Predlogi

Ni najdenih zadetkov.


Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Moj 365 V živo RTV 365 Raziskuj Več
Domov
Raziskujte
V živo
Oddaje
Podkasti
Glasba
Za otroke
Filmoteka
Zgodovina
Shranjeno
Naročnine
Več
Domov Raziskujte V živo Oddaje Podkasti Glasba Za otroke Filmoteka
Moj 365
Zgodovina
Naročnine
Shranjeno

Skupne seje delovnih teles Državnega zbora

Zadnje oddaje in prispevki

26. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije in 14. redna seja Odbora za zunanjo politiko

20. 1. 2023

Dnevni red seje: 1. Predstavitev prednostnih nalog predsedstva Kraljevine Švedske Svetu Evropske unije v času od 1. 1. do 30. 6. 2023

54 min

Dnevni red seje: 1. Predstavitev prednostnih nalog predsedstva Kraljevine Švedske Svetu Evropske unije v času od 1. 1. do 30. 6. 2023

5. nujna seja Odbora za zadeve Evropske unije in 9. nujna seja Odbora za gospodarstvo (predstavitev kandidata za ministra za kohezijo in regionalni razvoj Aleksandra Jevška)

13. 1. 2023

Dnevni red: 1. Predstavitev dr. Aleksandra Jevška, kandidata za ministra za kohezijo in regionalni razvoj

131 min

Dnevni red: 1. Predstavitev dr. Aleksandra Jevška, kandidata za ministra za kohezijo in regionalni razvoj

23. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije in 12. redna seja Odbora za zunanjo politiko,

9. 12. 2022

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Evropskega sveta, Bruselj, 15. in 16. 12. 2022 (zaprto za javnost) 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Bruselj, 12. 12. 2022 (zaprto za javnost) 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Bruselj, 13. 12. 2022 4. Zasedanje Sveta Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo, Bruselj, 11. in 12. 12. 2022 5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o vzpostavitvi mehanizma za korekcijo trga za zaščito državljanov in gospodarstva pred previsokimi cenami 6. Zasedanje Sveta Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo, Bruselj, 13. 12. 2022

30 min

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Evropskega sveta, Bruselj, 15. in 16. 12. 2022 (zaprto za javnost) 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Bruselj, 12. 12. 2022 (zaprto za javnost) 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Bruselj, 13. 12. 2022 4. Zasedanje Sveta Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo, Bruselj, 11. in 12. 12. 2022 5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o vzpostavitvi mehanizma za korekcijo trga za zaščito državljanov in gospodarstva pred previsokimi cenami 6. Zasedanje Sveta Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo, Bruselj, 13. 12. 2022

20. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije in 10. redna seja Odbora za zunanjo politiko,

25. 11. 2022

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve (razvoj), Bruselj, 28. 11. 2022 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupnega okvira za medijske storitve na notranjem trgu (Evropski akt o svobodi medijev) in spremembi Direktive 2010/13/EU 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za izobraževanje, mladino, kulturo in šport, Bruselj, 28. in 29. 11. 2022 4. Zasedanje Sveta Evropske unije za konkurenčnost, Bruselj, 1. in 2. 12. 2022 5. Informacija o stanju prenosa direktiv v pravni red Republike Slovenije in odprtih postopkih ugotavljanja kršitev prava EU

116 min

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve (razvoj), Bruselj, 28. 11. 2022 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupnega okvira za medijske storitve na notranjem trgu (Evropski akt o svobodi medijev) in spremembi Direktive 2010/13/EU 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za izobraževanje, mladino, kulturo in šport, Bruselj, 28. in 29. 11. 2022 4. Zasedanje Sveta Evropske unije za konkurenčnost, Bruselj, 1. in 2. 12. 2022 5. Informacija o stanju prenosa direktiv v pravni red Republike Slovenije in odprtih postopkih ugotavljanja kršitev prava EU

11. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor in 8. nujna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

21. 11. 2022

Dnevni red seje: 1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 22. in 23. člena Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja, četrtega odstavka 32. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih in 3. točke tretjega odstavka 74. člena in prvega odstavka ter 2. točke drugega odstavka 76. člena Zakona o vodah

13 min

Dnevni red seje: 1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 22. in 23. člena Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja, četrtega odstavka 32. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih in 3. točke tretjega odstavka 74. člena in prvega odstavka ter 2. točke drugega odstavka 76. člena Zakona o vodah

8. nujna seja Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino in 10. nujna seja Odbora za kulturo

3. 11. 2022

Dnevni red seje: 1. Vpliv energetske draginje na delovanje vzgojno izobraževalnih in kulturnih zavodov

158 min

Dnevni red seje: 1. Vpliv energetske draginje na delovanje vzgojno izobraževalnih in kulturnih zavodov

14. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije in 7. redna seja Odbora za zunanjo politiko, posnetek

14. 10. 2022

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Evropskega sveta, Bruselj, 20. in 21. 10. 2022 (zaprto za javnost) 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Luksemburg, 17. 10. 2022 (zaprto za javnost) 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Luksemburg, 18. 10. 2022 4. Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023-A) 5. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024) 6. Predlog stališča Republike Slovenije do Spremenjenega predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah Unije za razvoj vseevropskega prometnega omrežja, o spremembi Uredbe (EU) 2021/1153 in Uredbe (EU) št. 913/2010 in o razveljavitvi Uredbe (EU) 1315/2013 7. Zasedanje Sveta Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo, Luksemburg, 17. in 18. 10. 2022

70 min

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Evropskega sveta, Bruselj, 20. in 21. 10. 2022 (zaprto za javnost) 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Luksemburg, 17. 10. 2022 (zaprto za javnost) 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Luksemburg, 18. 10. 2022 4. Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023-A) 5. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024) 6. Predlog stališča Republike Slovenije do Spremenjenega predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah Unije za razvoj vseevropskega prometnega omrežja, o spremembi Uredbe (EU) 2021/1153 in Uredbe (EU) št. 913/2010 in o razveljavitvi Uredbe (EU) 1315/2013 7. Zasedanje Sveta Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo, Luksemburg, 17. in 18. 10. 2022

13. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije in 6. nujna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,

7. 10. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009 glede preoblikovanja mreže za zbiranje računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev v mrežo za podatke o trajnostnosti kmetij 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev in spremembi Uredbe (EU) 2021/2115 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami, razveljavitvi Sklepa Sveta 76/787/ESPJ, EGS, Euratom in Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami, priloženega temu sklepu 4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas (prenovitev) 5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o povrnitvi in odvzemu sredstev 6. Zasedanje Sveta Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve, Luksemburg, 13. in 14. 10. 2022

125 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009 glede preoblikovanja mreže za zbiranje računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev v mrežo za podatke o trajnostnosti kmetij 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev in spremembi Uredbe (EU) 2021/2115 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami, razveljavitvi Sklepa Sveta 76/787/ESPJ, EGS, Euratom in Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami, priloženega temu sklepu 4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas (prenovitev) 5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o povrnitvi in odvzemu sredstev 6. Zasedanje Sveta Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve, Luksemburg, 13. in 14. 10. 2022

2. nujna seja Odbora za zadeve Evropske unije in 6. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, prenos

29. 9. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije

17 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije

5. nujna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in 5. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, prenos

26. 9. 2022

Dnevni red seje: 1. Zahteva skupine poslancev Državnega zbora Republike Slovenije za oceno ustavnosti devetega odstavka 56. člena Zakona o vinu (ZVin), tretjega odstavka 79. člena in 77.c člena v zvezi s 17.b členom Zakona o gozdovih (ZG) in 4. točka tretjega odstavka 60. člena ter četrtega odstavka 64. člena v zvezi z 11. točko prvega odstavka 64. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1)

