Javne predstavitve mnenj in posveti

Predlogi

Ni najdenih zadetkov.


Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Rezultati iskanja

Ni najdenih zadetkov.

Moj 365 V živo RTV 365 Iskanje Podkasti Več
Iskanje
Domov
V živo
Oddaje
Podkasti
Za otroke
Filmoteka
Zgodovina
Shranjeno
Naročnine
Več
Iskanje Domov V živo Oddaje Podkasti Za otroke Filmoteka
Moj 365
Zgodovina
Naročnine
Shranjeno

Javne predstavitve mnenj in posveti

Zadnje dodano

Javne predstavitve mnenj in posveti

Quo Vadis, 3. razvojna os? - retrospektiva projekta 2004-2023, posnetek

20. 5. 2023

Državni svet Republike Slovenije v petek, 19. maja 2023, ob 10. uri, v dvorani Državnega sveta pripravlja posvet z naslovom Quo Vadis, 3. razvojna os? - retrospektiva projekta 2004-2023. Državni svet je kot stičišče raznolikih interesov primeren podij za razpravo in razmislek o poteku skoraj 20-letnega načrtovanja in izvajanja projekta 3. razvojne osi. Prvi operativni korak k uresničitvi tega projekta, ki se v razvojnih programih takratne SR Slovenije prvič pojavi v 70. letih prejšnjega stoletja, je bil storjen februarja 2004, ko je Državni zbor sprejel Resolucijo o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. Nacionalni program je v svojem dodatnem programu zajel prvi del sodobne daljinske cestno-prometne povezave na 3. razvojni osi: odsek hitre ceste med Dravogradom in Arjo vasjo ter določil, da mora biti državni prostorski načrt za ta odsek sprejet do decembra 2010. Vsekakor pa si v času sprejema Resolucije o Nacionalnem programu nihče ni predstavljal, da po dvajsetih letih projekt še ne bo v celoti umeščen v prostor, kot tudi, da se bodo prva javna naročila za pripravljalna dela za gradnjo, kot so reševanje pravno premoženjskih zadev (parcelacije, odkupi zemljišč in nepremičnin) ter izdelava projektne dokumentacije faze PGD/PZI, začela izvajati šele konec 2017, prva gradbena, vendar samo pripravljalna dela, pa 2020. In kje smo po dvajsetih letih od prve uvrstitve načrtovanja in gradnje 3. razvojne osi v strateške dokumente države? Kaj se dogaja z realizacijo projekta na severnem, sredinskem in južnem delu bodoče štiripasovne hitre ceste? Zakaj se projekt pri svojem načrtovanju spotika že dve desetletji, glede na to, da so na poteku trase od Dravograda do Metlike sprejeti samo štirje državni prostorski načrti, kar predstavlja slabo polovico celotne dolžine trase? Kje so razlogi za neučinkovito delovanje vseh pristojnih, ki so odgovorni za načrtovanje in realizacijo projekta? Je kdo že izračunal višino kolateralne škode, ki so jih zaradi nerazumljivih zamud pri realizaciji projekta utrpela gospodarstva Koroške, Savinjsko-Šaleške, Zasavske, Posavske, Dolenjske in Belokranjske regije? Posvet v Državnem svetu je namenjen iskanju odgovorov na ta vprašanja.

253 min

Državni svet Republike Slovenije v petek, 19. maja 2023, ob 10. uri, v dvorani Državnega sveta pripravlja posvet z naslovom Quo Vadis, 3. razvojna os? - retrospektiva projekta 2004-2023. Državni svet je kot stičišče raznolikih interesov primeren podij za razpravo in razmislek o poteku skoraj 20-letnega načrtovanja in izvajanja projekta 3. razvojne osi. Prvi operativni korak k uresničitvi tega projekta, ki se v razvojnih programih takratne SR Slovenije prvič pojavi v 70. letih prejšnjega stoletja, je bil storjen februarja 2004, ko je Državni zbor sprejel Resolucijo o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. Nacionalni program je v svojem dodatnem programu zajel prvi del sodobne daljinske cestno-prometne povezave na 3. razvojni osi: odsek hitre ceste med Dravogradom in Arjo vasjo ter določil, da mora biti državni prostorski načrt za ta odsek sprejet do decembra 2010. Vsekakor pa si v času sprejema Resolucije o Nacionalnem programu nihče ni predstavljal, da po dvajsetih letih projekt še ne bo v celoti umeščen v prostor, kot tudi, da se bodo prva javna naročila za pripravljalna dela za gradnjo, kot so reševanje pravno premoženjskih zadev (parcelacije, odkupi zemljišč in nepremičnin) ter izdelava projektne dokumentacije faze PGD/PZI, začela izvajati šele konec 2017, prva gradbena, vendar samo pripravljalna dela, pa 2020. In kje smo po dvajsetih letih od prve uvrstitve načrtovanja in gradnje 3. razvojne osi v strateške dokumente države? Kaj se dogaja z realizacijo projekta na severnem, sredinskem in južnem delu bodoče štiripasovne hitre ceste? Zakaj se projekt pri svojem načrtovanju spotika že dve desetletji, glede na to, da so na poteku trase od Dravograda do Metlike sprejeti samo štirje državni prostorski načrti, kar predstavlja slabo polovico celotne dolžine trase? Kje so razlogi za neučinkovito delovanje vseh pristojnih, ki so odgovorni za načrtovanje in realizacijo projekta? Je kdo že izračunal višino kolateralne škode, ki so jih zaradi nerazumljivih zamud pri realizaciji projekta utrpela gospodarstva Koroške, Savinjsko-Šaleške, Zasavske, Posavske, Dolenjske in Belokranjske regije? Posvet v Državnem svetu je namenjen iskanju odgovorov na ta vprašanja.

