Seje mandatno-volilne komisije

Predlogi

Ni najdenih zadetkov.


Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

RTV 365 Programi Oddaje Podkasti Moj 365 Menu
Domov
Raziskujte
Programi
Dokumentarci
Filmi in serije
Oddaje
Podkasti
Filmoteka
Zgodovina
Shranjeno
Naročnine
Več
Domov Raziskujte Programi Dokumentarci Filmi in serije Oddaje Podkasti
Plačljivo
Filmoteka
Moj 365
Zgodovina
Naročnine
Shranjeno

Seje mandatno-volilne komisije

Mandatno-volilna komisija na podlagi 36. člena Poslovnika Državnega zbora:
- opravlja zadeve v zvezi s potrditvijo mandatov poslancev,
- obravnava vprašanja v zvezi z imuniteto poslancev, sodnikov ustavnega sodišča, sodnikov ter varuha človekovih pravic in njegovih namestnikov,
- obvešča Državni zbor o primerih, ki imajo za posledico prenehanje poslančevega mandata,
- obravnava predloge zakonov in drugih aktov, ki urejajo položaj ter pravice poslancev in generalnega sekretarja,
- obravnava vprašanja iz pristojnosti Državnega zbora v zvezi z volitvami, imenovanji in razrešitvami, kadar to določa zakon, Poslovnik Državnega zbora ali drug akt Državnega zbora,
- predlaga Državnemu zboru v imenovanje ali izvolitev funkcionarje, če tako določa zakon, Poslovnik Državnega zbora ali drug akt Državnega zbora,
- daje soglasje k imenovanju funkcionarjev, če zakon tako določa,
- sprejema akte o plačah in drugih osebnih prejemkih in povračilih ter dopustih poslancev in generalnega sekretarja,
- opravlja druge naloge, ki jih določa zakon, Poslovnik Državnega zbora ali drug akt Državnega zbora.

Mandatno-volilna komisija na podlagi 20., 21. in tretjega ter četrtega odstavka 22. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) tudi:
- opravlja nadzor nad premoženjskim stanjem, sprejemanjem daril, nasprotjem interesov ter nezdružljivostjo funkcije s pridobitno dejavnostjo predsednika komisije za preprečevanje korupcije in obeh namestnikov predsednika komisije,
- obravnava letna poročila Komisije za preprečevanje korupcije,
- obravnava oceno trenutnega stanja na področju preprečevanja korupcije in preprečevanja ter odpravljanja nasprotja interesov,
- obravnava revizijska poročila in
- obravnava predloge za razrešitev predsednika komisije in obeh namestnikov predsednika komisije.

Mandatno-volilna komisija obravnava tudi druga vprašanja v skladu z zakonom, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.

Zadnje

Seje mandatno-volilne komisije

24. redna seja Mandatno-volilne komisije, prenos

13. 6. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog za imenovanje članov Nacionalnega sveta za kulturo 2. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Velenju 3. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Celju 3.a. Predlog za imenovanje na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije 3.b. Predlog sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju in oceni dejanskega stanja o primerih ukradenih otrok 4. Administrativne zadeve

21 min

Dnevni red seje: 1. Predlog za imenovanje članov Nacionalnega sveta za kulturo 2. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Velenju 3. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Celju 3.a. Predlog za imenovanje na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije 3.b. Predlog sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju in oceni dejanskega stanja o primerih ukradenih otrok 4. Administrativne zadeve

Seje mandatno-volilne komisije

24. nujna seja Mandatno-volilne komisije, prenos

22. 5. 2024

Dnevni red seje: 1. Sklep o pravici Branka Zlobka do opravljanja funkcije poslanca za preostanek mandatne dobe Državnega zbora

4 min

Dnevni red seje: 1. Sklep o pravici Branka Zlobka do opravljanja funkcije poslanca za preostanek mandatne dobe Državnega zbora

Seje mandatno-volilne komisije

23. redna seja Mandatno-volilne komisije,

16. 5. 2024

Dnevni red seje: A1. Kandidatna lista za izvolitev treh članov Sodnega sveta 1. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožnega sodnika na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani 2. Predloga za izvolitev v sodniški funkciji na sodniški mesti okrožnih sodnic na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani 2.a Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Kranju 2.b Predloga za izvolitev v sodniški funkciji na sodniški mesti okrožnih sodnic na Okrožnem sodišču v Mariboru, EPA 1507-IX 2.c Predlog sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju domnevnega finančnega izčrpavanja podjetja GEN-I, domnevno spornih praks v zvezi s podjetjem STAR SOLAR d.o.o., domnevnega nezakonitega financiranja politične stranke GIBANJE SVOBODA in domnevnega nezakonitega financiranja volilne kampanje GIBANJA SVOBODA za redne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije leta 2022 3. Administrativne zadeve

106 min

Dnevni red seje: A1. Kandidatna lista za izvolitev treh članov Sodnega sveta 1. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožnega sodnika na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani 2. Predloga za izvolitev v sodniški funkciji na sodniški mesti okrožnih sodnic na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani 2.a Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Kranju 2.b Predloga za izvolitev v sodniški funkciji na sodniški mesti okrožnih sodnic na Okrožnem sodišču v Mariboru, EPA 1507-IX 2.c Predlog sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju domnevnega finančnega izčrpavanja podjetja GEN-I, domnevno spornih praks v zvezi s podjetjem STAR SOLAR d.o.o., domnevnega nezakonitega financiranja politične stranke GIBANJE SVOBODA in domnevnega nezakonitega financiranja volilne kampanje GIBANJA SVOBODA za redne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije leta 2022 3. Administrativne zadeve

Seje mandatno-volilne komisije

22. redna seja Mandatno-volilne komisije, posnetek

18. 4. 2024

Mandatno-volilna komisija na podlagi 36. člena Poslovnika Državnega zbora: - opravlja zadeve v zvezi s potrditvijo mandatov poslancev, - obravnava vprašanja v zvezi z imuniteto poslancev, sodnikov ustavnega sodišča, sodnikov ter varuha človekovih pravic in njegovih namestnikov, - obvešča Državni zbor o primerih, ki imajo za posledico prenehanje poslančevega mandata, - obravnava predloge zakonov in drugih aktov, ki urejajo položaj ter pravice poslancev in generalnega sekretarja, - obravnava vprašanja iz pristojnosti Državnega zbora v zvezi z volitvami, imenovanji in razrešitvami, kadar to določa zakon, Poslovnik Državnega zbora ali drug akt Državnega zbora, - predlaga Državnemu zboru v imenovanje ali izvolitev funkcionarje, če tako določa zakon, Poslovnik Državnega zbora ali drug akt Državnega zbora, - daje soglasje k imenovanju funkcionarjev, če zakon tako določa, - sprejema akte o plačah in drugih osebnih prejemkih in povračilih ter dopustih poslancev in generalnega sekretarja, - opravlja druge naloge, ki jih določa zakon, Poslovnik Državnega zbora ali drug akt Državnega zbora. Mandatno-volilna komisija na podlagi 20., 21. in tretjega ter četrtega odstavka 22. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) tudi: - opravlja nadzor nad premoženjskim stanjem, sprejemanjem daril, nasprotjem interesov ter nezdružljivostjo funkcije s pridobitno dejavnostjo predsednika komisije za preprečevanje korupcije in obeh namestnikov predsednika komisije, - obravnava letna poročila Komisije za preprečevanje korupcije, - obravnava oceno trenutnega stanja na področju preprečevanja korupcije in preprečevanja ter odpravljanja nasprotja interesov, - obravnava revizijska poročila in - obravnava predloge za razrešitev predsednika komisije in obeh namestnikov predsednika komisije. Mandatno-volilna komisija obravnava tudi druga vprašanja v skladu z zakonom, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.

