Seje odbora za izobraževanje, znanost in mladino

Predlogi

Ni najdenih zadetkov.


Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

RTV 365 Programi Oddaje Podkasti Moj 365 Menu
Domov
Raziskujte
Programi
Dokumentarci
Filmi in serije
Oddaje
Podkasti
Filmoteka
Zgodovina
Shranjeno
Naročnine
Več
Domov Raziskujte Programi Dokumentarci Filmi in serije Oddaje Podkasti
Plačljivo
Filmoteka
Moj 365
Zgodovina
Naročnine
Shranjeno

Seje odbora za izobraževanje, znanost in mladino

Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša:
- na predšolsko vzgojo,
- na osnovno, srednje in višje šolstvo,
- na visoko šolstvo,
- na izobraževanje odraslih,
- na znanost in raziskovanje,
- na informacijsko družbo,
- na elektronske komunikacije,
- na šport,
- na mladino in njeno vlogo ter položaj v družbi,
- na spodbujanje aktivne državljanske kulture med mladimi in vprašanja stabilnega ter razvojno naravnanega financiranja mladinske politike in
- na druga vprašanja, ki jih obravnava za to področje pristojno ministrstvo.

Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Zadnje

Seje odbora za izobraževanje, znanost in mladino

13. redna seja Odbora za izobraževanje, znanost in mladino, posnetek

26. 6. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1C), skrajšani postopek 2. Razno

12 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1C), skrajšani postopek 2. Razno

Seje odbora za izobraževanje, znanost in mladino

18. seja Komisije Državnega sveta za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino

20. 6. 2024

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 17. redne seje komisije 2. Predlog zakona o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1C), skrajšani postopek 3. Predlog resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2024–2031 (ReNPK24–31) 4. Razno Poročilo o izvajanju nacionalnega programa za kulturo 2022–2029, za leti 2022 in 2023

149 min

Dnevni red seje: 1. Potrditev zapisnika 17. redne seje komisije 2. Predlog zakona o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1C), skrajšani postopek 3. Predlog resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2024–2031 (ReNPK24–31) 4. Razno Poročilo o izvajanju nacionalnega programa za kulturo 2022–2029, za leti 2022 in 2023

Seje odbora za izobraževanje, znanost in mladino

12. redna seja Odbora za izobraževanje, znanost in mladino, posnetek

5. 6. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o glasbenih šolah (ZGla-B), druga obravnava 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gimnazijah (ZGim-E), skrajšani postopek 3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1C), skrajšani postopek 4. Razno

141 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o glasbenih šolah (ZGla-B), druga obravnava 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gimnazijah (ZGim-E), skrajšani postopek 3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1C), skrajšani postopek 4. Razno

Seje odbora za izobraževanje, znanost in mladino

24. nujna seja Odbora za izobraževanje, znanost in mladino, prenos

28. 5. 2024

Dnevni red seje: 1. Spremembe pri vključevanju otrok tujcev v slovenski šolski sistem so nujne

192 min

Dnevni red seje: 1. Spremembe pri vključevanju otrok tujcev v slovenski šolski sistem so nujne

Seje odbora za izobraževanje, znanost in mladino

23. nujna seja Odbora za izobraževanje, znanost in mladino

9. 5. 2024

Dnevni red seje: 1. "Kako bomo izboljšali sistem vajeništva?"

174 min

Dnevni red seje: 1. "Kako bomo izboljšali sistem vajeništva?"

Seje odbora za izobraževanje, znanost in mladino

11. redna seja Odbora za izobraževanje, znanost in mladino,

8. 5. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o mladinskih svetih (ZMS-B), skrajšani postopek 2. Razno

33 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o mladinskih svetih (ZMS-B), skrajšani postopek 2. Razno

Seje odbora za izobraževanje, znanost in mladino

10. redna seja Odbora za izobraževanje, znanost in mladino, posnetek

10. 4. 2024

Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na predšolsko vzgojo, - na osnovno, srednje in višje šolstvo, - na visoko šolstvo, - na izobraževanje odraslih, - na znanost in raziskovanje, - na informacijsko družbo, - na elektronske komunikacije, - na šport, - na mladino in njeno vlogo ter položaj v družbi, - na spodbujanje aktivne državljanske kulture med mladimi in vprašanja stabilnega ter razvojno naravnanega financiranja mladinske politike in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za to področje pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