Javne predstavitve mnenj in posveti

Strateški posvet o sodobnih zdravstvenih politikah, posnetek

13. 5. 2023

Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje (SBRA) iz Bruslja in Državni svet Republike Slovenije pripravljata STRATEŠKI POSVET O SODOBNIH ZDRAVSTVENIH POLITIKAH, ki bo v petek, 12. maja 2023, od 10.00 do 14.00, v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4.

236 min

Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje (SBRA) iz Bruslja in Državni svet Republike Slovenije pripravljata STRATEŠKI POSVET O SODOBNIH ZDRAVSTVENIH POLITIKAH, ki bo v petek, 12. maja 2023, od 10.00 do 14.00, v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4.

Javne predstavitve mnenj in posveti

2. javna predstavitev mnenj Odbora za izobraževanje, znanost in mladino, prenos

9. 5. 2023

Dnevni red: 1. Javna predstavitev mnenj o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1B) in Predlogu zakona o spremembi Zakona o osnovni šoli (ZOsn-J)

96 min

Dnevni red: 1. Javna predstavitev mnenj o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1B) in Predlogu zakona o spremembi Zakona o osnovni šoli (ZOsn-J)

Javne predstavitve mnenj in posveti

Javna predstavitev mnenj Odbora za izobraževanje, znanost in mladino, 2. del

3. 4. 2023

Dnevni red: 1. Javna predstavitev mnenj o vzgoji in izobraževanju v luči že potekajoče kurikularne prenove, priprave nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za prihodnje desetletje ter priprave zakonodajnih sprememb

121 min

Dnevni red: 1. Javna predstavitev mnenj o vzgoji in izobraževanju v luči že potekajoče kurikularne prenove, priprave nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za prihodnje desetletje ter priprave zakonodajnih sprememb

Javne predstavitve mnenj in posveti

Javna predstavitev mnenj Odbora za izobraževanje, znanost in mladino, 1. del

3. 4. 2023

Dnevni red: 1. Javna predstavitev mnenj o vzgoji in izobraževanju v luči že potekajoče kurikularne prenove, priprave nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za prihodnje desetletje ter priprave zakonodajnih sprememb

181 min

Dnevni red: 1. Javna predstavitev mnenj o vzgoji in izobraževanju v luči že potekajoče kurikularne prenove, priprave nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za prihodnje desetletje ter priprave zakonodajnih sprememb

Javne predstavitve mnenj in posveti

Posvet Za boljšo prihodnost otrok, 3. del

3. 10. 2022

V prvem tednu meseca oktobra vsakoletno obeležujemo teden otroka. Teden, v katerem želimo pozornost javnosti z različnimi dogodki, konferencami, okroglimi mizami in izobraževalnimi delavnicami, osredotočiti na otroke. Ena od prioritet mandata predsednice Državnega zbora mag. Urške Klakočar Zupančič je tudi izboljšanje položaja otrok s posebnimi potrebami in otrok, ki živijo v revščini in v nasilju. Vloga različnih skupin, še posebej nevladnih organizacij, je pri tem neprecenljiva, saj poznajo težave in izzive, s katerimi se soočajo ti otroci in njihovi starši, za hitro in učinkovito reševanje le-teh pa je potrebno vzpostaviti tudi sistemsko sodelovanje. Prav z namenom predstavitve aktualne problematike, obenem pa tudi z željo za oblikovanje predlogov rešitev, bo na pobudo predsednice Državnega zbora v ponedeljek, 3. 10. 2022, v veliki dvorani Državnega zbora posvet, na katerega so vabljeni predstavniki nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z otroki s posebnimi potrebami in otroki, ki živijo v revščini in v nasilju, ter najvišji predstavniki državnih organov, ki so zadolženi (tudi) za to področje.

32 min

V prvem tednu meseca oktobra vsakoletno obeležujemo teden otroka. Teden, v katerem želimo pozornost javnosti z različnimi dogodki, konferencami, okroglimi mizami in izobraževalnimi delavnicami, osredotočiti na otroke. Ena od prioritet mandata predsednice Državnega zbora mag. Urške Klakočar Zupančič je tudi izboljšanje položaja otrok s posebnimi potrebami in otrok, ki živijo v revščini in v nasilju. Vloga različnih skupin, še posebej nevladnih organizacij, je pri tem neprecenljiva, saj poznajo težave in izzive, s katerimi se soočajo ti otroci in njihovi starši, za hitro in učinkovito reševanje le-teh pa je potrebno vzpostaviti tudi sistemsko sodelovanje. Prav z namenom predstavitve aktualne problematike, obenem pa tudi z željo za oblikovanje predlogov rešitev, bo na pobudo predsednice Državnega zbora v ponedeljek, 3. 10. 2022, v veliki dvorani Državnega zbora posvet, na katerega so vabljeni predstavniki nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z otroki s posebnimi potrebami in otroki, ki živijo v revščini in v nasilju, ter najvišji predstavniki državnih organov, ki so zadolženi (tudi) za to področje.

