Raziskujte

Predlogi

Ni najdenih zadetkov.


Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

RTV 365 Programi Oddaje Podkasti Moj 365 Menu
Domov
Raziskujte
Programi
Dokumentarci
Filmi in serije
Oddaje
Podkasti
Filmoteka
Zgodovina
Shranjeno
Naročnine
Več
Domov Raziskujte Programi Dokumentarci Filmi in serije Oddaje Podkasti
Plačljivo
Filmoteka
Moj 365
Zgodovina
Naročnine
Shranjeno

Seje komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti

9. nujna seja Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti, 2. del

12. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Peticija proti postavitvi azilnega doma na območju mejnega prehoda Središče ob Dravi

208 min

Dnevni red seje: 1. Peticija proti postavitvi azilnega doma na območju mejnega prehoda Središče ob Dravi

Seje komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti

9. nujna seja Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti, 1. del

12. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Peticija proti postavitvi azilnega doma na območju mejnega prehoda Središče ob Dravi

177 min

Dnevni red seje: 1. Peticija proti postavitvi azilnega doma na območju mejnega prehoda Središče ob Dravi

Seje kolegija predsednika Državnega zbora

79. redna seja Kolegija predsednice Državnega zbora, posnetek

12. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Dogovor o sklicu izredne seje Državnega zbora 2. Dogovor o pripravi sklica 19. seje Državnega zbora, ki se bo začela v ponedeljek, 22. aprila 2024 3. Terminski program dela Državnega zbora za maj 2024 4. Okvirni terminski program dela Državnega zbora za junij 2024 5. Razno

27 min

Dnevni red seje: 1. Dogovor o sklicu izredne seje Državnega zbora 2. Dogovor o pripravi sklica 19. seje Državnega zbora, ki se bo začela v ponedeljek, 22. aprila 2024 3. Terminski program dela Državnega zbora za maj 2024 4. Okvirni terminski program dela Državnega zbora za junij 2024 5. Razno

Seje odbora za zunanjo politiko

63. redna seja Odbora za zunanjo politiko, posnetek

12. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, Okrepljenega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo na eni strani ter Kirgiško republiko na drugi strani

17 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, Okrepljenega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo na eni strani ter Kirgiško republiko na drugi strani

Seje preiskovalnih komisij

21. redna seja Preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank na parlamentarnih volitvah, prenos

12. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Izvajanje dokazov: Zaslišanje prič: a) Tomaž Seljak ob 9. uri, b) Andrej Slapar ob 9.45, c) Urban Krajcar ob 10.30, č) Denis Mancevič ob 11. uri.

12 min

Dnevni red seje: 1. Izvajanje dokazov: Zaslišanje prič: a) Tomaž Seljak ob 9. uri, b) Andrej Slapar ob 9.45, c) Urban Krajcar ob 10.30, č) Denis Mancevič ob 11. uri.

Seje preiskovalnih komisij

21. redna seja Preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank na parlamentarnih volitvah, prenos

12. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Izvajanje dokazov: Zaslišanje prič: a) Tomaž Seljak ob 9. uri, b) Andrej Slapar ob 9.45, c) Urban Krajcar ob 10.30, č) Denis Mancevič ob 11. uri.

7 min

Dnevni red seje: 1. Izvajanje dokazov: Zaslišanje prič: a) Tomaž Seljak ob 9. uri, b) Andrej Slapar ob 9.45, c) Urban Krajcar ob 10.30, č) Denis Mancevič ob 11. uri.

Seje preiskovalnih komisij

21. redna seja Preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank na parlamentarnih volitvah, prenos

12. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Izvajanje dokazov: Zaslišanje prič: a) Tomaž Seljak ob 9. uri, b) Andrej Slapar ob 9.45, c) Urban Krajcar ob 10.30, č) Denis Mancevič ob 11. uri.

27 min

Dnevni red seje: 1. Izvajanje dokazov: Zaslišanje prič: a) Tomaž Seljak ob 9. uri, b) Andrej Slapar ob 9.45, c) Urban Krajcar ob 10.30, č) Denis Mancevič ob 11. uri.

