlja Ministrstvo za javno upravo

107 min

Dnevni red seje: 1. Reforma oziroma reorganizacija upravnih enot, ki jo pripravlja Ministrstvo za javno upravo

Seje Državnega sveta

Digitalni svet brez ovir: posvet o stanju spletne in digitalne dostopnosti v Sloveniji

14. 4. 2023

Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA) je v Sloveniji stopil v veljavo maja 2018, njegova določila pa so pričela veljati 23. septembra 2019. Poleg ZDSMA imamo v Sloveniji še precej drugih zakonov in dokumentov, ki invalidom zagotavljajo enake možnosti za dostop do digitalnih vsebin in do informacijsko komunikacijskih tehnologij. Kljub temu, da je zakonodaja na temo digitalne enakosti in vključenosti oseb z invalidnostmi aktualna že več kot 5 let, pa njeno (ne)izpolnjevanje še ni obrodilo želenih sadov. Namen posveta v Državnem svetu je zato ozaveščanje in informiranje zavezancev po Zakonu o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), Zakonu o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide (ZDPSI) in Zakonu o javnem naročanju (ZJN-3) o nujnosti ustrezne dostopnosti digitalnih kanalov za vse ter o drugačnih uporabniških navadah ljudi z različnimi invalidnostmi. S posvetom se želi osvetliti aktualno stanje digitalne dostopnosti v Sloveniji in izzive s terena. Predstavljeno bo dosedanje delo in rezultati na področju digitalne dostopnosti, o katerih Inšpekcija za informacijsko družbo poroča Evropski komisiji. Udeležencem bo predstavljen tudi primer dobre prakse procesa prilagajanja dostopnosti na primeru spletnega mesta eUprave, aktualni projekti digitalne dostopnosti NSIOS ter delovanje prvega EU centra za vire o dostopnosti AccessibleEU.

152 min

Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA) je v Sloveniji stopil v veljavo maja 2018, njegova določila pa so pričela veljati 23. septembra 2019. Poleg ZDSMA imamo v Sloveniji še precej drugih zakonov in dokumentov, ki invalidom zagotavljajo enake možnosti za dostop do digitalnih vsebin in do informacijsko komunikacijskih tehnologij. Kljub temu, da je zakonodaja na temo digitalne enakosti in vključenosti oseb z invalidnostmi aktualna že več kot 5 let, pa njeno (ne)izpolnjevanje še ni obrodilo želenih sadov. Namen posveta v Državnem svetu je zato ozaveščanje in informiranje zavezancev po Zakonu o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), Zakonu o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide (ZDPSI) in Zakonu o javnem naročanju (ZJN-3) o nujnosti ustrezne dostopnosti digitalnih kanalov za vse ter o drugačnih uporabniških navadah ljudi z različnimi invalidnostmi. S posvetom se želi osvetliti aktualno stanje digitalne dostopnosti v Sloveniji in izzive s terena. Predstavljeno bo dosedanje delo in rezultati na področju digitalne dostopnosti, o katerih Inšpekcija za informacijsko družbo poroča Evropski komisiji. Udeležencem bo predstavljen tudi primer dobre prakse procesa prilagajanja dostopnosti na primeru spletnega mesta eUprave, aktualni projekti digitalne dostopnosti NSIOS ter delovanje prvega EU centra za vire o dostopnosti AccessibleEU.

Seje Državnega sveta

5. redna seja Državnega sveta

12. 4. 2023

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 4. redne in 3. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnem sporu (ZUS-1C) - druga obravnava 4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1C) - skrajšani postopek 5. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o obravnavanju in varovanju tajnih podatkov v Državnem svetu Republike Slovenije

89 min

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 4. redne in 3. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnem sporu (ZUS-1C) - druga obravnava 4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1C) - skrajšani postopek 5. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o obravnavanju in varovanju tajnih podatkov v Državnem svetu Republike Slovenije

Seje Državnega sveta

2. izredna seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

11. 4. 2023

Dnevni red seje: 1. Problematika zagotavljanja sledljivosti porekla za nepredpakirano sveže, ohlajeno in zamrznjeno meso oziroma masnih bilanc

119 min

Dnevni red seje: 1. Problematika zagotavljanja sledljivosti porekla za nepredpakirano sveže, ohlajeno in zamrznjeno meso oziroma masnih bilanc

Seje Državnega sveta

Posvet: Mladi, politika in podjetništvo, posnetek

7. 4. 2023

Državni svet Republike Slovenije je kot stičišče raznolikih interesov primeren podij za razpravo in razmislek o vlogi politike pri spodbujanju mladih za vstop v svet podjetništva. Zastavlja se namreč vprašanje, koliko lahko kot družba mladim približamo podjetništvo, jim pri tem pomagamo in jih med drugim motiviramo, da ostanejo v domačem okolju in nato kot podjetniki tudi sami prispevajo k razvoju in blagostanju lokalnega okolja, iz katerega izhajajo. Posvet je zamišljen kot soočenje podmladkov političnih strank, mladih poslancev in državnih svetnikov, mladih, ki delujejo v gospodarstvu in podjetništvu ter mladih iz nevladnih organizacij, s političnimi odločevalci. Zaključki posveta bodo usmerjeni v iskanje zakonodajnih pobud in rešitev, da bi se mladi odločneje podali v svet podjetništva.

193 min

Državni svet Republike Slovenije je kot stičišče raznolikih interesov primeren podij za razpravo in razmislek o vlogi politike pri spodbujanju mladih za vstop v svet podjetništva. Zastavlja se namreč vprašanje, koliko lahko kot družba mladim približamo podjetništvo, jim pri tem pomagamo in jih med drugim motiviramo, da ostanejo v domačem okolju in nato kot podjetniki tudi sami prispevajo k razvoju in blagostanju lokalnega okolja, iz katerega izhajajo. Posvet je zamišljen kot soočenje podmladkov političnih strank, mladih poslancev in državnih svetnikov, mladih, ki delujejo v gospodarstvu in podjetništvu ter mladih iz nevladnih organizacij, s političnimi odločevalci. Zaključki posveta bodo usmerjeni v iskanje zakonodajnih pobud in rešitev, da bi se mladi odločneje podali v svet podjetništva.

Seje Državnega sveta

1. izredna seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, posnetek

6. 4. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (ZNPOVCE-A) – nujni postopek 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo (ZUOKPOE-A) – nujni postopek 3. Razno

58 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (ZNPOVCE-A) – nujni postopek 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo (ZUOKPOE-A) – nujni postopek 3. Razno

Seje Državnega sveta

3. izredna seja Državnega sveta

4. 4. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2G)

54 min

Dnevni red seje: 1. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2G)

Seje Državnega sveta

Posvet: Stop prekarnosti, čas je za dostojno delo!, 2. del

27. 3. 2023

Državni svet Republike Slovenije, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Sindikat Mladi plus vabijo na posvet Stop prekarnosti, čas je za dostojno delo!, v ponedeljek, 27. marca 2023, ob 9.00, v dvorani Državnega sveta. Na trgu dela se že več let pojavljajo atipične oblike dela, v katere se nekateri mladi vključujejo prostovoljno, drugi pa ne po lastni izbiri. Slednji se zaradi tega vedno kasneje in vedno težje osamosvojijo, ne morejo dolgoročno načrtovati svoje prihodnosti, ustvariti družine. Negativne posledice se lahko kažejo tudi na njihovem duševnem zdravju. Namen posveta v Državnem svetu je skupaj z vsemi deležniki, ki delujejo na tem področju, jasno opredeliti pojem prekarnosti in ugotoviti, kako se lahko s konkretnimi ukrepi zoperstavimo neželenim oblikam prekarnega dela.

74 min

Državni svet Republike Slovenije, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Sindikat Mladi plus vabijo na posvet Stop prekarnosti, čas je za dostojno delo!, v ponedeljek, 27. marca 2023, ob 9.00, v dvorani Državnega sveta. Na trgu dela se že več let pojavljajo atipične oblike dela, v katere se nekateri mladi vključujejo prostovoljno, drugi pa ne po lastni izbiri. Slednji se zaradi tega vedno kasneje in vedno težje osamosvojijo, ne morejo dolgoročno načrtovati svoje prihodnosti, ustvariti družine. Negativne posledice se lahko kažejo tudi na njihovem duševnem zdravju. Namen posveta v Državnem svetu je skupaj z vsemi deležniki, ki delujejo na tem področju, jasno opredeliti pojem prekarnosti in ugotoviti, kako se lahko s konkretnimi ukrepi zoperstavimo neželenim oblikam prekarnega dela.

Seje Državnega sveta

Posvet: Stop prekarnosti, čas je za dostojno delo!, 1. del

27. 3. 2023

Državni svet Republike Slovenije, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Sindikat Mladi plus vabijo na posvet Stop prekarnosti, čas je za dostojno delo!, v ponedeljek, 27. marca 2023, ob 9.00, v dvorani Državnega sveta. Na trgu dela se že več let pojavljajo atipične oblike dela, v katere se nekateri mladi vključujejo prostovoljno, drugi pa ne po lastni izbiri. Slednji se zaradi tega vedno kasneje in vedno težje osamosvojijo, ne morejo dolgoročno načrtovati svoje prihodnosti, ustvariti družine. Negativne posledice se lahko kažejo tudi na njihovem duševnem zdravju. Namen posveta v Državnem svetu je skupaj z vsemi deležniki, ki delujejo na tem področju, jasno opredeliti pojem prekarnosti in ugotoviti, kako se lahko s konkretnimi ukrepi zoperstavimo neželenim oblikam prekarnega dela.

134 min

Državni svet Republike Slovenije, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Sindikat Mladi plus vabijo na posvet Stop prekarnosti, čas je za dostojno delo!, v ponedeljek, 27. marca 2023, ob 9.00, v dvorani Državnega sveta. Na trgu dela se že več let pojavljajo atipične oblike dela, v katere se nekateri mladi vključujejo prostovoljno, drugi pa ne po lastni izbiri. Slednji se zaradi tega vedno kasneje in vedno težje osamosvojijo, ne morejo dolgoročno načrtovati svoje prihodnosti, ustvariti družine. Negativne posledice se lahko kažejo tudi na njihovem duševnem zdravju. Namen posveta v Državnem svetu je skupaj z vsemi deležniki, ki delujejo na tem področju, jasno opredeliti pojem prekarnosti in ugotoviti, kako se lahko s konkretnimi ukrepi zoperstavimo neželenim oblikam prekarnega dela.

Seje Državnega sveta

1. redna seja Komisije Državnega sveta za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino, posnetek

23. 3. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1B), druga obravnava 2. Predlog zakona o spremembi Zakona o osnovni šoli (ZOsn-J), druga obravnava

56 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1B), druga obravnava 2. Predlog zakona o spremembi Zakona o osnovni šoli (ZOsn-J), druga obravnava

Seje Državnega sveta

Posvet: Kakšnega odvetnika potrebuje država?, 2. del

21. 3. 2023

Državno odvetništvo Republike Slovenije je samostojni državni organ, ki opravlja naloge zastopanja države pred sodišči in upravnimi organi v Republiki Sloveniji ter pred tujimi in mednarodnimi sodišči in arbitražami, opravlja pa tudi naloge pravnega svetovanja in mirnega reševanja sporov. Ustanovljeno je bilo leta 2017 z Zakonom o državnem odvetništvu, ki je dotedanje Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, ki je naloge zastopanja države v sodnih postopkih dotlej opravljalo več kot 40 let, preimenoval v Državno odvetništvo Republike Slovenije, državne odvetnike pa iz funkcionarskega postopoma premestil v javnouslužbenski sistem. Uvedba javnouslužbenskega sistema že od samega začetka povzroča številne škodljive posledice, predvsem pa državnim odvetnikom in Državnemu odvetništvu kot celoti otežuje učinkovito izvajanje najpomembnejših pristojnosti, še posebej v okoliščinah, ko je načelo pravne države najbolj ogroženo, saj obstoječi zakon tudi ne vsebuje varovalk pred morebitno zlorabo pravice dostopa do sodišča. Trenutna normativna ureditev delovanja Državnega odvetništva pa odpira tudi vrsto drugih vprašanj, na primer, zakaj je Državno odvetništvo kot edini pravosodni organ izostalo iz umestitve v Ustavo Republike Slovenije in zakaj bi bilo utemeljeno, da se Državno odvetništvo Republike Slovenije uvrsti med subjekte, ki lahko zahtevajo oceno ustavnosti. Nenazadnje se je potrebno tudi vprašati, ali je bila sprememba imena organa glede na njegove najpomembnejše naloge sploh upravičena? Posvet bo priložnost za iskanje odgovorov na vprašanja, o katerih doslej strokovne razprave še ni bilo in ki lahko pomembno pripomorejo k izboljšanju normativnega okvirja delovanja Državnega odvetništva Republike Slovenije, da bo to lahko v prihodnje še bolj učinkovito izvajalo svoje naloge ter prispevalo h krepitvi zaupanja v pravosodje ter zaščiti pravne države

54 min

Državno odvetništvo Republike Slovenije je samostojni državni organ, ki opravlja naloge zastopanja države pred sodišči in upravnimi organi v Republiki Sloveniji ter pred tujimi in mednarodnimi sodišči in arbitražami, opravlja pa tudi naloge pravnega svetovanja in mirnega reševanja sporov. Ustanovljeno je bilo leta 2017 z Zakonom o državnem odvetništvu, ki je dotedanje Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, ki je naloge zastopanja države v sodnih postopkih dotlej opravljalo več kot 40 let, preimenoval v Državno odvetništvo Republike Slovenije, državne odvetnike pa iz funkcionarskega postopoma premestil v javnouslužbenski sistem. Uvedba javnouslužbenskega sistema že od samega začetka povzroča številne škodljive posledice, predvsem pa državnim odvetnikom in Državnemu odvetništvu kot celoti otežuje učinkovito izvajanje najpomembnejših pristojnosti, še posebej v okoliščinah, ko je načelo pravne države najbolj ogroženo, saj obstoječi zakon tudi ne vsebuje varovalk pred morebitno zlorabo pravice dostopa do sodišča. Trenutna normativna ureditev delovanja Državnega odvetništva pa odpira tudi vrsto drugih vprašanj, na primer, zakaj je Državno odvetništvo kot edini pravosodni organ izostalo iz umestitve v Ustavo Republike Slovenije in zakaj bi bilo utemeljeno, da se Državno odvetništvo Republike Slovenije uvrsti med subjekte, ki lahko zahtevajo oceno ustavnosti. Nenazadnje se je potrebno tudi vprašati, ali je bila sprememba imena organa glede na njegove najpomembnejše naloge sploh upravičena? Posvet bo priložnost za iskanje odgovorov na vprašanja, o katerih doslej strokovne razprave še ni bilo in ki lahko pomembno pripomorejo k izboljšanju normativnega okvirja delovanja Državnega odvetništva Republike Slovenije, da bo to lahko v prihodnje še bolj učinkovito izvajalo svoje naloge ter prispevalo h krepitvi zaupanja v pravosodje ter zaščiti pravne države

Seje Državnega sveta

Posvet: Kakšnega odvetnika potrebuje država?, 1. del

21. 3. 2023

Državno odvetništvo Republike Slovenije je samostojni državni organ, ki opravlja naloge zastopanja države pred sodišči in upravnimi organi v Republiki Sloveniji ter pred tujimi in mednarodnimi sodišči in arbitražami, opravlja pa tudi naloge pravnega svetovanja in mirnega reševanja sporov. Ustanovljeno je bilo leta 2017 z Zakonom o državnem odvetništvu, ki je dotedanje Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, ki je naloge zastopanja države v sodnih postopkih dotlej opravljalo več kot 40 let, preimenoval v Državno odvetništvo Republike Slovenije, državne odvetnike pa iz funkcionarskega postopoma premestil v javnouslužbenski sistem. Uvedba javnouslužbenskega sistema že od samega začetka povzroča številne škodljive posledice, predvsem pa državnim odvetnikom in Državnemu odvetništvu kot celoti otežuje učinkovito izvajanje najpomembnejših pristojnosti, še posebej v okoliščinah, ko je načelo pravne države najbolj ogroženo, saj obstoječi zakon tudi ne vsebuje varovalk pred morebitno zlorabo pravice dostopa do sodišča. Trenutna normativna ureditev delovanja Državnega odvetništva pa odpira tudi vrsto drugih vprašanj, na primer, zakaj je Državno odvetništvo kot edini pravosodni organ izostalo iz umestitve v Ustavo Republike Slovenije in zakaj bi bilo utemeljeno, da se Državno odvetništvo Republike Slovenije uvrsti med subjekte, ki lahko zahtevajo oceno ustavnosti. Nenazadnje se je potrebno tudi vprašati, ali je bila sprememba imena organa glede na njegove najpomembnejše naloge sploh upravičena? Posvet bo priložnost za iskanje odgovorov na vprašanja, o katerih doslej strokovne razprave še ni bilo in ki lahko pomembno pripomorejo k izboljšanju normativnega okvirja delovanja Državnega odvetništva Republike Slovenije, da bo to lahko v prihodnje še bolj učinkovito izvajalo svoje naloge ter prispevalo h krepitvi zaupanja v pravosodje ter zaščiti pravne države

