Seje odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Predlogi

Ni najdenih zadetkov.


Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

RTV 365 Programi Oddaje Podkasti Moj 365 Menu
Domov
Raziskujte
Programi
Dokumentarci
Filmi in serije
Oddaje
Podkasti
Filmoteka
Zgodovina
Shranjeno
Naročnine
Več
Domov Raziskujte Programi Dokumentarci Filmi in serije Oddaje Podkasti
Plačljivo
Filmoteka
Moj 365
Zgodovina
Naročnine
Shranjeno

Seje odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša:
- na kmetijstvo,
- na razvoj podeželja,
- na prehrano,
- na varstvo rastlin,
- na veterinarstvo in zootehniko,
- na gozdarstvo, lovstvo ter ribištvo,
- na varnost in kakovost krme in hrane oziroma živil, uporabo materialov, ki prihajajo v stik z živili v postopkih pridelave, predelave in distribucije živil, ter varnost in kakovost živil oziroma hrane v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu in
- na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo.

Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Zadnje

Seje odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

13. redna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, posnetek

4. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnostih (ZAgrS-B), skrajšani postopek 2. Pobude in vprašanja članov Odbora

55 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnostih (ZAgrS-B), skrajšani postopek 2. Pobude in vprašanja članov Odbora

Seje odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

12. redna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, posnetek

13. 3. 2024

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na kmetijstvo, - na razvoj podeželja, - na prehrano, - na varstvo rastlin, - na veterinarstvo in zootehniko, - na gozdarstvo, lovstvo ter ribištvo, - na varnost in kakovost krme in hrane oziroma živil, uporabo materialov, ki prihajajo v stik z živili v postopkih pridelave, predelave in distribucije živil, ter varnost in kakovost živil oziroma hrane v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

120 min

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na kmetijstvo, - na razvoj podeželja, - na prehrano, - na varstvo rastlin, - na veterinarstvo in zootehniko, - na gozdarstvo, lovstvo ter ribištvo, - na varnost in kakovost krme in hrane oziroma živil, uporabo materialov, ki prihajajo v stik z živili v postopkih pridelave, predelave in distribucije živil, ter varnost in kakovost živil oziroma hrane v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Seje odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

28. nujna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2. del

22. 2. 2024

Dnevni red seje: 1. Čas je za razpravo in dialog o novi viziji kmetijske politike

149 min

Dnevni red seje: 1. Čas je za razpravo in dialog o novi viziji kmetijske politike

Seje odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

28. nujna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 1. del

22. 2. 2024

Dnevni red seje: 1. Čas je za razpravo in dialog o novi viziji kmetijske politike

143 min

Dnevni red seje: 1. Čas je za razpravo in dialog o novi viziji kmetijske politike

Seje odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

27. nujna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

23. 1. 2024

Dnevni red seje: 1. Zahteva Državnega sveta za oceno ustavnosti petega odstavka 12. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ) 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za monitoring odpornih evropskih gozdov

41 min

Dnevni red seje: 1. Zahteva Državnega sveta za oceno ustavnosti petega odstavka 12. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ) 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za monitoring odpornih evropskih gozdov

Seje odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

26. nujna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, prenos

10. 1. 2024

Dnevni red seje: 1. Predstavitev Mateje Čalušić, kandidatke za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

236 min

Dnevni red seje: 1. Predstavitev Mateje Čalušić, kandidatke za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Seje odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

25. nujna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

18. 12. 2023

Dnevni red seje: 1. Zahteva Državnega sveta Republike Slovenije za oceno ustavnosti 36.b, 36.c in 36.č člena ter tretje alineje 43. člena Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-F) (Uradni list RS, št. 38/13 - uradno prečiščeno besedilo, 92/20, 159/21 in 109/23) (U-I-227/23) - predlog za začasno zadržanje izvrševanja izpodbijanih določb

9 min

Dnevni red seje: 1. Zahteva Državnega sveta Republike Slovenije za oceno ustavnosti 36.b, 36.c in 36.č člena ter tretje alineje 43. člena Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-F) (Uradni list RS, št. 38/13 - uradno prečiščeno besedilo, 92/20, 159/21 in 109/23) (U-I-227/23) - predlog za začasno zadržanje izvrševanja izpodbijanih določb

