Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

Predlogi

Ni najdenih zadetkov.


Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

RTV 365 Programi Oddaje Podkasti Moj 365 Menu
Domov
Raziskujte
Programi
Dokumentarci
Filmi
Serije
Oddaje
Podkasti
Filmoteka
Zgodovina
Shranjeno
Naročnine
Več
Domov Raziskujte Programi Dokumentarci Filmi Serije Oddaje Podkasti
Plačljivo
Filmoteka
Moj 365
Zgodovina
Naročnine
Shranjeno

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša:
- na javno varnost in policijo,
- na upravne notranje zadeve in migracije,
- na javno upravo in sistem javnih uslužbencev,
- na sistemsko urejanje organiziranosti in delovanja javnega sektorja,
- na plačni sistem v javnem sektorju,
- na javna naročila,
- na volilno in referendumsko zakonodajo,
- na sistemsko urejanje splošnega upravnega postopka in upravnih taks,
- na upravno poslovanje,
- na elektronsko poslovanje javne uprave,
- na upravljanje z informacijsko komunikacijskimi sistemi,
- na integriteto in preprečevanje korupcije v javnem sektorju,
- na dostop do informacij javnega značaja,
- na nevladne organizacije,
- na kakovost javne uprave,
- na boljšo zakonodajo ter odpravo administrativnih ovir,
- na sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti,
- na spremljanje in skrb za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti in
- na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo.

Odbor obravnava tudi:
- predloge zakonov, druge akte in problematiko s področja organizacije, pristojnosti, delovanja ter financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti,
- predloge za spremembo območja občine oziroma za ustanovitev nove občine ter za spremembo imena in sedeža občine,
- spremlja izvajanje Evropske listine o lokalni samoupravi in zakonodaje s področja organiziranja, pristojnosti, delovanja in financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti in
- druge zadeve, povezane s področjem lokalne samouprave.

Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Zadnje dodano

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

34. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, prenos

21. 2. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga osnutka uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov za učinkovito uporabo Uredbe (EU) XXX/XXX [Uredba o upravljanju azila in migracij], Uredbe (EU) XXX/XXX [Uredba o ponovni naselitvi] in Direktive 2001/55/ES [Direktiva o začasni zaščiti] za identifikacijo nezakonito prebivajočega državljana tretje države ali osebe brez državljanstva in o zahtevah organov kazenskega pregona držav članic in Europola za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac za namene kazenskega pregona ter spremembi uredb (EU) 2018/1240 in (EU) 2019/818 - Konsolidirano besedilo (Dopolnitev stališč Republike Slovenije glede zakonodajnih predlogov v okviru Pakta o migracijah in azilu)

49 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga osnutka uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov za učinkovito uporabo Uredbe (EU) XXX/XXX [Uredba o upravljanju azila in migracij], Uredbe (EU) XXX/XXX [Uredba o ponovni naselitvi] in Direktive 2001/55/ES [Direktiva o začasni zaščiti] za identifikacijo nezakonito prebivajočega državljana tretje države ali osebe brez državljanstva in o zahtevah organov kazenskega pregona držav članic in Europola za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac za namene kazenskega pregona ter spremembi uredb (EU) 2018/1240 in (EU) 2019/818 - Konsolidirano besedilo (Dopolnitev stališč Republike Slovenije glede zakonodajnih predlogov v okviru Pakta o migracijah in azilu)

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

17. redna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, prenos

14. 2. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi nabora talentov EU

46 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi nabora talentov EU

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

16. redna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, posnetek

17. 1. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-E), skrajšani postopek

94 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-E), skrajšani postopek

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

15. redna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, prenos

11. 1. 2024

Dnevni red seje: 1. Letno poročilo Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2022 2. Deseto poročilo Vlade Republike Slovenije o položaju romske skupnosti v Sloveniji

248 min

Dnevni red seje: 1. Letno poročilo Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2022 2. Deseto poročilo Vlade Republike Slovenije o položaju romske skupnosti v Sloveniji

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

33. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, prenos

5. 12. 2023

Dnevni red seje: 1. Predstavitev mag. Franca Propsa, kandidata za ministra za javno upravo