128 min

Državno odvetništvo Republike Slovenije je samostojni državni organ, ki opravlja naloge zastopanja države pred sodišči in upravnimi organi v Republiki Sloveniji ter pred tujimi in mednarodnimi sodišči in arbitražami, opravlja pa tudi naloge pravnega svetovanja in mirnega reševanja sporov. Ustanovljeno je bilo leta 2017 z Zakonom o državnem odvetništvu, ki je dotedanje Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, ki je naloge zastopanja države v sodnih postopkih dotlej opravljalo več kot 40 let, preimenoval v Državno odvetništvo Republike Slovenije, državne odvetnike pa iz funkcionarskega postopoma premestil v javnouslužbenski sistem. Uvedba javnouslužbenskega sistema že od samega začetka povzroča številne škodljive posledice, predvsem pa državnim odvetnikom in Državnemu odvetništvu kot celoti otežuje učinkovito izvajanje najpomembnejših pristojnosti, še posebej v okoliščinah, ko je načelo pravne države najbolj ogroženo, saj obstoječi zakon tudi ne vsebuje varovalk pred morebitno zlorabo pravice dostopa do sodišča. Trenutna normativna ureditev delovanja Državnega odvetništva pa odpira tudi vrsto drugih vprašanj, na primer, zakaj je Državno odvetništvo kot edini pravosodni organ izostalo iz umestitve v Ustavo Republike Slovenije in zakaj bi bilo utemeljeno, da se Državno odvetništvo Republike Slovenije uvrsti med subjekte, ki lahko zahtevajo oceno ustavnosti. Nenazadnje se je potrebno tudi vprašati, ali je bila sprememba imena organa glede na njegove najpomembnejše naloge sploh upravičena? Posvet bo priložnost za iskanje odgovorov na vprašanja, o katerih doslej strokovne razprave še ni bilo in ki lahko pomembno pripomorejo k izboljšanju normativnega okvirja delovanja Državnega odvetništva Republike Slovenije, da bo to lahko v prihodnje še bolj učinkovito izvajalo svoje naloge ter prispevalo h krepitvi zaupanja v pravosodje ter zaščiti pravne države

Seje Državnega sveta

4. redna seja Državnega sveta

15. 3. 2023

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 3. redne in 2. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV-A), skrajšani postopek 4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (ZMbNFS-A), skrajšani postopek 5. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID-A), skrajšani postopek 6. Predlog Sklepa k zaključkom posveta Vplivi populacije velikih zveri na kmetijstvo, podeželje in krajino 7. Predlog Sklepa k zaključkom posveta Zagotavljanje prehranske varnosti v luči predloga uredbe EU o trajnostni rabi pesticidov 8. Predlog Sklepa o Spremembi in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi in nalogah komisij Državnega sveta Republike Slovenije v VII. mandatu 9. Predlog Sklepa o ustanovitvi, nalogah in sestavi Delovne skupine za pripravo pokrajinske zakonodaje

193 min

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 3. redne in 2. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV-A), skrajšani postopek 4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (ZMbNFS-A), skrajšani postopek 5. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID-A), skrajšani postopek 6. Predlog Sklepa k zaključkom posveta Vplivi populacije velikih zveri na kmetijstvo, podeželje in krajino 7. Predlog Sklepa k zaključkom posveta Zagotavljanje prehranske varnosti v luči predloga uredbe EU o trajnostni rabi pesticidov 8. Predlog Sklepa o Spremembi in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi in nalogah komisij Državnega sveta Republike Slovenije v VII. mandatu 9. Predlog Sklepa o ustanovitvi, nalogah in sestavi Delovne skupine za pripravo pokrajinske zakonodaje

Seje Državnega sveta

Posvet: Vključen svet. Projekt - Invalidnost ni poklic

10. 3. 2023

Državni svet Republike Slovenije, Zveza paraplegikov Slovenije, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje vabijo na posvet VKLJUČEN SVET. PROJEKT – INVALIDNOST NI POKLIC. Med prebivalci Evropske unije je več kot 15 % invalidov, med prebivalci Slovenije pa jih je okoli 12–13 %, torej ne bistveno manj kot (po oceni) v celotni EU. Med vsemi zaposlenimi v Sloveniji je približno 4 % invalidov, kar je manj kot tri desetine. Na ravni Evropske unije že dolgo velja strateška usmeritev, da je potrebno ustvariti vključujoče okolje tudi za invalide, ki lahko vstopijo na trg delovne sile – kar velja tudi za Slovenijo. Ključni deležniki morajo vzpostaviti aktivno sodelovanje, da se pogoji in okolje spremenijo tudi pri nas. Nujno je namreč sodelovanje invalidov, države in gospodarstva, s ciljem lažjega vključevanja invalidov na trg delovne sile. S tem bodo pridobili vsi ključni deležniki – invalidi, ki bodo pridobili prilagojeno, dostojno in spodobno delovno mesto za izkoriščenje svojega delovnega potenciala; gospodarstvo, ki bo pridobilo ustrezno usposobljene in motivirane zaposlene z znanji in izkušnjami za uspešno opravljanje dela; država, saj so zaposleni obenem kupci in potrošniki, ki plačujejo davke in soustvarja napredno državo. Projekt Vključen svet predstavlja začetek dolgoročne kampanje vključevanja invalidov na trg delovne sile, posvet pa predstavlja izhodiščno točko za začetek osveščanja ključnih deležnikov in splošne javnosti.

113 min

Državni svet Republike Slovenije, Zveza paraplegikov Slovenije, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje vabijo na posvet VKLJUČEN SVET. PROJEKT – INVALIDNOST NI POKLIC. Med prebivalci Evropske unije je več kot 15 % invalidov, med prebivalci Slovenije pa jih je okoli 12–13 %, torej ne bistveno manj kot (po oceni) v celotni EU. Med vsemi zaposlenimi v Sloveniji je približno 4 % invalidov, kar je manj kot tri desetine. Na ravni Evropske unije že dolgo velja strateška usmeritev, da je potrebno ustvariti vključujoče okolje tudi za invalide, ki lahko vstopijo na trg delovne sile – kar velja tudi za Slovenijo. Ključni deležniki morajo vzpostaviti aktivno sodelovanje, da se pogoji in okolje spremenijo tudi pri nas. Nujno je namreč sodelovanje invalidov, države in gospodarstva, s ciljem lažjega vključevanja invalidov na trg delovne sile. S tem bodo pridobili vsi ključni deležniki – invalidi, ki bodo pridobili prilagojeno, dostojno in spodobno delovno mesto za izkoriščenje svojega delovnega potenciala; gospodarstvo, ki bo pridobilo ustrezno usposobljene in motivirane zaposlene z znanji in izkušnjami za uspešno opravljanje dela; država, saj so zaposleni obenem kupci in potrošniki, ki plačujejo davke in soustvarja napredno državo. Projekt Vključen svet predstavlja začetek dolgoročne kampanje vključevanja invalidov na trg delovne sile, posvet pa predstavlja izhodiščno točko za začetek osveščanja ključnih deležnikov in splošne javnosti.

Seje Državnega sveta

2. redna seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, prenos

8. 3. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah (ZNKP-A) - skrajšani postopek 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar1C) - skrajšani postopek 3. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (ZMbNFS-A) - skrajšani postopek 4. 45., 46., 47. in 48. poročilo o poroštvu Republike Slovenije in odobreni finančni pomoči Irski, Portugalski republiki in Helenski republiki 5. Pobude in vprašanja 6. Potrditev zapisnika 1. redne seje komisije

45 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah (ZNKP-A) - skrajšani postopek 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar1C) - skrajšani postopek 3. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (ZMbNFS-A) - skrajšani postopek 4. 45., 46., 47. in 48. poročilo o poroštvu Republike Slovenije in odobreni finančni pomoči Irski, Portugalski republiki in Helenski republiki 5. Pobude in vprašanja 6. Potrditev zapisnika 1. redne seje komisije

Seje Državnega sveta

2. izredna seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

6. 3. 2023

Dnevni red seje: 1. Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040 (ReDPROSV40)

46 min

Dnevni red seje: 1. Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040 (ReDPROSV40)

Seje Državnega sveta

2. izredna seja Državnega sveta, posnetek

2. 3. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov

18 min

Dnevni red seje: 1. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov

Seje Državnega sveta

1. izredna seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, prenos

1. 3. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog pobude Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance za sprejem odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR-B)

42 min

Dnevni red seje: 1. Predlog pobude Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance za sprejem odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR-B)

Seje Državnega sveta

Posvet: Vplivi populacije velikih zveri na kmetijstvo, podeželje in krajino, posnetek

21. 2. 2023

Komisija Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v torek, 21. 2. 2023, v dvorani Državnega sveta, ob 10. uri, pripravlja posvet z naslovom Vplivi populacije velikih zveri na kmetijstvo, podeželje in krajino.

226 min

Komisija Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v torek, 21. 2. 2023, v dvorani Državnega sveta, ob 10. uri, pripravlja posvet z naslovom Vplivi populacije velikih zveri na kmetijstvo, podeželje in krajino.

Seje Državnega sveta

3. redna seja Državnega sveta, prenos, 2. del

15. 2. 2023

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 2. redne Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predstavitev pregleda stanja zdravstvenega sistema v Sloveniji in korakov predvidene nove zdravstvene reforme 4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah (ZCes-2A) – skrajšani postopek 5. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1) – druga obravnava 6. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR-B) – nujni postopek 7. Predlog Sklepa o umiku Predloga zakona o ustanovitvi pokrajin (ZUPok), Predloga zakona o financiranju pokrajin (ZFPok) in Predloga zakona o pokrajinah (ZPok)

111 min

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 2. redne Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predstavitev pregleda stanja zdravstvenega sistema v Sloveniji in korakov predvidene nove zdravstvene reforme 4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah (ZCes-2A) – skrajšani postopek 5. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1) – druga obravnava 6. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR-B) – nujni postopek 7. Predlog Sklepa o umiku Predloga zakona o ustanovitvi pokrajin (ZUPok), Predloga zakona o financiranju pokrajin (ZFPok) in Predloga zakona o pokrajinah (ZPok)

Seje Državnega sveta

3. redna seja Državnega sveta, prenos, 1.del

15. 2. 2023

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 2. redne Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predstavitev pregleda stanja zdravstvenega sistema v Sloveniji in korakov predvidene nove zdravstvene reforme 4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah (ZCes-2A) – skrajšani postopek 5. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1) – druga obravnava 6. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR-B) – nujni postopek 7. Predlog Sklepa o umiku Predloga zakona o ustanovitvi pokrajin (ZUPok), Predloga zakona o financiranju pokrajin (ZFPok) in Predloga zakona o pokrajinah (ZPok)

103 min

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 2. redne Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predstavitev pregleda stanja zdravstvenega sistema v Sloveniji in korakov predvidene nove zdravstvene reforme 4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah (ZCes-2A) – skrajšani postopek 5. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1) – druga obravnava 6. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR-B) – nujni postopek 7. Predlog Sklepa o umiku Predloga zakona o ustanovitvi pokrajin (ZUPok), Predloga zakona o financiranju pokrajin (ZFPok) in Predloga zakona o pokrajinah (ZPok)

Seje Državnega sveta

1. izredna seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev, prenos

1. 2. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1O), nujni postopek 2. Predlog Zakona o začasnem dodatku sodnikov in državnih tožilcev (ZZDSDT), nujni postopek

48 min

Dnevni red seje: 1. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1O), nujni postopek 2. Predlog Zakona o začasnem dodatku sodnikov in državnih tožilcev (ZZDSDT), nujni postopek

Seje Državnega sveta

1. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

31. 1. 2023

Dnevni red: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1H) 2. Razno

85 min

Dnevni red: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1H) 2. Razno

Seje Državnega sveta

1. izredna seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

31. 1. 2023

Dnevni red: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2000/14/ES, 2006/42/ES, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU in 2014/68/EU glede nujnih postopkov za ugotavljanje skladnosti, sprejetje skupnih specifikacij in nadzor trga zaradi izrednih razmer na enotnem trgu 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426, (EU) 2019/1009 in (EU) št. 305/2011 glede nujnih postopkov za ugotavljanje skladnosti, sprejetje skupnih specifikacij in nadzor trga zaradi izrednih razmer na enotnem trgu 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ukrepov za visoko raven interoperabilnosti javnega sektorja v Uniji (akt o interoperabilni Evropi)

30 min

Dnevni red: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2000/14/ES, 2006/42/ES, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU in 2014/68/EU glede nujnih postopkov za ugotavljanje skladnosti, sprejetje skupnih specifikacij in nadzor trga zaradi izrednih razmer na enotnem trgu 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426, (EU) 2019/1009 in (EU) št. 305/2011 glede nujnih postopkov za ugotavljanje skladnosti, sprejetje skupnih specifikacij in nadzor trga zaradi izrednih razmer na enotnem trgu 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ukrepov za visoko raven interoperabilnosti javnega sektorja v Uniji (akt o interoperabilni Evropi)

Seje Državnega sveta

2. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, prenos

31. 1. 2023

Dnevni red: 1. Predlog zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1) – druga obravnava 2. Razno

72 min

Dnevni red: 1. Predlog zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1) – druga obravnava 2. Razno

Seje Državnega sveta

1. seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter 4. izredna seja Interesne skupine lokalnih interesov, prenos

30. 1. 2023

Dnevni red: A1. Predlog Sklepa o umiku Predloga zakona o ustanovitvi pokrajin (ZUPok), Predloga zakona o financiranju pokrajin (ZFPok) in Predloga zakona o pokrajinah (ZPok) iz zakonodajne procedure 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah (ZCes-2A) – skrajšani postopek

89 min

Dnevni red: A1. Predlog Sklepa o umiku Predloga zakona o ustanovitvi pokrajin (ZUPok), Predloga zakona o financiranju pokrajin (ZFPok) in Predloga zakona o pokrajinah (ZPok) iz zakonodajne procedure 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah (ZCes-2A) – skrajšani postopek

Seje Državnega sveta

1. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

25. 1. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3D), druga obravnava 2. Letno poročilo Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2020 3. Letno poročilo Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2021 4. Pobude in vprašanja

38 min

Dnevni red seje: 1. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3D), druga obravnava 2. Letno poročilo Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2020 3. Letno poročilo Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2021 4. Pobude in vprašanja

Seje Državnega sveta

2. redna seja Državnega sveta

18. 1. 2023

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 1. redne in 1. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 2.A Predlog Odgovora na Pritožbe zoper sklep Državnega sveta št. 020-09-2/2022/23 z dne 12. 12. 2022, Pritožbe zoper sklep Državnega sveta št. 020-09-2/2022/20 z dne 12. 12. 2022 ter Pritožbe zoper odločbo Državne volilne komisije št. 041-135/2022-26 z dne 3. 11. 2022 in zoper sklic volilnega zbora državne volilne komisije št. 041-135/2022-52 z dne 8. 11. 2022 in zoper sklep Državnega sveta št. 020-09-2/2022/21 z dne 12. 12. 2022 in zoper odgovor Državne volilne komisije št. 041-153/2022 z dne 23. 11. 2022 2.B Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti tretje alineje 2. točke 26. člena, 12. točke prvega odstavka 44. člena, 6. točke četrtega odstavka 90. člena, šestega odstavka 101. člena, sedmega odstavka 109. člena, prvega odstavka 111. člena, 118. člena, 122. člena in 135.č člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19, 39/22, 132/22 – odl. US in 158/22), kakor so bili spremenjeni z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 158/22), ter drugega odstavka 16. člena in 20. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 158/22) 3. Predlog Sklepa o ustanovitvi in nalogah komisij Državnega sveta Republike Slovenije v VII. mandatu 4. Izvolitev predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije v VII. mandatu 4.A Imenovanje predstavnika Državnega sveta Republike Slovenije v Statistični svet Republike Slovenije 4.B Imenovanje predstavnika Državnega sveta Republike Slovenije v Statistični sosvet za regionalne statistike 4.C Imenovanje predstavnika in nadomestnega predstavnika Državnega sveta Republike Slovenije v Skupini za skupni parlamentarni nadzor Europola (JPSG) 4.D Imenovanje predstavnika in nadomestnega predstavnika Državnega sveta Republike Slovenije za sodelovanje z Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) 5. Predlog Sedežnega reda v VII. mandatu Državnega sveta 6. Predlog Terminskega programa dela Državnega sveta v 2023 – redne seje

