Redne seje Državnega zbora

Predlogi

Ni najdenih zadetkov.


Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

RTV 365 Programi Oddaje Podkasti Moj 365 Menu
Domov
Raziskujte
Programi
Dokumentarci
Filmi in serije
Oddaje
Podkasti
Filmoteka
Zgodovina
Shranjeno
Naročnine
Več
Domov Raziskujte Programi Dokumentarci Filmi in serije Oddaje Podkasti
Plačljivo
Filmoteka
Moj 365
Zgodovina
Naročnine
Shranjeno

Redne seje Državnega zbora

Posnetki rednih sej Državnega zbora. Redne seje se sklicujejo v času rednih letnih zasedanj državnega zbora: v času pomladanskega zasedanja med 10. januarjem in 15. julijem in v času jesenskega zasedanja med 1. septembrom in 20. decembrom. Predsednik državnega zbora sklicuje redne seje v skladu s programom dela državnega zbora, po sklepu državnega zbora, po dogovoru na kolegiju ali na predlog vlade.
Državni zbor ima redne seje v času rednih letnih zasedanj praviloma vsak mesec v zadnjih sedmih delovnih dneh. Po sklepu državnega zbora ali po dogovoru v kolegiju se lahko redne seje skličejo tudi v drugih dneh.

Zadnje dodano

Redne seje Državnega zbora

17. redna seja Državnega zbora, 2. del

4. 3. 2024

Dnevni red seje: 1. Vprašanja poslank in poslancev

131 min

Dnevni red seje: 1. Vprašanja poslank in poslancev

Redne seje Državnega zbora

17. redna seja Državnega zbora, 1. del

4. 3. 2024

Dnevni red seje: 1. Vprašanja poslank in poslancev

170 min

Dnevni red seje: 1. Vprašanja poslank in poslancev

Redne seje Državnega zbora

16. redna seja Državnega zbora

1. 2. 2024

Posnetki rednih sej Državnega zbora. Redne seje se sklicujejo v času rednih letnih zasedanj državnega zbora: v času pomladanskega zasedanja med 10. januarjem in 15. julijem in v času jesenskega zasedanja med 1. septembrom in 20. decembrom. Predsednik državnega zbora sklicuje redne seje v skladu s programom dela državnega zbora, po sklepu državnega zbora, po dogovoru na kolegiju ali na predlog vlade. Državni zbor ima redne seje v času rednih letnih zasedanj praviloma vsak mesec v zadnjih sedmih delovnih dneh. Po sklepu državnega zbora ali po dogovoru v kolegiju se lahko redne seje skličejo tudi v drugih dneh.

525 min

Posnetki rednih sej Državnega zbora. Redne seje se sklicujejo v času rednih letnih zasedanj državnega zbora: v času pomladanskega zasedanja med 10. januarjem in 15. julijem in v času jesenskega zasedanja med 1. septembrom in 20. decembrom. Predsednik državnega zbora sklicuje redne seje v skladu s programom dela državnega zbora, po sklepu državnega zbora, po dogovoru na kolegiju ali na predlog vlade. Državni zbor ima redne seje v času rednih letnih zasedanj praviloma vsak mesec v zadnjih sedmih delovnih dneh. Po sklepu državnega zbora ali po dogovoru v kolegiju se lahko redne seje skličejo tudi v drugih dneh.

Redne seje Državnega zbora

16. redna seja Državnega zbora, 2. del

31. 1. 2024

Dnevni red seje: 13. Predlog energetskega zakona (EZ-2), prva obravnava

131 min

Dnevni red seje: 13. Predlog energetskega zakona (EZ-2), prva obravnava

Redne seje Državnega zbora

16. redna seja Državnega zbora, 1. del

31. 1. 2024

Dnevni red seje: 13. Predlog energetskega zakona (EZ-2), prva obravnava

192 min

Dnevni red seje: 13. Predlog energetskega zakona (EZ-2), prva obravnava

Redne seje Državnega zbora

16. redna seja Državnega zbora, 2. Del

30. 1. 2024

Dnevni red seje: 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2T), nujni postopek 3. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425-A), nujni postopek 6. Predlog zakona o kupcih in serviserjih nedonosnih kreditov bank (ZKSNKB), druga obravnava 4. Predlog zakona o spremembah Zakona o Prešernovi nagradi (ZPreN-1A), skrajšani postopek 5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-E), skrajšani postopek 15. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-F), prva obravnava 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-2A), druga obravnava 10. Predlog zakona o tržni inšpekciji (ZTI-1), druga obravnava 7. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-U), druga obravnava

142 min

Dnevni red seje: 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2T), nujni postopek 3. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425-A), nujni postopek 6. Predlog zakona o kupcih in serviserjih nedonosnih kreditov bank (ZKSNKB), druga obravnava 4. Predlog zakona o spremembah Zakona o Prešernovi nagradi (ZPreN-1A), skrajšani postopek 5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-E), skrajšani postopek 15. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-F), prva obravnava 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-2A), druga obravnava 10. Predlog zakona o tržni inšpekciji (ZTI-1), druga obravnava 7. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-U), druga obravnava

Redne seje Državnega zbora

16. redna seja Državnega zbora, 1. Del

30. 1. 2024

Dnevni red seje: 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2T), nujni postopek 3. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425-A), nujni postopek 6. Predlog zakona o kupcih in serviserjih nedonosnih kreditov bank (ZKSNKB), druga obravnava 4. Predlog zakona o spremembah Zakona o Prešernovi nagradi (ZPreN-1A), skrajšani postopek 5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-E), skrajšani postopek 15. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-F), prva obravnava 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-2A), druga obravnava 10. Predlog zakona o tržni inšpekciji (ZTI-1), druga obravnava 7. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-U), druga obravnava

241 min

Dnevni red seje: 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2T), nujni postopek 3. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425-A), nujni postopek 6. Predlog zakona o kupcih in serviserjih nedonosnih kreditov bank (ZKSNKB), druga obravnava 4. Predlog zakona o spremembah Zakona o Prešernovi nagradi (ZPreN-1A), skrajšani postopek 5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-E), skrajšani postopek 15. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-F), prva obravnava 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-2A), druga obravnava 10. Predlog zakona o tržni inšpekciji (ZTI-1), druga obravnava 7. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-U), druga obravnava

Redne seje Državnega zbora

16. redna seja Državnega zbora, 2.del

29. 1. 2024

Dnevni red seje: 1. Vprašanja poslank in poslancev

275 min

Dnevni red seje: 1. Vprašanja poslank in poslancev

Redne seje Državnega zbora

16. redna seja Državnega zbora, 1. Del

29. 1. 2024

Dnevni red seje: 1. Vprašanja poslank in poslancev

168 min

Dnevni red seje: 1. Vprašanja poslank in poslancev

Redne seje Državnega zbora

15. redna seja Državnega zbora, 2. del

19. 12. 2023

Dnevni red seje: 11. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-K), prva obravnava 17. Predlog sklepa o izbiri revizijske družbe za revidiranje računovodskih izkazov Računskega sodišča Republike Slovenije za leto 2022 7. Predlog zakona o spremembi Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1A), skrajšani postopek 12. Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Kosovo o izročitvi (BXKI) 13. Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Kosovo o medsebojnem izvrševanju sodnih odločb v kazenskih zadevah (BXKIOKZ) 14. Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Kosovo o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah (BXKPPKZ) 15. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o solidarnostnih ukrepih za zagotovitev zanesljivosti oskrbe s plinom (BHRSUZP) 16. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Severne Makedonije o obrambnem sodelovanju (BMKOS) 19. Mandatno-volilne zadeve

