Seje odbora za pravosodje

Predlogi

Ni najdenih zadetkov.


Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

RTV 365 Programi Oddaje Podkasti Moj 365 Menu
Domov
Raziskujte
Programi
Dokumentarci
Filmi in serije
Oddaje
Podkasti
Filmoteka
Zgodovina
Shranjeno
Naročnine
Več
Domov Raziskujte Programi Dokumentarci Filmi in serije Oddaje Podkasti
Plačljivo
Filmoteka
Moj 365
Zgodovina
Naročnine
Shranjeno

Seje odbora za pravosodje

Odbor za pravosodje obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša:
- na organizacijo in status sodišč, državnega tožilstva, državnega pravobranilstva in Ustavnega sodišča,
- na nadzor nad poslovanjem državnega tožilstva, državnega pravobranilstva ter druge vrste z zakonom določenih pravosodnih nadzorov,
- na civilno in kaznovalno pravo,
- na sodne postopke, alternativno reševanje sporov in pravosodno upravo,
- na odvetništvo in notariat,
- na izvrševanje kazenskih sankcij,
- na varstvo osebnih podatkov,
- na mednarodno pravno pomoč in mednarodno pravosodno sodelovanje v civilnih in kazenskih zadevah,
- na e-pravosodje in
- na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo.

Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Zadnje

Seje odbora za pravosodje

29. redna seja Odbora za pravosodje,

3. 7. 2024

Odbor za pravosodje obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na organizacijo in status sodišč, državnega tožilstva, državnega pravobranilstva in Ustavnega sodišča, - na nadzor nad poslovanjem državnega tožilstva, državnega pravobranilstva ter druge vrste z zakonom določenih pravosodnih nadzorov, - na civilno in kaznovalno pravo, - na sodne postopke, alternativno reševanje sporov in pravosodno upravo, - na odvetništvo in notariat, - na izvrševanje kazenskih sankcij, - na varstvo osebnih podatkov, - na mednarodno pravno pomoč in mednarodno pravosodno sodelovanje v civilnih in kazenskih zadevah, - na e-pravosodje in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

182 min

Odbor za pravosodje obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na organizacijo in status sodišč, državnega tožilstva, državnega pravobranilstva in Ustavnega sodišča, - na nadzor nad poslovanjem državnega tožilstva, državnega pravobranilstva ter druge vrste z zakonom določenih pravosodnih nadzorov, - na civilno in kaznovalno pravo, - na sodne postopke, alternativno reševanje sporov in pravosodno upravo, - na odvetništvo in notariat, - na izvrševanje kazenskih sankcij, - na varstvo osebnih podatkov, - na mednarodno pravno pomoč in mednarodno pravosodno sodelovanje v civilnih in kazenskih zadevah, - na e-pravosodje in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Seje odbora za pravosodje

28. redna seja Odbora za pravosodje, prenos

26. 6. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o parlamentarni preiskavi (ZPPre-A) 2. Letno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2023 in Ocena stanja za leto 2023 3. Razno

228 min

Dnevni red seje: 1. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o parlamentarni preiskavi (ZPPre-A) 2. Letno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2023 in Ocena stanja za leto 2023 3. Razno

Seje odbora za pravosodje

27. redna seja Odbora za pravosodje, prenos

12. 6. 2024

Dnevni red seje: 1. Skupno poročilo o delu državnih tožilstev za leto 2023 2. Letno poročilo o poslovanju Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije za leto 2023 3. Letno poročilo o delu Oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri Specializiranem državnem tožilstvu Republike Slovenije za leto 2023 4. Razno

223 min

Dnevni red seje: 1. Skupno poročilo o delu državnih tožilstev za leto 2023 2. Letno poročilo o poslovanju Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije za leto 2023 3. Letno poročilo o delu Oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri Specializiranem državnem tožilstvu Republike Slovenije za leto 2023 4. Razno

Seje odbora za pravosodje

26. redna seja Odbora za pravosodje, prenos

5. 6. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-P), skrajšani postopek