88 min

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 1. redne in 1. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 2.A Predlog Odgovora na Pritožbe zoper sklep Državnega sveta št. 020-09-2/2022/23 z dne 12. 12. 2022, Pritožbe zoper sklep Državnega sveta št. 020-09-2/2022/20 z dne 12. 12. 2022 ter Pritožbe zoper odločbo Državne volilne komisije št. 041-135/2022-26 z dne 3. 11. 2022 in zoper sklic volilnega zbora državne volilne komisije št. 041-135/2022-52 z dne 8. 11. 2022 in zoper sklep Državnega sveta št. 020-09-2/2022/21 z dne 12. 12. 2022 in zoper odgovor Državne volilne komisije št. 041-153/2022 z dne 23. 11. 2022 2.B Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti tretje alineje 2. točke 26. člena, 12. točke prvega odstavka 44. člena, 6. točke četrtega odstavka 90. člena, šestega odstavka 101. člena, sedmega odstavka 109. člena, prvega odstavka 111. člena, 118. člena, 122. člena in 135.č člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19, 39/22, 132/22 – odl. US in 158/22), kakor so bili spremenjeni z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 158/22), ter drugega odstavka 16. člena in 20. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 158/22) 3. Predlog Sklepa o ustanovitvi in nalogah komisij Državnega sveta Republike Slovenije v VII. mandatu 4. Izvolitev predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije v VII. mandatu 4.A Imenovanje predstavnika Državnega sveta Republike Slovenije v Statistični svet Republike Slovenije 4.B Imenovanje predstavnika Državnega sveta Republike Slovenije v Statistični sosvet za regionalne statistike 4.C Imenovanje predstavnika in nadomestnega predstavnika Državnega sveta Republike Slovenije v Skupini za skupni parlamentarni nadzor Europola (JPSG) 4.D Imenovanje predstavnika in nadomestnega predstavnika Državnega sveta Republike Slovenije za sodelovanje z Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) 5. Predlog Sedežnega reda v VII. mandatu Državnega sveta 6. Predlog Terminskega programa dela Državnega sveta v 2023 – redne seje

Seje Državnega sveta

2. seja Interesne skupine lokalnih interesov Državnega svet

9. 1. 2023

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 2. izredne in 3. izredne seje interesne skupine 2. Predlog Sklepa o ustanovitvi in nalogah komisij Državnega sveta Republike Slovenije v VII. mandatu 3. Predlog Sklepa o sestavi komisij Državnega sveta Republike Slovenije v VII. mandatu 4. Predlog sedežnega reda v VII. mandatu Državnega sveta 5. Predlog Terminskega programa dela Državnega sveta v 2023 – redne seje 6. Imenovanja predstavnikov/nadomestnih predstavnikov Državnega sveta v organizacijah, institucijah in delovnih skupinah 7. Razno

67 min

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 2. izredne in 3. izredne seje interesne skupine 2. Predlog Sklepa o ustanovitvi in nalogah komisij Državnega sveta Republike Slovenije v VII. mandatu 3. Predlog Sklepa o sestavi komisij Državnega sveta Republike Slovenije v VII. mandatu 4. Predlog sedežnega reda v VII. mandatu Državnega sveta 5. Predlog Terminskega programa dela Državnega sveta v 2023 – redne seje 6. Imenovanja predstavnikov/nadomestnih predstavnikov Državnega sveta v organizacijah, institucijah in delovnih skupinah 7. Razno

Seje Državnega sveta

2. seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev Državnega sveta, prenos

5. 1. 2023

Dnevni red: 1. Predlog zakona o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) – druga obravnava 2. Predlog Sklepa o ustanovitvi in nalogah komisij Državnega sveta Republike Slovenije v VII. mandatu 3. Predlog Sklepa o sestavi komisij Državnega sveta Republike Slovenije v VII. mandatu 4. Predlog sedežnega reda v VII. mandatu Državnega sveta 5. Predlog Terminskega programa dela Državnega sveta v 2023 – redne seje 6. Imenovanja predstavnikov/nadomestnih predstavnikov Državnega sveta v organizacijah, institucijah in delovnih skupinah 7. Potrditev zapisnikov 1. redne, 1. izredne, 2. izredne in 3. izredne seje interesne skupine

61 min

Dnevni red: 1. Predlog zakona o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) – druga obravnava 2. Predlog Sklepa o ustanovitvi in nalogah komisij Državnega sveta Republike Slovenije v VII. mandatu 3. Predlog Sklepa o sestavi komisij Državnega sveta Republike Slovenije v VII. mandatu 4. Predlog sedežnega reda v VII. mandatu Državnega sveta 5. Predlog Terminskega programa dela Državnega sveta v 2023 – redne seje 6. Imenovanja predstavnikov/nadomestnih predstavnikov Državnega sveta v organizacijah, institucijah in delovnih skupinah 7. Potrditev zapisnikov 1. redne, 1. izredne, 2. izredne in 3. izredne seje interesne skupine

Seje Državnega sveta

2. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti Državnega sveta, prenos

4. 1. 2023

Dnevni red: 1. Predlog zakona o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide (ZDPSI) – druga obravnava 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2P) - skrajšani postopek

130 min

Dnevni red: 1. Predlog zakona o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide (ZDPSI) – druga obravnava 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2P) - skrajšani postopek

Seje Državnega sveta

1. izredna seja Državnega sveta, prenos

21. 12. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančni upravi (ZFU-B)

42 min

Dnevni red seje: 1. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančni upravi (ZFU-B)

Seje Državnega sveta

Nadaljevanje 1. seje Državnega sveta

19. 12. 2022

Dnevni red seje: 3. Izvolitev predsednika Državnega sveta Republike Slovenije 4. Izvolitev podpredsednika Državnega sveta Republike Slovenije 5. Imenovanje sekretarja Državnega sveta Republike Slovenije

33 min

Dnevni red seje: 3. Izvolitev predsednika Državnega sveta Republike Slovenije 4. Izvolitev podpredsednika Državnega sveta Republike Slovenije 5. Imenovanje sekretarja Državnega sveta Republike Slovenije

Seje Državnega sveta

1. seja Državnega sveta, 1. del

12. 12. 2022

Predsednica Državnega zbora Republike Slovenije mag. Urška Klakočar Zupančič je 1. sejo VII. mandata Državnega sveta Republike Slovenije sklicala za ponedeljek, 12. decembra 2022, ob 12. uri, v dvorani Državnega sveta. Dnevni red seje: 1. Izvolitev predsednika, podpredsednika in članov Mandatno-imunitetne komisije 2. Potrditev mandatov državnih svetnikov 3. Izvolitev predsednika Državnega sveta Republike Slovenije 4. Izvolitev podpredsednika Državnega sveta Republike Slovenije 5. Imenovanje sekretarja Državnega sveta Republike Slovenije

94 min

Predsednica Državnega zbora Republike Slovenije mag. Urška Klakočar Zupančič je 1. sejo VII. mandata Državnega sveta Republike Slovenije sklicala za ponedeljek, 12. decembra 2022, ob 12. uri, v dvorani Državnega sveta. Dnevni red seje: 1. Izvolitev predsednika, podpredsednika in članov Mandatno-imunitetne komisije 2. Potrditev mandatov državnih svetnikov 3. Izvolitev predsednika Državnega sveta Republike Slovenije 4. Izvolitev podpredsednika Državnega sveta Republike Slovenije 5. Imenovanje sekretarja Državnega sveta Republike Slovenije

Seje Državnega sveta

57. redna seja Državnega sveta

7. 12. 2022

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 56. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Letni poročili Evropskega računskega sodišča za leto 2021 4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) - druga obravnava 5. Predlog Sklepa k zaključkom posveta Zgodnje odkrivanje raka prostate s presejalnim programom 6. Predlogi Sklepov o podelitvi priznanj Državnega sveta Republike Slovenije 7. Predlog Poročila o delu Državnega sveta za leto 2022 8. Predlog Poročila o delu Državnega sveta v VI. mandatu 2017–2022

124 min

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 56. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Letni poročili Evropskega računskega sodišča za leto 2021 4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) - druga obravnava 5. Predlog Sklepa k zaključkom posveta Zgodnje odkrivanje raka prostate s presejalnim programom 6. Predlogi Sklepov o podelitvi priznanj Državnega sveta Republike Slovenije 7. Predlog Poročila o delu Državnega sveta za leto 2022 8. Predlog Poročila o delu Državnega sveta v VI. mandatu 2017–2022

Seje Državnega sveta

33. izredna seja Državnega sveta, posnetek

5. 12. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA)

49 min

Dnevni red seje: 1. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA)

Seje Državnega sveta

55. redna seja Državnega sveta

19. 10. 2022

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 54. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predlog Mnenja k Predlogu sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023-A) 4. Predlog Mnenja k Predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024) 5. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324) - nujni postopek 6. Predlog Mnenja k Predlogu odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 (OdPSD22–24-C) 7. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1I) - skrajšani postopek 8. Predlog Mnenja k Devetemu poročilu o položaju romske skupnosti v Sloveniji 9. Seznanitev z delom Globalne parlamentarne mreže Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v letu 2021 in 2022 10. Predlogi Sklepov o podelitvi priznanj Državnega sveta Republike Slovenije

142 min

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 54. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predlog Mnenja k Predlogu sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023-A) 4. Predlog Mnenja k Predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024) 5. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324) - nujni postopek 6. Predlog Mnenja k Predlogu odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 (OdPSD22–24-C) 7. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1I) - skrajšani postopek 8. Predlog Mnenja k Devetemu poročilu o položaju romske skupnosti v Sloveniji 9. Seznanitev z delom Globalne parlamentarne mreže Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v letu 2021 in 2022 10. Predlogi Sklepov o podelitvi priznanj Državnega sveta Republike Slovenije

Seje Državnega sveta

32. izredna seja Državnega sveta

11. 10. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah Družinskega zakonika (DZ-B)

66 min

Dnevni red seje: 1. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah Družinskega zakonika (DZ-B)

Seje Državnega sveta

87. seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter 80. seja Interesne skupine lokalnih interesov, prenos

10. 10. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023-A) 2. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024) 3. Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324) - nujni postopek 4. Priprava na 32. izredno sejo Državnega sveta

135 min

Dnevni red seje: 1. Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023-A) 2. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024) 3. Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324) - nujni postopek 4. Priprava na 32. izredno sejo Državnega sveta

Seje Državnega sveta

54. redna seja Državnega sveta, posnetek

21. 9. 2022

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 53. redne in 31. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predstavitev prednostnih nalog predsedstva Češke republike Svetu Evropske unije v času od 1. 7. do 31. 12. 2022 4. Predlog Mnenja k Sedemindvajsetemu rednemu letnemu poročilu Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2021 s Poročilom Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2021 5. Predlog Mnenja k Enaindvajsetemu poročilu o državnih pomočeh v Sloveniji za leta 2017, 2018, 2019 in 2020 6. Predlog Mnenja k Poročilu o delovanju Fiskalnega sveta v letu 2021 7. Predlog Mnenja k Poročilu Računskega sodišča Republike Slovenije o delu za leto 2021 8. Seznanitev z revizijskim poročilom Računskega sodišča Republike Slovenije Pravilnost poslovanja Državnega sveta Republike Slovenije 9. Predlog Dopolnitve Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti Sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS št., 187/12) in 3. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21) v delu, ki se nanaša na finančne načrte neodvisnih ustavnih organov (Državni svet, Ustavno sodišče, Računsko sodišče in Varuh človekovih pravic) 10. Predlog sprememb Finančnega načrta Državnega sveta Republike Slovenije za leto 2023 in Predlog Finančnega načrta Državnega sveta Republike Slovenije za leto 2024 11. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika Državnega sveta v Statistični sosvet za regionalne statistike

262 min

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 53. redne in 31. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predstavitev prednostnih nalog predsedstva Češke republike Svetu Evropske unije v času od 1. 7. do 31. 12. 2022 4. Predlog Mnenja k Sedemindvajsetemu rednemu letnemu poročilu Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2021 s Poročilom Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2021 5. Predlog Mnenja k Enaindvajsetemu poročilu o državnih pomočeh v Sloveniji za leta 2017, 2018, 2019 in 2020 6. Predlog Mnenja k Poročilu o delovanju Fiskalnega sveta v letu 2021 7. Predlog Mnenja k Poročilu Računskega sodišča Republike Slovenije o delu za leto 2021 8. Seznanitev z revizijskim poročilom Računskega sodišča Republike Slovenije Pravilnost poslovanja Državnega sveta Republike Slovenije 9. Predlog Dopolnitve Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti Sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS št., 187/12) in 3. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21) v delu, ki se nanaša na finančne načrte neodvisnih ustavnih organov (Državni svet, Ustavno sodišče, Računsko sodišče in Varuh človekovih pravic) 10. Predlog sprememb Finančnega načrta Državnega sveta Republike Slovenije za leto 2023 in Predlog Finančnega načrta Državnega sveta Republike Slovenije za leto 2024 11. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika Državnega sveta v Statistični sosvet za regionalne statistike

Seje Državnega sveta

77. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev, posnetek

7. 9. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog Zakona o interventnih ukrepih za celovito ureditev položaja razseljenih oseb iz Ukrajine in za pomoč gospodarstvu Republike Slovenije zaradi posledic ukrajinske krize (ZUPOPGUK), druga obravnava 2. Predlog Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-3), druga obravnava 3. Pobude in vprašanja

16 min

Dnevni red seje: 1. Predlog Zakona o interventnih ukrepih za celovito ureditev položaja razseljenih oseb iz Ukrajine in za pomoč gospodarstvu Republike Slovenije zaradi posledic ukrajinske krize (ZUPOPGUK), druga obravnava 2. Predlog Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-3), druga obravnava 3. Pobude in vprašanja

Seje Državnega sveta

91. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, posnetek

7. 9. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog nujnih ukrepov, ki naj bi bili vključeni v interventni Zakon za zajezitev širjenja in blaženje posledic epidemije COVID-19 na področju zdravstva – posvet s strokovno javnostjo

117 min

Dnevni red seje: 1. Predlog nujnih ukrepov, ki naj bi bili vključeni v interventni Zakon za zajezitev širjenja in blaženje posledic epidemije COVID-19 na področju zdravstva – posvet s strokovno javnostjo

Seje Državnega sveta

88. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve, prenos

6. 9. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za določitev zahtev za okoljsko primerno zasnovo za trajnostne izdelke in razveljavitvi Direktive 2009/125/ES¸ 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem postopku obravnavanja vloge za enotno dovoljenje za državljane tretjih držav za prebivanje in delo na ozemlju države članice ter o skupnem nizu pravic za delavce iz tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi članici (prenovitev) 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil za preprečevanje spolne zlorabe otrok in boj proti njej

63 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za določitev zahtev za okoljsko primerno zasnovo za trajnostne izdelke in razveljavitvi Direktive 2009/125/ES¸ 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem postopku obravnavanja vloge za enotno dovoljenje za državljane tretjih držav za prebivanje in delo na ozemlju države članice ter o skupnem nizu pravic za delavce iz tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi članici (prenovitev) 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil za preprečevanje spolne zlorabe otrok in boj proti njej

Seje Državnega sveta

85. seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, prenos

5. 9. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-K) – druga obravnava 2. Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2021 3. Letno poročilo Agencije za energijo za leto 2021 4. Razno

109 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-K) – druga obravnava 2. Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2021 3. Letno poročilo Agencije za energijo za leto 2021 4. Razno

Seje Državnega sveta

90. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, prenos

1. 9. 2022

Dnevni red seje: A1. Potrditev zapisnikov 86., 87. in 89. redne ter 31. in 32. izredne seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide 1. Letno poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2021 2. Predlog zakona o spremembah Družinskega zakonika (DZ-B) – skrajšani postopek

90 min

Dnevni red seje: A1. Potrditev zapisnikov 86., 87. in 89. redne ter 31. in 32. izredne seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide 1. Letno poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2021 2. Predlog zakona o spremembah Družinskega zakonika (DZ-B) – skrajšani postopek