123 min

Mandatno-volilna komisija na podlagi 36. člena Poslovnika Državnega zbora: - opravlja zadeve v zvezi s potrditvijo mandatov poslancev, - obravnava vprašanja v zvezi z imuniteto poslancev, sodnikov ustavnega sodišča, sodnikov ter varuha človekovih pravic in njegovih namestnikov, - obvešča Državni zbor o primerih, ki imajo za posledico prenehanje poslančevega mandata, - obravnava predloge zakonov in drugih aktov, ki urejajo položaj ter pravice poslancev in generalnega sekretarja, - obravnava vprašanja iz pristojnosti Državnega zbora v zvezi z volitvami, imenovanji in razrešitvami, kadar to določa zakon, Poslovnik Državnega zbora ali drug akt Državnega zbora, - predlaga Državnemu zboru v imenovanje ali izvolitev funkcionarje, če tako določa zakon, Poslovnik Državnega zbora ali drug akt Državnega zbora, - daje soglasje k imenovanju funkcionarjev, če zakon tako določa, - sprejema akte o plačah in drugih osebnih prejemkih in povračilih ter dopustih poslancev in generalnega sekretarja, - opravlja druge naloge, ki jih določa zakon, Poslovnik Državnega zbora ali drug akt Državnega zbora. Mandatno-volilna komisija na podlagi 20., 21. in tretjega ter četrtega odstavka 22. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) tudi: - opravlja nadzor nad premoženjskim stanjem, sprejemanjem daril, nasprotjem interesov ter nezdružljivostjo funkcije s pridobitno dejavnostjo predsednika komisije za preprečevanje korupcije in obeh namestnikov predsednika komisije, - obravnava letna poročila Komisije za preprečevanje korupcije, - obravnava oceno trenutnega stanja na področju preprečevanja korupcije in preprečevanja ter odpravljanja nasprotja interesov, - obravnava revizijska poročila in - obravnava predloge za razrešitev predsednika komisije in obeh namestnikov predsednika komisije. Mandatno-volilna komisija obravnava tudi druga vprašanja v skladu z zakonom, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.

Seje mandatno-volilne komisije

20. redna seja Mandatno-volilne komisije

29. 2. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlogi za izvolitev v sodniške funkcije na sodniška mesta okrožnih sodnikov in okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani 2. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Mariboru 3. Predlog sklepa o imenovanju članice ali člana Statističnega sveta Republike Slovenije 3.a Predlog sklepa o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine 4. Nadzor po 21. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

19 min

Dnevni red seje: 1. Predlogi za izvolitev v sodniške funkcije na sodniška mesta okrožnih sodnikov in okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani 2. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Mariboru 3. Predlog sklepa o imenovanju članice ali člana Statističnega sveta Republike Slovenije 3.a Predlog sklepa o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine 4. Nadzor po 21. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

Seje mandatno-volilne komisije

23. nujna seja Mandatno-volilne komisije, posnetek

16. 2. 2024

Dnevni red seje: A1. Sklep o pravici Uroša Brežana do nadomeščanja poslanke, ki opravlja funkcijo v Vladi 1. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in drugih pristojnih državnih organov s področij davkov in preprečevanja pranja denarja ter nedopustnega političnega vplivanja na potek oziroma izid posameznih predkazenskih in postopkov finančnega nadzora ter odkrivanja in preprečevanja pranja denarja B2. Predlog sklepa o imenovanju članice kandidacijske komisije za izbiro primernih kandidatov za namestnico ali namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije

11 min

Dnevni red seje: A1. Sklep o pravici Uroša Brežana do nadomeščanja poslanke, ki opravlja funkcijo v Vladi 1. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in drugih pristojnih državnih organov s področij davkov in preprečevanja pranja denarja ter nedopustnega političnega vplivanja na potek oziroma izid posameznih predkazenskih in postopkov finančnega nadzora ter odkrivanja in preprečevanja pranja denarja B2. Predlog sklepa o imenovanju članice kandidacijske komisije za izbiro primernih kandidatov za namestnico ali namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije

Seje mandatno-volilne komisije

19. redna seja Mandatno-volilne komisije, posnetek

25. 1. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Celju 2. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto višje sodnice na Upravnem sodišču Republike Slovenije za zunanji oddelek v Mariboru 2.a. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in drugih pristojnih državnih organov s področij davkov in preprečevanja pranja denarja ter nedopustnega političnega vplivanja na potek oziroma izid posameznih predkazenskih in postopkov finančnega nadzora ter odkrivanja in preprečevanja pranja denarja 3. Določitev kandidacijskega postopka za imenovanje članice ali člana Statističnega sveta Republike Slovenije

25 min

Dnevni red seje: 1. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Celju 2. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto višje sodnice na Upravnem sodišču Republike Slovenije za zunanji oddelek v Mariboru 2.a. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in drugih pristojnih državnih organov s področij davkov in preprečevanja pranja denarja ter nedopustnega političnega vplivanja na potek oziroma izid posameznih predkazenskih in postopkov finančnega nadzora ter odkrivanja in preprečevanja pranja denarja 3. Določitev kandidacijskega postopka za imenovanje članice ali člana Statističnega sveta Republike Slovenije

Seje mandatno-volilne komisije

22. nujna seja Mandatno-volilne komisije

18. 12. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog za imenovanje podpredsednice Vrhovnega sodišča Republike Slovenije 2. Predlog za imenovanje članov Nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije 2.a. Predlogi za izvolitev v sodniške funkcije na sodniška mesta okrožnih sodnic in okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Ljubljani 3. Administrativne zadeve 4. Nadzor po 21. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

38 min

Dnevni red seje: 1. Predlog za imenovanje podpredsednice Vrhovnega sodišča Republike Slovenije 2. Predlog za imenovanje članov Nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije 2.a. Predlogi za izvolitev v sodniške funkcije na sodniška mesta okrožnih sodnic in okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Ljubljani 3. Administrativne zadeve 4. Nadzor po 21. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

Seje mandatno-volilne komisije

21. nujna seja Mandatno-volilne komisije, prenos

13. 12. 2023

Dnevni red seje: 1. Sklep o pravici Jerneja Žnidaršiča do nadomeščanja poslanca, ki opravlja funkcijo v Vladi 2. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine 3. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in drugih pristojnih državnih organov s področij davkov in preprečevanja pranja denarja ter nedopustnega političnega vplivanja na potek oziroma izid posameznih predkazenskih in postopkov finančnega nadzora ter odkrivanja in preprečevanja pranja denarja

9 min

Dnevni red seje: 1. Sklep o pravici Jerneja Žnidaršiča do nadomeščanja poslanca, ki opravlja funkcijo v Vladi 2. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine 3. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in drugih pristojnih državnih organov s področij davkov in preprečevanja pranja denarja ter nedopustnega političnega vplivanja na potek oziroma izid posameznih predkazenskih in postopkov finančnega nadzora ter odkrivanja in preprečevanja pranja denarja

Seje mandatno-volilne komisije

17. redna seja Mandatno-volilne komisije, prenos

16. 11. 2023

Dnevni red seje: 1. Kandidatna lista za izvolitev članov Državnotožilskega sveta 2. Predlog za imenovanje na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije 3. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Delovnem sodišču v Celju 3.a. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah 3.b. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Žalcu 4. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju člana Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji 4.a. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine 4.b. Predlog sklepa o imenovanju članice Slovenske nacionalne komisije za Unesco 5. Ugotovitev prenehanja mandata sodnice porotnice Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje v socialnih sporih 6. Administrativne zadeve

