Seje odbora za zadeve Evropske unije

Predlogi

Ni najdenih zadetkov.


Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

RTV 365 Programi Oddaje Podkasti Moj 365 Menu
Domov
Raziskujte
Programi
Dokumentarci
Filmi in serije
Oddaje
Podkasti
Filmoteka
Zgodovina
Shranjeno
Naročnine
Več
Domov Raziskujte Programi Dokumentarci Filmi in serije Oddaje Podkasti
Plačljivo
Filmoteka
Moj 365
Zgodovina
Naročnine
Shranjeno

Seje odbora za zadeve Evropske unije

Odbor za zadeve Evropske unije v skladu z Zakonom o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije in Poslovnikom Državnega zbora:
- obravnava zadeve Evropske unije, razen zadev s področja zunanje in varnostne politike, med drugim tudi glede predloga sprememb pogodb, na katerih temelji Evropska unija, ter glede pogodb o pristopu držav kandidatk k Evropski uniji, vključno s pogajalskimi izhodišči,
- obravnava sklepanje mednarodnih pogodb, ki so v izključni pristojnosti Evropske unije oziroma Evropske skupnosti za atomsko energijo, ter sklepanje mednarodnih pogodb, ki jih sklene Republika Slovenija skupaj z ostalimi državami članicami Evropske unije ter Evropsko unijo oziroma Evropsko skupnostjo za atomsko energijo,
- obravnava predloge deklaracij o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije,
- sodeluje pri tem, da Državni zbor v skladu z 12. členom Pogodbe o Evropski uniji prispeva k dobremu delovanju Evropske unije, še posebej s spoštovanjem načela subsidiarnosti v skladu s postopki iz Protokola o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti,
- obravnava zadeve, ki so na dnevnem redu institucij in organov Evropske unije, razen zadev s področja zunanje in varnostne politike, ter poročila o dejavnostih predstavnikov Republike Slovenije v teh institucijah in organih,
- obravnava temeljne dokumente Evropske unije in Republike Slovenije, povezane z evropskim semestrom in oblikovanjem poglobljene in prave ekonomske in monetarne unije,
- sodeluje z institucijami in organi Evropske unije ter z odbori nacionalnih parlamentov za zadeve Evropske unije,
- sodeluje z matičnimi delovnimi telesi v zvezi z zadevami Evropske unije z njihovega delovnega področja in
- skrbi za evidenco zadev Evropske unije.

Zadnje

Seje odbora za zadeve Evropske unije

77. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije, prenos

24. 5. 2024

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Bruselj, 27. in 28. 5. 2024 (zaprto za javnost) 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo, Bruselj, 27. 5. 2024 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve (trgovina), Bruselj, 30. 5. 2024 4. Zasedanje Sveta Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (energija), Bruselj, 30. 5. 2024

41 min

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Bruselj, 27. in 28. 5. 2024 (zaprto za javnost) 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo, Bruselj, 27. 5. 2024 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve (trgovina), Bruselj, 30. 5. 2024 4. Zasedanje Sveta Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (energija), Bruselj, 30. 5. 2024

Seje odbora za zadeve Evropske unije

76. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije, posnetek

17. 5. 2024

Odbor za zadeve Evropske unije v skladu z Zakonom o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije in Poslovnikom Državnega zbora: - obravnava zadeve Evropske unije, razen zadev s področja zunanje in varnostne politike, med drugim tudi glede predloga sprememb pogodb, na katerih temelji Evropska unija, ter glede pogodb o pristopu držav kandidatk k Evropski uniji, vključno s pogajalskimi izhodišči, - obravnava sklepanje mednarodnih pogodb, ki so v izključni pristojnosti Evropske unije oziroma Evropske skupnosti za atomsko energijo, ter sklepanje mednarodnih pogodb, ki jih sklene Republika Slovenija skupaj z ostalimi državami članicami Evropske unije ter Evropsko unijo oziroma Evropsko skupnostjo za atomsko energijo, - obravnava predloge deklaracij o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije, - sodeluje pri tem, da Državni zbor v skladu z 12. členom Pogodbe o Evropski uniji prispeva k dobremu delovanju Evropske unije, še posebej s spoštovanjem načela subsidiarnosti v skladu s postopki iz Protokola o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, - obravnava zadeve, ki so na dnevnem redu institucij in organov Evropske unije, razen zadev s področja zunanje in varnostne politike, ter poročila o dejavnostih predstavnikov Republike Slovenije v teh institucijah in organih, - obravnava temeljne dokumente Evropske unije in Republike Slovenije, povezane z evropskim semestrom in oblikovanjem poglobljene in prave ekonomske in monetarne unije, - sodeluje z institucijami in organi Evropske unije ter z odbori nacionalnih parlamentov za zadeve Evropske unije, - sodeluje z matičnimi delovnimi telesi v zvezi z zadevami Evropske unije z njihovega delovnega področja in - skrbi za evidenco zadev Evropske unije.

81 min

Odbor za zadeve Evropske unije v skladu z Zakonom o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije in Poslovnikom Državnega zbora: - obravnava zadeve Evropske unije, razen zadev s področja zunanje in varnostne politike, med drugim tudi glede predloga sprememb pogodb, na katerih temelji Evropska unija, ter glede pogodb o pristopu držav kandidatk k Evropski uniji, vključno s pogajalskimi izhodišči, - obravnava sklepanje mednarodnih pogodb, ki so v izključni pristojnosti Evropske unije oziroma Evropske skupnosti za atomsko energijo, ter sklepanje mednarodnih pogodb, ki jih sklene Republika Slovenija skupaj z ostalimi državami članicami Evropske unije ter Evropsko unijo oziroma Evropsko skupnostjo za atomsko energijo, - obravnava predloge deklaracij o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije, - sodeluje pri tem, da Državni zbor v skladu z 12. členom Pogodbe o Evropski uniji prispeva k dobremu delovanju Evropske unije, še posebej s spoštovanjem načela subsidiarnosti v skladu s postopki iz Protokola o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, - obravnava zadeve, ki so na dnevnem redu institucij in organov Evropske unije, razen zadev s področja zunanje in varnostne politike, ter poročila o dejavnostih predstavnikov Republike Slovenije v teh institucijah in organih, - obravnava temeljne dokumente Evropske unije in Republike Slovenije, povezane z evropskim semestrom in oblikovanjem poglobljene in prave ekonomske in monetarne unije, - sodeluje z institucijami in organi Evropske unije ter z odbori nacionalnih parlamentov za zadeve Evropske unije, - sodeluje z matičnimi delovnimi telesi v zvezi z zadevami Evropske unije z njihovega delovnega področja in - skrbi za evidenco zadev Evropske unije.

Seje odbora za zadeve Evropske unije

75. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije

10. 5. 2024

Dnevni red seje: 1. Stališče Republike Slovenije glede osnutka pogajalskega okvira za pogajanja o članstvu Republike Moldavije v Evropski uniji (zaprto za javnost) 2. Stališče Republike Slovenije glede osnutka pogajalskega okvira za pogajanja o članstvu Ukrajine v Evropski uniji (zaprto za javnost) 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/38/ES glede ustanavljanja in delovanja evropskih svetov delavcev ter učinkovitega izvrševanja pravic do nadnacionalnega obveščanja in posvetovanja 4. Zasedanje Sveta Evropske unije za izobraževanje, mladino, kulturo in šport, Bruselj, 13. in 14. 5. 2024 5. Zasedanje Sveta Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve, Bruselj, 14. 5. 2024

93 min

Dnevni red seje: 1. Stališče Republike Slovenije glede osnutka pogajalskega okvira za pogajanja o članstvu Republike Moldavije v Evropski uniji (zaprto za javnost) 2. Stališče Republike Slovenije glede osnutka pogajalskega okvira za pogajanja o članstvu Ukrajine v Evropski uniji (zaprto za javnost) 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/38/ES glede ustanavljanja in delovanja evropskih svetov delavcev ter učinkovitega izvrševanja pravic do nadnacionalnega obveščanja in posvetovanja 4. Zasedanje Sveta Evropske unije za izobraževanje, mladino, kulturo in šport, Bruselj, 13. in 14. 5. 2024 5. Zasedanje Sveta Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve, Bruselj, 14. 5. 2024

