Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

Predlogi

Ni najdenih zadetkov.


Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

RTV 365 Programi Oddaje Podkasti Moj 365 Menu
Domov
Raziskujte
Programi
Dokumentarci
Filmi in serije
Oddaje
Podkasti
Filmoteka
Zgodovina
Shranjeno
Naročnine
Več
Domov Raziskujte Programi Dokumentarci Filmi in serije Oddaje Podkasti
Plačljivo
Filmoteka
Moj 365
Zgodovina
Naročnine
Shranjeno

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša:
- na javno varnost in policijo,
- na upravne notranje zadeve in migracije,
- na javno upravo in sistem javnih uslužbencev,
- na sistemsko urejanje organiziranosti in delovanja javnega sektorja,
- na plačni sistem v javnem sektorju,
- na javna naročila,
- na volilno in referendumsko zakonodajo,
- na sistemsko urejanje splošnega upravnega postopka in upravnih taks,
- na upravno poslovanje,
- na elektronsko poslovanje javne uprave,
- na upravljanje z informacijsko komunikacijskimi sistemi,
- na integriteto in preprečevanje korupcije v javnem sektorju,
- na dostop do informacij javnega značaja,
- na nevladne organizacije,
- na kakovost javne uprave,
- na boljšo zakonodajo ter odpravo administrativnih ovir,
- na sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti,
- na spremljanje in skrb za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti in
- na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo.

Odbor obravnava tudi:
- predloge zakonov, druge akte in problematiko s področja organizacije, pristojnosti, delovanja ter financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti,
- predloge za spremembo območja občine oziroma za ustanovitev nove občine ter za spremembo imena in sedeža občine,
- spremlja izvajanje Evropske listine o lokalni samoupravi in zakonodaje s področja organiziranja, pristojnosti, delovanja in financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti in
- druge zadeve, povezane s področjem lokalne samouprave.

Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Zadnje

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

48. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

12. 7. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na upravnih enotah (ZUOPUE), nujni postopek

100 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na upravnih enotah (ZUOPUE), nujni postopek

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

21. redna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

5. 7. 2024

Dnevni red seje: 1. Letno poročilo o delu policije za leto 2023

184 min

Dnevni red seje: 1. Letno poročilo o delu policije za leto 2023

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

45. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

3. 7. 2024

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na javno varnost in policijo, - na upravne notranje zadeve in migracije, - na javno upravo in sistem javnih uslužbencev, - na sistemsko urejanje organiziranosti in delovanja javnega sektorja, - na plačni sistem v javnem sektorju, - na javna naročila, - na volilno in referendumsko zakonodajo, - na sistemsko urejanje splošnega upravnega postopka in upravnih taks, - na upravno poslovanje, - na elektronsko poslovanje javne uprave, - na upravljanje z informacijsko komunikacijskimi sistemi, - na integriteto in preprečevanje korupcije v javnem sektorju, - na dostop do informacij javnega značaja, - na nevladne organizacije, - na kakovost javne uprave, - na boljšo zakonodajo ter odpravo administrativnih ovir, - na sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, - na spremljanje in skrb za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava tudi: - predloge zakonov, druge akte in problematiko s področja organizacije, pristojnosti, delovanja ter financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti, - predloge za spremembo območja občine oziroma za ustanovitev nove občine ter za spremembo imena in sedeža občine, - spremlja izvajanje Evropske listine o lokalni samoupravi in zakonodaje s področja organiziranja, pristojnosti, delovanja in financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti in - druge zadeve, povezane s področjem lokalne samouprave. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

129 min

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na javno varnost in policijo, - na upravne notranje zadeve in migracije, - na javno upravo in sistem javnih uslužbencev, - na sistemsko urejanje organiziranosti in delovanja javnega sektorja, - na plačni sistem v javnem sektorju, - na javna naročila, - na volilno in referendumsko zakonodajo, - na sistemsko urejanje splošnega upravnega postopka in upravnih taks, - na upravno poslovanje, - na elektronsko poslovanje javne uprave, - na upravljanje z informacijsko komunikacijskimi sistemi, - na integriteto in preprečevanje korupcije v javnem sektorju, - na dostop do informacij javnega značaja, - na nevladne organizacije, - na kakovost javne uprave, - na boljšo zakonodajo ter odpravo administrativnih ovir, - na sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, - na spremljanje in skrb za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava tudi: - predloge zakonov, druge akte in problematiko s področja organizacije, pristojnosti, delovanja ter financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti, - predloge za spremembo območja občine oziroma za ustanovitev nove občine ter za spremembo imena in sedeža občine, - spremlja izvajanje Evropske listine o lokalni samoupravi in zakonodaje s področja organiziranja, pristojnosti, delovanja in financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti in - druge zadeve, povezane s področjem lokalne samouprave. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

20. redna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, prenos

13. 6. 2024

Dnevni red seje: 1. Poročilo o delu Državne revizijske komisije za leto 2023 2. Poročilo o podaljšanju začasne zaščite razseljenih oseb iz Ukrajine 3. Letno poročilo Informacijskega pooblaščenca za leto 2023

98 min

Dnevni red seje: 1. Poročilo o delu Državne revizijske komisije za leto 2023 2. Poročilo o podaljšanju začasne zaščite razseljenih oseb iz Ukrajine 3. Letno poročilo Informacijskega pooblaščenca za leto 2023

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

44. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, prenos

11. 6. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembi Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (ZUVRAS-C), skrajšani postopek

160 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembi Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (ZUVRAS-C), skrajšani postopek