Seje preiskovalnih komisij

21. redna seja Preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank na parlamentarnih volitvah, prenos

12. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Izvajanje dokazov: Zaslišanje prič: a) Tomaž Seljak ob 9. uri, b) Andrej Slapar ob 9.45, c) Urban Krajcar ob 10.30, č) Denis Mancevič ob 11. uri.

32 min

Dnevni red seje: 1. Izvajanje dokazov: Zaslišanje prič: a) Tomaž Seljak ob 9. uri, b) Andrej Slapar ob 9.45, c) Urban Krajcar ob 10.30, č) Denis Mancevič ob 11. uri.

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

36. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

11. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AB), skrajšani postopek

58 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AB), skrajšani postopek

Seje komisije za poslovnik

4. redna seja Komisije za poslovnik, posnetek

11. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega zbora (PoDZ-1I), skrajšani postopek 2. Razno

17 min

Dnevni red seje: 1. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega zbora (PoDZ-1I), skrajšani postopek 2. Razno

Seje odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide

25. redna seja Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, prenos

11. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami 2024–2029 (ReNPPND24–29) 2. Razno

110 min

Dnevni red seje: 1. Predlog resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami 2024–2029 (ReNPPND24–29) 2. Razno

Seje odbora za finance in monetarno politiko

41. nujna seja Odbora za finance, prenos

11. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembi Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS-A), skrajšani postopek

67 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembi Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS-A), skrajšani postopek

Seje odbora za gospodarstvo

29. nujna seja Odbora za gospodarstvo, prenos

11. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK-B), nujni postopek

47 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK-B), nujni postopek

Seje odbora za gospodarstvo

29. nujna seja Odbora za gospodarstvo, prenos

11. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK-B), nujni postopek

47 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK-B), nujni postopek

Seje odbora za kulturo

12. redna seja Odbora za kulturo, posnetek

10. 4. 2024

Odbor za kulturo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na ustvarjanje in umetnost, - na kulturo in kulturni razvoj Slovenije, slovenskega naroda in narodnih skupnosti ter kulturno dediščino - na medije, - na slovenski jezik, - na področje verske svobode, - na področji filma in knjige in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za to področje pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

119 min

Odbor za kulturo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na ustvarjanje in umetnost, - na kulturo in kulturni razvoj Slovenije, slovenskega naroda in narodnih skupnosti ter kulturno dediščino - na medije, - na slovenski jezik, - na področje verske svobode, - na področji filma in knjige in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za to področje pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

19. redna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, 2.del

10. 4. 2024

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na javno varnost in policijo, - na upravne notranje zadeve in migracije, - na javno upravo in sistem javnih uslužbencev, - na sistemsko urejanje organiziranosti in delovanja javnega sektorja, - na plačni sistem v javnem sektorju, - na javna naročila, - na volilno in referendumsko zakonodajo, - na sistemsko urejanje splošnega upravnega postopka in upravnih taks, - na upravno poslovanje, - na elektronsko poslovanje javne uprave, - na upravljanje z informacijsko komunikacijskimi sistemi, - na integriteto in preprečevanje korupcije v javnem sektorju, - na dostop do informacij javnega značaja, - na nevladne organizacije, - na kakovost javne uprave, - na boljšo zakonodajo ter odpravo administrativnih ovir, - na sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, - na spremljanje in skrb za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava tudi: - predloge zakonov, druge akte in problematiko s področja organizacije, pristojnosti, delovanja ter financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti, - predloge za spremembo območja občine oziroma za ustanovitev nove občine ter za spremembo imena in sedeža občine, - spremlja izvajanje Evropske listine o lokalni samoupravi in zakonodaje s področja organiziranja, pristojnosti, delovanja in financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti in - druge zadeve, povezane s področjem lokalne samouprave. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