Seje odbora za zadeve Evropske unije

74. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije, prenos

26. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Sveta Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo, Luksemburg, 29. 4. 2024

15 min

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Sveta Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo, Luksemburg, 29. 4. 2024

Seje odbora za zadeve Evropske unije

73. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije

19. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Luksemburg, 22. 4. 2024 (zaprto za javnost) 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2005/44/ES o usklajenih rečnih informacijskih storitvah (RIS) na celinskih plovnih poteh v Skupnosti 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2015/2302 zaradi povečanja učinkovitosti zaščite potnikov ter poenostavitve in pojasnitve nekaterih vidikov Direktive 4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim, spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1255/97 in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1/2005

22 min

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Luksemburg, 22. 4. 2024 (zaprto za javnost) 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2005/44/ES o usklajenih rečnih informacijskih storitvah (RIS) na celinskih plovnih poteh v Skupnosti 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2015/2302 zaradi povečanja učinkovitosti zaščite potnikov ter poenostavitve in pojasnitve nekaterih vidikov Direktive 4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim, spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1255/97 in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1/2005

Seje odbora za zadeve Evropske unije

71. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije

5. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dobrobiti psov in mačk ter njihovi sledljivosti 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Spremenjenega predloga sklepa Sveta o spremembi Sklepa (EU, Euratom) 2020/2053 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve, Luksemburg, 12. 4. 2024

60 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dobrobiti psov in mačk ter njihovi sledljivosti 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Spremenjenega predloga sklepa Sveta o spremembi Sklepa (EU, Euratom) 2020/2053 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve, Luksemburg, 12. 4. 2024

Seje odbora za zadeve Evropske unije

70. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije, prenos

22. 3. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okrepitvi policijskega sodelovanja v zvezi s preprečevanjem, odkrivanjem in preiskovanjem tihotapljenja migrantov in trgovine z ljudmi, o okrepitvi Europolove podpore pri preprečevanju teh kaznivih dejanj in boju proti njim ter spremembi Uredbe (EU) 2016/794 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi minimalnih pravil za preprečevanje pomoči pri nedovoljenem vstopu, tranzitu in prebivanju v Uniji in boj proti njej ter o nadomestitvi Direktive Sveta 2002/90/ES in Okvirnega sklepa Sveta 2002/946 PNZ 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi harmoniziranih zahtev glede preglednosti zastopanja interesov, ki se izvaja v imenu tretjih držav, na notranjem trgu in spremembi Direktive (EU) 2019/1937 4. Zasedanje Sveta Evropske unije za okolje, Bruselj, 25. 3. 2024 5. Zasedanje Sveta Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo, Bruselj, 26. 3. 2024

137 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okrepitvi policijskega sodelovanja v zvezi s preprečevanjem, odkrivanjem in preiskovanjem tihotapljenja migrantov in trgovine z ljudmi, o okrepitvi Europolove podpore pri preprečevanju teh kaznivih dejanj in boju proti njim ter spremembi Uredbe (EU) 2016/794 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi minimalnih pravil za preprečevanje pomoči pri nedovoljenem vstopu, tranzitu in prebivanju v Uniji in boj proti njej ter o nadomestitvi Direktive Sveta 2002/90/ES in Okvirnega sklepa Sveta 2002/946 PNZ 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi harmoniziranih zahtev glede preglednosti zastopanja interesov, ki se izvaja v imenu tretjih držav, na notranjem trgu in spremembi Direktive (EU) 2019/1937 4. Zasedanje Sveta Evropske unije za okolje, Bruselj, 25. 3. 2024 5. Zasedanje Sveta Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo, Bruselj, 26. 3. 2024

Skupne seje delovnih teles Državnega zbora

69. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije in 60. redna seja Odbora za zunanjo politiko

15. 3. 2024

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Evropskega sveta, Bruselj, 21. in 22. 3. 2024 (zaprto za javnost) 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Bruselj, 18. 3. 2024 (zaprto za javnost) 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Bruselj, 19. 3. 2024

7 min

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Evropskega sveta, Bruselj, 21. in 22. 3. 2024 (zaprto za javnost) 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Bruselj, 18. 3. 2024 (zaprto za javnost) 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Bruselj, 19. 3. 2024

Seje odbora za zadeve Evropske unije

68. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije, prenos

8. 3. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2013/11/EU o alternativnem reševanju potrošniških sporov ter direktiv (EU) 2015/2302, (EU) 2019/2161 in (EU) 2020/1828 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zaposlovanje in socialna politika), Bruselj, 11. in 12. 3. 2024 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve, Bruselj, 12. 3. 2024

36 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2013/11/EU o alternativnem reševanju potrošniških sporov ter direktiv (EU) 2015/2302, (EU) 2019/2161 in (EU) 2020/1828 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zaposlovanje in socialna politika), Bruselj, 11. in 12. 3. 2024 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve, Bruselj, 12. 3. 2024

Seje odbora za zadeve Evropske unije

67. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije

1. 3. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o postopkih Unije za odobritev in nadzor zdravil za uporabo v humani medicini ter določitvi pravil, ki urejajo Evropsko agencijo za zdravila, spremembi uredb (ES) št. 1394/2007 in (EU) št. 536/2014 ter razveljavitvi uredb (ES) št. 726/2004, (ES) št. 141/2000 in (ES) št. 1901/2006 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zakoniku Unije o zdravilih za uporabo v humani medicini ter razveljavitvi Direktive 2001/83/ES in Direktive 2009/35/ES 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve, Bruselj, 4. in 5. 3. 2024 4. Zasedanje Sveta Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (energija), Bruselj, 4. 3. 2024 5. Zasedanje Sveta Evropske unije za konkurenčnost (notranji trg in industrija), Bruselj, 7. 3. 2024 6. Določitev delegacije Odbora za zadeve Evropske unije za LXXI. plenarno zasedanje Konference odborov parlamentov Evropske unije za evropske zadeve (COSAC), Bruselj, 24.–26. 3. 2 2024

83 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o postopkih Unije za odobritev in nadzor zdravil za uporabo v humani medicini ter določitvi pravil, ki urejajo Evropsko agencijo za zdravila, spremembi uredb (ES) št. 1394/2007 in (EU) št. 536/2014 ter razveljavitvi uredb (ES) št. 726/2004, (ES) št. 141/2000 in (ES) št. 1901/2006 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zakoniku Unije o zdravilih za uporabo v humani medicini ter razveljavitvi Direktive 2001/83/ES in Direktive 2009/35/ES 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve, Bruselj, 4. in 5. 3. 2024 4. Zasedanje Sveta Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (energija), Bruselj, 4. 3. 2024 5. Zasedanje Sveta Evropske unije za konkurenčnost (notranji trg in industrija), Bruselj, 7. 3. 2024 6. Določitev delegacije Odbora za zadeve Evropske unije za LXXI. plenarno zasedanje Konference odborov parlamentov Evropske unije za evropske zadeve (COSAC), Bruselj, 24.–26. 3. 2 2024

Seje odbora za zadeve Evropske unije

66. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije, prenos

23. 2. 2024

Dnevni red seje: 1. Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 in 2021–2027 za obdobje od januarja 2014 do konca decembra 2023 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Priporočila sklepa Sveta o odobritvi začetka pogajanj med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o institucionalnih rešitvah za sporazume med EU in Švico, povezane z notranjim trgom, ter o sporazumih, ki sta podlaga za stalni prispevek Švice h koheziji Unije in pridružitev Švice programom Unije 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve (trgovina), Abu Dabi, 25. − 29. 2. 2024 4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 92/106/EGS glede okvira podpore za intermodalni prevoz blaga in Uredbe (EU) 2020/1056 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z izračunom prihrankov pri zunanjih stroških in pripravo zbirnih podatkov 5. Zasedanje Sveta Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo, Bruselj, 26. 2. 2024 6. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga osnutka uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov za učinkovito uporabo Uredbe (EU) XXX/XXX [Uredba o upravljanju azila in migracij], Uredbe (EU) XXX/XXX [Uredba o ponovni naselitvi] in Direktive 2001/55/ES [Direktiva o začasni zaščiti] za identifikacijo nezakonito prebivajočega državljana tretje države ali osebe brez državljanstva in o zahtevah organov kazenskega pregona držav članic in Europola za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac za namene kazenskega pregona ter spremembi uredb (EU) 2018/1240 in (EU) 2019/818 - Konsolidirano besedilo (Dopolnitev stališč Republike Slovenije glede zakonodajnih predlogov v okviru Pakta o migracijah in azilu)

