Izredne seje Državnega zbora

Predlogi

Ni najdenih zadetkov.


Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

RTV 365 Programi Oddaje Podkasti Moj 365 Menu
Domov
Raziskujte
Programi
Dokumentarci
Filmi in serije
Oddaje
Podkasti
Filmoteka
Zgodovina
Shranjeno
Naročnine
Več
Domov Raziskujte Programi Dokumentarci Filmi in serije Oddaje Podkasti
Plačljivo
Filmoteka
Moj 365
Zgodovina
Naročnine
Shranjeno

Izredne seje Državnega zbora

Posnetki izrednih sej Državnega zbora. Izredno sejo skliče predsednik državnega zbora na zahtevo najmanj četrtine poslancev ali predsednika republike najkasneje v 15 dneh po vložitvi zahteve. Izredno sejo lahko skliče predsednik državnega zbora na predlog vlade ali po sklepu kolegija, kadar gre za zadeve, ki jih ni mogoče odlagati in jih ni mogoče pravočasno uvrstiti v dnevni red redne seje. Tovrstne zadeve opredeljuje Poslovnik državnega zbora.

Zadnje

Izredne seje Državnega zbora

75. izredna seja Državnega zbora, prenos

14. 6. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembi Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (ZUVRAS-C), skrajšani postopek

30 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembi Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (ZUVRAS-C), skrajšani postopek

Izredne seje Državnega zbora

73. izredna seja Državnega zbora, prenos

4. 6. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog sklepa o priznanju neodvisnosti in suverenosti Države Palestina

23 min

Dnevni red seje: 1. Predlog sklepa o priznanju neodvisnosti in suverenosti Države Palestina

Izredne seje Državnega zbora

74. izredna seja Državnega zbora, prenos

4. 6. 2024

Posnetki izrednih sej Državnega zbora. Izredno sejo skliče predsednik državnega zbora na zahtevo najmanj četrtine poslancev ali predsednika republike najkasneje v 15 dneh po vložitvi zahteve. Izredno sejo lahko skliče predsednik državnega zbora na predlog vlade ali po sklepu kolegija, kadar gre za zadeve, ki jih ni mogoče odlagati in jih ni mogoče pravočasno uvrstiti v dnevni red redne seje. Tovrstne zadeve opredeljuje Poslovnik državnega zbora.

80 min

Posnetki izrednih sej Državnega zbora. Izredno sejo skliče predsednik državnega zbora na zahtevo najmanj četrtine poslancev ali predsednika republike najkasneje v 15 dneh po vložitvi zahteve. Izredno sejo lahko skliče predsednik državnega zbora na predlog vlade ali po sklepu kolegija, kadar gre za zadeve, ki jih ni mogoče odlagati in jih ni mogoče pravočasno uvrstiti v dnevni red redne seje. Tovrstne zadeve opredeljuje Poslovnik državnega zbora.

Izredne seje Državnega zbora

73. izredna seja Državnega zbora, prenos

4. 6. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog sklepa o priznanju neodvisnosti in suverenosti Države Palestina

144 min

Dnevni red seje: 1. Predlog sklepa o priznanju neodvisnosti in suverenosti Države Palestina

Izredne seje Državnega zbora

71. izredna seja Državnega zbora, 2. del

23. 5. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog sklepa Vladi Republike Slovenije za takojšnjo odpravo pomanjkljivosti Zakona o dolgotrajni oskrbi 2. Predlog zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB-1), tretja obravnava

175 min

Dnevni red seje: 1. Predlog sklepa Vladi Republike Slovenije za takojšnjo odpravo pomanjkljivosti Zakona o dolgotrajni oskrbi 2. Predlog zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB-1), tretja obravnava

Izredne seje Državnega zbora

71. izredna seja Državnega zbora, 1. del

23. 5. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog sklepa Vladi Republike Slovenije za takojšnjo odpravo pomanjkljivosti Zakona o dolgotrajni oskrbi 2. Predlog zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB-1), tretja obravnava

181 min

Dnevni red seje: 1. Predlog sklepa Vladi Republike Slovenije za takojšnjo odpravo pomanjkljivosti Zakona o dolgotrajni oskrbi 2. Predlog zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB-1), tretja obravnava