55 min

Dnevni red seje: 1. Kandidatna lista za izvolitev članov Državnotožilskega sveta 2. Predlog za imenovanje na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije 3. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Delovnem sodišču v Celju 3.a. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah 3.b. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Žalcu 4. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju člana Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji 4.a. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine 4.b. Predlog sklepa o imenovanju članice Slovenske nacionalne komisije za Unesco 5. Ugotovitev prenehanja mandata sodnice porotnice Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje v socialnih sporih 6. Administrativne zadeve

Seje mandatno-volilne komisije

16. redna seja Mandatno-volilne komisije, posnetek

12. 10. 2023

Dnevni red seje: A1. Predlog za izvolitev članice Stalnega arbitražnega sodišča v Haagu 1. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani 2. Predloga za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto višjega sodnika in višje sodnice na Upravnem sodišču Republike Slovenije 3. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Celju 4. Revizijsko poročilo notranje revizije poslovanja Komisije za preprečevanje korupcije v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2022 5. Ugotovitev prenehanja mandata sodnika porotnika Delovnega sodišča v Kopru 6. Ugotovitev prenehanja mandata sodnice porotnice Delovnega sodišča v Kopru

59 min

Dnevni red seje: A1. Predlog za izvolitev članice Stalnega arbitražnega sodišča v Haagu 1. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani 2. Predloga za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto višjega sodnika in višje sodnice na Upravnem sodišču Republike Slovenije 3. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Celju 4. Revizijsko poročilo notranje revizije poslovanja Komisije za preprečevanje korupcije v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2022 5. Ugotovitev prenehanja mandata sodnika porotnika Delovnega sodišča v Kopru 6. Ugotovitev prenehanja mandata sodnice porotnice Delovnega sodišča v Kopru

Seje mandatno-volilne komisije

20. nujna seja Mandatno-volilne komisije

3. 10. 2023

Dnevni red seje: 1. Administrativne zadeve

2 min

Dnevni red seje: 1. Administrativne zadeve

Seje mandatno-volilne komisije

19. nujna seja Mandatno-volilne komisije,

20. 9. 2023

Dnevni red seje: 1. Sklepa o pravici Jurija Lepa in Dejana Süča do opravljanja funkcije poslanca za preostanek mandatne dobe Državnega zbora

4 min

Dnevni red seje: 1. Sklepa o pravici Jurija Lepa in Dejana Süča do opravljanja funkcije poslanca za preostanek mandatne dobe Državnega zbora

Seje mandatno-volilne komisije

15. redna seja Mandatno-volilne komisije, posnetek

14. 9. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Kočevju 2. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto višje sodnice na Višjem sodišču v Mariboru 3. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Kranju 4. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Lenartu

133 min

Dnevni red seje: 1. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Kočevju 2. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto višje sodnice na Višjem sodišču v Mariboru 3. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Kranju 4. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Lenartu

Seje mandatno-volilne komisije

18. nujna seja Mandatno-volilne komisije

31. 8. 2023

Dnevni red seje: 1. Sklep o pravici nadomeščanja poslanca, ki opravlja funkcijo v Vladi

5 min

Dnevni red seje: 1. Sklep o pravici nadomeščanja poslanca, ki opravlja funkcijo v Vladi

Seje mandatno-volilne komisije

17. nujna seja Mandatno-volilne komisije, prenos

14. 7. 2023

Mandatno-volilna komisija na podlagi 36. člena Poslovnika Državnega zbora: - opravlja zadeve v zvezi s potrditvijo mandatov poslancev, - obravnava vprašanja v zvezi z imuniteto poslancev, sodnikov ustavnega sodišča, sodnikov ter varuha človekovih pravic in njegovih namestnikov, - obvešča Državni zbor o primerih, ki imajo za posledico prenehanje poslančevega mandata, - obravnava predloge zakonov in drugih aktov, ki urejajo položaj ter pravice poslancev in generalnega sekretarja, - obravnava vprašanja iz pristojnosti Državnega zbora v zvezi z volitvami, imenovanji in razrešitvami, kadar to določa zakon, Poslovnik Državnega zbora ali drug akt Državnega zbora, - predlaga Državnemu zboru v imenovanje ali izvolitev funkcionarje, če tako določa zakon, Poslovnik Državnega zbora ali drug akt Državnega zbora, - daje soglasje k imenovanju funkcionarjev, če zakon tako določa, - sprejema akte o plačah in drugih osebnih prejemkih in povračilih ter dopustih poslancev in generalnega sekretarja, - opravlja druge naloge, ki jih določa zakon, Poslovnik Državnega zbora ali drug akt Državnega zbora. Mandatno-volilna komisija na podlagi 20., 21. in tretjega ter četrtega odstavka 22. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) tudi: - opravlja nadzor nad premoženjskim stanjem, sprejemanjem daril, nasprotjem interesov ter nezdružljivostjo funkcije s pridobitno dejavnostjo predsednika komisije za preprečevanje korupcije in obeh namestnikov predsednika komisije, - obravnava letna poročila Komisije za preprečevanje korupcije, - obravnava oceno trenutnega stanja na področju preprečevanja korupcije in preprečevanja ter odpravljanja nasprotja interesov, - obravnava revizijska poročila in - obravnava predloge za razrešitev predsednika komisije in obeh namestnikov predsednika komisije. Mandatno-volilna komisija obravnava tudi druga vprašanja v skladu z zakonom, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.

21 min

Mandatno-volilna komisija na podlagi 36. člena Poslovnika Državnega zbora: - opravlja zadeve v zvezi s potrditvijo mandatov poslancev, - obravnava vprašanja v zvezi z imuniteto poslancev, sodnikov ustavnega sodišča, sodnikov ter varuha človekovih pravic in njegovih namestnikov, - obvešča Državni zbor o primerih, ki imajo za posledico prenehanje poslančevega mandata, - obravnava predloge zakonov in drugih aktov, ki urejajo položaj ter pravice poslancev in generalnega sekretarja, - obravnava vprašanja iz pristojnosti Državnega zbora v zvezi z volitvami, imenovanji in razrešitvami, kadar to določa zakon, Poslovnik Državnega zbora ali drug akt Državnega zbora, - predlaga Državnemu zboru v imenovanje ali izvolitev funkcionarje, če tako določa zakon, Poslovnik Državnega zbora ali drug akt Državnega zbora, - daje soglasje k imenovanju funkcionarjev, če zakon tako določa, - sprejema akte o plačah in drugih osebnih prejemkih in povračilih ter dopustih poslancev in generalnega sekretarja, - opravlja druge naloge, ki jih določa zakon, Poslovnik Državnega zbora ali drug akt Državnega zbora. Mandatno-volilna komisija na podlagi 20., 21. in tretjega ter četrtega odstavka 22. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) tudi: - opravlja nadzor nad premoženjskim stanjem, sprejemanjem daril, nasprotjem interesov ter nezdružljivostjo funkcije s pridobitno dejavnostjo predsednika komisije za preprečevanje korupcije in obeh namestnikov predsednika komisije, - obravnava letna poročila Komisije za preprečevanje korupcije, - obravnava oceno trenutnega stanja na področju preprečevanja korupcije in preprečevanja ter odpravljanja nasprotja interesov, - obravnava revizijska poročila in - obravnava predloge za razrešitev predsednika komisije in obeh namestnikov predsednika komisije. Mandatno-volilna komisija obravnava tudi druga vprašanja v skladu z zakonom, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.

