Redne seje Državnega zbora

Predlogi

Ni najdenih zadetkov.


Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

RTV 365 Programi Oddaje Podkasti Moj 365 Menu
Domov
Raziskujte
Programi
Dokumentarci
Filmi in serije
Oddaje
Podkasti
Filmoteka
Zgodovina
Shranjeno
Naročnine
Več
Domov Raziskujte Programi Dokumentarci Filmi in serije Oddaje Podkasti
Plačljivo
Filmoteka
Moj 365
Zgodovina
Naročnine
Shranjeno

Redne seje Državnega zbora

Posnetki rednih sej Državnega zbora. Redne seje se sklicujejo v času rednih letnih zasedanj državnega zbora: v času pomladanskega zasedanja med 10. januarjem in 15. julijem in v času jesenskega zasedanja med 1. septembrom in 20. decembrom. Predsednik državnega zbora sklicuje redne seje v skladu s programom dela državnega zbora, po sklepu državnega zbora, po dogovoru na kolegiju ali na predlog vlade.
Državni zbor ima redne seje v času rednih letnih zasedanj praviloma vsak mesec v zadnjih sedmih delovnih dneh. Po sklepu državnega zbora ali po dogovoru v kolegiju se lahko redne seje skličejo tudi v drugih dneh.

Zadnje

Redne seje Državnega zbora

21. redna seja Državnega zbora, 3. del

19. 6. 2024

Dnevni red seje: 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-P), skrajšani postopek 3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gimnazijah (ZGim-E), skrajšani postopek 4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1C), skrajšani postopek 5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o glasbenih šolah (ZGla-B), druga obravnava 6. Predlog zakona o Kobilarni Lipica (ZKL-2), druga obravnava 7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije (ZSDZVZEU-D), druga obravnava 8. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter članicami Organizacije afriških, karibskih in pacifiških držav na drugi strani (MPEUOAKPD) 13. Mandatno-volilne zadeve: a. Predlog za imenovanje članov Nacionalnega sveta za kulturo b. Predlog za imenovanje na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije c. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Velenju č. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Celju d. Predlog sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednice, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju in oceni dejanskega stanja o primerih ukradenih otrok e. Predlog sklepa o razrešitvi podpredsednice in imenovanju podpredsednikov delovnih teles

193 min

Dnevni red seje: 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-P), skrajšani postopek 3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gimnazijah (ZGim-E), skrajšani postopek 4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1C), skrajšani postopek 5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o glasbenih šolah (ZGla-B), druga obravnava 6. Predlog zakona o Kobilarni Lipica (ZKL-2), druga obravnava 7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije (ZSDZVZEU-D), druga obravnava 8. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter članicami Organizacije afriških, karibskih in pacifiških držav na drugi strani (MPEUOAKPD) 13. Mandatno-volilne zadeve: a. Predlog za imenovanje članov Nacionalnega sveta za kulturo b. Predlog za imenovanje na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije c. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Velenju č. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Celju d. Predlog sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednice, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju in oceni dejanskega stanja o primerih ukradenih otrok e. Predlog sklepa o razrešitvi podpredsednice in imenovanju podpredsednikov delovnih teles

Redne seje Državnega zbora

21. redna seja Državnega zbora, 2. del

19. 6. 2024

Dnevni red seje: 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-P), skrajšani postopek 3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gimnazijah (ZGim-E), skrajšani postopek 4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1C), skrajšani postopek 5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o glasbenih šolah (ZGla-B), druga obravnava 6. Predlog zakona o Kobilarni Lipica (ZKL-2), druga obravnava 7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije (ZSDZVZEU-D), druga obravnava 8. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter članicami Organizacije afriških, karibskih in pacifiških držav na drugi strani (MPEUOAKPD) 13. Mandatno-volilne zadeve: a. Predlog za imenovanje članov Nacionalnega sveta za kulturo b. Predlog za imenovanje na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije c. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Velenju č. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Celju d. Predlog sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednice, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju in oceni dejanskega stanja o primerih ukradenih otrok e. Predlog sklepa o razrešitvi podpredsednice in imenovanju podpredsednikov delovnih teles

148 min

Dnevni red seje: 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-P), skrajšani postopek 3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gimnazijah (ZGim-E), skrajšani postopek 4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1C), skrajšani postopek 5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o glasbenih šolah (ZGla-B), druga obravnava 6. Predlog zakona o Kobilarni Lipica (ZKL-2), druga obravnava 7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije (ZSDZVZEU-D), druga obravnava 8. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter članicami Organizacije afriških, karibskih in pacifiških držav na drugi strani (MPEUOAKPD) 13. Mandatno-volilne zadeve: a. Predlog za imenovanje članov Nacionalnega sveta za kulturo b. Predlog za imenovanje na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije c. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Velenju č. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Celju d. Predlog sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednice, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju in oceni dejanskega stanja o primerih ukradenih otrok e. Predlog sklepa o razrešitvi podpredsednice in imenovanju podpredsednikov delovnih teles

Redne seje Državnega zbora

21. redna seja Državnega zbora, 1. del

19. 6. 2024

Dnevni red seje: 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-P), skrajšani postopek 3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gimnazijah (ZGim-E), skrajšani postopek 4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1C), skrajšani postopek 5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o glasbenih šolah (ZGla-B), druga obravnava 6. Predlog zakona o Kobilarni Lipica (ZKL-2), druga obravnava 7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije (ZSDZVZEU-D), druga obravnava 8. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter članicami Organizacije afriških, karibskih in pacifiških držav na drugi strani (MPEUOAKPD) 13. Mandatno-volilne zadeve: a. Predlog za imenovanje članov Nacionalnega sveta za kulturo b. Predlog za imenovanje na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije c. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Velenju č. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Celju d. Predlog sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednice, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju in oceni dejanskega stanja o primerih ukradenih otrok e. Predlog sklepa o razrešitvi podpredsednice in imenovanju podpredsednikov delovnih teles

198 min

Dnevni red seje: 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-P), skrajšani postopek 3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gimnazijah (ZGim-E), skrajšani postopek 4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1C), skrajšani postopek 5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o glasbenih šolah (ZGla-B), druga obravnava 6. Predlog zakona o Kobilarni Lipica (ZKL-2), druga obravnava 7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije (ZSDZVZEU-D), druga obravnava 8. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter članicami Organizacije afriških, karibskih in pacifiških držav na drugi strani (MPEUOAKPD) 13. Mandatno-volilne zadeve: a. Predlog za imenovanje članov Nacionalnega sveta za kulturo b. Predlog za imenovanje na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije c. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Velenju č. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Celju d. Predlog sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednice, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju in oceni dejanskega stanja o primerih ukradenih otrok e. Predlog sklepa o razrešitvi podpredsednice in imenovanju podpredsednikov delovnih teles