97 min

Dnevni red seje: 1. Predstavitev mag. Franca Propsa, kandidata za ministra za javno upravo

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

32. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, 3. del

29. 11. 2023

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na javno varnost in policijo, - na upravne notranje zadeve in migracije, - na javno upravo in sistem javnih uslužbencev, - na sistemsko urejanje organiziranosti in delovanja javnega sektorja, - na plačni sistem v javnem sektorju, - na javna naročila, - na volilno in referendumsko zakonodajo, - na sistemsko urejanje splošnega upravnega postopka in upravnih taks, - na upravno poslovanje, - na elektronsko poslovanje javne uprave, - na upravljanje z informacijsko komunikacijskimi sistemi, - na integriteto in preprečevanje korupcije v javnem sektorju, - na dostop do informacij javnega značaja, - na nevladne organizacije, - na kakovost javne uprave, - na boljšo zakonodajo ter odpravo administrativnih ovir, - na sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, - na spremljanje in skrb za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava tudi: - predloge zakonov, druge akte in problematiko s področja organizacije, pristojnosti, delovanja ter financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti, - predloge za spremembo območja občine oziroma za ustanovitev nove občine ter za spremembo imena in sedeža občine, - spremlja izvajanje Evropske listine o lokalni samoupravi in zakonodaje s področja organiziranja, pristojnosti, delovanja in financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti in - druge zadeve, povezane s področjem lokalne samouprave. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

13 min

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na javno varnost in policijo, - na upravne notranje zadeve in migracije, - na javno upravo in sistem javnih uslužbencev, - na sistemsko urejanje organiziranosti in delovanja javnega sektorja, - na plačni sistem v javnem sektorju, - na javna naročila, - na volilno in referendumsko zakonodajo, - na sistemsko urejanje splošnega upravnega postopka in upravnih taks, - na upravno poslovanje, - na elektronsko poslovanje javne uprave, - na upravljanje z informacijsko komunikacijskimi sistemi, - na integriteto in preprečevanje korupcije v javnem sektorju, - na dostop do informacij javnega značaja, - na nevladne organizacije, - na kakovost javne uprave, - na boljšo zakonodajo ter odpravo administrativnih ovir, - na sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, - na spremljanje in skrb za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava tudi: - predloge zakonov, druge akte in problematiko s področja organizacije, pristojnosti, delovanja ter financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti, - predloge za spremembo območja občine oziroma za ustanovitev nove občine ter za spremembo imena in sedeža občine, - spremlja izvajanje Evropske listine o lokalni samoupravi in zakonodaje s področja organiziranja, pristojnosti, delovanja in financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti in - druge zadeve, povezane s področjem lokalne samouprave. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

32. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, 2. del

29. 11. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije za ustavitev nezakonitih migracij, učinkovitejše ukrepe za zaščito meja Republike Slovenije ter krepitev varnosti državljank in državljanov Republike Slovenije ter njihovega premoženja

147 min

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije za ustavitev nezakonitih migracij, učinkovitejše ukrepe za zaščito meja Republike Slovenije ter krepitev varnosti državljank in državljanov Republike Slovenije ter njihovega premoženja

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

32. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, 1. del

29. 11. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije za ustavitev nezakonitih migracij, učinkovitejše ukrepe za zaščito meja Republike Slovenije ter krepitev varnosti državljank in državljanov Republike Slovenije ter njihovega premoženja

142 min

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije za ustavitev nezakonitih migracij, učinkovitejše ukrepe za zaščito meja Republike Slovenije ter krepitev varnosti državljank in državljanov Republike Slovenije ter njihovega premoženja

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

14. redna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

8. 11. 2023

Dnevni red seje: A1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi harmoniziranih pravil o umetni inteligenci (akt o umetni inteligenci) in spremembi nekaterih zakonodajnih aktov Unije – splošni pristop 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV-B), druga obravnava

73 min

Dnevni red seje: A1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi harmoniziranih pravil o umetni inteligenci (akt o umetni inteligenci) in spremembi nekaterih zakonodajnih aktov Unije – splošni pristop 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV-B), druga obravnava