Seje mandatno-volilne komisije

16. nujna seja Mandatno-volilne komisije, prenos

22. 6. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog za imenovanje članice strokovnega sveta Agencije za zavarovalni nadzor 1.a Predlog za imenovanje članov sveta Agencije za energijo 2. Administrativne zadeve

34 min

Dnevni red seje: 1. Predlog za imenovanje članice strokovnega sveta Agencije za zavarovalni nadzor 1.a Predlog za imenovanje članov sveta Agencije za energijo 2. Administrativne zadeve

Seje mandatno-volilne komisije

15. nujna seja Mandatno-volilne komisije, prenos

18. 5. 2023

Dnevni red seje: 1. Predloga za izvolitvi v sodniški funkciji na sodniški mesti okrožnega sodnika in okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Novi Gorici

15 min

Dnevni red seje: 1. Predloga za izvolitvi v sodniški funkciji na sodniški mesti okrožnega sodnika in okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Novi Gorici

Seje mandatno-volilne komisije

14. nujna seja Mandatno-volilne komisije, posnetek

10. 5. 2023

Dnevni red seje: 1. Seznanitev s sodbama Višjega delovnega in socialnega sodišča v zvezi z nezakonitostjo sklepa Programskega sveta RTV Slovenija o imenovanju generalnega direktorja RTV Slovenija in v zvezi z nezakonito razrešitvijo direktorice Televizije Slovenija

100 min

Dnevni red seje: 1. Seznanitev s sodbama Višjega delovnega in socialnega sodišča v zvezi z nezakonitostjo sklepa Programskega sveta RTV Slovenija o imenovanju generalnega direktorja RTV Slovenija in v zvezi z nezakonito razrešitvijo direktorice Televizije Slovenija

Seje mandatno-volilne komisije

Nadaljevanje 13. nujne seje Mandatno-volilne komisije

13. 4. 2023

Dnevni red seje: 1. Administrativne zadeve

1 min

Dnevni red seje: 1. Administrativne zadeve

Skupne seje delovnih teles Državnega zbora

10. redna seja Mandatno-volilne komisije in 13. redna seja Odbora za pravosodje, 1. del

13. 4. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog za imenovanje generalnega državnega tožilca 1.a Predlog za razrešitev in imenovanje člana sveta Agencije za energijo 1.b Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Novem mestu 1.c Predlog sklepa o imenovanju člana Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji 2. Nadzor po 21. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

195 min

Dnevni red seje: 1. Predlog za imenovanje generalnega državnega tožilca 1.a Predlog za razrešitev in imenovanje člana sveta Agencije za energijo 1.b Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Novem mestu 1.c Predlog sklepa o imenovanju člana Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji 2. Nadzor po 21. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

Seje mandatno-volilne komisije

9. redna seja Mandatno-volilne komisije, prenos

4. 4. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog odloka o spremembah Odloka o notranji organizaciji, delovnih mestih in nazivih v službah državnega zbora (OdNODMN-D)

7 min

Dnevni red seje: 1. Predlog odloka o spremembah Odloka o notranji organizaciji, delovnih mestih in nazivih v službah državnega zbora (OdNODMN-D)

Seje mandatno-volilne komisije

13. nujna seja Mandatno-volilne komisije,

29. 3. 2023

Dnevni red seje: 1. Administrativne zadeve

14 min

Dnevni red seje: 1. Administrativne zadeve

Seje mandatno-volilne komisije

12. nujna seja Mandatno-volilne komisije, prenos

23. 3. 2023

Dnevni red seje: 1. Administrativne zadeve

3 min

Dnevni red seje: 1. Administrativne zadeve

Seje mandatno-volilne komisije

8. redna seja Mandatno-volilne komisije

16. 3. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog za imenovanje članov Sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence 2. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniški mesti okrožnih sodnikov na Okrožnem sodišču v Mariboru 2.a Predlog sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in drugih pristojnih državnih organov s področij davkov in preprečevanja pranja denarja ter nedopustnega političnega vplivanja na potek oziroma izid posameznih predkazenskih in postopkov finančnega nadzora ter odkrivanja in preprečevanja pranja denarja 3. Administrativne zadeve

88 min

Dnevni red seje: 1. Predlog za imenovanje članov Sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence 2. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniški mesti okrožnih sodnikov na Okrožnem sodišču v Mariboru 2.a Predlog sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in drugih pristojnih državnih organov s področij davkov in preprečevanja pranja denarja ter nedopustnega političnega vplivanja na potek oziroma izid posameznih predkazenskih in postopkov finančnega nadzora ter odkrivanja in preprečevanja pranja denarja 3. Administrativne zadeve

Seje mandatno-volilne komisije

7. redna seja Mandatno-volilne komisije, prenos

19. 1. 2023

Mandatno-volilna komisija na podlagi 36. člena Poslovnika Državnega zbora: - opravlja zadeve v zvezi s potrditvijo mandatov poslancev, - obravnava vprašanja v zvezi z imuniteto poslancev, sodnikov ustavnega sodišča, sodnikov ter varuha človekovih pravic in njegovih namestnikov, - obvešča Državni zbor o primerih, ki imajo za posledico prenehanje poslančevega mandata, - obravnava predloge zakonov in drugih aktov, ki urejajo položaj ter pravice poslancev in generalnega sekretarja, - obravnava vprašanja iz pristojnosti Državnega zbora v zvezi z volitvami, imenovanji in razrešitvami, kadar to določa zakon, Poslovnik Državnega zbora ali drug akt Državnega zbora, - predlaga Državnemu zboru v imenovanje ali izvolitev funkcionarje, če tako določa zakon, Poslovnik Državnega zbora ali drug akt Državnega zbora, - daje soglasje k imenovanju funkcionarjev, če zakon tako določa, - sprejema akte o plačah in drugih osebnih prejemkih in povračilih ter dopustih poslancev in generalnega sekretarja, - opravlja druge naloge, ki jih določa zakon, Poslovnik Državnega zbora ali drug akt Državnega zbora. Mandatno-volilna komisija na podlagi 20., 21. in tretjega ter četrtega odstavka 22. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) tudi: - opravlja nadzor nad premoženjskim stanjem, sprejemanjem daril, nasprotjem interesov ter nezdružljivostjo funkcije s pridobitno dejavnostjo predsednika komisije za preprečevanje korupcije in obeh namestnikov predsednika komisije, - obravnava letna poročila Komisije za preprečevanje korupcije, - obravnava oceno trenutnega stanja na področju preprečevanja korupcije in preprečevanja ter odpravljanja nasprotja interesov, - obravnava revizijska poročila in - obravnava predloge za razrešitev predsednika komisije in obeh namestnikov predsednika komisije. Mandatno-volilna komisija obravnava tudi druga vprašanja v skladu z zakonom, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.

138 min

Mandatno-volilna komisija na podlagi 36. člena Poslovnika Državnega zbora: - opravlja zadeve v zvezi s potrditvijo mandatov poslancev, - obravnava vprašanja v zvezi z imuniteto poslancev, sodnikov ustavnega sodišča, sodnikov ter varuha človekovih pravic in njegovih namestnikov, - obvešča Državni zbor o primerih, ki imajo za posledico prenehanje poslančevega mandata, - obravnava predloge zakonov in drugih aktov, ki urejajo položaj ter pravice poslancev in generalnega sekretarja, - obravnava vprašanja iz pristojnosti Državnega zbora v zvezi z volitvami, imenovanji in razrešitvami, kadar to določa zakon, Poslovnik Državnega zbora ali drug akt Državnega zbora, - predlaga Državnemu zboru v imenovanje ali izvolitev funkcionarje, če tako določa zakon, Poslovnik Državnega zbora ali drug akt Državnega zbora, - daje soglasje k imenovanju funkcionarjev, če zakon tako določa, - sprejema akte o plačah in drugih osebnih prejemkih in povračilih ter dopustih poslancev in generalnega sekretarja, - opravlja druge naloge, ki jih določa zakon, Poslovnik Državnega zbora ali drug akt Državnega zbora. Mandatno-volilna komisija na podlagi 20., 21. in tretjega ter četrtega odstavka 22. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) tudi: - opravlja nadzor nad premoženjskim stanjem, sprejemanjem daril, nasprotjem interesov ter nezdružljivostjo funkcije s pridobitno dejavnostjo predsednika komisije za preprečevanje korupcije in obeh namestnikov predsednika komisije, - obravnava letna poročila Komisije za preprečevanje korupcije, - obravnava oceno trenutnega stanja na področju preprečevanja korupcije in preprečevanja ter odpravljanja nasprotja interesov, - obravnava revizijska poročila in - obravnava predloge za razrešitev predsednika komisije in obeh namestnikov predsednika komisije. Mandatno-volilna komisija obravnava tudi druga vprašanja v skladu z zakonom, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.