Izredne seje Državnega zbora

70. izredna seja Državnega zbora, prenos

13. 5. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o parlamentarni preiskavi (ZPPre-A), skrajšani postopek 2. Predlog zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB-1), druga obravnava

299 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o parlamentarni preiskavi (ZPPre-A), skrajšani postopek 2. Predlog zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB-1), druga obravnava

Izredne seje Državnega zbora

69. izredna seja Državnega zbora

6. 5. 2024

Dnevni red seje: 1. Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma, da so domnevno posredno ali neposredno vplivali na negospodarne ali protipravne odločitve podjetja GEN-I, d. o. o., ki so vodili v finančno izčrpavanje podjetja GEN-I, d. o. o., da so domnevno zlorabili svoj položaj, oškodovali državno premoženje ter izvajali politični pritisk na preiskavo kaznivih dejanj v zvezi s prevzemom in poslovanjem družbe STAR SOLAR, d. o. o., in poslovanjem družbe BORZEN, d. o. o., da je domnevno prišlo do nezakonitega financiranja politične stranke GIBANJE SVOBODA, volilne kampanje politične stranke GIBANJE SVOBODA za redne volitve poslancev v Državni Republike Slovenije leta 2022; in za morebitno spremembo zakonodaje, ki ureja področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, financiranja političnih strank, financiranja volilne kampanje, ustanavljanja in lastninsko-upravljavsko ureditev izdajateljev medijev ter financiranja izdajanja in delovanja medijev v času volilne kampanje

251 min

Dnevni red seje: 1. Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma, da so domnevno posredno ali neposredno vplivali na negospodarne ali protipravne odločitve podjetja GEN-I, d. o. o., ki so vodili v finančno izčrpavanje podjetja GEN-I, d. o. o., da so domnevno zlorabili svoj položaj, oškodovali državno premoženje ter izvajali politični pritisk na preiskavo kaznivih dejanj v zvezi s prevzemom in poslovanjem družbe STAR SOLAR, d. o. o., in poslovanjem družbe BORZEN, d. o. o., da je domnevno prišlo do nezakonitega financiranja politične stranke GIBANJE SVOBODA, volilne kampanje politične stranke GIBANJE SVOBODA za redne volitve poslancev v Državni Republike Slovenije leta 2022; in za morebitno spremembo zakonodaje, ki ureja področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, financiranja političnih strank, financiranja volilne kampanje, ustanavljanja in lastninsko-upravljavsko ureditev izdajateljev medijev ter financiranja izdajanja in delovanja medijev v času volilne kampanje

Izredne seje Državnega zbora

68. izredna seja Državnega zbora, 4. del

25. 4. 2024

Dnevni red seje: 7. Predlog priporočila Vladi za transparentno delovanje institucij in ohranitev suverenosti Slovenije 3. Predlog odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2025–2027 (OdPSD25–27) 8. Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (OdPRPPKŽ) 10. Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene ter o gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo (OdPRGPKM) 9. Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o uvedbi preferenčnega glasu za volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije (OdPRPGVDZ) 1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-T), skrajšani postopek 5. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o zaupanju v Vlado Republike Slovenije, ki jo vodi dr. Robert Golob 4. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o nastanitvah nezakonitih migrantov v Republiki Sloveniji 6. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o ureditvi obveznega testiranja funkcionarjev na prepovedane droge 2. Predlog zakona o spremembah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-G), skrajšani postopek

11 min

Dnevni red seje: 7. Predlog priporočila Vladi za transparentno delovanje institucij in ohranitev suverenosti Slovenije 3. Predlog odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2025–2027 (OdPSD25–27) 8. Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (OdPRPPKŽ) 10. Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene ter o gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo (OdPRGPKM) 9. Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o uvedbi preferenčnega glasu za volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije (OdPRPGVDZ) 1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-T), skrajšani postopek 5. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o zaupanju v Vlado Republike Slovenije, ki jo vodi dr. Robert Golob 4. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o nastanitvah nezakonitih migrantov v Republiki Sloveniji 6. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o ureditvi obveznega testiranja funkcionarjev na prepovedane droge 2. Predlog zakona o spremembah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-G), skrajšani postopek