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

30. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, prenos

6. 11. 2023

Dnevni red seje: 1. Obravnava zahteve Državnega sveta za ponovno odločanje Državnega zbora o Zakonu o spremembah in dopolnitvi Zakona o tujcih (ZTuj-2H)

60 min

Dnevni red seje: 1. Obravnava zahteve Državnega sveta za ponovno odločanje Državnega zbora o Zakonu o spremembah in dopolnitvi Zakona o tujcih (ZTuj-2H)

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

29. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, posnetek

25. 10. 2023

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na javno varnost in policijo, - na upravne notranje zadeve in migracije, - na javno upravo in sistem javnih uslužbencev, - na sistemsko urejanje organiziranosti in delovanja javnega sektorja, - na plačni sistem v javnem sektorju, - na javna naročila, - na volilno in referendumsko zakonodajo, - na sistemsko urejanje splošnega upravnega postopka in upravnih taks, - na upravno poslovanje, - na elektronsko poslovanje javne uprave, - na upravljanje z informacijsko komunikacijskimi sistemi, - na integriteto in preprečevanje korupcije v javnem sektorju, - na dostop do informacij javnega značaja, - na nevladne organizacije, - na kakovost javne uprave, - na boljšo zakonodajo ter odpravo administrativnih ovir, - na sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, - na spremljanje in skrb za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava tudi: - predloge zakonov, druge akte in problematiko s področja organizacije, pristojnosti, delovanja ter financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti, - predloge za spremembo območja občine oziroma za ustanovitev nove občine ter za spremembo imena in sedeža občine, - spremlja izvajanje Evropske listine o lokalni samoupravi in zakonodaje s področja organiziranja, pristojnosti, delovanja in financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti in - druge zadeve, povezane s področjem lokalne samouprave. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

55 min

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na javno varnost in policijo, - na upravne notranje zadeve in migracije, - na javno upravo in sistem javnih uslužbencev, - na sistemsko urejanje organiziranosti in delovanja javnega sektorja, - na plačni sistem v javnem sektorju, - na javna naročila, - na volilno in referendumsko zakonodajo, - na sistemsko urejanje splošnega upravnega postopka in upravnih taks, - na upravno poslovanje, - na elektronsko poslovanje javne uprave, - na upravljanje z informacijsko komunikacijskimi sistemi, - na integriteto in preprečevanje korupcije v javnem sektorju, - na dostop do informacij javnega značaja, - na nevladne organizacije, - na kakovost javne uprave, - na boljšo zakonodajo ter odpravo administrativnih ovir, - na sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, - na spremljanje in skrb za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava tudi: - predloge zakonov, druge akte in problematiko s področja organizacije, pristojnosti, delovanja ter financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti, - predloge za spremembo območja občine oziroma za ustanovitev nove občine ter za spremembo imena in sedeža občine, - spremlja izvajanje Evropske listine o lokalni samoupravi in zakonodaje s področja organiziranja, pristojnosti, delovanja in financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti in - druge zadeve, povezane s področjem lokalne samouprave. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

29. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, prenos

25. 10. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o tujcih (ZTuj-2H), nujni postopek

6 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o tujcih (ZTuj-2H), nujni postopek

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

28. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, posnetek

11. 10. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024-A) 2. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2025 (DP2025)

53 min

Dnevni red seje: 1. Predlog sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024-A) 2. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2025 (DP2025)

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

Nadaljevanje 26. nujne seje Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, prenos

6. 10. 2023

Dnevni red seje: 1. Ustavitev nezakonitih migracij in ukrepi za učinkovito zaščito meja Republike Slovenije

194 min

Dnevni red seje: 1. Ustavitev nezakonitih migracij in ukrepi za učinkovito zaščito meja Republike Slovenije

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

27. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, 2. del

6. 10. 2023

Dnevni red seje: 1. Strategija Slovenije na področju migracij in integracije priseljencev v slovensko družbo

223 min

Dnevni red seje: 1. Strategija Slovenije na področju migracij in integracije priseljencev v slovensko družbo

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

27. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, 1. del

6. 10. 2023

Dnevni red seje: 1. Strategija Slovenije na področju migracij in integracije priseljencev v slovensko družbo

159 min

Dnevni red seje: 1. Strategija Slovenije na področju migracij in integracije priseljencev v slovensko družbo

