Seje odbora za finance in monetarno politiko

Predlogi

Ni najdenih zadetkov.


Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

RTV 365 Raziskujte V živo Podkasti Moj 365 Več
Domov
Raziskujte
V živo
Dokumentarci
Filmi
Serije
Za otroke
Oddaje
Podkasti
Filmoteka
Zgodovina
Shranjeno
Naročnine
Več
Domov Raziskujte V živo Dokumentarci Filmi Serije Za otroke Oddaje Podkasti Filmoteka
Moj 365
Zgodovina
Naročnine
Shranjeno

Seje odbora za finance in monetarno politiko

Odbor za finance in monetarno politiko obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša:
- na makroekonomsko politiko in koordinacijo strukturnih reform,
- na javnofinančne prihodke in odhodke,
- na proračun,
- na zakladništvo in javno računovodstvo,
- na davčni in carinski sistem,
- na finančni sistem,
- na finančno premoženje,
- na poroštva,
- na zadolževanje javnega sektorja,
- na javno-zasebno partnerstvo,
- na preglednost finančnih odnosov,
- na centralnobančni sistem in monetarno politiko,
- na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja,
- na prirejanja iger na srečo,
- na državne pomoči,
- na makrofiskalne analize in napovedi,
- na delovanje Slovenske odškodninske družbe d.d. in Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. in
- na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo.

Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Zadnje dodano

Seje odbora za finance in monetarno politiko

15. redna seja Odbora za finance, posnetek

29. 11. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB-1A), skrajšani postopek 2. Informacija o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost

19 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB-1A), skrajšani postopek 2. Informacija o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost

Seje odbora za finance in monetarno politiko

33. nujna seja Odbora za finance, 2. del

18. 11. 2023

Dnevni red seje: 1. Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024-A) 2. Predlog Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425), nujni postopek

120 min

Dnevni red seje: 1. Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024-A) 2. Predlog Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425), nujni postopek

Seje odbora za finance in monetarno politiko

33. nujna seja Odbora za finance, 1. del

18. 11. 2023

Dnevni red seje: 1. Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024-A) 2. Predlog Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425), nujni postopek

171 min

Dnevni red seje: 1. Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024-A) 2. Predlog Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425), nujni postopek

Seje odbora za finance in monetarno politiko

Nadaljevanje 32. nujne seje Odbora za finance, prenos

17. 11. 2023

Dnevni red seje: 4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1N), nujni postopek

16 min

Dnevni red seje: 4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1N), nujni postopek

Seje odbora za finance in monetarno politiko

31. nujna seja Odbora za finance, prenos

17. 11. 2023

Dnevni red seje: 1. Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2025 (DP2025) 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih

164 min

Dnevni red seje: 1. Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2025 (DP2025) 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih

Seje odbora za finance in monetarno politiko

14. redna seja Odbora za finance, posnetek

8. 11. 2023

Dnevni red seje: A1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za dostop do finančnih podatkov in spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 1094/2010, (EU) št. 1095/2010 in (EU) 2022/2554 1. Predlog Zakon o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d. v. z. (ZSPVZZ), druga obravnava 2. Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 (OdPSD22–24-D) 3. Letno poročilo Odbora za finančno stabilnost za leto 2022 4. Poročilo o izvrševanju javnih pooblastil, danih SID – Slovenski izvozni in razvojni banki, d. d., Ljubljana, za leto 2022 5. Letno poročilo o upravljanju naložb Republike Slovenije in SDH za leto 2022, obravnava - MDT 6. Pobuda Sveta delavcev Nove ljubljanske banke, d. d., Ljubljana za začetek postopka za oceno ustavnosti šestega odstavka 36. člena Zakona o bančništvu (ZBan-3)

170 min

Dnevni red seje: A1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za dostop do finančnih podatkov in spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 1094/2010, (EU) št. 1095/2010 in (EU) 2022/2554 1. Predlog Zakon o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d. v. z. (ZSPVZZ), druga obravnava 2. Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 (OdPSD22–24-D) 3. Letno poročilo Odbora za finančno stabilnost za leto 2022 4. Poročilo o izvrševanju javnih pooblastil, danih SID – Slovenski izvozni in razvojni banki, d. d., Ljubljana, za leto 2022 5. Letno poročilo o upravljanju naložb Republike Slovenije in SDH za leto 2022, obravnava - MDT 6. Pobuda Sveta delavcev Nove ljubljanske banke, d. d., Ljubljana za začetek postopka za oceno ustavnosti šestega odstavka 36. člena Zakona o bančništvu (ZBan-3)

Seje odbora za finance in monetarno politiko

32. nujna seja Odbora za finance, prenos

25. 10. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede pravil o DDV, ki se nanašajo na davčne zavezance, ki omogočajo prodajo na daljavo uvoženega blaga, ter glede uporabe posebne ureditve za prodajo na daljavo s tretjih ozemelj ali iz tretjih držav uvoženega blaga in posebne ureditve za prijavo in plačilo uvoznega DDV 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EGS) št. 2658/87 v zvezi z uvedbo poenostavljene tarifne obravnave za prodajo blaga na daljavo in Uredbe (ES) št. 1186/2009 v zvezi z odpravo praga za oprostitev plačila carinske dajatve 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije in carinskem organu Evropske unije ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1N), nujni postopek