168 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-P), skrajšani postopek

Seje odbora za pravosodje

19. nujna seja Odbora za pravosodje

8. 5. 2024

Odbor za pravosodje obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na organizacijo in status sodišč, državnega tožilstva, državnega pravobranilstva in Ustavnega sodišča, - na nadzor nad poslovanjem državnega tožilstva, državnega pravobranilstva ter druge vrste z zakonom določenih pravosodnih nadzorov, - na civilno in kaznovalno pravo, - na sodne postopke, alternativno reševanje sporov in pravosodno upravo, - na odvetništvo in notariat, - na izvrševanje kazenskih sankcij, - na varstvo osebnih podatkov, - na mednarodno pravno pomoč in mednarodno pravosodno sodelovanje v civilnih in kazenskih zadevah, - na e-pravosodje in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

149 min

Odbor za pravosodje obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na organizacijo in status sodišč, državnega tožilstva, državnega pravobranilstva in Ustavnega sodišča, - na nadzor nad poslovanjem državnega tožilstva, državnega pravobranilstva ter druge vrste z zakonom določenih pravosodnih nadzorov, - na civilno in kaznovalno pravo, - na sodne postopke, alternativno reševanje sporov in pravosodno upravo, - na odvetništvo in notariat, - na izvrševanje kazenskih sankcij, - na varstvo osebnih podatkov, - na mednarodno pravno pomoč in mednarodno pravosodno sodelovanje v civilnih in kazenskih zadevah, - na e-pravosodje in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Seje odbora za pravosodje

25. redna seja Odbora za pravosodje, posnetek

9. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1K), skrajšani postopek

12 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1K), skrajšani postopek

Seje odbora za pravosodje

24. redna seja Odbora za pravosodje, prenos

20. 3. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi minimalnih pravil za preprečevanje pomoči pri nedovoljenemu vstopu, tranzitu in prebivanju v Uniji in boj proti njej ter o nadomestitvi Direktive Sveta 2002/90/ES in Okvirnega sklepa Sveta 2002/946 PNZ

39 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi minimalnih pravil za preprečevanje pomoči pri nedovoljenemu vstopu, tranzitu in prebivanju v Uniji in boj proti njej ter o nadomestitvi Direktive Sveta 2002/90/ES in Okvirnega sklepa Sveta 2002/946 PNZ

Seje odbora za pravosodje

18. nujna seja Odbora za pravosodje, 2. del

1. 3. 2024

Dnevni red seje: 1. Predstavitev Andreje Katič, kandidatke za ministrico za pravosodje

41 min

Dnevni red seje: 1. Predstavitev Andreje Katič, kandidatke za ministrico za pravosodje

Seje odbora za pravosodje

18. nujna se18. nujna seja Odbora za pravosodje, 1. delja Odbora za pravosodje,

1. 3. 2024

Dnevni red seje: 1. Predstavitev Andreje Katič, kandidatke za ministrico za pravosodje

133 min

Dnevni red seje: 1. Predstavitev Andreje Katič, kandidatke za ministrico za pravosodje

Seje odbora za pravosodje

17. nujna seja Odbora za pravosodje, 2. del

20. 2. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije v zvezi s stanjem na področju boja proti korupciji v Republiki Sloveniji

136 min

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije v zvezi s stanjem na področju boja proti korupciji v Republiki Sloveniji

Seje odbora za pravosodje

17. nujna seja Odbora za pravosodje, 1. del

20. 2. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije v zvezi s stanjem na področju boja proti korupciji v Republiki Sloveniji

211 min

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije v zvezi s stanjem na področju boja proti korupciji v Republiki Sloveniji

Seje odbora za pravosodje

16. nujna seja Odbora za pravosodje, prenos

13. 12. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2012/29/EU o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/220/PNZ

26 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2012/29/EU o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/220/PNZ

Seje odbora za pravosodje

15. nujna seja Odbora za pravosodje, prenos

29. 11. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije v zvezi z izvajanjem Zakona o pomilostitvi in potrebnimi spremembami

117 min

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije v zvezi z izvajanjem Zakona o pomilostitvi in potrebnimi spremembami

Seje odbora za pravosodje

22. redna seja Odbora za pravosodje, prenos

29. 11. 2023

Dnevni red seje: A1. Zahteva Varuha človekovih pravic za oceno ustavnosti 169. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP) 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kolektivnih tožbah (ZKoIT-A), skrajšani postopek 2. Razno