Javne predstavitve mnenj in posveti

Posvet Za boljšo prihodnost otrok, 2. del

3. 10. 2022

V prvem tednu meseca oktobra vsakoletno obeležujemo teden otroka. Teden, v katerem želimo pozornost javnosti z različnimi dogodki, konferencami, okroglimi mizami in izobraževalnimi delavnicami, osredotočiti na otroke. Ena od prioritet mandata predsednice Državnega zbora mag. Urške Klakočar Zupančič je tudi izboljšanje položaja otrok s posebnimi potrebami in otrok, ki živijo v revščini in v nasilju. Vloga različnih skupin, še posebej nevladnih organizacij, je pri tem neprecenljiva, saj poznajo težave in izzive, s katerimi se soočajo ti otroci in njihovi starši, za hitro in učinkovito reševanje le-teh pa je potrebno vzpostaviti tudi sistemsko sodelovanje. Prav z namenom predstavitve aktualne problematike, obenem pa tudi z željo za oblikovanje predlogov rešitev, bo na pobudo predsednice Državnega zbora v ponedeljek, 3. 10. 2022, v veliki dvorani Državnega zbora posvet, na katerega so vabljeni predstavniki nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z otroki s posebnimi potrebami in otroki, ki živijo v revščini in v nasilju, ter najvišji predstavniki državnih organov, ki so zadolženi (tudi) za to področje.

126 min

V prvem tednu meseca oktobra vsakoletno obeležujemo teden otroka. Teden, v katerem želimo pozornost javnosti z različnimi dogodki, konferencami, okroglimi mizami in izobraževalnimi delavnicami, osredotočiti na otroke. Ena od prioritet mandata predsednice Državnega zbora mag. Urške Klakočar Zupančič je tudi izboljšanje položaja otrok s posebnimi potrebami in otrok, ki živijo v revščini in v nasilju. Vloga različnih skupin, še posebej nevladnih organizacij, je pri tem neprecenljiva, saj poznajo težave in izzive, s katerimi se soočajo ti otroci in njihovi starši, za hitro in učinkovito reševanje le-teh pa je potrebno vzpostaviti tudi sistemsko sodelovanje. Prav z namenom predstavitve aktualne problematike, obenem pa tudi z željo za oblikovanje predlogov rešitev, bo na pobudo predsednice Državnega zbora v ponedeljek, 3. 10. 2022, v veliki dvorani Državnega zbora posvet, na katerega so vabljeni predstavniki nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z otroki s posebnimi potrebami in otroki, ki živijo v revščini in v nasilju, ter najvišji predstavniki državnih organov, ki so zadolženi (tudi) za to področje.

Javne predstavitve mnenj in posveti

Posvet Za boljšo prihodnost otrok, 1. del

3. 10. 2022

V prvem tednu meseca oktobra vsakoletno obeležujemo teden otroka. Teden, v katerem želimo pozornost javnosti z različnimi dogodki, konferencami, okroglimi mizami in izobraževalnimi delavnicami, osredotočiti na otroke. Ena od prioritet mandata predsednice Državnega zbora mag. Urške Klakočar Zupančič je tudi izboljšanje položaja otrok s posebnimi potrebami in otrok, ki živijo v revščini in v nasilju. Vloga različnih skupin, še posebej nevladnih organizacij, je pri tem neprecenljiva, saj poznajo težave in izzive, s katerimi se soočajo ti otroci in njihovi starši, za hitro in učinkovito reševanje le-teh pa je potrebno vzpostaviti tudi sistemsko sodelovanje. Prav z namenom predstavitve aktualne problematike, obenem pa tudi z željo za oblikovanje predlogov rešitev, bo na pobudo predsednice Državnega zbora v ponedeljek, 3. 10. 2022, v veliki dvorani Državnega zbora posvet, na katerega so vabljeni predstavniki nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z otroki s posebnimi potrebami in otroki, ki živijo v revščini in v nasilju, ter najvišji predstavniki državnih organov, ki so zadolženi (tudi) za to področje.

129 min

V prvem tednu meseca oktobra vsakoletno obeležujemo teden otroka. Teden, v katerem želimo pozornost javnosti z različnimi dogodki, konferencami, okroglimi mizami in izobraževalnimi delavnicami, osredotočiti na otroke. Ena od prioritet mandata predsednice Državnega zbora mag. Urške Klakočar Zupančič je tudi izboljšanje položaja otrok s posebnimi potrebami in otrok, ki živijo v revščini in v nasilju. Vloga različnih skupin, še posebej nevladnih organizacij, je pri tem neprecenljiva, saj poznajo težave in izzive, s katerimi se soočajo ti otroci in njihovi starši, za hitro in učinkovito reševanje le-teh pa je potrebno vzpostaviti tudi sistemsko sodelovanje. Prav z namenom predstavitve aktualne problematike, obenem pa tudi z željo za oblikovanje predlogov rešitev, bo na pobudo predsednice Državnega zbora v ponedeljek, 3. 10. 2022, v veliki dvorani Državnega zbora posvet, na katerega so vabljeni predstavniki nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z otroki s posebnimi potrebami in otroki, ki živijo v revščini in v nasilju, ter najvišji predstavniki državnih organov, ki so zadolženi (tudi) za to področje.