30 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede pravil o DDV, ki se nanašajo na davčne zavezance, ki omogočajo prodajo na daljavo uvoženega blaga, ter glede uporabe posebne ureditve za prodajo na daljavo s tretjih ozemelj ali iz tretjih držav uvoženega blaga in posebne ureditve za prijavo in plačilo uvoznega DDV 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EGS) št. 2658/87 v zvezi z uvedbo poenostavljene tarifne obravnave za prodajo blaga na daljavo in Uredbe (ES) št. 1186/2009 v zvezi z odpravo praga za oprostitev plačila carinske dajatve 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije in carinskem organu Evropske unije ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1N), nujni postopek

Seje odbora za finance in monetarno politiko

13. redna seja Odbora za finance, 2. del

23. 10. 2023

Odbor za finance in monetarno politiko obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na makroekonomsko politiko in koordinacijo strukturnih reform, - na javnofinančne prihodke in odhodke, - na proračun, - na zakladništvo in javno računovodstvo, - na davčni in carinski sistem, - na finančni sistem, - na finančno premoženje, - na poroštva, - na zadolževanje javnega sektorja, - na javno-zasebno partnerstvo, - na preglednost finančnih odnosov, - na centralnobančni sistem in monetarno politiko, - na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, - na prirejanja iger na srečo, - na državne pomoči, - na makrofiskalne analize in napovedi, - na delovanje Slovenske odškodninske družbe d.d. in Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

113 min

Odbor za finance in monetarno politiko obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na makroekonomsko politiko in koordinacijo strukturnih reform, - na javnofinančne prihodke in odhodke, - na proračun, - na zakladništvo in javno računovodstvo, - na davčni in carinski sistem, - na finančni sistem, - na finančno premoženje, - na poroštva, - na zadolževanje javnega sektorja, - na javno-zasebno partnerstvo, - na preglednost finančnih odnosov, - na centralnobančni sistem in monetarno politiko, - na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, - na prirejanja iger na srečo, - na državne pomoči, - na makrofiskalne analize in napovedi, - na delovanje Slovenske odškodninske družbe d.d. in Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Seje odbora za finance in monetarno politiko

13. redna seja Odbora za finance, 1. del

23. 10. 2023

Dnevni red seje: A1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o plačilnih storitvah na notranjem trgu in spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 A2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o plačilnih storitvah in storitvah elektronskega denarja na notranjem trgu, spremembi Direktive 98/26/ES ter razveljavitvi direktiv (EU) 2015/2366 in 2009/110/ES 1. Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2024–2026 (OdPSD24–26-A) 2. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2025 (DP2025)

153 min

Dnevni red seje: A1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o plačilnih storitvah na notranjem trgu in spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 A2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o plačilnih storitvah in storitvah elektronskega denarja na notranjem trgu, spremembi Direktive 98/26/ES ter razveljavitvi direktiv (EU) 2015/2366 in 2009/110/ES 1. Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2024–2026 (OdPSD24–26-A) 2. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2025 (DP2025)

Skupne seje delovnih teles Državnega zbora

26. nujna seja Odbora za finance in 19. nujna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

14. 9. 2023

Dnevni red seje: 1. Problematika delovanja družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o.

120 min

Dnevni red seje: 1. Problematika delovanja družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o.

Seje odbora za finance in monetarno politiko

29. nujna seja Odbora za finance, posnetek

7. 9. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o hitrejši in varnejši oprostitvi presežnih davčnih odtegljajev 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/59/EU v zvezi z ukrepi za zgodnje posredovanje, pogoji za reševanje in financiranjem ukrepov za reševanje 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 806/2014 v zvezi z ukrepi za zgodnje posredovanje, pogoji za reševanje in financiranjem ukrepov za reševanje

14 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o hitrejši in varnejši oprostitvi presežnih davčnih odtegljajev 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/59/EU v zvezi z ukrepi za zgodnje posredovanje, pogoji za reševanje in financiranjem ukrepov za reševanje 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 806/2014 v zvezi z ukrepi za zgodnje posredovanje, pogoji za reševanje in financiranjem ukrepov za reševanje

Seje odbora za finance in monetarno politiko

29. nujna seja Odbora za finance, posnetek

7. 9. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o hitrejši in varnejši oprostitvi presežnih davčnih odtegljajev 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/59/EU v zvezi z ukrepi za zgodnje posredovanje, pogoji za reševanje in financiranjem ukrepov za reševanje 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 806/2014 v zvezi z ukrepi za zgodnje posredovanje, pogoji za reševanje in financiranjem ukrepov za reševanje

14 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o hitrejši in varnejši oprostitvi presežnih davčnih odtegljajev 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/59/EU v zvezi z ukrepi za zgodnje posredovanje, pogoji za reševanje in financiranjem ukrepov za reševanje 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 806/2014 v zvezi z ukrepi za zgodnje posredovanje, pogoji za reševanje in financiranjem ukrepov za reševanje