Seje Državnega sveta

76. redna seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev, posnetek

31. 8. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o odvetništvu (ZOdv-G), druga obravnava 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1H), druga obravnava 3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o notariatu (ZN-H), druga obravnava 4. Pobude in vprašanja

37 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o odvetništvu (ZOdv-G), druga obravnava 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1H), druga obravnava 3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o notariatu (ZN-H), druga obravnava 4. Pobude in vprašanja

Seje Državnega sveta

84. seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, posnetek

30. 8. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o Javnem skladu Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško (ZSFR-1) – druga obravnava 2. Predlog zakona o celostnem prometnem načrtovanju (ZPCN) – druga obravnava 3. Potrditev zapisnikov 83., 25. izredne in 26. izredne seje komisije 4. Razno

38 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o Javnem skladu Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško (ZSFR-1) – druga obravnava 2. Predlog zakona o celostnem prometnem načrtovanju (ZPCN) – druga obravnava 3. Potrditev zapisnikov 83., 25. izredne in 26. izredne seje komisije 4. Razno

Seje Državnega sveta

33. izredna seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, prenos

29. 8. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva (ZZUOPD) – nujni postopek

40 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva (ZZUOPD) – nujni postopek

Seje Državnega sveta

59. redna seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, prenos

26. 8. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o fiskalnem pravilu (ZFisP-B) – druga obravnava 2. Predlog zakona o izvajanju uredbe (EU) o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike (ZIUPMFP-1) - druga obravnava 3. Predlog zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-3) – druga obravnava 4. Predlog zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) - nujni postopek 5. Revidirano letno poročilo Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za leto 2021 6. Pobude in vprašanja 7. Potrditev zapisnikov 57. in 58. redne ter 37. izredne seje komisije

87 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o fiskalnem pravilu (ZFisP-B) – druga obravnava 2. Predlog zakona o izvajanju uredbe (EU) o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike (ZIUPMFP-1) - druga obravnava 3. Predlog zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-3) – druga obravnava 4. Predlog zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) - nujni postopek 5. Revidirano letno poročilo Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za leto 2021 6. Pobude in vprašanja 7. Potrditev zapisnikov 57. in 58. redne ter 37. izredne seje komisije

Seje Državnega sveta

25. izredna seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

20. 7. 2022

Dnevni red seje: 1. Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države (ZZNŠPP)

30 min

Dnevni red seje: 1. Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države (ZZNŠPP)

Seje Državnega sveta

31. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije

20. 7. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1B) 2. Predlog odložilnega veta na Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države (ZZNŠPP)

139 min

Dnevni red seje: 1. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1B) 2. Predlog odložilnega veta na Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države (ZZNŠPP)

Seje Državnega sveta

24. izredna seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev, posnetek

7. 7. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog Zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države (ZZNŠPP), druga obravnava

58 min

Dnevni red seje: 1. Predlog Zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države (ZZNŠPP), druga obravnava

Seje Državnega sveta

16. izredna seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport, prenos

7. 7. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1E), nujni postopek

80 min

Dnevni red seje: 1. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1E), nujni postopek

Seje Državnega sveta

57. seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport

28. 6. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1D), skrajšani postopek 2. Letno poročilo Sveta za radiodifuzijo za obdobje 2021/2022 (oktober 2021 - april 2022) 3. Predlog odloka o preoblikovanju samostojnega visokošolskega zavoda Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto (OdPFIINM)

162 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1D), skrajšani postopek 2. Letno poročilo Sveta za radiodifuzijo za obdobje 2021/2022 (oktober 2021 - april 2022) 3. Predlog odloka o preoblikovanju samostojnega visokošolskega zavoda Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto (OdPFIINM)

Seje Državnega sveta

75. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

22. 6. 2022

Dnevni red seje: 1. Skupno letno poročilo o delu državnih tožilstev za leto 2021 2. Letno poročilo o poslovanju Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije za leto 2021 3. Letno poročilo o delu Oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri Specializiranem državnem tožilstvu Republike Slovenije za leto 2021 4. Pobude in vprašanja

104 min

Dnevni red seje: 1. Skupno letno poročilo o delu državnih tožilstev za leto 2021 2. Letno poročilo o poslovanju Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije za leto 2021 3. Letno poročilo o delu Oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri Specializiranem državnem tožilstvu Republike Slovenije za leto 2021 4. Pobude in vprašanja

Seje Državnega sveta

89. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

22. 6. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o Svetu za invalide Republike Slovenije - zakonodajna iniciativa

54 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o Svetu za invalide Republike Slovenije - zakonodajna iniciativa

Seje Državnega sveta

88. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

16. 6. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D) – druga obravnava 2. Letno poročilo Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za leto 2021

107 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D) – druga obravnava 2. Letno poročilo Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za leto 2021

Seje Državnega sveta

74. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

15. 6. 2022

Dnevni red seje: 1. Letno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2021 in Ocena stanja za leto 2021 2. Letno poročilo o delu policije za leto 2021 3. Potrditev zapisnikov 71., 72. in 73. seje komisije 4. Pobude in vprašanja

138 min

Dnevni red seje: 1. Letno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2021 in Ocena stanja za leto 2021 2. Letno poročilo o delu policije za leto 2021 3. Potrditev zapisnikov 71., 72. in 73. seje komisije 4. Pobude in vprašanja

Seje Državnega sveta

87. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, posnetek

9. 6. 2022

Dnevni red seje: 1. Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO v letu 2020 2. Spremembe in dopolnitve Pravil Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji

85 min

Dnevni red seje: 1. Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO v letu 2020 2. Spremembe in dopolnitve Pravil Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji

Seje Državnega sveta

52. redna seja Državnega sveta

8. 6. 2022

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 51. seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predlog Mnenja k Rednemu letnemu poročilu Zagovornika načela enakosti za leto 2021 4. Predlog Mnenja k Letnemu poročilu Informacijskega pooblaščenca za leto 2021 5. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem svetu – zakonodajna iniciativa 5.A Predlog Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva – zakonodajna iniciativa 6. Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu 7. Seznanitev z delom Delovne skupine za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi v 2021 8. Seznanitev z delom Skupine za skupni parlamentarni nadzor Europola v 2021

194 min

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 51. seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predlog Mnenja k Rednemu letnemu poročilu Zagovornika načela enakosti za leto 2021 4. Predlog Mnenja k Letnemu poročilu Informacijskega pooblaščenca za leto 2021 5. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem svetu – zakonodajna iniciativa 5.A Predlog Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva – zakonodajna iniciativa 6. Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu 7. Seznanitev z delom Delovne skupine za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi v 2021 8. Seznanitev z delom Skupine za skupni parlamentarni nadzor Europola v 2021

Seje Državnega sveta

86. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

2. 6. 2022

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 84. in 85. seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide 2. Redno letno poročilo Zagovornika načela enakosti za leto 2021 3. Posebno poročilo Zagovornika načela enakosti - Položaj transspolnih ljudi v postopkih medicinske potrditve spolne identitete in pravnega priznanja spola v Sloveniji 4. Predlog Pobude Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide za sprejem Predloga zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva - zakonodajna iniciativa

106 min

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 84. in 85. seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide 2. Redno letno poročilo Zagovornika načela enakosti za leto 2021 3. Posebno poročilo Zagovornika načela enakosti - Položaj transspolnih ljudi v postopkih medicinske potrditve spolne identitete in pravnega priznanja spola v Sloveniji 4. Predlog Pobude Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide za sprejem Predloga zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva - zakonodajna iniciativa

Seje Državnega sveta

Posvet: Kako v šoli spodbujati razvoj narodne in nacionalne identitete pri mladih?

27. 5. 2022

Državni svet Republike Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Društvo katoliških pedagogov Slovenije pripravljajo v petek, 27. 5. 2022, ob 10. uri, v dvorani Državnega sveta posvet z naslovom Kako v šoli spodbujati razvoj narodne in nacionalne identitete pri mladih?.

169 min

Državni svet Republike Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Društvo katoliških pedagogov Slovenije pripravljajo v petek, 27. 5. 2022, ob 10. uri, v dvorani Državnega sveta posvet z naslovom Kako v šoli spodbujati razvoj narodne in nacionalne identitete pri mladih?.

Seje Državnega sveta

56. seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport, posnetek

18. 5. 2022

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 49., 54. in 55. seje komisije 2. Letno poročilo Sveta za radiodifuzijo za obdobje 2021/2022 (oktober 2021 - april 2022) (predlog za umik točke) 3. Poročilo o izvajanju izvedbenega načrta Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-2022 za leto 2021 4. Pobuda za organizacijo posveta o delu in pomenu Jerneja Kopitarja

142 min

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 49., 54. in 55. seje komisije 2. Letno poročilo Sveta za radiodifuzijo za obdobje 2021/2022 (oktober 2021 - april 2022) (predlog za umik točke) 3. Poročilo o izvajanju izvedbenega načrta Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-2022 za leto 2021 4. Pobuda za organizacijo posveta o delu in pomenu Jerneja Kopitarja

Seje Državnega sveta

85. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

16. 5. 2022

Dnevni red seje: 1. Letno poročilo ZZZS 2021 2. Odgovor Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije na Vprašanja državnega svetnika mag. Petra Požuna glede javnega razpisa za dodelitev štipendij z delovnega področja Ministrstva za zdravje na podlagi 19. člena Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva

121 min

Dnevni red seje: 1. Letno poročilo ZZZS 2021 2. Odgovor Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije na Vprašanja državnega svetnika mag. Petra Požuna glede javnega razpisa za dodelitev štipendij z delovnega področja Ministrstva za zdravje na podlagi 19. člena Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva

Seje Državnega sveta

Posvet: Odgovornost za blaginjo

16. 5. 2022

Državni svet Republike Slovenije in Združenje Manager pripravljata v ponedeljek, 16. 5. 2022, ob 9.30, v dvorani Državnega sveta posvet z naslovom Odgovornost za blaginjo.

218 min

Državni svet Republike Slovenije in Združenje Manager pripravljata v ponedeljek, 16. 5. 2022, ob 9.30, v dvorani Državnega sveta posvet z naslovom Odgovornost za blaginjo.

Seje Državnega sveta

Posvet: Odprava prekarnosti na ravni mestnih občin

12. 5. 2022

Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, Inštitut za študije prekariata, Združenje mestnih občin Slovenije in Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani pripravljajo v četrtek, 12. 5. 2022, ob 10. uri, v dvorani Državnega sveta, posvet z naslovom Odprava prekarnosti na ravni mestnih občin. Odprava prekarnosti je eno ključnih področij trajnostnega razvoja. Je del ukrepov, ki jih predvideva Agenda za razvoj trajnostne družbe do leta 2030, ki so jo leta 2015 soglasno sprejele države članice Organizacije združenih narodov, vključuje pa jo tudi evropski zeleni dogovor, ki aktiven odnos držav do urejanja zadev na trgu dela postavlja med prioritete zelenega prehoda. Po dogodku »Deset zahtev za družbeno odgovornost«, ki je bil v Državnem svetu 1. februarja 2018, in posvetu »Naslovimo prekarnost za boljši jutri«, ki je bil 19. aprila 2019, bo poudarek tokratnega posveta posvečen odpravi prekarnosti na lokalni ravni in znotraj nje mestnih občin. Posvet bo namenjen strokovnemu, praktičnemu in političnemu razmisleku na temo odprave prekarnosti s poudarkom na analizi posledic prekarnosti, ko gre za mestne občine, ter predstavitvi dobrih primerov odprave prekarnosti na ravni občin.

137 min

Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, Inštitut za študije prekariata, Združenje mestnih občin Slovenije in Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani pripravljajo v četrtek, 12. 5. 2022, ob 10. uri, v dvorani Državnega sveta, posvet z naslovom Odprava prekarnosti na ravni mestnih občin. Odprava prekarnosti je eno ključnih področij trajnostnega razvoja. Je del ukrepov, ki jih predvideva Agenda za razvoj trajnostne družbe do leta 2030, ki so jo leta 2015 soglasno sprejele države članice Organizacije združenih narodov, vključuje pa jo tudi evropski zeleni dogovor, ki aktiven odnos držav do urejanja zadev na trgu dela postavlja med prioritete zelenega prehoda. Po dogodku »Deset zahtev za družbeno odgovornost«, ki je bil v Državnem svetu 1. februarja 2018, in posvetu »Naslovimo prekarnost za boljši jutri«, ki je bil 19. aprila 2019, bo poudarek tokratnega posveta posvečen odpravi prekarnosti na lokalni ravni in znotraj nje mestnih občin. Posvet bo namenjen strokovnemu, praktičnemu in političnemu razmisleku na temo odprave prekarnosti s poudarkom na analizi posledic prekarnosti, ko gre za mestne občine, ter predstavitvi dobrih primerov odprave prekarnosti na ravni občin.

Seje Državnega sveta

51. redna seja Državnega sveta

11. 5. 2022

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 50. seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predlog Mnenja k Letnemu poročilu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2021 4. Predlog Mnenja k Poročilu o delu Državne revizijske komisije za leto 2021 5. Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti Sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 187/2021) in 3. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21) v delu, ki se nanaša na finančne načrte neodvisnih ustavnih organov (Državni svet, Ustavno sodišče, Računsko sodišče in Varuh človekovih pravic) 6. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega sveta (PoDS-1G) 7. Predlog Sklepa k zaključkom posveta Prehranska varnost kot strateška dobrina 8. Predlog Sklepa k zaključkom posveta Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (LEADER/CLLD) danes in jutri

177 min

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 50. seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predlog Mnenja k Letnemu poročilu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2021 4. Predlog Mnenja k Poročilu o delu Državne revizijske komisije za leto 2021 5. Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti Sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 187/2021) in 3. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21) v delu, ki se nanaša na finančne načrte neodvisnih ustavnih organov (Državni svet, Ustavno sodišče, Računsko sodišče in Varuh človekovih pravic) 6. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega sveta (PoDS-1G) 7. Predlog Sklepa k zaključkom posveta Prehranska varnost kot strateška dobrina 8. Predlog Sklepa k zaključkom posveta Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (LEADER/CLLD) danes in jutri

Seje Državnega sveta

83. seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

9. 5. 2022

Dnevni red seje: 1. Zaključki posveta Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (LEADER/CLLD) danes in jutri 2. Potrditev zapisnikov 80., 81. in 82. seje ter 24. izredne seje komisije 3. Razno

28 min

Dnevni red seje: 1. Zaključki posveta Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (LEADER/CLLD) danes in jutri 2. Potrditev zapisnikov 80., 81. in 82. seje ter 24. izredne seje komisije 3. Razno

Seje Državnega sveta

Posvet: Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (LEADER/CLLD) danes in jutri

20. 4. 2022

Državni svet Republike Slovenije skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Društvom za razvoj slovenskega podeželja v sredo, 20. 4. 2022, ob 10. uri, v dvorani Državnega sveta pripravlja posvet z naslovom Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (LEADER/CLLD) danes in jutri.

175 min

Državni svet Republike Slovenije skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Društvom za razvoj slovenskega podeželja v sredo, 20. 4. 2022, ob 10. uri, v dvorani Državnega sveta pripravlja posvet z naslovom Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (LEADER/CLLD) danes in jutri.