Redne seje Državnega zbora

21. redna seja Državnega zbora, 3. del

18. 6. 2024

Dnevni red seje: 12. Predlog zakona o nujnih ukrepih za izboljšanje kadrovskih in delovnih pogojev ter zmogljivosti pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe (ZNUKDPSS), prva obravnava 10. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2O), prva obravnava 11. Predlog zakona o spremembah Kazenskega zakonika (KZ-1K), prva obravnava

202 min

Dnevni red seje: 12. Predlog zakona o nujnih ukrepih za izboljšanje kadrovskih in delovnih pogojev ter zmogljivosti pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe (ZNUKDPSS), prva obravnava 10. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2O), prva obravnava 11. Predlog zakona o spremembah Kazenskega zakonika (KZ-1K), prva obravnava

Redne seje Državnega zbora

21. redna seja Državnega zbora, 2. del

18. 6. 2024

Dnevni red seje: 12. Predlog zakona o nujnih ukrepih za izboljšanje kadrovskih in delovnih pogojev ter zmogljivosti pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe (ZNUKDPSS), prva obravnava 10. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2O), prva obravnava 11. Predlog zakona o spremembah Kazenskega zakonika (KZ-1K), prva obravnava

168 min

Dnevni red seje: 12. Predlog zakona o nujnih ukrepih za izboljšanje kadrovskih in delovnih pogojev ter zmogljivosti pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe (ZNUKDPSS), prva obravnava 10. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2O), prva obravnava 11. Predlog zakona o spremembah Kazenskega zakonika (KZ-1K), prva obravnava

Redne seje Državnega zbora

21. redna seja Državnega zbora, 1. del

18. 6. 2024

Dnevni red seje: 12. Predlog zakona o nujnih ukrepih za izboljšanje kadrovskih in delovnih pogojev ter zmogljivosti pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe (ZNUKDPSS), prva obravnava 10. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2O), prva obravnava 11. Predlog zakona o spremembah Kazenskega zakonika (KZ-1K), prva obravnava

196 min

Dnevni red seje: 12. Predlog zakona o nujnih ukrepih za izboljšanje kadrovskih in delovnih pogojev ter zmogljivosti pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe (ZNUKDPSS), prva obravnava 10. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2O), prva obravnava 11. Predlog zakona o spremembah Kazenskega zakonika (KZ-1K), prva obravnava

Redne seje Državnega zbora

21. redna seja Državnega zbora, 2. del

17. 6. 2024

Dnevni red seje: 1. Vprašanja poslank in poslancev

213 min

Dnevni red seje: 1. Vprašanja poslank in poslancev

Redne seje Državnega zbora

21. redna seja Državnega zbora, 1. del

17. 6. 2024

Dnevni red seje: 1. Vprašanja poslank in poslancev

136 min

Dnevni red seje: 1. Vprašanja poslank in poslancev

Redne seje Državnega zbora

20. redna seja Državnega zbora, prenos

23. 5. 2024

Dnevni red seje: 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o mladinskih svetih (ZMS-B), skrajšani postopek 3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1C), skrajšani postopek 4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP-E), skrajšani postopek 5. Predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji (ZUKPPNS), tretja obravnava (glasovanje o Predlogu zakona v celoti) 6. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-U), druga obravnava 7. Predlog zakona o spremembah Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027 (ZFSŠI27-A), druga obravnava 8. Predlog resolucije o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2024–2029 (ReNPVP24–29) 9. Predlog res

94 min

Dnevni red seje: 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o mladinskih svetih (ZMS-B), skrajšani postopek 3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1C), skrajšani postopek 4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP-E), skrajšani postopek 5. Predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji (ZUKPPNS), tretja obravnava (glasovanje o Predlogu zakona v celoti) 6. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-U), druga obravnava 7. Predlog zakona o spremembah Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027 (ZFSŠI27-A), druga obravnava 8. Predlog resolucije o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2024–2029 (ReNPVP24–29) 9. Predlog res

Redne seje Državnega zbora

20. redna seja Državnega zbora, prenos

23. 5. 2024

Dnevni red seje: 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o mladinskih svetih (ZMS-B), skrajšani postopek 3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1C), skrajšani postopek 4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP-E), skrajšani postopek 5. Predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji (ZUKPPNS), tretja obravnava (glasovanje o Predlogu zakona v celoti) 6. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-U), druga obravnava 7. Predlog zakona o spremembah Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027 (ZFSŠI27-A), druga obravnava 8. Predlog resolucije o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2024–2029 (ReNPVP24–29) 9. Predlog res

14 min

Dnevni red seje: 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o mladinskih svetih (ZMS-B), skrajšani postopek 3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1C), skrajšani postopek 4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP-E), skrajšani postopek 5. Predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji (ZUKPPNS), tretja obravnava (glasovanje o Predlogu zakona v celoti) 6. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-U), druga obravnava 7. Predlog zakona o spremembah Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027 (ZFSŠI27-A), druga obravnava 8. Predlog resolucije o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2024–2029 (ReNPVP24–29) 9. Predlog res

Redne seje Državnega zbora

20. redna seja Državnega zbora, 3. del

22. 5. 2024

Dnevni red seje: 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o mladinskih svetih (ZMS-B), skrajšani postopek 3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1C), skrajšani postopek 4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP-E), skrajšani postopek 5. Predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji (ZUKPPNS), tretja obravnava (glasovanje o Predlogu zakona v celoti) 6. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-U), druga obravnava 7. Predlog zakona o spremembah Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027 (ZFSŠI27-A), druga obravnava 8. Predlog resolucije o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2024–2029 (ReNPVP24–29) 9. Predlog res

176 min

Dnevni red seje: 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o mladinskih svetih (ZMS-B), skrajšani postopek 3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1C), skrajšani postopek 4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP-E), skrajšani postopek 5. Predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji (ZUKPPNS), tretja obravnava (glasovanje o Predlogu zakona v celoti) 6. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-U), druga obravnava 7. Predlog zakona o spremembah Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027 (ZFSŠI27-A), druga obravnava 8. Predlog resolucije o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2024–2029 (ReNPVP24–29) 9. Predlog res

Redne seje Državnega zbora

20. redna seja Državnega zbora, 2. del

22. 5. 2024

Dnevni red seje: 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o mladinskih svetih (ZMS-B), skrajšani postopek 3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1C), skrajšani postopek 4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP-E), skrajšani postopek 5. Predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji (ZUKPPNS), tretja obravnava (glasovanje o Predlogu zakona v celoti) 6. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-U), druga obravnava 7. Predlog zakona o spremembah Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027 (ZFSŠI27-A), druga obravnava 8. Predlog resolucije o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2024–2029 (ReNPVP24–29) 9. Predlog res