242 min

Dnevni red seje: 1. Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 in 2021–2027 za obdobje od januarja 2014 do konca decembra 2023 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Priporočila sklepa Sveta o odobritvi začetka pogajanj med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o institucionalnih rešitvah za sporazume med EU in Švico, povezane z notranjim trgom, ter o sporazumih, ki sta podlaga za stalni prispevek Švice h koheziji Unije in pridružitev Švice programom Unije 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve (trgovina), Abu Dabi, 25. − 29. 2. 2024 4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 92/106/EGS glede okvira podpore za intermodalni prevoz blaga in Uredbe (EU) 2020/1056 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z izračunom prihrankov pri zunanjih stroških in pripravo zbirnih podatkov 5. Zasedanje Sveta Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo, Bruselj, 26. 2. 2024 6. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga osnutka uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov za učinkovito uporabo Uredbe (EU) XXX/XXX [Uredba o upravljanju azila in migracij], Uredbe (EU) XXX/XXX [Uredba o ponovni naselitvi] in Direktive 2001/55/ES [Direktiva o začasni zaščiti] za identifikacijo nezakonito prebivajočega državljana tretje države ali osebe brez državljanstva in o zahtevah organov kazenskega pregona držav članic in Europola za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac za namene kazenskega pregona ter spremembi uredb (EU) 2018/1240 in (EU) 2019/818 - Konsolidirano besedilo (Dopolnitev stališč Republike Slovenije glede zakonodajnih predlogov v okviru Pakta o migracijah in azilu)

Skupne seje delovnih teles Državnega zbora

55. redna seja Odbora za zunanjo politiko in 65. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije, prenos

16. 2. 2024

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Bruselj, 19. 2. 2024 (zaprto za javnost) 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Bruselj, 20. 2. 2024 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o uvedbi sistema davčnih pravil države sedeža za mikro, mala in srednja podjetja ter spremembi Direktive 2011/16/EU 4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o transfernih cenah 5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o poslovanju v Evropi: okvir za obdavčitev dohodkov (BEFIT) 6. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o utemeljitvi in sporočanju izrecnih okoljskih trditev (direktiva o zelenih trditvah) 7. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (ES) št. 261/2004, (ES) št. 1107/2006, (EU) št. 1177/2010, (EU) št. 181/2011 in (EU) 2021/782 glede izvrševanja pravic potnikov v Uniji 8. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi nabora talentov EU

56 min

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Bruselj, 19. 2. 2024 (zaprto za javnost) 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Bruselj, 20. 2. 2024 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o uvedbi sistema davčnih pravil države sedeža za mikro, mala in srednja podjetja ter spremembi Direktive 2011/16/EU 4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o transfernih cenah 5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o poslovanju v Evropi: okvir za obdavčitev dohodkov (BEFIT) 6. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o utemeljitvi in sporočanju izrecnih okoljskih trditev (direktiva o zelenih trditvah) 7. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (ES) št. 261/2004, (ES) št. 1107/2006, (EU) št. 1177/2010, (EU) št. 181/2011 in (EU) 2021/782 glede izvrševanja pravic potnikov v Uniji 8. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi nabora talentov EU

Seje odbora za zadeve Evropske unije

64. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije, prenos

26. 1. 2024

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Evropskega sveta, Bruselj, 1. 2. 2024 (zaprto za javnost) 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Bruselj, 29. 1. 2024 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za monitoring odpornih evropskih gozdov

26 min

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Evropskega sveta, Bruselj, 1. 2. 2024 (zaprto za javnost) 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Bruselj, 29. 1. 2024 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za monitoring odpornih evropskih gozdov

Seje odbora za zadeve Evropske unije

1. javna predstavitev mnenj Odbora za zadeve Evropske unije, prenos

25. 1. 2024

Dnevni red seje: 1. Javna predstavitev mnenj o Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi harmoniziranih pravil o umetni inteligenci (akt o umetni inteligenci) in spremembi nekaterih zakonodajnih aktov Unije – splošni pristop

109 min

Dnevni red seje: 1. Javna predstavitev mnenj o Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi harmoniziranih pravil o umetni inteligenci (akt o umetni inteligenci) in spremembi nekaterih zakonodajnih aktov Unije – splošni pristop

Seje odbora za zadeve Evropske unije

63. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije

19. 1. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, protokola o spremembi Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko, kar zadeva prost pretok podatkov 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1092/2010, (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 1094/2010, (EU) št. 1095/2010 in (EU) 2021/523 v zvezi z nekaterimi zahtevami glede poročanja na področju finančnih storitev in podpore za naložbe 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo, Bruselj, 23. 1. 2024

31 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, protokola o spremembi Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko, kar zadeva prost pretok podatkov 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1092/2010, (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 1094/2010, (EU) št. 1095/2010 in (EU) 2021/523 v zvezi z nekaterimi zahtevami glede poročanja na področju finančnih storitev in podpore za naložbe 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo, Bruselj, 23. 1. 2024

Seje odbora za zadeve Evropske unije

8. nujna seja Odbora za zadeve Evropske unije, prenos

12. 1. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 524/2013 ter spremembi uredb (EU) 2017/2394 in (EU) 2018/1724 v zvezi z ukinitvijo evropske platforme za SRS 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi zmogljivosti železniške infrastrukture na enotnem evropskem železniškem območju, spremembi Direktive 2012/34/EU in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 913/2010 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropski agenciji za pomorsko varnost in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1406/2002 4. Zasedanje Sveta Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve, Bruselj, 16. 1. 2024

35 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 524/2013 ter spremembi uredb (EU) 2017/2394 in (EU) 2018/1724 v zvezi z ukinitvijo evropske platforme za SRS 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi zmogljivosti železniške infrastrukture na enotnem evropskem železniškem območju, spremembi Direktive 2012/34/EU in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 913/2010 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropski agenciji za pomorsko varnost in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1406/2002 4. Zasedanje Sveta Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve, Bruselj, 16. 1. 2024

Seje odbora za zadeve Evropske unije

61. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije

15. 12. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Delegirane direktive Komisije (EU) .../… z dne 17. 10. 2023 o spremembi Direktive 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s prilagoditvijo meril velikosti mikro, malih, srednjih in velikih podjetij ali skupin 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o embalaži in odpadni embalaži, spremembi Uredbe (EU) 2019/1020 in Direktive (EU) 2019/904 ter razveljavitvi Direktive 94/62/ES - 15581/22 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za okolje, Bruselj, 18. 12. 2023 4. Zasedanje Sveta Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (energija), Bruselj, 19. 12. 2023 5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2012/29/EU o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/220/PNZ 6. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o razširitvi Direktive na državljane tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi članici

96 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Delegirane direktive Komisije (EU) .../… z dne 17. 10. 2023 o spremembi Direktive 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s prilagoditvijo meril velikosti mikro, malih, srednjih in velikih podjetij ali skupin 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o embalaži in odpadni embalaži, spremembi Uredbe (EU) 2019/1020 in Direktive (EU) 2019/904 ter razveljavitvi Direktive 94/62/ES - 15581/22 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za okolje, Bruselj, 18. 12. 2023 4. Zasedanje Sveta Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (energija), Bruselj, 19. 12. 2023 5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2012/29/EU o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/220/PNZ 6. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o razširitvi Direktive na državljane tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi članici

Skupne seje delovnih teles Državnega zbora

60. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije in 51. redna seja Odbora za zunanjo politiko, prenos