29 min

Dnevni red seje: 1. Zahteva skupine poslancev Državnega zbora Republike Slovenije za oceno ustavnosti devetega odstavka 56. člena Zakona o vinu (ZVin), tretjega odstavka 79. člena in 77.c člena v zvezi s 17.b členom Zakona o gozdovih (ZG) in 4. točka tretjega odstavka 60. člena ter četrtega odstavka 64. člena v zvezi z 11. točko prvega odstavka 64. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1)

2. redna seja Odbora za zdravstvo in 4. redna seja Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide

21. 9. 2022

Dnevni red seje: 1. Poročilo glede skupnih evropskih ukrepov na področju oskrbe

129 min

Dnevni red seje: 1. Poročilo glede skupnih evropskih ukrepov na področju oskrbe

4. nujna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, posnetek

21. 9. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Rb2022), obravnava

49 min

Dnevni red seje: 1. Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Rb2022), obravnava

5. redna seja Odbora za zunanjo politiko, prenos

21. 9. 2022

Dnevni red seje: A1. Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Rb2022) 1. Vprašanja in pobude članov Odbora za zunanjo politiko 2. Pobuda za sklenitev Sporazuma o financiranju ponovne vzpostavitve skupne stalne razstave v bloku 17 Državnega muzeja Auschwitz-Birkenau 3. Mednarodna dejavnost Državnega zbora 4. Razno

39 min

Dnevni red seje: A1. Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Rb2022) 1. Vprašanja in pobude članov Odbora za zunanjo politiko 2. Pobuda za sklenitev Sporazuma o financiranju ponovne vzpostavitve skupne stalne razstave v bloku 17 Državnega muzeja Auschwitz-Birkenau 3. Mednarodna dejavnost Državnega zbora 4. Razno

7. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije in 3. redna seja Odbora za zunanjo politiko, prenos

15. 7. 2022

Dnevni red seje: 1. Predstavitev prednostnih nalog predsedstva Češke republike Svetu Evropske unije v času od 1. 7. do 31. 12. 2022

62 min

Dnevni red seje: 1. Predstavitev prednostnih nalog predsedstva Češke republike Svetu Evropske unije v času od 1. 7. do 31. 12. 2022

8. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije in 4. redna seja Odbora za zunanjo politiko

15. 7. 2022

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Bruselj, 18. 7. 2022 (zaprto za javnost) 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo, Bruselj, 18. 7. 2022 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti geografskih označb za obrtne in industrijske izdelke ter spremembi uredb (EU) 2017/1001 in (EU) 2019/1753 Evropskega parlamenta in Sveta ter Sklepa Sveta (EU) 2019/1754

44 min

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Bruselj, 18. 7. 2022 (zaprto za javnost) 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo, Bruselj, 18. 7. 2022 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti geografskih označb za obrtne in industrijske izdelke ter spremembi uredb (EU) 2017/1001 in (EU) 2019/1753 Evropskega parlamenta in Sveta ter Sklepa Sveta (EU) 2019/1754

5. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije in 4. nujna seja Odbora za pravosodje

24. 6. 2022

Dnevni red seje: A1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o vključitvi kršitve omejevalnih ukrepov Unije med področja kriminala iz člena 83(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije 1. Zasedanje Sveta Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (energija), Luksemburg, 27. 6. 2022 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za okolje, Luksemburg, 28. 6. 2022

58 min

Dnevni red seje: A1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o vključitvi kršitve omejevalnih ukrepov Unije med področja kriminala iz člena 83(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije 1. Zasedanje Sveta Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (energija), Luksemburg, 27. 6. 2022 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za okolje, Luksemburg, 28. 6. 2022

4. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije in 2. redna seja Odbora za zunanjo politiko, prenos

17. 6. 2022

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Luksemburg, 21. 6. 2022 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Luksemburg, 20. 6. 2022 (zaprto za javnost) 3. Zasedanje Evropskega sveta, Bruselj, 23. in 24. 6. 2022 (zaprto za javnost)

18 min

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Luksemburg, 21. 6. 2022 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Luksemburg, 20. 6. 2022 (zaprto za javnost) 3. Zasedanje Evropskega sveta, Bruselj, 23. in 24. 6. 2022 (zaprto za javnost)

1. nujna seja Odbora za zadeve Evropske unije in 2. nujna seja Odbora za gospodarstvo (predstavitev kandidata za ministra za razvoj in kohezijo Aleksandra Jevška)

28. 5. 2022

Dnevni red seje: 1. Predstavitev dr. Aleksandra Jevška, kandidata za ministra brez resorja, pristojnega za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

132 min

Dnevni red seje: 1. Predstavitev dr. Aleksandra Jevška, kandidata za ministra brez resorja, pristojnega za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

2. nujna seja Skupnega odbora

24. 5. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Priporočila sklepa Sveta o odobritvi pogajanj o celoviti mednarodni konvenciji o boju proti uporabi informacijskih in komunikacijskih tehnologij v kriminalne namene

14 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Priporočila sklepa Sveta o odobritvi pogajanj o celoviti mednarodni konvenciji o boju proti uporabi informacijskih in komunikacijskih tehnologij v kriminalne namene

1. nujna seja Skupnega odbora

17. 5. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-J), skrajšani postopek

86 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-J), skrajšani postopek

Skupna seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport in Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

5. 4. 2022

Dnevni red seje: 1. Pobuda za zgodovinska mestna središča

72 min

Dnevni red seje: 1. Pobuda za zgodovinska mestna središča

109. redna seja Odbora za zunanjo politiko in 135. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije

18. 3. 2022

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Evropskega sveta, Bruselj, 24. in 25. 3. 2022 (zaprto za javnost) 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Bruselj, 21. 3. 2022 (zaprto za javnost) 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Bruselj, 22. 3. 2022 4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem trgu obnovljivih plinov, zemeljskega plina in vodika (prenovitev) 5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih notranjega trga obnovljivih plinov, zemeljskega plina in vodika 6. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o energijski učinkovitosti stavb (prenovitev) 7. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o avtomatizirani izmenjavi podatkov za policijsko sodelovanje (okvir Prüm II) ter spremembi sklepov Sveta 2008/615/PNZ in 2008/616/PNZ ter uredb (EU) 2018/1726, (EU) 2019/817 in (EU) 2019/818 Evropskega parlamenta in Sveta 8. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izmenjavi informacij med organi kazenskega pregona držav članic ter razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2006/960/PNZ 9. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2018/1727 Evropskega parlamenta in Sveta ter Sklepa Sveta 2005/671/PNZ v zvezi z digitalno izmenjavo informacij v primerih terorizma 10. Zasedanje Sveta Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo, Bruselj, 21. 2. 2022

47 min

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Evropskega sveta, Bruselj, 24. in 25. 3. 2022 (zaprto za javnost) 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Bruselj, 21. 3. 2022 (zaprto za javnost) 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Bruselj, 22. 3. 2022 4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem trgu obnovljivih plinov, zemeljskega plina in vodika (prenovitev) 5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih notranjega trga obnovljivih plinov, zemeljskega plina in vodika 6. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o energijski učinkovitosti stavb (prenovitev) 7. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o avtomatizirani izmenjavi podatkov za policijsko sodelovanje (okvir Prüm II) ter spremembi sklepov Sveta 2008/615/PNZ in 2008/616/PNZ ter uredb (EU) 2018/1726, (EU) 2019/817 in (EU) 2019/818 Evropskega parlamenta in Sveta 8. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izmenjavi informacij med organi kazenskega pregona držav članic ter razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2006/960/PNZ 9. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2018/1727 Evropskega parlamenta in Sveta ter Sklepa Sveta 2005/671/PNZ v zvezi z digitalno izmenjavo informacij v primerih terorizma 10. Zasedanje Sveta Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo, Bruselj, 21. 2. 2022

71. nujna seja Odbora za finance in 29. nujna seja Odbora za zadeve Evropske unije