198 min

Dnevni red seje: 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o mladinskih svetih (ZMS-B), skrajšani postopek 3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1C), skrajšani postopek 4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP-E), skrajšani postopek 5. Predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji (ZUKPPNS), tretja obravnava (glasovanje o Predlogu zakona v celoti) 6. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-U), druga obravnava 7. Predlog zakona o spremembah Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027 (ZFSŠI27-A), druga obravnava 8. Predlog resolucije o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2024–2029 (ReNPVP24–29) 9. Predlog res

Redne seje Državnega zbora

20. redna seja Državnega zbora, 1. del

22. 5. 2024

Dnevni red seje: 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o mladinskih svetih (ZMS-B), skrajšani postopek 3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1C), skrajšani postopek 4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP-E), skrajšani postopek 5. Predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji (ZUKPPNS), tretja obravnava (glasovanje o Predlogu zakona v celoti) 6. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-U), druga obravnava 7. Predlog zakona o spremembah Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027 (ZFSŠI27-A), druga obravnava 8. Predlog resolucije o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2024–2029 (ReNPVP24–29) 9. Predlog res

214 min

Dnevni red seje: 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o mladinskih svetih (ZMS-B), skrajšani postopek 3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1C), skrajšani postopek 4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP-E), skrajšani postopek 5. Predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji (ZUKPPNS), tretja obravnava (glasovanje o Predlogu zakona v celoti) 6. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-U), druga obravnava 7. Predlog zakona o spremembah Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027 (ZFSŠI27-A), druga obravnava 8. Predlog resolucije o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2024–2029 (ReNPVP24–29) 9. Predlog res

Redne seje Državnega zbora

20. redna seja Državnega zbora, 2. del

20. 5. 2024

Dnevni red seje: 1. Vprašanja poslank in poslancev

125 min

Dnevni red seje: 1. Vprašanja poslank in poslancev

Redne seje Državnega zbora

20. redna seja Državnega zbora, 1. del

20. 5. 2024

Dnevni red seje: 1. Vprašanja poslank in poslancev

227 min

Dnevni red seje: 1. Vprašanja poslank in poslancev

Redne seje Državnega zbora

19. redna seja Državnega zbora, 2. del

26. 4. 2024

Dnevni red seje: 18. Poročilo o delu Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb za leti 2022 in 2023 (tajno) 5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-1D), skrajšani postopek 8. Predlog zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AB), skrajšani postopek 15. Predlog resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028 (ReNPPZK24–28) 16. Predlog resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami 2024–2029 (ReNPPND24–29) 17. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o Predlogu zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji

101 min

Dnevni red seje: 18. Poročilo o delu Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb za leti 2022 in 2023 (tajno) 5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-1D), skrajšani postopek 8. Predlog zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AB), skrajšani postopek 15. Predlog resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028 (ReNPPZK24–28) 16. Predlog resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami 2024–2029 (ReNPPND24–29) 17. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o Predlogu zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji

Redne seje Državnega zbora

19. redna seja Državnega zbora, 1. del

26. 4. 2024

Dnevni red seje: 18. Poročilo o delu Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb za leti 2022 in 2023 (tajno) 5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-1D), skrajšani postopek 8. Predlog zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AB), skrajšani postopek 15. Predlog resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028 (ReNPPZK24–28) 16. Predlog resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami 2024–2029 (ReNPPND24–29) 17. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o Predlogu zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji

217 min

Dnevni red seje: 18. Poročilo o delu Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb za leti 2022 in 2023 (tajno) 5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-1D), skrajšani postopek 8. Predlog zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AB), skrajšani postopek 15. Predlog resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028 (ReNPPZK24–28) 16. Predlog resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami 2024–2029 (ReNPPND24–29) 17. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o Predlogu zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji

Redne seje Državnega zbora

68. izredna seja Državnega zbora, 5. del

24. 4. 2024

Dnevni red seje: 7. Predlog priporočila Vladi za transparentno delovanje institucij in ohranitev suverenosti Slovenije 3. Predlog odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2025–2027 (OdPSD25–27) 8. Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (OdPRPPKŽ) 10. Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene ter o gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo (OdPRGPKM) 9. Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o uvedbi preferenčnega glasu za volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije (OdPRPGVDZ) 1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-T), skrajšani postopek 5. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o zaupanju v Vlado Republike Slovenije, ki jo vodi dr. Robert Golob 4. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o nastanitvah nezakonitih migrantov v Republiki Sloveniji 6. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o ureditvi obveznega testiranja funkcionarjev na prepovedane droge 2. Predlog zakona o spremembah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-G), skrajšani postopek

174 min

Dnevni red seje: 7. Predlog priporočila Vladi za transparentno delovanje institucij in ohranitev suverenosti Slovenije 3. Predlog odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2025–2027 (OdPSD25–27) 8. Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (OdPRPPKŽ) 10. Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene ter o gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo (OdPRGPKM) 9. Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o uvedbi preferenčnega glasu za volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije (OdPRPGVDZ) 1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-T), skrajšani postopek 5. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o zaupanju v Vlado Republike Slovenije, ki jo vodi dr. Robert Golob 4. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o nastanitvah nezakonitih migrantov v Republiki Sloveniji 6. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o ureditvi obveznega testiranja funkcionarjev na prepovedane droge 2. Predlog zakona o spremembah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-G), skrajšani postopek

Redne seje Državnega zbora

68. izredna seja Državnega zbora, 4. del

24. 4. 2024

Dnevni red seje: 7. Predlog priporočila Vladi za transparentno delovanje institucij in ohranitev suverenosti Slovenije 3. Predlog odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2025–2027 (OdPSD25–27) 8. Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (OdPRPPKŽ) 10. Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene ter o gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo (OdPRGPKM) 9. Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o uvedbi preferenčnega glasu za volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije (OdPRPGVDZ) 1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-T), skrajšani postopek 5. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o zaupanju v Vlado Republike Slovenije, ki jo vodi dr. Robert Golob 4. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o nastanitvah nezakonitih migrantov v Republiki Sloveniji 6. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o ureditvi obveznega testiranja funkcionarjev na prepovedane droge 2. Predlog zakona o spremembah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-G), skrajšani postopek

