Seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

Predlogi

Ni najdenih zadetkov.


Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

RTV 365 Programi Oddaje Podkasti Moj 365 Menu
Domov
Raziskujte
Programi
Dokumentarci
Filmi in serije
Oddaje
Podkasti
Filmoteka
Zgodovina
Shranjeno
Naročnine
Več
Domov Raziskujte Programi Dokumentarci Filmi in serije Oddaje Podkasti
Plačljivo
Filmoteka
Moj 365
Zgodovina
Naročnine
Shranjeno

Seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša:
- na prometno politiko,
- na cestni promet, razen nadzora varnosti cestnega prometa,
- na železniški promet,
- na zračni promet,
- na pomorski promet in plovbo po celinskih vodah,
- na prometno infrastrukturo,
- na žičniške naprave,
- na energetiko, rudarstvo, učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije,
- na varstvo okolja, ohranjanje narave in upravljanje z vodami,
- na jedrsko varnost,
- na podnebne spremembe,
- na ravnanje z odpadki in učinkovito rabo virov,
- na celovito presojo vplivov na okolje,
- na ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi,
- na sistemsko urejanje gospodarskih javnih služb,
- na javne službe varstva okolja, javne službe ohranjanja narave, javne službe urejanja voda,
- na varstvo pred ionizirajočimi sevanji,
- na investicije v okoljsko ter vodno infrastrukturo,
- na sanacijo naravnih in drugih nesreč,
- na urejanje prostora in graditev,
- na stanovanjsko področje,
- na stavbno-zemljiško področje,
- na geodetsko dejavnost in
- na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo.

Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Zadnje

Seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

57. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

11. 7. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP-B), nujni postopek

152 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP-B), nujni postopek

Seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

56. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, prenos

8. 7. 2024

Dnevni red seje: 1. Slovenija z gradnjo sežigalnic že močno zamuja

73 min

Dnevni red seje: 1. Slovenija z gradnjo sežigalnic že močno zamuja

Seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

53. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, prenos

15. 5. 2024

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na prometno politiko, - na cestni promet, razen nadzora varnosti cestnega prometa, - na železniški promet, - na zračni promet, - na pomorski promet in plovbo po celinskih vodah, - na prometno infrastrukturo, - na žičniške naprave, - na energetiko, rudarstvo, učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije, - na varstvo okolja, ohranjanje narave in upravljanje z vodami, - na jedrsko varnost, - na podnebne spremembe, - na ravnanje z odpadki in učinkovito rabo virov, - na celovito presojo vplivov na okolje, - na ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi, - na sistemsko urejanje gospodarskih javnih služb, - na javne službe varstva okolja, javne službe ohranjanja narave, javne službe urejanja voda, - na varstvo pred ionizirajočimi sevanji, - na investicije v okoljsko ter vodno infrastrukturo, - na sanacijo naravnih in drugih nesreč, - na urejanje prostora in graditev, - na stanovanjsko področje, - na stavbno-zemljiško področje, - na geodetsko dejavnost in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

164 min

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na prometno politiko, - na cestni promet, razen nadzora varnosti cestnega prometa, - na železniški promet, - na zračni promet, - na pomorski promet in plovbo po celinskih vodah, - na prometno infrastrukturo, - na žičniške naprave, - na energetiko, rudarstvo, učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije, - na varstvo okolja, ohranjanje narave in upravljanje z vodami, - na jedrsko varnost, - na podnebne spremembe, - na ravnanje z odpadki in učinkovito rabo virov, - na celovito presojo vplivov na okolje, - na ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi, - na sistemsko urejanje gospodarskih javnih služb, - na javne službe varstva okolja, javne službe ohranjanja narave, javne službe urejanja voda, - na varstvo pred ionizirajočimi sevanji, - na investicije v okoljsko ter vodno infrastrukturo, - na sanacijo naravnih in drugih nesreč, - na urejanje prostora in graditev, - na stanovanjsko področje, - na stavbno-zemljiško področje, - na geodetsko dejavnost in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

18. redna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, 2. del

7. 5. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji »Jedrska energija za prihodnost Slovenije« (ReDMRJE) 2. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizkoogljično električno energijo