104 min

Dnevni red seje: 11. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-K), prva obravnava 17. Predlog sklepa o izbiri revizijske družbe za revidiranje računovodskih izkazov Računskega sodišča Republike Slovenije za leto 2022 7. Predlog zakona o spremembi Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1A), skrajšani postopek 12. Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Kosovo o izročitvi (BXKI) 13. Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Kosovo o medsebojnem izvrševanju sodnih odločb v kazenskih zadevah (BXKIOKZ) 14. Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Kosovo o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah (BXKPPKZ) 15. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o solidarnostnih ukrepih za zagotovitev zanesljivosti oskrbe s plinom (BHRSUZP) 16. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Severne Makedonije o obrambnem sodelovanju (BMKOS) 19. Mandatno-volilne zadeve

Redne seje Državnega zbora

15. redna seja Državnega zbora, 1. del

19. 12. 2023

Dnevni red seje: 11. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-K), prva obravnava 17. Predlog sklepa o izbiri revizijske družbe za revidiranje računovodskih izkazov Računskega sodišča Republike Slovenije za leto 2022 7. Predlog zakona o spremembi Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1A), skrajšani postopek 12. Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Kosovo o izročitvi (BXKI) 13. Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Kosovo o medsebojnem izvrševanju sodnih odločb v kazenskih zadevah (BXKIOKZ) 14. Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Kosovo o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah (BXKPPKZ) 15. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o solidarnostnih ukrepih za zagotovitev zanesljivosti oskrbe s plinom (BHRSUZP) 16. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Severne Makedonije o obrambnem sodelovanju (BMKOS) 19. Mandatno-volilne zadeve

195 min

Dnevni red seje: 11. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-K), prva obravnava 17. Predlog sklepa o izbiri revizijske družbe za revidiranje računovodskih izkazov Računskega sodišča Republike Slovenije za leto 2022 7. Predlog zakona o spremembi Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1A), skrajšani postopek 12. Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Kosovo o izročitvi (BXKI) 13. Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Kosovo o medsebojnem izvrševanju sodnih odločb v kazenskih zadevah (BXKIOKZ) 14. Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Kosovo o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah (BXKPPKZ) 15. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o solidarnostnih ukrepih za zagotovitev zanesljivosti oskrbe s plinom (BHRSUZP) 16. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Severne Makedonije o obrambnem sodelovanju (BMKOS) 19. Mandatno-volilne zadeve

Redne seje Državnega zbora

15. redna seja Državnega zbora, 2. del

18. 12. 2023

Dnevni red seje: 1. Vprašanja poslank in poslancev

190 min

Dnevni red seje: 1. Vprašanja poslank in poslancev

Redne seje Državnega zbora

15. redna seja Državnega zbora, 1. del

18. 12. 2023

Dnevni red seje: 1. Vprašanja poslank in poslancev

207 min

Dnevni red seje: 1. Vprašanja poslank in poslancev

Redne seje Državnega zbora

15. redna seja Državnega zbora, 4. del

14. 12. 2023

Dnevni red seje: 6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB-1A), skrajšani postopek 8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kolektivnih tožbah (ZKolT-A), skrajšani postopek 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2S), tretja obravnava 2. Predlog zakona o spremembah Gradbenega zakona (GZ-1A), nujni postopek 3. Predlog zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstvenega varstva (ZNUPZV), nujni postopek

8 min

Dnevni red seje: 6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB-1A), skrajšani postopek 8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kolektivnih tožbah (ZKolT-A), skrajšani postopek 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2S), tretja obravnava 2. Predlog zakona o spremembah Gradbenega zakona (GZ-1A), nujni postopek 3. Predlog zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstvenega varstva (ZNUPZV), nujni postopek

Redne seje Državnega zbora

15. redna seja Državnega zbora, 3. del

14. 12. 2023

Dnevni red seje: 6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB-1A), skrajšani postopek 8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kolektivnih tožbah (ZKolT-A), skrajšani postopek 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2S), tretja obravnava 2. Predlog zakona o spremembah Gradbenega zakona (GZ-1A), nujni postopek 3. Predlog zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstvenega varstva (ZNUPZV), nujni postopek

83 min

Dnevni red seje: 6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB-1A), skrajšani postopek 8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kolektivnih tožbah (ZKolT-A), skrajšani postopek 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2S), tretja obravnava 2. Predlog zakona o spremembah Gradbenega zakona (GZ-1A), nujni postopek 3. Predlog zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstvenega varstva (ZNUPZV), nujni postopek

Redne seje Državnega zbora

15. redna seja Državnega zbora, 2. del

14. 12. 2023

Dnevni red seje: 6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB-1A), skrajšani postopek 8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kolektivnih tožbah (ZKolT-A), skrajšani postopek 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2S), tretja obravnava 2. Predlog zakona o spremembah Gradbenega zakona (GZ-1A), nujni postopek 3. Predlog zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstvenega varstva (ZNUPZV), nujni postopek

169 min

Dnevni red seje: 6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB-1A), skrajšani postopek 8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kolektivnih tožbah (ZKolT-A), skrajšani postopek 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2S), tretja obravnava 2. Predlog zakona o spremembah Gradbenega zakona (GZ-1A), nujni postopek 3. Predlog zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstvenega varstva (ZNUPZV), nujni postopek

Redne seje Državnega zbora

15. redna seja Državnega zbora, 1. del

14. 12. 2023

Dnevni red seje: 6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB-1A), skrajšani postopek 8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kolektivnih tožbah (ZKolT-A), skrajšani postopek 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2S), tretja obravnava 2. Predlog zakona o spremembah Gradbenega zakona (GZ-1A), nujni postopek 3. Predlog zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstvenega varstva (ZNUPZV), nujni postopek

189 min

Dnevni red seje: 6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB-1A), skrajšani postopek 8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kolektivnih tožbah (ZKolT-A), skrajšani postopek 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2S), tretja obravnava 2. Predlog zakona o spremembah Gradbenega zakona (GZ-1A), nujni postopek 3. Predlog zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstvenega varstva (ZNUPZV), nujni postopek

Redne seje Državnega zbora

15. redna seja Državnega zbora, 3. del

13. 12. 2023

Dnevni red seje: 19. Mandatno-volilne zadeve 18. Mnenje in stališče predsednice Republike Slovenije, povezano z oceno odpornosti Slovenije pri odzivu na spremembe in izzive doma in v svetu ter z izzivi, ki jih predstavljajo podnebne spremembe 10. Predlog zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d. v. z., (ZSPVZZ), tretja obravnava 5. Predlog zakona o minimalnem davku (ZMD), nujni postopek 4. Predlog zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS), nujni postopek

127 min

Dnevni red seje: 19. Mandatno-volilne zadeve 18. Mnenje in stališče predsednice Republike Slovenije, povezano z oceno odpornosti Slovenije pri odzivu na spremembe in izzive doma in v svetu ter z izzivi, ki jih predstavljajo podnebne spremembe 10. Predlog zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d. v. z., (ZSPVZZ), tretja obravnava 5. Predlog zakona o minimalnem davku (ZMD), nujni postopek 4. Predlog zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS), nujni postopek