Javne predstavitve mnenj in posveti

Javna predstavitev mnenj o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih, prenos

29. 3. 2022

Dnevni red seje: 1. Javna predstavitev mnenj o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-D)

89 min

Dnevni red seje: 1. Javna predstavitev mnenj o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-D)

Javne predstavitve mnenj in posveti

Posvet: Kulturna dediščina v razvojnih programih 2021-2027, prenos

14. 2. 2022

Evropa je v razvojnih dokumentih že pred časom prepoznala vlogo in razvojni pomen kulturne dediščine. Evropski parlament in Svet EU sta leto 2018 razglasila za evropsko leto kulturne dediščine, ki predstavlja začetek »prizadevanj Unije, držav članic ter regionalnih in lokalnih oblasti v sodelovanju s sektorjem kulturne dediščine in širšo civilno družbo za varstvo, varovanje, ponovno uporabo, okrepitev, vrednotenje in promocijo kulturne dediščine Evrope« (Bruselj, 30.8.2016 COM(2016) 543 final). Na posvetu v Državnem svetu bomo preverili stanje kulturne dediščine v Sloveniji, njeno vključenost v različna sektorska področja ter ob koncu podali tudi pobudo z namenom takojšnega sistemskega pristopa k razvojnem razumevanju kulturne dediščine, še posebej v zaščitenih območjih starih mestnih jedrih.

209 min

Evropa je v razvojnih dokumentih že pred časom prepoznala vlogo in razvojni pomen kulturne dediščine. Evropski parlament in Svet EU sta leto 2018 razglasila za evropsko leto kulturne dediščine, ki predstavlja začetek »prizadevanj Unije, držav članic ter regionalnih in lokalnih oblasti v sodelovanju s sektorjem kulturne dediščine in širšo civilno družbo za varstvo, varovanje, ponovno uporabo, okrepitev, vrednotenje in promocijo kulturne dediščine Evrope« (Bruselj, 30.8.2016 COM(2016) 543 final). Na posvetu v Državnem svetu bomo preverili stanje kulturne dediščine v Sloveniji, njeno vključenost v različna sektorska področja ter ob koncu podali tudi pobudo z namenom takojšnega sistemskega pristopa k razvojnem razumevanju kulturne dediščine, še posebej v zaščitenih območjih starih mestnih jedrih.

Javne predstavitve mnenj in posveti

Posvet o vojnih grobovih, pokopališčih in grobiščih

28. 10. 2021

Na posvetu bodo predstavljene sveže pobude, da bi pri raziskovanju in urejanju vojnih grobov, pokopališč in grobišč v Republiki Sloveniji dosegli ureditev, primerljivo z zahodnimi demokracijami. Namen posveta je spodbuditi dialog in nadaljnji razvoj raziskovanja, urejanja in vzdrževanja vojnih grobov in grobišč v Sloveniji ter slovenskih vojnih grobov in grobišč v tujini. Sektor za vojne grobove in grobišča v Upravi za vojaško dediščino pri Ministrstvu za obrambo je prva ustanova, ki bo enotno skrbela za vojne grobove in grobišča v Sloveniji in slovenske grobove in grobišča v tujini. Nobena kategorija vojnih grobov in grobišč v Sloveniji ni ustrezno raziskana, zato je nadaljnje raziskovanje nujno, da bo mogoče vzpostaviti korekten register vojnih grobov in grobišč.

139 min

Na posvetu bodo predstavljene sveže pobude, da bi pri raziskovanju in urejanju vojnih grobov, pokopališč in grobišč v Republiki Sloveniji dosegli ureditev, primerljivo z zahodnimi demokracijami. Namen posveta je spodbuditi dialog in nadaljnji razvoj raziskovanja, urejanja in vzdrževanja vojnih grobov in grobišč v Sloveniji ter slovenskih vojnih grobov in grobišč v tujini. Sektor za vojne grobove in grobišča v Upravi za vojaško dediščino pri Ministrstvu za obrambo je prva ustanova, ki bo enotno skrbela za vojne grobove in grobišča v Sloveniji in slovenske grobove in grobišča v tujini. Nobena kategorija vojnih grobov in grobišč v Sloveniji ni ustrezno raziskana, zato je nadaljnje raziskovanje nujno, da bo mogoče vzpostaviti korekten register vojnih grobov in grobišč.

Javne predstavitve mnenj in posveti

Javna predstavitev mnenj o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija

10. 6. 2021

Namen javne predstavitve mnenj je pridobiti mnenja in stališča strokovne ter širše javnosti k navedenemu predlogu zakona kot podlago za njegovo obravnavo na matičnem delovnem telesu. Predlog zakona je Državnemu zboru v obravnavo 15. 5. 2020 predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Brane Golubović) in je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora. Javna predstavitev mnenj naj bi podala odgovore na naslednja vprašanja: 1. Kakšen je pomen javnega servisa RTV Slovenija oziroma javnih medijev - poznavajoč njihovo poslanstvo in avtonomijo oziroma zavedajoč se ju, tudi v nasprotju (odnosu) do komercialnih medijev? RTV namreč ni zgolj informativni program, je mnogo več (od izobraževalnega, otroškega, mladinskega, dokumentarnega, zabavnega in kulturnega, do vsebin za manjšini, invalide… pod njeno okrilje sodijo tudi Simfonični orkester in Big Band). 2. Kaj ostane družbi, demokraciji, državi, ko utihnejo (ali so utišani) javni servisi in s tem vir verodostojnih in zaupanja vrednih informacij? 3. Ali je prav, da politika kreira sestavo programskega sveta RTV Slovenija oziroma da imajo člani, ki jih imenuje politika (Državni zbor RS), v programskem svetu večino? 4. Koliko članic oziroma članov naj ima programski svet RTV Slovenija, upoštevaje posledično učinkovitost? 5. Katere organizacije naj dobijo pravico imenovati svojega člana oziroma članico programskega sveta RTV Slovenija, upoštevaje: status zavoda, poslanstvo, temelj delovanja javnega servisa ter avtonomijo RTV Slovenija, neodvisnost novinarskega in uredniškega dela ter načelo svobode medijev?