10. 3. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 600/2014 v zvezi z izboljšanjem preglednosti podatkov o trgu, odpravo ovir za vzpostavitev sistema stalnih informacij, optimizacijo obveznosti trgovanja in prepovedjo prejemanja plačil za posredovanje naročil strank 3. Predlog stališča do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive2006/112/ES glede podaljšanja obdobja uporabe neobveznega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobave določenega blaga in opravljanje določenih storitev, dovzetnih za goljufije, ter mehanizma za hiter odziv v primerih goljufij na področju DDV 4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o določitvi pravil za preprečevanje zlorabe slamnatih subjektov za davčne namene in spremembi Direktive 2011/16/EU 5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2011/61/EU in 2009/65/ES v zvezi z ureditvami prenosa, upravljanjem likvidnostnega tveganja, nadzorniškim poročanjem, zagotavljanjem storitev depozitarjev in storitev skrbništva ter dajanjem posojil s strani alternativnih investicijskih skladov 6. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2015/760 v zvezi z obsegom primernih sredstev in naložb, zahtevami glede sestave portfelja in diverzifikacije, pravili glede izposojanja denarja in drugimi pravili skladov ter v zvezi z zahtevami glede pridobitve dovoljenj, naložbenih politik in pogojev delovanja evropskih dolgoročnih investicijskih skladov 7. Predlog Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2), nujni postopek

35 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 600/2014 v zvezi z izboljšanjem preglednosti podatkov o trgu, odpravo ovir za vzpostavitev sistema stalnih informacij, optimizacijo obveznosti trgovanja in prepovedjo prejemanja plačil za posredovanje naročil strank 3. Predlog stališča do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive2006/112/ES glede podaljšanja obdobja uporabe neobveznega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobave določenega blaga in opravljanje določenih storitev, dovzetnih za goljufije, ter mehanizma za hiter odziv v primerih goljufij na področju DDV 4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o določitvi pravil za preprečevanje zlorabe slamnatih subjektov za davčne namene in spremembi Direktive 2011/16/EU 5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2011/61/EU in 2009/65/ES v zvezi z ureditvami prenosa, upravljanjem likvidnostnega tveganja, nadzorniškim poročanjem, zagotavljanjem storitev depozitarjev in storitev skrbništva ter dajanjem posojil s strani alternativnih investicijskih skladov 6. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2015/760 v zvezi z obsegom primernih sredstev in naložb, zahtevami glede sestave portfelja in diverzifikacije, pravili glede izposojanja denarja in drugimi pravili skladov ter v zvezi z zahtevami glede pridobitve dovoljenj, naložbenih politik in pogojev delovanja evropskih dolgoročnih investicijskih skladov 7. Predlog Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2), nujni postopek

131. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije in 105. redna seja Odbora za zunanjo politiko

18. 2. 2022

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Bruselj, 21. 2. 2022 (zaprto za javnost) 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Bruselj, 22. 2. 2022 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2013/36/EU v zvezi z nadzorniškimi pooblastili, sankcijami, podružnicami iz tretjih držav in okoljskimi, socialnimi in upravljavskimi tveganji ter o spremembi Direktive 2014/59/EU 4. Zasedanje Sveta Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo, Bruselj, 21. 2. 2022 5. Zasedanje Sveta Evropske unije za konkurenčnost, Bruselj, 24. 2. 2022 6. Določitev delegacije Odbora za LXVII. plenarno zasedanje Konference odborov parlamentov Evropske unije za evropske zadeve (COSAC), 3. - 5. marec 2022

35 min

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Bruselj, 21. 2. 2022 (zaprto za javnost) 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Bruselj, 22. 2. 2022 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2013/36/EU v zvezi z nadzorniškimi pooblastili, sankcijami, podružnicami iz tretjih držav in okoljskimi, socialnimi in upravljavskimi tveganji ter o spremembi Direktive 2014/59/EU 4. Zasedanje Sveta Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo, Bruselj, 21. 2. 2022 5. Zasedanje Sveta Evropske unije za konkurenčnost, Bruselj, 24. 2. 2022 6. Določitev delegacije Odbora za LXVII. plenarno zasedanje Konference odborov parlamentov Evropske unije za evropske zadeve (COSAC), 3. - 5. marec 2022

128. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije in 100. redna seja Odbora za zunanjo politiko

14. 1. 2022

Dnevni red seje: 1. Predstavitev prednostnih nalog predsedovanja Francoske republike Svetu Evropske unije v času od 1. 1. do 30. 6. 2022 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 in Direktive 2014/59/EU v zvezi z bonitetno obravnavo globalnih sistemsko pomembnih skupin institucij s strategijo reševanja z več vstopnimi točkami in metodologijo za posredni vpis instrumentov, primernih za izpolnjevanje minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti 3. Predlog stališča do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/138/ES glede sorazmernosti, kakovosti nadzora, poročanja, dolgoročnih jamstvenih ukrepov, makrobonitetnih orodij, tveganj glede trajnosti, nadzora skupin in čezmejnega nadzora 4. Predlog stališča do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za sanacijo in reševanje zavarovalnic in pozavarovalnic ter spremembi direktiv 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2009/138/ES, (EU) 2017/1132 ter uredb (EU) št. 1094/2010 in (EU) št. 648/2012 5. Zasedanje Sveta Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve, Bruselj, 18. 1. 2022 6. Zasedanje Sveta Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo, Bruselj, 17. 1. 2022

107 min

Dnevni red seje: 1. Predstavitev prednostnih nalog predsedovanja Francoske republike Svetu Evropske unije v času od 1. 1. do 30. 6. 2022 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 in Direktive 2014/59/EU v zvezi z bonitetno obravnavo globalnih sistemsko pomembnih skupin institucij s strategijo reševanja z več vstopnimi točkami in metodologijo za posredni vpis instrumentov, primernih za izpolnjevanje minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti 3. Predlog stališča do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/138/ES glede sorazmernosti, kakovosti nadzora, poročanja, dolgoročnih jamstvenih ukrepov, makrobonitetnih orodij, tveganj glede trajnosti, nadzora skupin in čezmejnega nadzora 4. Predlog stališča do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za sanacijo in reševanje zavarovalnic in pozavarovalnic ter spremembi direktiv 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2009/138/ES, (EU) 2017/1132 ter uredb (EU) št. 1094/2010 in (EU) št. 648/2012 5. Zasedanje Sveta Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve, Bruselj, 18. 1. 2022 6. Zasedanje Sveta Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo, Bruselj, 17. 1. 2022

36. nujna seja Odbora za pravosodje in 59. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

21. 12. 2021

Dnevni red seje: 1. Varnostno preverjanje zaposlenih in ravnanje s tajnimi podatki v pravosodju in na državnih tožilstvih Republike Slovenije

75 min

Dnevni red seje: 1. Varnostno preverjanje zaposlenih in ravnanje s tajnimi podatki v pravosodju in na državnih tožilstvih Republike Slovenije

126. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije in 99. redna seja Odbora za zunanjo politiko

10. 12. 2021

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Bruselj, 14. 12. 2021 2. Zasedanje Evropskega sveta, Bruselj, 16. in 17. 12. 2021 (zaprto za javnost) 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Bruselj, 13. 12. 2021 (zaprto za javnost) 4. Zasedanje Sveta Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo, Bruselj, 12. in 13. 12. 2021

16 min

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Bruselj, 14. 12. 2021 2. Zasedanje Evropskega sveta, Bruselj, 16. in 17. 12. 2021 (zaprto za javnost) 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Bruselj, 13. 12. 2021 (zaprto za javnost) 4. Zasedanje Sveta Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo, Bruselj, 12. in 13. 12. 2021

23. redna seja Komisije za nadzor javnih financ in 124. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije

26. 11. 2021

Dnevni red seje: 1. Seznanitev z Letnima poročiloma Evropskega računskega sodišča za proračunsko leto 2020

35 min

Dnevni red seje: 1. Seznanitev z Letnima poročiloma Evropskega računskega sodišča za proračunsko leto 2020

41. nujna seja Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino, 66. nujna seja Odbora za zdravstvo in 65. nujna seja Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, prenos

25. 11. 2021

Dnevni red seje: 1. Neizvajanje Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami

186 min

Dnevni red seje: 1. Neizvajanje Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami

96. redna seja Odbora za zunanjo politiko, 122. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije in 28. nujna seja Odbora za obrambo

12. 11. 2021

Dnevni red seje: 1. Predstavitev Delovnega programa Evropske komisije za leto 2022 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Bruselj, 15. 11. 2021 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve (obramba), Bruselj, 16. 11. 2021 4. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve (razvoj), Bruselj, 19. 11. 2021 5. Zasedanje Sveta Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo, Bruselj, 15. 11. 2021 6. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve (kohezija), Bruselj, 18. 11. 2021

151 min

Dnevni red seje: 1. Predstavitev Delovnega programa Evropske komisije za leto 2022 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Bruselj, 15. 11. 2021 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve (obramba), Bruselj, 16. 11. 2021 4. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve (razvoj), Bruselj, 19. 11. 2021 5. Zasedanje Sveta Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo, Bruselj, 15. 11. 2021 6. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve (kohezija), Bruselj, 18. 11. 2021

Skupna seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev in Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

8. 11. 2021

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o debirokratizaciji (ZDeb) – druga obravnava

50 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o debirokratizaciji (ZDeb) – druga obravnava

39. nujna seja Odbora za gospodarstvo in 49. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

8. 11. 2021

Dnevni red seje: 1. Ukrepi za hitro pomoč najranljivejšim zaradi povišanja cen energentov

207 min

Dnevni red seje: 1. Ukrepi za hitro pomoč najranljivejšim zaradi povišanja cen energentov

62. nujna seja Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide ter 48. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, posnetek

4. 11. 2021

Dnevni red seje: 1. Energetska kriza, socialna kriza in podnebna kriza so krize kapitalizma

133 min

Dnevni red seje: 1. Energetska kriza, socialna kriza in podnebna kriza so krize kapitalizma

117. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije in 94. redna seja Odbora za zunanjo politiko, posnetek

15. 10. 2021

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Luksemburg, 19. 10. 2021 2. Zasedanje Evropskega sveta, Bruselj, 21. in 22. 10. 2021 (zaprto za javnost) 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Luksemburg, 18. 10.2021 (zaprto za javnost)

27 min

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Luksemburg, 19. 10. 2021 2. Zasedanje Evropskega sveta, Bruselj, 21. in 22. 10. 2021 (zaprto za javnost) 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Luksemburg, 18. 10.2021 (zaprto za javnost)

26. nujna seja Odbora za obrambo in 32. nujna seja Komisije za nadzor javnih financ

13. 10. 2021

Dnevni red seje: 1. Nadaljevanje afere Oshkosh: prevzem pokvarjenih, poškodovanih in tehnično neizpravnih vozil Oshkosh JLTV 4x4 ter namera o nakupu še več tovrstnih vozil

196 min

Dnevni red seje: 1. Nadaljevanje afere Oshkosh: prevzem pokvarjenih, poškodovanih in tehnično neizpravnih vozil Oshkosh JLTV 4x4 ter namera o nakupu še več tovrstnih vozil

Nadaljevanje 41. nujne seje Odbora za kulturo in 14. nujne seje Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti

4. 10. 2021

Dnevni red seje: 1. Neonacizem ni v javnem interesu

146 min

Dnevni red seje: 1. Neonacizem ni v javnem interesu

34. nujna seja Odbora za pravosodje in 53. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, 2. del

4. 10. 2021

Dnevni red seje: 1. Pristojni organi so dolžni zaščititi pravni red države, njene demokratične postulate in poskrbeti za enakost pred zakonom

11 min

Dnevni red seje: 1. Pristojni organi so dolžni zaščititi pravni red države, njene demokratične postulate in poskrbeti za enakost pred zakonom

34. nujna seja Odbora za pravosodje in 53. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, 1. del

4. 10. 2021

Dnevni red seje: 1. Pristojni organi so dolžni zaščititi pravni red države, njene demokratične postulate in poskrbeti za enakost pred zakonom

237 min

Dnevni red seje: 1. Pristojni organi so dolžni zaščititi pravni red države, njene demokratične postulate in poskrbeti za enakost pred zakonom

113. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije in 92. redna seja Odbora za zunanjo politiko, prenos

17. 9. 2021

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Bruselj, 21. 9. 2021

37 min

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Bruselj, 21. 9. 2021

38. nujna seja Odbora za kulturo in 44. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, posnetek

15. 9. 2021

Dnevni red seje: 1. Vladni načrti razvrednotenja poklica arhitekta, oligopolizaciji projektnega načrtovanja gradnje objektov in obvladovanju denarnih tokov pri javnih gradbenih investicijah

278 min

Dnevni red seje: 1. Vladni načrti razvrednotenja poklica arhitekta, oligopolizaciji projektnega načrtovanja gradnje objektov in obvladovanju denarnih tokov pri javnih gradbenih investicijah

41. nujna seja Odbora za kulturo in 14. nujna seja Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti

13. 9. 2021

Dnevni red seje: 1. Neonacizem ni v javnem interesu

65 min

Dnevni red seje: 1. Neonacizem ni v javnem interesu

28. nujna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in 43. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

29. 6. 2021

Dnevni red seje: 1. Neustrezna zaščita človeške ribice in lokalnega prebivalstva s strani države pred onesnaževanjem naftne industrije

186 min

Dnevni red seje: 1. Neustrezna zaščita človeške ribice in lokalnega prebivalstva s strani države pred onesnaževanjem naftne industrije

110. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije in 87. redna seja Odbora za zunanjo politiko, prenos

18. 6. 2021

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Luksemburg, 22. 6. 2021 2. Zasedanje Evropskega sveta, Bruselj, 24. in 25. 6. 2021 (zaprto za javnost) 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Luksemburg, 21. 6. 2021 (zaprto za javnost)

20 min

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Luksemburg, 22. 6. 2021 2. Zasedanje Evropskega sveta, Bruselj, 24. in 25. 6. 2021 (zaprto za javnost) 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Luksemburg, 21. 6. 2021 (zaprto za javnost)

53. nujna seja Odbora za zdravstvo in 47. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

11. 6. 2021

Dnevni red seje: 1. Nujnost takojšnje spremembe Zakona o javnem naročanju z namenom preprečitve anomalij in absurdnih preplačil medicinske opreme v slovenskem zdravstvu

172 min

Dnevni red seje: 1. Nujnost takojšnje spremembe Zakona o javnem naročanju z namenom preprečitve anomalij in absurdnih preplačil medicinske opreme v slovenskem zdravstvu

35. nujna seja Odbora za gospodarstvo in 40. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

10. 5. 2021

Dnevni red seje: 1. Problematika občasnih avtobusnih prevoznikov

97 min

Dnevni red seje: 1. Problematika občasnih avtobusnih prevoznikov

104. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije in 31. nujna seja Odbora za zunanjo politiko, prenos

7. 5. 2021

Dnevni red seje: A1. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Bruselj, 10. 5. 2021 A2. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Bruselj, 11. 5. 2021 1. Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do konca decembra 2020

133 min

Dnevni red seje: A1. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Bruselj, 10. 5. 2021 A2. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Bruselj, 11. 5. 2021 1. Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do konca decembra 2020

32. nujna seja Odbora za gospodarstvo in 53. nujna seja Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, 1. del

21. 4. 2021

Dnevni red seje: 1. Ukrepi za preprečitev zapiranja predelovalnih podjetij, ohranitev gospodarske dejavnosti in zaposlenosti ter vključenosti slovenskih podjetij v deglobalizirane globalne verige

161 min

Dnevni red seje: 1. Ukrepi za preprečitev zapiranja predelovalnih podjetij, ohranitev gospodarske dejavnosti in zaposlenosti ter vključenosti slovenskih podjetij v deglobalizirane globalne verige

101. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije in 78. redna seja Odbora za zunanjo politiko