210 min

Dnevni red seje: 1. Predlog resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji »Jedrska energija za prihodnost Slovenije« (ReDMRJE) 2. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizkoogljično električno energijo

Seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

18. redna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, 1. del

7. 5. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji »Jedrska energija za prihodnost Slovenije« (ReDMRJE) 2. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizkoogljično električno energijo

186 min

Dnevni red seje: 1. Predlog resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji »Jedrska energija za prihodnost Slovenije« (ReDMRJE) 2. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizkoogljično električno energijo

Seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

52. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor,

17. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2005/44/ES o usklajenih rečnih informacijskih storitvah (RIS) na celinskih plovnih poteh v Skupnosti

4 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2005/44/ES o usklajenih rečnih informacijskih storitvah (RIS) na celinskih plovnih poteh v Skupnosti

Seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

50. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, prenos

10. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP-B), skrajšani postopek

127 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP-B), skrajšani postopek

Seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

49. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, 2. del

10. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog energetskega zakona (EZ-2), druga obravnava

127 min

Dnevni red seje: 1. Predlog energetskega zakona (EZ-2), druga obravnava

Seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

49. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, 1. del

10. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog energetskega zakona (EZ-2), druga obravnava

134 min

Dnevni red seje: 1. Predlog energetskega zakona (EZ-2), druga obravnava

Seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

48. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, prenos

3. 4. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog za sklic javne predstavitve mnenj o Predlogu energetskega zakona (EZ-2), prva obravnava

57 min

Dnevni red seje: 1. Predlog za sklic javne predstavitve mnenj o Predlogu energetskega zakona (EZ-2), prva obravnava

Seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

17. redna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, prenos

12. 3. 2024

Dnevni red seje: 1. Operativni plan aktivnosti Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d. o. o., za leto 2024 2. Predlog resolucije o Programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2024–2028 (RePVRPŠJ24–28) 3. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o Predlogu energetskega zakona

157 min

Dnevni red seje: 1. Operativni plan aktivnosti Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d. o. o., za leto 2024 2. Predlog resolucije o Programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2024–2028 (RePVRPŠJ24–28) 3. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o Predlogu energetskega zakona

Seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

15. redna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, prenos

14. 2. 2024

Dnevni red seje: A1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o utemeljitvi in sporočanju izrecnih okoljskih trditev (direktiva o zelenih trditvah) A2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (ES) št. 261/2004, (ES) št. 1107/2006, (EU) št. 1177/2010, (EU) št. 181/2011 in (EU) 2021/782 glede izvrševanja pravic potnikov v Uniji A3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 92/106/EGS glede okvira podpore za intermodalni prevoz blaga in Uredbe (EU) 2020/1056 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z izračunom prihrankov pri zunanjih stroških in pripravo zbirnih podatkov 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3A), skrajšani postopek 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2I), druga obravnava 3. Poročilo o izvajanju nacionalnega programa, ki ureja izgradnjo avtocest, za leto 2022 4. Končno poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2022

172 min

Dnevni red seje: A1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o utemeljitvi in sporočanju izrecnih okoljskih trditev (direktiva o zelenih trditvah) A2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (ES) št. 261/2004, (ES) št. 1107/2006, (EU) št. 1177/2010, (EU) št. 181/2011 in (EU) 2021/782 glede izvrševanja pravic potnikov v Uniji A3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 92/106/EGS glede okvira podpore za intermodalni prevoz blaga in Uredbe (EU) 2020/1056 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z izračunom prihrankov pri zunanjih stroških in pripravo zbirnih podatkov 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3A), skrajšani postopek 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2I), druga obravnava 3. Poročilo o izvajanju nacionalnega programa, ki ureja izgradnjo avtocest, za leto 2022 4. Končno poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2022

Seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

14. redna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, 2. del

17. 1. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-2A), druga obravnava 2. Poslovna politika Javnega sklada Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško

105 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-2A), druga obravnava 2. Poslovna politika Javnega sklada Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško

Seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

14. redna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, 1. del

17. 1. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-2A), druga obravnava 2. Poslovna politika Javnega sklada Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško

177 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-2A), druga obravnava 2. Poslovna politika Javnega sklada Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško

Seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

44. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, 3. del

11. 1. 2024

Dnevni red seje: 1. Ustavimo norosti zelenega prehoda

135 min

Dnevni red seje: 1. Ustavimo norosti zelenega prehoda

Seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

44. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, 2. del

11. 1. 2024

Dnevni red seje: 1. Ustavimo norosti zelenega prehoda

150 min

Dnevni red seje: 1. Ustavimo norosti zelenega prehoda

Seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

44. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, 1. del

11. 1. 2024

Dnevni red seje: 1. Ustavimo norosti zelenega prehoda

184 min

Dnevni red seje: 1. Ustavimo norosti zelenega prehoda

Seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

13. redna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, posnetek

10. 1. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi zmogljivosti železniške infrastrukture na enotnem evropskem železniškem območju, spremembi Direktive 2012/34/EU in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 913/2010 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropski agenciji za pomorsko varnost in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1406/2002

16 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi zmogljivosti železniške infrastrukture na enotnem evropskem železniškem območju, spremembi Direktive 2012/34/EU in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 913/2010 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropski agenciji za pomorsko varnost in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1406/2002

Seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

43. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

12. 12. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o embalaži in odpadni embalaži, spremembi Uredbe (EU) 2019/1020 in Direktive (EU) 2019/904 ter razveljavitvi Direktive 94/62/ES - 15581/22 2. Predlog zakona o spremembah Gradbenega zakona (GZ-1A), nujni postopek

50 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o embalaži in odpadni embalaži, spremembi Uredbe (EU) 2019/1020 in Direktive (EU) 2019/904 ter razveljavitvi Direktive 94/62/ES - 15581/22 2. Predlog zakona o spremembah Gradbenega zakona (GZ-1A), nujni postopek

Seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

41. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, 2. del

6. 12. 2023

Dnevni red seje: 1. STOP gradnji vetrnih elektrarn v osrčju zelenega Pohorja

166 min

Dnevni red seje: 1. STOP gradnji vetrnih elektrarn v osrčju zelenega Pohorja

Seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

41. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, 1. del

6. 12. 2023

Dnevni red seje: 1. STOP gradnji vetrnih elektrarn v osrčju zelenega Pohorja

124 min

Dnevni red seje: 1. STOP gradnji vetrnih elektrarn v osrčju zelenega Pohorja

Seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

42. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, posnetek

5. 12. 2023

Dnevni red seje: 1. Predstavitev Jožeta Novaka, kandidata za ministra za naravne vire in prostor

182 min

Dnevni red seje: 1. Predstavitev Jožeta Novaka, kandidata za ministra za naravne vire in prostor

Seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

12. redna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

28. 11. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2005/35/ES o onesnaževanju morja z ladij in uvedbi kazni za kršitve v zvezi z onesnaževanjem, vključno s kazenskimi sankcijami 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremljanju in odpornosti tal (zakonodaja o spremljanju tal)

17 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2005/35/ES o onesnaževanju morja z ladij in uvedbi kazni za kršitve v zvezi z onesnaževanjem, vključno s kazenskimi sankcijami 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremljanju in odpornosti tal (zakonodaja o spremljanju tal)

Seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

40. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, 2. del

9. 11. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP-A), nujni postopek

213 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP-A), nujni postopek

Seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

40. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, 1. del

9. 11. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP-A), nujni postopek

50 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP-A), nujni postopek

Seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

11. redna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, 2. del

7. 11. 2023

Dnevni red seje: 1. Letno poročilo Agencije za energijo za leto 2022 2. Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2022 3. Program dela in finančni načrt Agencije za energijo za leto 2024 4. Predlog resolucije o krepitvi potresne varnosti do leta 2050 »PREHITIMO POTRES« (ReKPV50) 5. Predlog resolucije o jedrski in sevalni varnosti v Republiki Sloveniji za obdobje 2024-2033 (ReJSV24–33) 6. Predlog resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2023 do 2030 (ReNPVCP23–30) 7. Letno poročilo o poslovanju Rudnika urana Žirovski vrh, d. o. o., za leto 2022

