Seje odbora za gospodarstvo

Predlogi

Ni najdenih zadetkov.


Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

RTV 365 Programi Oddaje Podkasti Moj 365 Menu
Domov
Raziskujte
Programi
Dokumentarci
Filmi in serije
Oddaje
Podkasti
Filmoteka
Zgodovina
Shranjeno
Naročnine
Več
Domov Raziskujte Programi Dokumentarci Filmi in serije Oddaje Podkasti
Plačljivo
Filmoteka
Moj 365
Zgodovina
Naročnine
Shranjeno

Seje odbora za gospodarstvo

Odbor za gospodarstvo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša:
- na ekonomski sistem in razvoj,
- na tehnologijo, pošto in meroslovje,
- na notranji trg ter tehnično zakonodajo in merila,
- na varstvo potrošnikov,
- na varstvo konkurence,
- na ekonomske odnose s tujino,
- na razvoj podjetniškega sektorja in konkurenčnosti,
- na socialno podjetništvo,
- na intelektualno lastnino,
- na drobno gospodarstvo in turizem,
- na industrijske projekte,
- na regionalni razvoj in
- na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo.

Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Zadnje

Seje odbora za gospodarstvo

31. nujna seja Odbora za gospodarstvo, posnetek

16. 5. 2024

Odbor za gospodarstvo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na ekonomski sistem in razvoj, - na tehnologijo, pošto in meroslovje, - na notranji trg ter tehnično zakonodajo in merila, - na varstvo potrošnikov, - na varstvo konkurence, - na ekonomske odnose s tujino, - na razvoj podjetniškega sektorja in konkurenčnosti, - na socialno podjetništvo, - na intelektualno lastnino, - na drobno gospodarstvo in turizem, - na industrijske projekte, - na regionalni razvoj in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

11 min

Odbor za gospodarstvo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na ekonomski sistem in razvoj, - na tehnologijo, pošto in meroslovje, - na notranji trg ter tehnično zakonodajo in merila, - na varstvo potrošnikov, - na varstvo konkurence, - na ekonomske odnose s tujino, - na razvoj podjetniškega sektorja in konkurenčnosti, - na socialno podjetništvo, - na intelektualno lastnino, - na drobno gospodarstvo in turizem, - na industrijske projekte, - na regionalni razvoj in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Seje odbora za gospodarstvo

16. redna seja Odbora za gospodarstvo, 2.del

8. 5. 2024

Odbor za gospodarstvo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na ekonomski sistem in razvoj, - na tehnologijo, pošto in meroslovje, - na notranji trg ter tehnično zakonodajo in merila, - na varstvo potrošnikov, - na varstvo konkurence, - na ekonomske odnose s tujino, - na razvoj podjetniškega sektorja in konkurenčnosti, - na socialno podjetništvo, - na intelektualno lastnino, - na drobno gospodarstvo in turizem, - na industrijske projekte, - na regionalni razvoj in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

51 min

Odbor za gospodarstvo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na ekonomski sistem in razvoj, - na tehnologijo, pošto in meroslovje, - na notranji trg ter tehnično zakonodajo in merila, - na varstvo potrošnikov, - na varstvo konkurence, - na ekonomske odnose s tujino, - na razvoj podjetniškega sektorja in konkurenčnosti, - na socialno podjetništvo, - na intelektualno lastnino, - na drobno gospodarstvo in turizem, - na industrijske projekte, - na regionalni razvoj in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Seje odbora za gospodarstvo

16. redna seja Odbora za gospodarstvo, 1.del

8. 5. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027 (ZFSŠI27-A), druga obravnava 2. Predlog resolucije o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2024-2029 (ReNPVP24-29) 3. Letno poročilo Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence za leto 2023 4. Razno

95 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027 (ZFSŠI27-A), druga obravnava 2. Predlog resolucije o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2024-2029 (ReNPVP24-29) 3. Letno poročilo Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence za leto 2023 4. Razno

Seje odbora za gospodarstvo

30. nujna seja Odbora za gospodarstvo, posnetek

17. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2015/2302 zaradi povečanja učinkovitosti zaščite potnikov ter poenostavitve in pojasnitve nekaterih vidikov Direktive

27 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2015/2302 zaradi povečanja učinkovitosti zaščite potnikov ter poenostavitve in pojasnitve nekaterih vidikov Direktive