183 min

Dnevni red seje: 7. Predlog priporočila Vladi za transparentno delovanje institucij in ohranitev suverenosti Slovenije 3. Predlog odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2025–2027 (OdPSD25–27) 8. Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (OdPRPPKŽ) 10. Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene ter o gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo (OdPRGPKM) 9. Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o uvedbi preferenčnega glasu za volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije (OdPRPGVDZ) 1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-T), skrajšani postopek 5. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o zaupanju v Vlado Republike Slovenije, ki jo vodi dr. Robert Golob 4. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o nastanitvah nezakonitih migrantov v Republiki Sloveniji 6. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o ureditvi obveznega testiranja funkcionarjev na prepovedane droge 2. Predlog zakona o spremembah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-G), skrajšani postopek

Redne seje Državnega zbora

68. izredna seja Državnega zbora, 3. del

24. 4. 2024

Dnevni red seje: 7. Predlog priporočila Vladi za transparentno delovanje institucij in ohranitev suverenosti Slovenije 3. Predlog odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2025–2027 (OdPSD25–27) 8. Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (OdPRPPKŽ) 10. Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene ter o gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo (OdPRGPKM) 9. Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o uvedbi preferenčnega glasu za volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije (OdPRPGVDZ) 1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-T), skrajšani postopek 5. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o zaupanju v Vlado Republike Slovenije, ki jo vodi dr. Robert Golob 4. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o nastanitvah nezakonitih migrantov v Republiki Sloveniji 6. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o ureditvi obveznega testiranja funkcionarjev na prepovedane droge 2. Predlog zakona o spremembah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-G), skrajšani postopek

180 min

Dnevni red seje: 7. Predlog priporočila Vladi za transparentno delovanje institucij in ohranitev suverenosti Slovenije 3. Predlog odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2025–2027 (OdPSD25–27) 8. Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (OdPRPPKŽ) 10. Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene ter o gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo (OdPRGPKM) 9. Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o uvedbi preferenčnega glasu za volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije (OdPRPGVDZ) 1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-T), skrajšani postopek 5. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o zaupanju v Vlado Republike Slovenije, ki jo vodi dr. Robert Golob 4. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o nastanitvah nezakonitih migrantov v Republiki Sloveniji 6. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o ureditvi obveznega testiranja funkcionarjev na prepovedane droge 2. Predlog zakona o spremembah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-G), skrajšani postopek

Redne seje Državnega zbora

68. izredna seja Državnega zbora, 2. del

24. 4. 2024

Dnevni red seje: 7. Predlog priporočila Vladi za transparentno delovanje institucij in ohranitev suverenosti Slovenije 3. Predlog odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2025–2027 (OdPSD25–27) 8. Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (OdPRPPKŽ) 10. Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene ter o gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo (OdPRGPKM) 9. Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o uvedbi preferenčnega glasu za volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije (OdPRPGVDZ) 1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-T), skrajšani postopek 5. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o zaupanju v Vlado Republike Slovenije, ki jo vodi dr. Robert Golob 4. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o nastanitvah nezakonitih migrantov v Republiki Sloveniji 6. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o ureditvi obveznega testiranja funkcionarjev na prepovedane droge 2. Predlog zakona o spremembah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-G), skrajšani postopek

184 min

Dnevni red seje: 7. Predlog priporočila Vladi za transparentno delovanje institucij in ohranitev suverenosti Slovenije 3. Predlog odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2025–2027 (OdPSD25–27) 8. Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (OdPRPPKŽ) 10. Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene ter o gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo (OdPRGPKM) 9. Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o uvedbi preferenčnega glasu za volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije (OdPRPGVDZ) 1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-T), skrajšani postopek 5. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o zaupanju v Vlado Republike Slovenije, ki jo vodi dr. Robert Golob 4. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o nastanitvah nezakonitih migrantov v Republiki Sloveniji 6. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o ureditvi obveznega testiranja funkcionarjev na prepovedane droge 2. Predlog zakona o spremembah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-G), skrajšani postopek

Redne seje Državnega zbora

68. izredna seja Državnega zbora, 1. del

24. 4. 2024

Dnevni red seje: 7. Predlog priporočila Vladi za transparentno delovanje institucij in ohranitev suverenosti Slovenije 3. Predlog odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2025–2027 (OdPSD25–27) 8. Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (OdPRPPKŽ) 10. Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene ter o gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo (OdPRGPKM) 9. Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o uvedbi preferenčnega glasu za volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije (OdPRPGVDZ) 1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-T), skrajšani postopek 5. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o zaupanju v Vlado Republike Slovenije, ki jo vodi dr. Robert Golob 4. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o nastanitvah nezakonitih migrantov v Republiki Sloveniji 6. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o ureditvi obveznega testiranja funkcionarjev na prepovedane droge 2. Predlog zakona o spremembah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-G), skrajšani postopek

6 min

Dnevni red seje: 7. Predlog priporočila Vladi za transparentno delovanje institucij in ohranitev suverenosti Slovenije 3. Predlog odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2025–2027 (OdPSD25–27) 8. Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (OdPRPPKŽ) 10. Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene ter o gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo (OdPRGPKM) 9. Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o uvedbi preferenčnega glasu za volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije (OdPRPGVDZ) 1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-T), skrajšani postopek 5. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o zaupanju v Vlado Republike Slovenije, ki jo vodi dr. Robert Golob 4. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o nastanitvah nezakonitih migrantov v Republiki Sloveniji 6. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o ureditvi obveznega testiranja funkcionarjev na prepovedane droge 2. Predlog zakona o spremembah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-G), skrajšani postopek

Redne seje Državnega zbora

19. redna seja Državnega zbora, 3. del

23. 4. 2024

Dnevni red seje: 2. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK-B), nujni postopek 3. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega zbora (PoDZ-1I), skrajšani postopek 4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1K), skrajšani postopek 14. Predlog zakona o dopolnitvi Kazenskega zakonika (KZ-1K), prva obravnava 6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o maturi (ZMat-B), skrajšani postopek 7. Predlog zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnostih (ZAgrS-B), skrajšani postopek 9. Predlog energetskega zakona (EZ-2), druga obravnava 10. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju Republike Hrvaške v Evropskem gospodarskem prostoru s sklepno listino in treh z njim povezanih sporazumov (MHREGP) 11. Predlog zakona o ratifikaciji prilagoditve Sporazuma o spremembi Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko kot neposredne posledice pristopa Republike Hrvaške (MPSPUEMS) 12. Predlog zakona o ratifikaciji prilagoditve Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko kot neposredne posledice pristopa Republike Hrvaške (MPPUEMSHR) 13. Predlog zakona o ratifikaciji Spremembe 39. člena Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča, sprejete v New Yorku 13. decembra 2023 (MRSMKS-C) 19. Mandatno-volilne zadeve: a. Predlog za izvolitev treh kandidatov za sodnico ali sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu (tajno glasovanje) b. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani c. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču na Ptuju č. Predlogi za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniška mesta okrajnih sodnic in sodnika na Okrajnem sodišču v Ljubljani d. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0 na območju ljubljanskega vodonosnika Ljubljanskega polja