94 min

Dnevni red seje: 1. Letno poročilo Agencije za energijo za leto 2022 2. Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2022 3. Program dela in finančni načrt Agencije za energijo za leto 2024 4. Predlog resolucije o krepitvi potresne varnosti do leta 2050 »PREHITIMO POTRES« (ReKPV50) 5. Predlog resolucije o jedrski in sevalni varnosti v Republiki Sloveniji za obdobje 2024-2033 (ReJSV24–33) 6. Predlog resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2023 do 2030 (ReNPVCP23–30) 7. Letno poročilo o poslovanju Rudnika urana Žirovski vrh, d. o. o., za leto 2022

Seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

11. redna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, 1. del

7. 11. 2023

Dnevni red seje: 1. Letno poročilo Agencije za energijo za leto 2022 2. Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2022 3. Program dela in finančni načrt Agencije za energijo za leto 2024 4. Predlog resolucije o krepitvi potresne varnosti do leta 2050 »PREHITIMO POTRES« (ReKPV50) 5. Predlog resolucije o jedrski in sevalni varnosti v Republiki Sloveniji za obdobje 2024-2033 (ReJSV24–33) 6. Predlog resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2023 do 2030 (ReNPVCP23–30) 7. Letno poročilo o poslovanju Rudnika urana Žirovski vrh, d. o. o., za leto 2022

49 min

Dnevni red seje: 1. Letno poročilo Agencije za energijo za leto 2022 2. Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2022 3. Program dela in finančni načrt Agencije za energijo za leto 2024 4. Predlog resolucije o krepitvi potresne varnosti do leta 2050 »PREHITIMO POTRES« (ReKPV50) 5. Predlog resolucije o jedrski in sevalni varnosti v Republiki Sloveniji za obdobje 2024-2033 (ReJSV24–33) 6. Predlog resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2023 do 2030 (ReNPVCP23–30) 7. Letno poročilo o poslovanju Rudnika urana Žirovski vrh, d. o. o., za leto 2022

Seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

10. redna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, posnetek

24. 10. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/16/ES o pomorski inšpekciji države pristanišča 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/21/ES o skladnosti z zahtevami države zastave

13 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/16/ES o pomorski inšpekciji države pristanišča 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/21/ES o skladnosti z zahtevami države zastave

Skupne seje delovnih teles Državnega zbora

22. nujna seja Odbora za gospodarstvo in 38. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, prenos

11. 10. 2023

Dnevni red seje: 1. Ima jedrska energija prihodnost v Republiki Sloveniji z izgradnjo drugega bloka Jedrske elektrarne Krško?

186 min

Dnevni red seje: 1. Ima jedrska energija prihodnost v Republiki Sloveniji z izgradnjo drugega bloka Jedrske elektrarne Krško?

Seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

39. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, posnetek

10. 10. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024-A) 2. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2025 (DP2025)

130 min

Dnevni red seje: 1. Predlog sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024-A) 2. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2025 (DP2025)

Seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

37. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, 2. del

5. 10. 2023

Dnevni red seje: 1. Kakšna bo energetska politika Slovenije v prihodnje?

57 min

Dnevni red seje: 1. Kakšna bo energetska politika Slovenije v prihodnje?

Seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

37. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, 1. del

5. 10. 2023

Dnevni red seje: 1. Kakšna bo energetska politika Slovenije v prihodnje?

120 min

Dnevni red seje: 1. Kakšna bo energetska politika Slovenije v prihodnje?

Seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

36. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

5. 10. 2023

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na prometno politiko, - na cestni promet, razen nadzora varnosti cestnega prometa, - na železniški promet, - na zračni promet, - na pomorski promet in plovbo po celinskih vodah, - na prometno infrastrukturo, - na žičniške naprave, - na energetiko, rudarstvo, učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije, - na varstvo okolja, ohranjanje narave in upravljanje z vodami, - na jedrsko varnost, - na podnebne spremembe, - na ravnanje z odpadki in učinkovito rabo virov, - na celovito presojo vplivov na okolje, - na ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi, - na sistemsko urejanje gospodarskih javnih služb, - na javne službe varstva okolja, javne službe ohranjanja narave, javne službe urejanja voda, - na varstvo pred ionizirajočimi sevanji, - na investicije v okoljsko ter vodno infrastrukturo, - na sanacijo naravnih in drugih nesreč, - na urejanje prostora in graditev, - na stanovanjsko področje, - na stavbno-zemljiško področje, - na geodetsko dejavnost in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