Seje odbora za finance in monetarno politiko

28. nujna seja Odbora za finance

1. 9. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/85/EU o zahtevah v zvezi s proračunskimi okviri držav članic 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o učinkovitem usklajevanju ekonomskih politik in večstranskem proračunskem nadzoru ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1466/97 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1467/97 o pospešitvi in razjasnitvi izvajanja postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem 4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/49/EU glede obsega zaščite vlog, uporabe sredstev sistemov jamstva za vloge, čezmejnega sodelovanja in preglednosti 5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1286/2014 glede posodobitve dokumenta s ključnimi informacijami 6. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU, 2014/65/EU in (EU) 2016/97 v zvezi s pravili Unije o zaščiti malih vlagateljev 7. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preglednosti in celovitosti dejavnosti ocenjevanja okoljskih, socialnih in upravljavskih (ESG) dejavnikov

66 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/85/EU o zahtevah v zvezi s proračunskimi okviri držav članic 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o učinkovitem usklajevanju ekonomskih politik in večstranskem proračunskem nadzoru ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1466/97 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1467/97 o pospešitvi in razjasnitvi izvajanja postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem 4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/49/EU glede obsega zaščite vlog, uporabe sredstev sistemov jamstva za vloge, čezmejnega sodelovanja in preglednosti 5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1286/2014 glede posodobitve dokumenta s ključnimi informacijami 6. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU, 2014/65/EU in (EU) 2016/97 v zvezi s pravili Unije o zaščiti malih vlagateljev 7. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preglednosti in celovitosti dejavnosti ocenjevanja okoljskih, socialnih in upravljavskih (ESG) dejavnikov

Seje odbora za finance in monetarno politiko

27. nujna seja Odbora za finance,

29. 8. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2023 II 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324-B), nujni postopek

70 min

Dnevni red seje: 1. Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2023 II 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324-B), nujni postopek

Seje odbora za finance in monetarno politiko

12. redna seja Odbora za finance

12. 7. 2023

Odbor za finance in monetarno politiko obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na makroekonomsko politiko in koordinacijo strukturnih reform, - na javnofinančne prihodke in odhodke, - na proračun, - na zakladništvo in javno računovodstvo, - na davčni in carinski sistem, - na finančni sistem, - na finančno premoženje, - na poroštva, - na zadolževanje javnega sektorja, - na javno-zasebno partnerstvo, - na preglednost finančnih odnosov, - na centralnobančni sistem in monetarno politiko, - na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, - na prirejanja iger na srečo, - na državne pomoči, - na makrofiskalne analize in napovedi, - na delovanje Slovenske odškodninske družbe d.d. in Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

187 min

Odbor za finance in monetarno politiko obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na makroekonomsko politiko in koordinacijo strukturnih reform, - na javnofinančne prihodke in odhodke, - na proračun, - na zakladništvo in javno računovodstvo, - na davčni in carinski sistem, - na finančni sistem, - na finančno premoženje, - na poroštva, - na zadolževanje javnega sektorja, - na javno-zasebno partnerstvo, - na preglednost finančnih odnosov, - na centralnobančni sistem in monetarno politiko, - na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, - na prirejanja iger na srečo, - na državne pomoči, - na makrofiskalne analize in napovedi, - na delovanje Slovenske odškodninske družbe d.d. in Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Seje odbora za finance in monetarno politiko

25. nujna seja Odbora za finance, prenos

15. 6. 2023

Dnevni red seje: 1. Prodaja Športne loterije Slovenije in igre na srečo d.d.

190 min

Dnevni red seje: 1. Prodaja Športne loterije Slovenije in igre na srečo d.d.

Seje odbora za finance in monetarno politiko

24. nujna seja Odbora za finance

15. 6. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembi Zakona o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov (ZNUDDVE-A), skrajšani postopek

46 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembi Zakona o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov (ZNUDDVE-A), skrajšani postopek

Seje odbora za finance in monetarno politiko

23. nujna seja Odbora za finance

8. 6. 2023

Odbor za finance in monetarno politiko obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na makroekonomsko politiko in koordinacijo strukturnih reform, - na javnofinančne prihodke in odhodke, - na proračun, - na zakladništvo in javno računovodstvo, - na davčni in carinski sistem, - na finančni sistem, - na finančno premoženje, - na poroštva, - na zadolževanje javnega sektorja, - na javno-zasebno partnerstvo, - na preglednost finančnih odnosov, - na centralnobančni sistem in monetarno politiko, - na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, - na prirejanja iger na srečo, - na državne pomoči, - na makrofiskalne analize in napovedi, - na delovanje Slovenske odškodninske družbe d.d. in Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

38 min

Odbor za finance in monetarno politiko obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na makroekonomsko politiko in koordinacijo strukturnih reform, - na javnofinančne prihodke in odhodke, - na proračun, - na zakladništvo in javno računovodstvo, - na davčni in carinski sistem, - na finančni sistem, - na finančno premoženje, - na poroštva, - na zadolževanje javnega sektorja, - na javno-zasebno partnerstvo, - na preglednost finančnih odnosov, - na centralnobančni sistem in monetarno politiko, - na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, - na prirejanja iger na srečo, - na državne pomoči, - na makrofiskalne analize in napovedi, - na delovanje Slovenske odškodninske družbe d.d. in Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Seje odbora za finance in monetarno politiko