Seje Državnega sveta

50. redna seja Državnega sveta

13. 4. 2022

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 49. seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 2.A Predlog odložilnega veta na Zakon o cestah (ZCes-2) 3. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih (ZSZUN) - druga obravnava 4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1C) - skrajšani postopek 5. Predlog Sklepov k Problematiki zagotavljanja dostopnosti prebivalcev do osnovnega zdravstvenega varstva – dostopnost do tima ambulante družinske medicine in možnost izbire osebnega zdravnika 6. Predlog zakona o spremembi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – zakonodajna iniciativa 7. Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti in začasno zadržanje 42. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev 7.A Predlog Sklepa o pozivu kvalificiranim predlagateljem spremembe ustave za dopolnitev Ustave Republike Slovenije z obveznostjo države, da zagotovi prehransko varnost 8. Predlog Poročila o delu Državnega sveta v letu 2021

213 min

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 49. seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 2.A Predlog odložilnega veta na Zakon o cestah (ZCes-2) 3. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih (ZSZUN) - druga obravnava 4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1C) - skrajšani postopek 5. Predlog Sklepov k Problematiki zagotavljanja dostopnosti prebivalcev do osnovnega zdravstvenega varstva – dostopnost do tima ambulante družinske medicine in možnost izbire osebnega zdravnika 6. Predlog zakona o spremembi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – zakonodajna iniciativa 7. Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti in začasno zadržanje 42. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev 7.A Predlog Sklepa o pozivu kvalificiranim predlagateljem spremembe ustave za dopolnitev Ustave Republike Slovenije z obveznostjo države, da zagotovi prehransko varnost 8. Predlog Poročila o delu Državnega sveta v letu 2021

Seje Državnega sveta

41. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, prenos

8. 4. 2022

Dnevni red seje: 1. Zaključki posveta »Prehranska varnost kot strateška dobrina« 2. Ponovna obravnava Pobude državnega svetnika Branka Tomažiča za dopolnitev Ustave Republike Slovenije s pravico do prehranske varnosti 3. Potrditev zapisnikov 39. in 40. seje ter 14. izredne seje komisije 4. Pobude in vprašanja

60 min

Dnevni red seje: 1. Zaključki posveta »Prehranska varnost kot strateška dobrina« 2. Ponovna obravnava Pobude državnega svetnika Branka Tomažiča za dopolnitev Ustave Republike Slovenije s pravico do prehranske varnosti 3. Potrditev zapisnikov 39. in 40. seje ter 14. izredne seje komisije 4. Pobude in vprašanja

Seje Državnega sveta

35. izredna seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, posnetek

31. 3. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o stanovanjski jamstveni shemi za mlade (ZSJSM) - druga obravnava

51 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o stanovanjski jamstveni shemi za mlade (ZSJSM) - druga obravnava

Seje Državnega sveta

82. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, prenos

30. 3. 2022

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 80. redne seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1C) - skrajšani postopek 3. Predlog zakona o spremembi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - zakonodajna iniciativa

87 min

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 80. redne seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1C) - skrajšani postopek 3. Predlog zakona o spremembi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - zakonodajna iniciativa

Seje Državnega sveta

80. seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, posnetek

28. 3. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o upravljanju javnega potniškega prometa (ZUJPP) – nujni postopek 2. Problematika v zvezi z izpolnjevanjem kriterijev pri določanju krajev za opravljanje praktičnega dela vozniškega izpita 3. Potrditev zapisnika 79. seje komisije 4. Razno

110 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o upravljanju javnega potniškega prometa (ZUJPP) – nujni postopek 2. Problematika v zvezi z izpolnjevanjem kriterijev pri določanju krajev za opravljanje praktičnega dela vozniškega izpita 3. Potrditev zapisnika 79. seje komisije 4. Razno

Seje Državnega sveta

29. izredna seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

24. 3. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o minimalni plači (ZMinPC) - druga obravnava

104 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o minimalni plači (ZMinPC) - druga obravnava

Seje Državnega sveta

81. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

23. 3. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-I) – skrajšani postopek 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-J) – skrajšani postopek

115 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-I) – skrajšani postopek 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-J) – skrajšani postopek

Seje Državnega sveta

56. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, posnetek

22. 3. 2022

Dnevni red seje: 1. Poročilo Ministrstva za finance o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju od 1. 7. do 31. 12. 2021 2. Poročilo Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK o poslovanju Sklada za leto 2020 3. Pobude in vprašanja 4. Potrditev zapisnikov 54. in 55. redne ter 31., 32. in 33. izredne seje komisije

38 min

Dnevni red seje: 1. Poročilo Ministrstva za finance o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju od 1. 7. do 31. 12. 2021 2. Poročilo Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK o poslovanju Sklada za leto 2020 3. Pobude in vprašanja 4. Potrditev zapisnikov 54. in 55. redne ter 31., 32. in 33. izredne seje komisije

Seje Državnega sveta

Seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

18. 3. 2022

Dnevni red seje: 1. Izzivi zagotavljanja prehranske varnosti v Sloveniji s poudarkom višanja stopnje prehranske samooskrbe in neodvisnosti v času nezadržne rasti cen hrane (žit) in energentov

133 min

Dnevni red seje: 1. Izzivi zagotavljanja prehranske varnosti v Sloveniji s poudarkom višanja stopnje prehranske samooskrbe in neodvisnosti v času nezadržne rasti cen hrane (žit) in energentov

Seje Državnega sveta

48. redna seja Državnega sveta

16. 2. 2022

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 47. redne ter 29. in 30. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 (ZPPZV91-B) – skrajšani postopek 4. Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (ReZrIS30) 5. Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2030 (ReNPVŠ30) 6. Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2022–2029 (ReNPK22–29) 7. Predlog Mnenja Državnega sveta k Poročilu o izvajanju nacionalnega programa, ki ureja izgradnjo avtocest, za leto 2020 8. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o zaščiti živali – zakonodajna iniciativa 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu – zakonodajna iniciativa

238 min

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 47. redne ter 29. in 30. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 (ZPPZV91-B) – skrajšani postopek 4. Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (ReZrIS30) 5. Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2030 (ReNPVŠ30) 6. Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2022–2029 (ReNPK22–29) 7. Predlog Mnenja Državnega sveta k Poročilu o izvajanju nacionalnega programa, ki ureja izgradnjo avtocest, za leto 2020 8. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o zaščiti živali – zakonodajna iniciativa 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu – zakonodajna iniciativa

Seje Državnega sveta

30. izredna seja Državnega sveta

2. 2. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog za sprejem odložilnega veta na Zakon o dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-R) 2. Predlog za sprejem odložilnega veta na Zakon o spremembah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1C)

86 min

Dnevni red seje: 1. Predlog za sprejem odložilnega veta na Zakon o dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-R) 2. Predlog za sprejem odložilnega veta na Zakon o spremembah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1C)

Seje Državnega sveta

47. redna seja Državnega sveta

26. 1. 2022

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 46. redne in 28. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predstavitev prednostnih nalog predsedovanja Francoske republike Svetu Evropske unije v času od 1. 1. do 30. 6. 2022 4. Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-G) – druga obravnava 5. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji – zakonodajna iniciativa 6. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o Prešernovi nagradi – zakonodajna iniciativa 7. Predlog Zahteve Državnega sveta za začetek postopka za oceno ustavnosti Sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 187/21) in 3. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21) v delu, ki se nanaša na finančne načrte neodvisnih ustavnih organov (Državni svet, Ustavno sodišče, Računsko sodišče in Varuh človekovih pravic) 8. Predlog Sklepa o obravnavanju in varovanju tajnih podatkov v Državnem svetu Republike Slovenije 9. Predlog Sklepa o umiku Zahteve za oceno ustavnosti drugega odstavka 5. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20)

286 min

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 46. redne in 28. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predstavitev prednostnih nalog predsedovanja Francoske republike Svetu Evropske unije v času od 1. 1. do 30. 6. 2022 4. Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-G) – druga obravnava 5. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji – zakonodajna iniciativa 6. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o Prešernovi nagradi – zakonodajna iniciativa 7. Predlog Zahteve Državnega sveta za začetek postopka za oceno ustavnosti Sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 187/21) in 3. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21) v delu, ki se nanaša na finančne načrte neodvisnih ustavnih organov (Državni svet, Ustavno sodišče, Računsko sodišče in Varuh človekovih pravic) 8. Predlog Sklepa o obravnavanju in varovanju tajnih podatkov v Državnem svetu Republike Slovenije 9. Predlog Sklepa o umiku Zahteve za oceno ustavnosti drugega odstavka 5. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20)

Seje Državnega sveta

Izredna seja Državnega sveta, posnetek

19. 1. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (ZPIMVI-B)

73 min

Dnevni red seje: 1. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (ZPIMVI-B)

Seje Državnega sveta

76. seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

10. 1. 2022

Dnevni red seje: 1. Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2020 2. Poročilo o delu Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj za leto 2021 3. Razno

59 min

Dnevni red seje: 1. Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2020 2. Poročilo o delu Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj za leto 2021 3. Razno

Seje Državnega sveta

68. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev, posnetek

5. 1. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o poslancih (ZPos-F), druga obravnava 2. Predlog zakona o dopolnitvi Kazenskega zakonika (KZ-1J), skrajšani postopek 3. Potrditev zapisnikov 61., 62., 63. in 64. redne seje ter 19. in 20. izredne seje komisije 4. Pobude in vprašanja

19 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o poslancih (ZPos-F), druga obravnava 2. Predlog zakona o dopolnitvi Kazenskega zakonika (KZ-1J), skrajšani postopek 3. Potrditev zapisnikov 61., 62., 63. in 64. redne seje ter 19. in 20. izredne seje komisije 4. Pobude in vprašanja

Seje Državnega sveta

75. seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

3. 1. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o sanaciji v preteklosti onesnaženega okolja na območju Mestne občine Celje v Celjski kotlini (ZSOOCK) – druga obravnava 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (ZRud-1D) – druga obravnava 3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-G) – druga obravnava – zainteresirana komisija 4. Potrditev zapisnikov 73. in 74. seje ter 20. izredne in 21. izredne seje komisije 5. Razno

126 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o sanaciji v preteklosti onesnaženega okolja na območju Mestne občine Celje v Celjski kotlini (ZSOOCK) – druga obravnava 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (ZRud-1D) – druga obravnava 3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-G) – druga obravnava – zainteresirana komisija 4. Potrditev zapisnikov 73. in 74. seje ter 20. izredne in 21. izredne seje komisije 5. Razno

Seje Državnega sveta

28. izredna seja Državnega sveta

29. 12. 2021

Dnevni red seje: 1. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-N) 2. Predlog odložilnega veta na Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP)

190 min

Dnevni red seje: 1. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-N) 2. Predlog odložilnega veta na Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP)

Seje Državnega sveta

27. redna seja Državnega zbora, 4. del

16. 11. 2021

Dnevni red seje: 29. Mandatno-volilne zadeve – nadaljevanje točke (sprotno glasovanje): a.1 Predlog sklepa o opravljanju funkcije poslanke oziroma poslanca Državnega zbora, namesto poslanke, ki opravlja funkcijo državne sekretarke 28. Razprava o odgovoru predsednika Vlade Janeza (Ivana) Janše na poslansko vprašanje mag. Bojane Muršič v zvezi s povišanjem cen energentov in ostalih dobrin v Sloveniji (ni glasovanja) 2. Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (DP2022-A) 3. Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023) Opomba: Državni zbor bo v torek, 16. 11. 2021, zasedal od 9. do 22. ure.

148 min

Dnevni red seje: 29. Mandatno-volilne zadeve – nadaljevanje točke (sprotno glasovanje): a.1 Predlog sklepa o opravljanju funkcije poslanke oziroma poslanca Državnega zbora, namesto poslanke, ki opravlja funkcijo državne sekretarke 28. Razprava o odgovoru predsednika Vlade Janeza (Ivana) Janše na poslansko vprašanje mag. Bojane Muršič v zvezi s povišanjem cen energentov in ostalih dobrin v Sloveniji (ni glasovanja) 2. Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (DP2022-A) 3. Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023) Opomba: Državni zbor bo v torek, 16. 11. 2021, zasedal od 9. do 22. ure.

Seje Državnega sveta

27. redna seja Državnega zbora, 3. del

16. 11. 2021

Dnevni red seje: 29. Mandatno-volilne zadeve – nadaljevanje točke (sprotno glasovanje): a.1 Predlog sklepa o opravljanju funkcije poslanke oziroma poslanca Državnega zbora, namesto poslanke, ki opravlja funkcijo državne sekretarke 28. Razprava o odgovoru predsednika Vlade Janeza (Ivana) Janše na poslansko vprašanje mag. Bojane Muršič v zvezi s povišanjem cen energentov in ostalih dobrin v Sloveniji (ni glasovanja) 2. Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (DP2022-A) 3. Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023) Opomba: Državni zbor bo v torek, 16. 11. 2021, zasedal od 9. do 22. ure.

223 min

Dnevni red seje: 29. Mandatno-volilne zadeve – nadaljevanje točke (sprotno glasovanje): a.1 Predlog sklepa o opravljanju funkcije poslanke oziroma poslanca Državnega zbora, namesto poslanke, ki opravlja funkcijo državne sekretarke 28. Razprava o odgovoru predsednika Vlade Janeza (Ivana) Janše na poslansko vprašanje mag. Bojane Muršič v zvezi s povišanjem cen energentov in ostalih dobrin v Sloveniji (ni glasovanja) 2. Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (DP2022-A) 3. Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023) Opomba: Državni zbor bo v torek, 16. 11. 2021, zasedal od 9. do 22. ure.

Seje Državnega sveta

27. redna seja Državnega zbora, 2. del

16. 11. 2021

Dnevni red seje: 29. Mandatno-volilne zadeve – nadaljevanje točke (sprotno glasovanje): a.1 Predlog sklepa o opravljanju funkcije poslanke oziroma poslanca Državnega zbora, namesto poslanke, ki opravlja funkcijo državne sekretarke 28. Razprava o odgovoru predsednika Vlade Janeza (Ivana) Janše na poslansko vprašanje mag. Bojane Muršič v zvezi s povišanjem cen energentov in ostalih dobrin v Sloveniji (ni glasovanja) 2. Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (DP2022-A) 3. Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023) Opomba: Državni zbor bo v torek, 16. 11. 2021, zasedal od 9. do 22. ure.

216 min

Dnevni red seje: 29. Mandatno-volilne zadeve – nadaljevanje točke (sprotno glasovanje): a.1 Predlog sklepa o opravljanju funkcije poslanke oziroma poslanca Državnega zbora, namesto poslanke, ki opravlja funkcijo državne sekretarke 28. Razprava o odgovoru predsednika Vlade Janeza (Ivana) Janše na poslansko vprašanje mag. Bojane Muršič v zvezi s povišanjem cen energentov in ostalih dobrin v Sloveniji (ni glasovanja) 2. Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (DP2022-A) 3. Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023) Opomba: Državni zbor bo v torek, 16. 11. 2021, zasedal od 9. do 22. ure.

Seje Državnega sveta

27. redna seja Državnega zbora, 1. del

16. 11. 2021

Dnevni red seje: 29. Mandatno-volilne zadeve – nadaljevanje točke (sprotno glasovanje): a.1 Predlog sklepa o opravljanju funkcije poslanke oziroma poslanca Državnega zbora, namesto poslanke, ki opravlja funkcijo državne sekretarke 28. Razprava o odgovoru predsednika Vlade Janeza (Ivana) Janše na poslansko vprašanje mag. Bojane Muršič v zvezi s povišanjem cen energentov in ostalih dobrin v Sloveniji (ni glasovanja) 2. Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (DP2022-A) 3. Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023) Opomba: Državni zbor bo v torek, 16. 11. 2021, zasedal od 9. do 22. ure.

188 min

Dnevni red seje: 29. Mandatno-volilne zadeve – nadaljevanje točke (sprotno glasovanje): a.1 Predlog sklepa o opravljanju funkcije poslanke oziroma poslanca Državnega zbora, namesto poslanke, ki opravlja funkcijo državne sekretarke 28. Razprava o odgovoru predsednika Vlade Janeza (Ivana) Janše na poslansko vprašanje mag. Bojane Muršič v zvezi s povišanjem cen energentov in ostalih dobrin v Sloveniji (ni glasovanja) 2. Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (DP2022-A) 3. Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023) Opomba: Državni zbor bo v torek, 16. 11. 2021, zasedal od 9. do 22. ure.