19. 3. 2021

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Bruselj, 22. 3. 2021 (zaprto za javnost) 2. Zasedanje Evropskega sveta, Bruselj, 25. in 26. 3. 2021 (zaprto za javnost) 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Bruselj, 23. 3. 2021 3a. Izhodišča za delovanje Vlade Republike Slovenije v okviru Konference o prihodnosti Evrope 4. Zasedanje Sveta Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo, Bruselj, 22. in 23. 3. 2021 5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o baterijah in odpadnih baterijah, razveljavitvi Direktive 2006/66/ES in spremembi Uredbe (EU) 2019/1020 6. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/794 v zvezi s sodelovanjem Europola z zasebnimi strankami, obdelavo osebnih podatkov s strani Europola v podporo preiskavam kaznivih dejanj ter vlogo Europola na področju raziskav in inovacij 7. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o tekmovalnih in pravičnih trgih v digitalnem sektorju (akt o digitalnih trgih) 8. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem trgu digitalnih storitev (akt o digitalnih storitvah) in spremembi Direktive 2000/31/ES 9. Predlog stališča do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za visoko skupno raven kibernetske varnosti v Uniji in razveljavitvi Direktive (EU) 2016/1148

87 min

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Bruselj, 22. 3. 2021 (zaprto za javnost) 2. Zasedanje Evropskega sveta, Bruselj, 25. in 26. 3. 2021 (zaprto za javnost) 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Bruselj, 23. 3. 2021 3a. Izhodišča za delovanje Vlade Republike Slovenije v okviru Konference o prihodnosti Evrope 4. Zasedanje Sveta Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo, Bruselj, 22. in 23. 3. 2021 5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o baterijah in odpadnih baterijah, razveljavitvi Direktive 2006/66/ES in spremembi Uredbe (EU) 2019/1020 6. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/794 v zvezi s sodelovanjem Europola z zasebnimi strankami, obdelavo osebnih podatkov s strani Europola v podporo preiskavam kaznivih dejanj ter vlogo Europola na področju raziskav in inovacij 7. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o tekmovalnih in pravičnih trgih v digitalnem sektorju (akt o digitalnih trgih) 8. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem trgu digitalnih storitev (akt o digitalnih storitvah) in spremembi Direktive 2000/31/ES 9. Predlog stališča do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za visoko skupno raven kibernetske varnosti v Uniji in razveljavitvi Direktive (EU) 2016/1148

94. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije in 73. redna seja Odbora za zunanjo politiko, prenos

22. 1. 2021

Dnevni red seje: 1. Predstavitev prednostnih nalog predsedovanja Portugalske republike Svetu Evropske unije v času od 1. 1. do 30. 6. 2021 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Bruselj, 25. 1. 2021 (zaprto za javnost) 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo, Bruselj, 25. 1. 2021

102 min

Dnevni red seje: 1. Predstavitev prednostnih nalog predsedovanja Portugalske republike Svetu Evropske unije v času od 1. 1. do 30. 6. 2021 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Bruselj, 25. 1. 2021 (zaprto za javnost) 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo, Bruselj, 25. 1. 2021

16. redna seja Komisije za nadzor javnih financ in 92. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije, prenos

10. 12. 2020

Dnevni red seje: 1. Seznanitev z Letnima poročiloma Evropskega računskega sodišča za leto 2019

40 min

Dnevni red seje: 1. Seznanitev z Letnima poročiloma Evropskega računskega sodišča za leto 2019

26. nujna seja Odbora za zunanjo politiko in 22. nujna seja Odbora za zadeve Evropske unije, 2. del

3. 12. 2020

Dnevni red seje: 1. Ravnanja predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše, ki so v nasprotju s strateškimi usmeritvami zunanje politike Republike Slovenije in poslabšujejo ugled Republike Slovenije v mednarodnih odnosih

230 min

Dnevni red seje: 1. Ravnanja predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše, ki so v nasprotju s strateškimi usmeritvami zunanje politike Republike Slovenije in poslabšujejo ugled Republike Slovenije v mednarodnih odnosih

26. nujna seja Odbora za zunanjo politiko in 22. nujna seja Odbora za zadeve Evropske unije, 1. del

3. 12. 2020

Dnevni red seje: 1. Ravnanja predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše, ki so v nasprotju s strateškimi usmeritvami zunanje politike Republike Slovenije in poslabšujejo ugled Republike Slovenije v mednarodnih odnosih

198 min

Dnevni red seje: 1. Ravnanja predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše, ki so v nasprotju s strateškimi usmeritvami zunanje politike Republike Slovenije in poslabšujejo ugled Republike Slovenije v mednarodnih odnosih

88. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije in 69. redna seja Odbora za zunanjo politiko

9. 10. 2020

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Luksemburg, 12. 10. 2020 (zaprto za javnost) 2. Zasedanje Evropskega sveta, Bruselj, 15. in 16. 10. 2020 (zaprto za javnost) 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Luksemburg, 13. 10. 2020 4. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Strategija »od vil do vilic« za pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem 5. Predlog sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 6. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2022

107 min

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Luksemburg, 12. 10. 2020 (zaprto za javnost) 2. Zasedanje Evropskega sveta, Bruselj, 15. in 16. 10. 2020 (zaprto za javnost) 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Luksemburg, 13. 10. 2020 4. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Strategija »od vil do vilic« za pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem 5. Predlog sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 6. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2022

40. nujna seja Odbora za zdravstvo in 25. nujna seja Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino, prenos

1. 10. 2020

Dnevni red seje: 1. Kršenje Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS št. 00725-36/2020) s strani ministrice za izobraževanje, znanost in šport, dr. Simone Kustec

228 min

Dnevni red seje: 1. Kršenje Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS št. 00725-36/2020) s strani ministrice za izobraževanje, znanost in šport, dr. Simone Kustec

85. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije in 66. redna seja Odbora za zunanjo politiko

18. 9. 2020

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Bruselj, 22. 9. 2020 2. Izredno zasedanje Evropskega sveta, Bruselj, 24. in 25. 9. 2020 (zaprto za javnost) 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Bruselj, 21. 9. 2020 (zaprto za javnost) 4. Zasedanje Sveta Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo, Bruselj, 21. 9. 2020

38 min

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Bruselj, 22. 9. 2020 2. Izredno zasedanje Evropskega sveta, Bruselj, 24. in 25. 9. 2020 (zaprto za javnost) 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Bruselj, 21. 9. 2020 (zaprto za javnost) 4. Zasedanje Sveta Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo, Bruselj, 21. 9. 2020

81. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije in 64. redna seja Odbora za zunanjo politiko

7. 7. 2020

Dnevni red seje: 1. Predstavitev prednostnih nalog predsedovanja Zvezne republike Nemčije Svetu Evropske unije v času od 1. 7. do 31. 12. 2020

71 min

Dnevni red seje: 1. Predstavitev prednostnih nalog predsedovanja Zvezne republike Nemčije Svetu Evropske unije v času od 1. 7. do 31. 12. 2020

16. nujna seja Odbora za obrambo in 38. nujna seja Odbora za zdravstvo, 3. del

23. 6. 2020

Dnevni red seje: 1. Prioritete Slovenije po epidemiji COVID-19: Investicije v javno zdravstvo, namesto 780 milijonov za nepotrebno orožje

125 min

Dnevni red seje: 1. Prioritete Slovenije po epidemiji COVID-19: Investicije v javno zdravstvo, namesto 780 milijonov za nepotrebno orožje

16. nujna seja Odbora za obrambo in 38. nujna seja Odbora za zdravstvo, 2. del

23. 6. 2020

Dnevni red seje: 1. Prioritete Slovenije po epidemiji COVID-19: Investicije v javno zdravstvo, namesto 780 milijonov za nepotrebno orožje

152 min

Dnevni red seje: 1. Prioritete Slovenije po epidemiji COVID-19: Investicije v javno zdravstvo, namesto 780 milijonov za nepotrebno orožje

16. nujna seja Odbora za obrambo in 38. nujna seja Odbora za zdravstvo, 1. del

23. 6. 2020

Dnevni red seje: 1. Prioritete Slovenije po epidemiji COVID-19: Investicije v javno zdravstvo, namesto 780 milijonov za nepotrebno orožje