11. redna seja Odbora za finance

8. 6. 2023

Odbor za finance in monetarno politiko obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na makroekonomsko politiko in koordinacijo strukturnih reform, - na javnofinančne prihodke in odhodke, - na proračun, - na zakladništvo in javno računovodstvo, - na davčni in carinski sistem, - na finančni sistem, - na finančno premoženje, - na poroštva, - na zadolževanje javnega sektorja, - na javno-zasebno partnerstvo, - na preglednost finančnih odnosov, - na centralnobančni sistem in monetarno politiko, - na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, - na prirejanja iger na srečo, - na državne pomoči, - na makrofiskalne analize in napovedi, - na delovanje Slovenske odškodninske družbe d.d. in Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

49 min

Odbor za finance in monetarno politiko obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na makroekonomsko politiko in koordinacijo strukturnih reform, - na javnofinančne prihodke in odhodke, - na proračun, - na zakladništvo in javno računovodstvo, - na davčni in carinski sistem, - na finančni sistem, - na finančno premoženje, - na poroštva, - na zadolževanje javnega sektorja, - na javno-zasebno partnerstvo, - na preglednost finančnih odnosov, - na centralnobančni sistem in monetarno politiko, - na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, - na prirejanja iger na srečo, - na državne pomoči, - na makrofiskalne analize in napovedi, - na delovanje Slovenske odškodninske družbe d.d. in Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Seje odbora za finance in monetarno politiko

22. nujna seja Odbora za finance, prenos

20. 5. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (Rb2023) 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324-A), nujni postopek

229 min

Dnevni red seje: 1. Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (Rb2023) 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324-A), nujni postopek

Seje odbora za finance in monetarno politiko

21. nujna seja Odbora za finance, posnetek

20. 4. 2023

Dnevni red seje: 1. Ukrepi za izboljšanje uporabe sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost ter ostalih nepovratnih sredstev iz evropskih skladov

201 min

Dnevni red seje: 1. Ukrepi za izboljšanje uporabe sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost ter ostalih nepovratnih sredstev iz evropskih skladov

Seje odbora za finance in monetarno politiko

20. nujna seja Odbora za finance, prenos

20. 4. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2024 do 2026 (OdPSD24-26)

24 min

Dnevni red seje: 1. Predlog Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2024 do 2026 (OdPSD24-26)

Seje odbora za finance in monetarno politiko

10. redna seja Odbora za finance, posnetek

30. 3. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah (ZNKP-A), skrajšani postopek 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1C), skrajšani postopek 3. 45., 46., 47. in 48. poročilo o poroštvu Republike Slovenije in odobreni finančni pomoči Irski, Portugalski republiki in Helenski republiki 4. Dvaindvajseto poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji za leta 2019, 2020 in 2021

29 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah (ZNKP-A), skrajšani postopek 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1C), skrajšani postopek 3. 45., 46., 47. in 48. poročilo o poroštvu Republike Slovenije in odobreni finančni pomoči Irski, Portugalski republiki in Helenski republiki 4. Dvaindvajseto poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji za leta 2019, 2020 in 2021

Seje odbora za finance in monetarno politiko

8. redna seja Odbora za finance

24. 3. 2023

Dnevni red seje: A1. Zahteva skupine poslank in poslancev Državnega zbora za oceno ustavnosti 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 17., 18. in 21. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA) 1. Seznanitev z izvajanjem načrta za okrevanje in odpornost ter koriščenjem sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost 2. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (ZMbNFS-A), skrajšani postopek 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga izvedbene uredbe Sveta o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011 glede zahtev za informacije za nekatere ureditve DDV 4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 904/2010 glede ureditev upravnega sodelovanja na področju DDV, potrebnih za digitalno dobo 5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede pravil o DDV za digitalno dobo

154 min

Dnevni red seje: A1. Zahteva skupine poslank in poslancev Državnega zbora za oceno ustavnosti 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 17., 18. in 21. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA) 1. Seznanitev z izvajanjem načrta za okrevanje in odpornost ter koriščenjem sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost 2. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (ZMbNFS-A), skrajšani postopek 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga izvedbene uredbe Sveta o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011 glede zahtev za informacije za nekatere ureditve DDV 4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 904/2010 glede ureditev upravnega sodelovanja na področju DDV, potrebnih za digitalno dobo 5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede pravil o DDV za digitalno dobo

Seje odbora za finance in monetarno politiko

19. nujna seja Odbora za finance,

20. 3. 2023

Dnevni red seje: 1. Zahteva Varuha človekovih pravic za oceno ustavnosti 18.a člena Zakona o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14, 39/22 in 14/23) (U-I-33/23) - predlog za začasno zadržanje izvrševanja predpisa

14 min

Dnevni red seje: 1. Zahteva Varuha človekovih pravic za oceno ustavnosti 18.a člena Zakona o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14, 39/22 in 14/23) (U-I-33/23) - predlog za začasno zadržanje izvrševanja predpisa

