Seje komisije za nadzor javnih financ

Predlogi

Ni najdenih zadetkov.


Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

RTV 365 Programi Oddaje Podkasti Moj 365 Menu
Domov
Raziskujte
Programi
Dokumentarci
Filmi in serije
Oddaje
Podkasti
Filmoteka
Zgodovina
Shranjeno
Naročnine
Več
Domov Raziskujte Programi Dokumentarci Filmi in serije Oddaje Podkasti
Plačljivo
Filmoteka
Moj 365
Zgodovina
Naročnine
Shranjeno

Seje komisije za nadzor javnih financ

Komisija za nadzor javnih financ:
- nadzoruje izvrševanje državnega proračuna ter finančnih načrtov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija z vidika zakonitosti, namenskosti in racionalnosti porabe ter pravilnosti njihovih finančnih izkazov na podlagi poročil računskega sodišča;
- spremlja izvrševanje proračunov lokalnih skupnosti, ki prejemajo finančna sredstva za izravnavo, in nadzoruje namensko porabo sredstev, prejetih iz državnega proračuna;
- nadzoruje izvrševanje finančnih načrtov in pravilnost finančnih izkazov javnih skladov, javnih podjetij in zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija;
- poroča Državnemu zboru o nadzorstvu, ki ga opravlja, in mu predlaga potrebne ukrepe.

Zadnje

Seje komisije za nadzor javnih financ

28. nujna seja Komisije za nadzor javnih financ, prenos

16. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Enormna podražitev cen daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini

159 min

Dnevni red seje: 1. Enormna podražitev cen daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini

Seje komisije za nadzor javnih financ

17. redna seja Komisije za nadzor javnih financ, prenos

16. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Poročilo o delu Računskega sodišča Republike Slovenije za leto 2023, matično delovno telo

43 min

Dnevni red seje: 1. Poročilo o delu Računskega sodišča Republike Slovenije za leto 2023, matično delovno telo

Seje komisije za nadzor javnih financ

Nadaljevanje 27. nujne seje Komisije za nadzor javnih financ, prenos

20. 3. 2024

Dnevni red seje: 1. Sporno poslovanje predsednika Vlade dr. Roberta Goloba prek podjetja Star Solar z državno energetsko družbo Borzen – nadaljevanje obravnave

46 min

Dnevni red seje: 1. Sporno poslovanje predsednika Vlade dr. Roberta Goloba prek podjetja Star Solar z državno energetsko družbo Borzen – nadaljevanje obravnave

Seje komisije za nadzor javnih financ

27. nujna seja Komisije za nadzor javnih financ, prenos

7. 2. 2024

Dnevni red seje: 1. Sporno poslovanje predsednika Vlade dr. Roberta Goloba prek podjetja Star Solar z državno energetsko družbo Borzen 2. Domnevno sporna poraba javnih sredstev za nakup sodne stavbe

221 min

Dnevni red seje: 1. Sporno poslovanje predsednika Vlade dr. Roberta Goloba prek podjetja Star Solar z državno energetsko družbo Borzen 2. Domnevno sporna poraba javnih sredstev za nakup sodne stavbe

Seje komisije za nadzor javnih financ

26. nujna seja Komisije za nadzor javnih financ, posnetek

18. 1. 2024

Komisija za nadzor javnih financ: - nadzoruje izvrševanje državnega proračuna ter finančnih načrtov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija z vidika zakonitosti, namenskosti in racionalnosti porabe ter pravilnosti njihovih finančnih izkazov na podlagi poročil računskega sodišča; - spremlja izvrševanje proračunov lokalnih skupnosti, ki prejemajo finančna sredstva za izravnavo, in nadzoruje namensko porabo sredstev, prejetih iz državnega proračuna; - nadzoruje izvrševanje finančnih načrtov in pravilnost finančnih izkazov javnih skladov, javnih podjetij in zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija; - poroča Državnemu zboru o nadzorstvu, ki ga opravlja, in mu predlaga potrebne ukrepe.