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

43. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, 5.del

30. 5. 2024

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na javno varnost in policijo, - na upravne notranje zadeve in migracije, - na javno upravo in sistem javnih uslužbencev, - na sistemsko urejanje organiziranosti in delovanja javnega sektorja, - na plačni sistem v javnem sektorju, - na javna naročila, - na volilno in referendumsko zakonodajo, - na sistemsko urejanje splošnega upravnega postopka in upravnih taks, - na upravno poslovanje, - na elektronsko poslovanje javne uprave, - na upravljanje z informacijsko komunikacijskimi sistemi, - na integriteto in preprečevanje korupcije v javnem sektorju, - na dostop do informacij javnega značaja, - na nevladne organizacije, - na kakovost javne uprave, - na boljšo zakonodajo ter odpravo administrativnih ovir, - na sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, - na spremljanje in skrb za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava tudi: - predloge zakonov, druge akte in problematiko s področja organizacije, pristojnosti, delovanja ter financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti, - predloge za spremembo območja občine oziroma za ustanovitev nove občine ter za spremembo imena in sedeža občine, - spremlja izvajanje Evropske listine o lokalni samoupravi in zakonodaje s področja organiziranja, pristojnosti, delovanja in financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti in - druge zadeve, povezane s področjem lokalne samouprave. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

80 min

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na javno varnost in policijo, - na upravne notranje zadeve in migracije, - na javno upravo in sistem javnih uslužbencev, - na sistemsko urejanje organiziranosti in delovanja javnega sektorja, - na plačni sistem v javnem sektorju, - na javna naročila, - na volilno in referendumsko zakonodajo, - na sistemsko urejanje splošnega upravnega postopka in upravnih taks, - na upravno poslovanje, - na elektronsko poslovanje javne uprave, - na upravljanje z informacijsko komunikacijskimi sistemi, - na integriteto in preprečevanje korupcije v javnem sektorju, - na dostop do informacij javnega značaja, - na nevladne organizacije, - na kakovost javne uprave, - na boljšo zakonodajo ter odpravo administrativnih ovir, - na sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, - na spremljanje in skrb za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava tudi: - predloge zakonov, druge akte in problematiko s področja organizacije, pristojnosti, delovanja ter financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti, - predloge za spremembo območja občine oziroma za ustanovitev nove občine ter za spremembo imena in sedeža občine, - spremlja izvajanje Evropske listine o lokalni samoupravi in zakonodaje s področja organiziranja, pristojnosti, delovanja in financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti in - druge zadeve, povezane s področjem lokalne samouprave. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

43. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, 4.del

30. 5. 2024

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na javno varnost in policijo, - na upravne notranje zadeve in migracije, - na javno upravo in sistem javnih uslužbencev, - na sistemsko urejanje organiziranosti in delovanja javnega sektorja, - na plačni sistem v javnem sektorju, - na javna naročila, - na volilno in referendumsko zakonodajo, - na sistemsko urejanje splošnega upravnega postopka in upravnih taks, - na upravno poslovanje, - na elektronsko poslovanje javne uprave, - na upravljanje z informacijsko komunikacijskimi sistemi, - na integriteto in preprečevanje korupcije v javnem sektorju, - na dostop do informacij javnega značaja, - na nevladne organizacije, - na kakovost javne uprave, - na boljšo zakonodajo ter odpravo administrativnih ovir, - na sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, - na spremljanje in skrb za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava tudi: - predloge zakonov, druge akte in problematiko s področja organizacije, pristojnosti, delovanja ter financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti, - predloge za spremembo območja občine oziroma za ustanovitev nove občine ter za spremembo imena in sedeža občine, - spremlja izvajanje Evropske listine o lokalni samoupravi in zakonodaje s področja organiziranja, pristojnosti, delovanja in financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti in - druge zadeve, povezane s področjem lokalne samouprave. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

200 min

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na javno varnost in policijo, - na upravne notranje zadeve in migracije, - na javno upravo in sistem javnih uslužbencev, - na sistemsko urejanje organiziranosti in delovanja javnega sektorja, - na plačni sistem v javnem sektorju, - na javna naročila, - na volilno in referendumsko zakonodajo, - na sistemsko urejanje splošnega upravnega postopka in upravnih taks, - na upravno poslovanje, - na elektronsko poslovanje javne uprave, - na upravljanje z informacijsko komunikacijskimi sistemi, - na integriteto in preprečevanje korupcije v javnem sektorju, - na dostop do informacij javnega značaja, - na nevladne organizacije, - na kakovost javne uprave, - na boljšo zakonodajo ter odpravo administrativnih ovir, - na sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, - na spremljanje in skrb za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava tudi: - predloge zakonov, druge akte in problematiko s področja organizacije, pristojnosti, delovanja ter financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti, - predloge za spremembo območja občine oziroma za ustanovitev nove občine ter za spremembo imena in sedeža občine, - spremlja izvajanje Evropske listine o lokalni samoupravi in zakonodaje s področja organiziranja, pristojnosti, delovanja in financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti in - druge zadeve, povezane s področjem lokalne samouprave. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

43. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, 3.del

30. 5. 2024

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na javno varnost in policijo, - na upravne notranje zadeve in migracije, - na javno upravo in sistem javnih uslužbencev, - na sistemsko urejanje organiziranosti in delovanja javnega sektorja, - na plačni sistem v javnem sektorju, - na javna naročila, - na volilno in referendumsko zakonodajo, - na sistemsko urejanje splošnega upravnega postopka in upravnih taks, - na upravno poslovanje, - na elektronsko poslovanje javne uprave, - na upravljanje z informacijsko komunikacijskimi sistemi, - na integriteto in preprečevanje korupcije v javnem sektorju, - na dostop do informacij javnega značaja, - na nevladne organizacije, - na kakovost javne uprave, - na boljšo zakonodajo ter odpravo administrativnih ovir, - na sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, - na spremljanje in skrb za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava tudi: - predloge zakonov, druge akte in problematiko s področja organizacije, pristojnosti, delovanja ter financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti, - predloge za spremembo območja občine oziroma za ustanovitev nove občine ter za spremembo imena in sedeža občine, - spremlja izvajanje Evropske listine o lokalni samoupravi in zakonodaje s področja organiziranja, pristojnosti, delovanja in financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti in - druge zadeve, povezane s področjem lokalne samouprave. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