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

26. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, 2. del

26. 9. 2023

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na javno varnost in policijo, - na upravne notranje zadeve in migracije, - na javno upravo in sistem javnih uslužbencev, - na sistemsko urejanje organiziranosti in delovanja javnega sektorja, - na plačni sistem v javnem sektorju, - na javna naročila, - na volilno in referendumsko zakonodajo, - na sistemsko urejanje splošnega upravnega postopka in upravnih taks, - na upravno poslovanje, - na elektronsko poslovanje javne uprave, - na upravljanje z informacijsko komunikacijskimi sistemi, - na integriteto in preprečevanje korupcije v javnem sektorju, - na dostop do informacij javnega značaja, - na nevladne organizacije, - na kakovost javne uprave, - na boljšo zakonodajo ter odpravo administrativnih ovir, - na sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, - na spremljanje in skrb za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava tudi: - predloge zakonov, druge akte in problematiko s področja organizacije, pristojnosti, delovanja ter financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti, - predloge za spremembo območja občine oziroma za ustanovitev nove občine ter za spremembo imena in sedeža občine, - spremlja izvajanje Evropske listine o lokalni samoupravi in zakonodaje s področja organiziranja, pristojnosti, delovanja in financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti in - druge zadeve, povezane s področjem lokalne samouprave. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

129 min

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na javno varnost in policijo, - na upravne notranje zadeve in migracije, - na javno upravo in sistem javnih uslužbencev, - na sistemsko urejanje organiziranosti in delovanja javnega sektorja, - na plačni sistem v javnem sektorju, - na javna naročila, - na volilno in referendumsko zakonodajo, - na sistemsko urejanje splošnega upravnega postopka in upravnih taks, - na upravno poslovanje, - na elektronsko poslovanje javne uprave, - na upravljanje z informacijsko komunikacijskimi sistemi, - na integriteto in preprečevanje korupcije v javnem sektorju, - na dostop do informacij javnega značaja, - na nevladne organizacije, - na kakovost javne uprave, - na boljšo zakonodajo ter odpravo administrativnih ovir, - na sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, - na spremljanje in skrb za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava tudi: - predloge zakonov, druge akte in problematiko s področja organizacije, pristojnosti, delovanja ter financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti, - predloge za spremembo območja občine oziroma za ustanovitev nove občine ter za spremembo imena in sedeža občine, - spremlja izvajanje Evropske listine o lokalni samoupravi in zakonodaje s področja organiziranja, pristojnosti, delovanja in financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti in - druge zadeve, povezane s področjem lokalne samouprave. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

26. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, 1. del

26. 9. 2023

Dnevni red seje: 1. Ustavitev nezakonitih migracij in ukrepi za učinkovito zaščito meja Republike Slovenije

170 min

Dnevni red seje: 1. Ustavitev nezakonitih migracij in ukrepi za učinkovito zaščito meja Republike Slovenije

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

13. redna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

26. 9. 2023

Dnevni red seje: 1. Letno poročilo informacijskega pooblaščenca za leto 2022 2. Letno poročilo o delu policije za leto 2022 3. Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2019–2023 za leto 2022

161 min

Dnevni red seje: 1. Letno poročilo informacijskega pooblaščenca za leto 2022 2. Letno poročilo o delu policije za leto 2022 3. Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2019–2023 za leto 2022

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

12. redna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, 2. del

12. 9. 2023

Dnevni red seje: A1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ukrepov za okrepitev solidarnosti in zmogljivosti v Uniji za odkrivanje kibernetskovarnostnih groženj in incidentov ter pripravo in odzivanje nanje 1. Predstavitev aktivnosti Vlade glede urejanja položaja romske skupnosti v Republiki Sloveniji

81 min

Dnevni red seje: A1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ukrepov za okrepitev solidarnosti in zmogljivosti v Uniji za odkrivanje kibernetskovarnostnih groženj in incidentov ter pripravo in odzivanje nanje 1. Predstavitev aktivnosti Vlade glede urejanja položaja romske skupnosti v Republiki Sloveniji