Seje odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

24. nujna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, prenos

5. 12. 2023

Dnevni red seje: 1. Pobuda Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Ljubljana za oceno ustavnosti 43.b člena Zakona o agrarnih skupnostih (ZAgrS) 2. Pobuda družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Kočevje za oceno ustavnosti prvega odstavka 43.b člena Zakona o agrarnih skupnostih (ZAgrS)

20 min

Dnevni red seje: 1. Pobuda Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Ljubljana za oceno ustavnosti 43.b člena Zakona o agrarnih skupnostih (ZAgrS) 2. Pobuda družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Kočevje za oceno ustavnosti prvega odstavka 43.b člena Zakona o agrarnih skupnostih (ZAgrS)

Seje odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

23. nujna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, prenos

20. 11. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pridelavi in trženju gozdnega reprodukcijskega materiala, spremembi uredb (EU) 2016/2031 in 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 1999/105/ES (uredba o gozdnem reprodukcijskem materialu) 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pridelavi in trženju rastlinskega razmnoževalnega materiala v Uniji, spremembi uredb (EU) 2016/2031, 2017/625 in 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 68/193/EGS, 2002/53/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES, 2008/72/ES in 2008/90/ES (uredba o rastlinskem razmnoževalnem materialu) 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o rastlinah, pridobljenih z nekaterimi novimi genomskimi tehnikami, ter hrani in krmi iz njih ter o spremembi Uredbe (EU) 2017/625

53 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pridelavi in trženju gozdnega reprodukcijskega materiala, spremembi uredb (EU) 2016/2031 in 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 1999/105/ES (uredba o gozdnem reprodukcijskem materialu) 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pridelavi in trženju rastlinskega razmnoževalnega materiala v Uniji, spremembi uredb (EU) 2016/2031, 2017/625 in 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 68/193/EGS, 2002/53/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES, 2008/72/ES in 2008/90/ES (uredba o rastlinskem razmnoževalnem materialu) 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o rastlinah, pridobljenih z nekaterimi novimi genomskimi tehnikami, ter hrani in krmi iz njih ter o spremembi Uredbe (EU) 2017/625

Seje odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

11. redna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, prenos

24. 10. 2023

Dnevni red seje: A1. Pobuda Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Ljubljana za oceno ustavnosti prvega odstavka 43.b člena Zakona o agrarnih skupnostih (ZAgrS) (Uradni list RS, št. 74/15 in 44/22) (U-I-189/23) - predlog za začasno zadržanje izvrševanja predpisa A2. Pobuda družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Kočevje za oceno ustavnosti prvega odstavka 43.b člena Zakona o agrarnih skupnostih (ZAgrS) (Uradni list RS, št. 74/15 in 44/22) (U-I-190/23) – predlog za začasno zadržanje izvrševanja predpisa 1. Seznanitev s Poročilom o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2022 2. Letno poročilo o doseganju ciljev gospodarjenja z državnimi gozdovi za leto 2022 3. Pobude in vprašanja članov Odbora

187 min

Dnevni red seje: A1. Pobuda Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Ljubljana za oceno ustavnosti prvega odstavka 43.b člena Zakona o agrarnih skupnostih (ZAgrS) (Uradni list RS, št. 74/15 in 44/22) (U-I-189/23) - predlog za začasno zadržanje izvrševanja predpisa A2. Pobuda družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Kočevje za oceno ustavnosti prvega odstavka 43.b člena Zakona o agrarnih skupnostih (ZAgrS) (Uradni list RS, št. 74/15 in 44/22) (U-I-190/23) – predlog za začasno zadržanje izvrševanja predpisa 1. Seznanitev s Poročilom o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2022 2. Letno poročilo o doseganju ciljev gospodarjenja z državnimi gozdovi za leto 2022 3. Pobude in vprašanja članov Odbora

Seje odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

22. nujna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, prenos

11. 10. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024-A) 2. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2025 (DP2025)

49 min

Dnevni red seje: 1. Predlog sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024-A) 2. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2025 (DP2025)

Seje odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

21. nujna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, prenos

5. 10. 2023

Dnevni red seje: 1. Zahteva Državnega sveta za ponovno odločanje Državnega zbora o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-F), zahteva za ponovno odločanje 2. Zahteva Državnega sveta za ponovno odločanje Državnega zbora o Zakonu o dopolnitvi Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-C), zahteva za ponovno odločanje