Seje Državnega sveta

45. redna seja Državnega sveta, 2. del

10. 11. 2021

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 44. redne in 27. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Letni poročili Evropskega računskega sodišča za leto 2020 4. Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk) – druga obravnava 5. Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID), druga obravnava 6. Predlog zakona o spremembi Zakona o poslancih – zakonodajna iniciativa 7. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o tujcih – zakonodajna iniciativa 8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem svetu - zakonodajna iniciativa 9. Seznanitev z delom Konference o prihodnosti Evrope za obdobje od 19. 6. 2021 do 31. 10. 2021 10. Predlog Okvirnega terminskega programa dela Državnega sveta 2022 – redne seje

155 min

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 44. redne in 27. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Letni poročili Evropskega računskega sodišča za leto 2020 4. Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk) – druga obravnava 5. Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID), druga obravnava 6. Predlog zakona o spremembi Zakona o poslancih – zakonodajna iniciativa 7. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o tujcih – zakonodajna iniciativa 8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem svetu - zakonodajna iniciativa 9. Seznanitev z delom Konference o prihodnosti Evrope za obdobje od 19. 6. 2021 do 31. 10. 2021 10. Predlog Okvirnega terminskega programa dela Državnega sveta 2022 – redne seje

Seje Državnega sveta

45. redna seja Državnega sveta, 1. del

10. 11. 2021

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 44. redne in 27. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Letni poročili Evropskega računskega sodišča za leto 2020 4. Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk) – druga obravnava 5. Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID), druga obravnava 6. Predlog zakona o spremembi Zakona o poslancih – zakonodajna iniciativa 7. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o tujcih – zakonodajna iniciativa 8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem svetu - zakonodajna iniciativa 9. Seznanitev z delom Konference o prihodnosti Evrope za obdobje od 19. 6. 2021 do 31. 10. 2021 10. Predlog Okvirnega terminskega programa dela Državnega sveta 2022 – redne seje

148 min

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 44. redne in 27. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Letni poročili Evropskega računskega sodišča za leto 2020 4. Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk) – druga obravnava 5. Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID), druga obravnava 6. Predlog zakona o spremembi Zakona o poslancih – zakonodajna iniciativa 7. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o tujcih – zakonodajna iniciativa 8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem svetu - zakonodajna iniciativa 9. Seznanitev z delom Konference o prihodnosti Evrope za obdobje od 19. 6. 2021 do 31. 10. 2021 10. Predlog Okvirnega terminskega programa dela Državnega sveta 2022 – redne seje

Seje Državnega sveta

Seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, posnetek

3. 11. 2021

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk) – druga obravnava

150 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk) – druga obravnava

Seje Državnega sveta

Javna razprava: Visokošolski prostor v navezavi z begom kadra in izvajanjem razvojnih projektov v prostoru severovzhodne Slovenije, prenos

30. 9. 2021

Na pobudo prve slovenske novodobne fundacije - Ustanove dr. Antona Trstenjaka (UAT), bo ob 30-letnici delovanja te ustanove potekala javna razprava, ki bo obravnavala vprašanje bega kadrov in s tem v zvezi izvedbo razvojnih projektov v prostoru severovzhodne Slovenije. Gre za zelo pomembno vprašanje, ki je bilo obravnavano že na posvetu na Ptuju 18. junija 2021 in zahteva čimprejšnje strukturne in sistemske odgovore oziroma rešitve. S spodbujanjem inovativnih razvojnih projektov bi mladim pomagali pri uresničevanju njihovih lastnih razvojnih potencialov, predvsem pa povrnili njihovo zaupanje v perspektivo dobrega življenje tudi v domačih krajih. Rešitve, o katerih bo govora, zahtevajo podprtost s primernim izobrazbenim in celovitim gospodarskim ter družbenim okoljem. Odgovor na vprašanje, kako zajeziti »beg možganov« v tujino, je ključnega pomena ne le za razvoj Severovzhodne Slovenije, temveč celotne države.

108 min

Na pobudo prve slovenske novodobne fundacije - Ustanove dr. Antona Trstenjaka (UAT), bo ob 30-letnici delovanja te ustanove potekala javna razprava, ki bo obravnavala vprašanje bega kadrov in s tem v zvezi izvedbo razvojnih projektov v prostoru severovzhodne Slovenije. Gre za zelo pomembno vprašanje, ki je bilo obravnavano že na posvetu na Ptuju 18. junija 2021 in zahteva čimprejšnje strukturne in sistemske odgovore oziroma rešitve. S spodbujanjem inovativnih razvojnih projektov bi mladim pomagali pri uresničevanju njihovih lastnih razvojnih potencialov, predvsem pa povrnili njihovo zaupanje v perspektivo dobrega življenje tudi v domačih krajih. Rešitve, o katerih bo govora, zahtevajo podprtost s primernim izobrazbenim in celovitim gospodarskim ter družbenim okoljem. Odgovor na vprašanje, kako zajeziti »beg možganov« v tujino, je ključnega pomena ne le za razvoj Severovzhodne Slovenije, temveč celotne države.

Seje Državnega sveta

Skupna seja komisij in interesne skupine Državnega sveta

6. 9. 2021

Dnevni red seje: 1. Vmesno poročilo o aktivnostih Zagovornika načela enakosti glede sobivanja pripadnikov romske skupnosti z lokalnim prebivalstvom 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1B) – skrajšani postopek 3. Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2020 4. Deseto letno poročilo o izvajanju Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2019 za leto 2019

161 min

Dnevni red seje: 1. Vmesno poročilo o aktivnostih Zagovornika načela enakosti glede sobivanja pripadnikov romske skupnosti z lokalnim prebivalstvom 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1B) – skrajšani postopek 3. Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2020 4. Deseto letno poročilo o izvajanju Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2019 za leto 2019

Seje Državnega sveta

67. seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

30. 8. 2021

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2J) – skrajšani postopek 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1C) – druga obravnava – zainteresirana komisija 3. Letno poročilo Agencije za energijo za leto 2020 4. Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2020 5. Potrditev zapisnikov 65. in 66. seje komisije 6. Razno

110 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2J) – skrajšani postopek 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1C) – druga obravnava – zainteresirana komisija 3. Letno poročilo Agencije za energijo za leto 2020 4. Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2020 5. Potrditev zapisnikov 65. in 66. seje komisije 6. Razno

Seje Državnega sveta

41. seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport

25. 8. 2021

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 37., 39. in 40. redne ter 10. in 11. izredne seje komisije 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija – druga obravnava 3. Razno

55 min

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 37., 39. in 40. redne ter 10. in 11. izredne seje komisije 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija – druga obravnava 3. Razno

Seje Državnega sveta

Mednarodna konferenca: Navidezna sprava - tranzicijski procesi v srednji in vzhodni Evropi v primerjalni perspektivi, 1. del

23. 8. 2021

Dan spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov je vezan na datum 23. avgusta 1939, ko je bil podpisan sporazum Hitler – Stalin, ki je tlakoval pot v drugo svetovno vojno. Pod totalitarnimi režimi je bilo izgnanih, mučenih in umorjenih več deset milijonov ljudi. Čeprav je konec druge svetovne vojne pomenil poraz nacističnega režima, so številni prebivalci srednje in vzhodne Evrope še naprej trpeli pod komunističnim režimom. Slovenija je bila v času druge svetovne vojne v primežu treh totalitarnih režimov nacionalsocializma, fašizma in komunizma. Slednji je po drugi svetovni vojni več desetletij grobo kršil temeljne človekove pravice, svoboščine in dostojanstvo. Žrtve vojne in revolucije se približujejo številu 100.000, kar je ogromna številka, ki zahteva spoštljiv spomin na vsakega posameznika. Nobeno ime med njimi ne sme biti pozabljeno, izbrisano ali po krivem blateno. Ob 30. obletnici osamosvojitve Republike Slovenije, 25-letnici Zakona o popravi krivic ter 80. obletnici začetka druge svetovne vojne na Slovenskem je ob predsedovanju Republike Slovenije Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021 napočil ugoden trenutek za pravno-zgodovinski premislek o tem, kaj je do sedaj že bilo storjeno na področju sprave, poprave krivic, kaznovanja krivcev, odgovornih za teptanje človekovih pravic, in s tem stanja vladavine prava v nekdanjih socialističnih državah.

141 min

Dan spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov je vezan na datum 23. avgusta 1939, ko je bil podpisan sporazum Hitler – Stalin, ki je tlakoval pot v drugo svetovno vojno. Pod totalitarnimi režimi je bilo izgnanih, mučenih in umorjenih več deset milijonov ljudi. Čeprav je konec druge svetovne vojne pomenil poraz nacističnega režima, so številni prebivalci srednje in vzhodne Evrope še naprej trpeli pod komunističnim režimom. Slovenija je bila v času druge svetovne vojne v primežu treh totalitarnih režimov nacionalsocializma, fašizma in komunizma. Slednji je po drugi svetovni vojni več desetletij grobo kršil temeljne človekove pravice, svoboščine in dostojanstvo. Žrtve vojne in revolucije se približujejo številu 100.000, kar je ogromna številka, ki zahteva spoštljiv spomin na vsakega posameznika. Nobeno ime med njimi ne sme biti pozabljeno, izbrisano ali po krivem blateno. Ob 30. obletnici osamosvojitve Republike Slovenije, 25-letnici Zakona o popravi krivic ter 80. obletnici začetka druge svetovne vojne na Slovenskem je ob predsedovanju Republike Slovenije Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021 napočil ugoden trenutek za pravno-zgodovinski premislek o tem, kaj je do sedaj že bilo storjeno na področju sprave, poprave krivic, kaznovanja krivcev, odgovornih za teptanje človekovih pravic, in s tem stanja vladavine prava v nekdanjih socialističnih državah.

Seje Državnega sveta

24. redna seja Državnega zbora, 2. del

5. 7. 2021

Dnevni red seje: 2. Šestmesečni program predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije s prednostnimi nalogami predsedstva v drugi polovici leta 2021 1. Vprašanja poslank in poslancev

239 min

Dnevni red seje: 2. Šestmesečni program predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije s prednostnimi nalogami predsedstva v drugi polovici leta 2021 1. Vprašanja poslank in poslancev

Seje Državnega sveta

24. redna seja Državnega zbora, 1. del

5. 7. 2021

Dnevni red seje: 2. Šestmesečni program predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije s prednostnimi nalogami predsedstva v drugi polovici leta 2021 1. Vprašanja poslank in poslancev

240 min

Dnevni red seje: 2. Šestmesečni program predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije s prednostnimi nalogami predsedstva v drugi polovici leta 2021 1. Vprašanja poslank in poslancev

Seje Državnega sveta

Seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport

28. 6. 2021

Dnevni red seje: 1. Problematika COVID-19 in iskanje optimalnih rešitev za naprej

163 min

Dnevni red seje: 1. Problematika COVID-19 in iskanje optimalnih rešitev za naprej

Seje Državnega sveta

Posvet: Pravica oseb s težavami v duševnem zdravju do osebne asistence

21. 6. 2021

Komisija Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide in ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje pripravljata v ponedeljek, 21. 6. 2021, posvet z naslovom PRAVICA OSEB S TEŽAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU DO OSEBNE ASISTENCE. Posvet bo potekal videokonferenčno iz dvorane Državnega sveta.

148 min

Komisija Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide in ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje pripravljata v ponedeljek, 21. 6. 2021, posvet z naslovom PRAVICA OSEB S TEŽAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU DO OSEBNE ASISTENCE. Posvet bo potekal videokonferenčno iz dvorane Državnega sveta.

Seje Državnega sveta

41. redna seja Državnega sveta

9. 6. 2021

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 40. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije (Št. 060-01-5/2021) 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika Državnega sveta v delegaciji za plenarna zasedanja Konference o prihodnosti Evrope 4. Predstavitev Evropskega organa za delo in njegovih nalog 5. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-F) – druga obravnava 6. Predlog zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. 7. 1999 do 16. 11. 2011 – zakonodajna iniciativa 7. Predlog Sklepa k zaključkom posveta Pogoji, ki jim mora biti zadoščeno za pravičen prehod iz premoga v Šaleški dolini

167 min

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 40. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije (Št. 060-01-5/2021) 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika Državnega sveta v delegaciji za plenarna zasedanja Konference o prihodnosti Evrope 4. Predstavitev Evropskega organa za delo in njegovih nalog 5. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-F) – druga obravnava 6. Predlog zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. 7. 1999 do 16. 11. 2011 – zakonodajna iniciativa 7. Predlog Sklepa k zaključkom posveta Pogoji, ki jim mora biti zadoščeno za pravičen prehod iz premoga v Šaleški dolini

Seje Državnega sveta

24. izredna seja Državnega sveta

8. 6. 2021

Dnevni red seje: 1. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2H)

94 min

Dnevni red seje: 1. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2H)

Seje Državnega sveta

Simpozij: »30 let uveljavljanja svobode veroizpovedi v Republiki Sloveniji«

18. 5. 2021

Državni svet, Varuh človekovih pravic, Komisija za pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci in Inštitut za kanonskopravne vede pri TEOF v torek, 18. 5. 2021, ob 10. uri pripravljajo simpozij z naslovom 30 let uveljavljanja svobode veroizpovedi v Republiki Sloveniji. Simpozij bo iz dvorane Državnega sveta potekal videokonferenčno.

224 min

Državni svet, Varuh človekovih pravic, Komisija za pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci in Inštitut za kanonskopravne vede pri TEOF v torek, 18. 5. 2021, ob 10. uri pripravljajo simpozij z naslovom 30 let uveljavljanja svobode veroizpovedi v Republiki Sloveniji. Simpozij bo iz dvorane Državnega sveta potekal videokonferenčno.

Seje Državnega sveta

40. redna seja Državnega sveta

12. 5. 2021

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 39. redne in 23. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Letna poročila Evropskega računskega sodišča za leto 2019 4. Predlog Mnenja k Predlogu resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021–2025 (ReNPJP21–25) 5. Predlog Mnenja k Letnemu poročilu o delu Državne revizijske komisije za leto 2020 6. Seznanitev z delom Statističnega sveta Republike Slovenije v letu 2020

140 min

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 39. redne in 23. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Letna poročila Evropskega računskega sodišča za leto 2019 4. Predlog Mnenja k Predlogu resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021–2025 (ReNPJP21–25) 5. Predlog Mnenja k Letnemu poročilu o delu Državne revizijske komisije za leto 2020 6. Seznanitev z delom Statističnega sveta Republike Slovenije v letu 2020

Seje Državnega sveta

Posvet Državnega sveta: Pogoji, ki jim mora biti zadoščeno za pravičen prehod iz premoga v Šaleški dolini, 2. del

7. 5. 2021

Državni svet Republike Slovenije in skupina Holding Slovenske elektrarne vabita k videokonferenčni udeležbi posveta z naslovom Pogoji, ki jim mora biti zadoščeno za pravičen prehod iz premoga v Šaleški dolini, ki bo v petek, 7. maja 2021, ob 9. uri in bo potekal videokonferenčno iz dvorane Državnega sveta v Ljubljani.

97 min

Državni svet Republike Slovenije in skupina Holding Slovenske elektrarne vabita k videokonferenčni udeležbi posveta z naslovom Pogoji, ki jim mora biti zadoščeno za pravičen prehod iz premoga v Šaleški dolini, ki bo v petek, 7. maja 2021, ob 9. uri in bo potekal videokonferenčno iz dvorane Državnega sveta v Ljubljani.

Seje Državnega sveta

Posvet Državnega sveta: Pogoji, ki jim mora biti zadoščeno za pravičen prehod iz premoga v Šaleški dolini, 1. del

7. 5. 2021

Državni svet Republike Slovenije in skupina Holding Slovenske elektrarne vabita k videokonferenčni udeležbi posveta z naslovom Pogoji, ki jim mora biti zadoščeno za pravičen prehod iz premoga v Šaleški dolini, ki bo v petek, 7. maja 2021, ob 9. uri in bo potekal videokonferenčno iz dvorane Državnega sveta v Ljubljani.

164 min

Državni svet Republike Slovenije in skupina Holding Slovenske elektrarne vabita k videokonferenčni udeležbi posveta z naslovom Pogoji, ki jim mora biti zadoščeno za pravičen prehod iz premoga v Šaleški dolini, ki bo v petek, 7. maja 2021, ob 9. uri in bo potekal videokonferenčno iz dvorane Državnega sveta v Ljubljani.