201 min

Namen javne predstavitve mnenj je pridobiti mnenja in stališča strokovne ter širše javnosti k navedenemu predlogu zakona kot podlago za njegovo obravnavo na matičnem delovnem telesu. Predlog zakona je Državnemu zboru v obravnavo 15. 5. 2020 predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Brane Golubović) in je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora. Javna predstavitev mnenj naj bi podala odgovore na naslednja vprašanja: 1. Kakšen je pomen javnega servisa RTV Slovenija oziroma javnih medijev - poznavajoč njihovo poslanstvo in avtonomijo oziroma zavedajoč se ju, tudi v nasprotju (odnosu) do komercialnih medijev? RTV namreč ni zgolj informativni program, je mnogo več (od izobraževalnega, otroškega, mladinskega, dokumentarnega, zabavnega in kulturnega, do vsebin za manjšini, invalide… pod njeno okrilje sodijo tudi Simfonični orkester in Big Band). 2. Kaj ostane družbi, demokraciji, državi, ko utihnejo (ali so utišani) javni servisi in s tem vir verodostojnih in zaupanja vrednih informacij? 3. Ali je prav, da politika kreira sestavo programskega sveta RTV Slovenija oziroma da imajo člani, ki jih imenuje politika (Državni zbor RS), v programskem svetu večino? 4. Koliko članic oziroma članov naj ima programski svet RTV Slovenija, upoštevaje posledično učinkovitost? 5. Katere organizacije naj dobijo pravico imenovati svojega člana oziroma članico programskega sveta RTV Slovenija, upoštevaje: status zavoda, poslanstvo, temelj delovanja javnega servisa ter avtonomijo RTV Slovenija, neodvisnost novinarskega in uredniškega dela ter načelo svobode medijev?

Javne predstavitve mnenj in posveti

Javna predstavitev mnenj o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju, prenos

3. 5. 2021

Namen javne predstavitve mnenj je pridobiti mnenja in stališča strokovne in širše javnosti k navedenemu Predlogu zakona kot podlago za njegovo obravnavo na matičnem delovnem telesu. Predlog zakona je Državnemu zboru v obravnavo 24. oktobra 2019 predložila Vlada in je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora. Javna predstavitev mnenj naj bi podala odgovore na naslednja vprašanja: 1. Ali so predlagane rešitve takšne, da bodo obstoječim športnim strelskim disciplinam, ki se izvajajo v okviru mednarodnih tekmovanj, omogočile nadaljnje delovanje? 2. Ali predlagana sprememba 44. člena uvaja diskriminacijo športnega strelca, ker strelec mentor svojega orožja ne sme prepustiti strelcu začetniku, če ta nima orožne listine? 3. Ali je ureditev z novim 17.a členom ustrezna in nediskriminatorna na področju upravičenih razlogov za izdajo orožne listine iz 6.a in 7. točke kategorije A iz razloga športa? 4. Ali so predlagane rešitve na področju zbirateljstva, hrambe starega orožja kot premične kulturne dediščine ustrezne? 5. Ali vsebina zakona daje ustrezne odgovore na vprašanje legalizacije orožja? 6. Ustreznost ureditve glede dovoljenj za uporabo orožja in izdaje potrdil? 7. Ustreznost ureditve glede uporabe dušilcev zvoka za dolgocevno orožje? 8. Ali so predlagane rešitve, ki so vezane na drugačno razvrstitev orožja na različne kategorije brez predhodnega obdobja, ustrezne z vidika spoštovanja načela zaupanja v pravo? 9. Ali predlagana rešitev glede nošenja orožja in streliva (zakon zahteva le, da orožje ni pripravljeno za uporabo, strelivo pa se lahko poleg orožja prenaša v napolnjenem nabojniku ne da bi se dotikalo orožja) ne predstavlja prevelikega varnostnega tveganja v primeru morebitne odtujitve orožja in njegove uporabe za nezakonite namene?

170 min

Namen javne predstavitve mnenj je pridobiti mnenja in stališča strokovne in širše javnosti k navedenemu Predlogu zakona kot podlago za njegovo obravnavo na matičnem delovnem telesu. Predlog zakona je Državnemu zboru v obravnavo 24. oktobra 2019 predložila Vlada in je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora. Javna predstavitev mnenj naj bi podala odgovore na naslednja vprašanja: 1. Ali so predlagane rešitve takšne, da bodo obstoječim športnim strelskim disciplinam, ki se izvajajo v okviru mednarodnih tekmovanj, omogočile nadaljnje delovanje? 2. Ali predlagana sprememba 44. člena uvaja diskriminacijo športnega strelca, ker strelec mentor svojega orožja ne sme prepustiti strelcu začetniku, če ta nima orožne listine? 3. Ali je ureditev z novim 17.a členom ustrezna in nediskriminatorna na področju upravičenih razlogov za izdajo orožne listine iz 6.a in 7. točke kategorije A iz razloga športa? 4. Ali so predlagane rešitve na področju zbirateljstva, hrambe starega orožja kot premične kulturne dediščine ustrezne? 5. Ali vsebina zakona daje ustrezne odgovore na vprašanje legalizacije orožja? 6. Ustreznost ureditve glede dovoljenj za uporabo orožja in izdaje potrdil? 7. Ustreznost ureditve glede uporabe dušilcev zvoka za dolgocevno orožje? 8. Ali so predlagane rešitve, ki so vezane na drugačno razvrstitev orožja na različne kategorije brez predhodnega obdobja, ustrezne z vidika spoštovanja načela zaupanja v pravo? 9. Ali predlagana rešitev glede nošenja orožja in streliva (zakon zahteva le, da orožje ni pripravljeno za uporabo, strelivo pa se lahko poleg orožja prenaša v napolnjenem nabojniku ne da bi se dotikalo orožja) ne predstavlja prevelikega varnostnega tveganja v primeru morebitne odtujitve orožja in njegove uporabe za nezakonite namene?