8. 12. 2023

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Evropskega sveta, Bruselj, 14. in 15. 12. 2023 (zaprto za javnost) 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Bruselj, 11. 12. 2023 (zaprto za javnost) 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Bruselj, 12. 12. 2023 4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremljanju in odpornosti tal (zakonodaja o spremljanju tal) 5. Zasedanje Sveta Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo, Bruselj, 10. in 11. 12. 2023 6. Informacija o stanju prenosa direktiv v pravni red Republike Slovenije in odprtih postopkih ugotavljanja kršitev prava EU (2023)

48 min

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Evropskega sveta, Bruselj, 14. in 15. 12. 2023 (zaprto za javnost) 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Bruselj, 11. 12. 2023 (zaprto za javnost) 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Bruselj, 12. 12. 2023 4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremljanju in odpornosti tal (zakonodaja o spremljanju tal) 5. Zasedanje Sveta Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo, Bruselj, 10. in 11. 12. 2023 6. Informacija o stanju prenosa direktiv v pravni red Republike Slovenije in odprtih postopkih ugotavljanja kršitev prava EU (2023)

Seje odbora za zadeve Evropske unije

59. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije

1. 12. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2005/35/ES o onesnaževanju morja z ladij in uvedbi kazni za kršitve v zvezi z onesnaževanjem, vključno s kazenskimi sankcijami 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (promet), Bruselj, 4. 12. 2023 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve, Bruselj, 4. in 5. 12. 2023 4. Zasedanje Sveta Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (telekomunikacije), Bruselj, 5. 12. 2023 5. Zasedanje Sveta Evropske unije za konkurenčnost, Bruselj, 7. in 8. 12. 2023 6. Zasedanje Sveta Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve, Bruselj, 8. 12. 2023

106 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2005/35/ES o onesnaževanju morja z ladij in uvedbi kazni za kršitve v zvezi z onesnaževanjem, vključno s kazenskimi sankcijami 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (promet), Bruselj, 4. 12. 2023 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve, Bruselj, 4. in 5. 12. 2023 4. Zasedanje Sveta Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (telekomunikacije), Bruselj, 5. 12. 2023 5. Zasedanje Sveta Evropske unije za konkurenčnost, Bruselj, 7. in 8. 12. 2023 6. Zasedanje Sveta Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve, Bruselj, 8. 12. 2023

Seje odbora za zadeve Evropske unije

58. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije

24. 11. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pridelavi in trženju gozdnega reprodukcijskega materiala, spremembi uredb (EU) 2016/2031 in 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 1999/105/ES (uredba o gozdnem reprodukcijskem materialu) 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pridelavi in trženju rastlinskega razmnoževalnega materiala v Uniji, spremembi uredb (EU) 2016/2031, 2017/625 in 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 68/193/EGS, 2002/53/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES, 2008/72/ES in 2008/90/ES (uredba o rastlinskem razmnoževalnem materialu) 4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o rastlinah, pridobljenih z nekaterimi novimi genomskimi tehnikami, ter hrani in krmi iz njih ter o spremembi Uredbe (EU) 2017/625 5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi evropske kartice ugodnosti za invalide in evropske parkirne karte za invalide 6. Zasedanje Sveta Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov, Bruselj, 27., 28. in 30. 11. 2023 7. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve (trgovina), Bruselj, 27. 11. 2023 8. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve (kohezija), Bruselj, 30. 11. 2023

75 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pridelavi in trženju gozdnega reprodukcijskega materiala, spremembi uredb (EU) 2016/2031 in 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 1999/105/ES (uredba o gozdnem reprodukcijskem materialu) 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pridelavi in trženju rastlinskega razmnoževalnega materiala v Uniji, spremembi uredb (EU) 2016/2031, 2017/625 in 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 68/193/EGS, 2002/53/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES, 2008/72/ES in 2008/90/ES (uredba o rastlinskem razmnoževalnem materialu) 4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o rastlinah, pridobljenih z nekaterimi novimi genomskimi tehnikami, ter hrani in krmi iz njih ter o spremembi Uredbe (EU) 2017/625 5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi evropske kartice ugodnosti za invalide in evropske parkirne karte za invalide 6. Zasedanje Sveta Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov, Bruselj, 27., 28. in 30. 11. 2023 7. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve (trgovina), Bruselj, 27. 11. 2023 8. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve (kohezija), Bruselj, 30. 11. 2023

Skupne seje delovnih teles Državnega zbora

56. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije in 45. redna seja Odbora za zunanjo politiko, prenos

10. 11. 2023

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Bruselj, 13. in 14. 11. 2023 (zaprto za javnost) 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Bruselj, 15. 11. 2023 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za dostop do finančnih podatkov in spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 1094/2010, (EU) št. 1095/2010 in (EU) 2022/2554

29 min

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Bruselj, 13. in 14. 11. 2023 (zaprto za javnost) 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Bruselj, 15. 11. 2023 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za dostop do finančnih podatkov in spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 1094/2010, (EU) št. 1095/2010 in (EU) 2022/2554

Seje odbora za zadeve Evropske unije

55. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije, posnetek

27. 10. 2023

Dnevni red seje: 1. Predstavitev Delovnega programa Evropske komisije za leto 2024 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/21/ES o skladnosti z zahtevami države zastave 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/16/ES o pomorski inšpekciji države pristanišča 4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije postanejo ali ostanejo pogodbenice Konvencije z dne 13. januarja 2000 o mednarodnem varstvu odraslih oseb 5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi dodatnih postopkovnih pravil v zvezi z izvrševanjem Uredbe (EU) 2016/679 6. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju ukrepov ter sodelovanju v zadevah v zvezi z varstvom odraslih oseb 7. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o plačilnih storitvah na notranjem trgu in spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 8. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za Ukrajino 9. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o plačilnih storitvah in storitvah elektronskega denarja na notranjem trgu, spremembi Direktive 98/26/ES ter razveljavitvi direktiv (EU) 2015/2366 in 2009/110/ES 10. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede pravil o DDV, ki se nanašajo na davčne zavezance, ki omogočajo prodajo na daljavo uvoženega blaga, ter glede uporabe posebne ureditve za prodajo na daljavo s tretjih ozemelj ali iz tretjih držav uvoženega blaga in posebne ureditve za prijavo in plačilo uvoznega DDV 11. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EGS) št. 2658/87 v zvezi z uvedbo poenostavljene tarifne obravnave za prodajo blaga na daljavo in Uredbe (ES) št. 1186/2009 v zvezi z odpravo praga za oprostitev plačila carinske dajatve 12. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije in carinskem organu Evropske unije ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 13. Osnutek proračunskega načrta 2024 14. Zasedanje Sveta Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve, Bruselj, 9. 11. 2023 15. Zasedanje Sveta Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve (proračun), Bruselj, 10. 11. 2023

123 min

Dnevni red seje: 1. Predstavitev Delovnega programa Evropske komisije za leto 2024 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/21/ES o skladnosti z zahtevami države zastave 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/16/ES o pomorski inšpekciji države pristanišča 4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije postanejo ali ostanejo pogodbenice Konvencije z dne 13. januarja 2000 o mednarodnem varstvu odraslih oseb 5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi dodatnih postopkovnih pravil v zvezi z izvrševanjem Uredbe (EU) 2016/679 6. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju ukrepov ter sodelovanju v zadevah v zvezi z varstvom odraslih oseb 7. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o plačilnih storitvah na notranjem trgu in spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 8. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za Ukrajino 9. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o plačilnih storitvah in storitvah elektronskega denarja na notranjem trgu, spremembi Direktive 98/26/ES ter razveljavitvi direktiv (EU) 2015/2366 in 2009/110/ES 10. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede pravil o DDV, ki se nanašajo na davčne zavezance, ki omogočajo prodajo na daljavo uvoženega blaga, ter glede uporabe posebne ureditve za prodajo na daljavo s tretjih ozemelj ali iz tretjih držav uvoženega blaga in posebne ureditve za prijavo in plačilo uvoznega DDV 11. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EGS) št. 2658/87 v zvezi z uvedbo poenostavljene tarifne obravnave za prodajo blaga na daljavo in Uredbe (ES) št. 1186/2009 v zvezi z odpravo praga za oprostitev plačila carinske dajatve 12. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije in carinskem organu Evropske unije ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 13. Osnutek proračunskega načrta 2024 14. Zasedanje Sveta Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve, Bruselj, 9. 11. 2023 15. Zasedanje Sveta Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve (proračun), Bruselj, 10. 11. 2023