Seje odbora za finance in monetarno politiko

18. nujna seja Odbora za finance

15. 3. 2023

Dnevni red seje: 1. Mnenje Odbora o zahtevi Državnega sveta za ponovno odločanje Državnega zbora o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR-B), zahteva za ponovno odločanje 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/65/EU za povečanje privlačnosti javnih kapitalskih trgov v Uniji za podjetja in za olajšanje dostopa do kapitala za mala in srednja podjetja ter razveljavitvi Direktive 2001/34/ES 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2009/65/EU, 2013/36/EU in (EU) 2019/2034 glede obravnave tveganja koncentracije do centralnih nasprotnih strank in tveganja nasprotne stranke pri poslih z izvedenimi finančnimi instrumenti s centralnim kliringom 4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) 2017/1129, (EU) št. 596/2014 in (EU) št. 600/2014 za povečanje privlačnosti javnih kapitalskih trgov v Uniji za podjetja in za olajšanje dostopa do kapitala za mala in srednja podjetja 5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta z dne [xxxx] o spremembi uredb (EU) št. 648/2012, (EU) št. 575/2013 in (EU) 2017/1131 v zvezi z ukrepi za zmanjšanje prekomerne izpostavljenosti do centralnih nasprotnih strank iz tretjih držav in izboljšanje učinkovitosti klirinških trgov Unije

51 min

Dnevni red seje: 1. Mnenje Odbora o zahtevi Državnega sveta za ponovno odločanje Državnega zbora o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR-B), zahteva za ponovno odločanje 2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/65/EU za povečanje privlačnosti javnih kapitalskih trgov v Uniji za podjetja in za olajšanje dostopa do kapitala za mala in srednja podjetja ter razveljavitvi Direktive 2001/34/ES 3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2009/65/EU, 2013/36/EU in (EU) 2019/2034 glede obravnave tveganja koncentracije do centralnih nasprotnih strank in tveganja nasprotne stranke pri poslih z izvedenimi finančnimi instrumenti s centralnim kliringom 4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) 2017/1129, (EU) št. 596/2014 in (EU) št. 600/2014 za povečanje privlačnosti javnih kapitalskih trgov v Uniji za podjetja in za olajšanje dostopa do kapitala za mala in srednja podjetja 5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta z dne [xxxx] o spremembi uredb (EU) št. 648/2012, (EU) št. 575/2013 in (EU) 2017/1131 v zvezi z ukrepi za zmanjšanje prekomerne izpostavljenosti do centralnih nasprotnih strank iz tretjih držav in izboljšanje učinkovitosti klirinških trgov Unije

Seje odbora za finance in monetarno politiko

9. redna seja Odbora za finance, posnetek

8. 3. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/16/EU o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja

12 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/16/EU o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja

Seje odbora za finance in monetarno politiko

17. nujna seja Odbora za finance, prenos

20. 2. 2023

Dnevni red seje: 1. Zahteva Državnega sveta za oceno ustavnosti tretje alineje 2. točke 26. člena, 12. točke prvega odstavka 44. člena, 6. točke četrtega odstavka 90. člena, prvi odstavek 111. člena, 118., 122. in 135.č člena Zakona o dohodnini in drugega odstavka 16. člena in 20. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

10 min

Dnevni red seje: 1. Zahteva Državnega sveta za oceno ustavnosti tretje alineje 2. točke 26. člena, 12. točke prvega odstavka 44. člena, 6. točke četrtega odstavka 90. člena, prvi odstavek 111. člena, 118., 122. in 135.č člena Zakona o dohodnini in drugega odstavka 16. člena in 20. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

Seje odbora za finance in monetarno politiko

16. nujna seja Odbora za finance, posnetek

14. 2. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR-B), nujni postopek

108 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR-B), nujni postopek

Seje odbora za finance in monetarno politiko

7. redna seja Odbora za finance, posnetek

1. 2. 2023

Dnevni red seje: 1. Predlog Zakona o izvajanju Uredbe (EU) o vseevropskem osebnem pokojninskem produktu (ZIUVOPP), druga obravnava 2. Poročilo o izvrševanju javnih pooblastil, danih SID – Slovenski izvozni in razvojni banki, d. d., Ljubljana, za leto 2021 3. Poročilo o vsebini in obsegu ukrepov iz Panevropskega jamstvenega sklada v Republiki Sloveniji

46 min

Dnevni red seje: 1. Predlog Zakona o izvajanju Uredbe (EU) o vseevropskem osebnem pokojninskem produktu (ZIUVOPP), druga obravnava 2. Poročilo o izvrševanju javnih pooblastil, danih SID – Slovenski izvozni in razvojni banki, d. d., Ljubljana, za leto 2021 3. Poročilo o vsebini in obsegu ukrepov iz Panevropskega jamstvenega sklada v Republiki Sloveniji

Seje odbora za finance in monetarno politiko

15. nujna seja Odbora za finance, prenos

27. 1. 2023

Dnevni red seje: 1. Zahteva Državnega sveta za oceno ustavnosti tretje alineje 2. točke 26. člena, 12. točke prvega odstavka 44. člena, 6. točke četrtega odstavka 90. člena, prvi odstavek 111. člena, 118., 122. in 135.č člena Zakona o dohodnini in drugega odstavka 16. člena in 20. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 158/22) (U-I-14/23) - predlog za začasno zadržanje izvrševanje predpisa

17 min

Dnevni red seje: 1. Zahteva Državnega sveta za oceno ustavnosti tretje alineje 2. točke 26. člena, 12. točke prvega odstavka 44. člena, 6. točke četrtega odstavka 90. člena, prvi odstavek 111. člena, 118., 122. in 135.č člena Zakona o dohodnini in drugega odstavka 16. člena in 20. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 158/22) (U-I-14/23) - predlog za začasno zadržanje izvrševanje predpisa