Seje mandatno-volilne komisije

11. nujna seja Mandatno-volilne komisije, prenos

9. 1. 2023

Dnevni red seje: 1. Sklep o pravici opravljanja funkcije poslanca za preostanek mandatne dobe Državnega zbora

5 min

Dnevni red seje: 1. Sklep o pravici opravljanja funkcije poslanca za preostanek mandatne dobe Državnega zbora

Seje mandatno-volilne komisije

10. nujna seja Mandatno-volilne komisije, posnetek

23. 12. 2022

Dnevni red seje: 1. Sklep občinskega sveta občine Lendava o potrditvi mandata Janeza Magyarja za župana občine Lendava

3 min

Dnevni red seje: 1. Sklep občinskega sveta občine Lendava o potrditvi mandata Janeza Magyarja za župana občine Lendava

Seje mandatno-volilne komisije

6. redna seja Mandatno-volilne komisije

8. 12. 2022

Mandatno-volilna komisija na podlagi 36. člena Poslovnika Državnega zbora: - opravlja zadeve v zvezi s potrditvijo mandatov poslancev, - obravnava vprašanja v zvezi z imuniteto poslancev, sodnikov ustavnega sodišča, sodnikov ter varuha človekovih pravic in njegovih namestnikov, - obvešča Državni zbor o primerih, ki imajo za posledico prenehanje poslančevega mandata, - obravnava predloge zakonov in drugih aktov, ki urejajo položaj ter pravice poslancev in generalnega sekretarja, - obravnava vprašanja iz pristojnosti Državnega zbora v zvezi z volitvami, imenovanji in razrešitvami, kadar to določa zakon, Poslovnik Državnega zbora ali drug akt Državnega zbora, - predlaga Državnemu zboru v imenovanje ali izvolitev funkcionarje, če tako določa zakon, Poslovnik Državnega zbora ali drug akt Državnega zbora, - daje soglasje k imenovanju funkcionarjev, če zakon tako določa, - sprejema akte o plačah in drugih osebnih prejemkih in povračilih ter dopustih poslancev in generalnega sekretarja, - opravlja druge naloge, ki jih določa zakon, Poslovnik Državnega zbora ali drug akt Državnega zbora. Mandatno-volilna komisija na podlagi 20., 21. in tretjega ter četrtega odstavka 22. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) tudi: - opravlja nadzor nad premoženjskim stanjem, sprejemanjem daril, nasprotjem interesov ter nezdružljivostjo funkcije s pridobitno dejavnostjo predsednika komisije za preprečevanje korupcije in obeh namestnikov predsednika komisije, - obravnava letna poročila Komisije za preprečevanje korupcije, - obravnava oceno trenutnega stanja na področju preprečevanja korupcije in preprečevanja ter odpravljanja nasprotja interesov, - obravnava revizijska poročila in - obravnava predloge za razrešitev predsednika komisije in obeh namestnikov predsednika komisije. Mandatno-volilna komisija obravnava tudi druga vprašanja v skladu z zakonom, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.

115 min

Mandatno-volilna komisija na podlagi 36. člena Poslovnika Državnega zbora: - opravlja zadeve v zvezi s potrditvijo mandatov poslancev, - obravnava vprašanja v zvezi z imuniteto poslancev, sodnikov ustavnega sodišča, sodnikov ter varuha človekovih pravic in njegovih namestnikov, - obvešča Državni zbor o primerih, ki imajo za posledico prenehanje poslančevega mandata, - obravnava predloge zakonov in drugih aktov, ki urejajo položaj ter pravice poslancev in generalnega sekretarja, - obravnava vprašanja iz pristojnosti Državnega zbora v zvezi z volitvami, imenovanji in razrešitvami, kadar to določa zakon, Poslovnik Državnega zbora ali drug akt Državnega zbora, - predlaga Državnemu zboru v imenovanje ali izvolitev funkcionarje, če tako določa zakon, Poslovnik Državnega zbora ali drug akt Državnega zbora, - daje soglasje k imenovanju funkcionarjev, če zakon tako določa, - sprejema akte o plačah in drugih osebnih prejemkih in povračilih ter dopustih poslancev in generalnega sekretarja, - opravlja druge naloge, ki jih določa zakon, Poslovnik Državnega zbora ali drug akt Državnega zbora. Mandatno-volilna komisija na podlagi 20., 21. in tretjega ter četrtega odstavka 22. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) tudi: - opravlja nadzor nad premoženjskim stanjem, sprejemanjem daril, nasprotjem interesov ter nezdružljivostjo funkcije s pridobitno dejavnostjo predsednika komisije za preprečevanje korupcije in obeh namestnikov predsednika komisije, - obravnava letna poročila Komisije za preprečevanje korupcije, - obravnava oceno trenutnega stanja na področju preprečevanja korupcije in preprečevanja ter odpravljanja nasprotja interesov, - obravnava revizijska poročila in - obravnava predloge za razrešitev predsednika komisije in obeh namestnikov predsednika komisije. Mandatno-volilna komisija obravnava tudi druga vprašanja v skladu z zakonom, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.

Seje mandatno-volilne komisije

9. nujna seja Mandatno-volilne komisije,

17. 11. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog za izvolitev kandidatke za sodnico na Mednarodnem kazenskem sodišču v Haagu 1.a Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani 1.b Predlog za imenovanje članov nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d. d. 2. Ugotovitev prenehanja mandata sodnika porotnika Delovnega sodišča v Mariboru

83 min

Dnevni red seje: 1. Predlog za izvolitev kandidatke za sodnico na Mednarodnem kazenskem sodišču v Haagu 1.a Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani 1.b Predlog za imenovanje članov nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d. d. 2. Ugotovitev prenehanja mandata sodnika porotnika Delovnega sodišča v Mariboru

Seje mandatno-volilne komisije

8. nujna seja Mandatno-volilne komisije

10. 11. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine

5 min

Dnevni red seje: 1. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine

Seje mandatno-volilne komisije

5. redna seja Mandatno-volilne komisije

20. 10. 2022

Dnevni red seje: A1. Predlog za izvolitev sodnice Ustavnega sodišča Republike Slovenije B1. Predlog za imenovanje člana Sveta Banke Slovenije – viceguvernerja C1. Predlog za izvolitev kandidata za sodnika na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu 1. Predlog za imenovanje na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije 2. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Škofji Loki 3. Predlog sklepa o imenovanju dveh članov Državne revizijske komisije 4. Predlog sklepa o razrešitvi članice in imenovanju dveh članov Statističnega sveta Republike Slovenije 4.a Predlog sklepa o imenovanju člana Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije 5. Administrativne zadeve

167 min

Dnevni red seje: A1. Predlog za izvolitev sodnice Ustavnega sodišča Republike Slovenije B1. Predlog za imenovanje člana Sveta Banke Slovenije – viceguvernerja C1. Predlog za izvolitev kandidata za sodnika na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu 1. Predlog za imenovanje na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije 2. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Škofji Loki 3. Predlog sklepa o imenovanju dveh članov Državne revizijske komisije 4. Predlog sklepa o razrešitvi članice in imenovanju dveh članov Statističnega sveta Republike Slovenije 4.a Predlog sklepa o imenovanju člana Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije 5. Administrativne zadeve