Izredne seje Državnega zbora

68. izredna seja Državnega zbora, 3. del

25. 4. 2024

Dnevni red seje: 7. Predlog priporočila Vladi za transparentno delovanje institucij in ohranitev suverenosti Slovenije 3. Predlog odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2025–2027 (OdPSD25–27) 8. Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (OdPRPPKŽ) 10. Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene ter o gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo (OdPRGPKM) 9. Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o uvedbi preferenčnega glasu za volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije (OdPRPGVDZ) 1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-T), skrajšani postopek 5. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o zaupanju v Vlado Republike Slovenije, ki jo vodi dr. Robert Golob 4. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o nastanitvah nezakonitih migrantov v Republiki Sloveniji 6. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o ureditvi obveznega testiranja funkcionarjev na prepovedane droge 2. Predlog zakona o spremembah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-G), skrajšani postopek

170 min

Dnevni red seje: 7. Predlog priporočila Vladi za transparentno delovanje institucij in ohranitev suverenosti Slovenije 3. Predlog odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2025–2027 (OdPSD25–27) 8. Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (OdPRPPKŽ) 10. Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene ter o gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo (OdPRGPKM) 9. Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o uvedbi preferenčnega glasu za volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije (OdPRPGVDZ) 1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-T), skrajšani postopek 5. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o zaupanju v Vlado Republike Slovenije, ki jo vodi dr. Robert Golob 4. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o nastanitvah nezakonitih migrantov v Republiki Sloveniji 6. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o ureditvi obveznega testiranja funkcionarjev na prepovedane droge 2. Predlog zakona o spremembah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-G), skrajšani postopek

Izredne seje Državnega zbora

68. izredna seja Državnega zbora, 2. del

25. 4. 2024

Dnevni red seje: 7. Predlog priporočila Vladi za transparentno delovanje institucij in ohranitev suverenosti Slovenije 3. Predlog odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2025–2027 (OdPSD25–27) 8. Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (OdPRPPKŽ) 10. Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene ter o gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo (OdPRGPKM) 9. Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o uvedbi preferenčnega glasu za volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije (OdPRPGVDZ) 1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-T), skrajšani postopek 5. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o zaupanju v Vlado Republike Slovenije, ki jo vodi dr. Robert Golob 4. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o nastanitvah nezakonitih migrantov v Republiki Sloveniji 6. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o ureditvi obveznega testiranja funkcionarjev na prepovedane droge 2. Predlog zakona o spremembah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-G), skrajšani postopek

179 min

Dnevni red seje: 7. Predlog priporočila Vladi za transparentno delovanje institucij in ohranitev suverenosti Slovenije 3. Predlog odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2025–2027 (OdPSD25–27) 8. Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (OdPRPPKŽ) 10. Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene ter o gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo (OdPRGPKM) 9. Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o uvedbi preferenčnega glasu za volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije (OdPRPGVDZ) 1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-T), skrajšani postopek 5. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o zaupanju v Vlado Republike Slovenije, ki jo vodi dr. Robert Golob 4. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o nastanitvah nezakonitih migrantov v Republiki Sloveniji 6. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o ureditvi obveznega testiranja funkcionarjev na prepovedane droge 2. Predlog zakona o spremembah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-G), skrajšani postopek

Izredne seje Državnega zbora

68. izredna seja Državnega zbora, 1. del

25. 4. 2024

Dnevni red seje: 7. Predlog priporočila Vladi za transparentno delovanje institucij in ohranitev suverenosti Slovenije 3. Predlog odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2025–2027 (OdPSD25–27) 8. Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (OdPRPPKŽ) 10. Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene ter o gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo (OdPRGPKM) 9. Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o uvedbi preferenčnega glasu za volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije (OdPRPGVDZ) 1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-T), skrajšani postopek 5. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o zaupanju v Vlado Republike Slovenije, ki jo vodi dr. Robert Golob 4. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o nastanitvah nezakonitih migrantov v Republiki Sloveniji 6. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o ureditvi obveznega testiranja funkcionarjev na prepovedane droge 2. Predlog zakona o spremembah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-G), skrajšani postopek