Seje odbora za finance in monetarno politiko

14. nujna seja Odbora za finance

20. 1. 2023

Dnevni red seje: 1. Mnenje Odbora o zahtevi Državnega sveta za ponovno odločanje Državnega zbora o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančni upravi (ZFU-B), zahteva za ponovno odločanje 2. Predlog Zakona o okrepitvi skupnega sklada za rezervacije z jamstvom Republike Slovenije za zagotavljanje izredne makrofinančne pomoči Ukrajini (ZOSRIMP), nujni postopek

99 min

Dnevni red seje: 1. Mnenje Odbora o zahtevi Državnega sveta za ponovno odločanje Državnega zbora o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančni upravi (ZFU-B), zahteva za ponovno odločanje 2. Predlog Zakona o okrepitvi skupnega sklada za rezervacije z jamstvom Republike Slovenije za zagotavljanje izredne makrofinančne pomoči Ukrajini (ZOSRIMP), nujni postopek

Seje odbora za finance in monetarno politiko

13. nujna seja Odbora za finance

11. 1. 2023

Odbor za finance in monetarno politiko obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na makroekonomsko politiko in koordinacijo strukturnih reform, - na javnofinančne prihodke in odhodke, - na proračun, - na zakladništvo in javno računovodstvo, - na davčni in carinski sistem, - na finančni sistem, - na finančno premoženje, - na poroštva, - na zadolževanje javnega sektorja, - na javno-zasebno partnerstvo, - na preglednost finančnih odnosov, - na centralnobančni sistem in monetarno politiko, - na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, - na prirejanja iger na srečo, - na državne pomoči, - na makrofiskalne analize in napovedi, - na delovanje Slovenske odškodninske družbe d.d. in Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

21 min

Odbor za finance in monetarno politiko obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na makroekonomsko politiko in koordinacijo strukturnih reform, - na javnofinančne prihodke in odhodke, - na proračun, - na zakladništvo in javno računovodstvo, - na davčni in carinski sistem, - na finančni sistem, - na finančno premoženje, - na poroštva, - na zadolževanje javnega sektorja, - na javno-zasebno partnerstvo, - na preglednost finančnih odnosov, - na centralnobančni sistem in monetarno politiko, - na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, - na prirejanja iger na srečo, - na državne pomoči, - na makrofiskalne analize in napovedi, - na delovanje Slovenske odškodninske družbe d.d. in Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Seje odbora za finance in monetarno politiko

12. nujna seja Odbora za finance

7. 12. 2022

Dnevni red seje: 1. Mnenje Odbora o zahtevi Državnega sveta za ponovno odločanje Državnega zbora o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA), zahteva za ponovno odločanje

49 min

Dnevni red seje: 1. Mnenje Odbora o zahtevi Državnega sveta za ponovno odločanje Državnega zbora o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA), zahteva za ponovno odločanje

Seje odbora za finance in monetarno politiko

6. redna seja Odbora za finance

2. 12. 2022

Odbor za finance in monetarno politiko obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na makroekonomsko politiko in koordinacijo strukturnih reform, - na javnofinančne prihodke in odhodke, - na proračun, - na zakladništvo in javno računovodstvo, - na davčni in carinski sistem, - na finančni sistem, - na finančno premoženje, - na poroštva, - na zadolževanje javnega sektorja, - na javno-zasebno partnerstvo, - na preglednost finančnih odnosov, - na centralnobančni sistem in monetarno politiko, - na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, - na prirejanja iger na srečo, - na državne pomoči, - na makrofiskalne analize in napovedi, - na delovanje Slovenske odškodninske družbe d.d. in Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

115 min

Odbor za finance in monetarno politiko obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na makroekonomsko politiko in koordinacijo strukturnih reform, - na javnofinančne prihodke in odhodke, - na proračun, - na zakladništvo in javno računovodstvo, - na davčni in carinski sistem, - na finančni sistem, - na finančno premoženje, - na poroštva, - na zadolževanje javnega sektorja, - na javno-zasebno partnerstvo, - na preglednost finančnih odnosov, - na centralnobančni sistem in monetarno politiko, - na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, - na prirejanja iger na srečo, - na državne pomoči, - na makrofiskalne analize in napovedi, - na delovanje Slovenske odškodninske družbe d.d. in Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Seje odbora za finance in monetarno politiko

11. nujna seja Odbora za finance, prenos

28. 11. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046, kar zadeva določitev diverzificirane strategije financiranja za splošno metodo najemanja posojil

10 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046, kar zadeva določitev diverzificirane strategije financiranja za splošno metodo najemanja posojil

Seje odbora za finance in monetarno politiko

10. nujna seja Odbora za finance, prenos

24. 11. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

89 min

Dnevni red seje: 1. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

Seje odbora za finance in monetarno politiko

8. nujna seja Odbora za finance, prenos

19. 11. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023-A) 2. Predlog Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324), nujni postopek

158 min

Dnevni red seje: 1. Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023-A) 2. Predlog Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324), nujni postopek

Seje odbora za finance in monetarno politiko

7. nujna seja Odbora za finance, prenos

18. 11. 2022

Dnevni red seje: A1. Zahteva skupine poslank in poslancev Državnega zbora za oceno ustavnosti 44. in 45. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) 1. Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024)