Skupne seje delovnih teles Državnega zbora

54. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije in 12. redna seja Komisije za nadzor javnih financ, prenos

27. 10. 2023

Dnevni red seje: 1. Seznanitev z Letnima poročiloma Evropskega računskega sodišča za proračunsko leto 2022

63 min

Dnevni red seje: 1. Seznanitev z Letnima poročiloma Evropskega računskega sodišča za proračunsko leto 2022

Seje odbora za zadeve Evropske unije

52. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije, posnetek

13. 10. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024-A), zainteresirano delovno telo 2. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2025 (DP2025), zainteresirano delovno telo 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za okolje, Luksemburg, 16. 10. 2023 4. Zasedanje Sveta Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo, Luksemburg, 17. 10. 2023 5. Zasedanje Sveta Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve, Luksemburg, 17. 10. 2023 6. Zasedanje Sveta Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve, Luksemburg, 19. in 20. 10. 2023 7. Stališče Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti igrač in razveljavitvi Direktive 2009/48/ES 8. Določitev delegacije Odbora za zadeve Evropske unije za LXX. plenarno zasedanje Konference odborov parlamentov Evropske unije za evropske zadeve (COSAC), Madrid, 26.–28. 11. 2023

107 min

Dnevni red seje: 1. Predlog sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024-A), zainteresirano delovno telo 2. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2025 (DP2025), zainteresirano delovno telo 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za okolje, Luksemburg, 16. 10. 2023 4. Zasedanje Sveta Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo, Luksemburg, 17. 10. 2023 5. Zasedanje Sveta Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve, Luksemburg, 17. 10. 2023 6. Zasedanje Sveta Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve, Luksemburg, 19. in 20. 10. 2023 7. Stališče Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti igrač in razveljavitvi Direktive 2009/48/ES 8. Določitev delegacije Odbora za zadeve Evropske unije za LXX. plenarno zasedanje Konference odborov parlamentov Evropske unije za evropske zadeve (COSAC), Madrid, 26.–28. 11. 2023

Seje odbora za zadeve Evropske unije

51. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije, posnetek

6. 10. 2023

Dnevni red seje: 1. Poročilo o izvajanju EU makroregionalnih strategij v letu 2022 2. Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 in 2021–2027 za obdobje od januarja 2014 do konca junija 2023 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti korupciji, nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2003/568/PNZ in Konvencije o boju proti korupciji uradnikov Evropskih skupnosti ali uradnikov držav članic Evropske unije ter spremembi Direktive (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta 4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o opravljanju storitev z digitalnim eurom s strani ponudnikov plačilnih storitev s sedežem v državi članici, katere valuta ni euro, in spremembi Uredbe (EU) 2021/1230 Evropskega parlamenta in Sveta 5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o eurobankovcih in eurokovancih kot zakonitem plačilnem sredstvu 6. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi digitalnega eura 7. Zasedanje Sveta Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov, Luksemburg, 9. 10. 2023

115 min

Dnevni red seje: 1. Poročilo o izvajanju EU makroregionalnih strategij v letu 2022 2. Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 in 2021–2027 za obdobje od januarja 2014 do konca junija 2023 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti korupciji, nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2003/568/PNZ in Konvencije o boju proti korupciji uradnikov Evropskih skupnosti ali uradnikov držav članic Evropske unije ter spremembi Direktive (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta 4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o opravljanju storitev z digitalnim eurom s strani ponudnikov plačilnih storitev s sedežem v državi članici, katere valuta ni euro, in spremembi Uredbe (EU) 2021/1230 Evropskega parlamenta in Sveta 5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o eurobankovcih in eurokovancih kot zakonitem plačilnem sredstvu 6. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi digitalnega eura 7. Zasedanje Sveta Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov, Luksemburg, 9. 10. 2023

Seje odbora za zadeve Evropske unije

50. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije

22. 9. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem dodatnem varstvenem certifikatu za fitofarmacevtska sredstva 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dodatnem varstvenem certifikatu za zdravila (prenovitev) 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem dodatnem certifikatu za zdravila in spremembi Uredbe (EU) 2017/1001, Uredbe (ES) št. 1901/2006 in Uredbe (EU) št. 608/2013 4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dodatnem varstvenem certifikatu za fitofarmacevtska sredstva (prenovitev) 5. Zasedanje Sveta Evropske unije za konkurenčnost, Bruselj, 25. 9. 2023 6. Zasedanje Sveta Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve, Bruselj, 28. 9. 2023

110 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem dodatnem varstvenem certifikatu za fitofarmacevtska sredstva 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dodatnem varstvenem certifikatu za zdravila (prenovitev) 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem dodatnem certifikatu za zdravila in spremembi Uredbe (EU) 2017/1001, Uredbe (ES) št. 1901/2006 in Uredbe (EU) št. 608/2013 4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dodatnem varstvenem certifikatu za fitofarmacevtska sredstva (prenovitev) 5. Zasedanje Sveta Evropske unije za konkurenčnost, Bruselj, 25. 9. 2023 6. Zasedanje Sveta Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve, Bruselj, 28. 9. 2023

Skupne seje delovnih teles Državnega zbora

49. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije in 42. redna seja Odbora za zunanjo politiko

15. 9. 2023

Dnevni red seje: 1. Predstavitev ključnih poudarkov iz govora predsednice Evropske komisije o stanju v Uniji (2023) 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Bruselj, 19. 9. 2023 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ukrepov za okrepitev solidarnosti in zmogljivosti v Uniji za odkrivanje kibernetskovarnostnih groženj in incidentov ter pripravo in odzivanje nanje 4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, Konvencije Združenih narodov o mednarodnih učinkih sodne prodaje ladij, ki jo je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela 7. decembra 2022 v New Yorku 5. Predlog stališča Republike Slovenije do Priporočila za sklep Sveta o pooblastitvi Evropske komisije, da v imenu Evropske unije sodeluje pri pogajanjih o konvenciji Sveta Evrope, ki bo nadomestila in zamenjala Konvencijo o kazenskopravni zaščiti okolja iz leta 1998 (ETS št. 172), ter pripravi osnutka obrazložitvenega poročila 6. Zasedanje Sveta Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo, Bruselj, 18. 9. 2023

113 min

Dnevni red seje: 1. Predstavitev ključnih poudarkov iz govora predsednice Evropske komisije o stanju v Uniji (2023) 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Bruselj, 19. 9. 2023 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ukrepov za okrepitev solidarnosti in zmogljivosti v Uniji za odkrivanje kibernetskovarnostnih groženj in incidentov ter pripravo in odzivanje nanje 4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, Konvencije Združenih narodov o mednarodnih učinkih sodne prodaje ladij, ki jo je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela 7. decembra 2022 v New Yorku 5. Predlog stališča Republike Slovenije do Priporočila za sklep Sveta o pooblastitvi Evropske komisije, da v imenu Evropske unije sodeluje pri pogajanjih o konvenciji Sveta Evrope, ki bo nadomestila in zamenjala Konvencijo o kazenskopravni zaščiti okolja iz leta 1998 (ETS št. 172), ter pripravi osnutka obrazložitvenega poročila 6. Zasedanje Sveta Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo, Bruselj, 18. 9. 2023

Seje odbora za zadeve Evropske unije

48. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije, prenos

8. 9. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prisilnem licenciranju za krizno upravljanje in spremembi Uredbe (ES) št. 816/2006 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prepovedi proizvodov, proizvedenih s prisilnim delom, na trgu Unije 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe evropskega parlamenta in Sveta o za standard bistvenih patentih in spremembi Uredbe (EU) 2017/1001 4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 glede minimalnih zahtev za najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka v sektorju občasnega prevoza potnikov 5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/18/ES o določitvi temeljnih načel za preiskovanje nesreč v sektorju pomorskega prometa 6. Predlog stališča Republike Slo