133 min

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na javno varnost in policijo, - na upravne notranje zadeve in migracije, - na javno upravo in sistem javnih uslužbencev, - na sistemsko urejanje organiziranosti in delovanja javnega sektorja, - na plačni sistem v javnem sektorju, - na javna naročila, - na volilno in referendumsko zakonodajo, - na sistemsko urejanje splošnega upravnega postopka in upravnih taks, - na upravno poslovanje, - na elektronsko poslovanje javne uprave, - na upravljanje z informacijsko komunikacijskimi sistemi, - na integriteto in preprečevanje korupcije v javnem sektorju, - na dostop do informacij javnega značaja, - na nevladne organizacije, - na kakovost javne uprave, - na boljšo zakonodajo ter odpravo administrativnih ovir, - na sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, - na spremljanje in skrb za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava tudi: - predloge zakonov, druge akte in problematiko s področja organizacije, pristojnosti, delovanja ter financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti, - predloge za spremembo območja občine oziroma za ustanovitev nove občine ter za spremembo imena in sedeža občine, - spremlja izvajanje Evropske listine o lokalni samoupravi in zakonodaje s področja organiziranja, pristojnosti, delovanja in financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti in - druge zadeve, povezane s področjem lokalne samouprave. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Seje odbora za izobraževanje, znanost in mladino

10. redna seja Odbora za izobraževanje, znanost in mladino, posnetek

10. 4. 2024

Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na predšolsko vzgojo, - na osnovno, srednje in višje šolstvo, - na visoko šolstvo, - na izobraževanje odraslih, - na znanost in raziskovanje, - na informacijsko družbo, - na elektronske komunikacije, - na šport, - na mladino in njeno vlogo ter položaj v družbi, - na spodbujanje aktivne državljanske kulture med mladimi in vprašanja stabilnega ter razvojno naravnanega financiranja mladinske politike in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za to področje pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

63 min

Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na predšolsko vzgojo, - na osnovno, srednje in višje šolstvo, - na visoko šolstvo, - na izobraževanje odraslih, - na znanost in raziskovanje, - na informacijsko družbo, - na elektronske komunikacije, - na šport, - na mladino in njeno vlogo ter položaj v družbi, - na spodbujanje aktivne državljanske kulture med mladimi in vprašanja stabilnega ter razvojno naravnanega financiranja mladinske politike in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za to področje pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

19. redna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, 1.del

10. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028 (ReNPPZK24–28)

117 min

Dnevni red seje: 1. Predlog resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028 (ReNPPZK24–28)

Seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

50. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, prenos

10. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP-B), skrajšani postopek

127 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP-B), skrajšani postopek

Seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

49. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, 2. del

10. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog energetskega zakona (EZ-2), druga obravnava

127 min

Dnevni red seje: 1. Predlog energetskega zakona (EZ-2), druga obravnava

Seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

49. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, 1. del

10. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog energetskega zakona (EZ-2), druga obravnava

134 min

Dnevni red seje: 1. Predlog energetskega zakona (EZ-2), druga obravnava

Seje odbora za pravosodje

25. redna seja Odbora za pravosodje, posnetek

9. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1K), skrajšani postopek

12 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1K), skrajšani postopek

Seje odbora za zdravstvo

10. redna seja Odbora za zdravstvo, 2.del

9. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja

97 min

Dnevni red seje: 1. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja

Seje odbora za zdravstvo

10. redna seja Odbora za zdravstvo, 1.del

9. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja

97 min

Dnevni red seje: 1. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja

Seje Državnega sveta

26. seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, prenos

8. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-T) – skrajšani postopek 2. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 2.A Predlog energetskega zakona (EZ-2) – druga obravnava 3. Potrditev zapisnika 25. seje komisije 4. Razno

132 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-T) – skrajšani postopek 2. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 2.A Predlog energetskega zakona (EZ-2) – druga obravnava 3. Potrditev zapisnika 25. seje komisije 4. Razno

Druge vsebine DZ

34. nacionalni Otroški parlament,

8. 4. 2024

Mladi parlamentarci in parlamentarke bodo v okviru teme "Duševno zdravje otrok in mladih" najprej razpravljali v štirih delovnih skupinah (Kaj je duševno zdravje?; Vpliv okolja na moje duševno zdravje; Moji viri pomoči; Spremembe za krepitev mojega razvoja), ob 12. uri pa bodo svoje ugotovitve in razmišljanja predstavili na plenarnem zasedanju.