152 min

Dnevni red seje: 1. Prioritete Slovenije po epidemiji COVID-19: Investicije v javno zdravstvo, namesto 780 milijonov za nepotrebno orožje

21. nujna seja Odbora za kulturo in 23. nujna seja Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino

12. 6. 2020

Dnevni red seje: 1. Ponovni poziv proti izselitvi Srednje šole za oblikovanje in fotografijo iz Križank ter k zaščiti kulturnega spomenika državnega pomena Križanke

117 min

Dnevni red seje: 1. Ponovni poziv proti izselitvi Srednje šole za oblikovanje in fotografijo iz Križank ter k zaščiti kulturnega spomenika državnega pomena Križanke

40. nujna seja Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide in 37. nujna seja Odbora za zdravstvo, 2. del

9. 6. 2020

Dnevni red seje: 1. Nepotrebne smrti ter diskriminatorna in nezakonita obravnava starostnikov v domovih starejših občanov

175 min

Dnevni red seje: 1. Nepotrebne smrti ter diskriminatorna in nezakonita obravnava starostnikov v domovih starejših občanov

40. nujna seja Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide in 37. nujna seja Odbora za zdravstvo, 1. del

9. 6. 2020

Dnevni red seje: 1. Nepotrebne smrti ter diskriminatorna in nezakonita obravnava starostnikov v domovih starejših občanov

180 min

Dnevni red seje: 1. Nepotrebne smrti ter diskriminatorna in nezakonita obravnava starostnikov v domovih starejših občanov

16. nujna seja Odbora za zadeve Evropske unije in 21. nujna seja Odbora za zunanjo politiko, 2. del

3. 6. 2020

Dnevni red seje: 1. Dopis ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja k medresorskemu poročilu o vladavini prava v Republiki Sloveniji, ki spodkopava kakovost in učinkovitost slovenskega pravosodnega sistema in grobo posega v neodvisnost sodne veje oblasti ter neodzivnost ministrstva na provokacije Madžarske

188 min

Dnevni red seje: 1. Dopis ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja k medresorskemu poročilu o vladavini prava v Republiki Sloveniji, ki spodkopava kakovost in učinkovitost slovenskega pravosodnega sistema in grobo posega v neodvisnost sodne veje oblasti ter neodzivnost ministrstva na provokacije Madžarske

16. nujna seja Odbora za zadeve Evropske unije in 21. nujna seja Odbora za zunanjo politiko, 1. del

3. 6. 2020

Dnevni red seje: 1. Dopis ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja k medresorskemu poročilu o vladavini prava v Republiki Sloveniji, ki spodkopava kakovost in učinkovitost slovenskega pravosodnega sistema in grobo posega v neodvisnost sodne veje oblasti ter neodzivnost ministrstva na provokacije Madžarske

113 min

Dnevni red seje: 1. Dopis ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja k medresorskemu poročilu o vladavini prava v Republiki Sloveniji, ki spodkopava kakovost in učinkovitost slovenskega pravosodnega sistema in grobo posega v neodvisnost sodne veje oblasti ter neodzivnost ministrstva na provokacije Madžarske

21. nujna seja Odbora za gospodarstvo in 20. nujna seja Odbora za kulturo, 2. del

2. 6. 2020

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočil Vladi za omilitev učinkov pandemije covid-19 v panogah, vezanih na javne prireditve in zbiranja ter zagotovitev sredstev za uspešno prilagoditev kreativno-kulturnega sektorja in industrije srečanj na nove razmere

157 min

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočil Vladi za omilitev učinkov pandemije covid-19 v panogah, vezanih na javne prireditve in zbiranja ter zagotovitev sredstev za uspešno prilagoditev kreativno-kulturnega sektorja in industrije srečanj na nove razmere

21. nujna seja Odbora za gospodarstvo in 20. nujna seja Odbora za kulturo, 1. del

2. 6. 2020

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočil Vladi za omilitev učinkov pandemije covid-19 v panogah, vezanih na javne prireditve in zbiranja ter zagotovitev sredstev za uspešno prilagoditev kreativno-kulturnega sektorja in industrije srečanj na nove razmere

157 min

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočil Vladi za omilitev učinkov pandemije covid-19 v panogah, vezanih na javne prireditve in zbiranja ter zagotovitev sredstev za uspešno prilagoditev kreativno-kulturnega sektorja in industrije srečanj na nove razmere

Nadaljevanje 16. nujne seje Odbora za kulturo in 20. nujne seje Odbora za zunanjo politiko, 3. del

24. 4. 2020

Dnevni red seje: 1. Za ugled Republike Slovenije škodljiv odziv Ministrstva za zunanje zadeve na opozorila komisarke Sveta Evrope za človekove pravice v zvezi z omejevanjem svobodnega in neodvisnega novinarskega dela v Republiki Sloveniji

27 min

Dnevni red seje: 1. Za ugled Republike Slovenije škodljiv odziv Ministrstva za zunanje zadeve na opozorila komisarke Sveta Evrope za človekove pravice v zvezi z omejevanjem svobodnega in neodvisnega novinarskega dela v Republiki Sloveniji

Nadaljevanje 16. nujne seje Odbora za kulturo in 20. nujne seje Odbora za zunanjo politiko, 2. del

24. 4. 2020

Dnevni red seje: 1. Za ugled Republike Slovenije škodljiv odziv Ministrstva za zunanje zadeve na opozorila komisarke Sveta Evrope za človekove pravice v zvezi z omejevanjem svobodnega in neodvisnega novinarskega dela v Republiki Sloveniji

154 min

Dnevni red seje: 1. Za ugled Republike Slovenije škodljiv odziv Ministrstva za zunanje zadeve na opozorila komisarke Sveta Evrope za človekove pravice v zvezi z omejevanjem svobodnega in neodvisnega novinarskega dela v Republiki Sloveniji

Nadaljevanje 16. nujne seje Odbora za kulturo in 20. nujne seje Odbora za zunanjo politiko, 1. del

24. 4. 2020

Dnevni red seje: 1. Za ugled Republike Slovenije škodljiv odziv Ministrstva za zunanje zadeve na opozorila komisarke Sveta Evrope za človekove pravice v zvezi z omejevanjem svobodnega in neodvisnega novinarskega dela v Republiki Sloveniji

167 min

Dnevni red seje: 1. Za ugled Republike Slovenije škodljiv odziv Ministrstva za zunanje zadeve na opozorila komisarke Sveta Evrope za človekove pravice v zvezi z omejevanjem svobodnega in neodvisnega novinarskega dela v Republiki Sloveniji

22. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo in 33. nujna seja Odbora za zdravstvo, 3. del

22. 4. 2020

Dnevni red seje: 1. Odprava nesmiselne in ustavno sporne prepovedi gibanja prebivalcev in prebivalk Slovenije med občinami

47 min

Dnevni red seje: 1. Odprava nesmiselne in ustavno sporne prepovedi gibanja prebivalcev in prebivalk Slovenije med občinami

22. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo in 33. nujna seja Odbora za zdravstvo, 2. del

22. 4. 2020

Dnevni red seje: 1. Odprava nesmiselne in ustavno sporne prepovedi gibanja prebivalcev in prebivalk Slovenije med občinami

139 min

Dnevni red seje: 1. Odprava nesmiselne in ustavno sporne prepovedi gibanja prebivalcev in prebivalk Slovenije med občinami

22. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo in 33. nujna seja Odbora za zdravstvo, 1. del

22. 4. 2020

Dnevni red seje: 1. Odprava nesmiselne in ustavno sporne prepovedi gibanja prebivalcev in prebivalk Slovenije med občinami

143 min

Dnevni red seje: 1. Odprava nesmiselne in ustavno sporne prepovedi gibanja prebivalcev in prebivalk Slovenije med občinami

16. nujna seja Odbora za kulturo in 20. nujna seja Odbora za zunanjo politiko, 3. del