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

12. redna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, 1. del

12. 9. 2023

Dnevni red seje: A1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ukrepov za okrepitev solidarnosti in zmogljivosti v Uniji za odkrivanje kibernetskovarnostnih groženj in incidentov ter pripravo in odzivanje nanje 1. Predstavitev aktivnosti Vlade glede urejanja položaja romske skupnosti v Republiki Sloveniji

206 min

Dnevni red seje: A1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ukrepov za okrepitev solidarnosti in zmogljivosti v Uniji za odkrivanje kibernetskovarnostnih groženj in incidentov ter pripravo in odzivanje nanje 1. Predstavitev aktivnosti Vlade glede urejanja položaja romske skupnosti v Republiki Sloveniji

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

25. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, prenos

17. 7. 2023

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na javno varnost in policijo, - na upravne notranje zadeve in migracije, - na javno upravo in sistem javnih uslužbencev, - na sistemsko urejanje organiziranosti in delovanja javnega sektorja, - na plačni sistem v javnem sektorju, - na javna naročila, - na volilno in referendumsko zakonodajo, - na sistemsko urejanje splošnega upravnega postopka in upravnih taks, - na upravno poslovanje, - na elektronsko poslovanje javne uprave, - na upravljanje z informacijsko komunikacijskimi sistemi, - na integriteto in preprečevanje korupcije v javnem sektorju, - na dostop do informacij javnega značaja, - na nevladne organizacije, - na kakovost javne uprave, - na boljšo zakonodajo ter odpravo administrativnih ovir, - na sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, - na spremljanje in skrb za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava tudi: - predloge zakonov, druge akte in problematiko s področja organizacije, pristojnosti, delovanja ter financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti, - predloge za spremembo območja občine oziroma za ustanovitev nove občine ter za spremembo imena in sedeža občine, - spremlja izvajanje Evropske listine o lokalni samoupravi in zakonodaje s področja organiziranja, pristojnosti, delovanja in financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti in - druge zadeve, povezane s področjem lokalne samouprave. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

8 min

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na javno varnost in policijo, - na upravne notranje zadeve in migracije, - na javno upravo in sistem javnih uslužbencev, - na sistemsko urejanje organiziranosti in delovanja javnega sektorja, - na plačni sistem v javnem sektorju, - na javna naročila, - na volilno in referendumsko zakonodajo, - na sistemsko urejanje splošnega upravnega postopka in upravnih taks, - na upravno poslovanje, - na elektronsko poslovanje javne uprave, - na upravljanje z informacijsko komunikacijskimi sistemi, - na integriteto in preprečevanje korupcije v javnem sektorju, - na dostop do informacij javnega značaja, - na nevladne organizacije, - na kakovost javne uprave, - na boljšo zakonodajo ter odpravo administrativnih ovir, - na sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, - na spremljanje in skrb za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava tudi: - predloge zakonov, druge akte in problematiko s področja organizacije, pristojnosti, delovanja ter financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti, - predloge za spremembo območja občine oziroma za ustanovitev nove občine ter za spremembo imena in sedeža občine, - spremlja izvajanje Evropske listine o lokalni samoupravi in zakonodaje s področja organiziranja, pristojnosti, delovanja in financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti in - druge zadeve, povezane s področjem lokalne samouprave. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

24. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, posnetek

4. 7. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah (ZPolS-G), skrajšani postopek

41 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah (ZPolS-G), skrajšani postopek

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

11. redna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

14. 6. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2H), skrajšani postopek 2. Poročilo o podaljšanju začasne zaščite 3. Poročilo o delu Državne revizijske komisije za leto 2022 4. Skupno poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja za leti 2021 in 2022

87 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2H), skrajšani postopek 2. Poročilo o podaljšanju začasne zaščite 3. Poročilo o delu Državne revizijske komisije za leto 2022 4. Skupno poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja za leti 2021 in 2022

Skupne seje delovnih teles Državnega zbora

15. nujna seja Odbora za izobraževanje, znanost in mladino in 23. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, 2.del

19. 5. 2023

Dnevni red: 1. Seznanitev s sistemom preventivnega delovanja Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter Policije glede problematike naislja med mladoletnimi

169 min

Dnevni red: 1. Seznanitev s sistemom preventivnega delovanja Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter Policije glede problematike naislja med mladoletnimi