116 min

Mladi parlamentarci in parlamentarke bodo v okviru teme "Duševno zdravje otrok in mladih" najprej razpravljali v štirih delovnih skupinah (Kaj je duševno zdravje?; Vpliv okolja na moje duševno zdravje; Moji viri pomoči; Spremembe za krepitev mojega razvoja), ob 12. uri pa bodo svoje ugotovitve in razmišljanja predstavili na plenarnem zasedanju.

Druge vsebine DZ

34. nacionalni Otroški parlament

8. 4. 2024

Mladi parlamentarci in parlamentarke bodo v okviru teme "Duševno zdravje otrok in mladih" najprej razpravljali v štirih delovnih skupinah (Kaj je duševno zdravje?; Vpliv okolja na moje duševno zdravje; Moji viri pomoči; Spremembe za krepitev mojega razvoja), ob 12. uri pa bodo svoje ugotovitve in razmišljanja predstavili na plenarnem zasedanju.

24 min

Mladi parlamentarci in parlamentarke bodo v okviru teme "Duševno zdravje otrok in mladih" najprej razpravljali v štirih delovnih skupinah (Kaj je duševno zdravje?; Vpliv okolja na moje duševno zdravje; Moji viri pomoči; Spremembe za krepitev mojega razvoja), ob 12. uri pa bodo svoje ugotovitve in razmišljanja predstavili na plenarnem zasedanju.

Seje komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti

12. redna seja Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti, prenos

5. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Vloga Simone Šeremet Kalanj - problematika izgubljenih oziroma ukradenih otrok.

142 min

Dnevni red seje: 1. Vloga Simone Šeremet Kalanj - problematika izgubljenih oziroma ukradenih otrok.

Seje odbora za zadeve Evropske unije

71. redna seja Odbora za zadeve Evropske unije

5. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dobrobiti psov in mačk ter njihovi sledljivosti 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Spremenjenega predloga sklepa Sveta o spremembi Sklepa (EU, Euratom) 2020/2053 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve, Luksemburg, 12. 4. 2024

60 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dobrobiti psov in mačk ter njihovi sledljivosti 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Spremenjenega predloga sklepa Sveta o spremembi Sklepa (EU, Euratom) 2020/2053 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije 3. Zasedanje Sveta Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve, Luksemburg, 12. 4. 2024

Seje preiskovalnih komisij

8. redna seja Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0 na območju ljubljanskega vodonosnika Ljubljanskega polja

5. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Izvajanje dokazov: a) zaslišanje priče: Stanka Koren ob 9. uri, b) zaslišanje priče: mag. Dejan Židan ob 10. uri, c) zaslišanje priče: Miha Jazbinšek ob 11. uri.

193 min

Dnevni red seje: 1. Izvajanje dokazov: a) zaslišanje priče: Stanka Koren ob 9. uri, b) zaslišanje priče: mag. Dejan Židan ob 10. uri, c) zaslišanje priče: Miha Jazbinšek ob 11. uri.

Seje odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

13. redna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, posnetek

4. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnostih (ZAgrS-B), skrajšani postopek 2. Pobude in vprašanja članov Odbora

55 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnostih (ZAgrS-B), skrajšani postopek 2. Pobude in vprašanja članov Odbora