Javne predstavitve mnenj in posveti

Podnebni dogovor, posnetek posveta iz Državnega zbora

16. 11. 2019

Državni zbor nadaljuje strateške razprave o najpomembnejših temah za prihodnost Slovenije, ki so jih poimenovali Soglasje za prihodnost. Odpirajo vrata civilni družbi, znanstvenim, izobraževalnim in raziskovalnim institucijam, ministrstvom, nevladnim organizacijam, gospodarstvu ter lokalnim skupnostim, da v skupnem dialogu najdejo soglasje o vprašanjih in izzivih, ki so ključni za prihodnost naše države. Podnebne in okoljske spremembe so ena osrednjih tem, ki terjajo družbeno in politično soglasje, dogovor in še močnejšo ozaveščenost širše javnosti. Zato Državni zbor v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, Slovensko Akademijo znanosti in umetnosti, klimatologinjo prof. dr. Lučko Kajfež Bogataj ter Umanotero, organizira posvet Podnebni dogovor, ki bo v četrtek, 14. novembra 2019, z začetkom ob 9.30, v veliki dvorani Državnega zbora. Uvodoma bodo zbrane nagovorili predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan, minister za okolje in prostor Simon Zajc in predstavnica gibanja »Mladi za podnebno pravičnost« Aja Vrenjak. Dogodek bo v nadaljevanju razdeljen v tri panele, preko katerih želimo s strokovnjaki, nevladnimi in vladnimi organizacijami ter širšo zainteresirano javnostjo, odpreti razpravo o prilagajanju na podnebne spremembe (uvodni prispevek dr. Lučke Kajfež Bogataj), blaženju podnebnih sprememb v prometu in industriji (uvodni prispevek Andreja Gnezde) ter blaženju podnebnih sprememb na področju oskrbe z energijo (uvodni prispevek dr. Dušana Pluta).

349 min

Državni zbor nadaljuje strateške razprave o najpomembnejših temah za prihodnost Slovenije, ki so jih poimenovali Soglasje za prihodnost. Odpirajo vrata civilni družbi, znanstvenim, izobraževalnim in raziskovalnim institucijam, ministrstvom, nevladnim organizacijam, gospodarstvu ter lokalnim skupnostim, da v skupnem dialogu najdejo soglasje o vprašanjih in izzivih, ki so ključni za prihodnost naše države. Podnebne in okoljske spremembe so ena osrednjih tem, ki terjajo družbeno in politično soglasje, dogovor in še močnejšo ozaveščenost širše javnosti. Zato Državni zbor v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, Slovensko Akademijo znanosti in umetnosti, klimatologinjo prof. dr. Lučko Kajfež Bogataj ter Umanotero, organizira posvet Podnebni dogovor, ki bo v četrtek, 14. novembra 2019, z začetkom ob 9.30, v veliki dvorani Državnega zbora. Uvodoma bodo zbrane nagovorili predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan, minister za okolje in prostor Simon Zajc in predstavnica gibanja »Mladi za podnebno pravičnost« Aja Vrenjak. Dogodek bo v nadaljevanju razdeljen v tri panele, preko katerih želimo s strokovnjaki, nevladnimi in vladnimi organizacijami ter širšo zainteresirano javnostjo, odpreti razpravo o prilagajanju na podnebne spremembe (uvodni prispevek dr. Lučke Kajfež Bogataj), blaženju podnebnih sprememb v prometu in industriji (uvodni prispevek Andreja Gnezde) ter blaženju podnebnih sprememb na področju oskrbe z energijo (uvodni prispevek dr. Dušana Pluta).

Javne predstavitve mnenj in posveti

Javna predstavitev mnenj o predlogu resolucije o strategiji nacionalne varnosti RS

5. 7. 2019

Dnevni red: 1. Javna predstavitev mnenj o Predlogu resolucije o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (ReSNV-2)

107 min

Dnevni red: 1. Javna predstavitev mnenj o Predlogu resolucije o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (ReSNV-2)

Javne predstavitve mnenj in posveti

1. javna predstavitev mnenj o predlogu zakona o obrambi

12. 4. 2018

123 min

Javne predstavitve mnenj in posveti

Javna predstavitev mnenj o Beli knjigi o prihodnosti Evrope

15. 6. 2017

133 min

Javne predstavitve mnenj in posveti

1. javna predstavitev mnenj o noveli zakona o kazenskem postopku,

13. 6. 2017

197 min

Javne predstavitve mnenj in posveti

1. Javna predstavitev mnenj o zakonu o lekarniški dejavnosti, 2. del

10. 11. 2016

47 min

Javne predstavitve mnenj in posveti

1. Javna predstavitev mnenj o zakonu o lekarniški dejavnosti, 1. del

10. 11. 2016

145 min

Javne predstavitve mnenj in posveti

2. Javna predstavitev mnenj o noveli zakona o visokem šolstvu, 2. del

14. 10. 2016

122 min

Javne predstavitve mnenj in posveti

2. Javna predstavitev mnenj o noveli zakona o visokem šolstvu, 1. del

14. 10. 2016

125 min

Javne predstavitve mnenj in posveti

Skupna seja: 1. javna predstavitev mnenj Odbora za gospodarstvo in 2. javna predstavitev mnenj Odbora za zadeve Evropske unije, 1. del