114 min

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na javno varnost in policijo, - na upravne notranje zadeve in migracije, - na javno upravo in sistem javnih uslužbencev, - na sistemsko urejanje organiziranosti in delovanja javnega sektorja, - na plačni sistem v javnem sektorju, - na javna naročila, - na volilno in referendumsko zakonodajo, - na sistemsko urejanje splošnega upravnega postopka in upravnih taks, - na upravno poslovanje, - na elektronsko poslovanje javne uprave, - na upravljanje z informacijsko komunikacijskimi sistemi, - na integriteto in preprečevanje korupcije v javnem sektorju, - na dostop do informacij javnega značaja, - na nevladne organizacije, - na kakovost javne uprave, - na boljšo zakonodajo ter odpravo administrativnih ovir, - na sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, - na spremljanje in skrb za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava tudi: - predloge zakonov, druge akte in problematiko s področja organizacije, pristojnosti, delovanja ter financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti, - predloge za spremembo območja občine oziroma za ustanovitev nove občine ter za spremembo imena in sedeža občine, - spremlja izvajanje Evropske listine o lokalni samoupravi in zakonodaje s področja organiziranja, pristojnosti, delovanja in financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti in - druge zadeve, povezane s področjem lokalne samouprave. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

43. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, 2.del

30. 5. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije ob 2. obletnici delovanja

178 min

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije ob 2. obletnici delovanja

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

43. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, 1.del

30. 5. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije ob 2. obletnici delovanja

181 min

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije ob 2. obletnici delovanja

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

42. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo,

17. 5. 2024

Dnevni red seje: 1. Zahteva skupine poslank in poslancev Državnega zbora Republike Slovenije za oceno ustavnosti Zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države (ZZNŠPP) (Uradni list RS, št. 105/22) 2. Napoved prekinitve schengenskega sporazuma s Slovenijo

187 min

Dnevni red seje: 1. Zahteva skupine poslank in poslancev Državnega zbora Republike Slovenije za oceno ustavnosti Zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države (ZZNŠPP) (Uradni list RS, št. 105/22) 2. Napoved prekinitve schengenskega sporazuma s Slovenijo

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

41. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

22. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-G), skrajšani postopek

102 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-G), skrajšani postopek

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

39. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, prenos

19. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočila Vladi za transparentno delovanje institucij in ohranitev suverenosti Slovenije

153 min

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočila Vladi za transparentno delovanje institucij in ohranitev suverenosti Slovenije

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

40. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

19. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Priprava Predloga odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o uvedbi preferenčnega glasu za volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije

51 min

Dnevni red seje: 1. Priprava Predloga odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o uvedbi preferenčnega glasu za volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

38. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, 3. del

18. 4. 2024

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na javno varnost in policijo, - na upravne notranje zadeve in migracije, - na javno upravo in sistem javnih uslužbencev, - na sistemsko urejanje organiziranosti in delovanja javnega sektorja, - na plačni sistem v javnem sektorju, - na javna naročila, - na volilno in referendumsko zakonodajo, - na sistemsko urejanje splošnega upravnega postopka in upravnih taks, - na upravno poslovanje, - na elektronsko poslovanje javne uprave, - na upravljanje z informacijsko komunikacijskimi sistemi, - na integriteto in preprečevanje korupcije v javnem sektorju, - na dostop do informacij javnega značaja, - na nevladne organizacije, - na kakovost javne uprave, - na boljšo zakonodajo ter odpravo administrativnih ovir, - na sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, - na spremljanje in skrb za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava tudi: - predloge zakonov, druge akte in problematiko s področja organizacije, pristojnosti, delovanja ter financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti, - predloge za spremembo območja občine oziroma za ustanovitev nove občine ter za spremembo imena in sedeža občine, - spremlja izvajanje Evropske listine o lokalni samoupravi in zakonodaje s področja organiziranja, pristojnosti, delovanja in financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti in - druge zadeve, povezane s področjem lokalne samouprave. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

74 min

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na javno varnost in policijo, - na upravne notranje zadeve in migracije, - na javno upravo in sistem javnih uslužbencev, - na sistemsko urejanje organiziranosti in delovanja javnega sektorja, - na plačni sistem v javnem sektorju, - na javna naročila, - na volilno in referendumsko zakonodajo, - na sistemsko urejanje splošnega upravnega postopka in upravnih taks, - na upravno poslovanje, - na elektronsko poslovanje javne uprave, - na upravljanje z informacijsko komunikacijskimi sistemi, - na integriteto in preprečevanje korupcije v javnem sektorju, - na dostop do informacij javnega značaja, - na nevladne organizacije, - na kakovost javne uprave, - na boljšo zakonodajo ter odpravo administrativnih ovir, - na sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, - na spremljanje in skrb za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava tudi: - predloge zakonov, druge akte in problematiko s področja organizacije, pristojnosti, delovanja ter financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti, - predloge za spremembo območja občine oziroma za ustanovitev nove občine ter za spremembo imena in sedeža občine, - spremlja izvajanje Evropske listine o lokalni samoupravi in zakonodaje s področja organiziranja, pristojnosti, delovanja in financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti in - druge zadeve, povezane s področjem lokalne samouprave. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

38. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, 2. del

18. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-T), skrajšani postopek 2. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o nastanitvah nezakonitih migrantov v Republiki Sloveniji 3. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o zaupanju v Vlado Republike Slovenije, ki jo vodi dr. Robert Golob

186 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-T), skrajšani postopek 2. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o nastanitvah nezakonitih migrantov v Republiki Sloveniji 3. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o zaupanju v Vlado Republike Slovenije, ki jo vodi dr. Robert Golob