Seje Državnega sveta

22. izredna seja Državnega sveta

6. 4. 2021

Dnevni red seje: 1. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G)

183 min

Dnevni red seje: 1. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G)

Seje Državnega sveta

Redna seja Državnega sveta, 1. del

18. 3. 2021

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 37. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predlog Mnenja k Predlogu deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju 2021–2024 4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-H) - skrajšani postopek 5. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke (ZZOKPOHO) - druga obravnava 6. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E) - druga obravnava 7. Predlog Mnenja k Poročilu o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2019

141 min

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 37. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predlog Mnenja k Predlogu deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju 2021–2024 4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-H) - skrajšani postopek 5. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke (ZZOKPOHO) - druga obravnava 6. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E) - druga obravnava 7. Predlog Mnenja k Poročilu o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2019

Seje Državnega sveta

24. seja Državnega sveta

24. 2. 2021

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 36. redne ter 21. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o nacionalnem demografskem skladu (ZNDS) - druga obravnava 4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2I) - druga obravnava 5. Predlog Mnenja k Sedmemu poročilu o položaju romske skupnosti v Sloveniji 6. Predlog Poročila o delu Državnega sveta v letu 2020

246 min

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 36. redne ter 21. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o nacionalnem demografskem skladu (ZNDS) - druga obravnava 4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2I) - druga obravnava 5. Predlog Mnenja k Sedmemu poročilu o položaju romske skupnosti v Sloveniji 6. Predlog Poročila o delu Državnega sveta v letu 2020

Seje Državnega sveta

Redna seja Državnega sveta, posnetek

20. 1. 2021

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 35. redne ter 18., 19. in 20. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predstavitev prednostnih nalog predsedovanja Republike Portugalske Svetu Evropske unije v času od 1. 1. do 30. 6. 2021 4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-1A) - druga obravnava 5. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K) - druga obravnava 6. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-E) - druga obravnava 7. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o zagotavljanju zemljišč za izvajanje izobraževalnih ter raziskovalnih in razvojnih dejavnosti s področja kmetijstva in gozdarstva (ZZIRDKG) - druga obravnava

237 min

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 35. redne ter 18., 19. in 20. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predstavitev prednostnih nalog predsedovanja Republike Portugalske Svetu Evropske unije v času od 1. 1. do 30. 6. 2021 4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-1A) - druga obravnava 5. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K) - druga obravnava 6. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-E) - druga obravnava 7. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o zagotavljanju zemljišč za izvajanje izobraževalnih ter raziskovalnih in razvojnih dejavnosti s področja kmetijstva in gozdarstva (ZZIRDKG) - druga obravnava

Seje Državnega sveta

Redna seja Državnega sveta

9. 12. 2020

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 34. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju (ZOOMTVI) - druga obravnava 4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-G) – skrajšani postopek 5. Seznanitev z delom Globalne parlamentarne mreže Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v letu 2019 6. Seznanitev z delom Skupine za skupni parlamentarni nadzor Europola v 2019 7. Predlog Odgovora na vlogo Vlade Republike Slovenije o Zahtevi Državnega sveta za začetek postopka za oceno ustavnosti četrte alineje tretjega odstavka 6. člena Zakona o fiskalnem pravilu 8. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih za izplačevanje plačil za opravljanje funkcije podpredsednika in člana Državnega sveta Republike Slovenije

209 min

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 34. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju (ZOOMTVI) - druga obravnava 4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-G) – skrajšani postopek 5. Seznanitev z delom Globalne parlamentarne mreže Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v letu 2019 6. Seznanitev z delom Skupine za skupni parlamentarni nadzor Europola v 2019 7. Predlog Odgovora na vlogo Vlade Republike Slovenije o Zahtevi Državnega sveta za začetek postopka za oceno ustavnosti četrte alineje tretjega odstavka 6. člena Zakona o fiskalnem pravilu 8. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih za izplačevanje plačil za opravljanje funkcije podpredsednika in člana Državnega sveta Republike Slovenije

Seje Državnega sveta

18. Izredna seja Državnega sveta

27. 11. 2020

Dnevni red seje: 1. Predlog odložilnega veta na Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 2. Predlog odložilnega veta na Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026

172 min

Dnevni red seje: 1. Predlog odložilnega veta na Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 2. Predlog odložilnega veta na Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026

Seje Državnega sveta

34. redna seja Državnega sveta

11. 11. 2020

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 33. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Potrditev mandata članu Državnega sveta – predstavniku lokalnih interesov 4. Predlog Sklepa o spremembah Sklepa o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije v drugi polovici VI. mandata Državnega sveta 5. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) – druga obravnava 6. Predlog Mnenja k Letnemu poročilu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2019 7. Predlog Mnenja k Poročilu o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2019 7.A Predlog Sklepov k osnutkom pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin 8. Predlog Sklepa k zaključkom posveta Večletni finančni okvir 2021–2027 in razvoj kohezijske regije Zahodna Slovenija 9. Predlog Terminskega programa dela Državnega sveta 2021 – redne seje

240 min

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 33. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Potrditev mandata članu Državnega sveta – predstavniku lokalnih interesov 4. Predlog Sklepa o spremembah Sklepa o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije v drugi polovici VI. mandata Državnega sveta 5. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) – druga obravnava 6. Predlog Mnenja k Letnemu poročilu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2019 7. Predlog Mnenja k Poročilu o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2019 7.A Predlog Sklepov k osnutkom pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin 8. Predlog Sklepa k zaključkom posveta Večletni finančni okvir 2021–2027 in razvoj kohezijske regije Zahodna Slovenija 9. Predlog Terminskega programa dela Državnega sveta 2021 – redne seje

Seje Državnega sveta

33. redna seja Državnega sveta

14. 10. 2020

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 32. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predstavitev prednostnih nalog predsedovanja Zvezne republike Nemčije Svetu Evropske unije v času od 1. 7. do 31. 12. 2020 4. Predlog Mnenja k Predlogu sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2021 5. Predlog Mnenja k Predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 2022 6. Predlog Mnenja k Predlogu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 7. Predlog Mnenja k Petindvajsetemu rednemu letnemu poročilu Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2019 7.A Predlog Odgovora na vlogo Državnega zbora o Zahtevi Državnega sveta za začetek postopka za oceno ustavnosti 3., 20., 40., 95., prvega odstavka 102., prvega in drugega odstavka 103., 104., ter 9. točke 108. člena Zakona o javnih financah 7.B Predlog Odgovora na vlogo Državnega zbora o Zahtevi Državnega sveta za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 3., prvega odstavka 4., drugega odstavka 6. v povezavi s 25., 7., 21., desetega odstavka 25., prvega odstavka 29., 30., 39. in 41. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank 8. Predlog sprememb Finančnega načrta Državnega sveta Republike Slovenije za leto 2021 in Predlog Finančnega načrta Državnega sveta Republike Slovenije za leto 2022

210 min

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 32. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predstavitev prednostnih nalog predsedovanja Zvezne republike Nemčije Svetu Evropske unije v času od 1. 7. do 31. 12. 2020 4. Predlog Mnenja k Predlogu sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2021 5. Predlog Mnenja k Predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 2022 6. Predlog Mnenja k Predlogu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 7. Predlog Mnenja k Petindvajsetemu rednemu letnemu poročilu Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2019 7.A Predlog Odgovora na vlogo Državnega zbora o Zahtevi Državnega sveta za začetek postopka za oceno ustavnosti 3., 20., 40., 95., prvega odstavka 102., prvega in drugega odstavka 103., 104., ter 9. točke 108. člena Zakona o javnih financah 7.B Predlog Odgovora na vlogo Državnega zbora o Zahtevi Državnega sveta za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 3., prvega odstavka 4., drugega odstavka 6. v povezavi s 25., 7., 21., desetega odstavka 25., prvega odstavka 29., 30., 39. in 41. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank 8. Predlog sprememb Finančnega načrta Državnega sveta Republike Slovenije za leto 2021 in Predlog Finančnega načrta Državnega sveta Republike Slovenije za leto 2022

Seje Državnega sveta

Seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev in seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

28. 9. 2020

Dnevni red seje: 1. Petindvajseto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2019 2. Poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2019

79 min

Dnevni red seje: 1. Petindvajseto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2019 2. Poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2019

Seje Državnega sveta

32. redna seja Državnega sveta, 2. del

16. 9. 2020

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 31. redne in 17. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije ​2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predstavitev stališč Vlade Republike Slovenije o Večletnem finančnem okviru EU 2021–2027 in svežnju za okrevanje 4. Predlog Mnenja k Predlogu rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2020 5. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021-A) - nujni postopek 6. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega sveta (PoDS-1F) - nadaljevanje obravnave 7. Predlog zakona o spremembah Zakona o pacientovih pravicah – zakonodajna iniciativa 8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji – zakonodajna iniciativa 9. Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti četrte alineje tretjega odstavka 6. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/2015)

109 min

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 31. redne in 17. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije ​2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predstavitev stališč Vlade Republike Slovenije o Večletnem finančnem okviru EU 2021–2027 in svežnju za okrevanje 4. Predlog Mnenja k Predlogu rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2020 5. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021-A) - nujni postopek 6. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega sveta (PoDS-1F) - nadaljevanje obravnave 7. Predlog zakona o spremembah Zakona o pacientovih pravicah – zakonodajna iniciativa 8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji – zakonodajna iniciativa 9. Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti četrte alineje tretjega odstavka 6. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/2015)

Seje Državnega sveta

32. redna seja Državnega sveta, 1. del

16. 9. 2020

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 31. redne in 17. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije ​2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predstavitev stališč Vlade Republike Slovenije o Večletnem finančnem okviru EU 2021–2027 in svežnju za okrevanje 4. Predlog Mnenja k Predlogu rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2020 5. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021-A) - nujni postopek 6. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega sveta (PoDS-1F) - nadaljevanje obravnave 7. Predlog zakona o spremembah Zakona o pacientovih pravicah – zakonodajna iniciativa 8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji – zakonodajna iniciativa 9. Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti četrte alineje tretjega odstavka 6. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/2015)

136 min

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 31. redne in 17. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije ​2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predstavitev stališč Vlade Republike Slovenije o Večletnem finančnem okviru EU 2021–2027 in svežnju za okrevanje 4. Predlog Mnenja k Predlogu rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2020 5. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021-A) - nujni postopek 6. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega sveta (PoDS-1F) - nadaljevanje obravnave 7. Predlog zakona o spremembah Zakona o pacientovih pravicah – zakonodajna iniciativa 8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji – zakonodajna iniciativa 9. Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti četrte alineje tretjega odstavka 6. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/2015)

Seje Državnega sveta

Seja Interesne skupine lokalnih interesov in Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

7. 9. 2020

Dnevni red seje: A1a. Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (Rb2020) A1b. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021-A) - nujni postopek 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (ZRuD-1D) – skrajšani postopek 2. Predlog zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE) – druga obravnava

130 min

Dnevni red seje: A1a. Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (Rb2020) A1b. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021-A) - nujni postopek 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (ZRuD-1D) – skrajšani postopek 2. Predlog zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE) – druga obravnava

Seje Državnega sveta

Seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, prenos

31. 8. 2020

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembi Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2) – skrajšani postopek 2. Predlog zakona o spremembah Zakona o voznikih (ZVoz-1C) – skrajšani postopek 3. Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Slovenji leta 2019 4. Deveto letno poročilo o izvajanju Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2019 za leto 2018 5. Potrditev zapisnika 48. seje komisije 6. Razno

106 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembi Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2) – skrajšani postopek 2. Predlog zakona o spremembah Zakona o voznikih (ZVoz-1C) – skrajšani postopek 3. Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Slovenji leta 2019 4. Deveto letno poročilo o izvajanju Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2019 za leto 2018 5. Potrditev zapisnika 48. seje komisije 6. Razno

Seje Državnega sveta

31. redna seja Državnega sveta, 2. del

2. 7. 2020

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 30. redne in 16. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 1A. Potrditev mandata članu Državnega sveta – predstavniku lokalnih interesov 1B. Predlog Sklepa o dopolnitvah Sklepa o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije v drugi polovici VI. mandata Državnega sveta 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predlog Mnenja k Rednemu letnemu poročilu Zagovornika načela enakosti za leto 2019 4. Seznanitev z Odgovorom Vlade Republike Slovenije na Dopis predsednika Državnega sveta Vladi Republike Slovenije glede pomanjkljive ureditve vloge Državnega sveta v postopkih, predvidenih v 21.a členu Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi 5. Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 5. člena Gradbenega zakona 6. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega sveta 7. Seznanitev z delom Statističnega sveta Republike Slovenije v letu 2019 8. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Primorska po krizi COVID-19, sodelovanje pri oblikovanju in izvedbi ukrepov

133 min

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 30. redne in 16. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 1A. Potrditev mandata članu Državnega sveta – predstavniku lokalnih interesov 1B. Predlog Sklepa o dopolnitvah Sklepa o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije v drugi polovici VI. mandata Državnega sveta 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predlog Mnenja k Rednemu letnemu poročilu Zagovornika načela enakosti za leto 2019 4. Seznanitev z Odgovorom Vlade Republike Slovenije na Dopis predsednika Državnega sveta Vladi Republike Slovenije glede pomanjkljive ureditve vloge Državnega sveta v postopkih, predvidenih v 21.a členu Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi 5. Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 5. člena Gradbenega zakona 6. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega sveta 7. Seznanitev z delom Statističnega sveta Republike Slovenije v letu 2019 8. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Primorska po krizi COVID-19, sodelovanje pri oblikovanju in izvedbi ukrepov

Seje Državnega sveta

31. redna seja Državnega sveta, 1. del

1. 7. 2020

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 30. redne in 16. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 1A. Potrditev mandata članu Državnega sveta – predstavniku lokalnih interesov 1B. Predlog Sklepa o dopolnitvah Sklepa o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije v drugi polovici VI. mandata Državnega sveta 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predlog Mnenja k Rednemu letnemu poročilu Zagovornika načela enakosti za leto 2019 4. Seznanitev z Odgovorom Vlade Republike Slovenije na Dopis predsednika Državnega sveta Vladi Republike Slovenije glede pomanjkljive ureditve vloge Državnega sveta v postopkih, predvidenih v 21.a členu Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi 5. Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 5. člena Gradbenega zakona 6. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega sveta 7. Seznanitev z delom Statističnega sveta Republike Slovenije v letu 2019 8. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Primorska po krizi COVID-19, sodelovanje pri oblikovanju in izvedbi ukrepov

121 min

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 30. redne in 16. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 1A. Potrditev mandata članu Državnega sveta – predstavniku lokalnih interesov 1B. Predlog Sklepa o dopolnitvah Sklepa o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije v drugi polovici VI. mandata Državnega sveta 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predlog Mnenja k Rednemu letnemu poročilu Zagovornika načela enakosti za leto 2019 4. Seznanitev z Odgovorom Vlade Republike Slovenije na Dopis predsednika Državnega sveta Vladi Republike Slovenije glede pomanjkljive ureditve vloge Državnega sveta v postopkih, predvidenih v 21.a členu Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi 5. Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 5. člena Gradbenega zakona 6. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega sveta 7. Seznanitev z delom Statističnega sveta Republike Slovenije v letu 2019 8. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Primorska po krizi COVID-19, sodelovanje pri oblikovanju in izvedbi ukrepov

Seje Državnega sveta

Seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev, posnetek

29. 6. 2020

Dnevni red seje: 1. Letno poročilo o delu policije za leto 2019 2. Letno poročilo Informacijskega pooblaščenca za leto 2019 3. Pobude in vprašanja

105 min

Dnevni red seje: 1. Letno poročilo o delu policije za leto 2019 2. Letno poročilo Informacijskega pooblaščenca za leto 2019 3. Pobude in vprašanja

Seje Državnega sveta

Seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, prenos

23. 6. 2020

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgovini (ZT-1B) - druga obravnava 2. Letno poročilo Banke Slovenije 2019 z letnim obračunom Banke Slovenije 2019 (računovodski izkazi), ki je sestavni del tega poročila in Finančni načrt Banke Slovenije za leto 2020 3. Zaključki posveta «Primorska po krizi COVID-19, sodelovanje pri oblikovanju in izvedbi ukrepov« 4. Pobude in vprašanja 5. Potrditev zapisnikov 35. redne in 13. izredne seje komisije

159 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgovini (ZT-1B) - druga obravnava 2. Letno poročilo Banke Slovenije 2019 z letnim obračunom Banke Slovenije 2019 (računovodski izkazi), ki je sestavni del tega poročila in Finančni načrt Banke Slovenije za leto 2020 3. Zaključki posveta «Primorska po krizi COVID-19, sodelovanje pri oblikovanju in izvedbi ukrepov« 4. Pobude in vprašanja 5. Potrditev zapisnikov 35. redne in 13. izredne seje komisije

Seje Državnega sveta

Seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport

22. 6. 2020

Dnevni red seje: 1. Pobuda za obravnavo Poziva k ureditvi klasifikacije stavb in registracije umetniških, bivalnih ateljejev, delavnic, laboratorijev in studiev (skupna seja) 1A. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-E) (predlog za razširitev) 2. Poročilo o izvajanju Programa ukrepov upravljanja voda v obdobju od oktobra 2016 do septembra 2018 2A. Pobuda za sprejem Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 5. člena Gradbenega zakona (predlog za razširitev) 3. Potrditev zapisnika 46. seje komisije 4. Razno

121 min

Dnevni red seje: 1. Pobuda za obravnavo Poziva k ureditvi klasifikacije stavb in registracije umetniških, bivalnih ateljejev, delavnic, laboratorijev in studiev (skupna seja) 1A. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-E) (predlog za razširitev) 2. Poročilo o izvajanju Programa ukrepov upravljanja voda v obdobju od oktobra 2016 do septembra 2018 2A. Pobuda za sprejem Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 5. člena Gradbenega zakona (predlog za razširitev) 3. Potrditev zapisnika 46. seje komisije 4. Razno

Seje Državnega sveta

16. izredna seja Državnega sveta

22. 6. 2020

Dnevni red seje: 1. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-E)

60 min

Dnevni red seje: 1. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-E)