Seje odbora za gospodarstvo

29. nujna seja Odbora za gospodarstvo, prenos

11. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK-B), nujni postopek

47 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK-B), nujni postopek

Seje odbora za gospodarstvo

29. nujna seja Odbora za gospodarstvo, prenos

11. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK-B), nujni postopek

47 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK-B), nujni postopek

Seje odbora za gospodarstvo

28. nujna seja Odbora za gospodarstvo in 47. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, 2.del

3. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Industrija se je znašla pred izzivom, kako z dražjimi energenti in kljub pomanjkanju zaposlenih narediti več

92 min

Dnevni red seje: 1. Industrija se je znašla pred izzivom, kako z dražjimi energenti in kljub pomanjkanju zaposlenih narediti več

Seje odbora za gospodarstvo

28. nujna seja Odbora za gospodarstvo in 47. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, 1.del

3. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Industrija se je znašla pred izzivom, kako z dražjimi energenti in kljub pomanjkanju zaposlenih narediti več

167 min

Dnevni red seje: 1. Industrija se je znašla pred izzivom, kako z dražjimi energenti in kljub pomanjkanju zaposlenih narediti več

Seje odbora za gospodarstvo

26. nujna seja Odbora za gospodarstvo, posnetek

8. 3. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij (ZSInv-D), skrajšani postopek

24 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij (ZSInv-D), skrajšani postopek

Seje odbora za gospodarstvo

25. nujna seja Odbora za gospodarstvo

29. 2. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2013/11/EU o alternativnem reševanju potrošniških sporov ter direktiv (EU) 2015/2302, (EU) 2019/2161 in (EU) 2020/1828

14 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2013/11/EU o alternativnem reševanju potrošniških sporov ter direktiv (EU) 2015/2302, (EU) 2019/2161 in (EU) 2020/1828

Seje odbora za gospodarstvo

15. redna seja Odbora za gospodarstvo, posnetek

14. 2. 2024

Dnevni red seje: A1. Predlog stališča Republike Slovenije do Priporočila sklepa Sveta o odobritvi začetka pogajanj med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o institucionalnih rešitvah za sporazume med EU in Švico, povezane z notranjim trgom, ter o sporazumih, ki sta podlaga za stalni prispevek Švice h koheziji Unije in pridružitev Švice programom Unije 1. Predlog zakona o državnih blagovnih rezervah (ZBR-1), druga obravnava

102 min

Dnevni red seje: A1. Predlog stališča Republike Slovenije do Priporočila sklepa Sveta o odobritvi začetka pogajanj med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o institucionalnih rešitvah za sporazume med EU in Švico, povezane z notranjim trgom, ter o sporazumih, ki sta podlaga za stalni prispevek Švice h koheziji Unije in pridružitev Švice programom Unije 1. Predlog zakona o državnih blagovnih rezervah (ZBR-1), druga obravnava

Seje odbora za gospodarstvo

14. redna seja Odbora za gospodarstvo

17. 1. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-2A), druga obravnava 2. Predlog zakona o tržni inšpekciji (ZTI-1), druga obravnava

65 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-2A), druga obravnava 2. Predlog zakona o tržni inšpekciji (ZTI-1), druga obravnava

Seje odbora za gospodarstvo

13. redna seja Odbora za gospodarstvo, posnetek

10. 1. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 524/2013 ter spremembi uredb (EU) 2017/2394 in (EU) 2018/1724 v zvezi z ukinitvijo evropske platforme za SRS

7 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 524/2013 ter spremembi uredb (EU) 2017/2394 in (EU) 2018/1724 v zvezi z ukinitvijo evropske platforme za SRS

Seje odbora za gospodarstvo

12. redna seja Odbora za gospodarstvo, prenos

13. 12. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Delegirane direktive Komisije (EU) …/… z dne 17. 10. 2023 o spremembi Direktive 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s prilagoditvijo meril velikosti mikro, malih, srednjih in velikih podjetij ali skupin

8 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Delegirane direktive Komisije (EU) …/… z dne 17. 10. 2023 o spremembi Direktive 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s prilagoditvijo meril velikosti mikro, malih, srednjih in velikih podjetij ali skupin

Seje odbora za gospodarstvo

24. nujna seja Odbora za gospodarstvo, prenos

21. 11. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, Začasnega sporazuma o trgovini med Evropsko unijo in Republiko Čile

9 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, Začasnega sporazuma o trgovini med Evropsko unijo in Republiko Čile