Seje kolegija predsednika Državnega zbora

78. redna seja Kolegija predsednice Državnega zbora

4. 4. 2024

Kolegij predsednika Državnega zbora je posvetovalno telo predsednika Državnega zbora. V primerih, ki jih določa poslovnik Državnega zbora, je kolegij pristojen tudi za odločanje. Kolegij odloča o: - predlogu za sprejem predloga zakona po nujnem postopku, razen kadar predsednik vlade veže vprašanje zaupnice na sprejem zakona, - predlogu za obravnavo predloga zakona v skrajšanem postopku, - predlogu, da se opravi predhodna obravnava zakona, - času trajanja seje Državnega zbora in času obravnavanja posameznih točk dnevnega reda ter o določitvi časa trajanja razprav poslancev oziroma poslanskih skupin in drugih udeležencev seje, - številu mest v delovnem telesu, ki pripada posamezni poslanski skupini, ter o tem, kateri poslanski skupini pripada mesto predsednika ali podpredsednika posameznega delovnega telesa, - sestavi delegacij Državnega zbora v mednarodnih parlamentarnih institucijah ter v mednarodnih organizacijah in v mednarodnih telesih, - roku, v katerem lahko Državni svet poda mnenje o zadevah z izredne seje Državnega zbora, o zadevah, ki so uvrščene na razširjeni dnevni red seje Državnega zbora in o predlogu zakona, ki se predlaga po nujnem postopku, - drugih zadevah, za katere tako določa Poslovnik Državnega zbora.

9 min

Kolegij predsednika Državnega zbora je posvetovalno telo predsednika Državnega zbora. V primerih, ki jih določa poslovnik Državnega zbora, je kolegij pristojen tudi za odločanje. Kolegij odloča o: - predlogu za sprejem predloga zakona po nujnem postopku, razen kadar predsednik vlade veže vprašanje zaupnice na sprejem zakona, - predlogu za obravnavo predloga zakona v skrajšanem postopku, - predlogu, da se opravi predhodna obravnava zakona, - času trajanja seje Državnega zbora in času obravnavanja posameznih točk dnevnega reda ter o določitvi časa trajanja razprav poslancev oziroma poslanskih skupin in drugih udeležencev seje, - številu mest v delovnem telesu, ki pripada posamezni poslanski skupini, ter o tem, kateri poslanski skupini pripada mesto predsednika ali podpredsednika posameznega delovnega telesa, - sestavi delegacij Državnega zbora v mednarodnih parlamentarnih institucijah ter v mednarodnih organizacijah in v mednarodnih telesih, - roku, v katerem lahko Državni svet poda mnenje o zadevah z izredne seje Državnega zbora, o zadevah, ki so uvrščene na razširjeni dnevni red seje Državnega zbora in o predlogu zakona, ki se predlaga po nujnem postopku, - drugih zadevah, za katere tako določa Poslovnik Državnega zbora.

Seje odbora za finance in monetarno politiko

19. redna seja Odbora za finance

4. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-1D), skrajšani postopek 2.a. Poročilo o izvajanju nalog, ki jih ima družba D.S.U., d. o. o., na podlagi Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (ZZLPPO) po stanju na dan 30. 6. 2023 2.b. Poročilo o izvajanju nalog, ki jih ima družba D.S.U., d. o. o., na podlagi Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (ZZLPPO) po stanju na dan 30. 9. 2023 2.c. Poročilo o izvajanju nalog, ki jih ima družba D.S.U., d. o. o., na podlagi Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (ZZLPPO) po stanju na dan 31. 12. 2023 3. Triindvajseto poročilo o državnih pomočeh za leta 2020, 2021 in 2022 4. Poročilo o delu Slovenskega inštituta za revizijo za leto 2023

107 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-1D), skrajšani postopek 2.a. Poročilo o izvajanju nalog, ki jih ima družba D.S.U., d. o. o., na podlagi Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (ZZLPPO) po stanju na dan 30. 6. 2023 2.b. Poročilo o izvajanju nalog, ki jih ima družba D.S.U., d. o. o., na podlagi Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (ZZLPPO) po stanju na dan 30. 9. 2023 2.c. Poročilo o izvajanju nalog, ki jih ima družba D.S.U., d. o. o., na podlagi Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (ZZLPPO) po stanju na dan 31. 12. 2023 3. Triindvajseto poročilo o državnih pomočeh za leta 2020, 2021 in 2022 4. Poročilo o delu Slovenskega inštituta za revizijo za leto 2023

Seje preiskovalnih komisij

20. redna seja Preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank na parlamentarnih volitvah, prenos

4. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Izvajanje dokazov: Zaslišanje prič: b) Martina Cirman Popovič ob 9.45, c) Peter Kukovica ob 10.15, č) Franc Delić Zavrl ob 10.45.