92 min

Komisija za nadzor javnih financ: - nadzoruje izvrševanje državnega proračuna ter finančnih načrtov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija z vidika zakonitosti, namenskosti in racionalnosti porabe ter pravilnosti njihovih finančnih izkazov na podlagi poročil računskega sodišča; - spremlja izvrševanje proračunov lokalnih skupnosti, ki prejemajo finančna sredstva za izravnavo, in nadzoruje namensko porabo sredstev, prejetih iz državnega proračuna; - nadzoruje izvrševanje finančnih načrtov in pravilnost finančnih izkazov javnih skladov, javnih podjetij in zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija; - poroča Državnemu zboru o nadzorstvu, ki ga opravlja, in mu predlaga potrebne ukrepe.

Seje komisije za nadzor javnih financ

16. redna seja Komisije za nadzor javnih financ

18. 1. 2024

Dnevni red seje: 1. Revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije "Računovodski izkazi in pravilnost poslovanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v letu 2022" 2. Revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije "Računovodski izkazi in pravilnost poslovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v letu 2022"

119 min

Dnevni red seje: 1. Revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije "Računovodski izkazi in pravilnost poslovanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v letu 2022" 2. Revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije "Računovodski izkazi in pravilnost poslovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v letu 2022"

Seje komisije za nadzor javnih financ

15. redna seja Komisije za nadzor javnih financ

15. 12. 2023

Dnevni red seje: 1. Poročilo o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2023 v obdobju januar – junij

34 min

Dnevni red seje: 1. Poročilo o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2023 v obdobju januar – junij

Skupne seje delovnih teles Državnega zbora

25. nujna seja Komisije za nadzor javnih financ in 24. nujna seja Odbora za zdravstvo, prenos

6. 12. 2023

Dnevni red seje: 1. 29,3 milijonska izguba UKC Ljubljana

211 min

Dnevni red seje: 1. 29,3 milijonska izguba UKC Ljubljana

Seje komisije za nadzor javnih financ

14. redna seja Komisije za nadzor javnih financ, posnetek

16. 11. 2023

Dnevni red seje: 1. Poročilo Ministrstva za finance o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2023, matično delovno telo 2. Predlog sklepa o izbiri revizijske družbe za revidiranje računovodskih izkazov Računskega sodišča Republike Slovenije za leto 2022

31 min

Dnevni red seje: 1. Poročilo Ministrstva za finance o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2023, matično delovno telo 2. Predlog sklepa o izbiri revizijske družbe za revidiranje računovodskih izkazov Računskega sodišča Republike Slovenije za leto 2022

Seje komisije za nadzor javnih financ

24. nujna seja Komisije za nadzor javnih financ, prenos

8. 11. 2023

Dnevni red seje: 1. Sporna poraba 6,5 milijona evrov za nakup 13 tisoč prenosnih računalnikov

139 min

Dnevni red seje: 1. Sporna poraba 6,5 milijona evrov za nakup 13 tisoč prenosnih računalnikov

Seje komisije za nadzor javnih financ

13. redna seja Komisije za nadzor javnih financ, prenos

8. 11. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zaključnega račun proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (RZ2022), matično delovno telo 2. Poročilo o upravljanju z javnim dolgom Republike Slovenije za leto 2022

45 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zaključnega račun proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (RZ2022), matično delovno telo 2. Poročilo o upravljanju z javnim dolgom Republike Slovenije za leto 2022

Seje komisije za nadzor javnih financ

23. nujna seja Komisije za nadzor javnih financ, prenos

27. 10. 2023

1. Sumi podkupovanja, kartelnega dogovarjanja in prirejanja javnih razpisov na Družbi za avtoceste Republike Slovenije (DARS d.d.)

105 min

1. Sumi podkupovanja, kartelnega dogovarjanja in prirejanja javnih razpisov na Družbi za avtoceste Republike Slovenije (DARS d.d.)