248 min

Dnevni red seje: 7. Predlog priporočila Vladi za transparentno delovanje institucij in ohranitev suverenosti Slovenije 3. Predlog odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2025–2027 (OdPSD25–27) 8. Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (OdPRPPKŽ) 10. Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene ter o gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo (OdPRGPKM) 9. Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o uvedbi preferenčnega glasu za volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije (OdPRPGVDZ) 1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-T), skrajšani postopek 5. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o zaupanju v Vlado Republike Slovenije, ki jo vodi dr. Robert Golob 4. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o nastanitvah nezakonitih migrantov v Republiki Sloveniji 6. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o ureditvi obveznega testiranja funkcionarjev na prepovedane droge 2. Predlog zakona o spremembah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-G), skrajšani postopek

Izredne seje Državnega zbora

67. izredna seja Državnega zbora, 3. del

17. 4. 2024

Posnetki izrednih sej Državnega zbora. Izredno sejo skliče predsednik državnega zbora na zahtevo najmanj četrtine poslancev ali predsednika republike najkasneje v 15 dneh po vložitvi zahteve. Izredno sejo lahko skliče predsednik državnega zbora na predlog vlade ali po sklepu kolegija, kadar gre za zadeve, ki jih ni mogoče odlagati in jih ni mogoče pravočasno uvrstiti v dnevni red redne seje. Tovrstne zadeve opredeljuje Poslovnik državnega zbora.

81 min

Posnetki izrednih sej Državnega zbora. Izredno sejo skliče predsednik državnega zbora na zahtevo najmanj četrtine poslancev ali predsednika republike najkasneje v 15 dneh po vložitvi zahteve. Izredno sejo lahko skliče predsednik državnega zbora na predlog vlade ali po sklepu kolegija, kadar gre za zadeve, ki jih ni mogoče odlagati in jih ni mogoče pravočasno uvrstiti v dnevni red redne seje. Tovrstne zadeve opredeljuje Poslovnik državnega zbora.

Izredne seje Državnega zbora

67. izredna seja Državnega zbora, 2. del

17. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-J), nujni postopek 2. Predlog zakona o spremembi Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS-A), skrajšani postopek 3. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP-B), skrajšani postopek 4. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja 5. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o uvedbi preferenčnega glasu za volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije 6. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o pridelavi, predelavi, prometu in uporabi konoplje v medicinske namene

237 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-J), nujni postopek 2. Predlog zakona o spremembi Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS-A), skrajšani postopek 3. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP-B), skrajšani postopek 4. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja 5. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o uvedbi preferenčnega glasu za volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije 6. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o pridelavi, predelavi, prometu in uporabi konoplje v medicinske namene

Izredne seje Državnega zbora

67. izredna seja Državnega zbora, 1. del

17. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-J), nujni postopek 2. Predlog zakona o spremembi Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS-A), skrajšani postopek 3. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP-B), skrajšani postopek 4. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja 5. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o uvedbi preferenčnega glasu za volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije 6. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o pridelavi, predelavi, prometu in uporabi konoplje v medicinske namene

181 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-J), nujni postopek 2. Predlog zakona o spremembi Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS-A), skrajšani postopek 3. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP-B), skrajšani postopek 4. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja 5. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o uvedbi preferenčnega glasu za volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije 6. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o pridelavi, predelavi, prometu in uporabi konoplje v medicinske namene

Izredne seje Državnega zbora

66. izredna seja Državnega zbora, prenos

28. 3. 2024

Posnetki izrednih sej Državnega zbora. Izredno sejo skliče predsednik državnega zbora na zahtevo najmanj četrtine poslancev ali predsednika republike najkasneje v 15 dneh po vložitvi zahteve. Izredno sejo lahko skliče predsednik državnega zbora na predlog vlade ali po sklepu kolegija, kadar gre za zadeve, ki jih ni mogoče odlagati in jih ni mogoče pravočasno uvrstiti v dnevni red redne seje. Tovrstne zadeve opredeljuje Poslovnik državnega zbora.

8 min

Posnetki izrednih sej Državnega zbora. Izredno sejo skliče predsednik državnega zbora na zahtevo najmanj četrtine poslancev ali predsednika republike najkasneje v 15 dneh po vložitvi zahteve. Izredno sejo lahko skliče predsednik državnega zbora na predlog vlade ali po sklepu kolegija, kadar gre za zadeve, ki jih ni mogoče odlagati in jih ni mogoče pravočasno uvrstiti v dnevni red redne seje. Tovrstne zadeve opredeljuje Poslovnik državnega zbora.