63 min

Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na predšolsko vzgojo, - na osnovno, srednje in višje šolstvo, - na visoko šolstvo, - na izobraževanje odraslih, - na znanost in raziskovanje, - na informacijsko družbo, - na elektronske komunikacije, - na šport, - na mladino in njeno vlogo ter položaj v družbi, - na spodbujanje aktivne državljanske kulture med mladimi in vprašanja stabilnega ter razvojno naravnanega financiranja mladinske politike in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za to področje pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Seje odbora za izobraževanje, znanost in mladino

3. javna predstavitev mnenj Odbora za izobraževanje, znanost in mladino

15. 3. 2024

Dnevni red: 1. Javna predstavitev mnenj o Nacionalnem programu vzgoje in izobraževanja za prihodnje desetletje

283 min

Dnevni red: 1. Javna predstavitev mnenj o Nacionalnem programu vzgoje in izobraževanja za prihodnje desetletje

Seje odbora za izobraževanje, znanost in mladino

22. nujna seja Odbora za izobraževanje, znanost in mladino, 2. del

13. 2. 2024

Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na predšolsko vzgojo, - na osnovno, srednje in višje šolstvo, - na visoko šolstvo, - na izobraževanje odraslih, - na znanost in raziskovanje, - na informacijsko družbo, - na elektronske komunikacije, - na šport, - na mladino in njeno vlogo ter položaj v družbi, - na spodbujanje aktivne državljanske kulture med mladimi in vprašanja stabilnega ter razvojno naravnanega financiranja mladinske politike in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za to področje pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

113 min

Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na predšolsko vzgojo, - na osnovno, srednje in višje šolstvo, - na visoko šolstvo, - na izobraževanje odraslih, - na znanost in raziskovanje, - na informacijsko družbo, - na elektronske komunikacije, - na šport, - na mladino in njeno vlogo ter položaj v družbi, - na spodbujanje aktivne državljanske kulture med mladimi in vprašanja stabilnega ter razvojno naravnanega financiranja mladinske politike in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za to področje pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Seje odbora za izobraževanje, znanost in mladino

22. nujna seja Odbora za izobraževanje, znanost in mladino, 1. del

13. 2. 2024

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-L), druga obravnava

112 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-L), druga obravnava

Seje odbora za izobraževanje, znanost in mladino

21. nujna seja Odbora za izobraževanje, znanost in mladino, posnetek

23. 1. 2024

Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na predšolsko vzgojo, - na osnovno, srednje in višje šolstvo, - na visoko šolstvo, - na izobraževanje odraslih, - na znanost in raziskovanje, - na informacijsko družbo, - na elektronske komunikacije, - na šport, - na mladino in njeno vlogo ter položaj v družbi, - na spodbujanje aktivne državljanske kulture med mladimi in vprašanja stabilnega ter razvojno naravnanega financiranja mladinske politike in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za to področje pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

173 min

Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na predšolsko vzgojo, - na osnovno, srednje in višje šolstvo, - na visoko šolstvo, - na izobraževanje odraslih, - na znanost in raziskovanje, - na informacijsko družbo, - na elektronske komunikacije, - na šport, - na mladino in njeno vlogo ter položaj v družbi, - na spodbujanje aktivne državljanske kulture med mladimi in vprašanja stabilnega ter razvojno naravnanega financiranja mladinske politike in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za to področje pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Seje odbora za izobraževanje, znanost in mladino

20. nujna seja Odbora za izobraževanje, znanost in mladino, prenos

20. 12. 2023

Dnevni red seje: 1. »Skrb vzbujajoči rezultati Raziskave PISA 2022« 2. Razno

204 min

Dnevni red seje: 1. »Skrb vzbujajoči rezultati Raziskave PISA 2022« 2. Razno

Seje odbora za izobraževanje, znanost in mladino

19. nujna seja Odbora za izobraževanje, znanost in mladino, posnetek

8. 11. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-K)

179 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-K)

Seje odbora za izobraževanje, znanost in mladino

18. nujna seja Odbora za izobraževanje, znanost in mladino, prenos

13. 10. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024-A) 2. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2025 (DP2025)

94 min

Dnevni red seje: 1. Predlog sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024-A) 2. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2025 (DP2025)

Seje odbora za izobraževanje, znanost in mladino

17. nujna seja Odbora za izobraževanje, znanost in mladino, prenos

3. 10. 2023

Dnevni red seje: 1. "(Ne)realizacija sprejetih sklepov s področja izobraževanja, znanosti in mladine"