Seje odbora za gospodarstvo

23. nujna seja Odbora za gospodarstvo, prenos

12. 10. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024-A) 2. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2025 (DP2025) 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2009/102/ES in (EU) 2017/1132 glede nadaljnje razširitve in nadgradnje uporabe digitalnih orodij in postopkov na področju prava družb 4. Pobuda Vzajemne d. v. z., Ljubljana, za oceno ustavnosti Zakona o kontroli cen (ZKS) (Uradni list RS, 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) (U-I-108/23) 5. Pobuda družbe Generali zavarovalnica, d. d., Ljubljana, za začetek postopka za oceno ustavnosti 2. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o kontroli cen (ZKS) (Uradni list RS, 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) (U-I-110/23)

114 min

Dnevni red seje: 1. Predlog sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024-A) 2. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2025 (DP2025) 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2009/102/ES in (EU) 2017/1132 glede nadaljnje razširitve in nadgradnje uporabe digitalnih orodij in postopkov na področju prava družb 4. Pobuda Vzajemne d. v. z., Ljubljana, za oceno ustavnosti Zakona o kontroli cen (ZKS) (Uradni list RS, 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) (U-I-108/23) 5. Pobuda družbe Generali zavarovalnica, d. d., Ljubljana, za začetek postopka za oceno ustavnosti 2. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o kontroli cen (ZKS) (Uradni list RS, 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) (U-I-110/23)

Skupne seje delovnih teles Državnega zbora

22. nujna seja Odbora za gospodarstvo in 38. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, prenos

11. 10. 2023

Dnevni red seje: 1. Ima jedrska energija prihodnost v Republiki Sloveniji z izgradnjo drugega bloka Jedrske elektrarne Krško?

186 min

Dnevni red seje: 1. Ima jedrska energija prihodnost v Republiki Sloveniji z izgradnjo drugega bloka Jedrske elektrarne Krško?

Seje odbora za gospodarstvo

10. redna seja Odbora za gospodarstvo, prenos

18. 9. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem dodatnem varstvenem certifikatu za fitofarmacevtska sredstva 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dodatnem varstvenem certifikatu za zdravila (prenovitev) 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem dodatnem certifikatu za zdravila in spremembi Uredbe (EU) 2017/1001, Uredbe (ES) št. 1901/2006 in Uredbe (EU) št. 608/2013 4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dodatnem varstvenem certifikatu za fitofarmacevtska sredstva (prenovitev)

14 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem dodatnem varstvenem certifikatu za fitofarmacevtska sredstva 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dodatnem varstvenem certifikatu za zdravila (prenovitev) 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem dodatnem certifikatu za zdravila in spremembi Uredbe (EU) 2017/1001, Uredbe (ES) št. 1901/2006 in Uredbe (EU) št. 608/2013 4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dodatnem varstvenem certifikatu za fitofarmacevtska sredstva (prenovitev)

Seje odbora za gospodarstvo

9. redna seja Odbora za gospodarstvo, posnetek

6. 9. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prisilnem licenciranju za krizno upravljanje in spremembi Uredbe (ES) št. 816/2006 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe evropskega parlamenta in Sveta o za standard bistvenih patentih in spremembi Uredbe (EU) 2017/1001 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prepovedi proizvodov, proizvedenih s prisilnim delom, na trgu Unije 4. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o Bloudkovih priznanjih (ZBloP-B), druga obravnava

91 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prisilnem licenciranju za krizno upravljanje in spremembi Uredbe (ES) št. 816/2006 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe evropskega parlamenta in Sveta o za standard bistvenih patentih in spremembi Uredbe (EU) 2017/1001 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prepovedi proizvodov, proizvedenih s prisilnim delom, na trgu Unije 4. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o Bloudkovih priznanjih (ZBloP-B), druga obravnava

Seje odbora za gospodarstvo

21. nujna seja Odbora za gospodarstvo, prenos

13. 7. 2023

Odbor za gospodarstvo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na ekonomski sistem in razvoj, - na tehnologijo, pošto in meroslovje, - na notranji trg ter tehnično zakonodajo in merila, - na varstvo potrošnikov, - na varstvo konkurence, - na ekonomske odnose s tujino, - na razvoj podjetniškega sektorja in konkurenčnosti, - na socialno podjetništvo, - na intelektualno lastnino, - na drobno gospodarstvo in turizem, - na industrijske projekte, - na regionalni razvoj in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