Skupne seje delovnih teles Državnega zbora

54. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije in 12. redna seja Komisije za nadzor javnih financ, prenos

27. 10. 2023

Dnevni red seje: 1. Seznanitev z Letnima poročiloma Evropskega računskega sodišča za proračunsko leto 2022

63 min

Dnevni red seje: 1. Seznanitev z Letnima poročiloma Evropskega računskega sodišča za proračunsko leto 2022

Seje komisije za nadzor javnih financ

22. nujna seja Komisije za nadzor javnih financ, prenos

20. 10. 2023

Dnevni red seje: 1. Sporna poraba skoraj 2 milijonov evrov javnih sredstev MORS za dokumentarno resničnostno serijo »Vojak v akciji«

126 min

Dnevni red seje: 1. Sporna poraba skoraj 2 milijonov evrov javnih sredstev MORS za dokumentarno resničnostno serijo »Vojak v akciji«

Seje komisije za nadzor javnih financ

21. nujna seja Komisije za nadzor javnih financ

20. 10. 2023

Dnevni red seje: 1. Napihovanje ocene stroškov odprave posledic poplav

232 min

Dnevni red seje: 1. Napihovanje ocene stroškov odprave posledic poplav

Seje komisije za nadzor javnih financ

20. nujna seja Komisije za nadzor javnih financ, prenos

12. 10. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024-A), zainteresirano delovno telo 2. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2025 (DP2025), zainteresirano delovno telo

40 min

Dnevni red seje: 1. Predlog sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024-A), zainteresirano delovno telo 2. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2025 (DP2025), zainteresirano delovno telo

Seje komisije za nadzor javnih financ

19. nujna seja Komisije za nadzor javnih financ, prenos

9. 10. 2023

Dnevni red seje: 1. Sporno financiranje in vplivanje ministrice Sanje Ajanović Hovnik na javni razpis za "krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na področju aktivnih državljanskih pravic

53 min

Dnevni red seje: 1. Sporno financiranje in vplivanje ministrice Sanje Ajanović Hovnik na javni razpis za "krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na področju aktivnih državljanskih pravic

Seje komisije za nadzor javnih financ

18. nujna seja Komisije za nadzor javnih financ, prenos

9. 10. 2023

Dnevni red seje: 1. Sporni stroški najema zasebnih letal Kabineta predsednika Vlade in službenega potovanja delegacije Ministrstva za javno upravo v New York

58 min

Dnevni red seje: 1. Sporni stroški najema zasebnih letal Kabineta predsednika Vlade in službenega potovanja delegacije Ministrstva za javno upravo v New York

Seje komisije za nadzor javnih financ

Nadaljevanje 17. nujne seje Komisije za nadzor javnih financ, prenos

5. 10. 2023

Dnevni red seje: 1. Negotovosti na področju slovenskih javnih financ

111 min

Dnevni red seje: 1. Negotovosti na področju slovenskih javnih financ

Seje komisije za nadzor javnih financ

17. nujna seja Komisije za nadzor javnih financ,

28. 9. 2023

Dnevni red seje: 1. Negotovosti na področju slovenskih javnih financ

4 min

Dnevni red seje: 1. Negotovosti na področju slovenskih javnih financ

Seje komisije za nadzor javnih financ

16. nujna seja Komisije za nadzor javnih financ, prenos

14. 7. 2023

Komisija za nadzor javnih financ: - nadzoruje izvrševanje državnega proračuna ter finančnih načrtov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija z vidika zakonitosti, namenskosti in racionalnosti porabe ter pravilnosti njihovih finančnih izkazov na podlagi poročil računskega sodišča; - spremlja izvrševanje proračunov lokalnih skupnosti, ki prejemajo finančna sredstva za izravnavo, in nadzoruje namensko porabo sredstev, prejetih iz državnega proračuna; - nadzoruje izvrševanje finančnih načrtov in pravilnost finančnih izkazov javnih skladov, javnih podjetij in zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija; - poroča Državnemu zboru o nadzorstvu, ki ga opravlja, in mu predlaga potrebne ukrepe.