Izredne seje Državnega zbora

65. izredna seja Državnega zbora, prenos

21. 3. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-G), skrajšani postopek

19 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-G), skrajšani postopek

Izredne seje Državnega zbora

64. izredna seja Državnega zbora

21. 2. 2024

Posnetki izrednih sej Državnega zbora. Izredno sejo skliče predsednik državnega zbora na zahtevo najmanj četrtine poslancev ali predsednika republike najkasneje v 15 dneh po vložitvi zahteve. Izredno sejo lahko skliče predsednik državnega zbora na predlog vlade ali po sklepu kolegija, kadar gre za zadeve, ki jih ni mogoče odlagati in jih ni mogoče pravočasno uvrstiti v dnevni red redne seje. Tovrstne zadeve opredeljuje Poslovnik državnega zbora.

51 min

Posnetki izrednih sej Državnega zbora. Izredno sejo skliče predsednik državnega zbora na zahtevo najmanj četrtine poslancev ali predsednika republike najkasneje v 15 dneh po vložitvi zahteve. Izredno sejo lahko skliče predsednik državnega zbora na predlog vlade ali po sklepu kolegija, kadar gre za zadeve, ki jih ni mogoče odlagati in jih ni mogoče pravočasno uvrstiti v dnevni red redne seje. Tovrstne zadeve opredeljuje Poslovnik državnega zbora.

Izredne seje Državnega zbora

62. izredna seja Državnega zbora, 2. del

21. 2. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije v zvezi s stanjem na področju boja proti korupciji v Republiki Sloveniji

230 min

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije v zvezi s stanjem na področju boja proti korupciji v Republiki Sloveniji

Izredne seje Državnega zbora

62. izredna seja Državnega zbora, 1. del

21. 2. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije v zvezi s stanjem na področju boja proti korupciji v Republiki Sloveniji

205 min

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije v zvezi s stanjem na področju boja proti korupciji v Republiki Sloveniji

Izredne seje Državnega zbora

63. izredna seja Državnega zbora, 3. del

16. 2. 2024

Posnetki izrednih sej Državnega zbora. Izredno sejo skliče predsednik državnega zbora na zahtevo najmanj četrtine poslancev ali predsednika republike najkasneje v 15 dneh po vložitvi zahteve. Izredno sejo lahko skliče predsednik državnega zbora na predlog vlade ali po sklepu kolegija, kadar gre za zadeve, ki jih ni mogoče odlagati in jih ni mogoče pravočasno uvrstiti v dnevni red redne seje. Tovrstne zadeve opredeljuje Poslovnik državnega zbora.

28 min

Posnetki izrednih sej Državnega zbora. Izredno sejo skliče predsednik državnega zbora na zahtevo najmanj četrtine poslancev ali predsednika republike najkasneje v 15 dneh po vložitvi zahteve. Izredno sejo lahko skliče predsednik državnega zbora na predlog vlade ali po sklepu kolegija, kadar gre za zadeve, ki jih ni mogoče odlagati in jih ni mogoče pravočasno uvrstiti v dnevni red redne seje. Tovrstne zadeve opredeljuje Poslovnik državnega zbora.

Izredne seje Državnega zbora

63. izredna seja Državnega zbora, 2. del

16. 2. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-2A), druga obravnava 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-L), druga obravnava 3. Predlog zakona o izvajanju Uredbe (EU) o enotnem trgu digitalnih storitev (ZIUETDS), prva obravnava 4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV-B), prva obravnava 5. Mandatno-volilne zadeve

232 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-2A), druga obravnava 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-L), druga obravnava 3. Predlog zakona o izvajanju Uredbe (EU) o enotnem trgu digitalnih storitev (ZIUETDS), prva obravnava 4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV-B), prva obravnava 5. Mandatno-volilne zadeve

Izredne seje Državnega zbora

63. izredna seja Državnega zbora, 1. del

16. 2. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-2A), druga obravnava 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-L), druga obravnava 3. Predlog zakona o izvajanju Uredbe (EU) o enotnem trgu digitalnih storitev (ZIUETDS), prva obravnava 4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV-B), prva obravnava 5. Mandatno-volilne zadeve