125 min

Dnevni red seje: 1. "(Ne)realizacija sprejetih sklepov s področja izobraževanja, znanosti in mladine"

Seje odbora za izobraževanje, znanost in mladino

9. redna seja Odbora za izobraževanje, znanost in mladino, prenos

3. 10. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto (OdUVŠUPNM-A) 2. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1L) 3. Predlog odloak o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1H) 4. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (OdUVZFIŠNM-E) 5. Razno

35 min

Dnevni red seje: 1. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto (OdUVŠUPNM-A) 2. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1L) 3. Predlog odloak o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1H) 4. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (OdUVZFIŠNM-E) 5. Razno

Seje odbora za izobraževanje, znanost in mladino

8. redna seja Odbora za izobraževanje, znanost in mladino, prenos

6. 9. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-M), skrajšani postopek 2. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI-B), skrajšani postopek 3. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (ZPIMVI-B), skrajšani postopek 4. Razno

103 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-M), skrajšani postopek 2. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI-B), skrajšani postopek 3. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (ZPIMVI-B), skrajšani postopek 4. Razno

Seje odbora za izobraževanje, znanost in mladino

16. nujna seja Odbora za izobraževanje, znanost in mladino, prenos

20. 6. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-P), skrajšani postopek

48 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-P), skrajšani postopek

Skupne seje delovnih teles Državnega zbora

8. redna seja Odbora za gospodarstvo in 7. redna seja Odbora za izobraževanje, znanost in mladino

8. 6. 2023

Dnevni red seje: 1. Evropski akt o čipih - izboljšanje položaja slovenske industrije in znanosti na področju polprevodnikov

125 min

Dnevni red seje: 1. Evropski akt o čipih - izboljšanje položaja slovenske industrije in znanosti na področju polprevodnikov

Seje odbora za izobraževanje, znanost in mladino

6. redna seja Odbora za izobraževanje, znanost in mladino,, 2. del

7. 6. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1B), druga obravnava 2. Predlog zakona o spremembi Zakona o osnovni šoli (ZOsn-J), druga obravnava 3. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-L) 4. Razno

76 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1B), druga obravnava 2. Predlog zakona o spremembi Zakona o osnovni šoli (ZOsn-J), druga obravnava 3. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-L) 4. Razno

Seje odbora za izobraževanje, znanost in mladino

6. redna seja Odbora za izobraževanje, znanost in mladino,, 1. del

7. 6. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1B), druga obravnava 2. Predlog zakona o spremembi Zakona o osnovni šoli (ZOsn-J), druga obravnava 3. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-L) 4. Razno

126 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1B), druga obravnava 2. Predlog zakona o spremembi Zakona o osnovni šoli (ZOsn-J), druga obravnava 3. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-L) 4. Razno

Skupne seje delovnih teles Državnega zbora

15. nujna seja Odbora za izobraževanje, znanost in mladino in 23. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, 2.del

19. 5. 2023

Dnevni red: 1. Seznanitev s sistemom preventivnega delovanja Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter Policije glede problematike naislja med mladoletnimi

169 min

Dnevni red: 1. Seznanitev s sistemom preventivnega delovanja Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter Policije glede problematike naislja med mladoletnimi

Skupne seje delovnih teles Državnega zbora

15. nujna seja Odbora za izobraževanje, znanost in mladino in 23. nujna seja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, 1.del

19. 5. 2023

Dnevni red: 1. Seznanitev s sistemom preventivnega delovanja Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter Policije glede problematike naislja med mladoletnimi

171 min

Dnevni red: 1. Seznanitev s sistemom preventivnega delovanja Ministrstva za vzgojo in izobraževanje ter Policije glede problematike naislja med mladoletnimi

Seje odbora za izobraževanje, znanost in mladino

5. redna seja Odbora za izobraževanje, znanost in mladino, prenos

11. 5. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (Rb2023)

36 min

Dnevni red seje: 1. Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (Rb2023)

Seje odbora za izobraževanje, znanost in mladino

14. nujna seja Odbora za izobraževanje, znanost in mladino, prenos

4. 5. 2023

Dnevni red seje: 1. Zaščita dobrega imena in ugleda učiteljskega poklica

107 min

Dnevni red seje: 1. Zaščita dobrega imena in ugleda učiteljskega poklica

Seje odbora za izobraževanje, znanost in mladino

13. nujna seja Odbora za izobraževanje, znanost in mladino, prenos

20. 4. 2023

Dnevni red seje: 1. Ponoven poziv Vladi, naj povišanje cen programov vrtcev zaradi dviga stroškov dela ne prevali na občine in starše