42 min

Dnevni red seje: A1. Zahteva Varuha človekovih pravic za oceno ustavnosti 169. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP) 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kolektivnih tožbah (ZKoIT-A), skrajšani postopek 2. Razno

Seje odbora za pravosodje

14. nujna seja Odbora za pravosodje, posnetek

15. 11. 2023

Odbor za pravosodje obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na organizacijo in status sodišč, državnega tožilstva, državnega pravobranilstva in Ustavnega sodišča, - na nadzor nad poslovanjem državnega tožilstva, državnega pravobranilstva ter druge vrste z zakonom določenih pravosodnih nadzorov, - na civilno in kaznovalno pravo, - na sodne postopke, alternativno reševanje sporov in pravosodno upravo, - na odvetništvo in notariat, - na izvrševanje kazenskih sankcij, - na varstvo osebnih podatkov, - na mednarodno pravno pomoč in mednarodno pravosodno sodelovanje v civilnih in kazenskih zadevah, - na e-pravosodje in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

208 min

Odbor za pravosodje obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na organizacijo in status sodišč, državnega tožilstva, državnega pravobranilstva in Ustavnega sodišča, - na nadzor nad poslovanjem državnega tožilstva, državnega pravobranilstva ter druge vrste z zakonom določenih pravosodnih nadzorov, - na civilno in kaznovalno pravo, - na sodne postopke, alternativno reševanje sporov in pravosodno upravo, - na odvetništvo in notariat, - na izvrševanje kazenskih sankcij, - na varstvo osebnih podatkov, - na mednarodno pravno pomoč in mednarodno pravosodno sodelovanje v civilnih in kazenskih zadevah, - na e-pravosodje in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Seje odbora za pravosodje

14. nujna seja Odbora za pravosodje, 1. Del

15. 11. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije v zvezi z bojem proti korupciji v Republiki Sloveniji

80 min

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije v zvezi z bojem proti korupciji v Republiki Sloveniji

Seje odbora za pravosodje

21. redna seja Odbora za pravosodje, prenos

15. 11. 2023

Dnevni red seje: 1. Letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč za leto 2022 2. Letno poročilo Sodnega sveta Republike Slovenije za leto 2022 3. Razno

206 min

Dnevni red seje: 1. Letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč za leto 2022 2. Letno poročilo Sodnega sveta Republike Slovenije za leto 2022 3. Razno

Seje odbora za pravosodje

20. redna seja Odbora za pravosodje, prenos

25. 10. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju ukrepov in sodelovanju v zadevah v zvezi z varstvom odraslih oseb 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije postanejo ali ostanejo pogodbenice Konvencije z dne 13. januarja 2000 o mednarodnem varstvu odraslih oseb 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi dodatnih postopkovnih pravil v zvezi z izvrševanjem Uredbe (EU) 2016/679

30 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju ukrepov in sodelovanju v zadevah v zvezi z varstvom odraslih oseb 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije postanejo ali ostanejo pogodbenice Konvencije z dne 13. januarja 2000 o mednarodnem varstvu odraslih oseb 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi dodatnih postopkovnih pravil v zvezi z izvrševanjem Uredbe (EU) 2016/679

Seje odbora za pravosodje

13. nujna seja Odbora za pravosodje, posnetek

11. 10. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024-A) 2. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2025 (DP2025)

56 min

Dnevni red seje: 1. Predlog sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024-A) 2. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2025 (DP2025)

Seje odbora za pravosodje

12. nujna seja Odbora za pravosodje,

5. 10. 2023

Dnevni red seje: 1. Zahteva Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o Zakonu o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (ZUVPNB)

100 min

Dnevni red seje: 1. Zahteva Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o Zakonu o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (ZUVPNB)

Seje odbora za pravosodje

19. redna seja Odbora za pravosodje, prenos

4. 10. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti korupciji, nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2003/568/PNZ in Konvencije o boju proti korupciji uradnikov Evropskih skupnosti ali uradnikov držav članic Evropske unije ter spremembi Direktive (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta

40 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti korupciji, nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2003/568/PNZ in Konvencije o boju proti korupciji uradnikov Evropskih skupnosti ali uradnikov držav članic Evropske unije ter spremembi Direktive (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta

Seje odbora za pravosodje

18. redna seja Odbora za pravosodje, prenos

13. 9. 2023

Dnevni red seje: 1. Letno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2022 in Ocena stanja za leto 2022 1.a Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, Konvencije Združenih narodov o mednarodnih učinkih sodne prodaje ladij, ki jo je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela 7. decembra 2022 v New Yorku 1.b Predlog stališča Republike Slovenije do Priporočila za sklep Sveta o pooblastitvi Evropske komisije, da v imenu Evropske unije sodeluje pri pogajanjih o konvenciji Sveta Evrope, ki bo nadomestila in zamenjala Konvencijo o kazenskopravni zaščiti okolja iz leta 1998 (ETS št.172), ter pripravi osnutka obrazložitvenega poročila 1.c. Zahteva Državnega sveta Republike Slovenije za oceno ustavnosti 37., 38., 39. in 40. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)

121 min

Dnevni red seje: 1. Letno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2022 in Ocena stanja za leto 2022 1.a Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, Konvencije Združenih narodov o mednarodnih učinkih sodne prodaje ladij, ki jo je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela 7. decembra 2022 v New Yorku 1.b Predlog stališča Republike Slovenije do Priporočila za sklep Sveta o pooblastitvi Evropske komisije, da v imenu Evropske unije sodeluje pri pogajanjih o konvenciji Sveta Evrope, ki bo nadomestila in zamenjala Konvencijo o kazenskopravni zaščiti okolja iz leta 1998 (ETS št.172), ter pripravi osnutka obrazložitvenega poročila 1.c. Zahteva Državnega sveta Republike Slovenije za oceno ustavnosti 37., 38., 39. in 40. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)

Seje odbora za pravosodje

17. redna seja Odbora za pravosodje

5. 9. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-H), druga obravnava 2. Predlog zakona o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (ZUVPNB), druga obravnava 3. Razno

210 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-H), druga obravnava 2. Predlog zakona o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (ZUVPNB), druga obravnava 3. Razno

Seje odbora za pravosodje

11. nujna seja Odbora za pravosodje, prenos

4. 7. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prenosu postopkov v kazenskih zadevah

37 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prenosu postopkov v kazenskih zadevah

Seje odbora za pravosodje

9. nujna seja Odbora za pravosodje, prenos

22. 6. 2023

Dnevni red seje: 1. Uresničevanje pravice do poštenega sojenja in nadzora nad poslovanjem sodišč

187 min

Dnevni red seje: 1. Uresničevanje pravice do poštenega sojenja in nadzora nad poslovanjem sodišč

Seje odbora za pravosodje

16. redna seja Odbora za pravosodje, posnetek

15. 6. 2023

Dnevni red seje: 1. Skupno poročilo o delu državnih tožilstev za leto 2022 2. Letno poročilo o poslovanju Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije za leto 2022 3. Letno poročilo o delu Oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri Specializiranem državnem tožilstvu Republike Slovenije za leto 2022 4. Razno

204 min

Dnevni red seje: 1. Skupno poročilo o delu državnih tožilstev za leto 2022 2. Letno poročilo o poslovanju Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije za leto 2022 3. Letno poročilo o delu Oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri Specializiranem državnem tožilstvu Republike Slovenije za leto 2022 4. Razno

Seje odbora za pravosodje

8. nujna seja Odbora za pravosodje

8. 6. 2023

Odbor za pravosodje obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na organizacijo in status sodišč, državnega tožilstva, državnega pravobranilstva in Ustavnega sodišča, - na nadzor nad poslovanjem državnega tožilstva, državnega pravobranilstva ter druge vrste z zakonom določenih pravosodnih nadzorov, - na civilno in kaznovalno pravo, - na sodne postopke, alternativno reševanje sporov in pravosodno upravo, - na odvetništvo in notariat, - na izvrševanje kazenskih sankcij, - na varstvo osebnih podatkov, - na mednarodno pravno pomoč in mednarodno pravosodno sodelovanje v civilnih in kazenskih zadevah, - na e-pravosodje in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