178 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-2A), druga obravnava 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-L), druga obravnava 3. Predlog zakona o izvajanju Uredbe (EU) o enotnem trgu digitalnih storitev (ZIUETDS), prva obravnava 4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV-B), prva obravnava 5. Mandatno-volilne zadeve

Izredne seje Državnega zbora

61. izredna seja Državnega zbora, 2. del

26. 1. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočila v zvezi z zaskrbljujočim stanjem v domovih starejših občanov

210 min

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočila v zvezi z zaskrbljujočim stanjem v domovih starejših občanov

Izredne seje Državnega zbora

61. izredna seja Državnega zbora, 1. del

26. 1. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočila v zvezi z zaskrbljujočim stanjem v domovih starejših občanov

180 min

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočila v zvezi z zaskrbljujočim stanjem v domovih starejših občanov

Izredne seje Državnega zbora

60. izredna seja Državnega zbora, 2. Del

12. 1. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog kandidatke za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

5 min

Dnevni red seje: 1. Predlog kandidatke za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Izredne seje Državnega zbora

60. izredna seja Državnega zbora, 1. Del

12. 1. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog kandidatke za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

203 min

Dnevni red seje: 1. Predlog kandidatke za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Izredne seje Državnega zbora

59. izredna seja Državnega zbora, prenos

22. 12. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-B), prva obravnava 2. Ponovno odločanje o Zakonu o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (ZIUZDS)

106 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-B), prva obravnava 2. Ponovno odločanje o Zakonu o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (ZIUZDS)

Izredne seje Državnega zbora

58. izredna seja Državnega zbora, 2. del

19. 12. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembi Zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg-A), prva obravnava

127 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembi Zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg-A), prva obravnava

Izredne seje Državnega zbora

58. izredna seja Državnega zbora, 1. del

19. 12. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembi Zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg-A), prva obravnava

183 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembi Zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg-A), prva obravnava

Izredne seje Državnega zbora

57. izredna seja Državnega zbora, 2. del

7. 12. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-B), prva obravnava 2. Lista kandidatov za ministra Vlade Republike Slovenije

124 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-B), prva obravnava 2. Lista kandidatov za ministra Vlade Republike Slovenije

Izredne seje Državnega zbora

57. izredna seja Državnega zbora, 1. del

7. 12. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-B), prva obravnava 2. Lista kandidatov za ministra Vlade Republike Slovenije

244 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-B), prva obravnava 2. Lista kandidatov za ministra Vlade Republike Slovenije

Izredne seje Državnega zbora

56. izredna seja Državnega zbora, prenos

5. 12. 2023

Dnevni red seje: 2. Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije v zvezi z izvajanjem Zakona o pomilostitvi in potrebnimi spremembami ter zahteva za mnenje predsednice Republike Slovenije o tem vprašanju

131 min

Dnevni red seje: 2. Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije v zvezi z izvajanjem Zakona o pomilostitvi in potrebnimi spremembami ter zahteva za mnenje predsednice Republike Slovenije o tem vprašanju

Izredne seje Državnega zbora

56. izredna seja Državnega zbora, 2. del

30. 11. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije za ustavitev nezakonitih migracij, učinkovitejše ukrepe za zaščito meja Republike Slovenije ter krepitev varnosti državljank in državljanov Republike Slovenije ter njihovega premoženja 2. Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije v zvezi z izvajanjem Zakona o pomilostitvi in potrebnimi spremembami ter zahteva za mnenje predsednice Republike Slovenije o tem vprašanju

156 min

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije za ustavitev nezakonitih migracij, učinkovitejše ukrepe za zaščito meja Republike Slovenije ter krepitev varnosti državljank in državljanov Republike Slovenije ter njihovega premoženja 2. Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije v zvezi z izvajanjem Zakona o pomilostitvi in potrebnimi spremembami ter zahteva za mnenje predsednice Republike Slovenije o tem vprašanju

Izredne seje Državnega zbora

56. izredna seja Državnega zbora, 1. del

30. 11. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije za ustavitev nezakonitih migracij, učinkovitejše ukrepe za zaščito meja Republike Slovenije ter krepitev varnosti državljank in državljanov Republike Slovenije ter njihovega premoženja 2. Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije v zvezi z izvajanjem Zakona o pomilostitvi in potrebnimi spremembami ter zahteva za mnenje predsednice Republike Slovenije o tem vprašanju