59 min

Dnevni red seje: A1. Zahteva skupine poslank in poslancev Državnega zbora za oceno ustavnosti 44. in 45. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) 1. Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024)

Seje odbora za finance in monetarno politiko

9. nujna seja Odbora za finance

16. 11. 2022

Odbor za finance in monetarno politiko obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na makroekonomsko politiko in koordinacijo strukturnih reform, - na javnofinančne prihodke in odhodke, - na proračun, - na zakladništvo in javno računovodstvo, - na davčni in carinski sistem, - na finančni sistem, - na finančno premoženje, - na poroštva, - na zadolževanje javnega sektorja, - na javno-zasebno partnerstvo, - na preglednost finančnih odnosov, - na centralnobančni sistem in monetarno politiko, - na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, - na prirejanja iger na srečo, - na državne pomoči, - na makrofiskalne analize in napovedi, - na delovanje Slovenske odškodninske družbe d.d. in Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

93 min

Odbor za finance in monetarno politiko obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša: - na makroekonomsko politiko in koordinacijo strukturnih reform, - na javnofinančne prihodke in odhodke, - na proračun, - na zakladništvo in javno računovodstvo, - na davčni in carinski sistem, - na finančni sistem, - na finančno premoženje, - na poroštva, - na zadolževanje javnega sektorja, - na javno-zasebno partnerstvo, - na preglednost finančnih odnosov, - na centralnobančni sistem in monetarno politiko, - na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, - na prirejanja iger na srečo, - na državne pomoči, - na makrofiskalne analize in napovedi, - na delovanje Slovenske odškodninske družbe d.d. in Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. in - na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo. Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.

Seje odbora za finance in monetarno politiko

5. redna seja Odbora za finance, prenos

8. 11. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga zakona o spremembah Zakona o dohodnini 1.a Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2A), nujni postopek 2.a. Poročilo o izvajanju nalog, ki jih ima družba D.S.U., d. o. o., na podlagi Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti slovenske razvojne družbe (ZZLPPO) po stanju na dan 31. 12. 2021 2.b. Poročilo o izvajanju nalog, ki jih ima družba D.S.U., d. o. o. na podlagi Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti slovenske razvojne družbe (ZZLPPO) po stanju na dan 31. 3. 2022 2.c. Poročilo o izvajanju nalog, ki jih ima družba D.S.U., d. o. o. na podlagi Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti slovenske razvojne družbe (ZZLPPO) po stanju na dan 30. 6. 2022

42 min

Dnevni red seje: 1. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga zakona o spremembah Zakona o dohodnini 1.a Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2A), nujni postopek 2.a. Poročilo o izvajanju nalog, ki jih ima družba D.S.U., d. o. o., na podlagi Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti slovenske razvojne družbe (ZZLPPO) po stanju na dan 31. 12. 2021 2.b. Poročilo o izvajanju nalog, ki jih ima družba D.S.U., d. o. o. na podlagi Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti slovenske razvojne družbe (ZZLPPO) po stanju na dan 31. 3. 2022 2.c. Poročilo o izvajanju nalog, ki jih ima družba D.S.U., d. o. o. na podlagi Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti slovenske razvojne družbe (ZZLPPO) po stanju na dan 30. 6. 2022

Seje odbora za finance in monetarno politiko

4. redna seja Odbora za finance, prenos

21. 10. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 (OdPSD22–24-C) 2. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024)

235 min

Dnevni red seje: 1. Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 (OdPSD22–24-C) 2. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP2024)

Seje odbora za finance in monetarno politiko

6. nujna seja Odbora za finance,*

20. 10. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-1C), nujni postopek 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1A), nujni postopek

152 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-1C), nujni postopek 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1A), nujni postopek

Seje odbora za finance in monetarno politiko

5. nujna seja Odbora za finance, prenos

24. 9. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 (OdPSD22–24-B) 2. Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Rb2022) 3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223-A), nujni postopek

229 min

Dnevni red seje: 1. Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 (OdPSD22–24-B) 2. Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Rb2022) 3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223-A), nujni postopek

Seje odbora za finance in monetarno politiko

4. nujna seja Odbora za finance, posnetek

12. 9. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz naslova kreditov, najetih za zagotavljanje likvidnosti na organiziranih trgih električne energije ter emisijskih kuponov in obveznosti iz nakupa dodatnih količin zemeljskega plina izven trga Evropske unije (ZPKEEKP), nujni postopek

103 min

Dnevni red seje: 1. Predlog Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz naslova kreditov, najetih za zagotavljanje likvidnosti na organiziranih trgih električne energije ter emisijskih kuponov in obveznosti iz nakupa dodatnih količin zemeljskega plina izven trga Evropske unije (ZPKEEKP), nujni postopek

Seje odbora za finance in monetarno politiko

3. redna seja Odbora za finance, posnetek

8. 9. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog Zakona o izvajanju uredbe (EU) o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike (ZIUPMFP-1), druga obravnava 2. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o fiskalnem pravilu (ZFisP-B), druga obravnava 3. Revidirano letno poročilo Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za leto 2021 4. Poročilo glede pravnega nasledstva Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d. 5. Poročilo glede opravljenega nadzora Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., ter izdanih pisnih usmeritev za obdobje od 1. 1. do 31. 3. 2022 6. Poročilo o delu Slovenskega inštituta za revizijo za leto 2021 7. Letno poročilo Odbora za finančno stabilnost za leto 2021