14. 4. 2020

Dnevni red seje: 1. Za ugled Republike Slovenije škodljiv odziv Ministrstva za zunanje zadeve na opozorila komisarke Sveta Evrope za človekove pravice v zvezi z omejevanjem svobodnega in neodvisnega novinarskega dela v Republiki Sloveniji

106 min

Dnevni red seje: 1. Za ugled Republike Slovenije škodljiv odziv Ministrstva za zunanje zadeve na opozorila komisarke Sveta Evrope za človekove pravice v zvezi z omejevanjem svobodnega in neodvisnega novinarskega dela v Republiki Sloveniji

16. nujna seja Odbora za kulturo in 20. nujna seja Odbora za zunanjo politiko, 2. del

14. 4. 2020

Dnevni red seje: 1. Za ugled Republike Slovenije škodljiv odziv Ministrstva za zunanje zadeve na opozorila komisarke Sveta Evrope za človekove pravice v zvezi z omejevanjem svobodnega in neodvisnega novinarskega dela v Republiki Sloveniji

97 min

Dnevni red seje: 1. Za ugled Republike Slovenije škodljiv odziv Ministrstva za zunanje zadeve na opozorila komisarke Sveta Evrope za človekove pravice v zvezi z omejevanjem svobodnega in neodvisnega novinarskega dela v Republiki Sloveniji

16. nujna seja Odbora za kulturo in 20. nujna seja Odbora za zunanjo politiko, 1. del

14. 4. 2020

Dnevni red seje: 1. Za ugled Republike Slovenije škodljiv odziv Ministrstva za zunanje zadeve na opozorila komisarke Sveta Evrope za človekove pravice v zvezi z omejevanjem svobodnega in neodvisnega novinarskega dela v Republiki Sloveniji

86 min

Dnevni red seje: 1. Za ugled Republike Slovenije škodljiv odziv Ministrstva za zunanje zadeve na opozorila komisarke Sveta Evrope za človekove pravice v zvezi z omejevanjem svobodnega in neodvisnega novinarskega dela v Republiki Sloveniji

72. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije in 58. redna seja Odbora za zunanjo politiko

21. 2. 2020

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Bruselj, 25. 2. 2020 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za konkurenčnost (notranji trg, industrija in raziskave), Bruselj, 27. in 28. 2. 2020

94 min

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Bruselj, 25. 2. 2020 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za konkurenčnost (notranji trg, industrija in raziskave), Bruselj, 27. in 28. 2. 2020

26. nujna seja Odbora za zdravstvo in 25. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, 2. del

20. 2. 2020

Dnevni red seje: 1. Onesnaženost srednje Soške doline zaradi sosežiga odpadkov v cementarni Salonit Anhovo

194 min

Dnevni red seje: 1. Onesnaženost srednje Soške doline zaradi sosežiga odpadkov v cementarni Salonit Anhovo

26. nujna seja Odbora za zdravstvo in 25. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, 1. del

20. 2. 2020

Dnevni red seje: 1. Onesnaženost srednje Soške doline zaradi sosežiga odpadkov v cementarni Salonit Anhovo

152 min

Dnevni red seje: 1. Onesnaženost srednje Soške doline zaradi sosežiga odpadkov v cementarni Salonit Anhovo

71. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije in 56. redna seja Odbora za zunanjo politiko, prenos

14. 2. 2020

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Bruselj, 17. 2. 2020 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Bruselj, 17. 2. 2020 (zaprto za javnost) 3. Izredno zasedanje Evropskega sveta, Bruselj, 20. 2. 2020 (zaprto za javnost) 4. Zasedanje Sveta Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve, Bruselj, 18. 2. 2020 5. Zasedanje Sveta Evropske unije za izobraževanje, mladino, kulturo in šport (izobraževanje), Bruselj, 20. 2. 2020

85 min

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Bruselj, 17. 2. 2020 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Bruselj, 17. 2. 2020 (zaprto za javnost) 3. Izredno zasedanje Evropskega sveta, Bruselj, 20. 2. 2020 (zaprto za javnost) 4. Zasedanje Sveta Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve, Bruselj, 18. 2. 2020 5. Zasedanje Sveta Evropske unije za izobraževanje, mladino, kulturo in šport (izobraževanje), Bruselj, 20. 2. 2020

Skupna seja Komisije DS-ja za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide in Komisije DS-ja za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

3. 2. 2020

Dnevni red seje: 1. Odgovor Ministrstva za zdravje na Pobudo državnega svetnika Francija Rokavca za ustreznejšo ureditev omejevanja porabe alkohola in uporabe tobačnih izdelkov na pripadajočih funkcionalnih zemljiščih objektov, kjer se opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja

91 min

Dnevni red seje: 1. Odgovor Ministrstva za zdravje na Pobudo državnega svetnika Francija Rokavca za ustreznejšo ureditev omejevanja porabe alkohola in uporabe tobačnih izdelkov na pripadajočih funkcionalnih zemljiščih objektov, kjer se opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja

25. nujna seja Odbora za zdravstvo in 18. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, prenos

30. 1. 2020

Dnevni red seje: 1. Problematika zagotavljanja zdravstvene varnosti policistov in zdravstvenih delavcev ob stikih z ilegalnimi migranti

183 min

Dnevni red seje: 1. Problematika zagotavljanja zdravstvene varnosti policistov in zdravstvenih delavcev ob stikih z ilegalnimi migranti

68. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije in 53. redna seja Odbora za zunanjo politiko

24. 1. 2020

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Bruselj, 28. 1. 2020 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo, Bruselj, 27. 1. 2020 3. Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do konca septembra 2019 in Poročilo o izvajanju Akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020

65 min

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Bruselj, 28. 1. 2020 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo, Bruselj, 27. 1. 2020 3. Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do konca septembra 2019 in Poročilo o izvajanju Akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020

52. redna seja Odbora za zunanjo politiko in 67. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije, 2. del

17. 1. 2020

Dnevni red seje: 1. Predstavitev prednostnih nalog predsedovanja Republike Hrvaške Svetu Evropske unije v času od 1. 1. do 30. 6. 2020 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Bruselj, 20. 1. 2020 (zaprto za javnost) 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve, Bruselj, 21. 1. 2020

10 min

Dnevni red seje: 1. Predstavitev prednostnih nalog predsedovanja Republike Hrvaške Svetu Evropske unije v času od 1. 1. do 30. 6. 2020 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Bruselj, 20. 1. 2020 (zaprto za javnost) 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve, Bruselj, 21. 1. 2020

52. redna seja Odbora za zunanjo politiko in 67. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije, 1. del

17. 1. 2020

Dnevni red seje: 1. Predstavitev prednostnih nalog predsedovanja Republike Hrvaške Svetu Evropske unije v času od 1. 1. do 30. 6. 2020 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Bruselj, 20. 1. 2020 (zaprto za javnost) 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve, Bruselj, 21. 1. 2020

121 min

Dnevni red seje: 1. Predstavitev prednostnih nalog predsedovanja Republike Hrvaške Svetu Evropske unije v času od 1. 1. do 30. 6. 2020 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Bruselj, 20. 1. 2020 (zaprto za javnost) 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve, Bruselj, 21. 1. 2020

Nadaljevanje 16. nujne seje Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo in 9. nujne seje Odbora za obrambo

19. 12. 2019

Dnevni red seje: 1. Predlog za izvajanje izjemnih pooblastil Slovenske vojske pri širšem varovanju državne meje

10 min

Dnevni red seje: 1. Predlog za izvajanje izjemnih pooblastil Slovenske vojske pri širšem varovanju državne meje

17. nujna seja Odbora za gospodarstvo in 14. nujna seja Odbora za zadeve Evropske unije, 2. del

17. 12. 2019

Dnevni red seje: 1. Predstavitev dr. Angelike Mlinar, kandidatke za ministrico brez resorja, pristojno za razvoj, strateške projekte in kohezijo