218 min

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije za ustavitev nezakonitih migracij, učinkovitejše ukrepe za zaščito meja Republike Slovenije ter krepitev varnosti državljank in državljanov Republike Slovenije ter njihovega premoženja 2. Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije v zvezi z izvajanjem Zakona o pomilostitvi in potrebnimi spremembami ter zahteva za mnenje predsednice Republike Slovenije o tem vprašanju

Izredne seje Državnega zbora

55. izredna seja Državnega zbora, 2. del

16. 11. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije v zvezi z bojem proti korupciji v Republiki Sloveniji

138 min

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije v zvezi z bojem proti korupciji v Republiki Sloveniji

Izredne seje Državnega zbora

55. izredna seja Državnega zbora, 1. del

16. 11. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije v zvezi z bojem proti korupciji v Republiki Sloveniji

183 min

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije v zvezi z bojem proti korupciji v Republiki Sloveniji

Izredne seje Državnega zbora

53. izredna seja Državnega zbora 2. Del

10. 11. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP-A), nujni postopek

84 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP-A), nujni postopek

Izredne seje Državnega zbora

53. izredna seja Državnega zbora 1. Del

10. 11. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP-A), nujni postopek

179 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP-A), nujni postopek

Izredne seje Državnega zbora

52. izredna seja Državnega zbora, prenos

7. 11. 2023

Dnevni red seje: 1. Ponovno odločanje o Zakonu o spremembah in dopolnitvi Zakona o tujcih (ZTuj-2H) 2. Ponovno odločanje o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D)

64 min

Dnevni red seje: 1. Ponovno odločanje o Zakonu o spremembah in dopolnitvi Zakona o tujcih (ZTuj-2H) 2. Ponovno odločanje o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D)

Izredne seje Državnega zbora

50. izredna seja Državnega zbora, 2. del

26. 10. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o tujcih (ZTuj-2H), nujni postopek 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1N), nujni postopek 3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D), nujni postopek

25 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o tujcih (ZTuj-2H), nujni postopek 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1N), nujni postopek 3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D), nujni postopek

Izredne seje Državnega zbora

50. izredna seja Državnega zbora, 1. del

26. 10. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o tujcih (ZTuj-2H), nujni postopek 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1N), nujni postopek 3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D), nujni postopek

105 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o tujcih (ZTuj-2H), nujni postopek 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1N), nujni postopek 3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D), nujni postopek

Izredne seje Državnega zbora

Izredna seja Državnega zbora, prenos

25. 10. 2023

Posnetki izrednih sej Državnega zbora. Izredno sejo skliče predsednik državnega zbora na zahtevo najmanj četrtine poslancev ali predsednika republike najkasneje v 15 dneh po vložitvi zahteve. Izredno sejo lahko skliče predsednik državnega zbora na predlog vlade ali po sklepu kolegija, kadar gre za zadeve, ki jih ni mogoče odlagati in jih ni mogoče pravočasno uvrstiti v dnevni red redne seje. Tovrstne zadeve opredeljuje Poslovnik državnega zbora.

13 min

Posnetki izrednih sej Državnega zbora. Izredno sejo skliče predsednik državnega zbora na zahtevo najmanj četrtine poslancev ali predsednika republike najkasneje v 15 dneh po vložitvi zahteve. Izredno sejo lahko skliče predsednik državnega zbora na predlog vlade ali po sklepu kolegija, kadar gre za zadeve, ki jih ni mogoče odlagati in jih ni mogoče pravočasno uvrstiti v dnevni red redne seje. Tovrstne zadeve opredeljuje Poslovnik državnega zbora.