118 min

Dnevni red seje: 1. Zahteva Državnega sveta za ponovno odločanje Državnega zbora o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-F), zahteva za ponovno odločanje 2. Zahteva Državnega sveta za ponovno odločanje Državnega zbora o Zakonu o dopolnitvi Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-C), zahteva za ponovno odločanje

Seje odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

20. nujna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, prenos

4. 10. 2023

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na kmetijstvo, - na razvoj podeželja, - na prehrano, - na varstvo rastlin, - na veterinarstvo in zootehniko, - na gozdarstvo, lovstvo ter ribištvo, - na varnost in kakovost krme in hrane oziroma živil, uporabo materialov, ki prihajajo v stik z živili v postopkih pridelave, predelave in distribucije živil, ter varnost in kakovost živil oziroma hrane v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

156 min

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na kmetijstvo, - na razvoj podeželja, - na prehrano, - na varstvo rastlin, - na veterinarstvo in zootehniko, - na gozdarstvo, lovstvo ter ribištvo, - na varnost in kakovost krme in hrane oziroma živil, uporabo materialov, ki prihajajo v stik z živili v postopkih pridelave, predelave in distribucije živil, ter varnost in kakovost živil oziroma hrane v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Skupne seje delovnih teles Državnega zbora

26. nujna seja Odbora za finance in 19. nujna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

14. 9. 2023

Dnevni red seje: 1. Problematika delovanja družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o.

120 min

Dnevni red seje: 1. Problematika delovanja družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o.

Seje odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

10. redna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 3. Del

7. 9. 2023

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na kmetijstvo, - na razvoj podeželja, - na prehrano, - na varstvo rastlin, - na veterinarstvo in zootehniko, - na gozdarstvo, lovstvo ter ribištvo, - na varnost in kakovost krme in hrane oziroma živil, uporabo materialov, ki prihajajo v stik z živili v postopkih pridelave, predelave in distribucije živil, ter varnost in kakovost živil oziroma hrane v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

92 min

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na kmetijstvo, - na razvoj podeželja, - na prehrano, - na varstvo rastlin, - na veterinarstvo in zootehniko, - na gozdarstvo, lovstvo ter ribištvo, - na varnost in kakovost krme in hrane oziroma živil, uporabo materialov, ki prihajajo v stik z živili v postopkih pridelave, predelave in distribucije živil, ter varnost in kakovost živil oziroma hrane v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Seje odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

10. redna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2. Del

7. 9. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-C), skrajšani postopek 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-F), druga obravnava 3. Pobude in vprašanja članov Odbora

166 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-C), skrajšani postopek 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-F), druga obravnava 3. Pobude in vprašanja članov Odbora

Seje odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

10. redna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 1. Del

7. 9. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-C), skrajšani postopek 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-F), druga obravnava 3. Pobude in vprašanja članov Odbora

169 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-C), skrajšani postopek 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-F), druga obravnava 3. Pobude in vprašanja članov Odbora

Seje odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

18. nujna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, prenos

5. 7. 2023

Dnevni red seje: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1I), nujni postopek 2. Pobude in vprašanja članov Odbora

80 min

Dnevni red seje: 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1I), nujni postopek 2. Pobude in vprašanja članov Odbora

Seje odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

9. redna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, prenos

20. 6. 2023

Dnevni red seje: 1. Zaključni račun in Poročilo o delu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2022 2. Pobude in vprašanja članov Odbora

51 min

Dnevni red seje: 1. Zaključni račun in Poročilo o delu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2022 2. Pobude in vprašanja članov Odbora

Seje odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

17. nujna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, posnetek

6. 6. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Madagaskar ter njegovega protokola o izvajanju (2023–2027) 2. Razno

9 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Madagaskar ter njegovega protokola o izvajanju (2023–2027) 2. Razno

Seje odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

8. redna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

17. 5. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (Rb2023) 2. Pobude in vprašanja članov Odbora

32 min

Dnevni red seje: 1. Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (Rb2023) 2. Pobude in vprašanja članov Odbora

Seje odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

16. nujna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

11. 5. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočila za takojšnje reševanje položaja slovenskega kmeta