175 min

Dnevni red seje: 2. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK-B), nujni postopek 3. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega zbora (PoDZ-1I), skrajšani postopek 4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1K), skrajšani postopek 14. Predlog zakona o dopolnitvi Kazenskega zakonika (KZ-1K), prva obravnava 6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o maturi (ZMat-B), skrajšani postopek 7. Predlog zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnostih (ZAgrS-B), skrajšani postopek 9. Predlog energetskega zakona (EZ-2), druga obravnava 10. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju Republike Hrvaške v Evropskem gospodarskem prostoru s sklepno listino in treh z njim povezanih sporazumov (MHREGP) 11. Predlog zakona o ratifikaciji prilagoditve Sporazuma o spremembi Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko kot neposredne posledice pristopa Republike Hrvaške (MPSPUEMS) 12. Predlog zakona o ratifikaciji prilagoditve Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko kot neposredne posledice pristopa Republike Hrvaške (MPPUEMSHR) 13. Predlog zakona o ratifikaciji Spremembe 39. člena Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča, sprejete v New Yorku 13. decembra 2023 (MRSMKS-C) 19. Mandatno-volilne zadeve: a. Predlog za izvolitev treh kandidatov za sodnico ali sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu (tajno glasovanje) b. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani c. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču na Ptuju č. Predlogi za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniška mesta okrajnih sodnic in sodnika na Okrajnem sodišču v Ljubljani d. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0 na območju ljubljanskega vodonosnika Ljubljanskega polja

Redne seje Državnega zbora

19. redna seja Državnega zbora, 2. del

23. 4. 2024

Dnevni red seje: 2. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK-B), nujni postopek 3. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega zbora (PoDZ-1I), skrajšani postopek 4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1K), skrajšani postopek 14. Predlog zakona o dopolnitvi Kazenskega zakonika (KZ-1K), prva obravnava 6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o maturi (ZMat-B), skrajšani postopek 7. Predlog zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnostih (ZAgrS-B), skrajšani postopek 9. Predlog energetskega zakona (EZ-2), druga obravnava 10. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju Republike Hrvaške v Evropskem gospodarskem prostoru s sklepno listino in treh z njim povezanih sporazumov (MHREGP) 11. Predlog zakona o ratifikaciji prilagoditve Sporazuma o spremembi Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko kot neposredne posledice pristopa Republike Hrvaške (MPSPUEMS) 12. Predlog zakona o ratifikaciji prilagoditve Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko kot neposredne posledice pristopa Republike Hrvaške (MPPUEMSHR) 13. Predlog zakona o ratifikaciji Spremembe 39. člena Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča, sprejete v New Yorku 13. decembra 2023 (MRSMKS-C) 19. Mandatno-volilne zadeve: a. Predlog za izvolitev treh kandidatov za sodnico ali sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu (tajno glasovanje) b. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani c. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču na Ptuju č. Predlogi za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniška mesta okrajnih sodnic in sodnika na Okrajnem sodišču v Ljubljani d. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0 na območju ljubljanskega vodonosnika Ljubljanskega polja

184 min

Dnevni red seje: 2. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK-B), nujni postopek 3. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega zbora (PoDZ-1I), skrajšani postopek 4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1K), skrajšani postopek 14. Predlog zakona o dopolnitvi Kazenskega zakonika (KZ-1K), prva obravnava 6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o maturi (ZMat-B), skrajšani postopek 7. Predlog zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnostih (ZAgrS-B), skrajšani postopek 9. Predlog energetskega zakona (EZ-2), druga obravnava 10. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju Republike Hrvaške v Evropskem gospodarskem prostoru s sklepno listino in treh z njim povezanih sporazumov (MHREGP) 11. Predlog zakona o ratifikaciji prilagoditve Sporazuma o spremembi Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko kot neposredne posledice pristopa Republike Hrvaške (MPSPUEMS) 12. Predlog zakona o ratifikaciji prilagoditve Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko kot neposredne posledice pristopa Republike Hrvaške (MPPUEMSHR) 13. Predlog zakona o ratifikaciji Spremembe 39. člena Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča, sprejete v New Yorku 13. decembra 2023 (MRSMKS-C) 19. Mandatno-volilne zadeve: a. Predlog za izvolitev treh kandidatov za sodnico ali sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu (tajno glasovanje) b. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani c. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču na Ptuju č. Predlogi za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniška mesta okrajnih sodnic in sodnika na Okrajnem sodišču v Ljubljani d. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0 na območju ljubljanskega vodonosnika Ljubljanskega polja

Redne seje Državnega zbora

19. redna seja Državnega zbora, 1. del

23. 4. 2024

Dnevni red seje: 2. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK-B), nujni postopek 3. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega zbora (PoDZ-1I), skrajšani postopek 4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1K), skrajšani postopek 14. Predlog zakona o dopolnitvi Kazenskega zakonika (KZ-1K), prva obravnava 6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o maturi (ZMat-B), skrajšani postopek 7. Predlog zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnostih (ZAgrS-B), skrajšani postopek 9. Predlog energetskega zakona (EZ-2), druga obravnava 10. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju Republike Hrvaške v Evropskem gospodarskem prostoru s sklepno listino in treh z njim povezanih sporazumov (MHREGP) 11. Predlog zakona o ratifikaciji prilagoditve Sporazuma o spremembi Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko kot neposredne posledice pristopa Republike Hrvaške (MPSPUEMS) 12. Predlog zakona o ratifikaciji prilagoditve Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko kot neposredne posledice pristopa Republike Hrvaške (MPPUEMSHR) 13. Predlog zakona o ratifikaciji Spremembe 39. člena Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča, sprejete v New Yorku 13. decembra 2023 (MRSMKS-C) 19. Mandatno-volilne zadeve: a. Predlog za izvolitev treh kandidatov za sodnico ali sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu (tajno glasovanje) b. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani c. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču na Ptuju č. Predlogi za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniška mesta okrajnih sodnic in sodnika na Okrajnem sodišču v Ljubljani d. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0 na območju ljubljanskega vodonosnika Ljubljanskega polja