161 min

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na prometno politiko, - na cestni promet, razen nadzora varnosti cestnega prometa, - na železniški promet, - na zračni promet, - na pomorski promet in plovbo po celinskih vodah, - na prometno infrastrukturo, - na žičniške naprave, - na energetiko, rudarstvo, učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije, - na varstvo okolja, ohranjanje narave in upravljanje z vodami, - na jedrsko varnost, - na podnebne spremembe, - na ravnanje z odpadki in učinkovito rabo virov, - na celovito presojo vplivov na okolje, - na ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi, - na sistemsko urejanje gospodarskih javnih služb, - na javne službe varstva okolja, javne službe ohranjanja narave, javne službe urejanja voda, - na varstvo pred ionizirajočimi sevanji, - na investicije v okoljsko ter vodno infrastrukturo, - na sanacijo naravnih in drugih nesreč, - na urejanje prostora in graditev, - na stanovanjsko področje, - na stavbno-zemljiško področje, - na geodetsko dejavnost in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

9. redna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, posnetek

4. 10. 2023

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na prometno politiko, - na cestni promet, razen nadzora varnosti cestnega prometa, - na železniški promet, - na zračni promet, - na pomorski promet in plovbo po celinskih vodah, - na prometno infrastrukturo, - na žičniške naprave, - na energetiko, rudarstvo, učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije, - na varstvo okolja, ohranjanje narave in upravljanje z vodami, - na jedrsko varnost, - na podnebne spremembe, - na ravnanje z odpadki in učinkovito rabo virov, - na celovito presojo vplivov na okolje, - na ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi, - na sistemsko urejanje gospodarskih javnih služb, - na javne službe varstva okolja, javne službe ohranjanja narave, javne službe urejanja voda, - na varstvo pred ionizirajočimi sevanji, - na investicije v okoljsko ter vodno infrastrukturo, - na sanacijo naravnih in drugih nesreč, - na urejanje prostora in graditev, - na stanovanjsko področje, - na stavbno-zemljiško področje, - na geodetsko dejavnost in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

212 min

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na prometno politiko, - na cestni promet, razen nadzora varnosti cestnega prometa, - na železniški promet, - na zračni promet, - na pomorski promet in plovbo po celinskih vodah, - na prometno infrastrukturo, - na žičniške naprave, - na energetiko, rudarstvo, učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije, - na varstvo okolja, ohranjanje narave in upravljanje z vodami, - na jedrsko varnost, - na podnebne spremembe, - na ravnanje z odpadki in učinkovito rabo virov, - na celovito presojo vplivov na okolje, - na ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi, - na sistemsko urejanje gospodarskih javnih služb, - na javne službe varstva okolja, javne službe ohranjanja narave, javne službe urejanja voda, - na varstvo pred ionizirajočimi sevanji, - na investicije v okoljsko ter vodno infrastrukturo, - na sanacijo naravnih in drugih nesreč, - na urejanje prostora in graditev, - na stanovanjsko področje, - na stavbno-zemljiško področje, - na geodetsko dejavnost in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

8. redna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, prenos

6. 9. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/18/ES o določitvi temeljnih načel za preiskovanje nesreč v sektorju pomorskega prometa 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 glede minimalnih zahtev za najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka v sektorju občasnega prevoza potnikov 3. Predlog zakona o dopolnitvah Gradbenega zakona (GZ-1A), skrajšani postopek

48 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/18/ES o določitvi temeljnih načel za preiskovanje nesreč v sektorju pomorskega prometa 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 glede minimalnih zahtev za najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka v sektorju občasnega prevoza potnikov 3. Predlog zakona o dopolnitvah Gradbenega zakona (GZ-1A), skrajšani postopek

Seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

35. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, 2, del

30. 8. 2023

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na prometno politiko, - na cestni promet, razen nadzora varnosti cestnega prometa, - na železniški promet, - na zračni promet, - na pomorski promet in plovbo po celinskih vodah, - na prometno infrastrukturo, - na žičniške naprave, - na energetiko, rudarstvo, učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije, - na varstvo okolja, ohranjanje narave in upravljanje z vodami, - na jedrsko varnost, - na podnebne spremembe, - na ravnanje z odpadki in učinkovito rabo virov, - na celovito presojo vplivov na okolje, - na ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi, - na sistemsko urejanje gospodarskih javnih služb, - na javne službe varstva okolja, javne službe ohranjanja narave, javne službe urejanja voda, - na varstvo pred ionizirajočimi sevanji, - na investicije v okoljsko ter vodno infrastrukturo, - na sanacijo naravnih in drugih nesreč, - na urejanje prostora in graditev, - na stanovanjsko področje, - na stavbno-zemljiško področje, - na geodetsko dejavnost in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

98 min

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na prometno politiko, - na cestni promet, razen nadzora varnosti cestnega prometa, - na železniški promet, - na zračni promet, - na pomorski promet in plovbo po celinskih vodah, - na prometno infrastrukturo, - na žičniške naprave, - na energetiko, rudarstvo, učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije, - na varstvo okolja, ohranjanje narave in upravljanje z vodami, - na jedrsko varnost, - na podnebne spremembe, - na ravnanje z odpadki in učinkovito rabo virov, - na celovito presojo vplivov na okolje, - na ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi, - na sistemsko urejanje gospodarskih javnih služb, - na javne službe varstva okolja, javne službe ohranjanja narave, javne službe urejanja voda, - na varstvo pred ionizirajočimi sevanji, - na investicije v okoljsko ter vodno infrastrukturo, - na sanacijo naravnih in drugih nesreč, - na urejanje prostora in graditev, - na stanovanjsko področje, - na stavbno-zemljiško področje, - na geodetsko dejavnost in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

35. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, 1, del

30. 8. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP), nujni postopek

327 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP), nujni postopek

Seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

34. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, 2. del

9. 8. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F), nujni postopek

36 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F), nujni postopek

Seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

34. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, 1. del

9. 8. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F), nujni postopek

166 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F), nujni postopek

Seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

33. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, prenos

4. 7. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 1999/62/ES, Direktive Sveta 1999/37/ES in Direktive (EU) 2019/520 glede emisijskega razreda CO2 za težka vozila s priklopniki

9 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 1999/62/ES, Direktive Sveta 1999/37/ES in Direktive (EU) 2019/520 glede emisijskega razreda CO2 za težka vozila s priklopniki

Seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

32. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

16. 6. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije za učinkovito upravljanje območij Natura 2000

138 min

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije za učinkovito upravljanje območij Natura 2000

Seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

Nadaljevanje 7. redne seje Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

14. 6. 2023

Dnevni red seje: 3. Predlog zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOV), druga obravnava

211 min

Dnevni red seje: 3. Predlog zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOV), druga obravnava

Seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

31. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

14. 6. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji in nadzoru trga necestne mobilne mehanizacije, ki vozi po javnih cestah, ter spremembi Uredbe (EU) 2019/1020 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o učinku določenih prepovedi vožnje po vsej Uniji 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o vozniških dovoljenjih, spremembi Direktive (EU) 2022/2561 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (EU) 2018/1724 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Komisije (EU) št. 383/2012 4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2015/413 o lažji čezmejni izmenjavi informacij o prometnih prekrških, povezanih z varnostjo v cestnem prometu 5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) 2019/943 in (EU) 2019/942 ter direktiv (EU) 2018/2001 in (EU) 2019/944 za izboljšanje zasnove trga električne energije v Uniji 6. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1227/2011 in (EU) 2019/942 za izboljšanje zaščite Unije pred tržno manipulacijo na veleprodajnem trgu z energijo