Seje Državnega sveta

30. redna seja Državnega sveta

10. 6. 2020

Dnevni red seje: 1. Odobritev zapisnikov 29. redne in 15. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Volitve predsednika Državnega sveta ob izteku prve polovice VI. mandata Državnega sveta 4. Volitve podpredsednika Državnega sveta ob izteku prve polovice VI. mandata Državnega sveta 5. Volitve predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta ob izteku prve polovice VI. mandata Državnega sveta 6. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – zakonodajna iniciativa 7. Predlog zakona o spremembi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih – zakonodajna iniciativa 8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem svetu – zakonodajna iniciativa 9. Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti 100.č, četrtega odstavka 100.d, prvega in drugega odstavka 100.f ter drugega odstavka 100.g člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) 10. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega sveta (PoDS-1F)

176 min

Dnevni red seje: 1. Odobritev zapisnikov 29. redne in 15. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Volitve predsednika Državnega sveta ob izteku prve polovice VI. mandata Državnega sveta 4. Volitve podpredsednika Državnega sveta ob izteku prve polovice VI. mandata Državnega sveta 5. Volitve predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta ob izteku prve polovice VI. mandata Državnega sveta 6. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – zakonodajna iniciativa 7. Predlog zakona o spremembi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih – zakonodajna iniciativa 8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem svetu – zakonodajna iniciativa 9. Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti 100.č, četrtega odstavka 100.d, prvega in drugega odstavka 100.f ter drugega odstavka 100.g člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) 10. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega sveta (PoDS-1F)

Seje Državnega sveta

13. izredna seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, prenos

10. 6. 2020

1. Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti 100.č, četrtega odstavka 100.d, prvega in drugega odstavka 100.f ter drugega odstavka 100.g člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1B) - nujni postopek

57 min

1. Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti 100.č, četrtega odstavka 100.d, prvega in drugega odstavka 100.f ter drugega odstavka 100.g člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1B) - nujni postopek

Seje Državnega sveta

20. nujna seja Odbora za gospodarstvo, 2. del

8. 5. 2020

Dnevni red seje: 1. Predlog sklepa o seznanitvi s Poročilom o stanju, razlogih, zalogah in naročilih osebne zaščitne ter kritične medicinske opreme ob razglasitvi epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) ter nabavah, ki so omogočile Sloveniji uspešen spopad z njo

23 min

Dnevni red seje: 1. Predlog sklepa o seznanitvi s Poročilom o stanju, razlogih, zalogah in naročilih osebne zaščitne ter kritične medicinske opreme ob razglasitvi epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) ter nabavah, ki so omogočile Sloveniji uspešen spopad z njo

Seje Državnega sveta

43. seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

9. 3. 2020

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-1D) – skrajšani postopek 2. Predlog zakona o spremembi Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1B)- skrajšani postopek 3. Predlog zakona o spremembah Zakona o ohranjanju narave (ZON-E) – skrajšani postopek 4. Potrditev zapisnika 42. seje komisije 5. Razno

71 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-1D) – skrajšani postopek 2. Predlog zakona o spremembi Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1B)- skrajšani postopek 3. Predlog zakona o spremembah Zakona o ohranjanju narave (ZON-E) – skrajšani postopek 4. Potrditev zapisnika 42. seje komisije 5. Razno

Seje Državnega sveta

42. seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

24. 2. 2020

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 34. seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide 2. Predlog za sprejem avtentične razlage 7. člena Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija

86 min

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 34. seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide 2. Predlog za sprejem avtentične razlage 7. člena Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija

Seje Državnega sveta

Seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, prenos

18. 2. 2020

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 34. seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide 2. Predlog za sprejem avtentične razlage 7. člena Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija

97 min

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 34. seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide 2. Predlog za sprejem avtentične razlage 7. člena Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija

Seje Državnega sveta

9. izredna seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

10. 2. 2020

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembi Zakona o družbi Slovenske železnice (ZDSŽ-C) – skrajšani postopek

65 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembi Zakona o družbi Slovenske železnice (ZDSŽ-C) – skrajšani postopek

Seje Državnega sveta

36. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

7. 2. 2020

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju (ZOro-1C), druga obravnava 2. Šesto poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji 3. Potrditev zapisnikov 32., 33., 34. in 35. redne seje komisije 4. Pobude in vprašanja ... Predlog zakona o spremembi Zakona o poslancih – zakonodajna iniciativa (predlog za razširitev dnevnega reda)

88 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju (ZOro-1C), druga obravnava 2. Šesto poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji 3. Potrditev zapisnikov 32., 33., 34. in 35. redne seje komisije 4. Pobude in vprašanja ... Predlog zakona o spremembi Zakona o poslancih – zakonodajna iniciativa (predlog za razširitev dnevnega reda)

Seje Državnega sveta

Posvet: Gospodarski pomen avdiovizualne industrije v Sloveniji, posnetek

6. 2. 2020

Avdiovizualna industrija sodi med najhitreje razvijajoče industrije tako doma kot po svetu. Zavedanja o njenem pomenu in potencialu je danes še premalo, čeprav omenjena industrija ponuja mnoge gospodarske priložnosti tudi za slovensko gospodarstvo, med drugim tudi na področju izvoza. Katere konkretno so te priložnosti, kako jih lahko udejanjamo, kakšna naj bo pri tem vloga države, kaj je potrebno za vzpostavitev dialoga med avdiovizualnimi ustvarjalci ter lokalnimi skupnostmi in okoljskimi institucijami? Na ta in druga vprašanja bodo podali odgovore priznani domači in tuji strokovnjaki.

176 min

Avdiovizualna industrija sodi med najhitreje razvijajoče industrije tako doma kot po svetu. Zavedanja o njenem pomenu in potencialu je danes še premalo, čeprav omenjena industrija ponuja mnoge gospodarske priložnosti tudi za slovensko gospodarstvo, med drugim tudi na področju izvoza. Katere konkretno so te priložnosti, kako jih lahko udejanjamo, kakšna naj bo pri tem vloga države, kaj je potrebno za vzpostavitev dialoga med avdiovizualnimi ustvarjalci ter lokalnimi skupnostmi in okoljskimi institucijami? Na ta in druga vprašanja bodo podali odgovore priznani domači in tuji strokovnjaki.

Seje Državnega sveta

34. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

30. 1. 2020

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 7. izredne seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide 2. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2H) - druga obravnava 3. Problematika invalidskih pokojnin in nadomestil za telesne okvare

141 min

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 7. izredne seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide 2. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2H) - druga obravnava 3. Problematika invalidskih pokojnin in nadomestil za telesne okvare

Seje Državnega sveta

25. redna seja Državnega sveta, 2. del

23. 1. 2020

Dnevni red seje: 1. Odobritev zapisnikov 24. redne seje in 9. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predstavitev prednostnih nalog predsedovanja Republike Hrvaške Svetu Evropske unije v času od 1. 1. do 30. 6. 2020 4. Predlog Mnenja k Predlogu resolucije o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020–2030 (ReNPVO20–30) 5. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o zdravstveni dejavnosti - zakonodajna iniciativa 6. Seznanitev z delom Delovne skupine za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi v 2019 7. Predlog Sklepa o imenovanju članic Komisije za pritožbe iz delovnega razmerja pri Državnem svetu Republike Slovenije 8. Predlog Sedežnega reda državnih svetnic in državnih svetnikov v VI. mandatu Državnega sveta - od 22. januarja 2020 dalje

130 min

Dnevni red seje: 1. Odobritev zapisnikov 24. redne seje in 9. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predstavitev prednostnih nalog predsedovanja Republike Hrvaške Svetu Evropske unije v času od 1. 1. do 30. 6. 2020 4. Predlog Mnenja k Predlogu resolucije o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020–2030 (ReNPVO20–30) 5. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o zdravstveni dejavnosti - zakonodajna iniciativa 6. Seznanitev z delom Delovne skupine za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi v 2019 7. Predlog Sklepa o imenovanju članic Komisije za pritožbe iz delovnega razmerja pri Državnem svetu Republike Slovenije 8. Predlog Sedežnega reda državnih svetnic in državnih svetnikov v VI. mandatu Državnega sveta - od 22. januarja 2020 dalje

Seje Državnega sveta

25. redna seja Državnega sveta, 1. del

22. 1. 2020

Dnevni red seje: 1. Odobritev zapisnikov 24. redne seje in 9. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predstavitev prednostnih nalog predsedovanja Republike Hrvaške Svetu Evropske unije v času od 1. 1. do 30. 6. 2020 4. Predlog Mnenja k Predlogu resolucije o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020–2030 (ReNPVO20–30) 5. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o zdravstveni dejavnosti - zakonodajna iniciativa 6. Seznanitev z delom Delovne skupine za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi v 2019 7. Predlog Sklepa o imenovanju članic Komisije za pritožbe iz delovnega razmerja pri Državnem svetu Republike Slovenije 8. Predlog Sedežnega reda državnih svetnic in državnih svetnikov v VI. mandatu Državnega sveta - od 22. januarja 2020 dalje

150 min

Dnevni red seje: 1. Odobritev zapisnikov 24. redne seje in 9. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predstavitev prednostnih nalog predsedovanja Republike Hrvaške Svetu Evropske unije v času od 1. 1. do 30. 6. 2020 4. Predlog Mnenja k Predlogu resolucije o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020–2030 (ReNPVO20–30) 5. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o zdravstveni dejavnosti - zakonodajna iniciativa 6. Seznanitev z delom Delovne skupine za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi v 2019 7. Predlog Sklepa o imenovanju članic Komisije za pritožbe iz delovnega razmerja pri Državnem svetu Republike Slovenije 8. Predlog Sedežnega reda državnih svetnic in državnih svetnikov v VI. mandatu Državnega sveta - od 22. januarja 2020 dalje

Seje Državnega sveta

Seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

8. 1. 2020

Dnevni red seje: ​1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1E) - skrajšani postopek 2. Dvajseto poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji za leta 2016, 2017 in 2018 3. Poročilo o delu Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance za leto 2019 4. Pobude in vprašanja 5. Potrditev zapisnikov 30. redne ter 7. in 8. izredne seje komisije

97 min

Dnevni red seje: ​1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1E) - skrajšani postopek 2. Dvajseto poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji za leta 2016, 2017 in 2018 3. Poročilo o delu Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance za leto 2019 4. Pobude in vprašanja 5. Potrditev zapisnikov 30. redne ter 7. in 8. izredne seje komisije

Seje Državnega sveta

39. seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

6. 1. 2020

Dnevni red seje: 1. Poročilo o izvajanju nacionalnega programa, ki ureja izgradnjo avtocest, za leto 2018 2. Akcijski načrt vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje 2020–2025 z Akcijskim načrtom za udejanjanje trajnostne mobilnosti v območju osrednjeslovenskega (ljubljanskega) širšega mestnega območja 3. Poročilo o delu Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v letu 2019 4. Potrditev zapisnikov 36., 37., 38. seje ter 8. izredne seje komisije

121 min

Dnevni red seje: 1. Poročilo o izvajanju nacionalnega programa, ki ureja izgradnjo avtocest, za leto 2018 2. Akcijski načrt vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje 2020–2025 z Akcijskim načrtom za udejanjanje trajnostne mobilnosti v območju osrednjeslovenskega (ljubljanskega) širšega mestnega območja 3. Poročilo o delu Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v letu 2019 4. Potrditev zapisnikov 36., 37., 38. seje ter 8. izredne seje komisije

Seje Državnega sveta

9. izredna seja Državnega sveta

24. 12. 2019

Dnevni red seje: 1. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na tonažo (ZDTon-B)

76 min

Dnevni red seje: 1. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na tonažo (ZDTon-B)

Seje Državnega sveta

8. izredna seja Državnega sveta

28. 11. 2019

Dnevni red seje: 1. Predlog odložilnega veta na Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021)

93 min

Dnevni red seje: 1. Predlog odložilnega veta na Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021)

Seje Državnega sveta

Seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

30. 9. 2019

Dnevni red seje: 1. Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2018 2. Letno poročilo Agencije za energijo za leto 2018 3. Potrditev zapisnika 35. seje komisije 4. Razno

67 min

Dnevni red seje: 1. Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2018 2. Letno poročilo Agencije za energijo za leto 2018 3. Potrditev zapisnika 35. seje komisije 4. Razno

Seje Državnega sveta

5. izredna seja Državnega sveta

15. 7. 2019

Dnevni red seje: 1. Problematika oskrbe s pitno vodo obalnih občin v luči izrednega dogodka z dne 25. junija 2019 – iztirjenja vagonov v železniškem predoru pri Hrastovljah v Mestni občini Koper 1A. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nepremičninskem posredovanju (predlog za razširitev) 2. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (predlog za razširitev)

152 min

Dnevni red seje: 1. Problematika oskrbe s pitno vodo obalnih občin v luči izrednega dogodka z dne 25. junija 2019 – iztirjenja vagonov v železniškem predoru pri Hrastovljah v Mestni občini Koper 1A. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nepremičninskem posredovanju (predlog za razširitev) 2. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (predlog za razširitev)

Seje Državnega sveta

Redna seja Državnega sveta, 2. del

4. 7. 2019

Dnevni red seje: 1. Odobritev zapisnika 19. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L) - druga obravnava 4. Predlog Mnenja k Letnemu poročilu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2018 5. Predlog Mnenja k Poročilu o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020 za obdobje januar 2014–marec 2019 (Cilj: naložbe za rast in delovna mesta) in k Poročilu o izvajanju Akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 6. Predlog Sklepov k obravnavi Problematike lahke frakcije odpadkov 7. Predlog Dopolnitev Etičnega kodeksa državnih svetnikov Državnega sveta Republike Slovenije 8. Predlog zakona o spremembi Zakona o minimalni plači - zakonodajna iniciativa 9. Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti 48. člena Zakona o osnovni šoli in 11. člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja 10. Predlog Sklepa k zaključkom posveta Prikaz sistema študentskega dela in njegovega vpliva na mlade in razvoj njihovih kompetenc, podjetja in proračun

146 min

Dnevni red seje: 1. Odobritev zapisnika 19. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L) - druga obravnava 4. Predlog Mnenja k Letnemu poročilu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2018 5. Predlog Mnenja k Poročilu o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020 za obdobje januar 2014–marec 2019 (Cilj: naložbe za rast in delovna mesta) in k Poročilu o izvajanju Akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 6. Predlog Sklepov k obravnavi Problematike lahke frakcije odpadkov 7. Predlog Dopolnitev Etičnega kodeksa državnih svetnikov Državnega sveta Republike Slovenije 8. Predlog zakona o spremembi Zakona o minimalni plači - zakonodajna iniciativa 9. Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti 48. člena Zakona o osnovni šoli in 11. člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja 10. Predlog Sklepa k zaključkom posveta Prikaz sistema študentskega dela in njegovega vpliva na mlade in razvoj njihovih kompetenc, podjetja in proračun

Seje Državnega sveta

Redna seja Državnega sveta, 1. del

3. 7. 2019

Dnevni red seje: 1. Odobritev zapisnika 19. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L) - druga obravnava 4. Predlog Mnenja k Letnemu poročilu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2018 5. Predlog Mnenja k Poročilu o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020 za obdobje januar 2014–marec 2019 (Cilj: naložbe za rast in delovna mesta) in k Poročilu o izvajanju Akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 6. Predlog Sklepov k obravnavi Problematike lahke frakcije odpadkov 7. Predlog Dopolnitev Etičnega kodeksa državnih svetnikov Državnega sveta Republike Slovenije 8. Predlog zakona o spremembi Zakona o minimalni plači - zakonodajna iniciativa 9. Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti 48. člena Zakona o osnovni šoli in 11. člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja 10. Predlog Sklepa k zaključkom posveta Prikaz sistema študentskega dela in njegovega vpliva na mlade in razvoj njihovih kompetenc, podjetja in proračun

184 min

Dnevni red seje: 1. Odobritev zapisnika 19. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 3. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L) - druga obravnava 4. Predlog Mnenja k Letnemu poročilu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2018 5. Predlog Mnenja k Poročilu o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020 za obdobje januar 2014–marec 2019 (Cilj: naložbe za rast in delovna mesta) in k Poročilu o izvajanju Akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 6. Predlog Sklepov k obravnavi Problematike lahke frakcije odpadkov 7. Predlog Dopolnitev Etičnega kodeksa državnih svetnikov Državnega sveta Republike Slovenije 8. Predlog zakona o spremembi Zakona o minimalni plači - zakonodajna iniciativa 9. Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti 48. člena Zakona o osnovni šoli in 11. člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja 10. Predlog Sklepa k zaključkom posveta Prikaz sistema študentskega dela in njegovega vpliva na mlade in razvoj njihovih kompetenc, podjetja in proračun

Čakalna vrsta