192 min

Dnevni red seje: 2. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK-B), nujni postopek 3. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega zbora (PoDZ-1I), skrajšani postopek 4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1K), skrajšani postopek 14. Predlog zakona o dopolnitvi Kazenskega zakonika (KZ-1K), prva obravnava 6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o maturi (ZMat-B), skrajšani postopek 7. Predlog zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnostih (ZAgrS-B), skrajšani postopek 9. Predlog energetskega zakona (EZ-2), druga obravnava 10. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju Republike Hrvaške v Evropskem gospodarskem prostoru s sklepno listino in treh z njim povezanih sporazumov (MHREGP) 11. Predlog zakona o ratifikaciji prilagoditve Sporazuma o spremembi Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko kot neposredne posledice pristopa Republike Hrvaške (MPSPUEMS) 12. Predlog zakona o ratifikaciji prilagoditve Pogodbe o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko kot neposredne posledice pristopa Republike Hrvaške (MPPUEMSHR) 13. Predlog zakona o ratifikaciji Spremembe 39. člena Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča, sprejete v New Yorku 13. decembra 2023 (MRSMKS-C) 19. Mandatno-volilne zadeve: a. Predlog za izvolitev treh kandidatov za sodnico ali sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu (tajno glasovanje) b. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani c. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču na Ptuju č. Predlogi za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniška mesta okrajnih sodnic in sodnika na Okrajnem sodišču v Ljubljani d. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0 na območju ljubljanskega vodonosnika Ljubljanskega polja

Redne seje Državnega zbora

19. redna seja Državnega zbora, 2. del

22. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Vprašanja poslank in poslancev

152 min

Dnevni red seje: 1. Vprašanja poslank in poslancev

Redne seje Državnega zbora

19. redna seja Državnega zbora, 1. del

22. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Vprašanja poslank in poslancev

172 min

Dnevni red seje: 1. Vprašanja poslank in poslancev

Redne seje Državnega zbora

18. redna seja Državnega zbora, 3. del

2. 4. 2024

Dnevni red seje: 6. Predlog zakona o spremembi Zakona o centralnem registru prebivalstva (ZCRP-B), skrajšani postopek 8. Predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji (ZUKPPNS), tretja obravnava 12. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javni rabi slovenščine (ZJRS-B), druga obravnava 13. Predlog zakona o izvajanju Uredbe (EU) o okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank (ZIUSRCNS), druga obravnava 16. Predlog zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB-1), prva obravnava 14. Predlog zakona o soodločanju delavcev pri čezmejnih združitvah, čezmejnih delitvah in čezmejnih preoblikovanjih kapitalskih družb (ZSDČPKD), druga obravnava 1.A Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-J), nujni postopek 17. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2O), prva obravnava 18. Predlog resolucije o Programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2024–2028 (RePVRPŠJ24–28)

48 min

Dnevni red seje: 6. Predlog zakona o spremembi Zakona o centralnem registru prebivalstva (ZCRP-B), skrajšani postopek 8. Predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji (ZUKPPNS), tretja obravnava 12. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javni rabi slovenščine (ZJRS-B), druga obravnava 13. Predlog zakona o izvajanju Uredbe (EU) o okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank (ZIUSRCNS), druga obravnava 16. Predlog zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB-1), prva obravnava 14. Predlog zakona o soodločanju delavcev pri čezmejnih združitvah, čezmejnih delitvah in čezmejnih preoblikovanjih kapitalskih družb (ZSDČPKD), druga obravnava 1.A Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-J), nujni postopek 17. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2O), prva obravnava 18. Predlog resolucije o Programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2024–2028 (RePVRPŠJ24–28)

Redne seje Državnega zbora

18. redna seja Državnega zbora, 2. del

2. 4. 2024

Dnevni red seje: 6. Predlog zakona o spremembi Zakona o centralnem registru prebivalstva (ZCRP-B), skrajšani postopek 8. Predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji (ZUKPPNS), tretja obravnava 12. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javni rabi slovenščine (ZJRS-B), druga obravnava 13. Predlog zakona o izvajanju Uredbe (EU) o okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank (ZIUSRCNS), druga obravnava 16. Predlog zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB-1), prva obravnava 14. Predlog zakona o soodločanju delavcev pri čezmejnih združitvah, čezmejnih delitvah in čezmejnih preoblikovanjih kapitalskih družb (ZSDČPKD), druga obravnava 1.A Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-J), nujni postopek 17. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2O), prva obravnava 18. Predlog resolucije o Programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2024–2028 (RePVRPŠJ24–28)

200 min

Dnevni red seje: 6. Predlog zakona o spremembi Zakona o centralnem registru prebivalstva (ZCRP-B), skrajšani postopek 8. Predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji (ZUKPPNS), tretja obravnava 12. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javni rabi slovenščine (ZJRS-B), druga obravnava 13. Predlog zakona o izvajanju Uredbe (EU) o okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank (ZIUSRCNS), druga obravnava 16. Predlog zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB-1), prva obravnava 14. Predlog zakona o soodločanju delavcev pri čezmejnih združitvah, čezmejnih delitvah in čezmejnih preoblikovanjih kapitalskih družb (ZSDČPKD), druga obravnava 1.A Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-J), nujni postopek 17. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2O), prva obravnava 18. Predlog resolucije o Programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2024–2028 (RePVRPŠJ24–28)

Redne seje Državnega zbora

18. redna seja Državnega zbora, 1. del

2. 4. 2024

Dnevni red seje: 6. Predlog zakona o spremembi Zakona o centralnem registru prebivalstva (ZCRP-B), skrajšani postopek 8. Predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji (ZUKPPNS), tretja obravnava 12. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javni rabi slovenščine (ZJRS-B), druga obravnava 13. Predlog zakona o izvajanju Uredbe (EU) o okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank (ZIUSRCNS), druga obravnava 16. Predlog zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB-1), prva obravnava 14. Predlog zakona o soodločanju delavcev pri čezmejnih združitvah, čezmejnih delitvah in čezmejnih preoblikovanjih kapitalskih družb (ZSDČPKD), druga obravnava 1.A Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-J), nujni postopek 17. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2O), prva obravnava 18. Predlog resolucije o Programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2024–2028 (RePVRPŠJ24–28)

212 min

Dnevni red seje: 6. Predlog zakona o spremembi Zakona o centralnem registru prebivalstva (ZCRP-B), skrajšani postopek 8. Predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji (ZUKPPNS), tretja obravnava 12. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javni rabi slovenščine (ZJRS-B), druga obravnava 13. Predlog zakona o izvajanju Uredbe (EU) o okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank (ZIUSRCNS), druga obravnava 16. Predlog zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB-1), prva obravnava 14. Predlog zakona o soodločanju delavcev pri čezmejnih združitvah, čezmejnih delitvah in čezmejnih preoblikovanjih kapitalskih družb (ZSDČPKD), druga obravnava 1.A Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-J), nujni postopek 17. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2O), prva obravnava 18. Predlog resolucije o Programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2024–2028 (RePVRPŠJ24–28)