117 min

Komisija za nadzor javnih financ: - nadzoruje izvrševanje državnega proračuna ter finančnih načrtov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija z vidika zakonitosti, namenskosti in racionalnosti porabe ter pravilnosti njihovih finančnih izkazov na podlagi poročil računskega sodišča; - spremlja izvrševanje proračunov lokalnih skupnosti, ki prejemajo finančna sredstva za izravnavo, in nadzoruje namensko porabo sredstev, prejetih iz državnega proračuna; - nadzoruje izvrševanje finančnih načrtov in pravilnost finančnih izkazov javnih skladov, javnih podjetij in zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija; - poroča Državnemu zboru o nadzorstvu, ki ga opravlja, in mu predlaga potrebne ukrepe.

Seje komisije za nadzor javnih financ

15. nujna seja Komisije za nadzor javnih financ, prenos

13. 7. 2023

Komisija za nadzor javnih financ: - nadzoruje izvrševanje državnega proračuna ter finančnih načrtov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija z vidika zakonitosti, namenskosti in racionalnosti porabe ter pravilnosti njihovih finančnih izkazov na podlagi poročil računskega sodišča; - spremlja izvrševanje proračunov lokalnih skupnosti, ki prejemajo finančna sredstva za izravnavo, in nadzoruje namensko porabo sredstev, prejetih iz državnega proračuna; - nadzoruje izvrševanje finančnih načrtov in pravilnost finančnih izkazov javnih skladov, javnih podjetij in zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija; - poroča Državnemu zboru o nadzorstvu, ki ga opravlja, in mu predlaga potrebne ukrepe.

10 min

Komisija za nadzor javnih financ: - nadzoruje izvrševanje državnega proračuna ter finančnih načrtov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija z vidika zakonitosti, namenskosti in racionalnosti porabe ter pravilnosti njihovih finančnih izkazov na podlagi poročil računskega sodišča; - spremlja izvrševanje proračunov lokalnih skupnosti, ki prejemajo finančna sredstva za izravnavo, in nadzoruje namensko porabo sredstev, prejetih iz državnega proračuna; - nadzoruje izvrševanje finančnih načrtov in pravilnost finančnih izkazov javnih skladov, javnih podjetij in zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija; - poroča Državnemu zboru o nadzorstvu, ki ga opravlja, in mu predlaga potrebne ukrepe.

Seje komisije za nadzor javnih financ

11. redna seja Komisije za nadzor javnih financ, prenos

13. 7. 2023

Dnevni red seje: 1. Revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije "Računovodski izkazi in pravilnost poslovanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2021" 2. Revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije "Računovodski izkazi in pravilnost poslovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2021"

88 min

Dnevni red seje: 1. Revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije "Računovodski izkazi in pravilnost poslovanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2021" 2. Revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije "Računovodski izkazi in pravilnost poslovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2021"

Seje komisije za nadzor javnih financ

14. nujna seja Komisije za nadzor javnih financ, prenos

7. 7. 2023

Dnevni red seje: 1. Višina potrebnih javnih sredstev za kritje izgube iz poslovanja novega nacionalnega letalskega prevoznika

151 min

Dnevni red seje: 1. Višina potrebnih javnih sredstev za kritje izgube iz poslovanja novega nacionalnega letalskega prevoznika

Seje komisije za nadzor javnih financ

13. nujna seja Komisije za nadzor javnih financ, prenos

7. 7. 2023

Dnevni red seje: 1. Gospodarska škoda, ki podjetjem nastaja zaradi napačnih odločitev davčnih inšpektorjev

92 min

Dnevni red seje: 1. Gospodarska škoda, ki podjetjem nastaja zaradi napačnih odločitev davčnih inšpektorjev

Seje komisije za nadzor javnih financ

12. nujna seja Komisije za nadzor javnih financ, posnetek

21. 6. 2023

Dnevni red seje: 1. Kakšen primanjkljaj novi obvezni zdravstveni prispevek prinaša za zdravstveno blagajno in državni proračun?