Seje mandatno-volilne komisije

4. redna seja Mandatno-volilne komisije, posnetek

22. 9. 2022

Dnevni red seje: 1. Predloga za izvolitev v sodniški funkciji na sodniški mesti okrajnih sodnikov na Okrajnem sodišču v Mariboru 2. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto višje sodnice na Upravnem sodišču Republike Slovenije 3. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto višje sodnice na Upravnem sodišču Republike Slovenije 4. Predloga za izvolitev v sodniški funkciji na sodniški mesti okrajnih sodnic na Okrajnem sodišču v Kranju 5. Predlog sklepa o razrešitvi predsednice nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško 6. Predlog sklepa o razrešitvi člana Sveta za elektronske komunikacije 7. Pregled prijav na Javni razpis za zbiranje kandidatur za dva člana Državne revizijske komisije, ki se imenujeta izmed kandidatov z ustrezno izobrazbo pravne smeri 8. Določitev kandidacijskega postopka za imenovanje dveh članov Statističnega sveta Republike Slovenije 9. Administrativne zadeve

38 min

Dnevni red seje: 1. Predloga za izvolitev v sodniški funkciji na sodniški mesti okrajnih sodnikov na Okrajnem sodišču v Mariboru 2. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto višje sodnice na Upravnem sodišču Republike Slovenije 3. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto višje sodnice na Upravnem sodišču Republike Slovenije 4. Predloga za izvolitev v sodniški funkciji na sodniški mesti okrajnih sodnic na Okrajnem sodišču v Kranju 5. Predlog sklepa o razrešitvi predsednice nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško 6. Predlog sklepa o razrešitvi člana Sveta za elektronske komunikacije 7. Pregled prijav na Javni razpis za zbiranje kandidatur za dva člana Državne revizijske komisije, ki se imenujeta izmed kandidatov z ustrezno izobrazbo pravne smeri 8. Določitev kandidacijskega postopka za imenovanje dveh članov Statističnega sveta Republike Slovenije 9. Administrativne zadeve

Seje mandatno-volilne komisije

3. redna seja Mandatno-volilne komisije, posnetek

14. 9. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembi Zakona o poslancih (ZPos-G), druga obravnava 2. Pregled prijav na Javni razpis za zbiranje kandidatur za dva člana Državne revizijske komisije, ki se imenujeta izmed kandidatov z ustrezno izobrazbo pravne smeri

54 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembi Zakona o poslancih (ZPos-G), druga obravnava 2. Pregled prijav na Javni razpis za zbiranje kandidatur za dva člana Državne revizijske komisije, ki se imenujeta izmed kandidatov z ustrezno izobrazbo pravne smeri

Seje mandatno-volilne komisije

7. nujna seja Mandatno-volilne komisije

7. 7. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog sklepa o imenovanju člana Programskega sveta RTV Slovenija - na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija za preostanek štiriletne mandatne dobe članov imenovanih 28. 4. 2020 2. Predlog sklepa o imenovanju člana Programskega sveta RTV Slovenija - na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija za preostanek štiriletne mandatne dobe članov imenovanih 27. 12. 2021 3. Predlog sklepa o imenovanju člana Upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško 3.a Predlog Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine 4. Določitev kandidacijskega postopka za imenovanje članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji 5. Administrativne zadeve

34 min

Dnevni red seje: 1. Predlog sklepa o imenovanju člana Programskega sveta RTV Slovenija - na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija za preostanek štiriletne mandatne dobe članov imenovanih 28. 4. 2020 2. Predlog sklepa o imenovanju člana Programskega sveta RTV Slovenija - na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija za preostanek štiriletne mandatne dobe članov imenovanih 27. 12. 2021 3. Predlog sklepa o imenovanju člana Upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško 3.a Predlog Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine 4. Določitev kandidacijskega postopka za imenovanje članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji 5. Administrativne zadeve

Seje mandatno-volilne komisije

6. nujna seja Mandatno-volilne komisije

22. 6. 2022

Dnevni red seje: 1. Dodelitev službenih stanovanj stanovanjskega sklada Državnega zbora v najem 2. Predlog za razrešitev predsednice in imenovanje predsednika sveta Agencije za energijo 3. Predlog za imenovanje članov Sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence 4. Predlog za odpoklic članov Nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d. d.

48 min

Dnevni red seje: 1. Dodelitev službenih stanovanj stanovanjskega sklada Državnega zbora v najem 2. Predlog za razrešitev predsednice in imenovanje predsednika sveta Agencije za energijo 3. Predlog za imenovanje članov Sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence 4. Predlog za odpoklic članov Nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d. d.

Seje mandatno-volilne komisije

4. nujna seja Mandatno-volilne komisije

22. 6. 2022

Dnevni red seje: 1. Dodelitev službenih stanovanj stanovanjskega sklada Državnega zbora v najem 2. Predlog za razrešitev predsednice in imenovanje predsednika sveta Agencije za energijo 3. Predlog za imenovanje članov Sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence 4. Predlog za odpoklic članov Nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d. d.

133 min

Dnevni red seje: 1. Dodelitev službenih stanovanj stanovanjskega sklada Državnega zbora v najem 2. Predlog za razrešitev predsednice in imenovanje predsednika sveta Agencije za energijo 3. Predlog za imenovanje članov Sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence 4. Predlog za odpoklic članov Nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d. d.

Seje mandatno-volilne komisije

5. nujna seja Mandatno-volilne komisije

21. 6. 2022

Dnevni red seje: 1. Sklep o pravici prevzema mandata poslanca Državnega zbora namesto poslanke, ki ji je prenehal mandat 2. Administrativne zadeve

26 min

Dnevni red seje: 1. Sklep o pravici prevzema mandata poslanca Državnega zbora namesto poslanke, ki ji je prenehal mandat 2. Administrativne zadeve

Seje mandatno-volilne komisije

3. nujna seja Mandatno-volilne komisije

9. 6. 2022

Dnevni red seje: 1. Sklep o pravici nadomeščanja poslanke Državnega zbora 2. Sklep o pravici nadomeščanja poslanca Državnega zbora 3. Sklep o pravici nadomeščanja poslanca Državnega zbora 4. Sklep o pravici nadomeščanja poslanca Državnega zbora 5. Obvestilo o imenovanju Barbare Kolenko Helbl za generalno sekretarko Vlade 6. Administrativne zadeve

19 min

Dnevni red seje: 1. Sklep o pravici nadomeščanja poslanke Državnega zbora 2. Sklep o pravici nadomeščanja poslanca Državnega zbora 3. Sklep o pravici nadomeščanja poslanca Državnega zbora 4. Sklep o pravici nadomeščanja poslanca Državnega zbora 5. Obvestilo o imenovanju Barbare Kolenko Helbl za generalno sekretarko Vlade 6. Administrativne zadeve

Seje mandatno-volilne komisije

2. redna seja Mandatno-volilne komisije

2. 6. 2022

Dnevni red seje: A1. Predlog za razrešitev sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije 1. Predloga za izvolitev v sodniški funkciji na sodniški mesti okrožnih sodnic na Okrožnem sodišču v Kranju 2. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Sežani 3. Predloga za izvolitev v sodniški funkciji na sodniški mesti okrožnih sodnic na Okrožnem sodišču v Ljubljani 4. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Celju 5. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Kopru 6. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Velenju 7. Predlog sklepa o razrešitvi člana Upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško 8. Predlog sklepa o ugotovitvi prenehanja mandata članici Programskega sveta RTV Slovenija 9. Predlog sklepa o ugotovitvi prenehanja mandata članu Programskega sveta RTV Slovenija 10. Določitev kandidacijskega postopka za imenovanje dveh članov Državne revizijske komisije 11. Administrativne zadeve