Redne seje Državnega zbora

15. redna seja Državnega zbora, 2. del

13. 12. 2023

Dnevni red seje: 19. Mandatno-volilne zadeve 18. Mnenje in stališče predsednice Republike Slovenije, povezano z oceno odpornosti Slovenije pri odzivu na spremembe in izzive doma in v svetu ter z izzivi, ki jih predstavljajo podnebne spremembe 10. Predlog zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d. v. z., (ZSPVZZ), tretja obravnava 5. Predlog zakona o minimalnem davku (ZMD), nujni postopek 4. Predlog zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS), nujni postopek

174 min

Dnevni red seje: 19. Mandatno-volilne zadeve 18. Mnenje in stališče predsednice Republike Slovenije, povezano z oceno odpornosti Slovenije pri odzivu na spremembe in izzive doma in v svetu ter z izzivi, ki jih predstavljajo podnebne spremembe 10. Predlog zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d. v. z., (ZSPVZZ), tretja obravnava 5. Predlog zakona o minimalnem davku (ZMD), nujni postopek 4. Predlog zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS), nujni postopek

Redne seje Državnega zbora

15. redna seja Državnega zbora, 1. del

13. 12. 2023

Dnevni red seje: 19. Mandatno-volilne zadeve 18. Mnenje in stališče predsednice Republike Slovenije, povezano z oceno odpornosti Slovenije pri odzivu na spremembe in izzive doma in v svetu ter z izzivi, ki jih predstavljajo podnebne spremembe 10. Predlog zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d. v. z., (ZSPVZZ), tretja obravnava 5. Predlog zakona o minimalnem davku (ZMD), nujni postopek 4. Predlog zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS), nujni postopek

187 min

Dnevni red seje: 19. Mandatno-volilne zadeve 18. Mnenje in stališče predsednice Republike Slovenije, povezano z oceno odpornosti Slovenije pri odzivu na spremembe in izzive doma in v svetu ter z izzivi, ki jih predstavljajo podnebne spremembe 10. Predlog zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d. v. z., (ZSPVZZ), tretja obravnava 5. Predlog zakona o minimalnem davku (ZMD), nujni postopek 4. Predlog zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS), nujni postopek

Redne seje Državnega zbora

14. redna seja Državnega zbora, 3. del

28. 11. 2023

Dnevni red seje: 22. Vmesno poročilo o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine (zaprto za javnost) 14. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-2A), prva obravnava 17. Predlog resolucije o krepitvi potresne varnosti do leta 2050 »PREHITIMO POTRES« (ReKPV50) 18. Predlog resolucije o jedrski in sevalni varnosti v Republiki Sloveniji za obdobje 2024-2033 (ReJSV24–33) 19. Predlog resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2023 do 2030 (ReNPVCP23–30) 20. Predlog deklaracije o trenutnih razmerah na območju Palestine in Izraela (DeTRPSIL)

181 min

Dnevni red seje: 22. Vmesno poročilo o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine (zaprto za javnost) 14. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-2A), prva obravnava 17. Predlog resolucije o krepitvi potresne varnosti do leta 2050 »PREHITIMO POTRES« (ReKPV50) 18. Predlog resolucije o jedrski in sevalni varnosti v Republiki Sloveniji za obdobje 2024-2033 (ReJSV24–33) 19. Predlog resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2023 do 2030 (ReNPVCP23–30) 20. Predlog deklaracije o trenutnih razmerah na območju Palestine in Izraela (DeTRPSIL)

Redne seje Državnega zbora

14. redna seja Državnega zbora, 2. del

28. 11. 2023

Dnevni red seje: 22. Vmesno poročilo o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine (zaprto za javnost) 14. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-2A), prva obravnava 17. Predlog resolucije o krepitvi potresne varnosti do leta 2050 »PREHITIMO POTRES« (ReKPV50) 18. Predlog resolucije o jedrski in sevalni varnosti v Republiki Sloveniji za obdobje 2024-2033 (ReJSV24–33) 19. Predlog resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2023 do 2030 (ReNPVCP23–30) 20. Predlog deklaracije o trenutnih razmerah na območju Palestine in Izraela (DeTRPSIL)

176 min

Dnevni red seje: 22. Vmesno poročilo o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine (zaprto za javnost) 14. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-2A), prva obravnava 17. Predlog resolucije o krepitvi potresne varnosti do leta 2050 »PREHITIMO POTRES« (ReKPV50) 18. Predlog resolucije o jedrski in sevalni varnosti v Republiki Sloveniji za obdobje 2024-2033 (ReJSV24–33) 19. Predlog resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2023 do 2030 (ReNPVCP23–30) 20. Predlog deklaracije o trenutnih razmerah na območju Palestine in Izraela (DeTRPSIL)

Redne seje Državnega zbora

14. redna seja Državnega zbora, 1. del

28. 11. 2023

Dnevni red seje: 22. Vmesno poročilo o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine (zaprto za javnost) 14. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-2A), prva obravnava 17. Predlog resolucije o krepitvi potresne varnosti do leta 2050 »PREHITIMO POTRES« (ReKPV50) 18. Predlog resolucije o jedrski in sevalni varnosti v Republiki Sloveniji za obdobje 2024-2033 (ReJSV24–33) 19. Predlog resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2023 do 2030 (ReNPVCP23–30) 20. Predlog deklaracije o trenutnih razmerah na območju Palestine in Izraela (DeTRPSIL)

160 min

Dnevni red seje: 22. Vmesno poročilo o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine (zaprto za javnost) 14. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-2A), prva obravnava 17. Predlog resolucije o krepitvi potresne varnosti do leta 2050 »PREHITIMO POTRES« (ReKPV50) 18. Predlog resolucije o jedrski in sevalni varnosti v Republiki Sloveniji za obdobje 2024-2033 (ReJSV24–33) 19. Predlog resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2023 do 2030 (ReNPVCP23–30) 20. Predlog deklaracije o trenutnih razmerah na območju Palestine in Izraela (DeTRPSIL)

Redne seje Državnega zbora

14. redna seja Državnega zbora, 2. del

24. 11. 2023

Dnevni red seje: 1. Vprašanja poslank in poslancev predsedniku Vlade 21. Predlog sklepa o soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za energijo za leto 2024 7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1D), skrajšani postopek 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2S), druga obravnava 10. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV-B), druga obravnava 11. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-K), druga obravnava 22. Vmesno poročilo o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine 12. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Federativne republike Brazilije o sodelovanju na obrambnem področju (BBRSOP) 13. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prevozu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Državo Katar na drugi strani (MZPEUQA) 23. Mandatno-volilne zadeve: b. Predlog za imenovanje na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije c. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Delovnem sodišču v Celju č. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah d. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Žalcu e. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju člana Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji f. Predlog sklepa o imenovanju članice Slovenske nacionalne komisije za Unesco g. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine

143 min

Dnevni red seje: 1. Vprašanja poslank in poslancev predsedniku Vlade 21. Predlog sklepa o soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za energijo za leto 2024 7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1D), skrajšani postopek 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2S), druga obravnava 10. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV-B), druga obravnava 11. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-K), druga obravnava 22. Vmesno poročilo o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine 12. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Federativne republike Brazilije o sodelovanju na obrambnem področju (BBRSOP) 13. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prevozu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Državo Katar na drugi strani (MZPEUQA) 23. Mandatno-volilne zadeve: b. Predlog za imenovanje na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije c. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Delovnem sodišču v Celju č. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah d. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Žalcu e. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju člana Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji f. Predlog sklepa o imenovanju članice Slovenske nacionalne komisije za Unesco g. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine

Redne seje Državnega zbora

14. redna seja Državnega zbora, 1. del

24. 11. 2023

Dnevni red seje: 1. Vprašanja poslank in poslancev predsedniku Vlade 21. Predlog sklepa o soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za energijo za leto 2024 7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1D), skrajšani postopek 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2S), druga obravnava 10. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV-B), druga obravnava 11. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-K), druga obravnava 22. Vmesno poročilo o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine 12. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Federativne republike Brazilije o sodelovanju na obrambnem področju (BBRSOP) 13. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prevozu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Državo Katar na drugi strani (MZPEUQA) 23. Mandatno-volilne zadeve: b. Predlog za imenovanje na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije c. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Delovnem sodišču v Celju č. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah d. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Žalcu e. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju člana Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji f. Predlog sklepa o imenovanju članice Slovenske nacionalne komisije za Unesco g. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine

203 min

Dnevni red seje: 1. Vprašanja poslank in poslancev predsedniku Vlade 21. Predlog sklepa o soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za energijo za leto 2024 7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1D), skrajšani postopek 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2S), druga obravnava 10. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV-B), druga obravnava 11. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-K), druga obravnava 22. Vmesno poročilo o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine 12. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Federativne republike Brazilije o sodelovanju na obrambnem področju (BBRSOP) 13. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prevozu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Državo Katar na drugi strani (MZPEUQA) 23. Mandatno-volilne zadeve: b. Predlog za imenovanje na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije c. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Delovnem sodišču v Celju č. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah d. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Žalcu e. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju člana Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji f. Predlog sklepa o imenovanju članice Slovenske nacionalne komisije za Unesco g. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine

Redne seje Državnega zbora

14. redna seja Državnega zbora, 1. Del

23. 11. 2023

Dnevni red seje: 1. Vprašanja poslank in poslancev predsedniku Vlade 21. Predlog sklepa o soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za energijo za leto 2024 7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1D), skrajšani postopek 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2S), druga obravnava 10. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV-B), druga obravnava 11. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-K), druga obravnava 22. Vmesno poročilo o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine 12. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Federativne republike Brazilije o sodelovanju na obrambnem področju (BBRSOP) 13. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prevozu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Državo Katar na drugi strani (MZPEUQA) 23. Mandatno-volilne zadeve: a. Kandidatna lista za izvolitev članov Državnotožilskega sveta (tajno glasovanje) b. Predlog za imenovanje na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije c. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Delovnem sodišču v Celju č. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah d. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Žalcu e. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju člana Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji f. Predlog sklepa o imenovanju članice Slovenske nacionalne komisije za Unesco g. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine

42 min

Dnevni red seje: 1. Vprašanja poslank in poslancev predsedniku Vlade 21. Predlog sklepa o soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za energijo za leto 2024 7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1D), skrajšani postopek 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2S), druga obravnava 10. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV-B), druga obravnava 11. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-K), druga obravnava 22. Vmesno poročilo o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine 12. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Federativne republike Brazilije o sodelovanju na obrambnem področju (BBRSOP) 13. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prevozu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Državo Katar na drugi strani (MZPEUQA) 23. Mandatno-volilne zadeve: a. Kandidatna lista za izvolitev članov Državnotožilskega sveta (tajno glasovanje) b. Predlog za imenovanje na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije c. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Delovnem sodišču v Celju č. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah d. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Žalcu e. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju člana Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji f. Predlog sklepa o imenovanju članice Slovenske nacionalne komisije za Unesco g. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine

Redne seje Državnega zbora

Poslanci po zapletih glasujejo z dvigom rok in analognim preštevanjem

23. 11. 2023

Dnevni red seje: 1. Vprašanja poslank in poslancev predsedniku Vlade 21. Predlog sklepa o soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za energijo za leto 2024 7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1D), skrajšani postopek 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2S), druga obravnava 10. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV-B), druga obravnava 11. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-K), druga obravnava 22. Vmesno poročilo o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine 12. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Federativne republike Brazilije o sodelovanju na obrambnem področju (BBRSOP) 13. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prevozu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Državo Katar na drugi strani (MZPEUQA) 23. Mandatno-volilne zadeve: a. Kandidatna lista za izvolitev članov Državnotožilskega sveta (tajno glasovanje) b. Predlog za imenovanje na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije c. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Delovnem sodišču v Celju č. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah d. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Žalcu e. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju člana Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji f. Predlog sklepa o imenovanju članice Slovenske nacionalne komisije za Unesco g. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine

6 min

Dnevni red seje: 1. Vprašanja poslank in poslancev predsedniku Vlade 21. Predlog sklepa o soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za energijo za leto 2024 7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1D), skrajšani postopek 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2S), druga obravnava 10. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV-B), druga obravnava 11. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-K), druga obravnava 22. Vmesno poročilo o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine 12. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Federativne republike Brazilije o sodelovanju na obrambnem področju (BBRSOP) 13. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prevozu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Državo Katar na drugi strani (MZPEUQA) 23. Mandatno-volilne zadeve: a. Kandidatna lista za izvolitev članov Državnotožilskega sveta (tajno glasovanje) b. Predlog za imenovanje na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije c. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Delovnem sodišču v Celju č. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah d. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Žalcu e. Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju člana Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji f. Predlog sklepa o imenovanju članice Slovenske nacionalne komisije za Unesco g. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine

Redne seje Državnega zbora

14. redna seja Državnega zbora, 5. del

22. 11. 2023

Posnetki rednih sej Državnega zbora. Redne seje se sklicujejo v času rednih letnih zasedanj državnega zbora: v času pomladanskega zasedanja med 10. januarjem in 15. julijem in v času jesenskega zasedanja med 1. septembrom in 20. decembrom. Predsednik državnega zbora sklicuje redne seje v skladu s programom dela državnega zbora, po sklepu državnega zbora, po dogovoru na kolegiju ali na predlog vlade. Državni zbor ima redne seje v času rednih letnih zasedanj praviloma vsak mesec v zadnjih sedmih delovnih dneh. Po sklepu državnega zbora ali po dogovoru v kolegiju se lahko redne seje skličejo tudi v drugih dneh.

91 min

Posnetki rednih sej Državnega zbora. Redne seje se sklicujejo v času rednih letnih zasedanj državnega zbora: v času pomladanskega zasedanja med 10. januarjem in 15. julijem in v času jesenskega zasedanja med 1. septembrom in 20. decembrom. Predsednik državnega zbora sklicuje redne seje v skladu s programom dela državnega zbora, po sklepu državnega zbora, po dogovoru na kolegiju ali na predlog vlade. Državni zbor ima redne seje v času rednih letnih zasedanj praviloma vsak mesec v zadnjih sedmih delovnih dneh. Po sklepu državnega zbora ali po dogovoru v kolegiju se lahko redne seje skličejo tudi v drugih dneh.