101 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prisilnem licenciranju za krizno upravljanje in spremembi Uredbe (ES) št. 816/2006 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prepovedi proizvodov, proizvedenih s prisilnim delom, na trgu Unije 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe evropskega parlamenta in Sveta o za standard bistvenih patentih in spremembi Uredbe (EU) 2017/1001 4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 glede minimalnih zahtev za najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka v sektorju občasnega prevoza potnikov 5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/18/ES o določitvi temeljnih načel za preiskovanje nesreč v sektorju pomorskega prometa 6. Predlog stališča Republike Slo

Seje odbora za zadeve Evropske unije

44. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije, prenos

16. 6. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji in nadzoru trga necestne mobilne mehanizacije, ki vozi po javnih cestah, ter spremembi Uredbe (EU) 2019/1020 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) 2019/943 in (EU) 2019/942 ter direktiv (EU) 2018/2001 in (EU) 2019/944 za izboljšanje zasnove trga električne energije v Uniji 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1227/2011 in (EU) 2019/942 za izboljšanje zaščite Unije pred tržno manipulacijo na veleprodajnem trgu z energijo 4. Zasedanje Sveta Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo, Luksemburg, 19. 6. 2023 5. Zasedanje Sveta Evropske unije za okolje, Luksemburg, 20. 6. 2023

39 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji in nadzoru trga necestne mobilne mehanizacije, ki vozi po javnih cestah, ter spremembi Uredbe (EU) 2019/1020 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) 2019/943 in (EU) 2019/942 ter direktiv (EU) 2018/2001 in (EU) 2019/944 za izboljšanje zasnove trga električne energije v Uniji 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1227/2011 in (EU) 2019/942 za izboljšanje zaščite Unije pred tržno manipulacijo na veleprodajnem trgu z energijo 4. Zasedanje Sveta Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo, Luksemburg, 19. 6. 2023 5. Zasedanje Sveta Evropske unije za okolje, Luksemburg, 20. 6. 2023

Seje odbora za zadeve Evropske unije

43. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije, prenos

9. 6. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Novo Zelandijo 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo (prenovitev) 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Madagaskar ter njegovega protokola o izvajanju (2023–2027) 4. Zasedanje Sveta Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov, Luksemburg, 12. in 13. 6. 2023 5. Zasedanje Sveta Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve, Luksemburg, 16. 6. 2023

79 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Novo Zelandijo 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo (prenovitev) 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Madagaskar ter njegovega protokola o izvajanju (2023–2027) 4. Zasedanje Sveta Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov, Luksemburg, 12. in 13. 6. 2023 5. Zasedanje Sveta Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve, Luksemburg, 16. 6. 2023

Seje odbora za zadeve Evropske unije

42. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije

2. 6. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Priporočila sklepa Sveta o odobritvi začetka pogajanj o pravilih o digitalni trgovini z Republiko Korejo in Singapurjem 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve, Luksemburg, 8. in 9. 6. 2023

44 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Priporočila sklepa Sveta o odobritvi začetka pogajanj o pravilih o digitalni trgovini z Republiko Korejo in Singapurjem 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve, Luksemburg, 8. in 9. 6. 2023

Skupne seje delovnih teles Državnega zbora

41. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije in 34. redna seja Odbora za zunanjo politiko

26. 5. 2023

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Bruselj, 30. 5. 2023 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo, Bruselj, 30. 5. 2023 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo, Luksemburg, 1. in 2. 6. 2023

56 min

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Bruselj, 30. 5. 2023 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo, Bruselj, 30. 5. 2023 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo, Luksemburg, 1. in 2. 6. 2023

Seje odbora za zadeve Evropske unije

40. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije, posnetek

19. 5. 2023

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Bruselj, 22. in 23. 5. 2023 (zaprto za javnost) 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za konkurenčnost, Bruselj, 22. in 23. 5. 2023 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve (trgovina), Bruselj, 25. 5. 2023

28 min

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Bruselj, 22. in 23. 5. 2023 (zaprto za javnost) 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za konkurenčnost, Bruselj, 22. in 23. 5. 2023 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve (trgovina), Bruselj, 25. 5. 2023

Seje odbora za zadeve Evropske unije

39. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije,

12. 5. 2023

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Sveta Evropske unije za izobraževanje, mladino, kulturo in šport, Bruselj, 15. in 16. 5. 2023 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve, Bruselj, 16. 5. 2023 3. Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (Rb2023), zainteresirano delovno telo 4. Informacija o stanju prenosa direktiv v pravni red Republike Slovenije in odprtih postopkih ugotavljanja kršitev prava EU 5. Predlog stališča Republike Slovenije do Priporočila Sklepa Sveta o pooblastitvi Evropske komisije, da v imenu Evropske unije sodeluje pri pogajanjih o spremembi Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju terorizma (CETS št. 196) ali dodatnem protokolu h Konvenciji v zvezi z revizijo opredelitve terorističnih kaznivih dejanj 6. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za znižanje stroškov za postavitev gigabitnih elektronskih komunikacijskih omrežij in razveljavitvi Direktive 2014/61/EU (Akt o gigabitni infrastrukturi)

92 min

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Sveta Evropske unije za izobraževanje, mladino, kulturo in šport, Bruselj, 15. in 16. 5. 2023 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve, Bruselj, 16. 5. 2023 3. Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (Rb2023), zainteresirano delovno telo 4. Informacija o stanju prenosa direktiv v pravni red Republike Slovenije in odprtih postopkih ugotavljanja kršitev prava EU 5. Predlog stališča Republike Slovenije do Priporočila Sklepa Sveta o pooblastitvi Evropske komisije, da v imenu Evropske unije sodeluje pri pogajanjih o spremembi Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju terorizma (CETS št. 196) ali dodatnem protokolu h Konvenciji v zvezi z revizijo opredelitve terorističnih kaznivih dejanj 6. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za znižanje stroškov za postavitev gigabitnih elektronskih komunikacijskih omrežij in razveljavitvi Direktive 2014/61/EU (Akt o gigabitni infrastrukturi)

Seje odbora za zadeve Evropske unije

38. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije, prenos

21. 4. 2023

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Luksemburg, 24. 4. 2023 (zaprto za javnost) 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo, Luksemburg, 25. 4. 2023 3. Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do konca decembra 2022

20 min

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Luksemburg, 24. 4. 2023 (zaprto za javnost) 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo, Luksemburg, 25. 4. 2023 3. Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do konca decembra 2022

Seje odbora za zadeve Evropske unije

37. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije,

30. 3. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zbiranju in prenosu predhodnih informacij o potnikih za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj ter o spremembi Uredbe (EU) 2019/818 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zbiranju in prenosu predhodnih informacij o potnikih (API) za izboljšanje in olajšanje nadzora zunanjih meja, spremembi Uredbe (EU) 2019/817 in Uredbe (EU) 2018/1726 ter razveljavitvi Direktive Sveta 2004/82/ES 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2000/60/ES o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike, Direktive 2006/118/ES o varstvu podzemne vode pred onesnaževanjem in poslabšanjem ter Direktive 2008/105/ES o okoljskih standardih kakovosti na področju vodne politike 4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2011/36/EU o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev 5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga izvedbene uredbe Sveta o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011 glede zahtev za informacije za nekatere ureditve DDV 6. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 904/2010 glede ureditev upravnega sodelovanja na področju DDV, potrebnih za digitalno dobo 7. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede pravil o DDV za digitalno dobo 8. Določitev delegacije Odbora za LXIX plenarno zasedanje Konference odborov parlamentov Evropske unije za evropske zadeve (COSAC), Stockholm, 14. - 16. 5. 2023