59 min

Dnevni red seje: A1. Predlog za razrešitev sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije 1. Predloga za izvolitev v sodniški funkciji na sodniški mesti okrožnih sodnic na Okrožnem sodišču v Kranju 2. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Sežani 3. Predloga za izvolitev v sodniški funkciji na sodniški mesti okrožnih sodnic na Okrožnem sodišču v Ljubljani 4. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Celju 5. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Kopru 6. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Velenju 7. Predlog sklepa o razrešitvi člana Upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško 8. Predlog sklepa o ugotovitvi prenehanja mandata članici Programskega sveta RTV Slovenija 9. Predlog sklepa o ugotovitvi prenehanja mandata članu Programskega sveta RTV Slovenija 10. Določitev kandidacijskega postopka za imenovanje dveh članov Državne revizijske komisije 11. Administrativne zadeve

Seje mandatno-volilne komisije

2. nujna seja Mandatno-volilne komisije

1. 6. 2022

Dnevni red seje: 1. Sklep o pravici nadomeščanja poslanca Državnega zbora

8 min

Dnevni red seje: 1. Sklep o pravici nadomeščanja poslanca Državnega zbora

Seje mandatno-volilne komisije

1. nujna seja Mandatno-volilne komisije, prenos

18. 5. 2022

Dnevni red seje: 1. Sklep o pravici prevzema mandata poslanca v Evropskem parlamentu 2. Predlog Razpisa za oddajo službenih stanovanj Državnega zbora v najem

11 min

Dnevni red seje: 1. Sklep o pravici prevzema mandata poslanca v Evropskem parlamentu 2. Predlog Razpisa za oddajo službenih stanovanj Državnega zbora v najem

Seje mandatno-volilne komisije

1. redna seja Mandatno-volilne komisije

13. 5. 2022

Dnevni red seje:

59 min

Dnevni red seje:

Seje mandatno-volilne komisije

40. redna seja Mandatno-volilne komisije

10. 3. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog za imenovanje na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije 2. Predlog za imenovanje na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije 3. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Novem mestu 4. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Črnomlju 4.a Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču na Jesenicah 4.b Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Trbovljah 5. Predlog sklepa o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji 6. Predlog sklepa o imenovanju članov Sveta za radiodifuzijo

64 min

Dnevni red seje: 1. Predlog za imenovanje na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije 2. Predlog za imenovanje na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije 3. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Novem mestu 4. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Črnomlju 4.a Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču na Jesenicah 4.b Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Trbovljah 5. Predlog sklepa o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji 6. Predlog sklepa o imenovanju članov Sveta za radiodifuzijo

Seje mandatno-volilne komisije

39. redna seja Mandatno-volilne komisije

27. 1. 2022

Dnevni red seje: A1. Predlog za imenovanje člana Sveta Banke Slovenije - viceguvernerja 1. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu 2. Predloga za izvolitev v sodniški funkciji na sodniški mesti okrajnih sodnic na Okrajnem sodišču v Krškem 2.a Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani 3. Predlog sklepa o imenovanju člana Državne revizijske komisije 3.a. Predlog sklepa o imenovanju dveh članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji 4. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o zagotavljanju zaščitne opreme ter ukrepih institucij in nosilcev javnih funkcij za zajezitev širjenja bolezni COVID-19 od 1. 2. 2020 do odreditve predmetne parlamentarne preiskave 4.a. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom 4.b. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab in negospodarnega ravnanja v DUTB 4.c. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij za finančno neustrezne ukrepe in sum neupravičenega omejevanja pravic pri izvajanju ukrepov, povezanih z epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 4.č Predlog sklepa o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in drugih postopkov 5. Administrativne zadeve 6. Nadzor po 21. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

71 min

Dnevni red seje: A1. Predlog za imenovanje člana Sveta Banke Slovenije - viceguvernerja 1. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu 2. Predloga za izvolitev v sodniški funkciji na sodniški mesti okrajnih sodnic na Okrajnem sodišču v Krškem 2.a Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani 3. Predlog sklepa o imenovanju člana Državne revizijske komisije 3.a. Predlog sklepa o imenovanju dveh članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji 4. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o zagotavljanju zaščitne opreme ter ukrepih institucij in nosilcev javnih funkcij za zajezitev širjenja bolezni COVID-19 od 1. 2. 2020 do odreditve predmetne parlamentarne preiskave 4.a. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom 4.b. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab in negospodarnega ravnanja v DUTB 4.c. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij za finančno neustrezne ukrepe in sum neupravičenega omejevanja pravic pri izvajanju ukrepov, povezanih z epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 4.č Predlog sklepa o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in drugih postopkov 5. Administrativne zadeve 6. Nadzor po 21. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

Seje mandatno-volilne komisije

38. redna seja Mandatno-volilne komisije

18. 1. 2022

Mandatno-volilna komisija na podlagi 36. člena Poslovnika Državnega zbora: - opravlja zadeve v zvezi s potrditvijo mandatov poslancev, - obravnava vprašanja v zvezi z imuniteto poslancev, sodnikov ustavnega sodišča, sodnikov ter varuha človekovih pravic in njegovih namestnikov, - obvešča Državni zbor o primerih, ki imajo za posledico prenehanje poslančevega mandata, - obravnava predloge zakonov in drugih aktov, ki urejajo položaj ter pravice poslancev in generalnega sekretarja, - obravnava vprašanja iz pristojnosti Državnega zbora v zvezi z volitvami, imenovanji in razrešitvami, kadar to določa zakon, Poslovnik Državnega zbora ali drug akt Državnega zbora, - predlaga Državnemu zboru v imenovanje ali izvolitev funkcionarje, če tako določa zakon, Poslovnik Državnega zbora ali drug akt Državnega zbora, - daje soglasje k imenovanju funkcionarjev, če zakon tako določa, - sprejema akte o plačah in drugih osebnih prejemkih in povračilih ter dopustih poslancev in generalnega sekretarja, - opravlja druge naloge, ki jih določa zakon, Poslovnik Državnega zbora ali drug akt Državnega zbora. Mandatno-volilna komisija na podlagi 20., 21. in tretjega ter četrtega odstavka 22. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) tudi: - opravlja nadzor nad premoženjskim stanjem, sprejemanjem daril, nasprotjem interesov ter nezdružljivostjo funkcije s pridobitno dejavnostjo predsednika komisije za preprečevanje korupcije in obeh namestnikov predsednika komisije, - obravnava letna poročila Komisije za preprečevanje korupcije, - obravnava oceno trenutnega stanja na področju preprečevanja korupcije in preprečevanja ter odpravljanja nasprotja interesov, - obravnava revizijska poročila in - obravnava predloge za razrešitev predsednika komisije in obeh namestnikov predsednika komisije. Mandatno-volilna komisija obravnava tudi druga vprašanja v skladu z zakonom, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.