44 min

Odbor za pravosodje obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na organizacijo in status sodišč, državnega tožilstva, državnega pravobranilstva in Ustavnega sodišča, - na nadzor nad poslovanjem državnega tožilstva, državnega pravobranilstva ter druge vrste z zakonom določenih pravosodnih nadzorov, - na civilno in kaznovalno pravo, - na sodne postopke, alternativno reševanje sporov in pravosodno upravo, - na odvetništvo in notariat, - na izvrševanje kazenskih sankcij, - na varstvo osebnih podatkov, - na mednarodno pravno pomoč in mednarodno pravosodno sodelovanje v civilnih in kazenskih zadevah, - na e-pravosodje in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Seje odbora za pravosodje

15. redna seja Odbora za pravosodje

8. 6. 2023

Odbor za pravosodje obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na organizacijo in status sodišč, državnega tožilstva, državnega pravobranilstva in Ustavnega sodišča, - na nadzor nad poslovanjem državnega tožilstva, državnega pravobranilstva ter druge vrste z zakonom določenih pravosodnih nadzorov, - na civilno in kaznovalno pravo, - na sodne postopke, alternativno reševanje sporov in pravosodno upravo, - na odvetništvo in notariat, - na izvrševanje kazenskih sankcij, - na varstvo osebnih podatkov, - na mednarodno pravno pomoč in mednarodno pravosodno sodelovanje v civilnih in kazenskih zadevah, - na e-pravosodje in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

50 min

Odbor za pravosodje obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na organizacijo in status sodišč, državnega tožilstva, državnega pravobranilstva in Ustavnega sodišča, - na nadzor nad poslovanjem državnega tožilstva, državnega pravobranilstva ter druge vrste z zakonom določenih pravosodnih nadzorov, - na civilno in kaznovalno pravo, - na sodne postopke, alternativno reševanje sporov in pravosodno upravo, - na odvetništvo in notariat, - na izvrševanje kazenskih sankcij, - na varstvo osebnih podatkov, - na mednarodno pravno pomoč in mednarodno pravosodno sodelovanje v civilnih in kazenskih zadevah, - na e-pravosodje in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Seje odbora za pravosodje

14. redna seja Odbora za pravosodje, prenos

10. 5. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (Rb2023) 1.a. Predlog stališča Republike Slovenije do Priporočila Sklepa Sveta o pooblastitvi Evropske komisije, da v imenu Evropske unije sodeluje pri pogajanjih o spremembi Konvencije Sveta o preprečevanju terorizma (CETS št. 196) ali dodatnem protokolu h Konvenciji v zvezi z revizijo opredelitve terorističnih kaznivih dejanj 1.b. Zahteva za oceno ustavnosti 71. člena Zakona o sodiščih (ZS) 2. Razno

45 min

Dnevni red seje: 1. Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (Rb2023) 1.a. Predlog stališča Republike Slovenije do Priporočila Sklepa Sveta o pooblastitvi Evropske komisije, da v imenu Evropske unije sodeluje pri pogajanjih o spremembi Konvencije Sveta o preprečevanju terorizma (CETS št. 196) ali dodatnem protokolu h Konvenciji v zvezi z revizijo opredelitve terorističnih kaznivih dejanj 1.b. Zahteva za oceno ustavnosti 71. člena Zakona o sodiščih (ZS) 2. Razno

Skupne seje delovnih teles Državnega zbora

10. redna seja Mandatno-volilne komisije in 13. redna seja Odbora za pravosodje, 1. del

13. 4. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog za imenovanje generalnega državnega tožilca 1.a Predlog za razrešitev in imenovanje člana sveta Agencije za energijo 1.b Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Novem mestu 1.c Predlog sklepa o imenovanju člana Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji 2. Nadzor po 21. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

195 min

Dnevni red seje: 1. Predlog za imenovanje generalnega državnega tožilca 1.a Predlog za razrešitev in imenovanje člana sveta Agencije za energijo 1.b Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Novem mestu 1.c Predlog sklepa o imenovanju člana Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji 2. Nadzor po 21. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

Seje odbora za pravosodje

12. redna seja Odbora za pravosodje

5. 4. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnem sporu (ZUS-1C), druga obravnava 2. Razno

90 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnem sporu (ZUS-1C), druga obravnava 2. Razno