116 min

Dnevni red seje: 1. Kakšen primanjkljaj novi obvezni zdravstveni prispevek prinaša za zdravstveno blagajno in državni proračun?

Seje komisije za nadzor javnih financ

10. redna seja Komisije za nadzor javnih financ

8. 6. 2023

Dnevni red seje: 1. Poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije o delu za leto 2022, matično delovno telo 2. Začetek postopka za izbiro revizijske družbe za revidiranje računovodskih izkazov Računskega sodišča Republike Slovenije za leto 2022

64 min

Dnevni red seje: 1. Poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije o delu za leto 2022, matično delovno telo 2. Začetek postopka za izbiro revizijske družbe za revidiranje računovodskih izkazov Računskega sodišča Republike Slovenije za leto 2022

Seje komisije za nadzor javnih financ

9. redna seja Komisije za nadzor javnih financ, prenos

18. 5. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (Rb2023), zainteresirano delovno telo

54 min

Dnevni red seje: 1. Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (Rb2023), zainteresirano delovno telo

Seje komisije za nadzor javnih financ

11. nujna seja Komisije za nadzor javnih financ

6. 4. 2023

Dnevni red seje: 1. Poročilo o delovanju Nadzornega sveta Javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija v letu 2022, matično delovno telo

86 min

Dnevni red seje: 1. Poročilo o delovanju Nadzornega sveta Javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija v letu 2022, matično delovno telo

Seje komisije za nadzor javnih financ

10. nujna seja Komisije za nadzor javnih financ

6. 4. 2023

Dnevni red seje: 1. Zahteva za predstavitev osnutka predloga, finančnega okvira in izračunov napovedane davčne reforme

95 min

Dnevni red seje: 1. Zahteva za predstavitev osnutka predloga, finančnega okvira in izračunov napovedane davčne reforme

Seje komisije za nadzor javnih financ

7. redna seja Komisije za nadzor javnih financ

29. 3. 2023

Dnevni red seje: 1. Poročilo o delovanju Nadzornega sveta Javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija v letu 2022, matično delovno telo 2. Poročilo Ministrstva za finance o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju 1. 7. do 31. 12. 2022, matično delovno telo

11 min

Dnevni red seje: 1. Poročilo o delovanju Nadzornega sveta Javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija v letu 2022, matično delovno telo 2. Poročilo Ministrstva za finance o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju 1. 7. do 31. 12. 2022, matično delovno telo

Seje komisije za nadzor javnih financ

6. redna seja Komisije za nadzor javnih financ

29. 3. 2023

Dnevni red seje: 1. Zavlačevanje s postopki za gradnjo nove Jerske elektrarne Krško (JEK 2)

206 min

Dnevni red seje: 1. Zavlačevanje s postopki za gradnjo nove Jerske elektrarne Krško (JEK 2)

Seje komisije za nadzor javnih financ

9. nujna seja Komisije za nadzor javnih financ

9. 3. 2023

Dnevni red seje: 1. Sum netransparentnosti in resnih korupcijskih tveganj pri postopku oddaje javnega naročila za odstranitev začasnih tehničnih ovir na meji z Republiko Hrvaško 2. Ne(uspešnost) Slovenije pri črpanju sredstev Evropske unije

127 min

Dnevni red seje: 1. Sum netransparentnosti in resnih korupcijskih tveganj pri postopku oddaje javnega naročila za odstranitev začasnih tehničnih ovir na meji z Republiko Hrvaško 2. Ne(uspešnost) Slovenije pri črpanju sredstev Evropske unije

Seje komisije za nadzor javnih financ

8. nujna seja Komisije za nadzor javnih financ, prenos

3. 2. 2023

Dnevni red seje: 1. Bo dvig plač v javnem sektorju vplival na vzdržnost javnih financ?

134 min

Dnevni red seje: 1. Bo dvig plač v javnem sektorju vplival na vzdržnost javnih financ?