90 min

Dnevni red seje: 1. Izvajanje dokazov: Zaslišanje prič: b) Martina Cirman Popovič ob 9.45, c) Peter Kukovica ob 10.15, č) Franc Delić Zavrl ob 10.45.

Seje Državnega sveta

25. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, posnetek

3. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 23. in 24. seje Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide 2. Predlog resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami 2024–2029 (ReNPPND24–29) 3. Razno

124 min

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnikov 23. in 24. seje Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide 2. Predlog resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami 2024–2029 (ReNPPND24–29) 3. Razno

Seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

48. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, prenos

3. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog za sklic javne predstavitve mnenj o Predlogu energetskega zakona (EZ-2), prva obravnava

57 min

Dnevni red seje: 1. Predlog za sklic javne predstavitve mnenj o Predlogu energetskega zakona (EZ-2), prva obravnava

Seje odbora za gospodarstvo

28. nujna seja Odbora za gospodarstvo in 47. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, 2.del

3. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Industrija se je znašla pred izzivom, kako z dražjimi energenti in kljub pomanjkanju zaposlenih narediti več

92 min

Dnevni red seje: 1. Industrija se je znašla pred izzivom, kako z dražjimi energenti in kljub pomanjkanju zaposlenih narediti več

Seje odbora za gospodarstvo

28. nujna seja Odbora za gospodarstvo in 47. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, 1.del

3. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Industrija se je znašla pred izzivom, kako z dražjimi energenti in kljub pomanjkanju zaposlenih narediti več

167 min

Dnevni red seje: 1. Industrija se je znašla pred izzivom, kako z dražjimi energenti in kljub pomanjkanju zaposlenih narediti več

Redne seje Državnega zbora

18. redna seja Državnega zbora, 3. del

2. 4. 2024

Dnevni red seje: 6. Predlog zakona o spremembi Zakona o centralnem registru prebivalstva (ZCRP-B), skrajšani postopek 8. Predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji (ZUKPPNS), tretja obravnava 12. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javni rabi slovenščine (ZJRS-B), druga obravnava 13. Predlog zakona o izvajanju Uredbe (EU) o okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank (ZIUSRCNS), druga obravnava 16. Predlog zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB-1), prva obravnava 14. Predlog zakona o soodločanju delavcev pri čezmejnih združitvah, čezmejnih delitvah in čezmejnih preoblikovanjih kapitalskih družb (ZSDČPKD), druga obravnava 1.A Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-J), nujni postopek 17. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2O), prva obravnava 18. Predlog resolucije o Programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2024–2028 (RePVRPŠJ24–28)

48 min

Dnevni red seje: 6. Predlog zakona o spremembi Zakona o centralnem registru prebivalstva (ZCRP-B), skrajšani postopek 8. Predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji (ZUKPPNS), tretja obravnava 12. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javni rabi slovenščine (ZJRS-B), druga obravnava 13. Predlog zakona o izvajanju Uredbe (EU) o okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank (ZIUSRCNS), druga obravnava 16. Predlog zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB-1), prva obravnava 14. Predlog zakona o soodločanju delavcev pri čezmejnih združitvah, čezmejnih delitvah in čezmejnih preoblikovanjih kapitalskih družb (ZSDČPKD), druga obravnava 1.A Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-J), nujni postopek 17. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2O), prva obravnava 18. Predlog resolucije o Programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2024–2028 (RePVRPŠJ24–28)

Redne seje Državnega zbora

18. redna seja Državnega zbora, 2. del

2. 4. 2024

Dnevni red seje: 6. Predlog zakona o spremembi Zakona o centralnem registru prebivalstva (ZCRP-B), skrajšani postopek 8. Predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji (ZUKPPNS), tretja obravnava 12. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javni rabi slovenščine (ZJRS-B), druga obravnava 13. Predlog zakona o izvajanju Uredbe (EU) o okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank (ZIUSRCNS), druga obravnava 16. Predlog zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB-1), prva obravnava 14. Predlog zakona o soodločanju delavcev pri čezmejnih združitvah, čezmejnih delitvah in čezmejnih preoblikovanjih kapitalskih družb (ZSDČPKD), druga obravnava 1.A Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-J), nujni postopek 17. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2O), prva obravnava 18. Predlog resolucije o Programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2024–2028 (RePVRPŠJ24–28)