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

38. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, 1. del

18. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-T), skrajšani postopek 2. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o nastanitvah nezakonitih migrantov v Republiki Sloveniji 3. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o zaupanju v Vlado Republike Slovenije, ki jo vodi dr. Robert Golob

160 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-T), skrajšani postopek 2. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o nastanitvah nezakonitih migrantov v Republiki Sloveniji 3. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o zaupanju v Vlado Republike Slovenije, ki jo vodi dr. Robert Golob

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

37. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, posnetek

16. 4. 2024

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na javno varnost in policijo, - na upravne notranje zadeve in migracije, - na javno upravo in sistem javnih uslužbencev, - na sistemsko urejanje organiziranosti in delovanja javnega sektorja, - na plačni sistem v javnem sektorju, - na javna naročila, - na volilno in referendumsko zakonodajo, - na sistemsko urejanje splošnega upravnega postopka in upravnih taks, - na upravno poslovanje, - na elektronsko poslovanje javne uprave, - na upravljanje z informacijsko komunikacijskimi sistemi, - na integriteto in preprečevanje korupcije v javnem sektorju, - na dostop do informacij javnega značaja, - na nevladne organizacije, - na kakovost javne uprave, - na boljšo zakonodajo ter odpravo administrativnih ovir, - na sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, - na spremljanje in skrb za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava tudi: - predloge zakonov, druge akte in problematiko s področja organizacije, pristojnosti, delovanja ter financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti, - predloge za spremembo območja občine oziroma za ustanovitev nove občine ter za spremembo imena in sedeža občine, - spremlja izvajanje Evropske listine o lokalni samoupravi in zakonodaje s področja organiziranja, pristojnosti, delovanja in financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti in - druge zadeve, povezane s področjem lokalne samouprave. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

51 min

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na javno varnost in policijo, - na upravne notranje zadeve in migracije, - na javno upravo in sistem javnih uslužbencev, - na sistemsko urejanje organiziranosti in delovanja javnega sektorja, - na plačni sistem v javnem sektorju, - na javna naročila, - na volilno in referendumsko zakonodajo, - na sistemsko urejanje splošnega upravnega postopka in upravnih taks, - na upravno poslovanje, - na elektronsko poslovanje javne uprave, - na upravljanje z informacijsko komunikacijskimi sistemi, - na integriteto in preprečevanje korupcije v javnem sektorju, - na dostop do informacij javnega značaja, - na nevladne organizacije, - na kakovost javne uprave, - na boljšo zakonodajo ter odpravo administrativnih ovir, - na sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, - na spremljanje in skrb za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava tudi: - predloge zakonov, druge akte in problematiko s področja organizacije, pristojnosti, delovanja ter financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti, - predloge za spremembo območja občine oziroma za ustanovitev nove občine ter za spremembo imena in sedeža občine, - spremlja izvajanje Evropske listine o lokalni samoupravi in zakonodaje s področja organiziranja, pristojnosti, delovanja in financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti in - druge zadeve, povezane s področjem lokalne samouprave. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

36. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

11. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AB), skrajšani postopek

58 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AB), skrajšani postopek

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

19. redna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, 2.del

10. 4. 2024

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na javno varnost in policijo, - na upravne notranje zadeve in migracije, - na javno upravo in sistem javnih uslužbencev, - na sistemsko urejanje organiziranosti in delovanja javnega sektorja, - na plačni sistem v javnem sektorju, - na javna naročila, - na volilno in referendumsko zakonodajo, - na sistemsko urejanje splošnega upravnega postopka in upravnih taks, - na upravno poslovanje, - na elektronsko poslovanje javne uprave, - na upravljanje z informacijsko komunikacijskimi sistemi, - na integriteto in preprečevanje korupcije v javnem sektorju, - na dostop do informacij javnega značaja, - na nevladne organizacije, - na kakovost javne uprave, - na boljšo zakonodajo ter odpravo administrativnih ovir, - na sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, - na spremljanje in skrb za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava tudi: - predloge zakonov, druge akte in problematiko s področja organizacije, pristojnosti, delovanja ter financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti, - predloge za spremembo območja občine oziroma za ustanovitev nove občine ter za spremembo imena in sedeža občine, - spremlja izvajanje Evropske listine o lokalni samoupravi in zakonodaje s področja organiziranja, pristojnosti, delovanja in financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti in - druge zadeve, povezane s področjem lokalne samouprave. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

133 min

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na javno varnost in policijo, - na upravne notranje zadeve in migracije, - na javno upravo in sistem javnih uslužbencev, - na sistemsko urejanje organiziranosti in delovanja javnega sektorja, - na plačni sistem v javnem sektorju, - na javna naročila, - na volilno in referendumsko zakonodajo, - na sistemsko urejanje splošnega upravnega postopka in upravnih taks, - na upravno poslovanje, - na elektronsko poslovanje javne uprave, - na upravljanje z informacijsko komunikacijskimi sistemi, - na integriteto in preprečevanje korupcije v javnem sektorju, - na dostop do informacij javnega značaja, - na nevladne organizacije, - na kakovost javne uprave, - na boljšo zakonodajo ter odpravo administrativnih ovir, - na sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, - na spremljanje in skrb za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava tudi: - predloge zakonov, druge akte in problematiko s področja organizacije, pristojnosti, delovanja ter financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti, - predloge za spremembo območja občine oziroma za ustanovitev nove občine ter za spremembo imena in sedeža občine, - spremlja izvajanje Evropske listine o lokalni samoupravi in zakonodaje s področja organiziranja, pristojnosti, delovanja in financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti in - druge zadeve, povezane s področjem lokalne samouprave. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

19. redna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, 1.del

10. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028 (ReNPPZK24–28)

117 min

Dnevni red seje: 1. Predlog resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028 (ReNPPZK24–28)