Redne seje Državnega zbora

14. redna seja Državnega zbora, 4. del

22. 11. 2023

Dnevni red seje: 2. Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024-A) 3. Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2025 (DP2025) 4. Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2024 – 2026 (OdPSD24–26-A) 5. Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425), nujni postopek 16. Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 (OdPSD22–24-D) 6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1N), nujni postopek 15. Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (RZ2022) 8. Predlog zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d. v. z., (ZSPVZZ), druga obravnava

110 min

Dnevni red seje: 2. Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024-A) 3. Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2025 (DP2025) 4. Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2024 – 2026 (OdPSD24–26-A) 5. Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425), nujni postopek 16. Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 (OdPSD22–24-D) 6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1N), nujni postopek 15. Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (RZ2022) 8. Predlog zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d. v. z., (ZSPVZZ), druga obravnava

Redne seje Državnega zbora

14. redna seja Državnega zbora, 3. del

22. 11. 2023

Dnevni red seje: 2. Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024-A) 3. Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2025 (DP2025) 4. Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2024 – 2026 (OdPSD24–26-A) 5. Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425), nujni postopek 16. Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 (OdPSD22–24-D) 6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1N), nujni postopek 15. Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (RZ2022) 8. Predlog zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d. v. z., (ZSPVZZ), druga obravnava

177 min

Dnevni red seje: 2. Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024-A) 3. Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2025 (DP2025) 4. Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2024 – 2026 (OdPSD24–26-A) 5. Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425), nujni postopek 16. Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 (OdPSD22–24-D) 6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1N), nujni postopek 15. Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (RZ2022) 8. Predlog zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d. v. z., (ZSPVZZ), druga obravnava

Redne seje Državnega zbora

14. redna seja Državnega zbora, 2. Del

22. 11. 2023

Dnevni red seje: 2. Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024-A) 3. Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2025 (DP2025) 4. Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2024 – 2026 (OdPSD24–26-A) 5. Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425), nujni postopek 16. Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 (OdPSD22–24-D) 6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1N), nujni postopek 15. Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (RZ2022) 8. Predlog zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d. v. z., (ZSPVZZ), druga obravnava

131 min

Dnevni red seje: 2. Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024-A) 3. Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2025 (DP2025) 4. Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2024 – 2026 (OdPSD24–26-A) 5. Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425), nujni postopek 16. Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 (OdPSD22–24-D) 6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1N), nujni postopek 15. Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (RZ2022) 8. Predlog zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d. v. z., (ZSPVZZ), druga obravnava

Redne seje Državnega zbora

14. redna seja Državnega zbora, 1. Del

22. 11. 2023

Dnevni red seje: 2. Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024-A) 3. Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2025 (DP2025) 4. Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2024 – 2026 (OdPSD24–26-A) 5. Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425), nujni postopek 16. Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 (OdPSD22–24-D) 6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1N), nujni postopek 15. Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (RZ2022) 8. Predlog zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d. v. z., (ZSPVZZ), druga obravnava

173 min

Dnevni red seje: 2. Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024-A) 3. Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2025 (DP2025) 4. Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2024 – 2026 (OdPSD24–26-A) 5. Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425), nujni postopek 16. Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 (OdPSD22–24-D) 6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1N), nujni postopek 15. Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (RZ2022) 8. Predlog zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d. v. z., (ZSPVZZ), druga obravnava

Redne seje Državnega zbora

14. redna seja Državnega zbora, 4. del

21. 11. 2023

Dnevni red seje: 2. Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024-A) 3. Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2025 (DP2025) 4. Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2024 – 2026 (OdPSD24–26-A) 5. Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425), nujni postopek 6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1N), nujni postopek 7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1D), skrajšani postopek 8. Predlog zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d. v. z., (ZSPVZZ), druga obravnava 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2S), druga obravnava 10. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV-B), druga obravnava 11. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-K), druga obravnava, EPA 1077-IX – Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora. – Poročilo Odbora za izobraževanje, znanost in mladino je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora. – Mnenje Vlade je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora. 12. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Federativne republike Brazilije o sodelovanju na obrambnem področju (BBRSOP) 13. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prevozu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Državo Katar na drugi strani (MZPEUQA) 14. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-2A), prva obravnava 15. Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (RZ2022) 16. Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 (OdPSD22–24-D) 17. Predlog resolucije o krepitvi potresne varnosti do leta 2050 »PREHITIMO POTRES« (ReKPV50) 18. Predlog resolucije o jedrski in sevalni varnosti v Republiki Sloveniji za obdobje 2024-2033 (ReJSV24–33) 19. Predlog resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2023 do 2030 (ReNPVCP23–30) 20. Predlog deklaracije o trenutnih razmerah na območju Palestine in Izraela (DeTRPSIL) 21. Predlog sklepa o soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za energijo za leto 2024 22. Vmesno poročilo o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine 23. Mandatno-volilne zadeve

117 min

Dnevni red seje: 2. Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024-A) 3. Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2025 (DP2025) 4. Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2024 – 2026 (OdPSD24–26-A) 5. Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425), nujni postopek 6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1N), nujni postopek 7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1D), skrajšani postopek 8. Predlog zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d. v. z., (ZSPVZZ), druga obravnava 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2S), druga obravnava 10. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV-B), druga obravnava 11. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-K), druga obravnava, EPA 1077-IX – Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora. – Poročilo Odbora za izobraževanje, znanost in mladino je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora. – Mnenje Vlade je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora. 12. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Federativne republike Brazilije o sodelovanju na obrambnem področju (BBRSOP) 13. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prevozu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Državo Katar na drugi strani (MZPEUQA) 14. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-2A), prva obravnava 15. Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (RZ2022) 16. Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 (OdPSD22–24-D) 17. Predlog resolucije o krepitvi potresne varnosti do leta 2050 »PREHITIMO POTRES« (ReKPV50) 18. Predlog resolucije o jedrski in sevalni varnosti v Republiki Sloveniji za obdobje 2024-2033 (ReJSV24–33) 19. Predlog resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2023 do 2030 (ReNPVCP23–30) 20. Predlog deklaracije o trenutnih razmerah na območju Palestine in Izraela (DeTRPSIL) 21. Predlog sklepa o soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za energijo za leto 2024 22. Vmesno poročilo o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine 23. Mandatno-volilne zadeve

Redne seje Državnega zbora

14. redna seja Državnega zbora, 3. del

21. 11. 2023

Dnevni red seje: 2. Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024-A) 3. Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2025 (DP2025) 4. Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2024 – 2026 (OdPSD24–26-A) 5. Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425), nujni postopek 6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1N), nujni postopek 7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1D), skrajšani postopek 8. Predlog zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d. v. z., (ZSPVZZ), druga obravnava 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2S), druga obravnava 10. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV-B), druga obravnava 11. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-K), druga obravnava, EPA 1077-IX – Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora. – Poročilo Odbora za izobraževanje, znanost in mladino je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora. – Mnenje Vlade je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora. 12. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Federativne republike Brazilije o sodelovanju na obrambnem področju (BBRSOP) 13. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prevozu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Državo Katar na drugi strani (MZPEUQA) 14. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-2A), prva obravnava 15. Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (RZ2022) 16. Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 (OdPSD22–24-D) 17. Predlog resolucije o krepitvi potresne varnosti do leta 2050 »PREHITIMO POTRES« (ReKPV50) 18. Predlog resolucije o jedrski in sevalni varnosti v Republiki Sloveniji za obdobje 2024-2033 (ReJSV24–33) 19. Predlog resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2023 do 2030 (ReNPVCP23–30) 20. Predlog deklaracije o trenutnih razmerah na območju Palestine in Izraela (DeTRPSIL) 21. Predlog sklepa o soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za energijo za leto 2024 22. Vmesno poročilo o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine 23. Mandatno-volilne zadeve