Skupne seje delovnih teles Državnega zbora

15. nujna seja Odbora za izobraževanje, znanost in mladino in 23. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, 1.del

19. 5. 2023

Dnevni red: 1. Seznanitev s sistemom preventivnega delovanja Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter Policije glede problematike naislja med mladoletnimi

171 min

Dnevni red: 1. Seznanitev s sistemom preventivnega delovanja Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter Policije glede problematike naislja med mladoletnimi

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

10. redna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, prenos

12. 5. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (Rb2023)

91 min

Dnevni red seje: 1. Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (Rb2023)

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

22. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, prenos

8. 5. 2023

Dnevni red seje: A1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za znižanje stroškov za postavitev gigabitnih elektronskih komunikacijskih omrežij in razveljavitvi Direktive 2014/61/EU (Akt o gigabitni infrastrukturi) 1. Nesorazmerno poseganje Policije v pravico do mirnega zbiranja in izražanja mnenj

67 min

Dnevni red seje: A1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za znižanje stroškov za postavitev gigabitnih elektronskih komunikacijskih omrežij in razveljavitvi Direktive 2014/61/EU (Akt o gigabitni infrastrukturi) 1. Nesorazmerno poseganje Policije v pravico do mirnega zbiranja in izražanja mnenj

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

21. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

14. 4. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o informacijski varnosti (ZInfV-B), nujni postopek 2. Obravnava zahteve Državnega sveta za ponovno odločanje Državnega zbora o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2G)

89 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o informacijski varnosti (ZInfV-B), nujni postopek 2. Obravnava zahteve Državnega sveta za ponovno odločanje Državnega zbora o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2G)

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

20. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, prenos

29. 3. 2023

Dnevni red seje: 1. Nedopustno omejevanje dostopnosti do upravnih storitev s projektom ukinjanja upravnih enot

227 min

Dnevni red seje: 1. Nedopustno omejevanje dostopnosti do upravnih storitev s projektom ukinjanja upravnih enot

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

Nadaljevanje 19. nujne seje Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, prenos

27. 3. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2G), nujni postopek

233 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2G), nujni postopek

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

19. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo,

24. 3. 2023

Dnevni red seje: A1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zbiranju in prenosu predhodnih informacij o potnikih za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj ter o spremembi Uredbe (EU) 2019/818 B1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zbiranju in prenosu predhodnih informacij o potnikih (API) za izboljšanje in olajšanje nadzora zunanjih meja, spremembi Uredbe (EU) 2019/817 in Uredbe (EU) 2018/1726 ter razveljavitvi Direktive Sveta 2004/82/ES 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2G), nujni postopek

59 min

Dnevni red seje: A1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zbiranju in prenosu predhodnih informacij o potnikih za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj ter o spremembi Uredbe (EU) 2019/818 B1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zbiranju in prenosu predhodnih informacij o potnikih (API) za izboljšanje in olajšanje nadzora zunanjih meja, spremembi Uredbe (EU) 2019/817 in Uredbe (EU) 2018/1726 ter razveljavitvi Direktive Sveta 2004/82/ES 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2G), nujni postopek

Skupne seje delovnih teles Državnega zbora

18. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo in 20. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, 2.del

15. 3. 2023

Dnevni red seje: 1. Ukrepanje za zaščito pitne vode na območju ljubljanskega vodonosnika in zloraba moči ter uporaba nasilja pri tem

164 min

Dnevni red seje: 1. Ukrepanje za zaščito pitne vode na območju ljubljanskega vodonosnika in zloraba moči ter uporaba nasilja pri tem

Skupne seje delovnih teles Državnega zbora

18. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo in 20. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, 1.del

15. 3. 2023

Dnevni red seje: 1. Ukrepanje za zaščito pitne vode na območju ljubljanskega vodonosnika in zloraba moči ter uporaba nasilja pri tem

163 min

Dnevni red seje: 1. Ukrepanje za zaščito pitne vode na območju ljubljanskega vodonosnika in zloraba moči ter uporaba nasilja pri tem

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

9. redna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, prenos

7. 3. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV-A), skrajšani postopek 2. Pobuda pobudnika za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2E) (Uradni list RS, št. 139/20) in Zakona o dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1A) (Uradni list RS, št. 139/20) (U-I-56/21)