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

35. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, 3.del

20. 3. 2024

Dnevni red seje: 1. Sklep Vlade Republike Slovenije o organiziranju začasnih izpostav azilnega doma predstavlja visoko varnostno tveganje 2. Predlog zakona o spremembah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-G), skrajšani postopek 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okrepitvi policijskega sodelovanja v zvezi s preprečevanjem, odkrivanjem in preiskovanjem tihotapljenja migrantov in trgovine z ljudmi, o okrepitvi Europolove podpore pri preprečevanju teh kaznivih dejanj in boju proti njim ter spremembi Uredbe (EU) 2016/794

145 min

Dnevni red seje: 1. Sklep Vlade Republike Slovenije o organiziranju začasnih izpostav azilnega doma predstavlja visoko varnostno tveganje 2. Predlog zakona o spremembah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-G), skrajšani postopek 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okrepitvi policijskega sodelovanja v zvezi s preprečevanjem, odkrivanjem in preiskovanjem tihotapljenja migrantov in trgovine z ljudmi, o okrepitvi Europolove podpore pri preprečevanju teh kaznivih dejanj in boju proti njim ter spremembi Uredbe (EU) 2016/794

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

35. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, 2.del

20. 3. 2024

Dnevni red seje: 1. Sklep Vlade Republike Slovenije o organiziranju začasnih izpostav azilnega doma predstavlja visoko varnostno tveganje 2. Predlog zakona o spremembah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-G), skrajšani postopek 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okrepitvi policijskega sodelovanja v zvezi s preprečevanjem, odkrivanjem in preiskovanjem tihotapljenja migrantov in trgovine z ljudmi, o okrepitvi Europolove podpore pri preprečevanju teh kaznivih dejanj in boju proti njim ter spremembi Uredbe (EU) 2016/794

114 min

Dnevni red seje: 1. Sklep Vlade Republike Slovenije o organiziranju začasnih izpostav azilnega doma predstavlja visoko varnostno tveganje 2. Predlog zakona o spremembah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-G), skrajšani postopek 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okrepitvi policijskega sodelovanja v zvezi s preprečevanjem, odkrivanjem in preiskovanjem tihotapljenja migrantov in trgovine z ljudmi, o okrepitvi Europolove podpore pri preprečevanju teh kaznivih dejanj in boju proti njim ter spremembi Uredbe (EU) 2016/794

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

35. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, 1.del

20. 3. 2024

Dnevni red seje: 1. Sklep Vlade Republike Slovenije o organiziranju začasnih izpostav azilnega doma predstavlja visoko varnostno tveganje 2. Predlog zakona o spremembah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-G), skrajšani postopek 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okrepitvi policijskega sodelovanja v zvezi s preprečevanjem, odkrivanjem in preiskovanjem tihotapljenja migrantov in trgovine z ljudmi, o okrepitvi Europolove podpore pri preprečevanju teh kaznivih dejanj in boju proti njim ter spremembi Uredbe (EU) 2016/794

103 min

Dnevni red seje: 1. Sklep Vlade Republike Slovenije o organiziranju začasnih izpostav azilnega doma predstavlja visoko varnostno tveganje 2. Predlog zakona o spremembah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-G), skrajšani postopek 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okrepitvi policijskega sodelovanja v zvezi s preprečevanjem, odkrivanjem in preiskovanjem tihotapljenja migrantov in trgovine z ljudmi, o okrepitvi Europolove podpore pri preprečevanju teh kaznivih dejanj in boju proti njim ter spremembi Uredbe (EU) 2016/794

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

18. redna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, prenos, 2.del

13. 3. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembi Zakona o centralnem registru prebivalstva (ZCRP-B), skrajšani postopek 2. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3E), skrajšani postopek 3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-F), druga obravnava 4. Predlog zakona o izvajanju Uredbe (EU) o enotnem trgu digitalnih storitev (ZIUETDS), druga obravnava 5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV-B), druga obravnava

166 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembi Zakona o centralnem registru prebivalstva (ZCRP-B), skrajšani postopek 2. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3E), skrajšani postopek 3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-F), druga obravnava 4. Predlog zakona o izvajanju Uredbe (EU) o enotnem trgu digitalnih storitev (ZIUETDS), druga obravnava 5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV-B), druga obravnava

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

18. redna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, prenos, 1.del

13. 3. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembi Zakona o centralnem registru prebivalstva (ZCRP-B), skrajšani postopek 2. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3E), skrajšani postopek 3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-F), druga obravnava 4. Predlog zakona o izvajanju Uredbe (EU) o enotnem trgu digitalnih storitev (ZIUETDS), druga obravnava 5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV-B), druga obravnava

195 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembi Zakona o centralnem registru prebivalstva (ZCRP-B), skrajšani postopek 2. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3E), skrajšani postopek 3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-F), druga obravnava 4. Predlog zakona o izvajanju Uredbe (EU) o enotnem trgu digitalnih storitev (ZIUETDS), druga obravnava 5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV-B), druga obravnava

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

34. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, prenos

21. 2. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga osnutka uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov za učinkovito uporabo Uredbe (EU) XXX/XXX [Uredba o upravljanju azila in migracij], Uredbe (EU) XXX/XXX [Uredba o ponovni naselitvi] in Direktive 2001/55/ES [Direktiva o začasni zaščiti] za identifikacijo nezakonito prebivajočega državljana tretje države ali osebe brez državljanstva in o zahtevah organov kazenskega pregona držav članic in Europola za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac za namene kazenskega pregona ter spremembi uredb (EU) 2018/1240 in (EU) 2019/818 - Konsolidirano besedilo (Dopolnitev stališč Republike Slovenije glede zakonodajnih predlogov v okviru Pakta o migracijah in azilu)