Seje odbora za pravosodje

7. nujna seja Odbora za pravosodje

29. 3. 2023

Odbor za pravosodje obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na organizacijo in status sodišč, državnega tožilstva, državnega pravobranilstva in Ustavnega sodišča, - na nadzor nad poslovanjem državnega tožilstva, državnega pravobranilstva ter druge vrste z zakonom določenih pravosodnih nadzorov, - na civilno in kaznovalno pravo, - na sodne postopke, alternativno reševanje sporov in pravosodno upravo, - na odvetništvo in notariat, - na izvrševanje kazenskih sankcij, - na varstvo osebnih podatkov, - na mednarodno pravno pomoč in mednarodno pravosodno sodelovanje v civilnih in kazenskih zadevah, - na e-pravosodje in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

56 min

Odbor za pravosodje obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na organizacijo in status sodišč, državnega tožilstva, državnega pravobranilstva in Ustavnega sodišča, - na nadzor nad poslovanjem državnega tožilstva, državnega pravobranilstva ter druge vrste z zakonom določenih pravosodnih nadzorov, - na civilno in kaznovalno pravo, - na sodne postopke, alternativno reševanje sporov in pravosodno upravo, - na odvetništvo in notariat, - na izvrševanje kazenskih sankcij, - na varstvo osebnih podatkov, - na mednarodno pravno pomoč in mednarodno pravosodno sodelovanje v civilnih in kazenskih zadevah, - na e-pravosodje in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Seje odbora za pravosodje

11. redna seja Odbora za pravosodje

15. 3. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju odločb in sprejemanju javnih listin v zadevah v zvezi s starševstvom ter uvedbi evropskega potrdila o starševstvu 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o harmonizaciji nekaterih vidikov insolvenčnega prava

31 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju odločb in sprejemanju javnih listin v zadevah v zvezi s starševstvom ter uvedbi evropskega potrdila o starševstvu 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o harmonizaciji nekaterih vidikov insolvenčnega prava

Seje odbora za pravosodje

10. redna seja Odbora za pravosodje, prenos

1. 3. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi kaznivih dejanj in sankcij za kršitev omejevanja ukrepov Unije

24 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi kaznivih dejanj in sankcij za kršitev omejevanja ukrepov Unije

Seje odbora za pravosodje

9. redna seja Odbora za pravosodje

11. 1. 2023

Dnevni red: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1J), skrajšani postopek 2. Predlog zakona o zaščiti prijaviteljev (ZZPri), druga obravnava 3. Razno

106 min

Dnevni red: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1J), skrajšani postopek 2. Predlog zakona o zaščiti prijaviteljev (ZZPri), druga obravnava 3. Razno

Seje odbora za pravosodje

8. redna seja Odbora za pravosodje, prenos

14. 12. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi pravil o nepogodbeni civilni odgovornosti umetni inteligenci (direktiva o odgovornosti na področju umetne inteligence) 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o odgovornosti za proizvode z napako

37 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi pravil o nepogodbeni civilni odgovornosti umetni inteligenci (direktiva o odgovornosti na področju umetne inteligence) 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o odgovornosti za proizvode z napako

Seje odbora za pravosodje

7. redna seja Odbora za pravosodje

1. 12. 2022

Dnevni red seje: 1. Pobuda Petra Vesela za začetek postopka za oceno ustavnosti 4. točke prvega odstavka 21. člena Zakona o odvetništvu (ZOdv) 2. Predlog zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), druga obravnava 3. Razno

161 min

Dnevni red seje: 1. Pobuda Petra Vesela za začetek postopka za oceno ustavnosti 4. točke prvega odstavka 21. člena Zakona o odvetništvu (ZOdv) 2. Predlog zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), druga obravnava 3. Razno

Seje odbora za pravosodje

5. redna seja Odbora za pravosodje, posnetek, 2. del

19. 10. 2022

Dnevni red seje: 1. Letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč za leto 2021 2. Letno poročilo Sodnega sveta Republike Slovenije za leto 2021 3. Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023-A) 4. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024) 5. Razno

120 min

Dnevni red seje: 1. Letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč za leto 2021 2. Letno poročilo Sodnega sveta Republike Slovenije za leto 2021 3. Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023-A) 4. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024) 5. Razno