200 min

Dnevni red seje: 6. Predlog zakona o spremembi Zakona o centralnem registru prebivalstva (ZCRP-B), skrajšani postopek 8. Predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji (ZUKPPNS), tretja obravnava 12. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javni rabi slovenščine (ZJRS-B), druga obravnava 13. Predlog zakona o izvajanju Uredbe (EU) o okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank (ZIUSRCNS), druga obravnava 16. Predlog zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB-1), prva obravnava 14. Predlog zakona o soodločanju delavcev pri čezmejnih združitvah, čezmejnih delitvah in čezmejnih preoblikovanjih kapitalskih družb (ZSDČPKD), druga obravnava 1.A Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-J), nujni postopek 17. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2O), prva obravnava 18. Predlog resolucije o Programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2024–2028 (RePVRPŠJ24–28)

Redne seje Državnega zbora

18. redna seja Državnega zbora, 1. del

2. 4. 2024

Dnevni red seje: 6. Predlog zakona o spremembi Zakona o centralnem registru prebivalstva (ZCRP-B), skrajšani postopek 8. Predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji (ZUKPPNS), tretja obravnava 12. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javni rabi slovenščine (ZJRS-B), druga obravnava 13. Predlog zakona o izvajanju Uredbe (EU) o okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank (ZIUSRCNS), druga obravnava 16. Predlog zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB-1), prva obravnava 14. Predlog zakona o soodločanju delavcev pri čezmejnih združitvah, čezmejnih delitvah in čezmejnih preoblikovanjih kapitalskih družb (ZSDČPKD), druga obravnava 1.A Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-J), nujni postopek 17. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2O), prva obravnava 18. Predlog resolucije o Programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2024–2028 (RePVRPŠJ24–28)

212 min

Dnevni red seje: 6. Predlog zakona o spremembi Zakona o centralnem registru prebivalstva (ZCRP-B), skrajšani postopek 8. Predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji (ZUKPPNS), tretja obravnava 12. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javni rabi slovenščine (ZJRS-B), druga obravnava 13. Predlog zakona o izvajanju Uredbe (EU) o okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank (ZIUSRCNS), druga obravnava 16. Predlog zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB-1), prva obravnava 14. Predlog zakona o soodločanju delavcev pri čezmejnih združitvah, čezmejnih delitvah in čezmejnih preoblikovanjih kapitalskih družb (ZSDČPKD), druga obravnava 1.A Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-J), nujni postopek 17. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2O), prva obravnava 18. Predlog resolucije o Programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2024–2028 (RePVRPŠJ24–28)

Seje odbora za kulturo

25. nujna seja Odbora za kulturo, posnetek

29. 3. 2024

Dnevni red seje: 1. Lastništvo medijev v Sloveniji in koncentracija medijskega prostora

183 min

Dnevni red seje: 1. Lastništvo medijev v Sloveniji in koncentracija medijskega prostora

Seje odbora za zdravstvo

33. nujna seja Odbora za zdravstvo, prenos

29. 3. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-J), nujni postopek

88 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-J), nujni postopek

Izredne seje Državnega zbora

66. izredna seja Državnega zbora, prenos

28. 3. 2024

Posnetki izrednih sej Državnega zbora. Izredno sejo skliče predsednik državnega zbora na zahtevo najmanj četrtine poslancev ali predsednika republike najkasneje v 15 dneh po vložitvi zahteve. Izredno sejo lahko skliče predsednik državnega zbora na predlog vlade ali po sklepu kolegija, kadar gre za zadeve, ki jih ni mogoče odlagati in jih ni mogoče pravočasno uvrstiti v dnevni red redne seje. Tovrstne zadeve opredeljuje Poslovnik državnega zbora.