246 min

Dnevni red seje: 2. Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024-A) 3. Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2025 (DP2025) 4. Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2024 – 2026 (OdPSD24–26-A) 5. Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425), nujni postopek 6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1N), nujni postopek 7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1D), skrajšani postopek 8. Predlog zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d. v. z., (ZSPVZZ), druga obravnava 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2S), druga obravnava 10. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV-B), druga obravnava 11. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-K), druga obravnava, EPA 1077-IX – Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora. – Poročilo Odbora za izobraževanje, znanost in mladino je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora. – Mnenje Vlade je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora. 12. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Federativne republike Brazilije o sodelovanju na obrambnem področju (BBRSOP) 13. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prevozu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Državo Katar na drugi strani (MZPEUQA) 14. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-2A), prva obravnava 15. Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (RZ2022) 16. Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 (OdPSD22–24-D) 17. Predlog resolucije o krepitvi potresne varnosti do leta 2050 »PREHITIMO POTRES« (ReKPV50) 18. Predlog resolucije o jedrski in sevalni varnosti v Republiki Sloveniji za obdobje 2024-2033 (ReJSV24–33) 19. Predlog resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2023 do 2030 (ReNPVCP23–30) 20. Predlog deklaracije o trenutnih razmerah na območju Palestine in Izraela (DeTRPSIL) 21. Predlog sklepa o soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za energijo za leto 2024 22. Vmesno poročilo o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine 23. Mandatno-volilne zadeve

Redne seje Državnega zbora

14. redna seja Državnega zbora, 2. del

21. 11. 2023

Dnevni red seje: 2. Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024-A) 3. Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2025 (DP2025) 4. Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2024 – 2026 (OdPSD24–26-A) 5. Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425), nujni postopek 6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1N), nujni postopek 7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1D), skrajšani postopek 8. Predlog zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d. v. z., (ZSPVZZ), druga obravnava 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2S), druga obravnava 10. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV-B), druga obravnava 11. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-K), druga obravnava, EPA 1077-IX – Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora. – Poročilo Odbora za izobraževanje, znanost in mladino je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora. – Mnenje Vlade je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora. 12. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Federativne republike Brazilije o sodelovanju na obrambnem področju (BBRSOP) 13. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prevozu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Državo Katar na drugi strani (MZPEUQA) 14. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-2A), prva obravnava 15. Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (RZ2022) 16. Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 (OdPSD22–24-D) 17. Predlog resolucije o krepitvi potresne varnosti do leta 2050 »PREHITIMO POTRES« (ReKPV50) 18. Predlog resolucije o jedrski in sevalni varnosti v Republiki Sloveniji za obdobje 2024-2033 (ReJSV24–33) 19. Predlog resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2023 do 2030 (ReNPVCP23–30) 20. Predlog deklaracije o trenutnih razmerah na območju Palestine in Izraela (DeTRPSIL) 21. Predlog sklepa o soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za energijo za leto 2024 22. Vmesno poročilo o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine 23. Mandatno-volilne zadeve

217 min

Dnevni red seje: 2. Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024-A) 3. Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2025 (DP2025) 4. Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2024 – 2026 (OdPSD24–26-A) 5. Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425), nujni postopek 6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1N), nujni postopek 7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1D), skrajšani postopek 8. Predlog zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d. v. z., (ZSPVZZ), druga obravnava 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2S), druga obravnava 10. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV-B), druga obravnava 11. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-K), druga obravnava, EPA 1077-IX – Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora. – Poročilo Odbora za izobraževanje, znanost in mladino je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora. – Mnenje Vlade je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora. 12. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Federativne republike Brazilije o sodelovanju na obrambnem področju (BBRSOP) 13. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prevozu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Državo Katar na drugi strani (MZPEUQA) 14. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-2A), prva obravnava 15. Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (RZ2022) 16. Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 (OdPSD22–24-D) 17. Predlog resolucije o krepitvi potresne varnosti do leta 2050 »PREHITIMO POTRES« (ReKPV50) 18. Predlog resolucije o jedrski in sevalni varnosti v Republiki Sloveniji za obdobje 2024-2033 (ReJSV24–33) 19. Predlog resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2023 do 2030 (ReNPVCP23–30) 20. Predlog deklaracije o trenutnih razmerah na območju Palestine in Izraela (DeTRPSIL) 21. Predlog sklepa o soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za energijo za leto 2024 22. Vmesno poročilo o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine 23. Mandatno-volilne zadeve

Redne seje Državnega zbora

14. redna seja Državnega zbora, 1. del

21. 11. 2023

Dnevni red seje: 2. Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024-A) 3. Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2025 (DP2025) 4. Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2024 – 2026 (OdPSD24–26-A) 5. Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425), nujni postopek 6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1N), nujni postopek 7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1D), skrajšani postopek 8. Predlog zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d. v. z., (ZSPVZZ), druga obravnava 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2S), druga obravnava 10. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV-B), druga obravnava 11. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-K), druga obravnava, EPA 1077-IX – Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora. – Poročilo Odbora za izobraževanje, znanost in mladino je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora. – Mnenje Vlade je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora. 12. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Federativne republike Brazilije o sodelovanju na obrambnem področju (BBRSOP) 13. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prevozu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Državo Katar na drugi strani (MZPEUQA) 14. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-2A), prva obravnava 15. Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (RZ2022) 16. Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 (OdPSD22–24-D) 17. Predlog resolucije o krepitvi potresne varnosti do leta 2050 »PREHITIMO POTRES« (ReKPV50) 18. Predlog resolucije o jedrski in sevalni varnosti v Republiki Sloveniji za obdobje 2024-2033 (ReJSV24–33) 19. Predlog resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2023 do 2030 (ReNPVCP23–30) 20. Predlog deklaracije o trenutnih razmerah na območju Palestine in Izraela (DeTRPSIL) 21. Predlog sklepa o soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za energijo za leto 2024 22. Vmesno poročilo o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine 23. Mandatno-volilne zadeve

206 min

Dnevni red seje: 2. Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024-A) 3. Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2025 (DP2025) 4. Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2024 – 2026 (OdPSD24–26-A) 5. Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425), nujni postopek 6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1N), nujni postopek 7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1D), skrajšani postopek 8. Predlog zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d. v. z., (ZSPVZZ), druga obravnava 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2S), druga obravnava 10. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV-B), druga obravnava 11. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-K), druga obravnava, EPA 1077-IX – Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora. – Poročilo Odbora za izobraževanje, znanost in mladino je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora. – Mnenje Vlade je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora. 12. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Federativne republike Brazilije o sodelovanju na obrambnem področju (BBRSOP) 13. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prevozu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Državo Katar na drugi strani (MZPEUQA) 14. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-2A), prva obravnava 15. Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (RZ2022) 16. Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 (OdPSD22–24-D) 17. Predlog resolucije o krepitvi potresne varnosti do leta 2050 »PREHITIMO POTRES« (ReKPV50) 18. Predlog resolucije o jedrski in sevalni varnosti v Republiki Sloveniji za obdobje 2024-2033 (ReJSV24–33) 19. Predlog resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2023 do 2030 (ReNPVCP23–30) 20. Predlog deklaracije o trenutnih razmerah na območju Palestine in Izraela (DeTRPSIL) 21. Predlog sklepa o soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za energijo za leto 2024 22. Vmesno poročilo o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine 23. Mandatno-volilne zadeve