Seje odbora za pravosodje

5. redna seja Odbora za pravosodje, posnetek, 1. del

19. 10. 2022

Dnevni red seje: 1. Letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč za leto 2021 2. Letno poročilo Sodnega sveta Republike Slovenije za leto 2021 3. Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023-A) 4. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024) 5. Razno

143 min

Dnevni red seje: 1. Letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč za leto 2021 2. Letno poročilo Sodnega sveta Republike Slovenije za leto 2021 3. Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023-A) 4. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024) 5. Razno

Seje odbora za pravosodje

4. redna seja Odbora za pravosodje

3. 10. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o povrnitvi in odvzemu sredstev

9 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o povrnitvi in odvzemu sredstev

Seje odbora za pravosodje

5. nujna seja Odbora za pravosodje

21. 9. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Rb2022)

18 min

Dnevni red seje: 1. Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Rb2022)

Seje odbora za pravosodje

3. redna seja Odbora za pravosodje, prenos

15. 9. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1H), druga obravnava 2. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o odvetništvu (ZOdv-G), druga obravnava 3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o notariatu (ZN-H), druga obravnava 4. Razno

114 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1H), druga obravnava 2. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o odvetništvu (ZOdv-G), druga obravnava 3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o notariatu (ZN-H), druga obravnava 4. Razno

Seje odbora za pravosodje

2. redna seja Odbora za pravosodje, posnetek

7. 9. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti oseb, ki se udejstvujejo pri udeležbi javnosti, pred očitno neutemeljenimi ali zlorabljenimi sodnimi postopki (strateške tožbe za onemogočenje udeležbe javnosti) 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini

58 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti oseb, ki se udejstvujejo pri udeležbi javnosti, pred očitno neutemeljenimi ali zlorabljenimi sodnimi postopki (strateške tožbe za onemogočenje udeležbe javnosti) 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini

Seje odbora za pravosodje

1. redna seja Odbora za pravosodje, 2. del

6. 7. 2022

Odbor za pravosodje obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na organizacijo in status sodišč, državnega tožilstva, državnega pravobranilstva in Ustavnega sodišča, - na nadzor nad poslovanjem državnega tožilstva, državnega pravobranilstva ter druge vrste z zakonom določenih pravosodnih nadzorov, - na civilno in kaznovalno pravo, - na sodne postopke, alternativno reševanje sporov in pravosodno upravo, - na odvetništvo in notariat, - na izvrševanje kazenskih sankcij, - na varstvo osebnih podatkov, - na mednarodno pravno pomoč in mednarodno pravosodno sodelovanje v civilnih in kazenskih zadevah, - na e-pravosodje in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

77 min

Odbor za pravosodje obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na organizacijo in status sodišč, državnega tožilstva, državnega pravobranilstva in Ustavnega sodišča, - na nadzor nad poslovanjem državnega tožilstva, državnega pravobranilstva ter druge vrste z zakonom določenih pravosodnih nadzorov, - na civilno in kaznovalno pravo, - na sodne postopke, alternativno reševanje sporov in pravosodno upravo, - na odvetništvo in notariat, - na izvrševanje kazenskih sankcij, - na varstvo osebnih podatkov, - na mednarodno pravno pomoč in mednarodno pravosodno sodelovanje v civilnih in kazenskih zadevah, - na e-pravosodje in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Seje odbora za pravosodje

1. redna seja Odbora za pravosodje, 1. del

6. 7. 2022

Dnevni red seje: 1. Skupno poročilo o delu državnih tožilstev za leto 2021 2. Letno poročilo o poslovanju Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije za leto 2021 3. Letno poročilo o delu Oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri Specializiranem državnem tožilstvu Republike Slovenije za leto 2021 4. Letno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2021 in Ocena stanja za leto 2021 5. Razno

193 min

Dnevni red seje: 1. Skupno poročilo o delu državnih tožilstev za leto 2021 2. Letno poročilo o poslovanju Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije za leto 2021 3. Letno poročilo o delu Oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri Specializiranem državnem tožilstvu Republike Slovenije za leto 2021 4. Letno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2021 in Ocena stanja za leto 2021 5. Razno