Seje komisije za nadzor javnih financ

5. redna seja Komisije za nadzor javnih financ

19. 1. 2023

Dnevni red: 1. Revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije "Računovodski izkazi in pravilnost poslovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2020" 2. Revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije "Računovodski izkazi in pravilnost poslovanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2020"

76 min

Dnevni red: 1. Revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije "Računovodski izkazi in pravilnost poslovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2020" 2. Revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije "Računovodski izkazi in pravilnost poslovanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2020"

Seje komisije za nadzor javnih financ

7. nujna seja Komisije za nadzor javnih financ

17. 1. 2023

Komisija za nadzor javnih financ: - nadzoruje izvrševanje državnega proračuna ter finančnih načrtov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija z vidika zakonitosti, namenskosti in racionalnosti porabe ter pravilnosti njihovih finančnih izkazov na podlagi poročil računskega sodišča; - spremlja izvrševanje proračunov lokalnih skupnosti, ki prejemajo finančna sredstva za izravnavo, in nadzoruje namensko porabo sredstev, prejetih iz državnega proračuna; - nadzoruje izvrševanje finančnih načrtov in pravilnost finančnih izkazov javnih skladov, javnih podjetij in zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija; - poroča Državnemu zboru o nadzorstvu, ki ga opravlja, in mu predlaga potrebne ukrepe.

253 min

Komisija za nadzor javnih financ: - nadzoruje izvrševanje državnega proračuna ter finančnih načrtov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija z vidika zakonitosti, namenskosti in racionalnosti porabe ter pravilnosti njihovih finančnih izkazov na podlagi poročil računskega sodišča; - spremlja izvrševanje proračunov lokalnih skupnosti, ki prejemajo finančna sredstva za izravnavo, in nadzoruje namensko porabo sredstev, prejetih iz državnega proračuna; - nadzoruje izvrševanje finančnih načrtov in pravilnost finančnih izkazov javnih skladov, javnih podjetij in zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija; - poroča Državnemu zboru o nadzorstvu, ki ga opravlja, in mu predlaga potrebne ukrepe.

Seje komisije za nadzor javnih financ

6. nujna seja Komisije za nadzor javnih financ, 2. del

8. 12. 2022

Komisija za nadzor javnih financ: - nadzoruje izvrševanje državnega proračuna ter finančnih načrtov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija z vidika zakonitosti, namenskosti in racionalnosti porabe ter pravilnosti njihovih finančnih izkazov na podlagi poročil računskega sodišča; - spremlja izvrševanje proračunov lokalnih skupnosti, ki prejemajo finančna sredstva za izravnavo, in nadzoruje namensko porabo sredstev, prejetih iz državnega proračuna; - nadzoruje izvrševanje finančnih načrtov in pravilnost finančnih izkazov javnih skladov, javnih podjetij in zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija; - poroča Državnemu zboru o nadzorstvu, ki ga opravlja, in mu predlaga potrebne ukrepe.

3 min

Komisija za nadzor javnih financ: - nadzoruje izvrševanje državnega proračuna ter finančnih načrtov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija z vidika zakonitosti, namenskosti in racionalnosti porabe ter pravilnosti njihovih finančnih izkazov na podlagi poročil računskega sodišča; - spremlja izvrševanje proračunov lokalnih skupnosti, ki prejemajo finančna sredstva za izravnavo, in nadzoruje namensko porabo sredstev, prejetih iz državnega proračuna; - nadzoruje izvrševanje finančnih načrtov in pravilnost finančnih izkazov javnih skladov, javnih podjetij in zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija; - poroča Državnemu zboru o nadzorstvu, ki ga opravlja, in mu predlaga potrebne ukrepe.