217 min

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočila za takojšnje reševanje položaja slovenskega kmeta

Skupne seje delovnih teles Državnega zbora

26. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor ter 15. nujna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

3. 5. 2023

Dnevni red seje: 1. Problematika vedno večjega staleža rjavega medveda in vmešavanje predsednika vlade dr. Roberta Goloba v strokovne odločitve neodvisnih institucij

285 min

Dnevni red seje: 1. Problematika vedno večjega staleža rjavega medveda in vmešavanje predsednika vlade dr. Roberta Goloba v strokovne odločitve neodvisnih institucij

Seje odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

3. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, prenos

26. 4. 2023

Dnevni red seje: 1. Urejanje problematike upravljanja z divjadjo v novih načrtih lovsko upravljavskih območij za leti 2023 in 2024 2. Odgovor na pobudo državnega svetnika Miloša Poholeta glede spremembe cenika za ocenjevanje škode, ki jo povzročijo živali zavarovanih vrst 3. Odgovor na Sklep Državnega sveta Republike Slovenije, sprejet ob zaključku posveta Vplivi populacije velikih zveri na kmetijstvo, podeželje in krajino in Odgovor Vlade na vprašanje državnega svetnika Branka Tomažiča glede pridružitve slovenskega ministra za naravne vire in prostor k pozivu evropskih ministrov, pristojnih za naravne vire, glede ohranitve stroge zaščite volka 4. Potrditev zapisnika 2. in 2. izredne seje komisije

132 min

Dnevni red seje: 1. Urejanje problematike upravljanja z divjadjo v novih načrtih lovsko upravljavskih območij za leti 2023 in 2024 2. Odgovor na pobudo državnega svetnika Miloša Poholeta glede spremembe cenika za ocenjevanje škode, ki jo povzročijo živali zavarovanih vrst 3. Odgovor na Sklep Državnega sveta Republike Slovenije, sprejet ob zaključku posveta Vplivi populacije velikih zveri na kmetijstvo, podeželje in krajino in Odgovor Vlade na vprašanje državnega svetnika Branka Tomažiča glede pridružitve slovenskega ministra za naravne vire in prostor k pozivu evropskih ministrov, pristojnih za naravne vire, glede ohranitve stroge zaščite volka 4. Potrditev zapisnika 2. in 2. izredne seje komisije

Skupne seje delovnih teles Državnega zbora

23. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor in 14. nujna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

5. 4. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog Uredbe o PUN 2023-2028 in problematika kmetovanja na vedno večjih območjih okoljsko občutljivega trajnega travinja in mokrišč

187 min

Dnevni red seje: 1. Predlog Uredbe o PUN 2023-2028 in problematika kmetovanja na vedno večjih območjih okoljsko občutljivega trajnega travinja in mokrišč

Seje odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

12. nujna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

17. 3. 2023

Dnevni red seje: 1. Zahteva Upravnega sodišča Republike Slovenije za oceno ustavnosti 66. člena Zakona o veterinarstvu (ZVet-1) 2. Zahteva Upravnega sodišča Republike Slovenije, Oddelka v Celju, za oceno ustavnosti 66. člena Zakona o veterinarstvu (ZVet-1) 3. Problematika plačil za kmetovanje na območjih z omejitvami 4. Pomoč pri organizaciji Mednarodnega tekmovanja mladih čebelarjev

183 min

Dnevni red seje: 1. Zahteva Upravnega sodišča Republike Slovenije za oceno ustavnosti 66. člena Zakona o veterinarstvu (ZVet-1) 2. Zahteva Upravnega sodišča Republike Slovenije, Oddelka v Celju, za oceno ustavnosti 66. člena Zakona o veterinarstvu (ZVet-1) 3. Problematika plačil za kmetovanje na območjih z omejitvami 4. Pomoč pri organizaciji Mednarodnega tekmovanja mladih čebelarjev

Skupne seje delovnih teles Državnega zbora

7. nujna seja Odbora za zadeve Evropske unije in 13. nujna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, prenos, 2. del

14. 3. 2023

Dnevni red seje: 1. Posledice za slovensko samooskrbo s hrano in prehransko varnost v primeru uveljavitve predloga uredbe o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev

103 min

Dnevni red seje: 1. Posledice za slovensko samooskrbo s hrano in prehransko varnost v primeru uveljavitve predloga uredbe o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev

Skupne seje delovnih teles Državnega zbora

7. nujna seja Odbora za zadeve Evropske unije in 13. nujna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, prenos, 1.del

14. 3. 2023

Dnevni red seje: 1. Posledice za slovensko samooskrbo s hrano in prehransko varnost v primeru uveljavitve predloga uredbe o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev

105 min

Dnevni red seje: 1. Posledice za slovensko samooskrbo s hrano in prehransko varnost v primeru uveljavitve predloga uredbe o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev

Seje odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Nadaljevanje 11. nujne seje Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, prenos

24. 2. 2023

Dnevni red seje: 1. Pomen živinoreje za slovensko kmetijstvo in samooskrbo ter vpliv na dvig cen osnovnih živil

63 min

Dnevni red seje: 1. Pomen živinoreje za slovensko kmetijstvo in samooskrbo ter vpliv na dvig cen osnovnih živil

Seje odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

11. nujna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, prenos

2. 2. 2023

Dnevni red seje: A1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme1H), skrajšani postopek 1. Pomen živinoreje za slovensko kmetijstvo in samooskrbo ter vpliv na dvig cen osnovnih živil

223 min

Dnevni red seje: A1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme1H), skrajšani postopek 1. Pomen živinoreje za slovensko kmetijstvo in samooskrbo ter vpliv na dvig cen osnovnih živil

Seje odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

5. redna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

13. 12. 2022

Dnevni red seje: A1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Sejšeli o dostopu ribiških plovil Sejšelov do voda Mayotta 1. Dopolnjen predlog Strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027 za Slovenijo 2. Pobude in vprašanja članov Odbora

94 min

Dnevni red seje: A1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Sejšeli o dostopu ribiških plovil Sejšelov do voda Mayotta 1. Dopolnjen predlog Strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027 za Slovenijo 2. Pobude in vprašanja članov Odbora

Seje odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

10. nujna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

6. 12. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1E), skrajšani postopek

46 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1E), skrajšani postopek

Seje odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

9. nujna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, prenos

30. 11. 2022

Dnevni red seje: 1. Spremembe pri plačilih za kmetovanje na območjih z omejitvami

133 min

Dnevni red seje: 1. Spremembe pri plačilih za kmetovanje na območjih z omejitvami

Skupne seje delovnih teles Državnega zbora

11. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor in 8. nujna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

21. 11. 2022

Dnevni red seje: 1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 22. in 23. člena Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja, četrtega odstavka 32. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih in 3. točke tretjega odstavka 74. člena in prvega odstavka ter 2. točke drugega odstavka 76. člena Zakona o vodah

13 min

Dnevni red seje: 1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 22. in 23. člena Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja, četrtega odstavka 32. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih in 3. točke tretjega odstavka 74. člena in prvega odstavka ter 2. točke drugega odstavka 76. člena Zakona o vodah

Seje odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4. redna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, prenos

16. 11. 2022

Dnevni red seje: 1. Seznanitev s Poročilom o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2021 v Sloveniji 2. Letno poročilo o doseganju ciljev gospodarjenja z državnimi gozdovi za leto 2021 3. Pobude in vprašanja članov Odbora

141 min

Dnevni red seje: 1. Seznanitev s Poročilom o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2021 v Sloveniji 2. Letno poročilo o doseganju ciljev gospodarjenja z državnimi gozdovi za leto 2021 3. Pobude in vprašanja članov Odbora

Seje odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

7. nujna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, posnetek

20. 10. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o oprostitvi plačila nadomestila za vzdrževanje in delovanje namakalnega razvoda Vogršček v letu 2022 (ZOPNNR), nujni postopek 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Unije, in začasni uporabi Protokola o izvajanju Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Mauritius o partnerstvu v ribiškem sektorju (2022–2026)

70 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o oprostitvi plačila nadomestila za vzdrževanje in delovanje namakalnega razvoda Vogršček v letu 2022 (ZOPNNR), nujni postopek 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Unije, in začasni uporabi Protokola o izvajanju Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Mauritius o partnerstvu v ribiškem sektorju (2022–2026)