16 min

Odbor za gospodarstvo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na ekonomski sistem in razvoj, - na tehnologijo, pošto in meroslovje, - na notranji trg ter tehnično zakonodajo in merila, - na varstvo potrošnikov, - na varstvo konkurence, - na ekonomske odnose s tujino, - na razvoj podjetniškega sektorja in konkurenčnosti, - na socialno podjetništvo, - na intelektualno lastnino, - na drobno gospodarstvo in turizem, - na industrijske projekte, - na regionalni razvoj in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Seje odbora za gospodarstvo

19. nujna seja Odbora za gospodarstvo, prenos

4. 7. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za spodbujanje popravila blaga in o spremembi Uredbe (EU) 2017/2394 ter direktiv (EU) 2019/771 in (EU) 2020/1828 1A. Predlog zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva (ZORR), druga obravnava – nadaljevanje obravnave

102 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za spodbujanje popravila blaga in o spremembi Uredbe (EU) 2017/2394 ter direktiv (EU) 2019/771 in (EU) 2020/1828 1A. Predlog zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva (ZORR), druga obravnava – nadaljevanje obravnave

Skupne seje delovnih teles Državnega zbora

18. nujna seja Odbora za gospodarstvo in 21. nujna seja Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, 2. del

4. 7. 2023

Dnevni red seje: 1. Alarmantno poslabšanje slovenskega gospodarskega okolja in razmer na trgu dela

146 min

Dnevni red seje: 1. Alarmantno poslabšanje slovenskega gospodarskega okolja in razmer na trgu dela

Skupne seje delovnih teles Državnega zbora

18. nujna seja Odbora za gospodarstvo in 21. nujna seja Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, 1. del

4. 7. 2023

Dnevni red seje: 1. Alarmantno poslabšanje slovenskega gospodarskega okolja in razmer na trgu dela

160 min

Dnevni red seje: 1. Alarmantno poslabšanje slovenskega gospodarskega okolja in razmer na trgu dela

Seje odbora za gospodarstvo

17. nujna seja Odbora za gospodarstvo, prenos

22. 6. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira ukrepov za krepitev evropskega ekosistema proizvodnje proizvodov neto ničelnih tehnologij (akt o neto ničelni industriji) 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za zagotavljanje zanesljive in trajnostne oskrbe s kritičnimi surovinami ter spremembi uredb (EU) št. 168/2013, EU 2018/858, 2018/1724 in EU 2019/10200

61 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira ukrepov za krepitev evropskega ekosistema proizvodnje proizvodov neto ničelnih tehnologij (akt o neto ničelni industriji) 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za zagotavljanje zanesljive in trajnostne oskrbe s kritičnimi surovinami ter spremembi uredb (EU) št. 168/2013, EU 2018/858, 2018/1724 in EU 2019/10200

Seje odbora za gospodarstvo

16. nujna seja Odbora za gospodarstvo, posnetek

8. 6. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij (ZSInv-C), druga obravnava 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Novo Zelandijo

38 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij (ZSInv-C), druga obravnava 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Novo Zelandijo

Skupne seje delovnih teles Državnega zbora

8. redna seja Odbora za gospodarstvo in 7. redna seja Odbora za izobraževanje, znanost in mladino

8. 6. 2023

Dnevni red seje: 1. Evropski akt o čipih - izboljšanje položaja slovenske industrije in znanosti na področju polprevodnikov

125 min

Dnevni red seje: 1. Evropski akt o čipih - izboljšanje položaja slovenske industrije in znanosti na področju polprevodnikov

Seje odbora za gospodarstvo

7. redna seja Odbora za gospodarstvo, 2. del

1. 6. 2023

Dnevni red seje: A1. Predlog stališča Republike Slovenije do Priporočila sklepa Sveta o odobritvi začetka pogajanj o pravilih o digitalni trgovini z Republiko Korejo in Singapurjem 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1L), druga obravnava 2. Predlog zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva (ZORR), druga obravnava 3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1F), druga obravnava

32 min

Dnevni red seje: A1. Predlog stališča Republike Slovenije do Priporočila sklepa Sveta o odobritvi začetka pogajanj o pravilih o digitalni trgovini z Republiko Korejo in Singapurjem 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1L), druga obravnava 2. Predlog zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva (ZORR), druga obravnava 3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1F), druga obravnava

Seje odbora za gospodarstvo

7. redna seja Odbora za gospodarstvo, 1. del

1. 6. 2023

Dnevni red seje: A1. Predlog stališča Republike Slovenije do Priporočila sklepa Sveta o odobritvi začetka pogajanj o pravilih o digitalni trgovini z Republiko Korejo in Singapurjem 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1L), druga obravnava 2. Predlog zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva (ZORR), druga obravnava 3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1F), druga obravnava