Seje komisije za nadzor javnih financ

6. nujna seja Komisije za nadzor javnih financ, 1. del

8. 12. 2022

Dnevni red seje: 1. Dokapitalizacija Skupine HSE v višini skoraj 500 milijonov evrov in stanje v Skupini HSE

102 min

Dnevni red seje: 1. Dokapitalizacija Skupine HSE v višini skoraj 500 milijonov evrov in stanje v Skupini HSE

Seje komisije za nadzor javnih financ

4. redna seja Komisije za nadzor javnih financ

8. 12. 2022

Dnevni red seje: 1. Poročilo Ministrstva za finance o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2022 - matično delovno telo

19 min

Dnevni red seje: 1. Poročilo Ministrstva za finance o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2022 - matično delovno telo

Seje komisije za nadzor javnih financ

2. redna seja Komisije za nadzor javnih financ,

9. 11. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (RZ2021) - matično delovno telo 2. Poročilo o upravljanju z javnim dolgom Republike Slovenije za leto 2021 3. Poročilo o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2022 v obdobju januar–junij - matično delovno telo

76 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (RZ2021) - matično delovno telo 2. Poročilo o upravljanju z javnim dolgom Republike Slovenije za leto 2021 3. Poročilo o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2022 v obdobju januar–junij - matično delovno telo

Seje komisije za nadzor javnih financ

5. nujna seja Komisije za nadzor javnih financ, posnetek

21. 10. 2022

Komisija za nadzor javnih financ: - nadzoruje izvrševanje državnega proračuna ter finančnih načrtov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija z vidika zakonitosti, namenskosti in racionalnosti porabe ter pravilnosti njihovih finančnih izkazov na podlagi poročil računskega sodišča; - spremlja izvrševanje proračunov lokalnih skupnosti, ki prejemajo finančna sredstva za izravnavo, in nadzoruje namensko porabo sredstev, prejetih iz državnega proračuna; - nadzoruje izvrševanje finančnih načrtov in pravilnost finančnih izkazov javnih skladov, javnih podjetij in zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija; - poroča Državnemu zboru o nadzorstvu, ki ga opravlja, in mu predlaga potrebne ukrepe.

58 min

Komisija za nadzor javnih financ: - nadzoruje izvrševanje državnega proračuna ter finančnih načrtov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija z vidika zakonitosti, namenskosti in racionalnosti porabe ter pravilnosti njihovih finančnih izkazov na podlagi poročil računskega sodišča; - spremlja izvrševanje proračunov lokalnih skupnosti, ki prejemajo finančna sredstva za izravnavo, in nadzoruje namensko porabo sredstev, prejetih iz državnega proračuna; - nadzoruje izvrševanje finančnih načrtov in pravilnost finančnih izkazov javnih skladov, javnih podjetij in zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija; - poroča Državnemu zboru o nadzorstvu, ki ga opravlja, in mu predlaga potrebne ukrepe.

Seje komisije za nadzor javnih financ

5. nujna seja Komisije za nadzor javnih financ, 2. del

21. 10. 2022

Komisija za nadzor javnih financ: - nadzoruje izvrševanje državnega proračuna ter finančnih načrtov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija z vidika zakonitosti, namenskosti in racionalnosti porabe ter pravilnosti njihovih finančnih izkazov na podlagi poročil računskega sodišča; - spremlja izvrševanje proračunov lokalnih skupnosti, ki prejemajo finančna sredstva za izravnavo, in nadzoruje namensko porabo sredstev, prejetih iz državnega proračuna; - nadzoruje izvrševanje finančnih načrtov in pravilnost finančnih izkazov javnih skladov, javnih podjetij in zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija; - poroča Državnemu zboru o nadzorstvu, ki ga opravlja, in mu predlaga potrebne ukrepe.

58 min

Komisija za nadzor javnih financ: - nadzoruje izvrševanje državnega proračuna ter finančnih načrtov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija z vidika zakonitosti, namenskosti in racionalnosti porabe ter pravilnosti njihovih finančnih izkazov na podlagi poročil računskega sodišča; - spremlja izvrševanje proračunov lokalnih skupnosti, ki prejemajo finančna sredstva za izravnavo, in nadzoruje namensko porabo sredstev, prejetih iz državnega proračuna; - nadzoruje izvrševanje finančnih načrtov in pravilnost finančnih izkazov javnih skladov, javnih podjetij in zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija; - poroča Državnemu zboru o nadzorstvu, ki ga opravlja, in mu predlaga potrebne ukrepe.