68 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zbiranju in prenosu predhodnih informacij o potnikih za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj ter o spremembi Uredbe (EU) 2019/818 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zbiranju in prenosu predhodnih informacij o potnikih (API) za izboljšanje in olajšanje nadzora zunanjih meja, spremembi Uredbe (EU) 2019/817 in Uredbe (EU) 2018/1726 ter razveljavitvi Direktive Sveta 2004/82/ES 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2000/60/ES o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike, Direktive 2006/118/ES o varstvu podzemne vode pred onesnaževanjem in poslabšanjem ter Direktive 2008/105/ES o okoljskih standardih kakovosti na področju vodne politike 4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2011/36/EU o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev 5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga izvedbene uredbe Sveta o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011 glede zahtev za informacije za nekatere ureditve DDV 6. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 904/2010 glede ureditev upravnega sodelovanja na področju DDV, potrebnih za digitalno dobo 7. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede pravil o DDV za digitalno dobo 8. Določitev delegacije Odbora za LXIX plenarno zasedanje Konference odborov parlamentov Evropske unije za evropske zadeve (COSAC), Stockholm, 14. - 16. 5. 2023

Seje odbora za zadeve Evropske unije

36. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije, posnetek

24. 3. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o harmonizaciji nekaterih vidikov insolvenčnega prava 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo, Bruselj, 28. 3. 2023

49 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o harmonizaciji nekaterih vidikov insolvenčnega prava 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo, Bruselj, 28. 3. 2023

Skupne seje delovnih teles Državnega zbora

35. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije in 25. redna seja Odbora za zunanjo politiko

17. 3. 2023

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Evropskega sveta, Bruselj, 23. in 24. 3. 2023 (zaprto za javnost) 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Bruselj, 20. 3. 2023 (zaprto za javnost) 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Bruselj, 21. 3. 2023 4. Zasedanje Sveta Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo, Bruselj, 20. 3. 2023 5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/65/EU za povečanje privlačnosti javnih kapitalskih trgov v Uniji za podjetja in za olajšanje dostopa do kapitala za mala in srednja podjetja ter razveljavitvi Direktive 2001/34/ES 6. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) 2017/1129, (EU) št. 596/2014 in (EU) št. 600/2014 za povečanje privlačnosti javnih kapitalskih trgov v Uniji za podjetja in za olajšanje dostopa do kapitala za mala in srednja podjetja 7. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2009/65/EU, 2013/36/EU in (EU) 2019/2034 glede obravnave tveganja koncentracije do centralnih nasprotnih strank in tveganja nasprotne stranke pri poslih z izvedenimi finančnimi instrumenti s centralnim kliringom 8. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta z dne [xxxx] o spremembi uredb (EU) št. 648/2012, (EU) št. 575/2013 in (EU) 2017/1131 v zvezi z ukrepi za zmanjšanje prekomerne izpostavljenosti do centralnih nasprotnih strank iz tretjih držav in izboljšanje učinkovitosti klirinških trgov Unije 9. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju odločb in sprejemanju javnih listin v zadevah v zvezi s starševstvom ter uvedbi evropskega potrdila o starševstvu 10. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o čiščenju komunalnih odpadnih voda (prenovitev)

61 min

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Evropskega sveta, Bruselj, 23. in 24. 3. 2023 (zaprto za javnost) 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Bruselj, 20. 3. 2023 (zaprto za javnost) 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Bruselj, 21. 3. 2023 4. Zasedanje Sveta Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo, Bruselj, 20. 3. 2023 5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/65/EU za povečanje privlačnosti javnih kapitalskih trgov v Uniji za podjetja in za olajšanje dostopa do kapitala za mala in srednja podjetja ter razveljavitvi Direktive 2001/34/ES 6. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) 2017/1129, (EU) št. 596/2014 in (EU) št. 600/2014 za povečanje privlačnosti javnih kapitalskih trgov v Uniji za podjetja in za olajšanje dostopa do kapitala za mala in srednja podjetja 7. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2009/65/EU, 2013/36/EU in (EU) 2019/2034 glede obravnave tveganja koncentracije do centralnih nasprotnih strank in tveganja nasprotne stranke pri poslih z izvedenimi finančnimi instrumenti s centralnim kliringom 8. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta z dne [xxxx] o spremembi uredb (EU) št. 648/2012, (EU) št. 575/2013 in (EU) 2017/1131 v zvezi z ukrepi za zmanjšanje prekomerne izpostavljenosti do centralnih nasprotnih strank iz tretjih držav in izboljšanje učinkovitosti klirinških trgov Unije 9. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju odločb in sprejemanju javnih listin v zadevah v zvezi s starševstvom ter uvedbi evropskega potrdila o starševstvu 10. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o čiščenju komunalnih odpadnih voda (prenovitev)

Skupne seje delovnih teles Državnega zbora

7. nujna seja Odbora za zadeve Evropske unije in 13. nujna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, prenos, 2. del

14. 3. 2023

Dnevni red seje: 1. Posledice za slovensko samooskrbo s hrano in prehransko varnost v primeru uveljavitve predloga uredbe o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev

103 min

Dnevni red seje: 1. Posledice za slovensko samooskrbo s hrano in prehransko varnost v primeru uveljavitve predloga uredbe o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev

Skupne seje delovnih teles Državnega zbora

7. nujna seja Odbora za zadeve Evropske unije in 13. nujna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, prenos, 1.del

14. 3. 2023

Dnevni red seje: 1. Posledice za slovensko samooskrbo s hrano in prehransko varnost v primeru uveljavitve predloga uredbe o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev

105 min

Dnevni red seje: 1. Posledice za slovensko samooskrbo s hrano in prehransko varnost v primeru uveljavitve predloga uredbe o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev

Seje odbora za zadeve Evropske unije

34. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije, prenos

10. 3. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/16/EU o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve, Bruselj, 14. 3. 2023 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov, Bruselj, 13. in 14. 3. 2023 4. Zasedanje Sveta Evropske unije za okolje, Bruselj, 16. 3. 2023 5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o delniških strukturah z različnimi glasovalnimi pravicami v podjetjih, ki želijo uvrstiti svoje delnice v trgovanje na zagonskem trgu MSP

66 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/16/EU o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve, Bruselj, 14. 3. 2023 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov, Bruselj, 13. in 14. 3. 2023 4. Zasedanje Sveta Evropske unije za okolje, Bruselj, 16. 3. 2023 5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o delniških strukturah z različnimi glasovalnimi pravicami v podjetjih, ki želijo uvrstiti svoje delnice v trgovanje na zagonskem trgu MSP

Seje odbora za zadeve Evropske unije

32. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije, prenos

3. 3. 2023

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Sveta Evropske unije za izobraževanje, mladino, kulturo in šport, Bruselj, 7. 3. 2023 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi kaznivih dejanj in sankcij za kršitev omejevalnih ukrepov Unije 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve, Bruselj, 9. in 10. 3. 2023

81 min

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Sveta Evropske unije za izobraževanje, mladino, kulturo in šport, Bruselj, 7. 3. 2023 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi kaznivih dejanj in sankcij za kršitev omejevalnih ukrepov Unije 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve, Bruselj, 9. in 10. 3. 2023

Seje odbora za zadeve Evropske unije

6. nujna seja Odbora za zadeve Evropske unije in 12. nujna seja Odbora za gospodarstvo

28. 2. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zbiranju in souporabi podatkov v zvezi s storitvami kratkoročnega najema nastanitve ter spremembi Uredbe (EU) 2018/1724

12 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zbiranju in souporabi podatkov v zvezi s storitvami kratkoročnega najema nastanitve ter spremembi Uredbe (EU) 2018/1724

Seje odbora za zadeve Evropske unije

31. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije, posnetek

24. 2. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Japonsko o nekaterih vidikih storitev zračnega prevoza 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o standardih za organe za enakost na področju enakega obravnavanja in enakih možnosti žensk in moških pri zaposlovanju in poklicu ter o črtanju člena 20 Direktive 2006/54/ES in člena 11 Direktive 2010/41/EU 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o standardih za organe za enakost na področju enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost, enakega obravnavanja oseb pri zaposlovanju in poklicu ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost, enakega obravnavanja žensk in moških v zadevah socialne varnosti ter pri dostopu do blaga in storitev in oskrbi z njimi ter o črtanju člena 13 Direktive 2000/43/ES in člena 12 Direktive 2004/113/ES 4. Zasedanje Sveta Evropske unije za konkurenčnost, Bruselj, 2. 3. 2022