Redne seje Državnega zbora

18. redna seja Državnega zbora, 4. del

28. 3. 2024

Dnevni red seje: 20. Interpelacija o delu in odgovornosti ministrice za digitalno preobrazbo dr. Emilije Stojmenove Duh

118 min

Dnevni red seje: 20. Interpelacija o delu in odgovornosti ministrice za digitalno preobrazbo dr. Emilije Stojmenove Duh

Redne seje Državnega zbora

18. redna seja Državnega zbora, 3. del

28. 3. 2024

Dnevni red seje: 20. Interpelacija o delu in odgovornosti ministrice za digitalno preobrazbo dr. Emilije Stojmenove Duh

176 min

Dnevni red seje: 20. Interpelacija o delu in odgovornosti ministrice za digitalno preobrazbo dr. Emilije Stojmenove Duh

Redne seje Državnega zbora

18. redna seja Državnega zbora, 2. del

28. 3. 2024

Dnevni red seje: 20. Interpelacija o delu in odgovornosti ministrice za digitalno preobrazbo dr. Emilije Stojmenove Duh

175 min

Dnevni red seje: 20. Interpelacija o delu in odgovornosti ministrice za digitalno preobrazbo dr. Emilije Stojmenove Duh

Redne seje Državnega zbora

18. redna seja Državnega zbora, 1. del

28. 3. 2024

Dnevni red seje: 20. Interpelacija o delu in odgovornosti ministrice za digitalno preobrazbo dr. Emilije Stojmenove Duh

176 min

Dnevni red seje: 20. Interpelacija o delu in odgovornosti ministrice za digitalno preobrazbo dr. Emilije Stojmenove Duh

Redne seje Državnega zbora

18. redna seja Državnega zbora, 3. del

26. 3. 2024

Dnevni red seje: 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-F), druga obravnava 10. Predlog zakona o izvajanju Uredbe (EU) o enotnem trgu digitalnih storitev (ZIUETDS), druga obravnava 11. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV-B), druga obravnava 19. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o Predlogu energetskega zakona 21. Mandatno-volilne zadeve: a. Predlog za imenovanje generalne državne tožilke b. Predlog sklepa o razrešitvah in imenovanjih predsednika in podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora

103 min

Dnevni red seje: 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-F), druga obravnava 10. Predlog zakona o izvajanju Uredbe (EU) o enotnem trgu digitalnih storitev (ZIUETDS), druga obravnava 11. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV-B), druga obravnava 19. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o Predlogu energetskega zakona 21. Mandatno-volilne zadeve: a. Predlog za imenovanje generalne državne tožilke b. Predlog sklepa o razrešitvah in imenovanjih predsednika in podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora

Redne seje Državnega zbora

18. redna seja Državnega zbora, 2. del

26. 3. 2024

Dnevni red seje: 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-F), druga obravnava 10. Predlog zakona o izvajanju Uredbe (EU) o enotnem trgu digitalnih storitev (ZIUETDS), druga obravnava 11. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV-B), druga obravnava 19. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o Predlogu energetskega zakona 21. Mandatno-volilne zadeve: a. Predlog za imenovanje generalne državne tožilke b. Predlog sklepa o razrešitvah in imenovanjih predsednika in podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora

209 min

Dnevni red seje: 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-F), druga obravnava 10. Predlog zakona o izvajanju Uredbe (EU) o enotnem trgu digitalnih storitev (ZIUETDS), druga obravnava 11. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV-B), druga obravnava 19. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o Predlogu energetskega zakona 21. Mandatno-volilne zadeve: a. Predlog za imenovanje generalne državne tožilke b. Predlog sklepa o razrešitvah in imenovanjih predsednika in podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora

Redne seje Državnega zbora

18. redna seja Državnega zbora, 1. del

26. 3. 2024

Dnevni red seje: 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-F), druga obravnava 10. Predlog zakona o izvajanju Uredbe (EU) o enotnem trgu digitalnih storitev (ZIUETDS), druga obravnava 11. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV-B), druga obravnava 19. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o Predlogu energetskega zakona 21. Mandatno-volilne zadeve: a. Predlog za imenovanje generalne državne tožilke b. Predlog sklepa o razrešitvah in imenovanjih predsednika in podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora

195 min

Dnevni red seje: 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-F), druga obravnava 10. Predlog zakona o izvajanju Uredbe (EU) o enotnem trgu digitalnih storitev (ZIUETDS), druga obravnava 11. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV-B), druga obravnava 19. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o Predlogu energetskega zakona 21. Mandatno-volilne zadeve: a. Predlog za imenovanje generalne državne tožilke b. Predlog sklepa o razrešitvah in imenovanjih predsednika in podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora

Redne seje Državnega zbora

18. redna seja Državnega zbora, prenos

25. 3. 2024

Dnevni red seje: 1. Vprašanja poslank in poslancev

258 min

Dnevni red seje: 1. Vprašanja poslank in poslancev

Redne seje Državnega zbora

17. redna seja Državnega zbora, 3. del

7. 3. 2024

Dnevni red seje: 8. Predlog zakona o spremembah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-B), prva obravnava 7. Predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (ZPPKŽ), prva obravnava 10. Mandatno-volilne zadeve: a. Predlogi za izvolitev v sodniške funkcije na sodniška mesta okrožnih sodnikov in okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani b. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Mariboru c. Predlog sklepa o imenovanju članice Statističnega sveta Republike Slovenije č. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine d. Predlog sklepa o razrešitvah in imenovanju podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora

101 min

Dnevni red seje: 8. Predlog zakona o spremembah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-B), prva obravnava 7. Predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (ZPPKŽ), prva obravnava 10. Mandatno-volilne zadeve: a. Predlogi za izvolitev v sodniške funkcije na sodniška mesta okrožnih sodnikov in okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani b. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Mariboru c. Predlog sklepa o imenovanju članice Statističnega sveta Republike Slovenije č. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine d. Predlog sklepa o razrešitvah in imenovanju podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora

Redne seje Državnega zbora

17. redna seja Državnega zbora, 2. del

7. 3. 2024

Dnevni red seje: 8. Predlog zakona o spremembah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-B), prva obravnava 7. Predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (ZPPKŽ), prva obravnava 10. Mandatno-volilne zadeve: a. Predlogi za izvolitev v sodniške funkcije na sodniška mesta okrožnih sodnikov in okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani b. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Mariboru c. Predlog sklepa o imenovanju članice Statističnega sveta Republike Slovenije č. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine d. Predlog sklepa o razrešitvah in imenovanju podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora

185 min

Dnevni red seje: 8. Predlog zakona o spremembah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-B), prva obravnava 7. Predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (ZPPKŽ), prva obravnava 10. Mandatno-volilne zadeve: a. Predlogi za izvolitev v sodniške funkcije na sodniška mesta okrožnih sodnikov in okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani b. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Mariboru c. Predlog sklepa o imenovanju članice Statističnega sveta Republike Slovenije č. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine d. Predlog sklepa o razrešitvah in imenovanju podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora

Redne seje Državnega zbora

17. redna seja Državnega zbora, 1. del

7. 3. 2024

Dnevni red seje: 8. Predlog zakona o spremembah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-B), prva obravnava 7. Predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (ZPPKŽ), prva obravnava 10. Mandatno-volilne zadeve: a. Predlogi za izvolitev v sodniške funkcije na sodniška mesta okrožnih sodnikov in okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani b. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Mariboru c. Predlog sklepa o imenovanju članice Statističnega sveta Republike Slovenije č. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine d. Predlog sklepa o razrešitvah in imenovanju podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora

232 min

Dnevni red seje: 8. Predlog zakona o spremembah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-B), prva obravnava 7. Predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (ZPPKŽ), prva obravnava 10. Mandatno-volilne zadeve: a. Predlogi za izvolitev v sodniške funkcije na sodniška mesta okrožnih sodnikov in okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani b. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Mariboru c. Predlog sklepa o imenovanju članice Statističnega sveta Republike Slovenije č. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine d. Predlog sklepa o razrešitvah in imenovanju podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora

Redne seje Državnega zbora

17. redna seja Državnega zbora, prenos

6. 3. 2024

Dnevni red seje: 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3A), skrajšani postopek 4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2I), druga obravnava 5. Predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji (ZUKPPNS), druga obravnava 6. Predlog zakona o državnih blagovnih rezervah (ZBR-1), druga obravnava

276 min

Dnevni red seje: 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3A), skrajšani postopek 4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2I), druga obravnava 5. Predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji (ZUKPPNS), druga obravnava 6. Predlog zakona o državnih blagovnih rezervah (ZBR-1), druga obravnava

Redne seje Državnega zbora

17. redna seja Državnega zbora, 2. del

5. 3. 2024

Dnevni red seje: 9.a Predlog kandidatke za ministrico za pravosodje 3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-2A), tretja obravnava 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS-B), prva obravnava

164 min

Dnevni red seje: 9.a Predlog kandidatke za ministrico za pravosodje 3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-2A), tretja obravnava 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS-B), prva obravnava

Redne seje Državnega zbora

17. redna seja Državnega zbora, 1. del

5. 3. 2024

Dnevni red seje: 9.a Predlog kandidatke za ministrico za pravosodje 3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-2A), tretja obravnava 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS-B), prva obravnava

182 min

Dnevni red seje: 9.a Predlog kandidatke za ministrico za pravosodje 3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-2A), tretja obravnava 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS-B), prva obravnava

Redne seje Državnega zbora

17. redna seja Državnega zbora, 2. del

4. 3. 2024

Dnevni red seje: 1. Vprašanja poslank in poslancev

131 min

Dnevni red seje: 1. Vprašanja poslank in poslancev

Redne seje Državnega zbora

17. redna seja Državnega zbora, 1. del

4. 3. 2024

Dnevni red seje: 1. Vprašanja poslank in poslancev

170 min

Dnevni red seje: 1. Vprašanja poslank in poslancev

Redne seje Državnega zbora

16. redna seja Državnega zbora

1. 2. 2024

Posnetki rednih sej Državnega zbora. Redne seje se sklicujejo v času rednih letnih zasedanj državnega zbora: v času pomladanskega zasedanja med 10. januarjem in 15. julijem in v času jesenskega zasedanja med 1. septembrom in 20. decembrom. Predsednik državnega zbora sklicuje redne seje v skladu s programom dela državnega zbora, po sklepu državnega zbora, po dogovoru na kolegiju ali na predlog vlade. Državni zbor ima redne seje v času rednih letnih zasedanj praviloma vsak mesec v zadnjih sedmih delovnih dneh. Po sklepu državnega zbora ali po dogovoru v kolegiju se lahko redne seje skličejo tudi v drugih dneh.

525 min

Posnetki rednih sej Državnega zbora. Redne seje se sklicujejo v času rednih letnih zasedanj državnega zbora: v času pomladanskega zasedanja med 10. januarjem in 15. julijem in v času jesenskega zasedanja med 1. septembrom in 20. decembrom. Predsednik državnega zbora sklicuje redne seje v skladu s programom dela državnega zbora, po sklepu državnega zbora, po dogovoru na kolegiju ali na predlog vlade. Državni zbor ima redne seje v času rednih letnih zasedanj praviloma vsak mesec v zadnjih sedmih delovnih dneh. Po sklepu državnega zbora ali po dogovoru v kolegiju se lahko redne seje skličejo tudi v drugih dneh.

Redne seje Državnega zbora

16. redna seja Državnega zbora, 2. del

31. 1. 2024

Dnevni red seje: 13. Predlog energetskega zakona (EZ-2), prva obravnava

131 min

Dnevni red seje: 13. Predlog energetskega zakona (EZ-2), prva obravnava

Redne seje Državnega zbora

16. redna seja Državnega zbora, 1. del

31. 1. 2024

Dnevni red seje: 13. Predlog energetskega zakona (EZ-2), prva obravnava

192 min

Dnevni red seje: 13. Predlog energetskega zakona (EZ-2), prva obravnava

Redne seje Državnega zbora

16. redna seja Državnega zbora, 2. Del

30. 1. 2024

Dnevni red seje: 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2T), nujni postopek 3. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425-A), nujni postopek 6. Predlog zakona o kupcih in serviserjih nedonosnih kreditov bank (ZKSNKB), druga obravnava 4. Predlog zakona o spremembah Zakona o Prešernovi nagradi (ZPreN-1A), skrajšani postopek 5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-E), skrajšani postopek 15. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-F), prva obravnava 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-2A), druga obravnava 10. Predlog zakona o tržni inšpekciji (ZTI-1), druga obravnava 7. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-U), druga obravnava

142 min

Dnevni red seje: 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2T), nujni postopek 3. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425-A), nujni postopek 6. Predlog zakona o kupcih in serviserjih nedonosnih kreditov bank (ZKSNKB), druga obravnava 4. Predlog zakona o spremembah Zakona o Prešernovi nagradi (ZPreN-1A), skrajšani postopek 5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-E), skrajšani postopek 15. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-F), prva obravnava 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-2A), druga obravnava 10. Predlog zakona o tržni inšpekciji (ZTI-1), druga obravnava 7. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-U), druga obravnava

RTV 365
Mobilna aplikacija
Prenesite iz Trgovine