Seje komisije za nadzor javnih financ

5. nujna seja Komisije za nadzor javnih financ, 1. del

21. 10. 2022

Dnevni red seje: 1. Finančni položaj največjih energetskih družb v državni ali posredno državni lasti 2. Finančne posledice dragih energentov za slovensko gospodarstvo 3. Pripojitev Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d. k Slovenskemu državnemu holdingu, d.d.

95 min

Dnevni red seje: 1. Finančni položaj največjih energetskih družb v državni ali posredno državni lasti 2. Finančne posledice dragih energentov za slovensko gospodarstvo 3. Pripojitev Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d. k Slovenskemu državnemu holdingu, d.d.

Seje komisije za nadzor javnih financ

4. nujna seja Komisije za nadzor javnih financ

19. 10. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023-A) 2. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024)

43 min

Dnevni red seje: 1. Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023-A) 2. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024)

Seje komisije za nadzor javnih financ

3. nujna seja Komisije za nadzor javnih financ, prenos

19. 9. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Rb2022)

44 min

Dnevni red seje: 1. Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Rb2022)

Seje komisije za nadzor javnih financ

1. redna seja Komisije za nadzor javnih financ, prenos

19. 9. 2022

Dnevni red seje: 1. Poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije o delu za leto 2021 - matično delovno telo 2. Revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije "Učinkovitost in uspešnost vzpostavitve in delovanja državnega računalniškega oblaka" 3. Revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije "Učinkovitost poslovanja družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o."

134 min

Dnevni red seje: 1. Poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije o delu za leto 2021 - matično delovno telo 2. Revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije "Učinkovitost in uspešnost vzpostavitve in delovanja državnega računalniškega oblaka" 3. Revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije "Učinkovitost poslovanja družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o."

Seje komisije za nadzor javnih financ

2. nujna seja Komisije za nadzor javnih financ, posnetek

7. 9. 2022

Dnevni red seje: 1. Podpora gospodarstvu v energetski krizi

110 min

Dnevni red seje: 1. Podpora gospodarstvu v energetski krizi

Seje komisije za nadzor javnih financ

1. nujna seja Komisije za nadzor javnih financ

16. 6. 2022

Dnevni red seje: 1. Javnofinančna situacija v Republiki Sloveniji in opozorila Fiskalnega sveta 2. Revizijsko poročilo Računskega sodišča "Učinkovitost priprave in izvedbe projekta drugi tir železniške proge Divača-Koper"

114 min

Dnevni red seje: 1. Javnofinančna situacija v Republiki Sloveniji in opozorila Fiskalnega sveta 2. Revizijsko poročilo Računskega sodišča "Učinkovitost priprave in izvedbe projekta drugi tir železniške proge Divača-Koper"

Seje komisije za nadzor javnih financ

26. redna seja Komisije za nadzor javnih financ, prenos

24. 3. 2022

Dnevni red seje: 1. Poročilo o delovanju Nadzornega sveta Javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija v letu 2021 - matično delovno telo 2. Poročilo Ministrstva za finance o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju od 1. 7. do 31. 12. 2021 - matično delovno telo 3. Poročilo Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK o poslovanju Sklada za leto 2020 - matično delovno telo

157 min

Dnevni red seje: 1. Poročilo o delovanju Nadzornega sveta Javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija v letu 2021 - matično delovno telo 2. Poročilo Ministrstva za finance o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju od 1. 7. do 31. 12. 2021 - matično delovno telo 3. Poročilo Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK o poslovanju Sklada za leto 2020 - matično delovno telo

RTV 365
Mobilna aplikacija
Prenesite iz Trgovine Play