59 min

Dnevni red seje: 1. Ponoven poziv Vladi, naj povišanje cen programov vrtcev zaradi dviga stroškov dela ne prevali na občine in starše

Seje odbora za izobraževanje, znanost in mladino

3. redna seja Odbora za izobraževanje, znanost in mladino, prenos

30. 3. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1B), druga obravnava 2. Predlog zakona o spremembi Zakona o osnovni šoli (ZOsn-J), druga obravnava 3. Razno

43 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1B), druga obravnava 2. Predlog zakona o spremembi Zakona o osnovni šoli (ZOsn-J), druga obravnava 3. Razno

Seje odbora za izobraževanje, znanost in mladino

12. nujna seja Odbora za izobraževanje, znanost in mladino, posnetek

7. 3. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID-A), skrajšani postopek 2. Razno

74 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID-A), skrajšani postopek 2. Razno

Seje odbora za izobraževanje, znanost in mladino

11. nujna seja Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino, prenos

14. 2. 2023

Dnevni red seje: 1. Povišanje cen programov vrtcev zaradi dviga stroškov dela naj nosi vlada in ne občine oziroma starši

128 min

Dnevni red seje: 1. Povišanje cen programov vrtcev zaradi dviga stroškov dela naj nosi vlada in ne občine oziroma starši

Seje odbora za izobraževanje, znanost in mladino

10. nujna seja Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino (predstavitev kandidata za ministra za vzgojo in izobraževanje Darja Felde), posnetek

12. 1. 2023

Dnevni red: 1. Predstavitev dr. Darja Felde, kandidata za ministra za vzgojo in izobraževanje

184 min

Dnevni red: 1. Predstavitev dr. Darja Felde, kandidata za ministra za vzgojo in izobraževanje

Seje odbora za izobraževanje, znanost in mladino

10. nujna seja Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino (predstavitev kandidata za ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igorja Papiča)

12. 1. 2023

Dnevni red: 2. Predstavitev dr. Igorja Papiča, kandidata za ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije

130 min

Dnevni red: 2. Predstavitev dr. Igorja Papiča, kandidata za ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije

Seje odbora za izobraževanje, znanost in mladino

9. nujna seja Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino

11. 1. 2023

Dnevni red: 1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih (ZSZUN-A), skrajšani postopek

13 min

Dnevni red: 1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih (ZSZUN-A), skrajšani postopek

Skupne seje delovnih teles Državnega zbora

8. nujna seja Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino in 10. nujna seja Odbora za kulturo

3. 11. 2022

Dnevni red seje: 1. Vpliv energetske draginje na delovanje vzgojno izobraževalnih in kulturnih zavodov

158 min

Dnevni red seje: 1. Vpliv energetske draginje na delovanje vzgojno izobraževalnih in kulturnih zavodov

Seje odbora za izobraževanje, znanost in mladino

7. nujna seja Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino, prenos

24. 10. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog zakon o spremembah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-O), nujni postopek

26 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakon o spremembah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-O), nujni postopek

Seje odbora za izobraževanje, znanost in mladino

6. nujna seja Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino

12. 10. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023-A) 2. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024)

62 min

Dnevni red seje: 1. Predlog spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023-A) 2. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024)

Seje odbora za izobraževanje, znanost in mladino

5. nujna seja Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino

5. 10. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju (ZIUVI), nujni postopek

80 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju (ZIUVI), nujni postopek

Seje odbora za izobraževanje, znanost in mladino

4. nujna seja Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino, posnetek

20. 9. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Rb2022)

85 min

Dnevni red seje: 1. Predlog rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Rb2022)

Seje odbora za izobraževanje, znanost in mladino

2. redna seja Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino, posnetek

20. 9. 2022

Dnevni red seje: 1. Sedemindvajseto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2021 s Poročilom Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2021, zainteresirano delno telo 2. Razno

56 min

Dnevni red seje: 1. Sedemindvajseto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2021 s Poročilom Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2021, zainteresirano delno telo 2. Razno

Seje odbora za izobraževanje, znanost in mladino

3. nujna seja Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino, prenos

6. 7. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih (ZSZUN-1), druga obravnava

26 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih (ZSZUN-1), druga obravnava

Seje odbora za izobraževanje, znanost in mladino

1. redna seja Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino

6. 7. 2022

Dnevni red seje: 1. Uvedba dodatnih gibalnih dejavnosti in projektov zdravega življenjskega sloga