28. 5. 2016

Poslanci imajo v oddaji Poslanski premislek možnost, da strnjeno in brez politične retorike povedo svoje mnenje o aktualni tematiki. Ta ni nujno le politične narave, ampak je lahko tudi družbene, gospodarske, finančne … Osemminutna oddaja je premierno na sporedu tretjega programa TV Slovenija v petek ob 21.15.

112 min

Poslanci imajo v oddaji Poslanski premislek možnost, da strnjeno in brez politične retorike povedo svoje mnenje o aktualni tematiki. Ta ni nujno le politične narave, ampak je lahko tudi družbene, gospodarske, finančne … Osemminutna oddaja je premierno na sporedu tretjega programa TV Slovenija v petek ob 21.15.

Javne predstavitve mnenj in posveti

Posvet: Izgradnja drugega tira Koper - Divača

18. 3. 2016

124 min

Javne predstavitve mnenj in posveti

2. javna predstavitev mnenj Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2. del

25. 2. 2016

31 min

Javne predstavitve mnenj in posveti

2. javna predstavitev mnenj Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 1. del

25. 2. 2016

100 min

Javne predstavitve mnenj in posveti

2. javna predstavitev mnenj Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, 4. del

15. 5. 2015

41 min

Javne predstavitve mnenj in posveti

2. javna predstavitev mnenj Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, 3. del

15. 5. 2015

72 min

Javne predstavitve mnenj in posveti

2. javna predstavitev mnenj Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, 2. del

15. 5. 2015

68 min

Javne predstavitve mnenj in posveti

2. javna predstavitev mnenj Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, 1. del

15. 5. 2015

71 min

Javne predstavitve mnenj in posveti

1. Javna predstavitev mnenj Odbora za zunanjo politiko, 2. del

15. 4. 2015

34 min

Javne predstavitve mnenj in posveti

1. Javna predstavitev mnenj Odbora za zunanjo politiko, 1. del

15. 4. 2015

118 min

Javne predstavitve mnenj in posveti

1. javna predstavitev mnenj Odbora za infrastrukturo, 5. del

21. 1. 2015

45 min

Javne predstavitve mnenj in posveti

1. javna predstavitev mnenj Odbora za infrastrukturo, 4. del

21. 1. 2015

68 min

Javne predstavitve mnenj in posveti

1. javna predstavitev mnenj Odbora za infrastrukturo, 3. del

21. 1. 2015

89 min

Javne predstavitve mnenj in posveti

1. javna predstavitev mnenj Odbora za infrastrukturo, 2. del

21. 1. 2015

60 min

Javne predstavitve mnenj in posveti

1. javna predstavitev mnenj Odbora za infrastrukturo, 1. del

21. 1. 2015

58 min

Javne predstavitve mnenj in posveti

1. Javna predstavitev mnenj Odbora za notranje zadeve, 4. del

13. 1. 2015

23 min

Javne predstavitve mnenj in posveti

1. Javna predstavitev mnenj Odbora za notranje zadeve, 3. del

13. 1. 2015

66 min

Javne predstavitve mnenj in posveti

1. Javna predstavitev mnenj Odbora za notranje zadeve, 2. del

13. 1. 2015

56 min

Javne predstavitve mnenj in posveti

1. Javna predstavitev mnenj Odbora za notranje zadeve, 1. del

13. 1. 2015

64 min

Javne predstavitve mnenj in posveti

3. Javna predstavitev mnenj Ustavne komisije

30. 6. 2014

Ustavna komisija: Dnevni red: 1. Odločanje o vsebini sklica javne predstavitve mnenj 2. Sprejem sklepa o ustanovitvi strokovne skupine o volilnih sistemih Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo: Dnevni red: 1. Odločanje o vsebini sklica javne predstavitve mnenj

82 min

Ustavna komisija: Dnevni red: 1. Odločanje o vsebini sklica javne predstavitve mnenj 2. Sprejem sklepa o ustanovitvi strokovne skupine o volilnih sistemih Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo: Dnevni red: 1. Odločanje o vsebini sklica javne predstavitve mnenj

Javne predstavitve mnenj in posveti

2. Javna predstavitev mnenj Ustavne komisije in Odbora za notranje zadeve, javno, 4. del

5. 5. 2014

Ustavna komisija: Dnevni red: 1. Odločanje o vsebini sklica javne predstavitve mnenj 2. Sprejem sklepa o ustanovitvi strokovne skupine o volilnih sistemih Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo: Dnevni red: 1. Odločanje o vsebini sklica javne predstavitve mnenj

59 min

Ustavna komisija: Dnevni red: 1. Odločanje o vsebini sklica javne predstavitve mnenj 2. Sprejem sklepa o ustanovitvi strokovne skupine o volilnih sistemih Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo: Dnevni red: 1. Odločanje o vsebini sklica javne predstavitve mnenj