49 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Japonsko o nekaterih vidikih storitev zračnega prevoza 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o standardih za organe za enakost na področju enakega obravnavanja in enakih možnosti žensk in moških pri zaposlovanju in poklicu ter o črtanju člena 20 Direktive 2006/54/ES in člena 11 Direktive 2010/41/EU 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o standardih za organe za enakost na področju enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost, enakega obravnavanja oseb pri zaposlovanju in poklicu ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost, enakega obravnavanja žensk in moških v zadevah socialne varnosti ter pri dostopu do blaga in storitev in oskrbi z njimi ter o črtanju člena 13 Direktive 2000/43/ES in člena 12 Direktive 2004/113/ES 4. Zasedanje Sveta Evropske unije za konkurenčnost, Bruselj, 2. 3. 2022

Seje odbora za zadeve Evropske unije

30. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije in 18. redna seja Odbora za zunanjo politiko, prenos

17. 2. 2023

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Bruselj, 20. 2. 2023 (zaprto za javnost) 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Bruselj, 21. 2. 2023 3. Predlog stališča do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pravnem varstvu modelov (prenovitev) 4. Predlog stališča do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 6/2002 o modelih Skupnosti in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 2246/2002

27 min

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Sveta Evropske unije za zunanje zadeve, Bruselj, 20. 2. 2023 (zaprto za javnost) 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Bruselj, 21. 2. 2023 3. Predlog stališča do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pravnem varstvu modelov (prenovitev) 4. Predlog stališča do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 6/2002 o modelih Skupnosti in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 2246/2002

Skupne seje delovnih teles Državnega zbora

29. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije in 16. redna seja Odbora za zunanjo politiko, prenos

3. 2. 2023

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Evropskega sveta, Bruselj, 9. in 10. 2. 2023 (zaprto za javnost) 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Bruselj, 6. 2. 2023 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ukrepov za visoko raven interoperabilnosti javnega sektorja v Uniji (akt o interoperabilni Evropi) 4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426, (EU) 2019/1009 in (EU) št. 305/2011 glede nujnih postopkov za ugotavljanje skladnosti, sprejetje skupnih specifikacij in nadzor trga zaradi izrednih razmer na enotnem trgu 5. Stališče Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2000/14/ES, 2006/42/ES, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU in 2014/68/EU glede nujnih postopkov za ugotavljanje skladnosti, sprejetje skupnih specifikacij in nadzor trga zaradi izrednih razmer na enotnem trgu

25 min

Dnevni red seje: 1. Zasedanje Evropskega sveta, Bruselj, 9. in 10. 2. 2023 (zaprto za javnost) 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za splošne zadeve, Bruselj, 6. 2. 2023 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ukrepov za visoko raven interoperabilnosti javnega sektorja v Uniji (akt o interoperabilni Evropi) 4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426, (EU) 2019/1009 in (EU) št. 305/2011 glede nujnih postopkov za ugotavljanje skladnosti, sprejetje skupnih specifikacij in nadzor trga zaradi izrednih razmer na enotnem trgu 5. Stališče Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2000/14/ES, 2006/42/ES, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU in 2014/68/EU glede nujnih postopkov za ugotavljanje skladnosti, sprejetje skupnih specifikacij in nadzor trga zaradi izrednih razmer na enotnem trgu

Seje odbora za zadeve Evropske unije

28. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije, prenos

27. 1. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil in motorjev ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, glede na njihove emisije in trajnost baterije (Euro 7) ter razveljavitvi uredb (ES) št. 715/2007 in (ES) št. 595/2009 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo, Bruselj, 30. 1. 2023

81 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil in motorjev ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, glede na njihove emisije in trajnost baterije (Euro 7) ter razveljavitvi uredb (ES) št. 715/2007 in (ES) št. 595/2009 2. Zasedanje Sveta Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo, Bruselj, 30. 1. 2023

Skupne seje delovnih teles Državnega zbora

26. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije in 14. redna seja Odbora za zunanjo politiko

20. 1. 2023

Dnevni red seje: 1. Predstavitev prednostnih nalog predsedstva Kraljevine Švedske Svetu Evropske unije v času od 1. 1. do 30. 6. 2023

54 min

Dnevni red seje: 1. Predstavitev prednostnih nalog predsedstva Kraljevine Švedske Svetu Evropske unije v času od 1. 1. do 30. 6. 2023

Seje odbora za zadeve Evropske unije

25. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije, posnetek

13. 1. 2023

Odbor za zadeve Evropske unije v skladu z Zakonom o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije in Poslovnikom Državnega zbora: - obravnava zadeve Evropske unije, razen zadev s področja zunanje in varnostne politike, med drugim tudi glede predloga sprememb pogodb, na katerih temelji Evropska unija, ter glede pogodb o pristopu držav kandidatk k Evropski uniji, vključno s pogajalskimi izhodišči, - obravnava sklepanje mednarodnih pogodb, ki so v izključni pristojnosti Evropske unije oziroma Evropske skupnosti za atomsko energijo, ter sklepanje mednarodnih pogodb, ki jih sklene Republika Slovenija skupaj z ostalimi državami članicami Evropske unije ter Evropsko unijo oziroma Evropsko skupnostjo za atomsko energijo, - obravnava predloge deklaracij o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije, - sodeluje pri tem, da Državni zbor v skladu z 12. členom Pogodbe o Evropski uniji prispeva k dobremu delovanju Evropske unije, še posebej s spoštovanjem načela subsidiarnosti v skladu s postopki iz Protokola o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, - obravnava zadeve, ki so na dnevnem redu institucij in organov Evropske unije, razen zadev s področja zunanje in varnostne politike, ter poročila o dejavnostih predstavnikov Republike Slovenije v teh institucijah in organih, - obravnava temeljne dokumente Evropske unije in Republike Slovenije, povezane z evropskim semestrom in oblikovanjem poglobljene in prave ekonomske in monetarne unije, - sodeluje z institucijami in organi Evropske unije ter z odbori nacionalnih parlamentov za zadeve Evropske unije, - sodeluje z matičnimi delovnimi telesi v zvezi z zadevami Evropske unije z njihovega delovnega področja in - skrbi za evidenco zadev Evropske unije.

31 min

Odbor za zadeve Evropske unije v skladu z Zakonom o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije in Poslovnikom Državnega zbora: - obravnava zadeve Evropske unije, razen zadev s področja zunanje in varnostne politike, med drugim tudi glede predloga sprememb pogodb, na katerih temelji Evropska unija, ter glede pogodb o pristopu držav kandidatk k Evropski uniji, vključno s pogajalskimi izhodišči, - obravnava sklepanje mednarodnih pogodb, ki so v izključni pristojnosti Evropske unije oziroma Evropske skupnosti za atomsko energijo, ter sklepanje mednarodnih pogodb, ki jih sklene Republika Slovenija skupaj z ostalimi državami članicami Evropske unije ter Evropsko unijo oziroma Evropsko skupnostjo za atomsko energijo, - obravnava predloge deklaracij o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije, - sodeluje pri tem, da Državni zbor v skladu z 12. členom Pogodbe o Evropski uniji prispeva k dobremu delovanju Evropske unije, še posebej s spoštovanjem načela subsidiarnosti v skladu s postopki iz Protokola o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, - obravnava zadeve, ki so na dnevnem redu institucij in organov Evropske unije, razen zadev s področja zunanje in varnostne politike, ter poročila o dejavnostih predstavnikov Republike Slovenije v teh institucijah in organih, - obravnava temeljne dokumente Evropske unije in Republike Slovenije, povezane z evropskim semestrom in oblikovanjem poglobljene in prave ekonomske in monetarne unije, - sodeluje z institucijami in organi Evropske unije ter z odbori nacionalnih parlamentov za zadeve Evropske unije, - sodeluje z matičnimi delovnimi telesi v zvezi z zadevami Evropske unije z njihovega delovnega področja in - skrbi za evidenco zadev Evropske unije.

RTV 365
Mobilna aplikacija
Prenesite iz Trgovine Play