75 min

Dnevni red seje: 1. Predlog Zakona o izvajanju uredbe (EU) o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike (ZIUPMFP-1), druga obravnava 2. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o fiskalnem pravilu (ZFisP-B), druga obravnava 3. Revidirano letno poročilo Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za leto 2021 4. Poročilo glede pravnega nasledstva Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d. 5. Poročilo glede opravljenega nadzora Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., ter izdanih pisnih usmeritev za obdobje od 1. 1. do 31. 3. 2022 6. Poročilo o delu Slovenskega inštituta za revizijo za leto 2021 7. Letno poročilo Odbora za finančno stabilnost za leto 2021

Seje odbora za finance in monetarno politiko

3. nujna seja Odbora za finance, prenos

22. 8. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov (ZNUDDVE), nujni postopek

116 min

Dnevni red seje: 1. Predlog zakona o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov (ZNUDDVE), nujni postopek

Seje odbora za finance in monetarno politiko

2. nujna seja Odbora za finance, posnetek

12. 7. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog Zakona o oblikah alternativnih investicijskih skladov (ZOAIS), nujni postopek

49 min

Dnevni red seje: 1. Predlog Zakona o oblikah alternativnih investicijskih skladov (ZOAIS), nujni postopek

Seje odbora za finance in monetarno politiko

1. redna seja Odbora za finance

8. 7. 2022

Dnevni red seje: 1. Zahteva Vrhovnega sodišča Republike Slovenije za oceno ustavnosti 95. člena Zakona o davčnem postopku 1a. Zahteva Banke Slovenije za oceno ustavnosti Zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih (ZOPVTKK) 2. Poročilo o delu Slovenskega inštituta za revizijo za leto 2021 3. 43. in 44. poročilo o poroštvu Republike Slovenije in odobreni finančni pomoči Irski, Portugalski republiki in Helenski republiki 4. Poročilo o delovanju Fiskalnega sveta v letu 2021 5. Enaindvajseto poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji za leta 2017, 2018, 2019 in 2020 6. Poročilo glede opravljenega nadzora Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., ter izdanih pisnih usmeritev za obdobje od 1. 10. do 31. 12. 2021 7. Letno poročilo Banke Slovenije 2021 z letnim obračunom Banke Slovenije 2021 (računovodski izkazi), ki je sestavni del tega poročila, in Finančni načrt Banke Slovenije za leto 2022 8. Poročilo o stanju in razmerah na trgu finančnih instrumentov v letu 2021, Letno poročilo Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 2021, ki vsebuje tudi letni obračun za leto 2021 in Finančni načrt Agencije za trg vrednostnih papirjev za leti 2022 in 2023

95 min

Dnevni red seje: 1. Zahteva Vrhovnega sodišča Republike Slovenije za oceno ustavnosti 95. člena Zakona o davčnem postopku 1a. Zahteva Banke Slovenije za oceno ustavnosti Zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih (ZOPVTKK) 2. Poročilo o delu Slovenskega inštituta za revizijo za leto 2021 3. 43. in 44. poročilo o poroštvu Republike Slovenije in odobreni finančni pomoči Irski, Portugalski republiki in Helenski republiki 4. Poročilo o delovanju Fiskalnega sveta v letu 2021 5. Enaindvajseto poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji za leta 2017, 2018, 2019 in 2020 6. Poročilo glede opravljenega nadzora Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., ter izdanih pisnih usmeritev za obdobje od 1. 10. do 31. 12. 2021 7. Letno poročilo Banke Slovenije 2021 z letnim obračunom Banke Slovenije 2021 (računovodski izkazi), ki je sestavni del tega poročila, in Finančni načrt Banke Slovenije za leto 2022 8. Poročilo o stanju in razmerah na trgu finančnih instrumentov v letu 2021, Letno poročilo Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 2021, ki vsebuje tudi letni obračun za leto 2021 in Finančni načrt Agencije za trg vrednostnih papirjev za leti 2022 in 2023

Seje odbora za finance in monetarno politiko

2. redna seja Odbora za finance

6. 7. 2022

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 909/2014 glede discipline pri poravnavi, čezmejnega opravljanja storitev, sodelovanja pri nadzoru, zagotavljanja pomožnih bančnih storitev in zahtev za centralne depotne družbe tretjih držav 2. Stališče Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2021/241 glede poglavij REPowerEU v načrtih za okrevanje in odpornost ter spremembi Uredbe (EU) 2021/1060, Uredbe (EU) 2021/2115, Direktive 2003/87/ES in Sklepa (EU) 2015/1814

11 min

Dnevni red seje: 1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 909/2014 glede discipline pri poravnavi, čezmejnega opravljanja storitev, sodelovanja pri nadzoru, zagotavljanja pomožnih bančnih storitev in zahtev za centralne depotne družbe tretjih držav 2. Stališče Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2021/241 glede poglavij REPowerEU v načrtih za okrevanje in odpornost ter spremembi Uredbe (EU) 2021/1060, Uredbe (EU) 2021/2115, Direktive 2003/87/ES in Sklepa (EU) 2015/1814