167 min

Dnevni red seje: A1. Predlog stališča Republike Slovenije do Priporočila sklepa Sveta o odobritvi začetka pogajanj o pravilih o digitalni trgovini z Republiko Korejo in Singapurjem 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1L), druga obravnava 2. Predlog zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva (ZORR), druga obravnava 3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1F), druga obravnava

Seje odbora za gospodarstvo

15. nujna seja Odbora za gospodarstvo, prenos

16. 5. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (Rb2023)

47 min

Dnevni red seje: 1. Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (Rb2023)

Seje odbora za gospodarstvo

6. redna seja Odbora za gospodarstvo, prenos

16. 5. 2023

Dnevni red seje: 1. Letno poročilo Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence za leto 2022

37 min

Dnevni red seje: 1. Letno poročilo Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence za leto 2022

Seje odbora za gospodarstvo

13. nujna seja Odbora za gospodarstvo, prenos

8. 3. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o delniških strukturah z različnimi glasovalnimi pravicami v podjetjih, ki želijo uvrstiti svoje delnice v trgovanje na zagonskem trgu MSP

8 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o delniških strukturah z različnimi glasovalnimi pravicami v podjetjih, ki želijo uvrstiti svoje delnice v trgovanje na zagonskem trgu MSP

Seje odbora za gospodarstvo

5. redna seja Odbora za gospodarstvo, prenos

15. 2. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pravnem varstvu modelov (prenovitev) 2. Predlog stališča do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 6/2002 o modelih Skupnosti in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 2246/2002

16 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pravnem varstvu modelov (prenovitev) 2. Predlog stališča do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 6/2002 o modelih Skupnosti in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 2246/2002

Seje odbora za gospodarstvo

4. redna seja Odbora za gospodarstvo,

2. 2. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (ZNIBDR-B), druga obravnava 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1A), druga obravnava 3. Razno

88 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (ZNIBDR-B), druga obravnava 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1A), druga obravnava 3. Razno

Seje odbora za gospodarstvo

11. nujna seja Odbora za gospodarstvo, posnetek

19. 1. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o pomoči za zagotovitev večje letalske povezljivosti (ZPZVLP), nujni postopek 2. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK-A), nujni postopek

119 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o pomoči za zagotovitev večje letalske povezljivosti (ZPZVLP), nujni postopek 2. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK-A), nujni postopek

Seje odbora za gospodarstvo

10. nujna seja Odbora za gospodarstvo (predstavitev kandidata za ministra za gospodarstvo, turizem in šport Matjaža Hana), prenos

13. 1. 2023

Dnevni red: 1. Predstavitev Matjaža Hana, kandidata za ministra za gospodarstvo, turizem in šport

149 min

Dnevni red: 1. Predstavitev Matjaža Hana, kandidata za ministra za gospodarstvo, turizem in šport

Seje odbora za gospodarstvo

3. redna seja Odbora za gospodarstvo, posnetek

10. 1. 2023

Dnevni red: A1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za izredne razmere na enotnem trgu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2679/98 1. Predlog zakona o spremembah Zakona o izvajanju Uredbe (EU) Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov (ZIUIZVP-A), skrajšani postopek 2. Razno

13 min

Dnevni red: A1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za izredne razmere na enotnem trgu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2679/98 1. Predlog zakona o spremembah Zakona o izvajanju Uredbe (EU) Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov (ZIUIZVP-A), skrajšani postopek 2. Razno

Seje odbora za gospodarstvo

8. nujna seja Odbora za gospodarstvo, 2. del

13. 12. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK), nujni postopek

69 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK), nujni postopek

Seje odbora za gospodarstvo

8. nujna seja Odbora za gospodarstvo, 1. del

13. 12. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK), nujni postopek

116 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK), nujni postopek

Seje odbora za gospodarstvo

7. nujna seja Odbora za gospodarstvo

2. 12. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o trgovini (ZT-1C), skrajšani postopek

25 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o trgovini (ZT-1C), skrajšani postopek

Seje odbora za gospodarstvo

6. nujna seja Odbora za gospodarstvo, prenos

13. 10. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023-A) 2. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024)

36 min

Dnevni red seje: 1. Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023-A) 2. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024)