105 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV-A), skrajšani postopek 2. Pobuda pobudnika za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2E) (Uradni list RS, št. 139/20) in Zakona o dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1A) (Uradni list RS, št. 139/20) (U-I-56/21)

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

17. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo (predstavitev kandidata za ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja), prenos, 2.del

13. 2. 2023

Dnevni red seje: 1. Predstavitev Boštjana Poklukarja, kandidata za ministra za notranje zadeve

91 min

Dnevni red seje: 1. Predstavitev Boštjana Poklukarja, kandidata za ministra za notranje zadeve

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

17. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo (predstavitev kandidata za ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja), prenos, 1.del

13. 2. 2023

Dnevni red seje: 1. Predstavitev Boštjana Poklukarja, kandidata za ministra za notranje zadeve

114 min

Dnevni red seje: 1. Predstavitev Boštjana Poklukarja, kandidata za ministra za notranje zadeve

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

16. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, prenos

1. 2. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1O), nujni postopek

30 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1O), nujni postopek

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

8. redna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, prenos

1. 2. 2023

Dnevni red seje: A1. Pobuda Inženirske zbornice Slovenije, Ljubljana, za začetek postopka za oceno ustavnosti 28., 29. in 32. člena Zakona o Državnem svetu (ZDSve) (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo B1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ukrepov za visoko raven interoperabilnosti javnega sektorja v Uniji (akt o interoperabilni Evropi) 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3D), druga obravnava 2. Letno poročilo Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2020 3. Letno poročilo Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2021

100 min

Dnevni red seje: A1. Pobuda Inženirske zbornice Slovenije, Ljubljana, za začetek postopka za oceno ustavnosti 28., 29. in 32. člena Zakona o Državnem svetu (ZDSve) (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo B1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ukrepov za visoko raven interoperabilnosti javnega sektorja v Uniji (akt o interoperabilni Evropi) 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3D), druga obravnava 2. Letno poročilo Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2020 3. Letno poročilo Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2021

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

15. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo (predstavitev kandidatke za ministrico za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh), prenos

12. 1. 2023

Dnevni red: 1. Predstavitev dr. Emilije Stojmenove Duh, kandidatke za ministrico za digitalno preobrazbo

124 min

Dnevni red: 1. Predstavitev dr. Emilije Stojmenove Duh, kandidatke za ministrico za digitalno preobrazbo

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

7. redna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, prenos

10. 1. 2023

Dnevni red: 1. Predlog zakona o interventnih ukrepih za celovito ureditev položaja razseljenih oseb iz Ukrajine in za pomoč gospodarstvu Republike Slovenije zaradi posledic ukrajinske krize (ZUPOPGUK), druga obravnava 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-K), druga obravnava 3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem svetu (ZDSve-B), druga obravnava 4. Obravnava pobude za ustanovitev Pododbora za spremljanje romske problematike

101 min

Dnevni red: 1. Predlog zakona o interventnih ukrepih za celovito ureditev položaja razseljenih oseb iz Ukrajine in za pomoč gospodarstvu Republike Slovenije zaradi posledic ukrajinske krize (ZUPOPGUK), druga obravnava 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-K), druga obravnava 3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem svetu (ZDSve-B), druga obravnava 4. Obravnava pobude za ustanovitev Pododbora za spremljanje romske problematike

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

6. redna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

7. 12. 2022

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na javno varnost in policijo, - na upravne notranje zadeve in migracije, - na javno upravo in sistem javnih uslužbencev, - na sistemsko urejanje organiziranosti in delovanja javnega sektorja, - na plačni sistem v javnem sektorju, - na javna naročila, - na volilno in referendumsko zakonodajo, - na sistemsko urejanje splošnega upravnega postopka in upravnih taks, - na upravno poslovanje, - na elektronsko poslovanje javne uprave, - na upravljanje z informacijsko komunikacijskimi sistemi, - na integriteto in preprečevanje korupcije v javnem sektorju, - na dostop do informacij javnega značaja, - na nevladne organizacije, - na kakovost javne uprave, - na boljšo zakonodajo ter odpravo administrativnih ovir, - na sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, - na spremljanje in skrb za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava tudi: - predloge zakonov, druge akte in problematiko s področja organizacije, pristojnosti, delovanja ter financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti, - predloge za spremembo območja občine oziroma za ustanovitev nove občine ter za spremembo imena in sedeža občine, - spremlja izvajanje Evropske listine o lokalni samoupravi in zakonodaje s področja organiziranja, pristojnosti, delovanja in financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti in - druge zadeve, povezane s področjem lokalne samouprave. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