Seje odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

3. redna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, prenos

14. 10. 2022

Dnevni red seje: A1. Predlog sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023-A) B1. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024) 1. Strategija za manj izgub hrane in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano 1a. Stališče Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EU) 2020/1706 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere ribiške proizvode za obdobje 2021–2023 2. Pobude in vprašanja članov Odbora

128 min

Dnevni red seje: A1. Predlog sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023-A) B1. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024) 1. Strategija za manj izgub hrane in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano 1a. Stališče Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EU) 2020/1706 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere ribiške proizvode za obdobje 2021–2023 2. Pobude in vprašanja članov Odbora

Skupne seje delovnih teles Državnega zbora

13. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije in 6. nujna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,

7. 10. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009 glede preoblikovanja mreže za zbiranje računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev v mrežo za podatke o trajnostnosti kmetij 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev in spremembi Uredbe (EU) 2021/2115 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami, razveljavitvi Sklepa Sveta 76/787/ESPJ, EGS, Euratom in Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami, priloženega temu sklepu 4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas (prenovitev) 5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o povrnitvi in odvzemu sredstev 6. Zasedanje Sveta Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve, Luksemburg, 13. in 14. 10. 2022

125 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009 glede preoblikovanja mreže za zbiranje računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev v mrežo za podatke o trajnostnosti kmetij 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev in spremembi Uredbe (EU) 2021/2115 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami, razveljavitvi Sklepa Sveta 76/787/ESPJ, EGS, Euratom in Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami, priloženega temu sklepu 4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas (prenovitev) 5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o povrnitvi in odvzemu sredstev 6. Zasedanje Sveta Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve, Luksemburg, 13. in 14. 10. 2022

Seje odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

3. nujna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, prenos

7. 9. 2022

Dnevni red seje: 1. Pomoč kmetijstvu zaradi suše in zaradi dviga cen energentov ter ostalih surovin na področju kmetijstva

139 min

Dnevni red seje: 1. Pomoč kmetijstvu zaradi suše in zaradi dviga cen energentov ter ostalih surovin na področju kmetijstva

Seje odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

2. redna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, prenos

7. 9. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1E), skrajšani postopek 2. Opredelitev do Predloga sklepa Odbora v zvezi s Poročilom Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin o izvedbi posebnega nadzora 8. in 9. junija 2022 v obratu za predelavo rib Marinblu, d.o.o. (razprava je bila opravljena na 2. nujni seji Odbora 15. 7. 2022) 3. Pobude in vprašanja članov Odbora

104 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1E), skrajšani postopek 2. Opredelitev do Predloga sklepa Odbora v zvezi s Poročilom Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin o izvedbi posebnega nadzora 8. in 9. junija 2022 v obratu za predelavo rib Marinblu, d.o.o. (razprava je bila opravljena na 2. nujni seji Odbora 15. 7. 2022) 3. Pobude in vprašanja članov Odbora

Seje odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

38. izredna seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, prenos

22. 8. 2022

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na kmetijstvo, - na razvoj podeželja, - na prehrano, - na varstvo rastlin, - na veterinarstvo in zootehniko, - na gozdarstvo, lovstvo ter ribištvo, - na varnost in kakovost krme in hrane oziroma živil, uporabo materialov, ki prihajajo v stik z živili v postopkih pridelave, predelave in distribucije živil, ter varnost in kakovost živil oziroma hrane v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

23 min

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na kmetijstvo, - na razvoj podeželja, - na prehrano, - na varstvo rastlin, - na veterinarstvo in zootehniko, - na gozdarstvo, lovstvo ter ribištvo, - na varnost in kakovost krme in hrane oziroma živil, uporabo materialov, ki prihajajo v stik z živili v postopkih pridelave, predelave in distribucije živil, ter varnost in kakovost živil oziroma hrane v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Seje odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

2. nujna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

15. 7. 2022

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na kmetijstvo, - na razvoj podeželja, - na prehrano, - na varstvo rastlin, - na veterinarstvo in zootehniko, - na gozdarstvo, lovstvo ter ribištvo, - na varnost in kakovost krme in hrane oziroma živil, uporabo materialov, ki prihajajo v stik z živili v postopkih pridelave, predelave in distribucije živil, ter varnost in kakovost živil oziroma hrane v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