6 min

Mandatno-volilna komisija na podlagi 36. člena Poslovnika Državnega zbora: - opravlja zadeve v zvezi s potrditvijo mandatov poslancev, - obravnava vprašanja v zvezi z imuniteto poslancev, sodnikov ustavnega sodišča, sodnikov ter varuha človekovih pravic in njegovih namestnikov, - obvešča Državni zbor o primerih, ki imajo za posledico prenehanje poslančevega mandata, - obravnava predloge zakonov in drugih aktov, ki urejajo položaj ter pravice poslancev in generalnega sekretarja, - obravnava vprašanja iz pristojnosti Državnega zbora v zvezi z volitvami, imenovanji in razrešitvami, kadar to določa zakon, Poslovnik Državnega zbora ali drug akt Državnega zbora, - predlaga Državnemu zboru v imenovanje ali izvolitev funkcionarje, če tako določa zakon, Poslovnik Državnega zbora ali drug akt Državnega zbora, - daje soglasje k imenovanju funkcionarjev, če zakon tako določa, - sprejema akte o plačah in drugih osebnih prejemkih in povračilih ter dopustih poslancev in generalnega sekretarja, - opravlja druge naloge, ki jih določa zakon, Poslovnik Državnega zbora ali drug akt Državnega zbora. Mandatno-volilna komisija na podlagi 20., 21. in tretjega ter četrtega odstavka 22. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) tudi: - opravlja nadzor nad premoženjskim stanjem, sprejemanjem daril, nasprotjem interesov ter nezdružljivostjo funkcije s pridobitno dejavnostjo predsednika komisije za preprečevanje korupcije in obeh namestnikov predsednika komisije, - obravnava letna poročila Komisije za preprečevanje korupcije, - obravnava oceno trenutnega stanja na področju preprečevanja korupcije in preprečevanja ter odpravljanja nasprotja interesov, - obravnava revizijska poročila in - obravnava predloge za razrešitev predsednika komisije in obeh namestnikov predsednika komisije. Mandatno-volilna komisija obravnava tudi druga vprašanja v skladu z zakonom, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.

Seje mandatno-volilne komisije

25. nujna seja Mandatno-volilne komisije

22. 12. 2021

Dnevni red seje: 1. Predlog sklepa o imenovanju člana in namestnika člana Sveta za sistem plač v javnem sektorju 2. Ponovitev kandidacijskega postopka za imenovanje dveh članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji na predlog humanitarnih organizacij, ki so vpisane v razvid humanitarnih organizacij

15 min

Dnevni red seje: 1. Predlog sklepa o imenovanju člana in namestnika člana Sveta za sistem plač v javnem sektorju 2. Ponovitev kandidacijskega postopka za imenovanje dveh članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji na predlog humanitarnih organizacij, ki so vpisane v razvid humanitarnih organizacij

Seje mandatno-volilne komisije

Nadaljevanje 37. redne seje Mandatno-volilne komisije

13. 12. 2021

Dnevni red seje: 2.a Predlog za imenovanje predsednika in članov Fiskalnega sveta 3. Predlog za imenovanje namestnika varuha človekovih pravic 4. Predlog za imenovanje na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije 5. Predlog sklepa o imenovanju osmih članov Programskega sveta RTV Slovenija - na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija 6. Predlog sklepa o imenovanju petih članov Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi šeste alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija 7. Predlog sklepa o imenovanju petih članov Nadzornega sveta RTV Slovenija 8. Predlog sklepa o imenovanju dveh članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji 9. Pregled prijav na Javni razpis za zbiranje kandidatur za člana Državne revizijske komisije, ki se imenuje izmed kandidatov z ustrezno izobrazbo, ki ni pravne smeri 10. Določitev kandidacijskega postopka za imenovanje članov Sveta za radiodifuzijo 11. Določitev kandidacijskega postopka za imenovanje članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji 12. Administrativne zadeve 13. Ugotovitev prenehanja mandata sodnice porotnice Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje v delovnih sporih

90 min

Dnevni red seje: 2.a Predlog za imenovanje predsednika in članov Fiskalnega sveta 3. Predlog za imenovanje namestnika varuha človekovih pravic 4. Predlog za imenovanje na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije 5. Predlog sklepa o imenovanju osmih članov Programskega sveta RTV Slovenija - na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija 6. Predlog sklepa o imenovanju petih članov Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi šeste alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija 7. Predlog sklepa o imenovanju petih članov Nadzornega sveta RTV Slovenija 8. Predlog sklepa o imenovanju dveh članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji 9. Pregled prijav na Javni razpis za zbiranje kandidatur za člana Državne revizijske komisije, ki se imenuje izmed kandidatov z ustrezno izobrazbo, ki ni pravne smeri 10. Določitev kandidacijskega postopka za imenovanje članov Sveta za radiodifuzijo 11. Določitev kandidacijskega postopka za imenovanje članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji 12. Administrativne zadeve 13. Ugotovitev prenehanja mandata sodnice porotnice Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje v delovnih sporih

Seje mandatno-volilne komisije

37. redna seja Mandatno-volilne komisije

9. 12. 2021

Dnevni red seje: 1. Predlog za imenovanje prve namestnice predsednika Računskega sodišča 2. Predlog za razrešitev in imenovanje člana Nacionalnega sveta za kulturo 2.a Predlog za imenovanje predsednika in članov Fiskalnega sveta 3. Predlog za imenovanje namestnika varuha človekovih pravic 4. Predlog za imenovanje na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije 5. Predlog sklepa o imenovanju osmih članov Programskega sveta RTV Slovenija - na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija 6. Predlog sklepa o imenovanju petih članov Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi šeste alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija 7. Predlog sklepa o imenovanju petih članov Nadzornega sveta RTV Slovenija 8. Predlog sklepa o imenovanju dveh članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji 9. Pregled prijav na Javni razpis za zbiranje kandidatur za člana Državne revizijske komisije, ki se imenuje izmed kandidatov z ustrezno izobrazbo, ki ni pravne smeri 10. Določitev kandidacijskega postopka za imenovanje članov Sveta za radiodifuzijo 11. Določitev kandidacijskega postopka za imenovanje članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji 12. Administrativne zadeve 13. Ugotovitev prenehanja mandata sodnice porotnice Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje v delovnih sporih

89 min

Dnevni red seje: 1. Predlog za imenovanje prve namestnice predsednika Računskega sodišča 2. Predlog za razrešitev in imenovanje člana Nacionalnega sveta za kulturo 2.a Predlog za imenovanje predsednika in članov Fiskalnega sveta 3. Predlog za imenovanje namestnika varuha človekovih pravic 4. Predlog za imenovanje na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije 5. Predlog sklepa o imenovanju osmih članov Programskega sveta RTV Slovenija - na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija 6. Predlog sklepa o imenovanju petih članov Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi šeste alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija 7. Predlog sklepa o imenovanju petih članov Nadzornega sveta RTV Slovenija 8. Predlog sklepa o imenovanju dveh članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji 9. Pregled prijav na Javni razpis za zbiranje kandidatur za člana Državne revizijske komisije, ki se imenuje izmed kandidatov z ustrezno izobrazbo, ki ni pravne smeri 10. Določitev kandidacijskega postopka za imenovanje članov Sveta za radiodifuzijo 11. Določitev kandidacijskega postopka za imenovanje članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji 12. Administrativne zadeve 13. Ugotovitev prenehanja mandata sodnice porotnice Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za odločanje v delovnih sporih

Seje mandatno-volilne komisije

36. redna seja Mandatno-volilne komisije

11. 11. 2021

Dnevni red seje: 1. Predlog za razrešitev namestnice varuha človekovih pravic 2. Predlog sklepa o imenovanju člana Državne revizijske komisije 2.a Administrativne zadeve 3. Nadzor premoženjskega stanja po 21. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije po prenehanju funkcije namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije 4. Nadzor premoženjskega stanja po 21. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije po nastopu funkcije namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije

55 min

Dnevni red seje: 1. Predlog za razrešitev namestnice varuha človekovih pravic 2. Predlog sklepa o imenovanju člana Državne revizijske komisije 2.a Administrativne zadeve 3. Nadzor premoženjskega stanja po 21. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije po prenehanju funkcije namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije 4. Nadzor premoženjskega stanja po 21. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije po nastopu funkcije namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije

RTV 365
Mobilna aplikacija
Prenesite iz Trgovine Play