225 min

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na javno varnost in policijo, - na upravne notranje zadeve in migracije, - na javno upravo in sistem javnih uslužbencev, - na sistemsko urejanje organiziranosti in delovanja javnega sektorja, - na plačni sistem v javnem sektorju, - na javna naročila, - na volilno in referendumsko zakonodajo, - na sistemsko urejanje splošnega upravnega postopka in upravnih taks, - na upravno poslovanje, - na elektronsko poslovanje javne uprave, - na upravljanje z informacijsko komunikacijskimi sistemi, - na integriteto in preprečevanje korupcije v javnem sektorju, - na dostop do informacij javnega značaja, - na nevladne organizacije, - na kakovost javne uprave, - na boljšo zakonodajo ter odpravo administrativnih ovir, - na sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, - na spremljanje in skrb za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava tudi: - predloge zakonov, druge akte in problematiko s področja organizacije, pristojnosti, delovanja ter financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti, - predloge za spremembo območja občine oziroma za ustanovitev nove občine ter za spremembo imena in sedeža občine, - spremlja izvajanje Evropske listine o lokalni samoupravi in zakonodaje s področja organiziranja, pristojnosti, delovanja in financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti in - druge zadeve, povezane s področjem lokalne samouprave. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

13. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

15. 11. 2022

Dnevni red seje: 1. Ukrepi zaradi načrtnega stopnjevanja sovražnosti, spodbujanja nasilja ter napadov proti posameznikom na podlagi njihovih vrednot, prepričanj ali svetovnega nazora

11 min

Dnevni red seje: 1. Ukrepi zaradi načrtnega stopnjevanja sovražnosti, spodbujanja nasilja ter napadov proti posameznikom na podlagi njihovih vrednot, prepričanj ali svetovnega nazora

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

4. redna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

15. 11. 2022

Dnevni red seje: 1. Letno poročilo Informacijskega pooblaščenca za leto 2021 2. Poročilo o delu Državne revizijske komisije za leto 2021

126 min

Dnevni red seje: 1. Letno poročilo Informacijskega pooblaščenca za leto 2021 2. Poročilo o delu Državne revizijske komisije za leto 2021

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

3. redna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

3. 11. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o državni upravi (ZDU-1N), skrajšani postopek 2. Predlog zakona o državnih simbolih (ZDSim), druga obravnava

110 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o državni upravi (ZDU-1N), skrajšani postopek 2. Predlog zakona o državnih simbolih (ZDSim), druga obravnava

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

12. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, posnetek

21. 10. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AA), nujni postopek

120 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AA), nujni postopek

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

11. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

14. 10. 2022

Dnevni red seje: 1. Obravnava zahteve za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-J)

142 min

Dnevni red seje: 1. Obravnava zahteve za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-J)

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

2. redna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, prenos

11. 10. 2022

Dnevni red seje: A1. Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023-A) B1. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024) 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-G), skrajšani postopek 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-H), skrajšani postopek

120 min

Dnevni red seje: A1. Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023-A) B1. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024) 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-G), skrajšani postopek 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-H), skrajšani postopek

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

10. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

7. 10. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije v zvezi z vzpostavitvijo pogojev za zakonitost volitev, enotno uporabo zakonodaje, ki se nanaša na volilne in referendumske postopke, za zagotavljanje javnosti, integritete, nepristranskosti in objektivnosti dela komisije ter poštenostjo izvedbe volitev ter referendumov

136 min

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije v zvezi z vzpostavitvijo pogojev za zakonitost volitev, enotno uporabo zakonodaje, ki se nanaša na volilne in referendumske postopke, za zagotavljanje javnosti, integritete, nepristranskosti in objektivnosti dela komisije ter poštenostjo izvedbe volitev ter referendumov