105 min

Dnevni red seje: 1. Uvedba dodatnih gibalnih dejavnosti in projektov zdravega življenjskega sloga

Seje odbora za izobraževanje, znanost in mladino

2. nujna seja Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino

23. 6. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI-C), druga obravnava 2. Predlog odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto (OdUFIINM)

56 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI-C), druga obravnava 2. Predlog odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto (OdUFIINM)

Seje odbora za izobraževanje, znanost in mladino

1. nujna seja Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino (predstavitev kandidata za ministra Igorja Papiča)

28. 5. 2022

Dnevni red seje: 1. Predstavitev dr. Igorja Papiča, kandidata za ministra za izobraževanje, znanost in šport

156 min

Dnevni red seje: 1. Predstavitev dr. Igorja Papiča, kandidata za ministra za izobraževanje, znanost in šport

Seje odbora za izobraževanje, znanost in mladino

45. nujna seja Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino, posnetek

4. 4. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027 (ZFSŠI27) 2. Predlog odloka o preoblikovanju samostojnega visokošolskega zavoda Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto (OdPFIINM)

194 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027 (ZFSŠI27) 2. Predlog odloka o preoblikovanju samostojnega visokošolskega zavoda Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto (OdPFIINM)

Seje odbora za izobraževanje, znanost in mladino

26. redna seja Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino, prenos

10. 3. 2022

Dnevni red seje: 1. Demografski problemi v Sloveniji in v Evropski uniji

113 min

Dnevni red seje: 1. Demografski problemi v Sloveniji in v Evropski uniji

Seje odbora za izobraževanje, znanost in mladino

Nadaljevanje 27. redne seje Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino

2. 3. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o Pomurski akademsko-znanstveni uniji (PAZU) (ZPAZU), druga obravnava

53 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o Pomurski akademsko-znanstveni uniji (PAZU) (ZPAZU), druga obravnava

Seje odbora za izobraževanje, znanost in mladino

44. nujna seja Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino

2. 3. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona za urejanje položaja študentov (ZUPŠ-1), druga obravnava

149 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona za urejanje položaja študentov (ZUPŠ-1), druga obravnava

Seje odbora za izobraževanje, znanost in mladino

27. redna seja Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino, prenos

25. 2. 2022

Dnevni red seje: 2. Predlog resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (ReZrIS30) 3. Predlog resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022–2030 (ReNPIO22–30) 4. Predlog resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2030 (ReNPVŠ30) 5. Razno

224 min

Dnevni red seje: 2. Predlog resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (ReZrIS30) 3. Predlog resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022–2030 (ReNPIO22–30) 4. Predlog resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2030 (ReNPVŠ30) 5. Razno

Seje odbora za izobraževanje, znanost in mladino

25. redna seja Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino

18. 2. 2022

Dnevni red seje: 1. Realne možnosti prostora in participacije mladih v mednarodnem in slovenskem javnem prostoru

149 min

Dnevni red seje: 1. Realne možnosti prostora in participacije mladih v mednarodnem in slovenskem javnem prostoru

Seje odbora za izobraževanje, znanost in mladino

43. nujna seja Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino

24. 1. 2022

Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na predšolsko vzgojo, - na osnovno, srednje in višje šolstvo, - na visoko šolstvo, - na izobraževanje odraslih, - na znanost in raziskovanje, - na informacijsko družbo, - na elektronske komunikacije, - na šport, - na mladino in njeno vlogo ter položaj v družbi, - na spodbujanje aktivne državljanske kulture med mladimi in vprašanja stabilnega ter razvojno naravnanega financiranja mladinske politike in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za to področje pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

44 min

Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na predšolsko vzgojo, - na osnovno, srednje in višje šolstvo, - na visoko šolstvo, - na izobraževanje odraslih, - na znanost in raziskovanje, - na informacijsko družbo, - na elektronske komunikacije, - na šport, - na mladino in njeno vlogo ter položaj v družbi, - na spodbujanje aktivne državljanske kulture med mladimi in vprašanja stabilnega ter razvojno naravnanega financiranja mladinske politike in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za to področje pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Seje odbora za izobraževanje, znanost in mladino

42. nujna seja Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino

12. 1. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (ZPIMVI-B), druga obravnava

111 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (ZPIMVI-B), druga obravnava

RTV 365
Mobilna aplikacija
Prenesite iz Trgovine