Seje odbora za gospodarstvo

5. nujna seja Odbora za gospodarstvo

5. 10. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP-A), nujni postopek

145 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP-A), nujni postopek

Seje odbora za gospodarstvo

4. nujna seja Odbora za gospodarstvo, 2. del

21. 9. 2022

Dnevni red seje: A1. Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Rb2022) 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-I) nujni postopek 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP-A), nujni postopek

86 min

Dnevni red seje: A1. Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Rb2022) 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-I) nujni postopek 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP-A), nujni postopek

Seje odbora za gospodarstvo

4. nujna seja Odbora za gospodarstvo, 1. del

21. 9. 2022

Dnevni red seje: A1. Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Rb2022) 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-I) nujni postopek 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP-A), nujni postopek

157 min

Dnevni red seje: A1. Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Rb2022) 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-I) nujni postopek 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP-A), nujni postopek

Seje odbora za gospodarstvo

2. redna seja Odbora za gospodarstvo, posnetek

14. 9. 2022

Odbor za gospodarstvo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na ekonomski sistem in razvoj, - na tehnologijo, pošto in meroslovje, - na notranji trg ter tehnično zakonodajo in merila, - na varstvo potrošnikov, - na varstvo konkurence, - na ekonomske odnose s tujino, - na razvoj podjetniškega sektorja in konkurenčnosti, - na socialno podjetništvo, - na intelektualno lastnino, - na drobno gospodarstvo in turizem, - na industrijske projekte, - na regionalni razvoj in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

153 min

Odbor za gospodarstvo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na ekonomski sistem in razvoj, - na tehnologijo, pošto in meroslovje, - na notranji trg ter tehnično zakonodajo in merila, - na varstvo potrošnikov, - na varstvo konkurence, - na ekonomske odnose s tujino, - na razvoj podjetniškega sektorja in konkurenčnosti, - na socialno podjetništvo, - na intelektualno lastnino, - na drobno gospodarstvo in turizem, - na industrijske projekte, - na regionalni razvoj in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Seje odbora za gospodarstvo

3. nujna seja Odbora za gospodarstvo, prenos

30. 8. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP), nujni postopek 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za določitev zahtev za okoljsko primerno zasnovo za trajnostne izdelke in razveljavitvi Direktive 2009/125/ES

139 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP), nujni postopek 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za določitev zahtev za okoljsko primerno zasnovo za trajnostne izdelke in razveljavitvi Direktive 2009/125/ES

Seje odbora za gospodarstvo

1. redna seja Odbora za gospodarstvo

12. 7. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti geografskih označb za obrtne in industrijske izdelke ter spremembi uredb (EU) 2017/1001 in (EU) 2019/1753 Evropskega parlamenta in Sveta ter Sklepa Sveta (EU) 2019/1754

8 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti geografskih označb za obrtne in industrijske izdelke ter spremembi uredb (EU) 2017/1001 in (EU) 2019/1753 Evropskega parlamenta in Sveta ter Sklepa Sveta (EU) 2019/1754

Skupne seje delovnih teles Državnega zbora

1. nujna seja Odbora za zadeve Evropske unije in 2. nujna seja Odbora za gospodarstvo (predstavitev kandidata za ministra za razvoj in kohezijo Aleksandra Jevška)

28. 5. 2022

Dnevni red seje: 1. Predstavitev dr. Aleksandra Jevška, kandidata za ministra brez resorja, pristojnega za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

132 min

Dnevni red seje: 1. Predstavitev dr. Aleksandra Jevška, kandidata za ministra brez resorja, pristojnega za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Seje odbora za gospodarstvo

1. nujna seja Odbora za gospodarstvo (predstavitev kandidata za ministra Matjaža Hana)

28. 5. 2022

Dnevni red seje: 1. Predstavitev Matjaža Hana, kandidata za ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo

191 min

Dnevni red seje: 1. Predstavitev Matjaža Hana, kandidata za ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo

Seje odbora za gospodarstvo

18. redna seja Odbora za gospodarstvo

1. 3. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o nadzoru vesoljskih dejavnosti (ZNVD), druga obravnava 2. Razno

48 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o nadzoru vesoljskih dejavnosti (ZNVD), druga obravnava 2. Razno

Seje odbora za gospodarstvo

44. nujna seja Odbora za gospodarstvo

18. 2. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCEGK), nujni postopek 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij (ZSInv-B), nujni postopek

189 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCEGK), nujni postopek 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij (ZSInv-B), nujni postopek

RTV 365
Mobilna aplikacija
Prenesite iz Trgovine Play