8 min

Posnetki izrednih sej Državnega zbora. Izredno sejo skliče predsednik državnega zbora na zahtevo najmanj četrtine poslancev ali predsednika republike najkasneje v 15 dneh po vložitvi zahteve. Izredno sejo lahko skliče predsednik državnega zbora na predlog vlade ali po sklepu kolegija, kadar gre za zadeve, ki jih ni mogoče odlagati in jih ni mogoče pravočasno uvrstiti v dnevni red redne seje. Tovrstne zadeve opredeljuje Poslovnik državnega zbora.

Redne seje Državnega zbora

18. redna seja Državnega zbora, 4. del

28. 3. 2024

Dnevni red seje: 20. Interpelacija o delu in odgovornosti ministrice za digitalno preobrazbo dr. Emilije Stojmenove Duh

118 min

Dnevni red seje: 20. Interpelacija o delu in odgovornosti ministrice za digitalno preobrazbo dr. Emilije Stojmenove Duh

Redne seje Državnega zbora

18. redna seja Državnega zbora, 3. del

28. 3. 2024

Dnevni red seje: 20. Interpelacija o delu in odgovornosti ministrice za digitalno preobrazbo dr. Emilije Stojmenove Duh

176 min

Dnevni red seje: 20. Interpelacija o delu in odgovornosti ministrice za digitalno preobrazbo dr. Emilije Stojmenove Duh

Redne seje Državnega zbora

18. redna seja Državnega zbora, 2. del

28. 3. 2024

Dnevni red seje: 20. Interpelacija o delu in odgovornosti ministrice za digitalno preobrazbo dr. Emilije Stojmenove Duh

175 min

Dnevni red seje: 20. Interpelacija o delu in odgovornosti ministrice za digitalno preobrazbo dr. Emilije Stojmenove Duh

Redne seje Državnega zbora

18. redna seja Državnega zbora, 1. del

28. 3. 2024

Dnevni red seje: 20. Interpelacija o delu in odgovornosti ministrice za digitalno preobrazbo dr. Emilije Stojmenove Duh

176 min

Dnevni red seje: 20. Interpelacija o delu in odgovornosti ministrice za digitalno preobrazbo dr. Emilije Stojmenove Duh

Seje kolegija predsednika Državnega zbora

18. redna seja Državnega zbora, 2.del

27. 3. 2024

Dnevni red seje: 5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij (ZSInv-D), skrajšani postopek 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI-B), skrajšani postopek 15. Predlog zakona o paliativni in hospic oskrbi (ZPHO), prva obravnava 3. Predlog zakona o spremembah Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-D), skrajšani postopek 4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-G), skrajšani postopek 7. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3E), skrajšani postopek

193 min

Dnevni red seje: 5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij (ZSInv-D), skrajšani postopek 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI-B), skrajšani postopek 15. Predlog zakona o paliativni in hospic oskrbi (ZPHO), prva obravnava 3. Predlog zakona o spremembah Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-D), skrajšani postopek 4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-G), skrajšani postopek 7. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3E), skrajšani postopek

Seje kolegija predsednika Državnega zbora

18. redna seja Državnega zbora, 1.del

27. 3. 2024

Dnevni red seje: 5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij (ZSInv-D), skrajšani postopek 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI-B), skrajšani postopek 15. Predlog zakona o paliativni in hospic oskrbi (ZPHO), prva obravnava 3. Predlog zakona o spremembah Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-D), skrajšani postopek 4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-G), skrajšani postopek 7. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3E), skrajšani postopek

211 min

Dnevni red seje: 5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij (ZSInv-D), skrajšani postopek 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI-B), skrajšani postopek 15. Predlog zakona o paliativni in hospic oskrbi (ZPHO), prva obravnava 3. Predlog zakona o spremembah Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-D), skrajšani postopek 4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-G), skrajšani postopek 7. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3E), skrajšani postopek

RTV 365
Mobilna aplikacija
Prenesite iz Trgovine Play