49 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga osnutka uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov za učinkovito uporabo Uredbe (EU) XXX/XXX [Uredba o upravljanju azila in migracij], Uredbe (EU) XXX/XXX [Uredba o ponovni naselitvi] in Direktive 2001/55/ES [Direktiva o začasni zaščiti] za identifikacijo nezakonito prebivajočega državljana tretje države ali osebe brez državljanstva in o zahtevah organov kazenskega pregona držav članic in Europola za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac za namene kazenskega pregona ter spremembi uredb (EU) 2018/1240 in (EU) 2019/818 - Konsolidirano besedilo (Dopolnitev stališč Republike Slovenije glede zakonodajnih predlogov v okviru Pakta o migracijah in azilu)

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

17. redna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, prenos

14. 2. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi nabora talentov EU

46 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi nabora talentov EU

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

16. redna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, posnetek

17. 1. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-E), skrajšani postopek

94 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-E), skrajšani postopek

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

15. redna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, prenos

11. 1. 2024

Dnevni red seje: 1. Letno poročilo Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2022 2. Deseto poročilo Vlade Republike Slovenije o položaju romske skupnosti v Sloveniji

248 min

Dnevni red seje: 1. Letno poročilo Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2022 2. Deseto poročilo Vlade Republike Slovenije o položaju romske skupnosti v Sloveniji

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

33. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, prenos

5. 12. 2023

Dnevni red seje: 1. Predstavitev mag. Franca Propsa, kandidata za ministra za javno upravo

97 min

Dnevni red seje: 1. Predstavitev mag. Franca Propsa, kandidata za ministra za javno upravo

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

32. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, 3. del

29. 11. 2023

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na javno varnost in policijo, - na upravne notranje zadeve in migracije, - na javno upravo in sistem javnih uslužbencev, - na sistemsko urejanje organiziranosti in delovanja javnega sektorja, - na plačni sistem v javnem sektorju, - na javna naročila, - na volilno in referendumsko zakonodajo, - na sistemsko urejanje splošnega upravnega postopka in upravnih taks, - na upravno poslovanje, - na elektronsko poslovanje javne uprave, - na upravljanje z informacijsko komunikacijskimi sistemi, - na integriteto in preprečevanje korupcije v javnem sektorju, - na dostop do informacij javnega značaja, - na nevladne organizacije, - na kakovost javne uprave, - na boljšo zakonodajo ter odpravo administrativnih ovir, - na sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, - na spremljanje in skrb za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava tudi: - predloge zakonov, druge akte in problematiko s področja organizacije, pristojnosti, delovanja ter financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti, - predloge za spremembo območja občine oziroma za ustanovitev nove občine ter za spremembo imena in sedeža občine, - spremlja izvajanje Evropske listine o lokalni samoupravi in zakonodaje s področja organiziranja, pristojnosti, delovanja in financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti in - druge zadeve, povezane s področjem lokalne samouprave. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

13 min

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na javno varnost in policijo, - na upravne notranje zadeve in migracije, - na javno upravo in sistem javnih uslužbencev, - na sistemsko urejanje organiziranosti in delovanja javnega sektorja, - na plačni sistem v javnem sektorju, - na javna naročila, - na volilno in referendumsko zakonodajo, - na sistemsko urejanje splošnega upravnega postopka in upravnih taks, - na upravno poslovanje, - na elektronsko poslovanje javne uprave, - na upravljanje z informacijsko komunikacijskimi sistemi, - na integriteto in preprečevanje korupcije v javnem sektorju, - na dostop do informacij javnega značaja, - na nevladne organizacije, - na kakovost javne uprave, - na boljšo zakonodajo ter odpravo administrativnih ovir, - na sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, - na spremljanje in skrb za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava tudi: - predloge zakonov, druge akte in problematiko s področja organizacije, pristojnosti, delovanja ter financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti, - predloge za spremembo območja občine oziroma za ustanovitev nove občine ter za spremembo imena in sedeža občine, - spremlja izvajanje Evropske listine o lokalni samoupravi in zakonodaje s področja organiziranja, pristojnosti, delovanja in financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti in - druge zadeve, povezane s področjem lokalne samouprave. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

32. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, 2. del

29. 11. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije za ustavitev nezakonitih migracij, učinkovitejše ukrepe za zaščito meja Republike Slovenije ter krepitev varnosti državljank in državljanov Republike Slovenije ter njihovega premoženja

147 min

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije za ustavitev nezakonitih migracij, učinkovitejše ukrepe za zaščito meja Republike Slovenije ter krepitev varnosti državljank in državljanov Republike Slovenije ter njihovega premoženja

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

32. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, 1. del

29. 11. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije za ustavitev nezakonitih migracij, učinkovitejše ukrepe za zaščito meja Republike Slovenije ter krepitev varnosti državljank in državljanov Republike Slovenije ter njihovega premoženja

142 min

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije za ustavitev nezakonitih migracij, učinkovitejše ukrepe za zaščito meja Republike Slovenije ter krepitev varnosti državljank in državljanov Republike Slovenije ter njihovega premoženja

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

14. redna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

8. 11. 2023

Dnevni red seje: A1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi harmoniziranih pravil o umetni inteligenci (akt o umetni inteligenci) in spremembi nekaterih zakonodajnih aktov Unije – splošni pristop 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV-B), druga obravnava

73 min

Dnevni red seje: A1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi harmoniziranih pravil o umetni inteligenci (akt o umetni inteligenci) in spremembi nekaterih zakonodajnih aktov Unije – splošni pristop 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV-B), druga obravnava

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

30. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, prenos

6. 11. 2023

Dnevni red seje: 1. Obravnava zahteve Državnega sveta za ponovno odločanje Državnega zbora o Zakonu o spremembah in dopolnitvi Zakona o tujcih (ZTuj-2H)

60 min

Dnevni red seje: 1. Obravnava zahteve Državnega sveta za ponovno odločanje Državnega zbora o Zakonu o spremembah in dopolnitvi Zakona o tujcih (ZTuj-2H)