159 min

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na kmetijstvo, - na razvoj podeželja, - na prehrano, - na varstvo rastlin, - na veterinarstvo in zootehniko, - na gozdarstvo, lovstvo ter ribištvo, - na varnost in kakovost krme in hrane oziroma živil, uporabo materialov, ki prihajajo v stik z živili v postopkih pridelave, predelave in distribucije živil, ter varnost in kakovost živil oziroma hrane v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Seje odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

1. redna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

15. 6. 2022

Dnevni red seje: 1. Zaključni račun in poročilo o delu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 2021 2. Pobude in vprašanja članov Odbora

70 min

Dnevni red seje: 1. Zaključni račun in poročilo o delu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 2021 2. Pobude in vprašanja članov Odbora

Seje odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

43. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

10. 6. 2022

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na kmetijstvo, - na razvoj podeželja, - na prehrano, - na varstvo rastlin, - na veterinarstvo in zootehniko, - na gozdarstvo, lovstvo ter ribištvo, - na varnost in kakovost krme in hrane oziroma živil, uporabo materialov, ki prihajajo v stik z živili v postopkih pridelave, predelave in distribucije živil, ter varnost in kakovost živil oziroma hrane v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

62 min

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na kmetijstvo, - na razvoj podeželja, - na prehrano, - na varstvo rastlin, - na veterinarstvo in zootehniko, - na gozdarstvo, lovstvo ter ribištvo, - na varnost in kakovost krme in hrane oziroma živil, uporabo materialov, ki prihajajo v stik z živili v postopkih pridelave, predelave in distribucije živil, ter varnost in kakovost živil oziroma hrane v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Seje odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

1. nujna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (predstavitev kandidatke za ministrico Irene Šinko)

31. 5. 2022

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na kmetijstvo, - na razvoj podeželja, - na prehrano, - na varstvo rastlin, - na veterinarstvo in zootehniko, - na gozdarstvo, lovstvo ter ribištvo, - na varnost in kakovost krme in hrane oziroma živil, uporabo materialov, ki prihajajo v stik z živili v postopkih pridelave, predelave in distribucije živil, ter varnost in kakovost živil oziroma hrane v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

101 min

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na kmetijstvo, - na razvoj podeželja, - na prehrano, - na varstvo rastlin, - na veterinarstvo in zootehniko, - na gozdarstvo, lovstvo ter ribištvo, - na varnost in kakovost krme in hrane oziroma živil, uporabo materialov, ki prihajajo v stik z živili v postopkih pridelave, predelave in distribucije živil, ter varnost in kakovost živil oziroma hrane v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Seje odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

33. nujna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, posnetek

24. 2. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1G), nujni postopek

85 min

Dnevni red seje: 1. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1G), nujni postopek

Seje odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

35. redna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

23. 2. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembi Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1D), skrajšani postopek 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-G), druga obravnava 3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnostih (ZAgrS-A), druga obravnava 4. Predlog zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o morskem ribištvu (ZMR-2C), skrajšani postopek 5. Pobude in vprašanja članov Odbora

255 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembi Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1D), skrajšani postopek 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-G), druga obravnava 3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnostih (ZAgrS-A), druga obravnava 4. Predlog zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o morskem ribištvu (ZMR-2C), skrajšani postopek 5. Pobude in vprašanja članov Odbora

Seje odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

34. redna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

2. 12. 2021

Dnevni red seje: 1. Letno poročilo družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., o doseganju ciljev gospodarjenja z državnimi gozdovi za leto 2020 2. Pobude in vprašanja članov Odbora

98 min

Dnevni red seje: 1. Letno poročilo družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., o doseganju ciljev gospodarjenja z državnimi gozdovi za leto 2020 2. Pobude in vprašanja članov Odbora

Seje odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

32. nujna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, prenos

2. 12. 2021

Dnevni red seje: 1. Predlog Strateškega načrta Skupne kmetijske politike 2023–2027

137 min

Dnevni red seje: 1. Predlog Strateškega načrta Skupne kmetijske politike 2023–2027

Seje odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

31. nujna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, posnetek

11. 11. 2021

Dnevni red seje: 1. Nedopustno ravnanje z živalmi

197 min

Dnevni red seje: 1. Nedopustno ravnanje z živalmi

RTV 365
Mobilna aplikacija
Prenesite iz Trgovine Play