Seje odbora za pravosodje

3. nujna seja Odbora za pravosodje, 2. del

23. 6. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog deklaracije o podpori Resoluciji Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o evropski zavesti in totalitarizmu (DePREZT) 2. Predlog deklaracije o podpori Resoluciji Evropskega parlamenta z dne 19. maja 2022 o boju proti nekaznovanju vojnih hudodelstev v Ukrajini (DePRBNVH)

143 min

Dnevni red seje: 1. Predlog deklaracije o podpori Resoluciji Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o evropski zavesti in totalitarizmu (DePREZT) 2. Predlog deklaracije o podpori Resoluciji Evropskega parlamenta z dne 19. maja 2022 o boju proti nekaznovanju vojnih hudodelstev v Ukrajini (DePRBNVH)

Seje odbora za pravosodje

3. nujna seja Odbora za pravosodje, 1. del

23. 6. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog deklaracije o podpori Resoluciji Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o evropski zavesti in totalitarizmu (DePREZT) 2. Predlog deklaracije o podpori Resoluciji Evropskega parlamenta z dne 19. maja 2022 o boju proti nekaznovanju vojnih hudodelstev v Ukrajini (DePRBNVH)

37 min

Dnevni red seje: 1. Predlog deklaracije o podpori Resoluciji Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o evropski zavesti in totalitarizmu (DePREZT) 2. Predlog deklaracije o podpori Resoluciji Evropskega parlamenta z dne 19. maja 2022 o boju proti nekaznovanju vojnih hudodelstev v Ukrajini (DePRBNVH)

Seje odbora za pravosodje

2. nujna seja Odbora za pravosodje

1. 6. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2018/1727 Evropskega parlamenta in Sveta o zvezi z zbiranjem, zavarovanjem in analizo dokazov, povezanih z genocidom, hudodelstvi zoper človečnost in vojnimi zločini, v Eurojustu 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Priporočila sklepa Sveta o pooblastitvi Evropske komisije, da se pogaja o konvenciji o sodni prodaji ladij v okviru Komisije Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL) 3. Zahteva Sodnega sveta za oceno ustavnosti drugega odstavka 74. in 76.a člena Zakona o sodniški službi

39 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2018/1727 Evropskega parlamenta in Sveta o zvezi z zbiranjem, zavarovanjem in analizo dokazov, povezanih z genocidom, hudodelstvi zoper človečnost in vojnimi zločini, v Eurojustu 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Priporočila sklepa Sveta o pooblastitvi Evropske komisije, da se pogaja o konvenciji o sodni prodaji ladij v okviru Komisije Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL) 3. Zahteva Sodnega sveta za oceno ustavnosti drugega odstavka 74. in 76.a člena Zakona o sodniški službi

Seje odbora za pravosodje

1. nujna seja Odbora za pravosodje (predstavitev kandidatke za ministrico Dominike Švarc Pipan)

30. 5. 2022

Odbor za pravosodje obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na organizacijo in status sodišč, državnega tožilstva, državnega pravobranilstva in Ustavnega sodišča, - na nadzor nad poslovanjem državnega tožilstva, državnega pravobranilstva ter druge vrste z zakonom določenih pravosodnih nadzorov, - na civilno in kaznovalno pravo, - na sodne postopke, alternativno reševanje sporov in pravosodno upravo, - na odvetništvo in notariat, - na izvrševanje kazenskih sankcij, - na varstvo osebnih podatkov, - na mednarodno pravno pomoč in mednarodno pravosodno sodelovanje v civilnih in kazenskih zadevah, - na e-pravosodje in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

201 min

Odbor za pravosodje obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na organizacijo in status sodišč, državnega tožilstva, državnega pravobranilstva in Ustavnega sodišča, - na nadzor nad poslovanjem državnega tožilstva, državnega pravobranilstva ter druge vrste z zakonom določenih pravosodnih nadzorov, - na civilno in kaznovalno pravo, - na sodne postopke, alternativno reševanje sporov in pravosodno upravo, - na odvetništvo in notariat, - na izvrševanje kazenskih sankcij, - na varstvo osebnih podatkov, - na mednarodno pravno pomoč in mednarodno pravosodno sodelovanje v civilnih in kazenskih zadevah, - na e-pravosodje in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

RTV 365
Mobilna aplikacija
Prenesite iz Trgovine