Redne seje Državnega zbora

14. redna seja Državnega zbora, 2. Del

20. 11. 2023

Dnevni red seje: 1. Vprašanja poslank in poslancev

64 min

Dnevni red seje: 1. Vprašanja poslank in poslancev

Redne seje Državnega zbora

14. redna seja Državnega zbora, 1. Del

20. 11. 2023

Dnevni red seje: 1. Vprašanja poslank in poslancev

178 min

Dnevni red seje: 1. Vprašanja poslank in poslancev

Redne seje Državnega zbora

13. redna seja Državnega zbora 2. Del

18. 10. 2023

Dnevni red seje: 17. Osemindvajseto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2022 s Poročilom Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2022, s Predlogom priporočila 13. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto (OdUVŠUPNM-A) 14. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1L) 15. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1H) 16. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (OdUVZFIŠNM-E) 18. Mandatno-volilne zadeve: a. Predlog za izvolitev članice Stalnega arbitražnega sodišča v Haagu (tajno glasovanje) b. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani c. Predloga za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto višjega sodnika in višje sodnice na Upravnem sodišču Republike Slovenije č. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Celju d. Predlog sklepa o razrešitvah in imenovanju podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora

110 min

Dnevni red seje: 17. Osemindvajseto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2022 s Poročilom Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2022, s Predlogom priporočila 13. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto (OdUVŠUPNM-A) 14. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1L) 15. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1H) 16. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (OdUVZFIŠNM-E) 18. Mandatno-volilne zadeve: a. Predlog za izvolitev članice Stalnega arbitražnega sodišča v Haagu (tajno glasovanje) b. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani c. Predloga za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto višjega sodnika in višje sodnice na Upravnem sodišču Republike Slovenije č. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Celju d. Predlog sklepa o razrešitvah in imenovanju podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora

Redne seje Državnega zbora

13. redna seja Državnega zbora 1. Del

18. 10. 2023

Dnevni red seje: 17. Osemindvajseto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2022 s Poročilom Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2022, s Predlogom priporočila 13. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto (OdUVŠUPNM-A) 14. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1L) 15. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1H) 16. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (OdUVZFIŠNM-E) 18. Mandatno-volilne zadeve: a. Predlog za izvolitev članice Stalnega arbitražnega sodišča v Haagu (tajno glasovanje) b. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani c. Predloga za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto višjega sodnika in višje sodnice na Upravnem sodišču Republike Slovenije č. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Celju d. Predlog sklepa o razrešitvah in imenovanju podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora

194 min

Dnevni red seje: 17. Osemindvajseto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2022 s Poročilom Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2022, s Predlogom priporočila 13. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto (OdUVŠUPNM-A) 14. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1L) 15. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1H) 16. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (OdUVZFIŠNM-E) 18. Mandatno-volilne zadeve: a. Predlog za izvolitev članice Stalnega arbitražnega sodišča v Haagu (tajno glasovanje) b. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani c. Predloga za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto višjega sodnika in višje sodnice na Upravnem sodišču Republike Slovenije č. Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Celju d. Predlog sklepa o razrešitvah in imenovanju podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora

Redne seje Državnega zbora

13. redna seja Državnega zbora, 3. del

17. 10. 2023

Dnevni red seje: 10. Ponovno odločanje o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-F) 11. Ponovno odločanje o Zakonu o dopolnitvi Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-C) 12. Ponovno odločanje o Zakonu o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (ZUVPNB) 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-H), druga obravnava 6. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-H), druga obravnava 7. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1G), druga obravnava 8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih (ZVoz-1F), druga obravnava 2. Predlog za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona (UZ129,130,132,134) 3. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o Bloudkovih priznanjih (ZBloP-B), tretja obravnava 4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr-A), tretja obravnava 5. Predlog zakona o digitalizaciji zdravstva (ZDigZ), druga obravnava

39 min

Dnevni red seje: 10. Ponovno odločanje o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-F) 11. Ponovno odločanje o Zakonu o dopolnitvi Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-C) 12. Ponovno odločanje o Zakonu o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (ZUVPNB) 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-H), druga obravnava 6. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-H), druga obravnava 7. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1G), druga obravnava 8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih (ZVoz-1F), druga obravnava 2. Predlog za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona (UZ129,130,132,134) 3. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o Bloudkovih priznanjih (ZBloP-B), tretja obravnava 4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr-A), tretja obravnava 5. Predlog zakona o digitalizaciji zdravstva (ZDigZ), druga obravnava

Redne seje Državnega zbora

13. redna seja Državnega zbora, 2. del

17. 10. 2023

Dnevni red seje: 10. Ponovno odločanje o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-F) 11. Ponovno odločanje o Zakonu o dopolnitvi Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-C) 12. Ponovno odločanje o Zakonu o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (ZUVPNB) 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-H), druga obravnava 6. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-H), druga obravnava 7. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1G), druga obravnava 8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih (ZVoz-1F), druga obravnava 2. Predlog za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona (UZ129,130,132,134) 3. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o Bloudkovih priznanjih (ZBloP-B), tretja obravnava 4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr-A), tretja obravnava 5. Predlog zakona o digitalizaciji zdravstva (ZDigZ), druga obravnava

182 min

Dnevni red seje: 10. Ponovno odločanje o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-F) 11. Ponovno odločanje o Zakonu o dopolnitvi Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-C) 12. Ponovno odločanje o Zakonu o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (ZUVPNB) 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-H), druga obravnava 6. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-H), druga obravnava 7. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1G), druga obravnava 8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih (ZVoz-1F), druga obravnava 2. Predlog za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona (UZ129,130,132,134) 3. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o Bloudkovih priznanjih (ZBloP-B), tretja obravnava 4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr-A), tretja obravnava 5. Predlog zakona o digitalizaciji zdravstva (ZDigZ), druga obravnava

Redne seje Državnega zbora

13. redna seja Državnega zbora, 1. del

17. 10. 2023

Dnevni red seje: 10. Ponovno odločanje o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-F) 11. Ponovno odločanje o Zakonu o dopolnitvi Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-C) 12. Ponovno odločanje o Zakonu o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (ZUVPNB) 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-H), druga obravnava 6. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-H), druga obravnava 7. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1G), druga obravnava 8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih (ZVoz-1F), druga obravnava 2. Predlog za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona (UZ129,130,132,134) 3. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o Bloudkovih priznanjih (ZBloP-B), tretja obravnava 4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr-A), tretja obravnava 5. Predlog zakona o digitalizaciji zdravstva (ZDigZ), druga obravnava