145 min

Dnevni red seje: 1. Predstavitev dr. Angelike Mlinar, kandidatke za ministrico brez resorja, pristojno za razvoj, strateške projekte in kohezijo

17. nujna seja Odbora za gospodarstvo in 14. nujna seja Odbora za zadeve Evropske unije, 1. del

17. 12. 2019

Dnevni red seje: 1. Predstavitev dr. Angelike Mlinar, kandidatke za ministrico brez resorja, pristojno za razvoj, strateške projekte in kohezijo

172 min

Dnevni red seje: 1. Predstavitev dr. Angelike Mlinar, kandidatke za ministrico brez resorja, pristojno za razvoj, strateške projekte in kohezijo

Skupna seja: 16. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo in 9. nujna seja Odbora za obrambo, 2. del

12. 12. 2019

Dnevni red seje: 1. Predlog za izvajanje izjemnih pooblastil Slovenske vojske pri širšem varovanju državne meje

128 min

Dnevni red seje: 1. Predlog za izvajanje izjemnih pooblastil Slovenske vojske pri širšem varovanju državne meje

Skupna seja: 16. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo in 9. nujna seja Odbora za obrambo, 1. del

12. 12. 2019

Dnevni red seje: 1. Predlog za izvajanje izjemnih pooblastil Slovenske vojske pri širšem varovanju državne meje

131 min

Dnevni red seje: 1. Predlog za izvajanje izjemnih pooblastil Slovenske vojske pri širšem varovanju državne meje

15. nujna seja Odbora za pravosodje in 3. nujna seja Komisije za poslovnik

6. 12. 2019

Dnevni red seje: 1. Pobuda generalnega državnega tožilca in Vrhovnega državnega tožilstva za začetek postopka za oceno ustavnosti 1. člena Zakona o parlamentarni preiskavi ter Zakona o parlamentarni preiskavi in Poslovnika o parlamentarni preiskavi (v zvezi z Aktom o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri pripravi in izvedbi političnega in kazenskega pregona zoper nekdanjega župana Mestne občine Maribor in člana Državnega sveta Republike Slovenije Franca Kanglerja in drugih, zaradi suma, da so bile v postopkih zoper nekdanjega župana Mestne občine Maribor in člana Državnega sveta Republike Slovenije Franca Kanglerja in drugih huje kršene in nedopustno zlorabljene določbe Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Ustave Republike Slovenije, Zakona o kazenskem postopku, Kazenskega zakonika ter Zakona o državnem svetu, in ugotovitev domnevnega nezakonitega upravljanja in vodenja določenih evidenc Policije)

16 min

Dnevni red seje: 1. Pobuda generalnega državnega tožilca in Vrhovnega državnega tožilstva za začetek postopka za oceno ustavnosti 1. člena Zakona o parlamentarni preiskavi ter Zakona o parlamentarni preiskavi in Poslovnika o parlamentarni preiskavi (v zvezi z Aktom o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri pripravi in izvedbi političnega in kazenskega pregona zoper nekdanjega župana Mestne občine Maribor in člana Državnega sveta Republike Slovenije Franca Kanglerja in drugih, zaradi suma, da so bile v postopkih zoper nekdanjega župana Mestne občine Maribor in člana Državnega sveta Republike Slovenije Franca Kanglerja in drugih huje kršene in nedopustno zlorabljene določbe Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Ustave Republike Slovenije, Zakona o kazenskem postopku, Kazenskega zakonika ter Zakona o državnem svetu, in ugotovitev domnevnega nezakonitega upravljanja in vodenja določenih evidenc Policije)

65. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije in 49. redna seja Odbora za zunanjo politiko

6. 12. 2019

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Bruselj, 10. 12. 2019 2. Zasedanje Evropskega sveta, Bruselj, 12. in 13. 12. 2019 (zaprto za javnost) 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Bruselj, 9. 12. 2019 (zaprto za javnost) 4. Zasedanje Sveta Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov, Bruselj, 9. in 10. 12. 2019

57 min

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Bruselj, 10. 12. 2019 2. Zasedanje Evropskega sveta, Bruselj, 12. in 13. 12. 2019 (zaprto za javnost) 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Bruselj, 9. 12. 2019 (zaprto za javnost) 4. Zasedanje Sveta Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov, Bruselj, 9. in 10. 12. 2019

14. nujna seja Odbora za pravosodje in 2. nujna seja Komisije za poslovnik

18. 11. 2019

Dnevni red seje: 1. Zahteva Sodnega sveta za oceno ustavnosti Zakona o parlamentarni preiskavi in Poslovnika o parlamentarni preiskavi

18 min

Dnevni red seje: 1. Zahteva Sodnega sveta za oceno ustavnosti Zakona o parlamentarni preiskavi in Poslovnika o parlamentarni preiskavi

24. nujna seja Odbora za finance in 21. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, 2. del

14. 11. 2019

Dnevni red seje: 1. Problematika množičnega vrednotenja kmetijskih in gozdnih zemljišč

18 min

Dnevni red seje: 1. Problematika množičnega vrednotenja kmetijskih in gozdnih zemljišč

24. nujna seja Odbora za finance in 21. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, 1. del

14. 11. 2019

Dnevni red seje: 1. Problematika množičnega vrednotenja kmetijskih in gozdnih zemljišč

181 min

Dnevni red seje: 1. Problematika množičnega vrednotenja kmetijskih in gozdnih zemljišč

44. redna seja Odbora za zunanjo politiko in 61. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije

8. 11. 2019

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Bruselj, 11. 11. 2019 (zaprto za javnost) 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve (obramba), Bruselj, 12. 11. 2019 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve (proračun), Bruselj, 15. 11. 2019

16 min

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Bruselj, 11. 11. 2019 (zaprto za javnost) 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve (obramba), Bruselj, 12. 11. 2019 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve (proračun), Bruselj, 15. 11. 2019

10. redna seja Komisije za nadzor javnih financ in 59. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije

8. 11. 2019

Dnevni red seje: 1. Seznanitev z Letnima poročiloma Evropskega računskega sodišča za proračunsko leto 2018

23 min

Dnevni red seje: 1. Seznanitev z Letnima poročiloma Evropskega računskega sodišča za proračunsko leto 2018

14. nujna seja Odbora za gospodarstvo in 19. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

18. 10. 2019

Dnevni red seje: 1. Ustrezna infrastruktura kot pogoj za gospodarski razvoj in nova delovna mesta

66 min

Dnevni red seje: 1. Ustrezna infrastruktura kot pogoj za gospodarski razvoj in nova delovna mesta

Skupna seja: 153. seja Odbora za zadeve Evropske unije in 101. seja Odbora za zunanjo politiko, 1. del

8. 12. 2017

V Prvem dnevniku ob 13.00 se lahko vsak dan v letu hitro in učinkovito seznanite z vsemi najpomembnejšimi novicami iz domovine in sveta. V tej krajšI informativni oddaji dajemo prednost hitrosti, ažurnosti in jedrnatosti.

11 min

V Prvem dnevniku ob 13.00 se lahko vsak dan v letu hitro in učinkovito seznanite z vsemi najpomembnejšimi novicami iz domovine in sveta. V tej krajšI informativni oddaji dajemo prednost hitrosti, ažurnosti in jedrnatosti.

80. seja Odbora za zunanjo politiko in 3. seja Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu, 2. del

10. 4. 2017

Vse, kar se bo naslednji dan dogajalo v slovenskem in evropskem parlamentu, slovenski in svetovni politiki ter slovenski in svetovni družbi izveste v 5 minutah. Oddaja Sporočamo je premierno na sporedu tretjega programa TV Slovenija vsak dan ob 19:55.

8 min

Vse, kar se bo naslednji dan dogajalo v slovenskem in evropskem parlamentu, slovenski in svetovni politiki ter slovenski in svetovni družbi izveste v 5 minutah. Oddaja Sporočamo je premierno na sporedu tretjega programa TV Slovenija vsak dan ob 19:55.