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

29. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, posnetek

25. 10. 2023

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na javno varnost in policijo, - na upravne notranje zadeve in migracije, - na javno upravo in sistem javnih uslužbencev, - na sistemsko urejanje organiziranosti in delovanja javnega sektorja, - na plačni sistem v javnem sektorju, - na javna naročila, - na volilno in referendumsko zakonodajo, - na sistemsko urejanje splošnega upravnega postopka in upravnih taks, - na upravno poslovanje, - na elektronsko poslovanje javne uprave, - na upravljanje z informacijsko komunikacijskimi sistemi, - na integriteto in preprečevanje korupcije v javnem sektorju, - na dostop do informacij javnega značaja, - na nevladne organizacije, - na kakovost javne uprave, - na boljšo zakonodajo ter odpravo administrativnih ovir, - na sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, - na spremljanje in skrb za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava tudi: - predloge zakonov, druge akte in problematiko s področja organizacije, pristojnosti, delovanja ter financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti, - predloge za spremembo območja občine oziroma za ustanovitev nove občine ter za spremembo imena in sedeža občine, - spremlja izvajanje Evropske listine o lokalni samoupravi in zakonodaje s področja organiziranja, pristojnosti, delovanja in financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti in - druge zadeve, povezane s področjem lokalne samouprave. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

55 min

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na javno varnost in policijo, - na upravne notranje zadeve in migracije, - na javno upravo in sistem javnih uslužbencev, - na sistemsko urejanje organiziranosti in delovanja javnega sektorja, - na plačni sistem v javnem sektorju, - na javna naročila, - na volilno in referendumsko zakonodajo, - na sistemsko urejanje splošnega upravnega postopka in upravnih taks, - na upravno poslovanje, - na elektronsko poslovanje javne uprave, - na upravljanje z informacijsko komunikacijskimi sistemi, - na integriteto in preprečevanje korupcije v javnem sektorju, - na dostop do informacij javnega značaja, - na nevladne organizacije, - na kakovost javne uprave, - na boljšo zakonodajo ter odpravo administrativnih ovir, - na sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, - na spremljanje in skrb za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava tudi: - predloge zakonov, druge akte in problematiko s področja organizacije, pristojnosti, delovanja ter financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti, - predloge za spremembo območja občine oziroma za ustanovitev nove občine ter za spremembo imena in sedeža občine, - spremlja izvajanje Evropske listine o lokalni samoupravi in zakonodaje s področja organiziranja, pristojnosti, delovanja in financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti in - druge zadeve, povezane s področjem lokalne samouprave. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

29. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, prenos

25. 10. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o tujcih (ZTuj-2H), nujni postopek

6 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o tujcih (ZTuj-2H), nujni postopek

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

28. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, posnetek

11. 10. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024-A) 2. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2025 (DP2025)

53 min

Dnevni red seje: 1. Predlog sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024-A) 2. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2025 (DP2025)

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

Nadaljevanje 26. nujne seje Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, prenos

6. 10. 2023

Dnevni red seje: 1. Ustavitev nezakonitih migracij in ukrepi za učinkovito zaščito meja Republike Slovenije

194 min

Dnevni red seje: 1. Ustavitev nezakonitih migracij in ukrepi za učinkovito zaščito meja Republike Slovenije

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

27. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, 2. del

6. 10. 2023

Dnevni red seje: 1. Strategija Slovenije na področju migracij in integracije priseljencev v slovensko družbo

223 min

Dnevni red seje: 1. Strategija Slovenije na področju migracij in integracije priseljencev v slovensko družbo

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

27. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, 1. del

6. 10. 2023

Dnevni red seje: 1. Strategija Slovenije na področju migracij in integracije priseljencev v slovensko družbo

159 min

Dnevni red seje: 1. Strategija Slovenije na področju migracij in integracije priseljencev v slovensko družbo

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

26. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, 2. del

26. 9. 2023

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na javno varnost in policijo, - na upravne notranje zadeve in migracije, - na javno upravo in sistem javnih uslužbencev, - na sistemsko urejanje organiziranosti in delovanja javnega sektorja, - na plačni sistem v javnem sektorju, - na javna naročila, - na volilno in referendumsko zakonodajo, - na sistemsko urejanje splošnega upravnega postopka in upravnih taks, - na upravno poslovanje, - na elektronsko poslovanje javne uprave, - na upravljanje z informacijsko komunikacijskimi sistemi, - na integriteto in preprečevanje korupcije v javnem sektorju, - na dostop do informacij javnega značaja, - na nevladne organizacije, - na kakovost javne uprave, - na boljšo zakonodajo ter odpravo administrativnih ovir, - na sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, - na spremljanje in skrb za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava tudi: - predloge zakonov, druge akte in problematiko s področja organizacije, pristojnosti, delovanja ter financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti, - predloge za spremembo območja občine oziroma za ustanovitev nove občine ter za spremembo imena in sedeža občine, - spremlja izvajanje Evropske listine o lokalni samoupravi in zakonodaje s področja organiziranja, pristojnosti, delovanja in financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti in - druge zadeve, povezane s področjem lokalne samouprave. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

129 min

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na javno varnost in policijo, - na upravne notranje zadeve in migracije, - na javno upravo in sistem javnih uslužbencev, - na sistemsko urejanje organiziranosti in delovanja javnega sektorja, - na plačni sistem v javnem sektorju, - na javna naročila, - na volilno in referendumsko zakonodajo, - na sistemsko urejanje splošnega upravnega postopka in upravnih taks, - na upravno poslovanje, - na elektronsko poslovanje javne uprave, - na upravljanje z informacijsko komunikacijskimi sistemi, - na integriteto in preprečevanje korupcije v javnem sektorju, - na dostop do informacij javnega značaja, - na nevladne organizacije, - na kakovost javne uprave, - na boljšo zakonodajo ter odpravo administrativnih ovir, - na sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, - na spremljanje in skrb za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava tudi: - predloge zakonov, druge akte in problematiko s področja organizacije, pristojnosti, delovanja ter financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti, - predloge za spremembo območja občine oziroma za ustanovitev nove občine ter za spremembo imena in sedeža občine, - spremlja izvajanje Evropske listine o lokalni samoupravi in zakonodaje s področja organiziranja, pristojnosti, delovanja in financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti in - druge zadeve, povezane s področjem lokalne samouprave. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

26. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, 1. del

26. 9. 2023

Dnevni red seje: 1. Ustavitev nezakonitih migracij in ukrepi za učinkovito zaščito meja Republike Slovenije

170 min

Dnevni red seje: 1. Ustavitev nezakonitih migracij in ukrepi za učinkovito zaščito meja Republike Slovenije

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

13. redna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

26. 9. 2023

Dnevni red seje: 1. Letno poročilo informacijskega pooblaščenca za leto 2022 2. Letno poročilo o delu policije za leto 2022 3. Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2019–2023 za leto 2022

161 min

Dnevni red seje: 1. Letno poročilo informacijskega pooblaščenca za leto 2022 2. Letno poročilo o delu policije za leto 2022 3. Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2019–2023 za leto 2022

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

12. redna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, 2. del

12. 9. 2023

Dnevni red seje: A1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ukrepov za okrepitev solidarnosti in zmogljivosti v Uniji za odkrivanje kibernetskovarnostnih groženj in incidentov ter pripravo in odzivanje nanje 1. Predstavitev aktivnosti Vlade glede urejanja položaja romske skupnosti v Republiki Sloveniji

81 min

Dnevni red seje: A1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ukrepov za okrepitev solidarnosti in zmogljivosti v Uniji za odkrivanje kibernetskovarnostnih groženj in incidentov ter pripravo in odzivanje nanje 1. Predstavitev aktivnosti Vlade glede urejanja položaja romske skupnosti v Republiki Sloveniji

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

12. redna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, 1. del

12. 9. 2023

Dnevni red seje: A1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ukrepov za okrepitev solidarnosti in zmogljivosti v Uniji za odkrivanje kibernetskovarnostnih groženj in incidentov ter pripravo in odzivanje nanje 1. Predstavitev aktivnosti Vlade glede urejanja položaja romske skupnosti v Republiki Sloveniji

206 min

Dnevni red seje: A1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ukrepov za okrepitev solidarnosti in zmogljivosti v Uniji za odkrivanje kibernetskovarnostnih groženj in incidentov ter pripravo in odzivanje nanje 1. Predstavitev aktivnosti Vlade glede urejanja položaja romske skupnosti v Republiki Sloveniji

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

25. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, prenos

17. 7. 2023

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na javno varnost in policijo, - na upravne notranje zadeve in migracije, - na javno upravo in sistem javnih uslužbencev, - na sistemsko urejanje organiziranosti in delovanja javnega sektorja, - na plačni sistem v javnem sektorju, - na javna naročila, - na volilno in referendumsko zakonodajo, - na sistemsko urejanje splošnega upravnega postopka in upravnih taks, - na upravno poslovanje, - na elektronsko poslovanje javne uprave, - na upravljanje z informacijsko komunikacijskimi sistemi, - na integriteto in preprečevanje korupcije v javnem sektorju, - na dostop do informacij javnega značaja, - na nevladne organizacije, - na kakovost javne uprave, - na boljšo zakonodajo ter odpravo administrativnih ovir, - na sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, - na spremljanje in skrb za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava tudi: - predloge zakonov, druge akte in problematiko s področja organizacije, pristojnosti, delovanja ter financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti, - predloge za spremembo območja občine oziroma za ustanovitev nove občine ter za spremembo imena in sedeža občine, - spremlja izvajanje Evropske listine o lokalni samoupravi in zakonodaje s področja organiziranja, pristojnosti, delovanja in financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti in - druge zadeve, povezane s področjem lokalne samouprave. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

8 min

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na javno varnost in policijo, - na upravne notranje zadeve in migracije, - na javno upravo in sistem javnih uslužbencev, - na sistemsko urejanje organiziranosti in delovanja javnega sektorja, - na plačni sistem v javnem sektorju, - na javna naročila, - na volilno in referendumsko zakonodajo, - na sistemsko urejanje splošnega upravnega postopka in upravnih taks, - na upravno poslovanje, - na elektronsko poslovanje javne uprave, - na upravljanje z informacijsko komunikacijskimi sistemi, - na integriteto in preprečevanje korupcije v javnem sektorju, - na dostop do informacij javnega značaja, - na nevladne organizacije, - na kakovost javne uprave, - na boljšo zakonodajo ter odpravo administrativnih ovir, - na sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, - na spremljanje in skrb za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava tudi: - predloge zakonov, druge akte in problematiko s področja organizacije, pristojnosti, delovanja ter financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti, - predloge za spremembo območja občine oziroma za ustanovitev nove občine ter za spremembo imena in sedeža občine, - spremlja izvajanje Evropske listine o lokalni samoupravi in zakonodaje s področja organiziranja, pristojnosti, delovanja in financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti in - druge zadeve, povezane s področjem lokalne samouprave. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

24. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, posnetek

4. 7. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah (ZPolS-G), skrajšani postopek

41 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah (ZPolS-G), skrajšani postopek

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

11. redna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

14. 6. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2H), skrajšani postopek 2. Poročilo o podaljšanju začasne zaščite 3. Poročilo o delu Državne revizijske komisije za leto 2022 4. Skupno poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja za leti 2021 in 2022

87 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2H), skrajšani postopek 2. Poročilo o podaljšanju začasne zaščite 3. Poročilo o delu Državne revizijske komisije za leto 2022 4. Skupno poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja za leti 2021 in 2022

RTV 365
Mobilna aplikacija
Prenesite iz Trgovine