Izredne seje Državnega zbora

49. izredna seja Državnega zbora 2. del

13. 10. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog kandidatke za ministrico za zdravje 2. Predlog za razrešitev Irene Šinko, ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

110 min

Dnevni red seje: 1. Predlog kandidatke za ministrico za zdravje 2. Predlog za razrešitev Irene Šinko, ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Izredne seje Državnega zbora

49. izredna seja Državnega zbora 1. del

13. 10. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog kandidatke za ministrico za zdravje 2. Predlog za razrešitev Irene Šinko, ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

183 min

Dnevni red seje: 1. Predlog kandidatke za ministrico za zdravje 2. Predlog za razrešitev Irene Šinko, ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Izredne seje Državnega zbora

48. izredna seja Državnega zbora, prenos

9. 10. 2023

Dnevni red seje: 1. Predstavitev proračunskega memoranduma 2024-2025, Predloga sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024-A), EPA 1063-IX in Predloga proračuna Republike Slovenije za leto 2025 (DP2025) 2. Obvestilo predsednika Vlade o odstopu Uroša Brežana s funkcije ministra za naravne vire in prostor

54 min

Dnevni red seje: 1. Predstavitev proračunskega memoranduma 2024-2025, Predloga sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024-A), EPA 1063-IX in Predloga proračuna Republike Slovenije za leto 2025 (DP2025) 2. Obvestilo predsednika Vlade o odstopu Uroša Brežana s funkcije ministra za naravne vire in prostor

Izredne seje Državnega zbora

47. izredna seja Državnega zbora, prenos

1. 9. 2023

Posnetki izrednih sej Državnega zbora. Izredno sejo skliče predsednik državnega zbora na zahtevo najmanj četrtine poslancev ali predsednika republike najkasneje v 15 dneh po vložitvi zahteve. Izredno sejo lahko skliče predsednik državnega zbora na predlog vlade ali po sklepu kolegija, kadar gre za zadeve, ki jih ni mogoče odlagati in jih ni mogoče pravočasno uvrstiti v dnevni red redne seje. Tovrstne zadeve opredeljuje Poslovnik državnega zbora.

19 min

Posnetki izrednih sej Državnega zbora. Izredno sejo skliče predsednik državnega zbora na zahtevo najmanj četrtine poslancev ali predsednika republike najkasneje v 15 dneh po vložitvi zahteve. Izredno sejo lahko skliče predsednik državnega zbora na predlog vlade ali po sklepu kolegija, kadar gre za zadeve, ki jih ni mogoče odlagati in jih ni mogoče pravočasno uvrstiti v dnevni red redne seje. Tovrstne zadeve opredeljuje Poslovnik državnega zbora.

Izredne seje Državnega zbora

46. izredna seja Državnega zbora, 4. del

31. 8. 2023

Posnetki izrednih sej Državnega zbora. Izredno sejo skliče predsednik državnega zbora na zahtevo najmanj četrtine poslancev ali predsednika republike najkasneje v 15 dneh po vložitvi zahteve. Izredno sejo lahko skliče predsednik državnega zbora na predlog vlade ali po sklepu kolegija, kadar gre za zadeve, ki jih ni mogoče odlagati in jih ni mogoče pravočasno uvrstiti v dnevni red redne seje. Tovrstne zadeve opredeljuje Poslovnik državnega zbora.

42 min

Posnetki izrednih sej Državnega zbora. Izredno sejo skliče predsednik državnega zbora na zahtevo najmanj četrtine poslancev ali predsednika republike najkasneje v 15 dneh po vložitvi zahteve. Izredno sejo lahko skliče predsednik državnega zbora na predlog vlade ali po sklepu kolegija, kadar gre za zadeve, ki jih ni mogoče odlagati in jih ni mogoče pravočasno uvrstiti v dnevni red redne seje. Tovrstne zadeve opredeljuje Poslovnik državnega zbora.

Izredne seje Državnega zbora

46. izredna seja Državnega zbora, 3. del

31. 8. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2023 II (Rb2023-1) 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324-B), nujni postopek 3. Predlog zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP), nujni postopek 4. Mandatno-volilne zadeve

107 min

Dnevni red seje: 1. Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2023 II (Rb2023-1) 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324-B), nujni postopek 3. Predlog zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP), nujni postopek 4. Mandatno-volilne zadeve

Izredne seje Državnega zbora

46. izredna seja Državnega zbora, 2. del

31. 8. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2023 II (Rb2023-1) 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324-B), nujni postopek 3. Predlog zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP), nujni postopek 4. Mandatno-volilne zadeve

209 min

Dnevni red seje: 1. Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2023 II (Rb2023-1) 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324-B), nujni postopek 3. Predlog zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP), nujni postopek 4. Mandatno-volilne zadeve

RTV 365
Mobilna aplikacija
Prenesite iz Trgovine Play