Javne predstavitve mnenj in posveti

2. Javna predstavitev mnenj Ustavne komisije in Odbora za notranje zadeve, javno, 3. del

5. 5. 2014

Ustavna komisija: Dnevni red: 1. Odločanje o vsebini sklica javne predstavitve mnenj 2. Sprejem sklepa o ustanovitvi strokovne skupine o volilnih sistemih Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo: Dnevni red: 1. Odločanje o vsebini sklica javne predstavitve mnenj

59 min

Ustavna komisija: Dnevni red: 1. Odločanje o vsebini sklica javne predstavitve mnenj 2. Sprejem sklepa o ustanovitvi strokovne skupine o volilnih sistemih Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo: Dnevni red: 1. Odločanje o vsebini sklica javne predstavitve mnenj

Javne predstavitve mnenj in posveti

2. Javna predstavitev mnenj Ustavne komisije in Odbora za notranje zadeve, javno, 2. del

5. 5. 2014

Ustavna komisija: Dnevni red: 1. Odločanje o vsebini sklica javne predstavitve mnenj 2. Sprejem sklepa o ustanovitvi strokovne skupine o volilnih sistemih Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo: Dnevni red: 1. Odločanje o vsebini sklica javne predstavitve mnenj

64 min

Ustavna komisija: Dnevni red: 1. Odločanje o vsebini sklica javne predstavitve mnenj 2. Sprejem sklepa o ustanovitvi strokovne skupine o volilnih sistemih Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo: Dnevni red: 1. Odločanje o vsebini sklica javne predstavitve mnenj

Javne predstavitve mnenj in posveti

2. Javna predstavitev mnenj Ustavne komisije in Odbora za notranje zadeve, javno, 1. del

5. 5. 2014

Ustavna komisija: Dnevni red: 1. Odločanje o vsebini sklica javne predstavitve mnenj 2. Sprejem sklepa o ustanovitvi strokovne skupine o volilnih sistemih Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo: Dnevni red: 1. Odločanje o vsebini sklica javne predstavitve mnenj

63 min

Ustavna komisija: Dnevni red: 1. Odločanje o vsebini sklica javne predstavitve mnenj 2. Sprejem sklepa o ustanovitvi strokovne skupine o volilnih sistemih Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo: Dnevni red: 1. Odločanje o vsebini sklica javne predstavitve mnenj

Javne predstavitve mnenj in posveti

Posvet o možnosti zaposlovanja mladih, 4. del

23. 3. 2014

26 min

Javne predstavitve mnenj in posveti

Posvet o možnosti zaposlovanja mladih, 3. del

23. 3. 2014

64 min

Javne predstavitve mnenj in posveti

Posvet o možnosti zaposlovanja mladih, 2. del

23. 3. 2014

53 min

Javne predstavitve mnenj in posveti

Posvet o možnosti zaposlovanja mladih, 1. del

23. 3. 2014

58 min

Javne predstavitve mnenj in posveti

1. javna predstavitev mnenj Odbora za zdravstvo, 2. del

24. 1. 2014

Javnost je razburilo razkritje, da policija od upravljavcev spletnih strani zahteva podatke o uporabnikih brez sodnega naloga. Obeta se tudi sprememba zakona, po kateri bo policija lahko tajno prebirala elektronsko pošto, prisluškovala pogovorom po skypu in brskala po osebnem računalniku. Kje so meje policijskih pristojnosti in kje so meje svobode na spletu. O tem bodo mnenja soočili strokovnjaki z različnih področij v oddaji Odkrito.

88 min

Javnost je razburilo razkritje, da policija od upravljavcev spletnih strani zahteva podatke o uporabnikih brez sodnega naloga. Obeta se tudi sprememba zakona, po kateri bo policija lahko tajno prebirala elektronsko pošto, prisluškovala pogovorom po skypu in brskala po osebnem računalniku. Kje so meje policijskih pristojnosti in kje so meje svobode na spletu. O tem bodo mnenja soočili strokovnjaki z različnih področij v oddaji Odkrito.

Javne predstavitve mnenj in posveti

1. javna predstavitev mnenj Odbora za zdravstvo, 1. del

23. 1. 2014

66 min

Javne predstavitve mnenj in posveti

2. javna predstavitev mnenj Odbora za kulturo

11. 12. 2013

104 min

Javne predstavitve mnenj in posveti

1. Javna predstavitev mnenj Odbora za infrastrukturo in prostor

18. 11. 2013

137 min

Javne predstavitve mnenj in posveti

Odbor za kulturo - javna predstavitev mnenj

26. 6. 2013

87 min

Javne predstavitve mnenj in posveti

1. javna predstavitev mnenj

14. 5. 2013

127 min

Javne predstavitve mnenj in posveti

1. posvet Parlamentarne skupine GLOBE Slovenija

19. 4. 2013

166 min

Javne predstavitve mnenj in posveti

1. javna predstavitev mnenj, Ustavna komisija

17. 10. 2012

144 min

Javne predstavitve mnenj in posveti

Javna predstavitev mnenj o Predlogu zakona o medijih, 2. del

29. 6. 2011

69 min

Javne predstavitve mnenj in posveti

Javna predstavitev mnenj o Predlogu zakona o medijih, 1. del

29. 6. 2011

181 min

Javne predstavitve mnenj in posveti

Javna predstavitev mnenj o osnutku Nacionalnega energetskega programa 2010 - 2030

27. 6. 2011

177 min

Javne predstavitve mnenj in posveti

4. javna predstavitev seja Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide

20. 6. 2011

193 min

Čakalna vrsta