35 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji in nadzoru trga necestne mobilne mehanizacije, ki vozi po javnih cestah, ter spremembi Uredbe (EU) 2019/1020 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o učinku določenih prepovedi vožnje po vsej Uniji 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o vozniških dovoljenjih, spremembi Direktive (EU) 2022/2561 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (EU) 2018/1724 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Komisije (EU) št. 383/2012 4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2015/413 o lažji čezmejni izmenjavi informacij o prometnih prekrških, povezanih z varnostjo v cestnem prometu 5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) 2019/943 in (EU) 2019/942 ter direktiv (EU) 2018/2001 in (EU) 2019/944 za izboljšanje zasnove trga električne energije v Uniji 6. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1227/2011 in (EU) 2019/942 za izboljšanje zaščite Unije pred tržno manipulacijo na veleprodajnem trgu z energijo

Seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

30. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, 2. del

8. 6. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije zaradi nespoštovanja in izigravanja pravne države v postopku gradnje povezovalnega kanala C0

104 min

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije zaradi nespoštovanja in izigravanja pravne države v postopku gradnje povezovalnega kanala C0

Seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

30. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, 1. del

8. 6. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije zaradi nespoštovanja in izigravanja pravne države v postopku gradnje povezovalnega kanala C0

216 min

Dnevni red seje: 1. Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije zaradi nespoštovanja in izigravanja pravne države v postopku gradnje povezovalnega kanala C0

Seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

7. redna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, 2. del

7. 6. 2023

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na prometno politiko, - na cestni promet, razen nadzora varnosti cestnega prometa, - na železniški promet, - na zračni promet, - na pomorski promet in plovbo po celinskih vodah, - na prometno infrastrukturo, - na žičniške naprave, - na energetiko, rudarstvo, učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije, - na varstvo okolja, ohranjanje narave in upravljanje z vodami, - na jedrsko varnost, - na podnebne spremembe, - na ravnanje z odpadki in učinkovito rabo virov, - na celovito presojo vplivov na okolje, - na ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi, - na sistemsko urejanje gospodarskih javnih služb, - na javne službe varstva okolja, javne službe ohranjanja narave, javne službe urejanja voda, - na varstvo pred ionizirajočimi sevanji, - na investicije v okoljsko ter vodno infrastrukturo, - na sanacijo naravnih in drugih nesreč, - na urejanje prostora in graditev, - na stanovanjsko področje, - na stavbno-zemljiško področje, - na geodetsko dejavnost in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

254 min

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na prometno politiko, - na cestni promet, razen nadzora varnosti cestnega prometa, - na železniški promet, - na zračni promet, - na pomorski promet in plovbo po celinskih vodah, - na prometno infrastrukturo, - na žičniške naprave, - na energetiko, rudarstvo, učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije, - na varstvo okolja, ohranjanje narave in upravljanje z vodami, - na jedrsko varnost, - na podnebne spremembe, - na ravnanje z odpadki in učinkovito rabo virov, - na celovito presojo vplivov na okolje, - na ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi, - na sistemsko urejanje gospodarskih javnih služb, - na javne službe varstva okolja, javne službe ohranjanja narave, javne službe urejanja voda, - na varstvo pred ionizirajočimi sevanji, - na investicije v okoljsko ter vodno infrastrukturo, - na sanacijo naravnih in drugih nesreč, - na urejanje prostora in graditev, - na stanovanjsko področje, - na stavbno-zemljiško področje, - na geodetsko dejavnost in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

7. redna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, 1. del

7. 6. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika (PZ-I), druga obravnava 2. Predlog resolucije o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050 (ReSPR50) 2.a Predlog stališča Republike Slovenije do predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo (prenovitev) 3. Predlog zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOV), druga obravnava

239 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika (PZ-I), druga obravnava 2. Predlog resolucije o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050 (ReSPR50) 2.a Predlog stališča Republike Slovenije do predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo (prenovitev) 3. Predlog zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOV), druga obravnava

Seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

29. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, posnetek

17. 5. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o interventnih ukrepih za preprečitev škodljivih posledic pri podaljševanju rudarskih pravic in koncesij (ZIUPRPK), nujni postopek

40 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o interventnih ukrepih za preprečitev škodljivih posledic pri podaljševanju rudarskih pravic in koncesij (ZIUPRPK), nujni postopek

Seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

28. nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, posnetek

16. 5. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (Rb2023)

69 min

Dnevni red seje: 1. Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (Rb2023)

RTV 365
Mobilna aplikacija
Prenesite iz Trgovine