210 min

Dnevni red seje: 10. Ponovno odločanje o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-F) 11. Ponovno odločanje o Zakonu o dopolnitvi Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-C) 12. Ponovno odločanje o Zakonu o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (ZUVPNB) 9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-H), druga obravnava 6. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-H), druga obravnava 7. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1G), druga obravnava 8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih (ZVoz-1F), druga obravnava 2. Predlog za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona (UZ129,130,132,134) 3. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o Bloudkovih priznanjih (ZBloP-B), tretja obravnava 4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr-A), tretja obravnava 5. Predlog zakona o digitalizaciji zdravstva (ZDigZ), druga obravnava

Redne seje Državnega zbora

13. redna seja Državnega zbora, 2. del

16. 10. 2023

Dnevni red seje: 1. Vprašanja poslank in poslancev

108 min

Dnevni red seje: 1. Vprašanja poslank in poslancev

Redne seje Državnega zbora

13. redna seja Državnega zbora, 1. del

16. 10. 2023

Dnevni red seje: 1. Vprašanja poslank in poslancev

182 min

Dnevni red seje: 1. Vprašanja poslank in poslancev

Redne seje Državnega zbora

12. redna seja Državnega zbora, 2. del

22. 9. 2023

Dnevni red seje: 3. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI-B), skrajšani postopek 4. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (ZPIMVI-B), skrajšani postopek 11. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o Bloudkovih priznanjih (ZBloP-B), druga obravnava 13. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2R), prva obravnava 20. Predlog resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2023–2030 (ReNPEMŽM23-30)

85 min

Dnevni red seje: 3. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI-B), skrajšani postopek 4. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (ZPIMVI-B), skrajšani postopek 11. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o Bloudkovih priznanjih (ZBloP-B), druga obravnava 13. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2R), prva obravnava 20. Predlog resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2023–2030 (ReNPEMŽM23-30)

Redne seje Državnega zbora

12. redna seja Državnega zbora, 1. del

22. 9. 2023

Dnevni red seje: 3. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI-B), skrajšani postopek 4. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (ZPIMVI-B), skrajšani postopek 11. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o Bloudkovih priznanjih (ZBloP-B), druga obravnava 13. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2R), prva obravnava 20. Predlog resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2023–2030 (ReNPEMŽM23-30)

194 min

Dnevni red seje: 3. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI-B), skrajšani postopek 4. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (ZPIMVI-B), skrajšani postopek 11. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o Bloudkovih priznanjih (ZBloP-B), druga obravnava 13. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2R), prva obravnava 20. Predlog resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2023–2030 (ReNPEMŽM23-30)

Redne seje Državnega zbora

12. redna seja Državnega zbora, prenos

21. 9. 2023

Dnevni red seje: 14. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-K), prva obravnava 15. Predlog zakona o izplačilu nadomestil za razveljavljene vrednostne papirje bank v večinskem državnem lastništvu (ZINRVPB), prva obravnava 16. Predlog zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d. v. z., (ZSPVZZ), prva obravnava

314 min

Dnevni red seje: 14. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-K), prva obravnava 15. Predlog zakona o izplačilu nadomestil za razveljavljene vrednostne papirje bank v večinskem državnem lastništvu (ZINRVPB), prva obravnava 16. Predlog zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d. v. z., (ZSPVZZ), prva obravnava

Redne seje Državnega zbora

12. redna seja Državnega zbora, 3. del

20. 9. 2023

Dnevni red seje: 5. Predlog zakona o dopolnitvah Gradbenega zakona (GZ-1A), skrajšani postopek 6. Predlog zakona o spremembi Zakona o verski svobodi (ZVS-B), skrajšani postopek 7. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-C), skrajšani postopek 8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-F), druga obravnava 17. Predlog zakona o ratifikaciji Protokola med Vlado Republike Slovenije in Švicarskim zveznim svetom o spremembah Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Zveznim svetom Švicarske konfederacije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje, podpisane v Ljubljani 12. junija 1996 in spremenjene s protokolom, podpisanim v Ljubljani 7. septembra 2012 (BCHIDO-B) 18. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo Združenih narodov za industrijski razvoj v zvezi s posebnimi prispevki v Sklad za industrijski razvoj (MSZNIR-1) 19. Predlog zakona o spremembi Zakona o ratifikaciji Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih (MSKOO-A) 21. Mandatno-volilne zadeve

139 min

Dnevni red seje: 5. Predlog zakona o dopolnitvah Gradbenega zakona (GZ-1A), skrajšani postopek 6. Predlog zakona o spremembi Zakona o verski svobodi (ZVS-B), skrajšani postopek 7. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-C), skrajšani postopek 8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-F), druga obravnava 17. Predlog zakona o ratifikaciji Protokola med Vlado Republike Slovenije in Švicarskim zveznim svetom o spremembah Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Zveznim svetom Švicarske konfederacije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje, podpisane v Ljubljani 12. junija 1996 in spremenjene s protokolom, podpisanim v Ljubljani 7. septembra 2012 (BCHIDO-B) 18. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo Združenih narodov za industrijski razvoj v zvezi s posebnimi prispevki v Sklad za industrijski razvoj (MSZNIR-1) 19. Predlog zakona o spremembi Zakona o ratifikaciji Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih (MSKOO-A) 21. Mandatno-volilne zadeve

Redne seje Državnega zbora

12. redna seja Državnega zbora, 2. del

20. 9. 2023

Dnevni red seje: 5. Predlog zakona o dopolnitvah Gradbenega zakona (GZ-1A), skrajšani postopek 6. Predlog zakona o spremembi Zakona o verski svobodi (ZVS-B), skrajšani postopek 7. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-C), skrajšani postopek 8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-F), druga obravnava 17. Predlog zakona o ratifikaciji Protokola med Vlado Republike Slovenije in Švicarskim zveznim svetom o spremembah Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Zveznim svetom Švicarske konfederacije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje, podpisane v Ljubljani 12. junija 1996 in spremenjene s protokolom, podpisanim v Ljubljani 7. septembra 2012 (BCHIDO-B) 18. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo Združenih narodov za industrijski razvoj v zvezi s posebnimi prispevki v Sklad za industrijski razvoj (MSZNIR-1) 19. Predlog zakona o spremembi Zakona o ratifikaciji Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih (MSKOO-A) 21. Mandatno-volilne zadeve

184 min

Dnevni red seje: 5. Predlog zakona o dopolnitvah Gradbenega zakona (GZ-1A), skrajšani postopek 6. Predlog zakona o spremembi Zakona o verski svobodi (ZVS-B), skrajšani postopek 7. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-C), skrajšani postopek 8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-F), druga obravnava 17. Predlog zakona o ratifikaciji Protokola med Vlado Republike Slovenije in Švicarskim zveznim svetom o spremembah Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Zveznim svetom Švicarske konfederacije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje, podpisane v Ljubljani 12. junija 1996 in spremenjene s protokolom, podpisanim v Ljubljani 7. septembra 2012 (BCHIDO-B) 18. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo Združenih narodov za industrijski razvoj v zvezi s posebnimi prispevki v Sklad za industrijski razvoj (MSZNIR-1) 19. Predlog zakona o spremembi Zakona o ratifikaciji Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih (MSKOO-A) 21. Mandatno-volilne zadeve

RTV 365
Mobilna aplikacija
Prenesite iz Trgovine Play